filosofie - enzo    2010

tekst, foto's, filmpjes: greta verduin                                                Archief 2009                                                           


NB Diner Pensant op WOENSDAG + afwijkende tijd!!!

woensdag 8 december 2010: 'Diner Pensant'  tijdens FILOSOFISCH CAFÉ ALMERE

 

Vanaf deze plaats willen wij Philip van Thiel (foto, van Haddock Watersport) heel

hartelijk danken voor de maandelijkse gastvrijheid  die het Filosofisch Café wordt

 geboden bij Haddock!!

Overal wordt bezuinigd op K&C maar Philip van Thiel maakt het kleinschalig -al jarenlang-  mogelijk, op veel verschillende terreinen; niet alleen voor de filosofen maar ook voor de dichters (LiRaKaBAl) en zangers (Cafe Chantant)

Over het 'Diner Pensant' hoeven wij niet na te denken: dat was super!

 

 

 

Toch hebben we ook nog gefilosofeerd deze laatste avond van 2010....

   Het  thema komt van Sartre: 'Als je je eenzaam voelt wanneer je alleen bent, dan ben je in slecht gezelschap'

De inloop is vandaag rond 18.30 uur vanwege ons Diner Pensant - NB je moet je hiervoor wél aanmelden vóór 5/12 ;-)

                        ==============================================                       

Bij Haddock Watersportcentrum aan het Archerpad Almere

Het begint om 20.00 uur, toegang gratis, gespreksleiding: Jan Jippe en Frans (organisatie)

INFO  

 


 25 november 2010: laatste KENNISCAFE van dit jaar!

 Het thema is nu  'Natuurkunde is overal'

(met muzikale omlijsting door The LatinSoultrain olv Satish Khoesiaal, special guest Jamy Westerveld, winnares 'Jazz Below the sea' 2010)

Op donderdag 25 november (vanaf 19.45 uur) organiseert Plusbibliotheek Flevoland ism VUconnected en de Open Universiteit, het 5e KennisCafé van dit seizoen. Geïnteresseerden welkom in het Nieuwscafé in de nieuwe Bieb aan het Stadhuisplein, toegang gratis. We beseffen het niet, maar natuurkunde is overal. In het dagelijks leven, in de gezondheidszorg, de bereiding van voedsel. Zonder natuurkunde geen GSM, geen stralingstherapieën, geen windmolens, geen ….kortom: natuurkundig onderzoek heeft veel belangrijke innovaties voortgebracht.  

Nanotechnologie Threes Smijs, universitair docent chemie bij de faculteit Natuurwetenschappen van de Open Universiteit, zal een tipje van de sluier oplichten over nanotechnologie: wat is dat, hoe wordt dit toegepast en wat merken wij ervan? Rienk van Grondelle, hoogleraar biofysica aan de Vrije Universiteit, academie- hoogleraar van de KNAW en winnaar van de Physicaprijs 2010, doet onderzoek naar fototosynthese en energie. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van zeer geavanceerde lasertechnieken. Onlangs ontving hij een forse financiële bijdrage voor zijn onderzoek van de European Research Council (ERC). Deze ERC Advanced Grant wordt toegekend aan excellente individuele onderzoekers voor grensverleggend onderzoek. De kennis die voortkomt uit het onderzoek is van grote waarde voor het toepassen en optimaliseren van fotosynthese bij voedsel- en/of brandstofproductie. Inge van Helvoort, docente en stralingsdeskundige, gaat in op de wijze waarop straling wordt toegepast in de gezondheidszorg. Ook deze avond is Peter van Schooten weer de gastheer, die iedereen aan het woord laat.

