Architektuur 2009

tekst en foto's: greta verduin                                                                                                                                                              


16 december 2009: 1e bijeenkomst Platform wonen almere

Gemeente wil nieuw systeem woningtoewijzing

Platform Wonen Almere Het college organiseert op 16 december 2009 de eerste bijeenkomst van het Platform Wonen Almere, dat is opgericht om invulling te geven aan één van de vijf ambities die in de Woonvisie Almere 2.0 zijn vastgelegd: ‘de eindgebruiker staat centraal’. In het Platform spreekt de gemeente met corporaties, maatschappelijke organisaties, institutionele verhuurders, ontwikkelaars en een vertegenwoordiging van woonconsumenten over het wonen in Almere. Tijdens de eerste bijeenkomst presenteert prof. dr. Priemus zijn resultaten tbv een nieuw systeem van woonruimteverdeling in Almere; en is er gelegenheid tot discussie. Ook zullen de leden van het Platform worden geinstalleerd, evenals de werkgroepen. Wethouder RO en Wonen Adri Duivesteijn zal een inleiding verzorgen en de bijeenkomst afsluiten.

Het College van B en W heeft kennis genomen van het rapport ‘Evaluatie Convenant Woonruimteverdeling 2007’, opgesteld door de gemeente ism de woning- corporaties. Het onderzoek dat in 2009 is uitgevoerd, vormt input voor een herziening van de woonruimteverdeling in Almere. Prof. dr. Priemus van het onderzoeks- instituut OTB adviseert de gemeente momenteel over een nieuw systeem van woonruimteverdeling.Het Convenant Woonruimteverdeling 2007 bevat de afspraken tussen de gemeente en woningcorporaties in Almere over de verdeling van sociale huurwoningen. Bij de evaluatie van het Convenant blijkt dat de afspraken grotendeels zijn nagekomen. Een belangrijke konklusie is, dat er in het huidige Convenant uitgegaan wordt van een ruim aanbod, terwijl er juist te weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn.

Nieuw toewijzingssysteem Dit is reden om een nieuw en rechtvaardiger systeem voor woningtoewijzing te ontwerpen, waarbij de inschrijfduur niet langer het enige  criterium is. Ipv wordt gezocht naar een toewijzingssysteem dat ook recht doet aan inkomen en urgentie van de woningzoekende. Er zal - meer dan nu het geval is - voorrang worden gegeven aan huishoudens met een laag inkomen (onder de huur-toeslag-grens), omdat een groot deel van deze huishoudens is aangewezen op een sociale huurwoning. In de evaluatie komt ook naar voren dat de mogelijkheden voor mensen die snel een woning nodig hebben te beperkt zijn. De urgentieregeling is erg streng en het snelzoeksysteem funktioneert niet goed. In het nieuwe systeem wordt de urgentieregeling uitgebreid. 

 

 


11 december 2009: Tubingen, model voor almere??

- Expo in casa Casla 11/12/09 t/m 19/3/010 - Opening 11-12-2009 om 17.00 uur door Jaqueline Tellinga en Leonhard Schenk (inleiding)

 

 

Kunnen bouwgroepen met kleinschalige bedrijvigheid een bruisend stedelijk milieu tot stand brengen? ‘Ja’, bewijst de praktijk. In Tübingen (Duitsland) hebben 3 wijken een levendige sfeer gekregen, door bouwgroepen de mogelijkheid te bieden: wonen, werken, winkels en horeca te kombineren  Vitaliteit en diversiteit zijn in deze woon- en werkgebieden als vanzelfsprekend aanwezig. 

‘Ja’, zegt ook de gemeente Almere. De gemeente wil dit ‘Tübingen-model’ dan ook gaan toepassen op het centrum van het Homeruskwartier, de staalkaart van partikulier opdrachtgeverschap. Momenteel wordt de laatste hand aan het stedenbouwkundig plan gelegd voor dit centrumgebied; de ‘start verkoop’van de grond' voor de woon/werkblokken is gepland voorjaar 2010.

 

Direkteur/manager van architektuurcentrum Casla, Ans van Berkum > verwelkomde de geinteresseerde bezoekers en introduceerde de sprekers. Zij vertelde dat er al eerder (oa door Casla) was rondgekeken in Tubingen om 'inspiratie op te doen' en men was er erg enthousiast over geworden. Niet om te kopieren maar wel ter inspiratie!

klik op foto voor filmpje >

 

De Expo in Casa Casla vormt een 1e kennismaking met het zogenaamde ‘Tübingen-model’. De expo bestaat uit algemene info over deze manier van stedenbouw, en over de betekenis van het ‘Tübingen-model’ voor het Homeruskwartier. Een (werk) maquette verbeeldt het centrum van het Homeruskwartier, en biedt inzicht in de wijze waarop dit gebied vorm kan krijgen. De expo is dan ook bijzonder interessant voor mensen die zich willen oriënteren op de mogelijkheden om in een bouwgroep woningen én bedrijvigheid te realiseren.  

Ans van Berkum kondigde vervolgens prof.ing. Leonhard Schenk aan, die zeer betrokken was (en is) bij dit geslaagde projekt in Tubingen (D'land) Daarna zou Jacqeline Tellinga, projektmanager Homeruskwartier Almere-Poort, van de gemeente Almere, de Expo openen. Een minpuntje vond Kunst-enzo dat men bij de gemeente Almere kennelijk oa de Duitse taal niet machtig was.... vandaar dat alles in het Nederlands verteld werd aan de aanwezigen.....Ans van Berkum deed het in het Engels....

En voor de spreker Leonhard Schenk was het totaal geen probleem.....'Versteht man kein Deutsch oder spricht man das nicht? Kein Problem. dan mach' ich das doch auf Englisch!' Op deze bijeenkomst verzorgde prof. ing. Leonhard Schenk, architekt en stedenbouwer (maar ook Regierungsbaumeister op de Fakultat Architektur und Gestaltung, Stadtebau und Entwerfen en docent aan de Hochschule Konstanz) een inleiding op het ‘Tübingen-model’

 

 

       Gerrit Vermeer en Leonhard Schenk                                   Leonhard Schenk  klik op foto voor filmpje

 

‘Tübingen: Model voor Almere’ Almere groeit uit tot de 5e stad van Nederland. 

Tübingen wordt op deze expo genomen als voorbeeld....wat in Almere nog experiment is, is daar een gangbare manier van stadsontwikkeling geworden.   Kunnen deze ervaringen model staan voor een Almere dat door de bewoners zelf wordt gebouwd? Voor een stadsdeel of wijk waar mensen dichter op elkaar wonen, werken en recreëren? Een wijk waar de open ruimte gemeenschappelijk wordt gebruikt? Waar jong en oud elkaar treffen? 

 

Voorwaarde voor de groei is dat de diversiteit toeneemt; er moeten nieuwe woon- en werkmilieus aan de stad worden toegevoegd, zodat ook groepen die Almere nu níet weten te vinden, zich in de jonge polderstad zullen vestigen. Hoe kan Almere de karakteristieke sub-urbane sfeer aanvullen met stedelijke vitaliteit? Hoe kunnen mensen zich verenigen in bouwgroepen en wijken waar het bruist? 

Homeruskwartier De tentoonstelling vindt plaats in aanloop naar de ‘start verkoop’ van het centrum van het Homeruskwartier, waar Tübingen model voor staat. Juist omdat dit model zorgt voor een prettige woon-/werkomgeving voor bewoners en ondernemers, heeft de gemeente ervoor gekozen om groepen mensen niet alleen hun eigen woning, maar ook een bedrijf, organisatie of winkel te laten realiseren. Het model sluit naadloos aan op een beweging die reeds in 2006 - met de start van het programma ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’ - in gang is gezet, en die ertoe leidt dat het niet de 'instituten'  partij zijn om de stad te maken, maar de mensen zélf. ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’ heeft betrekking op de woningbouw, en met het ‘Tübingen-model’ krijgen ook winkeliers en ondernemers - in bouwgroepverband - volledige zeggenschap

 

 

Ook waren er zowaar lokale politici aanwezig (!) zoals Marco de Kat (LA),

een kandidaat-raadslid voor D66,           wethouder Adri Duivesteijn en raadslid D66 Cocky Kuipers                       Leonhard Schenk klik op foto voor filmpje

 

 

Allemaal boeken..... voor de spreker 'Wonen in meervoud' , de tekstschrijver ' Hollandse polders' en voor de openaarster  'Staedte und Baugemeinschaften'

 

 

 

Wat Tubingen zo bijzonder maakt als voorbeeld voor het Homerus-kwartier is de konskwente toepassing van: bedrijvigheid (ambachtelijke) op de begane grond en daarboven woningen. Degene die de begane grond wil gaan kopen en exploiteren, zal dus op zoek moeten gaan naar gelijkgestemden omdat de bedoeling is dat men gezamenlijk een heel huis bouwt! Dwz begane grond en 3 etages er bovenop, naar eigen smaak en indeling; men heeft dus gedurende de 'looptijd' een soort 'bouwmeesterschap' en als alles klaar is, kan men een ver. van eigenaren oprichten voor deze vertikale woningen. De bedoeling va deze ambachtelijke invullingen, is om levendigheid in de wijk te brengen, men heeft van alles in de buurt, kan ook de betrokkenheid versterken zonder dat dat 'van bovenaf' wordt opgelegd...want dat werkt niet!  Bovendien werkte het in Tubingen zo dat de totale bouwkosten uitermate gunstig uitvielen (170.000 euro)

Op dezelfde manier wilde men ook de buitenruimte, het openbaar groen, de tuinpercelen, gaan inrichten, samen met de bewoners. Bij sommige (voormalige kazernes!) woningen, heeft men een buitenruimte, waar een gedeelte privé is maar een groot gedeelte voor gemeenschappelijk gebruik (zoiets wat je soms nog wel eens tegenkomt in het eerste/oudste gedeelte van Almere-Haven ;-) Er was veel aandacht voor groen en ruimte voor groen. Het stadje (want dat kun je zo noemen) is auto-luw gemaakt, en er zijn geen stoepen aangelegd, geen verhogingen dus; wel zijn er verzonken stoepranden, zodat je de illusie krijgt maar het oogt veel breder en ruimtelijker op deze manier.

 

Opening tentoonstelling (om 17.00 uur)door Jacqueline Tellinga, projektmanager Homeruskwartier Almere-Poort/gemeente Almere

 

Leonhard Schenk en Art Zaaijer, de maquette-bouwer                                                                           Jacqueline Tellinga  klik op foto voor filmpje

 

 

 

 

 

Een wijk volop kansen voor kleinschalige winkeliers en ondernemers, en waar funktie-menging de toon zet? Dát is het onderwerp van de Expo Tübingen: Model voor Almere’ (?) die van 11 december 2009 tot en met 19 maart 2010 in Casa Casla te zien is.

 

Marijke Quist, projektleider P.O. gemeente Almere                                                           Hans Beke (Bekegroep)a.i.projektmanager Almere-Poort/gemeente Almere                                                                                                                                                                 

                Art Zaaijer en John van Diepen (oa de Opstap)in gesprek                 

 

 

 

Geďnteresseerden zijn welkom!

 


8 december 2009: gedenksteen ingemetseld in nieuwe bieb-stad

“Ik dacht mij het paradijs in de vorm van een bibliotheek”

Met het inmetselen van een gedenksteen, met de tekst “Ik dacht mij het paradijs in de vorm van een bibliotheek” van Jorge Luis Borges, is de opening van de nieuwe bibliotheek in Almere Stad weer een stukje dichterbij gekomen. De steen, die op 29 mei 2005 door de toenmalige wethouder Frits Huis werd overhandigd bij het start- sein van de bouw, heeft nu zijn definitieve plaats gekregen vóór de ingang van de nieuwe Bieb (foto > Chris Wiersma, direkteur Bieb). Tegelijk met de steen werd ook een koker met info over de bibliotheek uit 2005 ingegraven. 

