Diversen  2010 

copyright tekst, foto's, filmpjes: greta verduin             Archief 2009              foto's ZONeiland klik > HIER


ARTnivo hield een wijnproeverij tussen de kunst....klik > HIER


NB per 1-1-2011: nieuw adres IWP  (Ik Wil Publiciteit)

TWP (Marcel Beijer) trekt in 2011 het land in met cursus Persbericht Schrijven & PR  14/2/11 in Eindhoven, 7/3/11 in Kerkdriel, andere lokaties volgen! 

Richthuisstraat 27, 1335 XD Almere (036) 521.73.73 - 06-511.166.06  >  kontakt  > website


18 december 2010: oproep Ymere voor ideeen 'betere buurt'

Woningcorporatie Ymere gaat door met hun suksesvolle 'Betere Buurt Prijs' . Ymere-huurders met goede ideeen kunnen zich aanmelden! Met het winnende idee kan diegene aan de slag, samen met andere buurtbewoners, ondersteund met pratische en financiele hulp van Ymere. Insturen vóór 28 januari 2011 (je kunt je ook via de website melden > HIER

 


17 december 2010: La Place en Ymere beste 'stagebedrijf van het jaar 2010'

Mangerie La Place in Stadshart-Almere (Profit-sector) en woningbouwvereniging Ymere (non-Profit-sector) zijn tijdens het VBA-kerstontbijt (Vereniging Bedrijfskring Almere) allebei uitgeroepen tot 'Stagebedrijf van het Jaar 2010'. Deze onderscheiding werd voor de 8ste keer toegekend. De prijsuitreiking was dit jaar uit handen van wethouder Rene Peeters die beide prijswinnaars een oorkonde + een trofee overhandigde (de trofee, een bronsje in de vorm van een vis, is gemaakt door een van de leerlingen van De Witte Olifant, Jeroen Bouwmeester)

< Pieter Jan Datema, regiodirekteurYmere

 

Het initiatief tot deze verkiezing kwam 7 jaar geleden van de VBA, die stageplaatsen belangrijk vond als aanloop naar de arbeidsmarkt. Deze 2 winnaars zijn er in geslaagd van opleiding (stage) naar echt werk te begeleiden. In Almere zijn ruim 1000 bedrijven aktief als stage-aanbieders.

 


24 november 2010: projektontwikkelaar  wil méér sfeer in nieuwe stadshart

Unibail-Rodamco wil het nieuwe Stadshart Almere mooier en aantrekkelijker maken en minder windhinder. Dus moet er fors geinvesteerd worden in dit gedeelte dat tegenwoordige genoemd wordt 'Citymall Almere'. Hiermee komt men tegemoet aan de wensen van bezoekers, bewoners en winkeliers om de windhinder te verminderen en de sfeer te verhogen. De plannen worden in de komende maanden in overleg met de gemeente definitief en in detail uitgewerkt en in de loop van volgend jaar gerealiseerd. 

Met 1 vertikaal windscherm en 2 overkappingen, hoog boven het straatnivo, kan de windhinder op een aantal plaatsen sterk worden teruggebracht. Hierdoor wordt het winkelen  verbeterd maar behalve wbt de windhinder, heeft Unibail-Rodamco ook plannen ontwikkeld voor een prettiger inrichting van de openbare ruimte, met verlichting, straatmeubilair, beplanting, roltrap naar het Belfort en een duidelijkebewegwijzering, zodat winkelend publiek en andere bezoekers zich beter kunnen oriënteren. Naast al deze fysieke verbeteringen wordt ook geïnvesteerd in marketing en promotie van het Stadscentrum en Citymall Almere, sfeerverhogende evenementen en een verdere versterking van het winkelaanbod.

< Edwin Turksma, algemeen direkteur van Unibail-Rodamco (sinds 3/9/10 foto van website): “Wij hebben altijd geloofd in de potentie van het Stadscentrum Almere en van Citymall Almere in het bijzonder. Wel blijkt na een aantal jaren dat bezoekers, winkeliers en bewoners meer behoefte hebben aan onder andere beschutting, sfeer en beleving. Samen met de gemeente Almere en de winkeliers gaan we dit realiseren zodat het Stadscentrum Almere en Citymall Almere een winkelcentrum wordt met een sterke aantrekkingskracht op Almeerders en gezinnen uit de verre omtrek.”

 

Wethouder Ben Scholten > is zeer te spreken over de plannen van Unibail-Rodamco en de investering die het in het Stadscentrum wil doen: “We mogen als stad blij zijn met een investering van deze omvang, zeker in een tijd dat het overal met minder moet. Heel fijn dat er juist nu door een onderneming zo fors geïnvesteerd wordt in ons Stadscentrum. Werkelijk een goed voorbeeld dat zeker navolging verdient en het Stadcentrum in een opwaartse spiraal kan brengen.”  

Naar verwachting worden de eerste projektonderdelen begin 2011 uitgevoerd. Na verdere uitwerking van de plannen voor de openbare ruimte, worden omwonenden, winkeliers en andere belanghebbenden geïnformeerd en erbij betrokken. Het streven van Unibail-Rodamco en de gemeente is erop gericht dat de verbeteringen aan het Stadscentrum nog voor het einde van 2011 zullen zijn afgerond.


15 november 2010: francine houben in fd.nl (financieele dagblad)

klik HIER

 


9 november 2010: Coffeeshop en erotische massagesalon op bedrijventerrein Poldervlak

Het college van B en W heeft de gemeenteraad, omwonenden en belanghebbenden erover geïnformeerd dat de gemeente medewerking verleent aan de komst van een coffeeshop en een erotische massagesalon op bedrijventerrein Poldervlak. De gemeente Almere is afgelopen jaren explosief gegroeid en bij een grote stad horen ook deze voorzieningen. Almere verleent medewerking onder strikte voorwaarden aan een aantal voorzieningen, verspreid over de stad.


Coffeeshop. In Almere is ruimte voor maximaal 4 coffeeshops, er zijn er nu 3: 2 in Stad en 1 in Haven. Voor Buiten is in 2008 een ondernemer geselekteerd en is gezocht naar een geschikte lokatie, dat is nu de groenstrook naast het rioolgemaal, hoek Pirellipad/ Poortmolenstraat. De coffeeshopondernemer wil de grond huren en hierop een coffeeshop bouwen. De huidige bestemming is niet geschikt om meteen te mogen bouwen; dus wil de gemeente het bestemmingsplan herzien. Als het voorontwerp bestemmingsplan gepubliceerd wordt -als gemeentelijke bekendmaking- is inspraak mogelijk.

Erotische massagesalon.
De gemeente heeft op 27 maart 2010 gepubliceerd dat ze ontheffing wil verlenen voor de vestiging van een erotische massagesalon in de bedrijfsunit Bakkenzuigerstraat 50. Op grond van de hierop ontvangen zienswijzen heeft de gemeente op 3 juni jl besloten om de aanvraag af te wijzen; maar de ondernemer is tegen dit besluit in beroep gegaan bij de rechtbank. Bij nader inzien bleek dat de vestiging past in het prostitutiebeleid en de wet- en regelgeving. De gemeente wil daarom alsnog de gevraagde ontheffing verlenen. Dit is op 8 november 2010 aan de ondernemer (en de rechtbank) kenbaar gemaakt. De bedrijven/ instellingen die al eerder zienswijzen hebben ingediend, ontvangen een vooraankondiging van dit besluit. (Alleen degenen die zienswijzen hebben ingediend, hebben de mogelijkheid tegen dit besluit in beroep te gaan).

Bestemmingsplan. Naast bovengenoemde initiatieven speelt momenteel ook de actualisatie van het bestemmingsplan Poldervlak. Dit is nodig omdat het een wettelijke verplichting is om bestemmingsplannen tenminste eenmaal in de 10 jaar te herzien. De actualisatie van het bestemmingsplan Poldervlak sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande situatie op het bedrijventerrein. Voor de coffeeshop en de erotische massagesalon wordt de bestemming aangepast. Op dit moment bereidt de gemeente de actualisatie van het bestemmingsplan voor. De gemeente publiceert het voorontwerp bestemmingsplan als dit gereed is voor inspraak. De planning is begin 2011.