Het KennisCafé is dé plek waar wetenschappers, onderzoekers, studenten en geïnteresseerde bezoekers elkaar ontmoeten. Het doel is iedereen de gelegenheid te bieden met wetenschappers, ondernemers of mensen van maatschappelijke organisaties in gesprek en debat te gaan. Bezoekers kunnen in het KennisCafé de fascinatie van wetenschap beleven, vragen stellen, kennis opdoen, wetenschappers aan de tand voelen en een mening vormen. Kijk voor een verslag van de vorige kenniscafés op www.kenniscafealmere.nl   

Suggesties? De onderwerpen en de sprekers van de kenniscafés worden bedacht door de redaktieraad van het KennisCafé Almere. Geïnteresseerden die suggesties hebben voor onderwerpen en sprekers kunnen kontakt opnemen met Plusbibliotheek Flevoland  voor meer info www.kenniscafealmere.nl
 

scroll naar beneden, dan zie je verslagen met foto's en filmpjes van vorige Kenniscafé's

 


11 november 2010: FILOSOFISCH CAFÉ ALMERE

     Doe mee aan een socratisch onderzoek of laat je, al luisterend, inspireren

   Het  thema vandaag is: 'Trouw' (toelichting door Ellie)

Opdracht: geef ieder een voorbeeld waarin je voor jezelf duidelijk wist dat er sprake wa van 'trouw'en doe daar een uitspraak over. Het voorbeeld dat voor meer deelnemers herkenbaar is, kan dieper worden uitgewerkt. (tenminste...als degene van dat voorbeeld, daarmee instemt)                                                

Bij Haddock Watersportcentrum aan het Archerpad Almere

Het begint om 20.00 uur, toegang gratis, gespreksleiding: Jan Jippe en Frans (organisatie)

INFO  


donderdag 28 oktober 2010: Kenniscafé Almere in de nieuwe Bieb

Donderdag 28 oktober 2010 is het 5e KennisCafé Almere van dit seizoen in de nieuwe Bieb aan het Stadhuisplein in Almere Stad. Het begint om 20.00 uur maar vanaf 19.30 uur is iedereen welkom! Vanaf 19.45 uur is er ook live muziek. Het thema is 'Biodiversiteit is leven'. 2010 is het internationale jaar van de biodiversiteit. Oktober Kennismaand staat in het teken van biodiversiteit. En dit KennisCafé gaat over biodiversiteit. Zoals meestal  wordt dit thema vanuit verschillende invalshoeken benaderd want biodiversiteit is meer dan alleen het in stand houden van soorten.


Gasten zijn van links naar rechts: Ton Eggenhuizen stadsecoloog van de gemeente Almere; Thijs van Hees tuin & landschapsarchitekt

Dennis Uit De Weerd  universitair docent biologie bij de faculteit Natuurwetenschappen van de Open Universiteit.

  Gespreksleider is weer Peter van Schooten. Hij wil eerst in het algemeen weten wáár 'biodiversiteit' precies voor staat...

...en gaat als eerste dan in gesprek met Dennis Uit de Weerd die alles weet over 'slakken' waar hij enthousiast over vertelt. Een slak is namelijk makkelijker te bestuderen dan een vlinder, gezien de levensduur en de verplaatsbaarheid. Bovendien zijn slakken op sommige plaatsen aantoonbaar fiks aanwezig, dus uitnodigend voor zijn onderzoeksdrift ;-)

klik op foto voor filmpje


Het is voor de 'leken' onder ons best een lastige materie, de minimale en subtiele verschillen in een eventuele evolutie van de diverse slakkensoorten....maar gespreksleider Peter van Schooten kreeg regelmatig een komplimentje van Dennis voor zijn vraagstelling.... 'goeie vraag' .... ;-))

 

                                                                          klik op foto voor filmpje                                            De ene slak is de andere niet, Dennis weet daar alles van.

 

 

Tussen de sprekers door was er muziek.....

 

 

gitaartrio Trick of Light zorgde voor de muzikale omlijsting.

 

klik op foto voor filmpje >    


 

 

 

Daarna kwam Thijs van Hees aan het woord, tuin- en landschapsarchitekt is hij van zijn vak.

 

 klik op foto voor filmpje 

 

 

Op deze onderste (middelste) foto lijkt het wel of Thijs van Hees de Saint speeltmaar zó werkt dat in de praktijk helaas niet.... Hij houdt zich bezig met het inrichten, in groen tussen de wijken, maar houdt zich niet bezig met de duurzaaamheid inzake het beheer van het groen. Wat hem diverse vragen oplevert uit het publiek. Een mevrouw wil graag weten waarom er nooit bloemen, bloeiende planten en struiken in de planning of nieuw aangelegde stukken groen zijn te vinden? Zij zegt dat dat een aangename verrassing zou zijn voor Almere, dat meteen wat kleuriger eruit gaat zien!