In de nieuwe bibliotheek zelf wordt momenteel hard gewerkt

Kastenbouwer Harmeling is nog tot begin februari 2010 bezig met het plaatsen van de speciaal voor de bibliotheek ontworpen kasten. Daarna volgt de verdere inrichting van de bibliotheek: het gamingcenter, het nieuwscafé, het nieuwe lokaal en natuurlijk de verhuizing van alle boeken en andere media.  

Verhuizing zaterdag 6 maart 2010 is de laatste dag van de Bieb in de Voetnoot, daarna is de verhuizing. De bibliotheek in de Voetnoot sluit 3 weken om op 27 maart 2010 officieel weer open te gaan aan het Stadhuisplein. In de tussenliggende periode van 7 tot 27 maart2010 zijn de bibliotheken in Haven en Buiten ruimer open.  Meer info is binnenkort te vinden op www.bibliotheekalmere.nl

 


 

28 november 2009:geen gouden piramide voor stadshart almere

 

 

Zaterdag 28 november heeft Gerda Verburg, Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap 2009 (met als thema gebiedsontwikkeling) toegekend aan: De Key/De Principaal, Talis en de gemeente Nijmegen voor het herstructureringsproject “De Dobbelman” in Nijmegen.

De prijsronde 2009 was bestemd voor opdrachtgevers van ruimtelijke projekten. Dat konden bijvoorbeeld woonwijken, stadsparken, bedrijventerreinen of omvangrijke infrastrukturele werken zijn. Maar ook transformaties van het landelijk gebied die betrekking hebben op de bestemmingen natuur, landschap, landbouw en recreatie. 

 Uit het juryrapport: ‘Een werkelijk prachtig projekt, dat door de maatvoering, de vormgeving en de gebruikte materialen nog steeds de sfeer ademt van het industriële verleden van het gebied.’ Dit positieve oordeel was overigens vooral gebaseerd op de vorm en inhoud van de grotere gebouwen; de grondgebonden laagbouwwoningen met topgevels vond men minder. Maar ondanks deze aanmerking overheerste de grote waardering voor zowel het sociaal-inhoudelijke als het architektonisch- stedenbouwkundige resultaat. De tandem De Principaal/Marlies Rohmer werd door de jury gezien als de soepel draaiende motor van het tot standkomingsproces, met de gemeente Nijmegen als belangrijke konditieschepper en Talis als de ingeschakelde specialist voor de zorggebouwen. De Rijksprijs bestaat uit een bedrag van 50.000 euro, een speciaal vervaardigde trofee, een architektuurplaquette en een publikatie over de prijsronde 2009. 

De overige nominaties waren:
Astron, Nederlands Instituut voor Radio Astronomie, met het landschapsplan ‘LOFAR, ontdekkingen in het onbekende’ bij Exloo
Gemeente Breda met het park OVER-BOS
Gemeente Langedijk met de dorpsuitbreiding Twuyverhoek
MAB Development Group, Blauwhoed Eurowoningen en de gemeente Almere met het Stadshart Almere

Het boek over de ronde 2009, Contrast en Samenhang (Uitgeverij 010,) is in de boekhandel verkrijgbaar. De publikatie bevat niet alleen het juryrapport maar ook enkele essays en een uitgebreide beschrijving en dokumentatie van de beste 13 projekten.

 


Start Gouden Piramide 2010 

Bij de volgende prijsronde is het thema: architektuur
De inschrijving start op 15 december 2009. Opdrachtgevers kunnen worden voorgedragen tot 26 februari 2010. De inzendtermijn sluit op 12 maart 2010.

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architektuur, stedenbouw, landschapsarchitektuur, infrastruktuur en ruimtelijke ordening. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen. 

 

 


 

 

28 november 2009: zakencentrum/wtc Hoogste Punt van Flevoland in Almere

  De Carlton toren van het nieuwe Zakencentrum/WTC in Almere heeft met 120 meter het hoogste punt bereikt en is daarmee het hoogste punt van Flevoland. Zaterdag 28 november viert wethouder Arno Visser dit hoogste punt met omwonenden. 

In 2007 is de bouw van de Carlton-toren gestart, 120 meter hoog en 38.000 m˛ groot. Begin 2008 volgde het middelste complex, Martinez-toren, met een hoogte van 75 meter en een vloeroppervlak van 22.000 m2. De Carlton en Martine-torens geven een spectaculaire toevoeging aan de Almeerse skyline. Als de bouw verder volgens planning verloopt, is de oplevering van beide gebouwen in het voorjaar van 2010. Kenmerkend voor de gebouwen is dat het vloeroppervlak van ieder gebouw afzonderlijk meer dan 1.000 m˛ per bouwlaag is, waarbij sprake is van meerdere entrees en stijgpunten. Dit betekent dat zowel grote organisaties als kleinere huurders op efficiënte wijze in de gebouwen kunnen worden ondergebracht.

 

De bouw van het Zakencentrum/WTC is een verdere invulling om een aantrekkelijk stadscentrum te realiseren waarin verschillende funkties als wonen, werken, winkelen en uitgaan samen komen.

 

 

 

 

 


 

 

maandag 23 november 2009: info-avond bij Casla over 'schaalsprong almere'

 

 

 

 

 

Wie benieuwd is naar álle korte termijn maatregelen, hoe de westelijke ontwikkeling verder wordt uitgewerkt of wat het Kabinetsbesluit nu precies inhoudt voor Almere: op maandag 23 november 2009 is er een speciale info-avond, waarin geprobeerd wordt antwoord op deze vragen te geven. Iedereen is welkom in Casa Casla (aan het Weerwaterplein/Deventerpad) inloop vanaf 19.30 uur, en de start is om 20.00 uur door  burgemeester Annemarie Jorritsma en projekdirecteur Henk Meijer met de plenaire presentatie, waarin ze alle geďnteresseerden in vogelvlucht meenemen langs dit kabinetsbesluit. Na jaren van onderzoek,nam het kabinet op 6/11 jl.een besluit over de Schaalsprong Almere. Het kabinet zegt te kiezen voor een ecologische, infrastrukturele en stedelijke Schaalsprong, en daarmee voor een westelijke ontwikkeling van Almere, inkl.een IJmeerlijn. 

 

Er is, zowel vóór als na deze presentatie, volop gelegenheid om vragen te stellen!

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Almere, op verzoek van het Rijk, onderzocht of en hoe de stad kan groeien, om op termijn plaats te kunnen bieden aan 350.000 inwoners. Op die manier kunnen waardevolle natuurgebieden elders in het land - zoals het Groene Hart, de Utrechtse Heuvelrug of Waterland - behouden blijven, en krijgt de economische driehoek Amsterdam/Almere/Utrecht een grote impuls. Tegelijkertijd biedt de groei Almere de kans uit te groeien tot een kmplete en duurzame stad. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de Concept Structuurvisie Almere 2.0, waarin de gemeente Almere het gewenste ontwikkelingsperspekief beschrijft. Cruciaal in dit eindbeeld is de aanleg van een IJmeerlijn, een fysieke, economische, sociale en culturele verbinding tussen Amsterdam en Almere.
 
Kabinetsbesluit. Op 6 november jl. maakte het kabinet bekend het door Almere opgestelde voorkeursalternatief te omarmen: een ontwikkelingsas met een sterk stedelijke ontwikkeling aan de westzijde van Almere, die via een IJmeerlijn aansluit op IJburg in Amsterdam, een binnenstedelijke verdichting rond het Weerwater en bijzondere, landelijke woonmilieus aan de oostzijde van de stad. Met deze gezamenlijke ‘stip op de horizon’ ontstaat beleidszekerheid voor de oostzijde en het centrum van Almere. Het gesprek richt zich in de komende jaren op het westen van de stad: kan deze westelijke ontwikkelingsrichting - mét een IJmeerlijn - worden geoptimaliseerd? Het kabinet wil tegelijkertijd dírekt tot uitvoering overgaan. Er is dan ook een veelvoud van besluiten genomen, die gelijk kunnen worden doorgevoerd. Zo stelt het kabinet €37 miljoen beschikbaar voor de vestiging van een hogeschool, en wordt er circa €46 miljoen geďnvesteerd in de Weerwaterzone. 

 

In Casa Casla is momenteel ook de expo te zien 'Almere 2.0'

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NB De Almeerse Politiek is blij met deze beslissing van het Rijk, maar als ' burger'  vraag ik mij toch af wat die niet-vastgelegde toezeggingen waard zullen zijn op termijn...Een IJmeerverbinding is een essentiele voorwaarde om te gaan (en kunnen) groeien, met name voor de vraag vanuit de regio's  A'dam en Utrecht. Almere heeft 'slechts'  de opdracht om uit te zoeken 'of het niet goedkoper kan' die IJmeerverbinding via een brug of tunnel; en heeft daar 2 jaar de tijd voor gekregen van het Rijk om met goedkopere alternatieven te komen...maar intussen wél vast beginnen te bouwen???'We' staan al dagelijks uren in de file, nu al jarenlang. En hoe zit het met 'betrouwbare overheid' als er de komende jaren weer tig- verkiezingen zullen zijn, met evenzovele -andere- ideeen en opvattingen over het belang van Almere-zelf???  ( Kunst-enzo)

 

 

 


 

 

 

3 november 2009: debat bij Casla over ijmeerverbinding...ja of nee ?

 

 

 

Dinsdag 3 november 2009 om 20.00 uur bij Casa Casla (inloop vanaf 19.30 uur, toegang gratis)

 

Praat mee over de IJmeerverbinding!  Noodzaak en kans.....of..... Noodzakelijk kwaad?

In het kader van de expo Almere 2.0 organiseert Casla in samenwerking met het initiatief "Bouw de IJmeerbrug" een debatavond met architectuurcriticus Jaap Huisman als moderator.Veelvuldig uitstel zou het haast doen vergeten, maar een beslissing over de IJmeerverbinding is echt aanstaande. Wat gaat dit betekenen voor Almere? En wat gaat het betekenen voor de plaats van Almere in de Metropoolregio Amsterdam? Wat doet een IJmeerverbinding voor de economische aantrekkingskracht, voor de prijzen in het vastgoed, voor wonen, werken en recreëren in onze stad? Wat gebeurt met de sociale stad? Ontstaat er een nieuwe dynamiek?

Sprekers zijn: Harrie de Heij, verkeerskundige bij Projektburo Almere van 1971 tot 1983 en gemeente Almere tot 2006;
legde altijd de nadruk op de ontwikkeling van openbaar vervoer zowel naar het westen als naar het zuid-oosten van de stad: "Er komt vroeg of laat op zijn minst een railverbinding door het IJmeer. Hoe en wanneer, daarover is discussie noodzakelijk."

Jeroen Zuidgeest, architect Bureau MVRDV . De IJmeerverbinding vormt een essentieel onderdeel van de plannen die het bureau MVRDV voor Almere samenvatte in de concept Structuurvisie Almere 2.0, die stelt: "De IJmeerlijn is méér dan een enkelvoudige verbinding die noodzakelijk is voor een adequate ontsluiting van de stad. Het is een metropolitane as, die de concurrentiepositie van de Noordelijke Randstad versterkt."

Jerome Adema, architect Bureau Adema Architecten
Adema richt zich al jaren op de westelijke ontsluiting van Almere; z
ijn plannen liggen op de plank; hij wacht op het startschot. Een eigenzinnige visie op het tracé, waarin funktionele en esthetische overwegingen perfekt versmelten.

 

 

meer info: www.ijmeerbrug.nl   en www.casla.nl

 

 


 

 

zaterdag 12 september 2009: jonge monumentendag 2009 almere

 

 

 

 

Het begint al aardig op een traditie te lijken...de 'Jonge Monumentendag' in Almere! 