Informatie. De ondernemers op het Poldervlak, omwonenden en andere belanghebbenden zijn per brief op de hoogte gesteld. De gemeente informeert hen over de
verdere ontwikkelingen. Meer info
www.almere.nl/ ontwikkelingenpoldervlak

 


zaterdag 30/zondag 31 oktober 2010: wintertijd gaat weer in !


zaterdag 30  oktober 2010: Nacht van de Nacht in Almere

19.00 – 23.00 uur op Stadslandgoed de Kemphaan (naast stichting AAP)

De laatste zaterdagavond van de herfstvakantie, 30 oktober 2010, staat Stadslandgoed de Kemphaan in het teken van ‘Sprookjes uit 1001-Nacht’. De Kemphaan is deze avond zeer schaars maar sfeervol verlicht. Deze Nacht van de Nacht is bedoeld om aandacht te vragen voor de schoonheid van de sterren en de duisternis en wordt in Almere georganiseerd door Stad & Natuur Almere. Gratis toegang. Meer informatie? Kijk op www.kemphaan.nl of 036-5475050

Nachtwandeling: tijdens een nachtwandelroute door het bos, af en toe verlicht met een olielampje, wordt de bezoeker in de sfeer van ‘Sprookjes uit 1001-Nacht’ gebracht. Zo’n 60 jeugdige cursisten van Kunstencentrum de Kunstlinie voeren tableau vivants uit van 19.00 tot 21.30 uur. Langs de route ontmoet de bezoeker een Arabische verteller, een rijke sultan, waarzegster, danseressen met een 'slangendans' en een groep zoekgeraakte rovers van Ali Baba. Voor bezoekers die een stille nachtwandeling willen doen, blijven de  olielampjes aan tot 23.00 uur, maar dan zonder theateracts.  

Nachtsprookjes: de schaapskooi is deze avond in Oosterse sfeer aangekleed en kinderen vanaf 6 jaar kunnen o.a. luisteren naar ‘Ali Baba en de 40 rovers’ en ‘De pantoffels van Abdul Kasir’. Elke half uur start een nieuw verhaal met een inleiding over Scheherazade, de vertelster van ‘Sprookjes uit 1001-Nacht’.   

Nacht en LED: speciaal voor De Kenphaan is er LED-verlichting ontworpen, zowel in armatuur als techniek. Hierbij is veel aandacht gegaan naar de aanlichting van gebouwen en groenstructuur. Door het vervangen van de reguliere straatverlichting door deze LED-installatie is het stadlandgoed weer een stapje duurzamer geworden. De verlichting wordt om 21.45 uur officieel in gebruik genomen.


6 oktober 2010: bloembollenseizoen start in Tussen de Vaarten

Tussen de Vaarten heeft de wedstrijd ‘Lentebloei’ gewonnen met een bloembollenontwerp van één van de bewoners, dat geplant wordt op 6 oktober 2010. (volgend voorjaar zal aan de Charlotte van Pallandtlaan een kleurrijk bloembollenveld pronken; wethouder Steunenberg zal bij het planten van de eerste bollen aanwezig zijn).

15.000 bloembollen de grond in. 
De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is de branchevereniging voor de bloembollensector en bestaat sinds 1860. In 2010 bestaan
zij 150 jaar. In het kader van dit jubileum is een ontwerpwedstrijd georganiseerd, die gewonnen is door een groep bewoners in Almere. De prijs is het realiseren van
het winnende ontwerp. Hiervoor krijgen zij 15.000 bloembollen tot hun beschikking.

Escher als inspiratie. Woensdag 6 oktober 2010 wordt het ontwerp ingeplant. Het winnende ontwerp is van Victor Diemel (buurtbewoner). 
Het ontwerp is een hommage aan Escher en wordt geplant langs het Escherpad in de wijk 'Tussen de Vaarten'. 
Het realiseren van het ontwerp is ism de gemeente Almere, Gebiedsteam Almere Stad-Oost, Mooi Zo Goed Zo en Gardena.
Het planten van de eerste bollen is meteen ook de landelijke aftrap van het bloembollenseizoen. 
 

Woensdag 6 oktober

13.30 uur verzamelen bij tent aan het Escherpad (bij de woonboten); 14.00 uur aftrap door wethouder Steunenberg en bewoners.  Wie mee wil helpen is welkom! 

 

De eerste 50 deelnemers krijgen een bollenschepje als bedankje!  aanmelden  deruiter@deschoor.nl of  06-54793408  meer info www.mooizogoedzo.nl

Zaterdag 9 oktober : Als nog niet alle bollen geplant zijn gaan dan verder om 12.30 uur  


 

26 september 2010: open dag in de voetnoot 

De Voetnoot herbergde het voormalige CKV (dat nu bij de Schouwburg in zit) en de 'oude' Bibliotheek (dat nu ook een nieuw gebouw heeft in het nieuwe Stadshart: de nieuwe Bibliotheek).  In dit al tijden leegstaande gebouw heeft de gemeente sinds enige tijd allerlei verschillende creatieve organisaties geherbergd, die tegen een bodemprijs een ruimte kunnen huren. Er zitten bijv. theatergroepen zoals De Bonte Hond en Suburbia (al gesubsidieerd door de gemeente Almere), verder beeldhouw- en schilderateliers en audio, TV (Brava), fotografie, computer-aktiviteiten, maar ook muziek, graffiti (eindelijk is Multiversum weer zichtbaar...zij het met een andere naam, nu L5).. Er worden workshops gegeven door hun, ook in muziek, maar ook bij andere beginnende ondernemers kun je terecht voor weer andere dingen.

 

klik op foto voor filmpje

 

 

 Je kunt hier terecht voor allerlei workshops bij verschillende 'ondernemers in de dop'. Neem bijv. stichting Sk1llz ofwel 'Hackerspace'. Die naam alleen al roept associaties op maar ze hebben aardige plannen voor oa kinderen met een handicap maar ook voor kunstenaars die techniek nodig hebben om hun kunsten uit te dragen; daar willen zij mee helpen:  'technologie op alternatieve wijze'. Zij krijgen oa subsidie van Almere Kennisstad, zijn een van hun projekten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadslid El Madkouri twittert niet alleen dat hij naar deze Open Dag gaat...hij wás er ook ;-)

 

 

 

 

 

Hoe lang deze situatie blijft bestaan op deze een van de duurste plekken van Almere, zo pal naast het Stadhuis...?  Maar over een x aantal jaren zal de gemeente Almere dit gebouw ongetwijfeld finaal slopen en nieuwbouw plegen want eigenlijk is dit onbetaalbaar..... In Almere-Buiten hebben we al de Creatieve Campus (in het voormalige gebouw van Beiersdorff)

 

Wat ook mee zal spelen, is natuurlijk (op de achtergrond) de mogelijke kandidaatstelling van Almere voor culturele hoofdstad Europa 2018.... (oké, dit is de persoonlijke opvatting van Kunst-enzo ;-)  

De gemeente Almere heeft er -eigenlijk-  het geld niet voor (maar heeft wel 20 mjn. apart gelegd, waarover onlangs beslist is dat Almere niet mee gaat doen aan die kandidaatstelling). Maar....er spelen daar dwars doorheen andere belangen onder het mom van een 'Burgerinitiatief'...We zullen wel zien!

 

 

 

 


zondag 12 september 2010: afrikadag op stadslandgoed de kemphaan

Van 12.00-18.00 uur op Stadslandgoed De Kemphaan (Kemphaanpad) Afrikadag Almere. Met om 12.00 uur de opening door burgemeester Annemarie Jorritsma.

Er is van alles te doen: Afrikaans verteltheater voor kinderen, Workshops djembé door meesterdrummer, een Ghanes modeshow, een Afrobeat orkest en Workshop Afikaanse dans en culinaire Ghanese specialiteiten.  info 


zaterdag 4 september 2010: Kunstmarkt langs kerkgracht in almere-haven

(tijdens Havenfestival van 3 t/m 5 september 2010 met oa Botterfestival en Havenkomconcert)

Door dat hele 'havengebied' was van alles te beleven: van kunst tot acrobatiek, lekkere culinaire hapjes en drankjes, dit alles met prachtig weer!!