 

 

Maar ook komt aan de orde waarom de gemeente Almere ineens - in al haar wijsheid?? - heeft bedacht dat alle voortuintjes van bewoners in de Stedenwijk ineens kaalgekapt moeten worden omdat 'die eigendom zijn van de gemeente'?  Dat laatste klopt natuurlijk maar....al bijna 20 jaar onderhouden die buurtbewoners voor eigen kosten (!) die stukjes groen - 'postzegelgroen'  -  in ambtelijk jargon). En inderdaad: dáár staat het vol met bloemen en bloeiende struiken! Je zou zeggen: iedereen blij en tevreden...maar nee, de gemeente wil dat weer in de oude staat terug. Dat werkt dus de verloedering van deze met Haven oudste wijk van Almere, in de hand. 

Ber van Aalderen, die jarenlang in de Milieuraad Almere heeft gezeten, is er best pissig om. De gemeente denkt toch niet dat je betrokken Almeerders weer op die rails krijgt als ze dit postzegelgroen gaan ruineren??? Gelukkig heeft de gemeente Almere een fiks begrotingstekort, zeker 7 miljoen, dus er gloort nog wat hoop..... hoewel....We houden het in de gaten!

Ook vertelt Thijs van Hees dat hij  ook betrokken is bij 'de Green' in het Homerus kwartier. Dat is een (momenteel) stuk groen met een behoorlijk aantal bomen, dat omgetoverd gaat worden tot een soort park. Het is nogal langgerekt stuk groen dat een prima afwisseling vormt tussen verschillende wijken, waar bewoners van die wijken kunnen recreeren: wandelen, fietsen, enz. Dat stukje 'natuur' mag blijven en wordt zelfs 'her-ingericht' omdat dat toevallig staat op een plek waar een archeologische vondst is gedaan! Die plek is gemarkeerd maar daar omheen wordt nu dus een parkje gepland omdat er toch niet gebouwdmag worden (Verdrag van Malta, kijk ook bij de link Archeologie (dd 26-6-2010)  en naar de link Architektuur (dd 26-6-2010) waar Thijs van Hees en Stadsarcheoloog Willem Jan Hogestijn allebei een lezing hielden)

 

                                                                                                               klik op foto voor filmpje                                            Ber van Aalderen

 

 

Daarna kreeg Ton Eggenhuizen, werkzaam bij de gemeente Almere als ecoloog, het woord van Peter van Schooten.

   

                                      klik op foto voor filmpje                                                                                    klik op foto voor filmpje 

 

 

Voor nóg een filmpje      ...en nóg een  filmpje   (want ook de rugstreeppad wordt niet vergeten...)

 

En tot slot de afsluiting door Peter van Schooten en een aankondiging voor het laatste KennisCafé van dit jaar op 25 november 2010.

Het Thema is dan: 'Natuurkunde is overal'

(met muzikale omlijsting door The LatinSoultrain olv Satish Khoesiaal, special guest Jamy Westerveld, winnares 'Jazz Below the sea' 2010)

 klik op foto voor het laatste filmpje van dit KennisCafé over Biodiversiteit

 

 

Heb je zelf ideeen voor een Thema voor het KennisCafé?

Neem dan kontakt op met 036-5486041 of mail info@plusbibliotheekflevoland.nl


 
INFO


11 oktober 2010: we gaan nog even verder nav 'Het Menselijk Brein'  op 23 september 2010

- tijdens het Kenniscafé -

met Koen Bocker van het Turing Institute Almere

Koen Böcker, hersenonderzoeker bij het Turing Institute (Almere) doet onderzoek naar de potentiële en gebruikte capaciteit van hersenen (scroll even naar beneden naar dd 23 september jl voor een verslagje van zijn lezing in het KennisCafé).  

Een boeiende ervaring maar het riep toch veel vragen op, in ieder geval bij Kunst-enzo, die deze gelegenheid aangreep om méér te weten te komen wáár het Turing Institute nu precies mee bezig is. Er wordt volgens het Instituur wel degelijk gecommuniceerd met de gemeente Almere, de Provincie Flevoland en het Min.EZ maar ja, als 'Burger' ofwel 'betrokken Almeerder' willen we toch óók graag weten hoe het ervoor staat! 