Dit jaar gaat de belangstelling uit naar de nieuwe TBS-kliniek, ofwel: de Oostvaarderskliniek

Voordat bezoekers met de luxe touringcar daarheen vervoerd worden (waar zij een rondleiding krijgen en 2 lezingen), is er eerst -het óók alweer traditionele-  Architektuur-ontbijt, sorry, de laatste jaren een Architektuur-brunch

 

Het programma: om 11.00 uur opening bij Casa Casla (aan het Weerwaterplein) 

door Ans van Berkum, direkteur Casla, gevolgd door de brunch.

12.30 uur vertrek per luxe tourincar van Casa Casla naar de Oostvaarderskliniek

In de Oostvaarderskliiek: een rondleiding door architektuur-deskundigen en 2 lezingen door Harry Weijenburg, algemeen direkteur FPC Oostvaarderskliniek en Martien Jansen, direkteur Studio M10 Eindhoven, Architecture and Urban Design.

15.00 uur: terug naar Casa Casla voor de afscheidsborrel.

 

 

 

 

 

NB je moet je wél van tevoren aanmelden om aan het programma te kunnen deelnemen én je moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen voor toegang tot de Oostvaarderskliniek!!!  mail >  info@casla.nl   of bel > (036) 538.68.42

 

 

 

 


 

 

dinsdag 1 september 2009: film Hundertwasser bij casa casla

 

 

De film 'Regentag' (1972) over Hundertwasser, regie Peter Schamoni, is te zien bij Casa Casla aan het Weerwaterplein. Inloop vanaf 19.30 uur. De inleiding wordt verzorgd door direkteur Casla Ans van Berkum. De film begint om 20.00 uur en duurt tot circa 22.00 uur (slechts 2.50 euro entree)

 

 

De filmpresentatie is een aanvulling op de huidige tentoonstelling bij Casla, Gedroomde wereld - Utopische Momenten, die loopt tot 26 september, waar o.a. de maquette van het unieke Hundertwasserprojekt Kindervallei (Valkenburg) te zien is.

 

 

Regisseur Peter Schamoni heeft de eigenzinnige kunstenaar Friedensreich Stowasser Hundertwasser vastgelegd in de film “Regentag” (1972) In de film ziet men de kunstenaar tijdens zijn dagelijkse bezigheden, op zijn schip en in zijn diverse woon- oorden, omgeven door familieleden en vrienden. Er wordt een beeld geschetst van de vrije mens Hundertwasser, die zijn oor te luisteren legt op ijsschotsen om het smeltwater eronder te horen stromen. Daarnaast zijn er beelden die hem tonen in de tuinen van zijn Venetiaanse Palazzo. We zien hem ook schilderend aan de vloedlijn van de zee en aan boord van het schip dat met haar bontgekleurde zeilen de rivier afzakt. De film is een statement over het leven van de man die droomde van het paradijs dat ons omgeeft en ons emotie en opwinding verschaft met zijn kleurige invulling van het bestaan.

 

 

 

 

klik ook eens >  HIER

 


 

20 augustus 2009: trip met museum de paviljoens naar museum Nagele

 

De lezing van Zef Hemel begint om 19.30 uur in Nagele, dus om 18.30 uur vertrekt er een bus vanaf Museum De Paviljoens naar Nagele (in de Noordoostpolder), die om 22.00 uur retour gaat richting Almere. In het kader va de "Ongoing Series" dit jaar " Artist-In-Residence Flevoland" als kunstwerk  ism Museum Nagele.

Zef Hemel is een bewonderaar van het werk en de ideeen van Van Eesteren, en gaat vertellen over Nagele en Cornelis van Eesteren. Reserveren aanbevolen > www.depaviljoens.nl

(In Almere bestaat een 'Van Eesterenplein' dat na een tijdlang verloederd te zijn geweest, in 2008 geheel is opgeknapt en gerenoveerd door woningcorporatie Ymere, in samenwerking met de bewoners. Want een zo gerenommeerde stedenbouwkundigeverdiende toch een beter plein! (en de bewoners óók)

odeldorp Nagele in de Noordoostpolder is uniek in Nederland: het ontwerp, de aanleg en de architektuur zijn gewaagd en experimenteel. Donderdagavond 20 augustus 2009 om 19.30 uur vertelt stedenbouwkundige Zef Hemel in Museum Nagele over dit dorp en één van de grondleggers: Cornelis van Eesteren. 

 

Hemel is uitgenodigd door kunstenaars Sjoerd van Oevelen en Elodie Hiryczuk die namens De Paviljoens in augustus als Artist-In-Residence in Nagele wonen.  

Nagele. Bijna 50 jaar geleden werd modeldorp Nagele bedacht en ontworpen door de Groep van Acht, bestaande uit onder andere stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren, de architecten Aldo van Eyck en Gerrit Rietveld en landschapsarchitect Mien Ruijs. Cornelis van Eesteren (1897-1988) is een van de prominente stedenbouwkundigen van de 20-ste eeuw. Zef Hemel, stedenbouwkundige en adjunct-directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening in Amsterdam, is gefascineerd door het werk en de opvattingen van Van Eesteren. In zijn lezing gaat hij in op de ontstaansgeschiedenis van Nagele en de bijzondere rol die Van Eesteren daarin heeft gespeeld. Hemel publiceerde over Van Eesteren het boek 'Het landschap van de IJsselmeerpolders planning, inrichting en vormgeving' (1999).  

Artist-In-Residence Noordoostpolder. Voor het projekt Flevoland als kunstwerk heeft Museum De Paviljoens tot 2012 elk jaar een Artist-In-Residence op verschillende plekken in de Noordoostpolder. In 2009 onderzoeken kunstenaars Sjoerd van Oevelen en Elodie Hiryczuk vanuit Nagele het landschap en de identiteit van Nagele in relatie tot de Noordoostpolder. Welke invloed heeft landschap op de identiteit van bewoners uit de polder? Met dit onderzoek formuleert Museum De Paviljoens een integrale visie op landschap en landschapskunst. Leidraad voor dit onderzoeksprojekt is de opvatting van filosofen en historici als Ton Lemaire en Simon Schama dat een landschap vormend is voor een culturele identiteit.  

 


 

4 juli 2009: excursie naar expo in brussel 'gedroomde wereld, utopische momenten'

 

- scroll naar beneden naar expo bij CASLa  29 mei jl  "Utopische momenten" -

CASLa organiseert een architektuur-reis (met luxe bus) naar Brussel, waar tot 30 augustus 2009 een boeiende tentoonstelling te zien is, die duidelijk raakvlakken heeft met de expo bij CASLa "De Gedroomde Wereld Utopische Momenten". Architekt Luc Schuiten ons mee op avontuur met zijn visie op duurzame stads- aanleg, ecologische woningen - zowel op het vlak van energieverbruik als konstruktie-echnieken - ‘vegetale' architectuur'. 

Wie mee wil op deze culturele reis met info door architektuurdeskundige(n) kan zich opgeven bij CASLa 

tel. 036 -5 38 68 42   of email:  o.breijinck@casla.nl

(op rekening 737 1717 t.n.v. Casla o.v.v. Brussel) dient vóór 25 juni bij ons binnen te zijn. Bij onvoldoende belangstelling gaat de excursie niet door.

Zaterdag 7 juli 2009 - vertrek: 08.30 uur vertrek bij de Silverline (Hengelostraat) >

 Terug om 20.00 uur - kosten  € 20,00 (excl. entree € 8,00; lunch op eigen gelegenheid)

 

 

 

INFO en AANMELDEN 036-5386842  www.casla.nl

 


 

zaterdag 27 juni 2009: dag van de architektuur 2009

"Treinen door Almere"

 

CASLa heeft dit jaar gekozen voor een totaal andere aanpak van de 'Dag van de Architektuur', namelijk via de bus- & trein(stations) Almere verkennen. Het programma ziet er zo uit:

10.00 uur: busrit vanaf station Almere-centraal naar het tijdelijke station Almeerderzand,  met om 10.30 uur een Architektuurbrunch. 

Van 11.00-12.30 uur zijn er diverse presentaties: 'De rails van Almere in 2030' door J. Meinersma (gemeente Almere); 'Toekomstige stations' (inrichting + stationsomgeving) door S. de Wilde (NS); Ontwerpvisies voor het nieuwe Almere-Poort station door W. Herklots (ProRail) en het Stationsmuseum door Ans van Berkum/ O. Breijink + CASLa. 

Om 12.30 uur kunnen er vragen gesteld worden, waarna om 12.50 uur vertrokken wordt naar het perron Almeerderstrand, waar om 13.10 uur de Museumtrein vertrekt naar station Muziekwijk en station Oostvaarders.

Om 13.20 uur bezoek aan stationsmuseum Muziekwijk en Almere-Oostvaarders. Om 15.00 uur vertrekt de Museumtrein weer vanaf station Oostvaarders, stopt nog bij station Muziekwijk en het tijdelijke station Almeerderzand, dat voor deze gelegenheid is ingericht als Stationsmuseum!

Om 15.10 uur afsluiting met een drankje en gelegenheid tot napraten.

Alles gratis toegankelijk!   

INFO en AANMELDEN > Geef je op bij Judith Flapper, projektcoördinatorCASLa   036-5386842 of  j.flapper@casla.nl 

 

 

 www.casla.nl
 

 

Symposium begint kwartier later - om 15.15 uur - in de middenzaal van Schouwburg Almere

 

Vrijdag 19 juni 2009: "Het landschap van Almere"

 

Programma vrijdag 19 juni: inloop vanaf 14.45 uur en ontvangst.

 15.15 - 15.20 uur - inleiding door Henk Mulder, direkteur DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling), gemeente Almere
15.20 - 17.00 uur - Symposium en discussie olv JaapJan Berg . Met bijdragen van: Jan Wouter Bruggenkamp, Hein van Delft, Thijs Gerretsen, Jan Frans de Hartog, Kees Hund, Joost de Jong, Reinier Nijland, Ivonne de Nood, Brans Stassen, Christian Zalm.
17.00 uur - borrel

In september 2007 kwamen op initiatief van Teun Koolhaas 9 landschaps-architekten en stedenbouwkundigen bijeen in zijn huis ‘Polderblik’ in Almere. Aanleiding voor de bijeenkomst was de behoefte, om in het kader van de schaalsprong van Almere, de waardevolle elementen van het blauw-groene raamwerk van de stad in kaart te brengen. Doel was om een Groene Kaart van Almere te ontwikkelen als overdrachts-dokument van de oorspronkelijke plannenmakers aan de nieuwe generatie ontwikkelaars. De uitkomst van die bijeenkomst is vastgelegd in het verslag The changing of the guards. Dit vraagt om verdieping in de vorm van een symposium met discussie. CASLa nodigt iedereen hiervoor van harte uit.
Tijdens het symposium geeft de 1e generatie ontwerpers een toelichting op de oorspronkelijke uitgangspunten en het resultaat over het Landschap van Almere.
Onder leiding van JaapJan Berg, architectuurhistoricus, wordt gediscussieerd over deze uitgangspunten en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de Groen-Blauwdruk van Almere. 

 

 

j.flapper@casla.nl


3 juni 2009: alvast een kijkje in de nieuwe bibliotheek in almere-stad

De nieuwe Bibliotheek Almere-stad opent officieel haar deuren op zaterdag 27 maart 2010. 

NB Zaterdag 6 juni is Dag van de Bouw en kan het publiek kennismaken met dit gebouw!!!