                                                            klik op foto voor filmpje 1                                           klik op foto voor filmpje 2

 

 

De Kunstmarkt is van 11.00-17.00 uur en er staan zo'n 50 kraampjes met professionele en amateurkunst, goedgevulde kramen, waarin natuurlijk veel schilderijen maar dit keer veel meer sieraden dan anders.

 

 

 

 

.....glaskunst en boeken, zelfgeschreven en ook nog zelf uitgegeven....

 

 

 

 

...keramiek of mozaiek..... of vilt

 

 

 

Of  hele bijzondere gebreide en geplakte sieraden óf sieraden van rubber.....

 

 

 

Maar ook goud- en zilversmeden.....

 

 

Bekende Almeerders......

 

 

 

Een Alomtonenkoor, een Shanti-koor en een Fanfare 

 

 

 

De voorbereidingen voor het Havenkomconcert.....wethhouder Ineke Smidt komt vast kijken....

 

 

 

......maar óók overal overvolle afvalbakken.

 

 

 


1 september 2010: rob verlinden weer naar de bloemenbuurt

 

Woensdagavond 1 september keert tuinman Rob Verlinden op verzoek van Ymere terug naar de Bloemenbuurt. Hij reikt dan 3 tuincheques uit aan de huurders met de winnende voortuinen van de buurt. Op deze manier wil de woningcorporatie een blijvende stimulans bieden voor het goed onderhouden van tuinen.

Stimuleren van bewoners
Verzorgde tuinen dragen bij aan een prettige woonomgeving. Bewoners bepalen hoe de wijk eruit ziet want ze zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun tuin en dat bepaalt weervoor een groot deel de uitstraling van de buurt en het prettige wonen. 


Prijsuitreiking
Om de bewoners blijvend te stimuleren hun (voor)tuinen goed te onderhouden, worden op 1 september door Rob Verlinden 3 tuincheques uitgereikt aan de winnende voortuinen. De voortuinen worden beoordeeld op: originaliteit, best onderhouden tuin en kleurrijkste tuin. De hele buurt is hiervoor uitgenodigd.
De tuincheques zijn mede mogelijk gemaakt door tuincentrum Ranzijn tuin en dier in Almere-Buiten.

------------------------------------------------------------------------------

bericht van april 2010:

19 t/m 23 april 2010: ymere nodigt de tuinruimers uit in bloemenbuurt

Medewerkers van Ymere gaan de uitdaging aan: SBS 6 programma De Tuinruimers maakt opnames in de Bloemenbuurt in Almere-Buiten.  Het SBS 6 televisieprogramma De Tuinruimers komt van maandag 19 tot/m vrijdag 23 april op verzoek van Ymere naar de Bloemenbuurt in Almere. 

 

De bekende televisietuinman Rob Verlinden verrast een bewoner met een leuke tuin-make-over.In een groot deel van de buurt reiken medewerkers van Ymere een helpende hand om voortuinen gereed te maken voor het nieuwe seizoen. Dit doen zij in het kader van het interne projekt 'De Uitdaging' waarbij alle medewerkers worden uitgedaagd om met z'n allen de wijkaanpak over de volle breedte te versterken. Om op deze manier de wijken (waar Ymere bezit heeft) een positieve boost te geven.
lees verder

 


20 auustus 2010: wijk voor initiatieven doet naam eer aan!

Nóg meer ideeen gezocht!!! (voor Almere-Hout Noord)

Veel van de eerste enthousiaste initiatiefnemers voor de Wijk van Initiatieven blijken ondernemers of ondernemers in-spé te zijn. Zij willen graag een bedrijf starten in de Wijk voor Initiatieven en meehelpen bij het ontwikkelen van de wijk. De gemeente Almere en Ymere willen deze wijk van onder op vorm geven; luisteren naar initiatiefnemers om zo een ideaal stadsdorp te creëren waarin ondernemen, ecologie en talent volop de ruimte krijgen.
 
Initiatieven samenbrengen
De Wijk voor Initiatieven komt mede tot stand door ingediende initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn het bouwen van je eigen huis, of bouwen in een wooncollectief, maar ook het initiëren van voorzieningen en programma’s voor de nieuwe wijk. Ymere en Almere faciliteren de initiatiefnemers en brengen ze samen. Het gezamenlijk ideeën ontwikkelen en in de praktijk brengen, bevordert de betrokkenheid met de buurt en versterkt het dynamisch-stadsdorpse gevoel.
 
Keur aan initiatieven
Van de inmiddels 60 ingediende initiatieven is het merendeel van (startende) ondernemers. Zo is er de wens voor een kanobedrijf en een idee voor een pannenkoekrestaurant met een avontuurlijke bosspeeltuin. Ook is de kombinatie van een ruime woon/werkwoning in een dorps-landschappelijke omgeving nabij Almere/Amsterdam en het Gooi gewild bij de initiatiefnemers. Femke: ‘Mijn ideale woon/werkruimte is heel veel ruimte en voldoende licht in huis. Goed geïsoleerd. Omgeving is bosrijk met veel plekken voor kinderen om te spelen. Voor volwassenen om te ontspannen. Goede verbinding naar het centrum van Almere en buiten Almere.’
 
Ruimte voor ondernemers
De gemeente Almere en Ymere
hopen dat ze nog meer initiatieven van ondernemers binnen krijgen. De wijk wordt idealiter de plek in het Gooi/Flevoland waar wonen en werken in een dynamisch-dorpse setting samengaan. En waar nog de ruimte bestaat om ondernemersinitiatieven, groot en klein, huur en koop, mogelijk te maken. 

Almere en Ymere roepen iedereen op om initiatieven aan te melden, zodat we vanaf het ontwerp van de wijk al rekening kunnen houden met (ondernemers) wensen. Aanmelden kan via www.wijkvoorinitiatieven.nl
 
Vervolg
In 2010 en 2011 werken Almere en Ymere
– mede aan de hand van alle initiatieven – de plannen verder uit. Doel is om eind 2011 te kunnen starten met de bouw van de wijk in Almere Hout Noord.

------------------------------------------------

NB kijk ook wat deze Wijk zo bijzonder maakt > HIER  en scroll naar dd 10 juni 2010 en 10 mei 2010

en wat eraan vooraf ging > HIER

 


20 augustus 2010: cultuurspoornieuwland 

kunst op de trappen in Almere-Muziekwijk en -Buiten

Om circa 16.00 uur wordt trapkunst onthuld: eerst in Almere-Buiten en circa 17.00 uur op station Muziekwijk. De coordinator was Ans van Berkum, direkteur CASLa; zij heeft kunstenaars uitgenodigd zoals Siemen Bolhuis (beeldhouwer) met Hein Walter (dichter en soms ook schilder) en Stephan Damman (schilder) met Ans van Berkum zelf (met teksten) zie onderstaande foto.

NS (Jaap Reijders, NS-Vastgoed) en PRO-rail (Wil van der Most, Nieuwland Erfgoedcentrum) zijn blij met dit initiatief dat zij graag verder zien uitgebouwd worden naar andere stations, vanwege de hogere aantrekkelijkheid voor reizigers maar ook als ontmoetingsplekken. Zij worden om 17.15 uur voorgesteld als bestuursleden in het CSNL, waarin zij zitting hebben, samen met Jan de Vletter (oud-politicus D66 en oud-direkteur woningbouwvereniging de Alliantie. Oud-Commissaris van de Koningin Flevoland Michel Jager wordt de voorzitter. Natuurlijk een hapje en drankje na afloop in het 'kunstlokaal' station Muziekwijk. 

 

(dit alles in het kader van de hoop op een nominatie voor Almere Culturele hoofdstad 2018, financieel afgewezen door de gemeente maar verder als 'Burgerinitiatief')


 

3 augustus 2010: "activeringsmedewerkers".....wat zijn dat nou weer?