 

dr. Koen Böcker, Researcher Cognitive and Affective Neuroscience, liet weten dat hij tijdens het Kenniscafé eigenlijk vooral inhoudelijke vragen had verwacht over het gespreksonderwerp. Dus niet een vraag naar konkrete resultaten van de werkzaamheden, waar Kunst-enzo naar vroeg....

Vandaar hierbij nog een nadere toelichting van Koen Böcker.

'Die konkrete resultaten, in de zin van software die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie (KI, Engels Artificial intelligence of AI) om medische beslissingen te ondersteunen, wordt volgens planning pas verwacht aan het eind van fase 4 van de subsidieperiode. Die fase eindigt halverwege 2013. In de tussentijd werken wij daar naartoe en verantwoorden de subsidie regelmatig naar de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Ministerie van Economische Zaken'. Naast de samenwerking met Amsterdam en een test van onderdelen van de AI systemen met gegevens over de behandeling van kanker had Bocker nog de volgende konkrete tussenresultaten kunnen melden (voor zover ze op dit moment al publiekelijk gemeld kunnen worden): 

* Onze research en development op het gebied van AI is gevaloriseerd in een geautomatiseerde redeneer-engine voor medicatie-bewaking die in enkele ziekenhuizen wordt toegepast > www.pharmaps.nl

De ontwikkeling van diverse andere AI agenten verkeert in verschillende test-stadia

* Samenwerking met de Kinderkliniek Almere, die nauwe personele en organisatorische banden heeft met het Flevo Ziekenhuis, op het gebied van obesitas bij kinderen

* Samenwerking met Medimere, ook op het gebied van obesitas

* Er lopen marktverkenningen voor valorisatie op alle onderzoeksdomeinen, met het doel al in eerdere subsidie-fases (indien mogelijk eind volgend jaar) niche-produkten en software te ontwikkelen.

* Wetenschappelijk onderzoek op alle domeinen: AI, obesitas, vrouwelijke seksualiteit stoornissen of FSD, en cognitieve restcapaciteit (het meest vergevorderd op het gebied van FSD)

Hopelijk geeft dit een meer kompleet overzicht van onze konkrete werkzaamheden en resultaten tot nu toe, en leidt het tot een positiever oordeel over het werk van het Turing Institute Almere! (aldus Koen Böcker) > Turing Institute Almere

Bedankt voor de uitleg! 

Daar is oa Kunst-enzo erg blij mee, want door mis(sen)van communicatie kan het Turing Instituut misschien wel erg goed bezig zijn, maar alleen de Overheidsinstanties horen en weten daar dan van. Terwijl deze ontwikkelingen  toch juist voor de burgers heel interessant -kunnen-  zijn....


donderdag 14 oktober 2010: FILOSOFISCH CAFÉ ALMERE

Het thema is vandaag: 'Veiligheid'

( te onderzoeken aan de hand van Het Kritische Oordeelvermogen van Kant)

Het onderwerp is voorbereid en zal worden toegelicht door Ellie.

                            Doe mee aan een filosofisch onderzoek of laat je, al luisterend, inspireren.

 

Jabik Veenbaas prikkelt met zijn “Kritiek van het Oordeelsvermogen”. Op 19 juni 2010 gaf Jabik Veenbaas na de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden, een korte introduktie op KantsKritiek van het Oordeelsvermogen” en geeft aan dat  het woord Kritiek afgeleid wordt van het Griekse “Krinein” dat  betekent:'scheiden, afzonderen, gerechtelijk oordeel vellen'. Oordelen en denken komen bij Kant dicht bij elkaar; hij onderscheidt 3 nivo's in kritiek. 