Maar vandaag kreeg de pers al de gelegenheid om een kijkje te nemen van de ontwikkelingen van de bouw tot nu toe, met name de binnenkant ervan. Bieb-direkteur Chris Wiersma en wethouder Arno Visser begeleidden het gezelschap, met enige trots ;-) Op deze foto gaat Chris Wiersma als eerste de entree van de nieuwe Bieb binnen >

 

Ook aanwezig waren projektleider Else Kant en architekt Barry van Waveren (van Meyer & van Schooten Architecten), een afvaardiging van Heijmans (gele helm) en Grontmij (blauwe helm)

               weth. Arno Visser met dit gezelschap  en de architekt ir. Barry van Waveren

 

 

Hieronder een impressie in foto's en een paar korte filmpjes voor de sfeer.

 

klik op foto voor filmpje

 

 

Het ziet er naar uit dat het een bijzonder gebouw gaat worden,  'met inhoud'.....

niet uitsluitend bestemd voor 'boeken' maar vooral ook voor 'ontmoeten'

 

klik op foto voor filmpje 

 

 

 

Helemaal bovenin - op de 5e etage - komt een 'gaming - room' met de naam "Vrij Spel" waar TV-schermen komen te hangen die vanaf beneden/ van buitenaf zichtbaar zullen zijn. 

< Hier poseren Chris Wiersma en Arno Visser op de grote ronde cirkel waar dit gaat plaatsvinden; ook in het plafond is eenzelfde cirkel terug te vinden waaruit de schermen enz. naar beneden komen

 

 

 

 

 

Het hele gebouw is doorzichtig (want veel glas) maar geeft toch niet het idee dat je bekeken wordt van buitenaf. Hieronder zie je kantoorruimten die niet - zoals gebruikelijk -  bestaan uit dichte muren, maar aan de raamkant ook een doorzichtig raam hebben. Op die manier versterk je nog eens het ruimtelijk effekt.

 

 

 

 

 

 

Er komen binnentuinen in diverse maten en hoogten, 

zichtbaar vanuit de binnenkant van de Bieb.

< Op deze foto's > een afzuiginstallatie, die binnenkort voor 3/4 ingegraven wordt met tuinaarde, waarna er bomen worden geplant. Bedoeling is dat die bomen snel flink gaan groeien, waardoor je die nu supergrote installatie bijna niet meer ziet en tegelijk een echte binnentuin krijgt, met veel groen, zichtbaar van vele kanten.

 

 

 

 

 

      klik op foto voor (heel kort) filmpje 

 

 

Er komt ook een theatertje (annex vergaderzaal) met 130 zitplaatsen in het gebouw.

Ook komen er woningen, aan het nieuwe gebouw, kleine flats, 1 á 2 kamerwoningen, allemaal huur, gaan deze maand al in de verhuur.  

Men wil ook bepaalde ruimtes gaan verhuren, dat kunnen vergaderzaaltjes zijn, het theatertje, voor allerlei doeleinden.

Verder zijn er 'terrassen' ( een soort sawa's) gepland tussen de diverse ' woonwerelden' op boekengebied. De vloer loopt namelijk soms schuin op, maar er zijn ook trappen; er zijn speciale studieruimtes, nostalisch onder een stukje schuin dak; de boekenvoorraad wordt momenteel niet uitgebreid. 

Bovenin is een ingenieus systeem om de ramen te kunnen lappen; het lijnen spel ziet er nog net zo uit als in het oorspronkelijke ontwerp..

 

 

 

 

Het grote voorbeeld is de Bibliotheek in Amsterdam die zeer suksesvol is gebleken. Natuurlijk is Almere niet te vergelijken met A'dam maar direkteur Chris Wiersma zegt er alles aan te doen om mensen te interesseren om de nieuwe Bieb te bezoeken. Het liefst om boeken en/of media te lenen maar gewoon binnenlopen kan ook....

 Helemaal op de begane grond komt een Grand Café (ingang aan de zijkant van het Stadhuis, maar óók toegankelijk vanaf het nieuwe Stadshart

 

 

 

Er moet nog hard gewerkt worden om de Bieb -na jarenlang oponthoud-  eind 2009 technisch op te leveren, waarna de opening in maart 2010 zal zijn...

Hoe groot de toeloop zal zijn, kan men niet zeggen, maar men hoopt dat deze Bieb net zo'n vlucht zal nemen als de nieuwe Bibliotheek in A'dam, die in een korte tijd een enthousiast publiek trok, dat ook terug komt. Op voorhand heeft men in Almere alvast -extra- ruimte gereserveerd, dwz dat die gebruikt kan worden als er uitbreiding nodig zou zijn.

 


2 juni 2009 om 20.00 uur: film bij Casa casla klik > HIER


30 mei 2009: na twee uur al 100 van de 500 kavels verkocht

De Kavelverkoop in Almere die 30/5 is begonnen, lijkt een sukses te worden: 46 potentiele kavelkopers hebben er zelfs een middag en nacht voor over gehad om een van de eersten te kunnen zijn! Om 12.00 uur is de verkoop begonnen van de in totaal 500 kavels; 300 daarvan liggen in het Homeruskwartier en Columbuskwartier in Almere-Poort, de rest  van de kavels ligt verspreid in de wijken Noorderplassen-West, Overgooi en Vogelhorst. Rond 14.00 uur vwaren er al 104 opties op een kavel genomen. De kavels varieren in prijs van 26.000 tot 400.000 euro; de grootte van de kavels varieert, namelijk van 79 m2  tot 1.431m2. De grote belangstelling voor een kavel staat in schril kontrast tot de verkopen in de projektbouw. Wethouder Adri Duivesteijn laakte bij de opening het feit dat de regering in haar economisch stimuleringspakket geen aandacht heeft voor het op grote schaal stimuleren van particuliere opdrachtgevers. "Juist deze kunnen de bouweconomie van onderop in beweging krijgen." Het bewijs lijkt in Almere te worden geleverd (ook 31/5 kan men nog terecht van 12.00-16.00 uur) 


vanaf 29 mei -14 september 2009: utopische momenten bij casla

 

"De gedroomde wereld", expo in Architektuurcentrum Casa Casla (aan het Weerwaterplein/Deventerpad)
 
Opening: 29 mei om 17.00 uur 
door Pieter Jan Datema, regiodirekteur Almere van Ymere 
 
klik op foto voor filmpje 1 >
 
 klik op foto voor filmpje 2
 
scroll ook naar  10-2-2009: verslag 'sociaal duurzaam bouwen' (zie aankondiging dd 9/2/09)
 
Veel maquettes en veel bekenden, architekten en geinteresseerden, in de sfeervolle ambiance van CASA CASLa
 
 
Ans Van Berkum, direkteur CASLa, hield een inspirerende inleiding. 
Zij ziet in Almere veel 'utopische' mogelijkheden die met de juiste (ook politieke) visie tot realiteit zouden kunnen uitgroeien. 
Zo zei van Berkum dat zij dolgraag de stadsverwarmingscentrale langs de Hogering zou willen omturnen á la Hundertwasser: kleurrijk, speels en kunstzinnig!
(ja, er lopen al jaren goede ideeen, waaronder (al zeg ik het zelf ;-)) mijn goede voorstel tot kunstzinnige openbare toiletten á la Hundertwasser..in Almere.)
Wie weet, gaan beleidsmakers en ook de politiek eindelijk 'het licht zien' , waardoor Almere een eigen identiteit kan ontwikkelen....een oprécht 'imago'.
 
Klik op foto Ans van Berkum voor filmpje
    
   Hundertwasser in Valkenburg gerealiseerd
 
 
Al eeuwen dromen mensen over een betere wereld. Architekten, stedenbouwkundigen en kunstenaars geven er vorm aan 

Ze geloven dat je met stad en landschapsinrichting voorwaarden kunt scheppen voor de kwaliteit van de samenleving. Casla toont een reeks pakkende voorbeelden, beginnend bij de geschriften van Thomas More over het eiland Utopia.

Casla toont een maquette van de fabrieksstad Chaux van de Franse architekt Nicolas Ledoux, 
foto’s van de Indiase stad Chandigarh van Le Corbusier en een ontwerp voor een ‘Instant Stad’ van het Britse bureau Archigram.
Maar ook werk van Friedensreich Hundertwasser

die heilloze gebouwen van kleurige mantels voorzag, zodat het weer prettig werd om er te vertoeven.  

 
 
 
 
Veel belangstelling voor deze CASLa-expositie, ondanks het prachtige weer, en ondanks het Pinksterweekend!
Wat mij keer op keer verbaast, is de grote afwezigheid van politici, met name de lokale politiek...terwijl Architektuur toch zo'n belangrijk visitekaartje zou kunnen zijn, 
en ook 'imago'-bevorderend ;-)) voor de hele stad Almere. Alleen Cocky Kuipers (D66) was aanwezig, het moet maar eens gezegd!
 
 
Casla toont werk van het Duitse onderzoeksbureau Raumlabor en het Almeerse Bureau Arc˛, dat geodetische koepels ontwerpt 
in de geest van de utopist Richard Buckminster Fuller. Binnen dit geheel krijgt het denken over Almere 
vanuit het Projektburo in de jaren '70 (dat een groot utopisch gehalte had) een plek. 
 
Een feestelijk tintje kwam door het verschijnen van een boekje, geheel gewijd aan Mathias Lehner 'Thuis in de Polder' ofwel: "Hechten aan een plek". 
Scroll naar 24-9-2008: " Lezing bij CASLa 'Thuis in de Polder " 
(een uitgave van De Bibliotheek (WSF) en CASLa, Lehner voelde zich zeer vereerd met deze 4e uitgave in de serie)
Verder liet direkteur CASLa Ans van Berkum weten dat er een boekwerkje in de maak was over deze expo 'De gedroomde wereld' 'Utopische momenten'.
Aanwezigen kregen de kans zich daarvoor in te schrijven.
Pieter Jan Datema en Mathias Lehner (op foto met zoontje) kregen van elk een exemplaar plus bloemen uit handen van Roy Paes van de Bieb Almere.
 
 klik op foto voor filmpje
 
 
Een speelse tentoonstelling over de idealen van architekten, stedenbouwkundigen en kunstenaars mbt een volmaakte samenleving. 
Idealen die telkens de geest van hun tijd weerspiegelen - en ontwerpers van nú inspiratie voor hedendaags vormgeven en bouwen aanreikt.


14 mei 2009: (eindelijk) groen licht voor 'De Eenvoud'

Almere is binnenkort (weer) en experimentenwijk rijker. Na 'de Fantasie' en vervolgens 'de Realiteit' wordt nu 'de Eenvoud' gerealiseerd. Midden in de kredietcrisis gaan 10 deelnemers de uitdaging aan: bouwen voor relatief weinig geld om een vrijstaande woning te ontwerpen - met eenvoud als leidend thema - waarin eigen wensen en fantasieën tot uitdrukking komen. Wethouder Adri Duivesteijn is enthousiast over de grote belangstelling. 'De Eenvoud' is een bijzonder projekt, juist door het kleinschalige. Dat 10 deelnemers hebben getekend, ziet hij - zeker gezien de economische teruggang - als een groot sukses." Het projekt symboliseert waar Almere voor staat: architektuurvernieuwing, ruimte voor innovatie, verrassende initiatieven en experimenten. Nu de handtekeningen zijn gezet, kan in het voorjaar van 2010 worden gestart met de bouw van 'De Eenvoud'.

Het projekt 'De Eenvoud' is in 2006 opgezet door Comité De Fantasie, ism CASLa (Centrum voor Architektuur, Stedenbouw en Landschap Almere).Het projekt is een bouwexperiment in wedstrijdvorm, dat deelnemers de kans biedt een uniek en onderscheidend huis te bouwen. Volgens Adri Duivesteijn past 'De Eenvoud' in een rijke traditie van bouwexperimenten: 'ik wandel regelmatig door de Realiteit aan de Noorderplassen-oost, en de Fantasie in Stedenwijk. Het zijn wijken die interessant blijven, en jaarlijks een groot aantal bezoekers trekken. Met 'De Eenvoud' voegen we opnieuw een boeiende wijk toe aan de stad."