In het Stadhuis Almere is van 3 t/m 29 augustus 2010 een expo te zien van activeringsmedewerkers

Wethouder Ineke Smidt van Participatie, Zorg en Inkomen opende de expo dinsdag 3 augustus 2010 om 16.00 uur en er waren veel belanghebbenden aanwezig!

Activeringscentra.... dit keer géén term die de gemeente Almere heeft bedacht, ook niet het idee van een 'activeringscentrum': die eer komt toe aan Radar, voluit www.radaradvies.nl  een 'buro voor sociale vraagstukken' dat de prestaties wil verbeteren van zowel de Overheid als de non-profit-organisaties (de gesubsidieerden). Dit alles in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bijna alle gemeenten hebben zij al als klant, evenals Ministeries en organisaties. In het hele land zijn er dan ook tientallen activeringscentra te vinden! 

Almere kent 3 activeringscentra: in Almere- Haven (de Hoven), Almere-Stad (Stedenwijk) en Almere-Buiten (Bouwmeesterbuurt). Het concept haakt aan bij, in de woorden van de gemeente: 'De integrale wijkaanpak; een gezamenlijke en op elkaar afgestemde aanpak om het toekomstperspektief van bewoners in de wijken fundamenteel te versterken'. Het doel van de centra is: aan de ene kant maatschappelijke aktivering van de medewerkers (de deelnemers van de centra) en aan de andere kant een bijdrage leveren aan meer sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk. (dat klinkt allemaal geweldig maar verder dan het 'aktiveren' van de 'medewerkers' gaat dit niet want die 'medewerkers' zijn géén vrijwilligers, wél onbetaald. Alleen de 'coordinatoren' en 'consulenten' hebben hier een betaalde job aan). 

 

 klik op foto voor filmpje  opening door weth. Ineke Smidt                                                    klik op foto voor filmpje activeringsmedewerkster Riekie Hendriks

 

 

 


Activeringsmedewerkers zijn mensen die om allerlei redenen niet aan betaald  werk kunnen komen, maar die wel een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. De medewerkers van het activeringscentrum zijn mensen met een uitkering uit de buurt,  die olv het centrum,  diensten en klussen uitvoeren in de wijk. Voor veel medewerkers betekent deelname dat zij uit hun isolement raken, ze ontwikkelen meer zelfvertrouwen door hun gezamenlijke klusjes. Meestal bestaat zo'n groep uit 10 'medewerkers' en de 'opleiding' duurt één jaar

Dus de wijken hebben er voordeel van!

 

Een illusie is dat zij daarna doorstromen naar een betaalde baan (dat is slechts uitzondering); vaak gaan zij verder als 'vrijwiliger' (want in de activeringscentra heten zij géén 'vrijwilliger' maar 'medewerker') of ze komen in een re-integratie-trajekt terecht...en zoals bekend: dáár gaat heel veel gemeenschapsgeld in.... maar... dat zet weinig zoden aan de dijk voor de mensen met een uitkering die in dat trajekt terechtkomen (geen banen, geen extra inkomen, blijkt uit ervaring; vaak worden zij tewerkgesteld als papierprikkers e.d. onder het mom van 'als ze dat niet doen, raken ze hun uitkering kwijt'.....)

Maar op deze expo dus allemaal tevreden activeringsmedewerkers, de aktiverenden en de geaktiveerden....

 

 

Laetitia (consulent) en Riekie (medewerkster) (Bouwmeesterbuurt)                       klik op foto voor filmpje Astrid Halfhibe (Stad) op de foto samen met weth.Smidt)

 

 

 

Op de opening vertellen activeringsmedewerkers zelf over hun aktiviteiten in de wijk. Riekie Hendriks is zo'n medewerkster die in september 2010 haar jaar (want zolang duurt een projekt) gaat afronden. Het werk bij de centra wordt niet gezien als 'vrijwilligerswerk'; als het jaartrajekt bij het activeringscentrum voorbij is, kun je daarna evtl. aan het werk als vrijwilliger, elders. Riekie zegt zich nu veel zelfverzekerder te voelen, zij is van de Bouwmeesterbuurt.

 

Ieder activeringscentrum heeft 2  'activerings-consulenten' (dus 6 in totaal, die een betaalde baan hebben). Laetitia Ormfkirk, één van de 'a.c.'s laat weten dat deelnemers/medewerkers gestimuleerd worden om vooral ook zelf met ideeen te komen! Zo was er een idee ontstaan om eenzame ouderen  af en toe te bezoeken of uit te nodigen voor een gezamenlijke maaltijd. In het klein hadden ze dat al toegepast en dat was een groot sukses (er zijn een paar foto's  van gemaakt en opgehangen op de expo); maar het probleem was (en is) dat de Sociale Dienst, waar stevig mee samengewerkt wordt, geen adressen wilde afgeven van die oude eenzame mensen....vanwege hun privacy (...helaas dus).

 

Op de expo geven zij met foto's en schilderingen (deels ism de Kunstlinie) een indruk van de vele aktiviteiten die de centra doen

Almere-Stad had plakwerken, Almere-Haven tekeningen en schilderingen en Almere-Buiten foto's van de aktiviteiten.

 

 klik op foto voor filmpje Hanneke de Kleijn (Almere-Haven) die samen met Jeanine vertelde over hun tekenprojekt.

 

 


 

 


info  www.almere.nl/activeringscentrum  activeringscentra@almere.nl

Senior coordinator is Trisha Kingma  tckingma@almere.nl

 

foto's? klik > HIER


21 juli 2010: géén kunst maar.... wél een hele kunst om die ontsnapte pelikaan te vinden!

Willem uit A'dam-Noord was aan het fietsen en op zo'n 3 km. van zijn huis zag hij ineens die ontsnapte pelikaan in het weiland van een boer aan de Poppendammergouw (die pelikaan was er één van de 3 die ontsnapt waren uit Dierenpark De Beekse Bergen in Hilvarenbeek)

 

 

 

 

Heel brutaal is Willem (die altijd met een camera op zak loopt) die boer zijn land opgegaan om meteen wat foto's te maken van dit speciale moment; en wat bleek? De pelikaan liet hem zelfs heel dicht naderen, dus hij kon foto's maken van heel dichtbij! Zie hier: Blauwerick!

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen 5 minuten stond de fotograaf van de Echo er ook, die was natuurlijk door iemand gebeld. Die fotograaf en een redactie-persoon hebben wel 6 verschillende instanties gebeld,maar niemand kwam zelfs de dierenambulance kwam niet.....Later belde er een verzorger vanuit de Dierentuin "dat hij gewoon kon blijven waar hij was, want hij komt vanzelf terug, dat hebben de andere 2 ook gedaan".

 


4 juli 2010: weer een 1-daagse cursus 'Tekenen in de tuin'

scroll naar beneden naar 20 juni jl. voor verdere info


2 juli 2010: het uur van de waarheid...nederland tegen brazilie !

dus de voetbalfans van Fit4Free zijn er klaar voor!!                                            en ook dankzij de outfit van Anne hebben 'we' deze wedstrijd gewonnen!

 

 

 


 

26 juni 2010: Open dag Zoneiland

Speciaal voor de inwoners van Almere vinden er op zaterdag 26 juni rondom het zoneiland in Noorderplassen-West allerlei festiviteiten plaats. De aktiviteiten, voor jong en oud, staan allemaal in het teken van de zon. Er worden films gedraaid in de solar-cinema, de Nuna 5 - de Nuon- zonnewagen die deelnam aan World Solar Challenge 2009 – staat op het terrein en er worden rondleidingen gegeven. Zonnig straattheater, speurtochten en een zonne-krekelrace maken het een dag voor het hele gezin.

 


21 juni 2010: officiele opening ZONeiland

De 'hoofdrolspelers' bij deze officiele opening werden met veel egards ontvangen door 2 prachtige milieugroene dames!