Ruim 200 gegadigden maakten gebruik van deze kans, en meldden zich bij de gemeente. De gemeente heeft 12 prijswinnaars geselekteerd, die hun ontwerp - op een bos- en waterrijke lokatie aan de Noorderplassen-West - mogen realiseren. Duivesteijn: 'ik heb grote bewondering voor mensen die niet kiezen voor het gangbare, maar die - ook in tijden van financieel zwaar weer - het avontuur aangaan en invulling geven aan de eigen creativiteit. De Almeerse praktijk leert dat dit leidt tot unieke wijken.'  10 winnaars hebben inmiddels de koopovereenkomst getekend. Dit betekent dat zij de laatste fase van de wedstrijd afsluiten, en zich kunnen gaan voorbereiden op de uitvoering van hun plannen. 'De Eenvoud' gaat nu daadwerkelijk van start.

========================================================================

Hoe het begon.....in 2005

========================================================================

22-12-2005  Je eigen vrijstaande woning aan de Noorderplassen.....?

 

Voor ontwerpprijsvraag Eenvoud bestaat veel belangstelling. Sinds de start van 1 november jl hebben zich 313 belangstellenden ingeschreven. Doel is de realisatie van een eenvoudige vrijstaande woning voor weinig geld in de nieuwe Almeerse wijk Noorderplassen-West. De antwoorden op vragen van inschrijvers – architecten en niet-architecten - staan nu op www.prijsvraageenvoud.nl Het zijn onder andere vragen over de maximale bouwkosten (120.000 excl. BTW), de toetsing aan het Bouwbesluit, de buitenruimte, het terrein en de mogelijkheid méér ontwerpen in te sturen of hulp van derden in te roepen.

Dagelijks komen nog nieuwe inschrijvingen binnen van belangstellenden. De inzenddatum voor ontwerpen is zaterdag 1 april

Daarna gaat een jury aan de slag onder leiding van hoogleraar-architect Moshé Zwarts.  Voor de eerste 3 winnaars worden prijzen uitgeloofd van respectievelijk 3000, 2000 en 1000 euro. De ontwerpen worden opgenomen in een catalogus en geëxposeerd. 12 plannen worden genomineerd om verwezenlijkt te worden op initiatief van de inzender, waartoe hun een grondaanbieding wordt gedaan. 

Anders dan eerder vermeld, wordt de prijsuitreiking gehouden op zaterdag  24 juni, op de Dag van de Architectuur. Onlangs werd bekend dat deze Architektuur-manifestatie een week is vervroegd. Prijsvraag Eenvoud is een initiatief van Comité de Fantasie. De uitvoering is in handen van CASLa.    

=================================================================

31-10-2005  Prijsvraag EENVOUD:  "Méér door minder"

Architektuurcentrum CASLa heeft een Prijsvraag uitgeschreven 'EENVOUD' genaamd, met als doel: een experimenteel en innovatief wijkje, vergelijkbaar (maar ánders) met de wijkjes de Fantasie (9 projekten aan de zuidwest-oever van het Weerwater in Haven) en de Realiteit (17 projekten aan de Noorderplassen-oost,  zie bovenstaande foto). Deze laatste lokatie dreigde enige jaren terug ter ziele te gaan (vanwege het van oorsprong tijdelijke karakter maar werd 'gered' doordat -ook- de Politiek inzag dat dit een unieke internationale Publiekstrekker bleek te zijn. Dus mocht dit wijkje blijven bestaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag maakte Petra Kempf, manager van CASLa de prijsvraag bekend, waarna Thijs Gerretsen de aanwezigen, 

waaronder de pers, een rondleiding gaf over 'de Realiteit', waar hij ook zelf een onderkomen heeft, de 'Zeiltoren'

 

 Petra Kempf >

 

 

Kempf, Gerretsen, Frieling, Santman             Thijs Gerretsen en zijn 'Zeiltoren'                              Paul Santman, Titia Frieling

Petra Kempf >

                                                                                                        

 

Het initiatief tot de prijsvraag EENVOUD is afkomstig van het Comité de Fantasie, waarin zitting hebben: Titia Frieling, Thijs Gerretsen en Paul Santman, drie personen met heel wat jaren ervaring in het toen nog jonge Almere. De prijsvraag wordt uitgeschreven door architektuurcentrum CASLa, in Haven (nog)

 tel.936-538.68.42. Info over de prijsvraag is te vinden op de website

 

Dit betreft een 4e prijsvraag, eerder was er een prijsvraag "Ongewoon Wonen" (1982, ("Tijdelijk Wonen" (1985) en " Ongewoon Wonen" (1989). Bij deze 4e prijsvraag is de bedoeling dat er 12 projekten gerealiseerd worden, geheel voor kosten van de winnaars uitgevoerd op een lokatie vlak bij het nieuwe wijkje Noorderplassen-west.(NB in 2007 werd dit wijkje ineens omgedoopt tot N' Plassen-oost, door de bouw van de grote nieuwe wijk Noorderplassen (die toen dus 'west' ging heten....) Het nu nog open terrein is door de gemeente Almere aangeboden, tegen een lagere grondprijs (245 euro p/m2) en alle kosten komen verder (de grond en de bebouwing) voor kosten van de winnaars. Iedereen  mag meedoen, niet alleen Almeerders maar nationaal, zelfs internationaal kan men inschrijven!  Vanaf dinsdag 1 november 2005 is dit mogelijk via een nieuwe interaktieve website www.prijsvraageenvoud.nl  Dat kan tot 1 april 2006. 

 

 

Na jurering vindt op 1 juli 2006 de prijsuitreiking plaats, waarbij een expositie met catalogus en juryrapport. Winnaars 1, 2 en 3 krijgen prijzen van resp. 3000, 2000 en 1000 euro. Van de plannen worden 12 genomineerd om verwezenlijkt te worden naar idee van de inzender, waartoe hen een grondaanbieding wordt gedaan.

 

Eenvoud en regels zijn anders dan bij de eerdere prijsvragen van Comité De Fantasie, de bepaling 'tijdelijk'  is nu niet van toepassing. Welstand conformeert zich aan de uitspraak van een 7-tal juryleden. Een zo groot mogelijke vrijheid van de ontwerper wordt nagestreefd. 'Bruikbaarheid' wordt soepel gehanteerd maar met de begrippen 'Veiligheid' en 'Gezondheid'  zullen het Bouwbesluit en de Bouwverordening in essentie gelden. Ook zijn er criteria waaraan men moet voldoen, of zich aan moet houden, zoals een maximale bouwprijs van 120.000 euro (exkl. de grond) omdat ook starters en beginners op de woningmarkt de kans moeten krijgen hun eigen 'Droom(huis)' te verwezenlijken. Maar: iedereen mag meedoen!

Voor meer foto's  + info over de ontwerpen + ontwerpers: klik HIER 

en scroll verder naar de datum 24 juni 2006 (Dag van de Architektuur) 

en naar 14 februari 2006 (Prijsvraag 'de Eenvoud'terkt internationale interesse')

 

tot zover de terugblik. 

van Kunst-enzo (greta verduin)

 


de nieuwe bibliotheek in stad opent op …

zaterdag 27 maart 2010 

 

De bouw van de nieuwe Bieb in Almere-Stad vordert gestaag, zichtbaar voor iedereen. Zo gestaag dat nu bekend gemaakt kan worden dat de nieuwe Bieb haar deuren opent op zaterdag 27 maart 2010. Gedurende dat gehele weekend zijn alle inwoners van Almere tzt welkom om de nieuwe bibliotheek te bewonderen.  Officiële opening én er is dat weekend van alles te beleven in en om de nieuwe bibliotheek: theater, rondleidingen, lezingen, muziek en gaming.  

Planning: in het najaar van 2009 wordt de Bieb opgeleverd, daarna de inrichting afgerond en verhuisd, alles te volgen op www.bibliotheekalmere.nl

< direkteur Bieb Almere-Stad Chris Wiersma

 

NB Op zaterdag 6 juni 2009 vindt van 10.00 tot 16.00 uur de ‘Dag van Bouw’ plaats. 

Op die dag is ook de nieuwbouw van Bieb-Almere te bezoeken voor iedereen die hierin geďnteresseerd is. Meer info  www.dagvandebouw.nl

 


18 + 19 april 2009: expo plannen architektenkavels almere=Poort bij casla

Deze expo bij Casla gaat over de nieuwe wijk in Poort, die geheel gaat bestaan uit woningen, gerealiseerd in in partikulier opdrachtgeverschap (PA). Binnen die wijk komen dus veel verschillende woonvormen aan bod. Maar....een gedeelte van de kavels is uitgetrokken voor architekten, die daarop een kompakte woning gaan ontwerpen op een kleine kavel. Daarbij is de vraag of dit konflikten geeft in deze dubbelrol: de architekt als ontwerper + opdrachtgever en de architekt die moet kijken of het uitvoerbaar is, aan de eisen voldoet...en aan zijn creatieve ideeen voldoet?

In CASA CasLA aan het Weerwaterplein/Deventerpad van 10.00-16.00 uur

 


24 maart 2009: Ymere mag sociaal duurzaam bouwen in almere hout-noord

Commissie Winsemius: Plan Ymere overtuigt

 Waar in de huidige recessie nauwelijks nog (bouw)initiatieven van de grond komen, maakt Almere opnieuw afspraken over grootschalige gebiedsontwikkeling. Het college van Burgemeester en Wethouders onderschrijft de vandaag gepresenteerde voordracht van de Commissie Winsemius, en adviseert de gemeenteraad om - met betrekking tot de ontwikkeling van een sociaal duurzaam Almere Hout Noord - te kiezen voor samenwerking met woningcorporatie Ymere. Het college is enthousiast over de plannen van deze corporatie, die zich met name richten op de ontwikkeling van kleinschalige netwerken en de oprichting van een ‘Participatie Onderneming’. Wethouder Adri Duivesteijn:Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van de plannen van Ymere, en vinden het prettig dat de corporatie - juist nu wij te maken hebben met een kredietcrisis - medeopdrachtgever wordt van Almere Hout Noord, waar 4.200 woningen en 2.500 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd.”

Woningcorporatie Ymere heeft op de meest overtuigende wijze invulling gegeven aan de gemeentelijke ambitie om Almere Hout Noord als sociaal duurzame woon- en werkwijk te ontwikkelen. Dat is de konklusie van de onafhankelijke beoordelingscommissie onder voorzitterschap van oud-minister Pieter Winsemius, die vandaag het beoordelingsrapport presenteerde ( foto aangeleverd >
De kern van Ymere’s plan ‘Wijk voor initiatieven’ is het op gang brengen van een groot aantal kleinschalige netwerken. Bewoners, ondernemers en instellingen in de wijk komen met elkaar in kontakt, en kunnen elkaar versterken. De scholen krijgen een belangrijke rol in deze netwerken, door ze te koppelen aan organisaties voor sport, ondernemen, zorg en welzijn en cultuur. Maar ook tussen ondernemers of bewoners onderling worden dergelijke netwerken gestimuleerd. Ze vormen een waardevolle aanvulling op de netwerken waarin bewoners zich begeven vanwege hun werk, hobby’s of familie. Volgens de Commissie Winsemius speelt Ymere hiermee het beste in op de behoefte aan gemeenschapsvorming in een open samenleving. 

Ymere wil samen met de gemeente een ‘Participatie Onderneming’ oprichten die zich richt op de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van de toekomstige wijk. Bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk kunnen zich hierbij aansluiten. Bij deze Participatie Onderneming horen een stichting die initiatieven van bewoners, ondernemers en gebruikers van de wijk aanjaagt en een bedrijf dat de grond uitgeeft, vastgoed ontwikkelt en beheert en de openbare ruimte inricht en onderhoudt. Dit bedrijf wordt ook verantwoordelijk voor het winnen en leveren van duurzame energie. Dat is van belang, omdat een sociaal duurzame wijk vanzelfsprekend ook in andere opzichten duurzaam moet zijn.

Geschiedenis. De presentatie van het juryrapport vormt de afronding van de 2e fase van een bijzonder proces. De gemeente Almere startte dit proces in maart 2008 met een oproep aan corporaties om een visie op een sociaal duurzaam Hout Noord te ontwikkelen. Hout Noord wordt een wijk waar niet het marktdenken centraal staat, maar waar de zoektocht naar wat een sociaal duurzame wijk kan zijn als een rode draad door het ontwerp, de ontwikkeling en beheer van de wijk loopt. 9 corporaties gingen de uitdaging aan en dienden een visie in. In de zomer van 2008 selecteerde de Commissie Winsemius de corporaties Ymere, Vestia en Stadgenoot; een selektie die door het college van Burgemeester en Wethouders werd overgenomen. Het college heeft de 3 corporaties verzocht de visie te vertalen in een konkreet ontwerp. Ymere, Stadgenoot en Vestia presenteerden deze ontwerpen tijdens een publieksbijeenkomst op 9 februari 2009 

(scroll naar 10/2 jl , voor een verslag van die bijeenkomst, door Kunst-enzo)

Bij de ontwikkeling van Hout-Noord wordt gezocht naar samenwerking met toekomstige bewoners. De toekomstige bewoners krijgen nadrukkelijk een stem in de totstandkoming van de wijk. “Een uniek concept”, vindt wethouder Duivesteijn. “Het is, zeker in een New Town als Almere, niet gebruikelijk dat bewoners worden betrokken bij de ontwikkeling van hun woon- en leefomgeving. Hout Noord wordt de 1e wijk die in zijn geheel wordt vormgegeven in samenspraak met de toekomstige bewoners. In de komende weken wordt een college- en raadsvoorstel ontwikkeld, waarin wordt voorgesteld definitief te kiezen voor het plan van Ymere en een samenwerkingovereenkomst te tekenen. De gemeente Almere en Ymere kunnen daarna samen een ontwikkelingsplan opstellen. 

De bouw start naar verwachting in 2011 en zal volgens de planning 8 jaar in beslag nemen.


dinsdag 3 maart 2009: casla met documentaire over carel weeber

"Dwars, de erfenis van architekt Carel Weeber"

Regie: Remy Vlek Produktie: Filmwerk Remy Vlek en AVRO; eindredactie AVRO: Marijke Huijbregts; inleiding: Remy Vlek, regisseur

De film begint om 20.30 uur (duurt 52 minuten) in Cinescope (Schrijverstraat 2 in Almere-stad) Kosten: 8 euro

Carel Weeber is een controversiële figuur binnen de Nederlandse architektuur. De afgelopen decennia haalde hij dikwijls de publiciteit, niet alleen met zijn huizen en gebouwen, maar ook met zijn innovatieve en vaak tegendraadse ideeën over architektuur, bouwen, wonen en volkshuisvesting. Daarbij schroomde hij niet zijn standpunten geregeld radikaal te herzien. 

In de documentaire "Dwars, de erfenis van architekt Carel Weeber"  blikt de inmiddels ex-architekt kritisch, maar ook met humor, terug op zijn professionele nalatenschap. De film zoekt antwoord op de vraag hoeveel risico een mens loopt die steeds van stijl en standpunt verandert. De film voert ons langs markante plekken in het oeuvre van Weeber: het Paviljoen voor de Wereldtentoonstelling in Osaka en een ziekenhuis in Vietnam; een wijkje in Alphen aan de Rijn in de stijl van 'de Nieuwe Truttigheid'; het lange zwarte woningblok De Zwarte Madonna in Den Haag; de op de container- kultuur geďnspireerde Peperklip in Rotterdam; en Weebers eigen favoriet: de Oranje Schie gevangenis. 

 

In de laatste fase van zijn carričre heeft Weeber de volkshuisvesting gelaten voor wat hij is. Hij werd een voorstander van meer invloed van burgers op de bouw van een eigen huis, en introduceerde het zogenaamde 'Wilde Wonen' dat veel weerklank vond en vindt bij het Nederlandse publiek. 

Op de foto de presentatie van de maquette (op 14-9-2001) door Hans Laumanns, projektleider van (Ge)WildWonen >

Toch is Weeber teleurgesteld en geërgerd over de controverses die hij gedurende zijn uiterst wendbare carričre zelf heeft opgeroepen. De van oorsprong Antilliaanse Weeber is exact 50 jaar na zijn vertrek teruggekeerd naar zijn geliefde Curaçao waar hij zijn eigen Wilde Woning heeft gebouwd.

 

 


19-2-2009: Extra info-avond IkbouwbetaalbaarinAlmere

Geďnteresseerden zijn tussen 19.00 en 22.30 uur welkom in het Stadhuis Almere. De avond staat volledig in het teken van de regeling en de bijbehorende kavels die in het Homeruskwartier (Almere Poort) liggen. Speciaal geselekteerde bouwbedrijven en architektenburo's hebben passende bouwplannen gemaakt voor de 64 kavels. Ook wb.ver Corsini Due, verantwoordelijk voor de 44 samen te bouwen appartementen, licht de plannen toe. Tijdens deze avond kunnen potentiële deelnemers zich inschrijven, via een geldig identiteitsbewijs (kan verder nog tot 26 februari 2009. 
De bijzondere verzameling bouwplannen is gebundeld in een overzichtelijke catalogus. Elk plan voldoet aan een reeks basiseisen zoals een minimaal oppervlak, een afwerkingsniveau en een prijs die past binnen de IbbA-regeling. De bouwers hebben daarbij per plan verklaard dat zij zich zullen houden aan deze eisen, dat zij de prijs garanderen als de bouw start voor eind 2009 en dat zij de afbouw van de woning garanderen. Iedere bezoeker van de informatieavond krijgt een catalogus.

IkbouwbetaalbaarinAlmere is een unieke mogelijkheid die ervoor zorgt dat personen met een bruto jaarinkomen tussen 20.000 en 36.500 euro onder gunstige voorwaarden een eigen huis kunnen bouwen voor een maximale totaalprijs van € 185.000,-. De deelnemer betaalt alleen dat deel van de marktwaarde dat hij of zij in staat is om zelf te financieren, op voorwaarde dat dit minimaal 52% van de maximale totaalprijs is. Het zelf te financieren percentage wordt bepaald door de hoogte van het inkomen. Bij een hoger inkomen financiert men dus meer dan 52%. 

Het deel dat de deelnemer niet kan financieren betaalt de VOF IkbouwbetaalbaarinAlmere (IbbA), bestaande uit de gemeente Almere en Woonstichting De Key. Op de lange duur moet de deelnemer het verschil in prijs wel betalen, maar alleen als zijn of haar inkomen zodanig is gestegen dat dit mogelijk is of als de deelnemer zijn huis weer verkoopt. www.ikbouwbetaalbaar.nl  voor alle achtergrondinfo, de regeling, voorwaarden en inschrijfformulier.


12 februari 2009: expo ontwerpen nieuwe hollandse brug > klik HIER


 10 februari 2009:  verslag 'sociaal duurzaam bouwen' (zie aankondiging dd 9/2/09)

Voorzitter van de avond was Frans van Deursen (foto) Hij moest erop toezien dat ieder van de 3 overgebleven corporaties maximaal 1 uur zouden vullen met hun presentatie. De opkomst was bijzonder groot, meer dan 300  personen, belanghebbenden en mensen die hadden meegewerkt aan de verschillende projekten, maar ook belangstellende burgers en diverse lokale politici (zie foto rechtsonder)

. Wethouder (oa) Wonen & Bouwen Adri Duivesteijn 

opende deze lange presentatie-avond en sloot hem aan het eind weer af (zie laatste foto onderaan, inkl. filmpje)

Hij liet weten dat we alweer 30 jaar verder zijn en dat we al een maatschappij, de stad Almere hebben gebouwd die inmiddels al bijna 187.000 inwoners telt: bizar eigenlijk. Een lid van de huidige gemeenteraad, Frits Huis,  heeft ooit in zijn column een 'Ode aan Almere'  geschreven, of Almere  een persoon is!

 

Nu zijn er plannen voor de verdere groeisprong van Almere naar het jaar 2030, dus moet er een nieuwe visie worden ontwikkeld, naar duurzaamheid, sociale duurzaamheid met name. Achter de zogenaamde Vinex-facades zit te weinig creativiteit. Maar hoe krijg je een 'ziel' of een 'hart' ?

Ankers van de stad hebben we nodig, niet mensen die hier even komen kijken en weer vertrekken, nee: mensen die 'hart' hebben voor Almere, die hier wonen, werken, leven!

We hebben visies nodig met een inhoudelijke uitdaging!

 

Vervolgens komt Fred Schoorl (foto linksonder) als eerste aan het woord voor woningcorporatie Ymere.

 

Ymere - Wijk voor Initiatieven
Ymere
presenteert de 'Wijk voor Initiatieven'; een wijk waar talent de ruimte krijgt, waar niet alleen ondernemers maar ook bewoners ondernemend zijn, en een wijk waar ecologie een vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijks leven

 

De 'Wijk voor Initiatieven' biedt een uniek woonmilieu voor Almere en voor de regio, met een sterke, eigen identiteit, die ruimte laat voor organische groei. Ymere streeft naar een unieke wijk, met een lange 'houdbaarheidstermijn'. 

De aanvangskwaliteit is hoog: alle voorzieningen zijn vanaf dag één beschikbaar. Het plan omvat een 'Participatie Onderneming', die initiatieven uit de wijk aanjaagt en beloont. 

Francine Houben > (foto), voormalig bouwmeester van Almere,  gaf ook aan dat een visie in dit projekt heel belangrijk is, juist ook met het oog op de toekomst, de duurzaamheid, de leefbaarheid.

 

 

 

Verder wil Ymere opvallende 'Buurtschuren' realiseren, die worden gebruikt voor workshops, kinderopvang of andere aktiviteiten waar bewoners zelf behoefte aan hebben.

 


De 'Wijk voor Initiatieven' is er voor ondernemers én ondernemende bewoners. Almere-Hout Noord is bij uitstek geschikt voor ondernemen, in een echte woon/werkwoning of een bedrijf dicht bij huis. Het Ondernemershuis is er voor uitwisseling van kennis en innovatie.  

Verandert een bedrijf, dan is er de mogelijkheid om met een andere ondernemer bedrijfsonroerend goed te ruilen. 

 

 

Alles in Almere-Hout Noord is gericht op aktieve deelname van de bewoners aan de maatschappij

Dat betekent veel aandacht voor onderwijs en ervaringsgericht leren. 

Ymere komt met het plan voor 'Talenthuizen' in de wijk; hier is ruimte voor muziek, sport en andere buitenschoolse talentontwikkeling. Sport krijgt sowieso een prominente rol in de wijk, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd, als onderdeel van het dagelijks leven. Zorg en welzijn worden gekoppeld aan scholen, net als cultuur. De wijk krijgt een veilige 'Ontmoetingsroute', die dwars door de wijk loopt, en wijkbewoners stimuleert tot beweging. 

 

 

Ymere benut de laagste ligging van Nederland om een fijnaderig waterstelsel te maken. Daardoor heeft bijna elke woning een tuin aan het water.

 

Adriaan Geuze (foto) landschapsarchitekt, vertelde eea aan de hand van een filmpje. 

 < klik op foto voor filmpje

 

 

 

 In het 'Experience Point' wordt duurzaamheid zichtbaar en voor iedereen toegelicht. Almere-Hout Noord wekt zijn eigen energie op en heeft een duurzaam ecosysteem. 