Wethouder Berdien Steunenberg (MIlieu) betrad de groene loper, net als 2 heren van de NUON: Peter Smink (ook Vattenfall Business Group Benelux) en Henk W. Dekker (Power, Heat & Services). Tenslotte arriveerde de ooit eigenlijk supersnelste van allen: Wubbo Ockels (Hoogleraar en ex-astronaut, de 1e van Nederland)

 

 

 

 

Het gebouwtje is een ontwerp van Jurgen van Staaden  van buro Santman-van Staaden >

Het gebouw herbergt alle techniek die nodig is om de zonnecollectoren aan te sturen en de warmte/het warme water van 70 graden/de stroom, te transporteren naar de woonhuizen en de NUON. 

 

Aan de buitenkant ziet het gebouwtje er nog wat uit of het -letterlijk- in de steigers staat....en dat ís ook zo!  (zie foto linksonder) 

Maar de bedoeling is dat deze steigerbuizen begroeid gaan worden met druivenranken, zodat ook het gebouw een groene uitstraling krijgt! 

 

 

 

 

 

Op onderstaande -middelste- foto Gerard Keizer, die de honneurs waarneemt voor de wegens vakantie afwezige van Staaden.

 

 

 

 

De sprekers: Henk Dekker introduceerde zijn NUON-kollega Peter Smink, wethouder Berdien Steunenberg en Hoogleraar Wubbo Ockels

 

 

klik op foto voor filmpje Dekker            klik op foto voor filmpje Smink                   klik op foto voor filmpje Steunenberg              klik op foto voor filmpje Ockels

 

 

 

 
Duurzaam opdrachtgeverschap

Het Zoneiland Almere is al langere tijd deel van de jonge geschiedenis van de stad. In 1998 schreef de Gemeente Almere een aanbesteding uit voor de integrale energievoorziening van de wijk Noorderplassen-West. Naast een minimale CO2-reductie van 30% en een aanscherping van de EPC met 10%, was een derde eis dat 10% van de energieopwekking duurzaam moest zijn. Met deze laatste eis heeft de gemeente als opdracht- gever, Nuon als aanbieder uitgedaagd met de innovatieve oplossing te komen van een groot veld collectieve zonnecollectoren. Een mooi voorbeeld van het succesvol benutten van marktwerking ten gunste van kwaliteit en creativiteit.

 
Oriëntatie op de toekomst

Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van Almere. Met de lancering van de Almere Principles in 2008 heeft de gemeente dat nog eens verder onderstreept. De Almere Principles zijn een referentiekader om actuele milieuvraagstukken als klimaatverandering, omgaan met energie, grond- stoffen en afval op een positieve manier te benaderen, ecologie en economie te verbinden en sociale ontwikkeling te versterken. De toekomstige verdubbeling van Almere biedt de kans om geslaagde innovaties en experimenten op het gebied van duurzaamheid grootschalig en samenhangend te implementeren, duurzaam Almere 2.0 als nationaal praktijklab! De dit jaar gemaakte afspraken met Rijk en Provincie omarmen dit beeld en positioneren de ontwikkelingsopgave voor Almere expliciet als nationale uitdaging om van Almere een ‘icoon van duurzaamheid’ te maken.

 

klik op foto voor filmpje Ockels (kenniscrisis)                klik op foto voor filmpje Ockels (ruimtevaart)                  klik op foto voor filmpje Ockels

 

 

 

Daarna waren er zonnebloemen en champagne, en een uitnodiging om te gaan kijken naar dansende schoolkinderen rond de Meiboom (Zweedse gewoonte...maar denk in dit verband nu aan NUON en Vattefall Business Benelux...)

 

 

 

 

 

 

 

 

En niet te vergeten: een rondleiding door en langs de enorme hoeveelheid grote zonnepanelen, die vooral zomers maar ook in de winter energie leveren.

Henk Dekker, Peter Smink, Berdien Steunenberg en Wubbo Ockels staan er middenin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto's? klik > HIER

 


 

juni 2010:  silo 8 ....het imago van de gezondheidszorg.....tzt ???

Lachen, gieren, brullen in Almere bij Silo 8 (Vis a Vis)....maar wát een intense treurigheid......

Laat ik eerst zeggen dat ikzelf het idee had of ik naar 'de nieuwe kleren van de keizer' zat te kijken (hoewel ik dát verhaal nog wel humor vond hebben) want van deze voorstelling kon ik op geen enkele manier de humor ontdekken....waar anderen, veel mensen uit de gezondheidszorg met gereduceerde kaarten, kennelijk wel om konden lachen. Lachen óm, ten koste ván dus!

Persoonlijk wil ik toch ff kwijt dat ik dit hele stuk niet vond getuigen van enig respekt naar krakkemige, demente en andere bejaarden in een zogenaamd: 'verzorgingshuis van de toekomst' (...)  En dat, terwijl juist nu in de politiek  'ouderenmishandeling' op de politieke agenda wordt gezet.....en roep nu niet dat dit stuk zal meehelpen om die problemen aan te pakken, echt niet!  Enfin: vluchten kan niet meer.....

 

Over de inhoud  

vrijdag 4 juni 2010 door Kester Freriks

De nieuwste voorstelling heet Silo 8 en is gebaseerd op een idee van het Zwitserse gezelschap Karl’s kühne Gassenschau. Dit gezelschap trekt op een bijzondere plek in de Alpen, gelegen in de driehoek tussen Zürich, Bern en Basel, jaarlijks tienduizenden bezoekers met zomerspektakels.

Met Silo 8 presenteren Gassenschau en Vis à Vis het bejaardentehuis van de toekomst. Volgens de medische ideologie van een perfide dokter, niet voor niets Wolf geheten, is een „leven met herinneringen geen leven”. In zijn ethiek lijden bejaarden aan mooie maar kwellende herinneringen. Daarom krijgt elke bejaarde, die aan zijn zorg en die van de parmantige zuster Jessica wordt overgelaten, een hersenscan die hij memory delete noemt. Met behulp van een elektrisch apparaat wordt het geheugen uitgewist.

In Silo 8 zit alles wat een zomerspektakel boeiend maakt. De bejaarde mensen zijn vernuftig in het vinden van vluchtwegen en duiken opeens ergens op, bijvoorbeeld op de metershoge containertoren. Het liefdesverhaal tussen een Surinaams echtpaar dat elkaar niet kan loslaten wekt ontroering. Aardig detail is dat in de Zwitserse versie dit liefdesstel van Italiaanse origine is. Uiteindelijk ziet zuster Jessica in dat de methode van dokter Wolf onmenselijk is. In een dichterlijk happy end stijgt het Surinaamse echtpaar in een bruidswit zeilbootje naar de hemel.

Kester Freriks

 

 

Klinkt allemaal erg spannend voor een spektakulaire voorstelling.....

< zie op deze foto de bejaarden aan een rail door de wasstraat gaan...lagguhh!

 

 

 

 

 

Het Surinaamse feest na het plotselinge overlijden van de Surinaamse dame en na 2 minuten rouw direkt cremeren ....... lagguhh!

 

 

 

 

 

 

Nee, aan mij was dit 'theaterspektakel' dus niet besteed. Als je een beetje op de hoogte bent met de (wan)toestanden in bejaardentehuizen enz., kun je natuurlijk zeggen: dit is uitvergroot, dat maakt het absurd en leuk, maar ik zal misschien inderdaad wel die ene persoon zijn die er anders over denkt...de nieuwe kleren van de keizer dus, naar mijn mening. En die vreselijke methode  'memory-delete'  genoemd in dit stuk,  door die nazistische 'dokter' ...ja, deze associaties kreeg ik, en 'Befehl ist Befehl'  naar die zuster Jessica. Maar oké, dit is dus helemaal mijn eigen gevoel dat ik hierbij kreeg. 

Buitentheater kan heel spektakulair zijn met allerlei specifieke effekten (wat hier ook gebeurde) maar nogmaals: het 'verhaal' staat mij niet aan, veel te veel ten koste van...maar misschien is dit ook een vorm van beroepsdeformatie uit de zorg?

ja, ja, mijn foto's zijn spektakulairder dan ik de inhoud vond  ;-))

 zondag 27 juni


26 juni 2010: fotowedstrijd 'hoe krijg je energie van de zon'?
Zaterdag 26 juni 2010 staan de Noorderplassen-west in het zonnetje. Van 10.00-16.00 uur vinden er rondom het Zoneiland allerlei festiviteiten plaats voor jong en oud. Om de zonnige stemming er alvast in te krijgen kunnen bewoners van de wijk Noorderplassen-west deelnemen aan een speciale fotowedstrijd. Vanaf 7 juni 2010 kunnen ze hun foto insturen (tot 24 juni kunnen ze aangeven hoe zij energie krijgen van de zon).
De 2 beste foto's maken kans op een multi-oplader op zonne-energie (bijv.voor het opladen van je mobiele telefoon) of een zaklamp met zonnecellen. 
De prijsuitreiking vindt plaats op 26 juni 2010 om 14.00 uur, tijdens de Open Dag van het Zoneiland. Kijk voor meer info www.energierijkalmere.nl  
 De Open Dag van Zoneiland Almere staat volledig in het teken van de zon. Bezoekers kunnen zich op verschillende manieren laten vermaken. Neem een kijkje in het
dienstgebouw van het zoneiland, met uitleg over de werking van de zonnecollectoren. 
Bewonder de Nuna 5, de Nuon-zonnewagen die deelnam aan World Solar Challenge 2009 of kijk een film in de Solar-cinema.
Speciaal voor kinderen zijn er vrolijke aktiviteiten zoals: straattheater en zonne-steltlopers, springkussen, poppenkast, geschminkt worden, 
meedoen aan een speurtocht of een spannende zonne-krekelrace. Er is een poffertjeskraam en kinderopvang is ook aanwezig.
Het Zoneiland is alleen met de bus of de fiets bereikbaar, géén parkeergelegenheid bij het zoneiland. 
De Almeerse wijk Noorderplassen West is de eerste woonwijk in Nederland die wordt verwarmd met zonne-energie. 
Het Zoneiland Almere bestaat uit maar liefst 500 zonnecollectoren met een oppervlakte van anderhalf voetbalveld. 
Het Zoneiland zorgt voor 10% van de warmtebehoefte. De overige 90% gebeurt door de inzet van milieuvriendelijke restwarmte uit de warmtekrachtcentrale in Almere. 
Nuon heeft het projekt samen met de gemeente Almere en Natuur en Milieu Flevoland gerealiseerd om de verwarming van de woningen zo duurzaam mogelijk te maken. 
Het Zoneiland zorgt zo voor een CO2-reductie van 50%. Het zoneiland is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit Europese fondsen en de bewoners van Noorderplassen West.

zondag 20 juni en zondag 4 juli 2010: dagcursus tuintekenen bij galerie artnivo

Henk Vermij (zie foto) van de Galerie, laat ons weten:

'De zomer lokt ons naar buiten. De kleuren zetten ons aan tot tekenen en schilderen. Fraai gevormde bloemen en planten vragen om navolging. De vingers kriebelen en de schetsboeken vallen als vanzelf open. Maar dan .....'
Daarom organiseert Galerie ARTnivo een WORKSHOP TUINTEKENEN in de tuin van de galerie. De workshop is bedoeld voor beginners en gevorderden. Geschikte materialen om buiten mee te werken zijn: (kleur) potlood, houtskool, viltstift, inkt, gouache- of aquarelverf ....In de galerie is acrylverf beschikbaar en ook  penselen en papier. Andere materialen neem je zelf mee. Staand werken kan (dwingt je om snel  te werken), als je zittend wilt werken raden we je aan een klapstoeltje mee te nemen. Heb je die niet, dan regelen wij er wel een. De workshop wordt georganiseerd door Willie van der Neut.
Data: zondag 20 juni en zondag 4 juli (opgeven voor één dag is ook mogelijk) Tijd van 14.00 tot 17.00 uur.
Maximaal 8 deelnemers. Kosten 15 euro per persoon per dag.

Opgeven vóór 17 juni via email info@artnivo.nl met vermelding van naam +  tel.nr. Of bel 
06-44.88.551

 Bij slecht weer werken we binnen, waarbij we wel af en toe de tuin induiken om ons te laten inspireren.Met vriendelijke groeten, Henk Vermij

                                              Amersfoortweg 46, Almere-Stad


dinsdag 8 juni 2010: workshop mary fontaine in bieb-haven

 

Op dinsdag 8 juni vindt in de bibliotheek in Almere Haven de workshop Omgaan met de dood in het leven plaats. 

Het begint om 20.00 uur. 

Kaarten (à € 6,- voor leden van de Bieb, € 7,50 voor niet-leden) en € 10,- voor duokaart voor 2 personen) te koop bij de balie of rechtstreeks via iDeal.  

Omgaan met de dood in het leven

Dood & Leven-kunstenares Mary Fontaine laat zien hoe je met creatieve middelen en op kunstzinnige wijze met de dood in het leven kunt omgaan. Niemand ontspringt de dans. Verwacht of onverwacht, dichtbij of ver weg, onontkoombaar is daar: de dood…. van onbekenden, van een beroemd persoon, van een ouder, een kind of een geliefde. Gestorven op een natuurlijke manier of door geweld vanuit de natuur, het verkeer of een medemens. En onvermijdelijk ook de eigen dood. Sterven hoort erbij, als de binnenkant van het leven. 
 

 


24 t/m 27 juni 2010: 'taste of amsterdam'

Van 24 t/m 27 juni wordt het Amstelpark in Amsterdam weer omgetoverd tot een waar culinair festijn. Tijdens Taste of Amsterdam halen de Mokumse toprestaurants 4 dagen lang alles uit de kast. Je proeft er oa de keuken van Vis aan de Schelde, Ron Blaauw restaurant en het A'lveense Aan de Poel. Fantastische koks  bereiden er met liefde hun signature dishes. Naast aanschuiven bij topchefs is er meer te doen op Taste. Volg bijvoorbeeld een barista-cursus in het Taste Theater, geniet van heerlijke wijnen in het Okhuysen Wijn Theater en vergeet niet op de Foodie Markt een bezoekje te brengen aan de biologische markt. Of wat dacht je van kooklessen op hoog niveau van Okura topkoks of Champagne proeven op een van de terrasjes?Kortom, eten en genieten! Kaarten > tasteofamsterdam.com

 


4 en 5 juni 2010: almeerse timo kreeft in weefhuis in zaandijk  

Beeldend kunstenaar Timo Kreeft (1964) laat in ULTIMO voor het eerst een overzicht van zijn werk zien. In een duo-presentatie september vorig  jaar, toonde hij alleen nog zijn schilderijen; op deze expositie zal naast schilderijen ook grafisch en industrieel werk en objekten (in corten-staal) te zien en te koop zijn. Op de tentoonstelling zal ook de ontwikkeling van het ontwerp voor het horloge Time to Watch te zien zijn. Hiermee won Timo Kreeft een prijs in een door Mondaine en het designblad Items uitgeschreven ontwerpwedstrijd. Het horloge is in een beperkte oplage geproduceerd. www.timokunst.nl  www.hetweefhuis.nl

 


30 mei 2010: in de aanloop naar de oranjekoorts.....

 

De Forelstraat (Waterwijk) is er klaar voor!


28 mei 2010: aankondiging officiele opening kunstijsbaan dronten

Een symbolische ‘openings (aankondiging) handeling’ van de voormalige kunstijsbaan in Dronten wordt verricht door (vertrekkende) gedeputeerde John Bos van de provincie Flevoland en Yvonne Obbema van Leisure World,  in aanwezigheid van de Drontense (ook vertrekkende) wethouder Hans Engelvaart en initiatiefnemer Lammert Grootoonk. Daarmee kondigen zij de officiële opening aan van de Kunstijsbaan Dronten, die in oktober 2010 haar deuren opent onder de vlag van Leisure World BV.


27 mei 2010: Het 2e Kenniscafé in de nieuwe bieb

(de laatste donderdag in mei) en krijgt als Thema 'VOEDING

 

Voedsel, smaak en (over)gewicht staan centraal tijdens het 2e kenniscafé in Almere. Sprekers zijn Tommy Visscher – verbonden aan Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle, VUmc en Windeshein Honours college – en Huub Lenders, initiatiefnemer van de ‘Smakelaar’ op de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten.