 

'Wijk voor Initiatieven' is ambitieus en realistisch, en kwam tot stand op basis van de jarenlange ervaring van Ymere met ontwikkeling en beheer, in en buiten Almere. Ook werkte Ymere voor het plan samen met allerlei partijen in Almere, en voerde het panelgesprekken met bewoners en ondernemers over de ideeën.

 

 

Daarna is het woord aan  Frank Bijdendijk (foto), van woningcorporatie Stadgenoot (uit A'dam) 

 

Leefland - van Stadgenoot 


Stadgenoot introduceert 'Leefland' als een wijk waar mensen leven zoals zij dat zélf willen. Wonen, werken en recreëren zijn hier niet gescheiden, maar lopen in elkaar over.

 'Leefland' is een wijk waar mensen de ruimte krijgen om hun eigen ideeën vorm te geven. Waar zij een eigen huis kunnen bouwen, maar ook een eigen werkruimte kunnen inrichten. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich verbinden met hun woning, de buurt en elkaar. Niet omdat het moet, maar omdat zij dat zelf willen. 

Daar staat 'Leefland' voor. Om mensen met uiteenlopende wensen een plek te kunnen bieden, wordt gestreefd naar een gevarieerd aanbod van buurten, woningtypen, bedrijfsruimten en voorzieningen. Sociale duurzaamheid ontstaat volgens Stadgenoot niet door het van bovenaf op te leggen, maar door bewoners veel keuzevrijheid te geven. Bewoners kunnen kiezen tussen plekken waar alles aangelegd of georganiseerd is, of uit meer 'onaangeharkte' plekken. 

 

 

 

Op deze manier ontstaat volgens Stadgenoot een sociaal duurzame wijk, want de eigen keuze is namelijk het meest stevige fundament. 'Leefland' wordt niet door planners vooraf kompleet en 'af-ontworpen', maar wordt door velen gemaakt, al wonend en werkend.

Een belangrijk onderdeel van de planontwikkeling voor 'Leefland' is de groenblauwe 'Ring'

Deze struktuur van water en groen loopt door alle buurten van de wijk. 

De 'Ring' is 7 kilometer lang en biedt volop ruimte om te recreëren. Ook is aan de 'Ring' plaats voor verschillende voorzieningen. Stadgenoot biedt verschillende mogelijkheden om mensen te betrekken bij de ontwikkeling en het beheer van hun 'Leefland'. De corporatie vindt dat mensen met verschillende beurzen er moeten kunnen wonen. Om dat mogelijk te maken heeft Stadgenoot verschillende instrumenten, zoals de inkomensafhankelijke korting op de woningen. Ook wordt financiële ondersteuning geboden aan startende ondernemers in de vorm van een buurtkrediet

Stadgenoot realiseert een CO2 neutrale wijk. Er wordt duurzame energie opgewekt zoals windenergie en er wordt gebruik gemaakt van de warmte van de aarde.

 


Om de ontwikkeling van de wijk samen met de gemeente Almere en met toekomstige bewoners en ondernemers vorm te geven, richt Stadgenoot 4 bedrijven op: de 'Ring Compagnie', de 'Grid PPS', 'Regionaal Beleggingsbedrijf A6 Bedrijvenpark' en het energiebedrijf

Genoemde bedrijven moeten stimuleren, koppelen  en initiatieven van bewoners en bedrijven faciliteren..

 

 

Hierna komt de laatste woningcorporatie aan het woord, de heer Staal (foto linksonder)

Vestia - Benoordenhout
In een sociaal duurzame wijk zijn mensen - volgens Vestia - bewust betrokken, verbonden met elkaar en met mensen buiten de wijk en is er ruimte voor avontuur. Om 'Almere Benoordenhout' - de naam die Vestia heeft bedacht voor Hout Noord - te ontwikkelen en in de toekomst te beheren, is een sterke partij nodig die garant staat voor deze doelstellingen. 

Deze organisatie noemt Vestia een 'Wijkschap', een coöperatie waarvan iedere bewoner en ondernemer in de wijk lid is. De aktiviteiten  van het 'Wijkschap' zijn tweeledig. 

Ten eerste concretiseert, ontwikkelt en bewaakt zij de strategie en is zij de aanjager voor de ontwikkeling van de wijk. 

Ten tweede initieert en garandeert het 'Wijkschap' de aanpak van kollectieve en maatschappelijke opgaven. 

Het 'Wijkschap' streeft daarbij niet naar totale kontrole. Wel probeert zij op strategische plekken en momenten te stimuleren. Zo veel mogelijk legt zij verantwoordelijkheid en konsekwenties bij de bewoners en ondernemers, maar gelijktijdig houdt zij als een sterke partij de vinger aan de pols in mindere tijden. Het 'Wijkschap' garandeert een open houding van de wijk ten opzichte van de buitenwereld en de opgaven van de samenleving als geheel. Zo zorgt zij voor een wijk die zijn eigen duurzame energie opwekt en geen vuil water produceert, maar bovenal voor een wijk die je je eigen kan maken. Bart Schrijner  (foto rechtsonder) vertelde enthousiast over gezamenlijke parken, gezamenlijk onderhoud, e.d.

 


Vooruitlopend op de formele oprichting van het 'Wijkschap' is Vestia gestart met het 'Bivak Benoordenhout'. 

Afgelopen maand is intensief kennisgemaakt met Almere en de Almeerders door in Almere te zijn, interaktie te zoeken en de kwaliteiten van de stad te ervaren. Deze maand vormde een bron van inspiratie voor de planvorming; 

Vestia zegt te weten wat Almeerders waardevol of wenselijk vinden

 

 

Centraal stond de vraag: "Wat maakt jouw wijk waardevol en wat draag jij daar aan bij?"  

Uit het 'Bivak Benoordenhout' blijkt dat  Almeerders grote waardering hebben voor de ruimte, rust en het groene karakter van hun stad.

Een grote groep Almeerders geeft aan zich aktief in te zetten in hun straat, buurt of wijk (volgens Vesta tenminste...)

 

 

 

 

  

 

 

 

De afsluiting door wethouder Adri Duivesteijn:  'maakt mij niet uit of ik iets moet openen of afsluiten...geef mij maar een opdracht!'

klik op foto voor filmpje

 

 


9 februari 2009: 'sociaal duurzaam' (iedereen welkom) in schouwburg almere

Ymere, Vestia en Stadgenoot presenteren plannen voor 'sociaal duurzaam'  nieuwe woonwijk in Almere-Hout Noord 

Publieksbijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot circa 23.00 uur.  Iedere corporatie krijgt één uur de tijd om hun plannen te presenteren.

Unieke bijeenkomst op 9 februari 2009 - voor iedereen! 

Ymere, Vestia en Stadgenoot presenteren de opgestelde plannen niet alleen aan wethouder Adri Duivesteijn (foto), maar ook aan de stad. Op maandag 9 februari bieden 3 corporaties een interessante doorkijk naar het Hout Noord van morgen. Zij geven inzicht in hun idee over wat een 'sociaal duurzame' wijk kan - of moet - zijn, over hoe zij die wijk willen ontwikkelen en beheren, en lichten uiteraard hun plannen toe. 

 

De bijeenkomst vormt de start van de volgende fase, die uiteindelijk moet resulteren in de keuze voor één corporatie; de corporatie die Hout-Noord zal ontwerpen, ontwikkelen en beheren. 

 

 “Almere is een laboratorium voor vernieuwing op het gebied van stedenbouw en architectuur. Ook op het terrein van duurzaamheid wil Almere een voorloper zijn. We hebben de Almere Principles ontwikkeld - zeven richtlijnen voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzaam Almere - die betekenis krijgen in concrete projecten. Hout Noord is, letterlijk en figuurlijk, een voorbeeldproject. Met de keuze voor het thema ‘sociaal duurzaam’, brengen we de ideologie terug in de wijk, en creëren een wijk die bijzonder blijft. Een wijk waar mensen over vijftig of zelfs honderd jaar nog steeds graag wonen en met waardering over zullen spreken. Een wijk waar mensen centraal staan en zich kunnen ontplooien.” Adri Duivesteijn, wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen

Ymere, Vestia en Stadgenoot hebben de door hen opgestelde visie op een 'sociaal duurzame' wijk vertaald in een konkreet ontwerp voor de woon- en werkwijk Almere Hout Noord (een wijk van circa 4500 woningen, waarvan 40% sociaal) in het nieuwe stadsdeel Almere-Hout. De corporaties overhandigden de plannen 2/2/ jl. aan Adri Duivesteijn, wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen in Almere. "Opnieuw een mijlpaal", vindt Duivesteijn, "niet alleen voor Almere, maar voor de gehele Nederlandse stedenbouw. De ontwikkeling van Hout Noord, en dus de zoektocht naar definiëring en uitwerking van het thema 'sociaal duurzaam', is een uniek
en intensief trajekt. Ymere, Vestia en Stadgenoot participeren vol overtuiging - en met veel enthousiasme - in dit proces. Wij hebben de plannen nog niet uitgebreid kunnen bestuderen, maar wat duidelijk blijkt: er is de afgelopen maanden ontzettend hard gewerkt. Ik ben onder de indruk!"


De ontwikkeling van Hout Noord is een 1e uitwerking van de Almere Principles, die vorig jaar zijn gepresenteerd: 7 richtlijnen voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzaam Almere. Duivesteijn: "Hout Noord is - letterlijk en figuurlijk - een voorbeeldprojekt. Met de keuze voor het thema 'sociaal duurzaam' brengen we de ideologie terug in de wijk, en creëren een wijk die bijzonder blíjft."


Iedereen is dus van harte welkom op deze bijzondere bijeenkomst, waar de toekomst van Almere wordt vormgegeven. De publieksbijeenkomst vindt plaats in Schouwburg Almere en is voor iedereen - gratis - toegankelijk. Graag aanmelden bij Deborah Bosman  dembosman@almere.nl
Meer info  www.almere.nl/de_stad/ stadsdelen/almere_hout/hout_ noord


9-2-2009: Skaeve Huse woonprojekt voor aso's in Fanny Blankers-Koenpark
Het college heeft ingestemd om in het Fanny Blankers-Koen Park tijdelijk 'Skaeve Huse' te plaatsen. Woningcorporatie De Alliantie Flevoland heeft hiervoor het
initiatief genomen en de gemeente Almere werkt hier graag aan mee want Almere wil een komplete stad worden met plek voor iedereen.
Over Skaeve Huse en aso's 
"Een Skaeve Huse is een woonvoorziening voor 'aparte mensen met aparte gewoontes', aldus de gemeente Almere. 
"Het gaat hier om alleenstaande mensen die moeite hebben met wonen in een normale woonwijk, die gesteld zijn op hun vrijheid en een afwijkende levensstijl hebben".
Of vertaald in gewoon Nederlands: mensen die onaangepast zijn en overlast veroorzaken voor de buurt, zoals rotzooi en geluidsoverlast.
Bewoning door max. 10 mensen, apart van elkaar in 1-persoons containerwoningen. De lokatie van het wooncomplex is 
zo gekozen dat de bewoners nweinig overlast bezorgen in de buurt, maar wel gebruik kunnen maken van voorzieningen. Op het terrein zal ook een
terreinbeheerder aanwezig zijn die het direkte contact met de bewoners verzorgt. Lokale organisaties zoals GGD, Stichting Welzijn De Schoor, de
wijkagent en omwonenden worden betrokken bij Skaeve Huse.
Planning
Het Skaeve Huse wordt voor een periode van ongeveer 5 jaar geplaatst aan de rand van het Fanny Blankers-Koenpark, aan de Biathlonweg (tussen
het voormalige asielzoekerscentrum en de busbaan). Een definitieve lokatie is nog niet bekend. Woningcorporatie De Alliantie Flevoland gaat het
komende jaar in nader overleg met de gemeente het plan uitwerken. Gestreefd wordt binnen anderhalf jaar de locatie geschikt te maken voor bewoning.
Informatie
Bewoners uit de omgeving en ondernemers zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld. Zij zullen geďnformeerd worden over de verdere
ontwikkelingen rond het Skaeve Huse. Meer info is te vinden op www.almere.nl/skaevehuse 
 

Museum de paviljoens organiseert 'teamwork' lezingen over de ontwikkelingen van de stad

5 februari 2009: stadvisionair charles landry 

 

Om 20.00 uur in de kleine zaal van Schouwburg Almere geeft hij zijn visie op de nieuwe ontwikkelingen van steden en Almere in het bijzonder. (inloop vanaf 19.30 uur) 

Op uitnodiging van Museum De Paviljoens en kunstenaar Hans Venhuizen komt Charles Landry,  internationaal bekend adviseur, spreker en auteur van oa 'The Creative City: A toolkit for urban innovators (2000) en The Intercultural City: Planning for Diversity Advantage (2006) naar Almere. Landry is een stadsvisionair en internationale autoriteit die wereldwijd steden adviseert en het denken over steden een nieuwe richting geeft. Hij richt zich op cultuur en creativiteit als belangrijkste faktoren in de ontwikkeling van de stad. 