Huub Lenders, initiatiefnemer van 'De Smakelaar' van de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten en sinds kort ook in Almere,is ervan overtuigd dat het goed ontwikkelen van (smaak)zintuigen leidt tot betere en gezondere keuzes. Tommy Visscher, coördinator Health & Community Studies van het Windesheim Honours College en universitair docent aan het Instituut Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit doet al enige jaren onderzoek naar obesitas, ofwel overgewicht. Zij praten graag met elkaar en met de aanwezigen over wat eten voor iedereen betekent.

Lokatie: Nieuwe Bieb Almere-Stad, nieuwscafé 1e etage, om 20.00 uur - inloop vanaf 19.30 uur - toegang gratis.

======================================================================================

NIEUW !!!!

iedere laatste VRIJDAG van de maand: DEBAT-show 'Heftig!'

De 1e debatshow 'Heftig!, die maandelijks plaatsvindt op de laatste vrijdag, staat in het teken van veiligheid. Burgemeester Annemarie Jorritsma is aanwezig om mee te praten over dit onderwerp. Madeleine Gouma (veiligheidsmanager gemeente Almere), Charly Olf (jongerenwerker welzijnsstichting de Schoor) en een wijkagent van de Almeerse politie schuiven aan. De debatshow wordt op geheel eigen wijze gepresenteerd en gerelativeerd door Irene van der Aart en Lars Sörensen.

 


 

6 en 7 mei 2010: Samadhi dance company met 'bho'

Op 6 en 7 mei 2010 op Podium Mozaiek A'dam

22 en 23 mei 2010 in The Hub A'dam

 3 juni 2010 in RASA Theater Utrecht (alles begint om 20.30 uur)

 

verdere info www.samadhidancecompany.nl

 


vóór 15 mei 2010: Verhalen van de Zuiderzee gezocht!
Heeft u vroeger gevaren over wat nu Almere heet?

De Stichting tot het Behoud van de Almeerse Botter, Bureau Archeologie en Stadsarchief Almere (allebei onderdeel van de gemeente Almere) zijn op zoek naar verhalen van de Zuiderzee. Dit voor een speciaal 'oral history project', waarin het gaat om het optekenen van persoonlijke verhalen van Almeerders, voor de toekomst.

Men zoekt mensen die hebben gevaren op het IJsselmeer, vóór de drooglegging en het ontstaan van Flevoland. Het maakt niet uit of ze schipper of visser waren, en of dat beroepsmatig of privé was. Wel belangrijk is dat deze mensen nu nog in Almere of omstreken wonen.


Verhalen optekenen voor de toekomst....ben jij zo iemand, ken je zo iemand in je familie of naaste omgeving of heb je iemand gekend en kun je daarover vertellen, dan komen wij graag met je in kontakt! Wij willen de verhalen optekenen voor de toekomst en opnemen in het Geheugen van Almere. Bij voldoende belangstelling proberen we ook een bijeenkomst te organiseren rondom het Havenfestival om verhalen en kennis te delen met andere scheepsenthousiastelingen.

Aanmelden: tot uiterlijk 15 mei bij Bert Bonneveld (foto) van de Stichting tot het Behoud van de Almeerse Botter.
via e-mail info@almeersebotter.nl  of telefonisch: 036-5230310 of 06-41149039.


1 mei 2010: almere start weer een campagne....'normaal doen is zo gek nog niet'...

Om 13.00 uur op het Forum in Almere-Stad start weer een nieuwe campagne, bedoeld om mensen zich bewust te maken van ongeschreven regels in de openbare ruimte. De campagne is samen met de gemeente, het Min.van Algemene Zaken en de Rijksvoorlichtingsdienst tot stand gekomen. Almere is de 1e gemeente (hoi, alweer!) waar de campagne start. Afval in de afvalbak gooien, mensen eerst uit de bus of trein laten stappen voordat je zelf instapt, de poep van je hond opruimen, het zijn allemaal voorbeelden van die ongeschreven gedragsregels in de openbare ruimte. Op zaterdagmiddag kan iedereen meedoen aan de 'Normaal-doen-is-zo- gek- nog- niet- 4-kamp, in teams van 3 personen om hun gedrag te testen op het parcours. Zij laten zich van hun 'normaalste kant' zien op het hondenuitlaat-veldje, bij blik- werpen, bij de fietsenrekken en het zakken-vullen parcours! (vooral dat laatste spreekt Kunst-enzo erg aan....want...welke zakkenvullers zullen hieraan meewerken? Of is dat tegenwoordig al de 'gewoonste' (=normaalste) zaak van de wereld?maar dit even terzijde  ;-) Alle 'normale' deelnemers krijgen een Oorkonde, inkl. foto van het team....Doet Kunst-enzo toch even denken aan een uitspraak in de Psychiatrie: 'Wat is 'normaal'...ooit een ' normaal' mens ontmoet?'

Om 14.30 uur ontmoet burgemeester Annemarie Jorritsma de ‘normale’ Almeerders die hun gezichten hebben geleend voor campagne ‘Normaal doen is zo gek nog niet’. Vanaf 1 mei hangen er posters met ‘normale’ Almeerders door heel Almere , ook in de bussen van Connexxion en op de NS-stations van Almere.

 


30 april 2010: Open atelier Jan Jippe bij Aravinda

 

Op 30 mei 2010 zet beeldend kunstenaar Jan Jippe van Herrikhuijzen van 13.00-17.00 uur zijn atelierdeur open voor het publiek. 'Sinds juni vorig jaar werk ik in een heel ruim atelier van Spiritueel Centrum Aravinda. Ik maak grote olieverfschilderijen waarin het licht altijd een belangrijke rol speelt', aldus de kunstenaar. Wat in het werk van Jan Jippe opvalt is zijn gebruik van verschillende schildertechnieken en bijzondere kleurgebruik, waaronder warme blauwtinten en helder bruin. 'Na vele jaren in opdracht te hebben gewerkt, werk ik nu alleen nog maar intuïtief. Ik doe maar wat, zou je kunnen zeggen. En juist dat loslaten van het idee dat een werk mooi of goed moet worden, geeft zoveel vrijheid dat het “als vanzelf” gaat en dat ik tijdens het werkproces zelf vaak verwonderd ben over het resultaat', vertelt Jan Jippe.

Kijk ook eens >  HIER (de filosofische link van Kunst-enzo)

Bent U geïnteresseerd in zijn werk? Klik dan HIER   of kom langs tijdens het Open Atelier bij Aravinda, Ambachtsmark 3, Almere-Haven.

 


28 april 2010: vandaag al de 100.000ste bezoeker van nieuwe Bieb

Jamie Jane Bosman kwam woensdagmiddag 28 april naar de nieuwe Bieb om haar vriendin te ontmoeten en werd daar opgewacht door medewerkers van de bibliotheek. Ze bleek de 100.000ste bezoeker te zijn van de nieuwe bibliotheek sinds de opening op 27/3 jl. Jamie Jane is bezig met een opleiding tot dierenverzorgster en daarom regelmatig in de Bieb te vinden. Ze kreeg een boeket, VVV-bon en nieuwe leners-pas.

 


6 april 2010: plaatsing zonnecollectoren op zon-eiland

 

Dinsdagmorgen 6 april 2010 is NUON begonnen met de plaatsing van 520 zonnecollectoren op het zogenaamde 'Zon-Eiland' in Almere-stad langs de Hogering, De energie die opgewekt wordt door de collectoren moet 2.700 woningen in de nieuwbouwwijk Noorderplassen-West van water gaan voorzien. Het is de eerste wijk in Nederland die op deze manier van warmte wordt voorzien. De oppervlakte van Zoneiland is 7.000 vierkante meter. Het projekt moet in de zomer van 2010 klaar zijn.