26 februari 2009: architekt en ruimtelijk strateeg Markus Miessen  

De jonge en veelbelovende architekt en schrijver Markus Miessen geeft op uitnodiging van het Rotterdamse buro Artgineering een lezin.  Miessen is  oprichter van Studio Miessen, platform voor ruimtelijke strategie en culturele analyse. Hij onderzoekt participatieprocessen en heeft publikaties samengesteld als Did Someone Say Participate? An Atlas of Spacial Practice (2006) – 2e op de lijst van de 10 beste architektuurboeken ooit in The Independent in 2008 – en The Violence of Participation (2007).

De lezingen worden georganiseerd door Museum De Paviljoens in het kader van de tentoonstelling TEAMWORK  en horen bij de reeks Ongoing Series. Beide lezingen. Ze vinden plaats in Schouwburg Almere, het glazen gebouw van SANAA architecten Kazuyo Sejima en Ryue Nishizawa. Het beloven inspirerende avonden te worden voor iedereen die geďnteresseerd is in de ontwikkeling van de hedendaagse stad. 

Voertaal lezingen is Engels. Reserveren verplicht www.depaviljoens.nl .  Entree 10 euro, inklusief konsumptie. Info  www.depaviljoens.nl

Tentoonstelling TEAMWORK. De Gemeente Almere heeft de marktpartijen Amvest en Vesteda gevraagd om plannen in te dienen voor de Kustzone van Almere Poort. De winnaar gaat een langdurige samenwerking met de gemeente aan en wordt in maart 2009 bekend gemaakt. Museum De Paviljoens heeft vervolgens 3 teams van kunstenaars en ontwerpers gevraagd om ook hun visie te geven op de Kustzone van Almere Poort. De ideeën, plannen en visies van Ketter & Co, Hans Venhuizen en Artgineering zijn nog t/m 13 april 2009 te zien in de tentoonstelling TEAMWORK in Museum De Paviljoens.

 

 


5 februari 2009: Informatieavond plannen vernieuwing Van Eesterenplein


Komend najaar start de gemeente Almere met de renovatie van het Van Eesterenplein in de Bouwmeesterbuurt te Almere-Buiten. Donderdag 5 februari vanaf 19.00 uur kunnen buurtbewoners tijdens een informatiebijeenkomst het voorlopige ontwerp bekijken en hun mening geven. Het Van Eesterenplein is nu nog een onoverzichtelijk plein met daarop een doorgaande (fiets)weg. In het najaar hopen Woningcorporatie Ymere en de gemeente te starten met de metamorfose. Het plein moet het nieuwe kloppende hart van de Bouwmeesterbuurt worden met een rijke schakering aan voorzieningen voor de buurt en omgeving, waar iedereen graag winkelt en verblijft. 

 

 

Tijdens deze informatieavond krijgen de bewoners een beeld van de renovatie van de bestaande bebouwing en presenteren Ymere en de gemeente de plannen voor de nieuwbouw en inrichting van het plein. 

De bewoners van de Bouwmeesterbuurt zijn uitgenodigd te reageren op de plannen; voldoen de plannen aan de wensen van de bewoners om van het Van Eesterenplein een bloeiend hart van de buurt te maken? Waar zitten volgens hen knelpunten of wat zijn verbeterpunten voor het plan? Versterken aantrekkingskracht Bouwmeesterbuurt. 

 

 

Voor de vernieuwing van de Bouwmeesterbuurt werken vele maatschappelijke partijen samen. De gemeente Almere en Ymere zetten hier samen de toon voor het versterken van de aantrekkingskracht van de Bouwmeesterbuurt. Niet alleen maatschappelijke partijen werken samen, ook bewoners en ondernemers uit de buurt denken en doen mee. De informatiebijeenkomst over het voorlopige ontwerp voor het Van Eesterenplein wordt gehouden in de Mediatheek van het Oostvaarderscollege in Almere-Buiten.


3 februari 2009: bun bouwt buurtwinkelcentrum in poort

Bun BV is de prijswinnaar van de tender die de gemeente Almere heeft uitgeschreven voor de exploitatie van een supermarkt in het Europakwartier en de ontwikkeling en exploitatie van een buurtwinkelcentrum in het Columbuskwartier in Almere Poort. 

De supermarkt in het Europakwartier wordt onder de Albert Heijn-formule door S. Bun B.V. geëxploiteerd en heeft een oppervlakte van ongeveer 1.500m2. Dit zal de supermarkt zijn waar alle bewoners in de toekomst terecht kunnen voor hun dagelijkse boodschappen. 

Ook het Columbuskwartier krijgt haar eigen supermarkt. Deze supermarkt is onderdeel van een buurtwinkelcentrum van zo'n 2.500 m2. 

Daarvan is 1.500m2 bestemd voor ook een Albert Heijn supermarkt. De overige meters zijn bestemd voor horeca en kleinschalige detailhandel, zoals bakker, slager, drogist, kapper, fitness, restaurant, snackbar, enz.  Boven op het winkelcentrum komen 28 koop- en/of huurappartementen voor senioren.

Bij de tender voor het buurtwinkelcentrum stelde de gemeente Almere ook eisen aan de architektonische uitstraling en duurzaamheid van het winkelcentrum. Het gewonnen ontwerp heeft aan deze eisen voldaan. Het winkelcentrum wordt dan ook een bijzondere 'landmark' voor het Columbuskwartier.Tijdsplanning:  Almere Poort, het 4e stadsdeel van Almere, krijgt 12.000 woningen en 30.000 werkplekken. In april 2008 zijn de 1e woningen in het Europakwartier opgeleverd. Inmiddels zijn er ook al bewoners in het nabij gelegen Columbuskwartier neergestreken. Deze bewoners kunnen voor hun dagelijkse boodschappen terecht vanaf half 2009 in de buurtsupermarkt in het Europakwartier. Het buurtwinkelcentrum in het Columbuskwartier staat gepland voor het jaar 2011.

 


31 januari 2009: themadag in Kavelwinkel: in stadhuis almere

Architekt adviseert u over uw ideale huis

Op 31 januari staat de Kavelwinkel in het stadhuis van Almere van 10:00 tot 15:00 uur in het teken van architektuur

Deze keer kunt u zich over uw ideale huis laten adviseren door architekt Victor Thöne uit Amsterdam. Thöne ontwierp in de Amsterdamse wijk IJburg 2 bijzondere vrijstaande woningen met atelierruimte. De woningen zijn gebouwd in partikulier opdrachtgeverschap. Thöne koos in zijn ontwerp niet alleen voor een uitgekiende ordening van ruimtes en een opvallende vormgeving, maar verwerkte ook een scala aan milieumaatregelen. Maak van deze unieke gelegenheid gebruik, en kom voor een persoonlijk gesprek met deze architekt naar de Kavelwinkel. 


Eenvoudig en toegankelijk Iedereen die dat wil kan een eigen huis bouwen in Almere. 

De gemeente Almere wil mensen helpen om het bouwen van hun ideale huis eenvoudiger te maken. Zo geeft de gemeente info in de Kavelwinkel, subsidieert de inzet van bouwbegeleiders en organiseert een cursus, specifiek gericht op bouwen van een eigen huis. Daarnaast is gestart met een programma van themadagen in de Kavelwinkel. Elke zaterdag vindt in de Kavelwinkel een interaktieve themamiddag plaats. Kavelkopers en geďnteresseerden krijgen tijdens deze themamiddagen info over uiteenlopende onderwerpen en kunnen vragen stellen. Twee keer per maand is er gelegenheid om met een architekt te praten over 'iemands ideale huis'. 
Kijk voor het aktuele programma van de themadagen op www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl

 


22 januari 2009: Bouwconstructie nieuwbouw Bieb-stad in orde 

 

"Er is niets mis met de constructie van de nieuwe bibliotheek in het Stadshart", aldus het persbericht.

In mei 2008 gaf de gemeente de opdracht aan een onafhankelijk bouwkundig om een second opinion uit te voeren. 

De Raad van Arbitrage had kort daarvóór een aantal afwijkingen geconstateerd tussen het gebouwde en het bouwplan. 

Uit het onderzoek dat nu is afgerond blijkt dat de wijzigingen geen invloed hebben op de constructieve uitgangspunten. Stabiliteit, veiligheid en duurzaamheid zijn voldoende gewaarborgd. 

Wel worden er in het rapport aanbevelingen gedaan die de aannemer gaat uitvoeren.

 

 


19 januari 2009: officiele opening TBS-kliniek met zang Col Canto

  Via Multiple Voices en de Da Capo koorbemiddeling is de Stichting Col Canto benaderd voor een achtergrond-koor tijdens de opening van de TBS-Kliniek (Oostvaarderskliniek). Het Koor wordt een onderdeel van een 20 minuten durende show. Lisa Boray zingt een nummer waarbij het koor haar ondersteunt in de refreinen. Optreden is van 16.45 tot ongeveer 17.00 uur. Loktie: TBS-kliniek/Oostvaarderskliniek, Carl Barksweg 3 in Almere-Buiten  www.stichtingcolcanto.nl 

 De Oostvaarders(TBS)kliniek is een centrum voor forensische psychiatrie. De meeste patiënten in de Oostvaarderskliniek zijn daar omdat de rechter hen een Ter Beschikking-Stellingsmaatregel (TBS) heeft opgelegd. Het centrum is ontstaan uit een fusie van 2 kleinere instellingen: De Singel (A'dam) en de Dr. F.S. Meijerskliniek (Utrecht). De Oostvaarderskliniek valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie.


16 januari 200": 1e paal Arte College in Europakwartier (Almere-Poort)

Vrijdag 16 januari 2008 wordt de eerste paal geslagen (als ijs en vorst in de grond dit toelaten ;-) voor de bouw van het Arte College in Almere-Poort (tevens het startsein voor de bouw van 326 koop- en huurwoningen in de nieuwe wijk). Het Europakwartier ligt midden in het nieuwste stadsdeel van Almere, vlakbij de Hollandse Brug. Ymere bouwt in de wijk niet alleen het Arte College maar ook een basisschool en in totaal ruim 500 woningen (huur + koop).

De 1e paal wordt geslagen door twee Almeerse wethouders: Adri Duivesteijn (oa bouwen en wonen) en Martine Visser (oa onderwijs en ICT), samen met de voorzitter van de Almeerse Scholen Groep, John van der Vegt en Pieter de Jong, lid van de Raad van Bestuur van Ymere.

Het Arte College wordt een school voor VMBO, HAVO en VWO. Theater-gerelateerd vakken en grafimedia worden een belangrijk onderdeel van de opleidingen. Ook het presenteren en organiseren staan hoog op de lijst van de opleiding.