NUON maakte (april 2010) het volgende >  fimpje <  van de installatie van de collectoren

 

 

klik HIER en scroll naar 28-8-2008: Start bouwrijp maken Zoneiland Noorderplassen-west

kijk ook HIER  en scroll naar 29-2-2008 voor de officiele start van ZONeiland Almere

 


1 april 2010: op zoek naar de 'creatieve  klasse' in almere

In opdracht van de gemeente Almere gaat Alwin Groen (student Planologie UVA A'dam) 3 maanden op zoek naar de woonvoorkeuren van de 'creatieve klasse' in Almere. Alwin Groen is stagiair bij de gemeente en kombineert dit met een scriptie over dit onderwerp want in Almere is er geen speciaal beleid voor de 'creatieve klasse'. Met name wbt de woon-voorkeuren: wat zijn hun woonwensen om zich in Almere te vestigen? En voor de 'creatievelingen' die hier al wonen: waarom kozen zij voor Almere? De stagiair hoopt dat zijn bevindingen opgenomen gaan worden in een gemeentelijk beleid...

De 'creatieve 'klasse'....ik ben benieuwd wat hij daar onder verstaat...klinkt elitair....(Kunst-enzo)


27 op 28 maart 2010: zomertijd gaat weer in!

geheugensteuntje? vóórjaar...klok vóóruit!


23 maart 2010: grote stroomstoring in waterwijk en Noorderplassen-oost

Vandaag om 11.00 uur lag ineens de heel boel plat van alles dat met stroom te maken had in deze wijken. Navraag bij NUON gaf geen nieuws wáár precies de boosdoener zat, ook KPN gaf geen oplossing qua kabels ofzo. Na onderzoek bleek dat men bij graafwerkzaamheden een grote kabel (van Liander-stroom) had geraakt. Men was daarna bezig om een nieuwe ringleiding aan te leggen, zodat de stroomvoorziening weer snel op gang zou komen. Dat gebeurde gelukkig sneller dan verwacht: om 12.45 uur deed de stroomvoorziening het weer! 

 

 

Buurtbewoners informeren bij elkaar waar die langdurige storing kan zitten... 

...die boosdoener zit aan de overkant van de Noorderplassen-oost, aan de Markerkant, tegenover NUON (Liander)

 

 

 


6 mei t/m 9 mei 2010: Schildercursus ‘Het Franse Impressionisme’ in de Vogezen 

door kunstenares Dorrit Klomp van do. 6 mei tot zo. 9 mei 2010


Het werk van kunstenares Dorrit Klomp kenmerkt zich door een stijl, geinspireerd op door het impressionisme.Velen kennen haar van de oervrouwelijke symboliek en thematiek in haar werk over de innerlijke kracht van vrouwen, waarvoor archetypen als mythologische vrouwenfiguren en madonna’s model staan. Minder bekend zijn haar vooral Franse landschappen, eveneens geïnspireerd op het impressionisme. In dat fraaie Franse landschap in de Vogezen gaat Dorrit, gedurende een lang weekend een intensieve olieverf-schildercursus verzorgen. De cursus: ‘het Franse impressionisme’ wordt gegeven op onze uniek gelegen boerderij uit 1772 in Bains-les-Bains, Vogezen (650 km. van A'dam), afwisselend binnen en op lokatie buiten in de natuur. De boerderij is zoveel mogelijk in oude stijl gelaten, maar voorzien van modern comfort en slaapgelegenheid, max. 10 personen kunnen zich inschrijven (cursus inkl. volpension)

verdere info: Bureau voor Kunstprojekten - drs. Christine van Stralen -  www.info@kunstprojekten.nl  tel. 036-522 79 19 of 06-10.305.605

 


3 februari 2010: corrosia blijft, cbk verdwijnt, 

dus geen promotie meer van flevolandse kunstenaars

Het Centrum Beeldende Kunst (CBK), de expo-ruimte van Corrosia, gaat verdwijnen; dat wil zeggen: niet de expo-ruimte op zich maar wel de database, waarin Flevolandse kunstenaars vermeld staan om gepromoot te worden door Corrosia. De subsidie voor het CBK-Flevoland kwam -via de Provincie- van het Rijk. Per 1 januari 2009 werd het geld echter gecentraliseerd en kregen alleen Lelystad en Almere geld. De gemeente Almere gaf het gehele bedrag aan Corrosia maar....had er niet de voorwaarde aan gekoppeld dat dit óók bestemd was voor het CBK...dus is de direkteur, Ronald Venrooij er dit jaar mee gestopt, de database met Flevolandse kunstenaars is nar 'het Archief' gegaan. NB Er kan dus nog geexposeerd worden maar niet meer specifief door Flevolandse kunstenaars....

 


25 januari 2010: bomen met 'truien' aan in almere-haven....

Op maandag 25 januari om 13.00 uur krijgen de eerste 10 bomen op de Markt in Almere-Haven hun in waterkleuren gebreide omhulsels en worden symbolisch de laatste steken afgehaald door de oudste deelneemster, mevrouw Hofmann (85 jaar) en de jongste deelnemer Daan Skef (8 jaar)

Met hun monumentale brei & haak ('kunst')projekt ‘Flevolands Vlijt’ hebben de kunstenaressen Mariël Bisschops en Bertina Slettenhaar al veel mensen in Almere- Haven weten over te halen om mee te breien in gebouw de Hulk, vanaf 28 oktober 2009 tot 16 december 2010. een 'ode' aan het water door meer dan 250 deelnemers aan Flevolands Vlijt. Water, bron van leven, bron van Flevoland en Almere.

Bertina Slettenhaar en Mariël Bisschops vatten het idee op om een ode te brengen aan het water. Zij geven dit vorm door het water als gebreide omhulsels op levende elementen, de bomen, door de stad te laten stromen. In totaal zullen ruim 40 bomen in Almere-Haven een kleurig omhulsel krijgen. Deze periode is de somberste tijd van het jaar, met de feestdagen alweer ver achter ons, de bomen nog kaal, het weer guur en koud en nog een lange tijd tot de lente te gaan. De bomen vrolijken Almere- Haven op tot eind maart 2010. Daarna  wil men de 'breisels' niet weggooien maar nog gebruiken als aankleding van de Esplanade ofzo.....

Maar ook elders (Leiden) heeft men ditzelfde idee...zie bericht: Boom in Hortus krijgt 'wollen jasje' van 13-1-2010

Amsterdam/Leiden. Niet omdat het koud is, maar als 'kunstprojekt'. Een boom in de Hortus Botanicus in Leiden krijgt een gebreide 'wollen jas'. Een zegsvrouw van de plantentuin zei woensdag dat de Japanse notenboom. die buiten op het notenveld staat, in maart wordt 'aangekleed' met allerlei aan elkaar gebreide lapjes wol. De Hortus zoekt daarvoor nu mensen die een lapje, de afmeting daarvan is afhankelijk van hun breikwaliteiten, willen  breien. Mensen die mee willen doen, kunnen vanaf 23 januari in de Hortus een tas met wol en instrukties halen. Wij hebben heel veel gebreide lapjes nodig om een boom helemaal in te pakken in de Hortus! 

Vanaf 23 januari worden tassen met wol en instrukties uitgedeeld in de Hortus Botanicus in Leiden. (Wij vragen daar een borg van € 5,00 voor, die uiteraard teruggegeven wordt bij het inleveren van het breiwerk.) Wij breien thuis en een aantal keer komen wij in het café van de Hortus bij elkaar om gezellig samen te breien en de breiwerkjes te bewonderen. Inleveren van de lapjes kan weer bij de Hortus. In week 11 worden de lappen aan elkaar gezet en om de boom vastgemaakt. Tijdens de Textiel Festival 24 maart- 28 maart is de ingebreide boom te bewonderen. Breien in de Hortus: Ø Zaterdag 23 januari 14:00 – 16:00 (start project) Ø Zondag 7 februari 14:00- 16:00 Ø Zaterdag 6 maart 14:00- 16:00 Ø Zondag 14 maart 14:00- 16:00 (Laatste inleverdag!) Neemt u zelf breinaalden mee? De lappen worden gebreid met breinld nr4, maar als u weet dat u strak of losjes breit, neem dikkere of dunnere naalden mee!  Meer info HIER

 

25 januari 2010 -Het spijt mij dat ik hier niets mee heb als het over  'kunst' gaat maar hopelijk is iedereen lekker creatief bezig (geweest)...(Kunst-enzo)