Bij de 1e Kritiek staat het kennen centraal. Wat is kennen? Daar is sprake van een aanschouwingsvorm, een struktuur die a-priori in onze geest is vastgelegd, daarom kunnen we herkennen in categorieën ('causaliteit' is zo’n begrip; een uitspraak als 'de Zon verwarmt de steen' wordt gerangschikt onder het begrip causaliteit). We komen tot kennis omdat we aanschouwingen rangschikken onder verstandelijke begrippen: een spontane ordening onder struktuur. Om daartoe te komen hebben we oordeelsvermogen (de 1e kritiek) nodig. Het gaat hierbij vooral om empirische kennis beperkt tot de natuur. 

De 2e Kritiek betreft de praktische rede, het gaat om moraliteit. “Hoe moeten we handelen?” Hier staan de begrippen, goed en goede wil centraal. Wanneer is een intentie goed? We moeten luisteren naar het gebod, een categorisch imperatief dat in ons zit. Luisteren naar de wereld van de moraal. Daarom kunnen we zeggen of handelingen goed of fout zijn. (voorbeeld: Als een oud vrouwtje valt voor een vrachtwagen, help je. Dit kun je doen omdat je beschikt over een oordeelsvermogen). Bij Kant is sprake van een dualistisch mens/wereldbeeld: 1) de fenomenale wereld, deel van de natuur; 2) de vrije mens, deel van de morele wereld, die categorische imperatieven kan volgen.  

De 3e Kritiek houdt zich bezig met de verbinding tussen de wereld van de natuur en de zg. numenale wereld ( hogere wereld). “Hoe beïnvloeden deze werelden elkaar?”  Kant zegt dat er een onafzienbare kloof is tussen deze werelden. Om verbinding te maken wordt  het oordeelsvermogen op het 3e niveau ingeschakeld. Het oordeelsvermogen is nu reflektief en neemt bepaalde aspekten waar die doelmatigheidsaspekten hebben. Hierdoor moet je concluderen dat deze doelmatigheid in de hele natuur, de schepping aanwezig is. De doelmatigheidsstructuur heeft een zedelijk en moreel karakter. Er ligt een zedelijke grondslag aan de hele natuur.  Het oordeelsvermogen is er dus om te kennen, om goed te handelen, om de hele natuur te zien als een proces waar een zedelijk proces aan ten grondslag ligt. Hoe kom je tot een esthetisch oordeel? Ervaring van het schone bereidt ons voor op het morele oordeel. Kant stelt dat de bedoeling van de geschiedenis en van de natuur de morele mens is. Eind 18e eeuw gaf dit een impuls aan het morele voortgangsdenken. Het morele denken is van belang voor de politieke filosofie ( Lyotard, er zijn geen 2 werelden van Kant, maar er is een “eilandenrijk”... “welke weg is de beste?” 

De avant-gardistische kunst  schokt omdat het de immanente wereld bloot legt. Bij Lyotard (postmodernist) leidt niet het schone, maar het schokkende tot kunst. Moreel gedrag is dus dat het verschil wordt getoond tussen ‘goed” en  “kwaad” handelen. Lyotard sluit aan bij Kants observatie dat de wereld zedelijke mogelijkheden heeft ( ook Auschwitz) Hannah Ahrend stelt dat de geschiedenis niet altijd gelijk heeft, maar dat het in het vermogen van mensen ligt de wereld en de geschiedenis naar een hoger plan te tillen. Zij sluit aan bij de 3e kritiek en geeft aan dat reflektie moet leiden tot lering trekken uit. Ahrend: We moeten intersubjektief nadenken bijv. over oorlogen, vanuit de positie van de ander denken. Een moreel besef is subjektief, maar de begrippen zijn ook universeel, deels objectief. Lyotard borduurt voort op de grenzen van de moraliteit.  Het morele oordeel is niet los te zien van kennis.  Jabik Veenbaas stelt aan het eind dat vooral humor nodig is om met “dwingende”imperatieven om te gaan.

Bij Haddock Watersportcentrum aan het Archerpad Almere. 
Het begint om 20.00 uur, toegang gratis, gespreksleiding: Jan Jippe en Frans (organisatie)

INFO  


donderdag 23 september 2010: Kenniscafé Almere in de nieuwe Bieb

Peter van Schooten weer in de rol van gastheer; zang- en gitaarduo Arcadia zorgt voor de muzikale omlijsting. 

                                               'HET MENSELIJK BREIN'                                                                          

   klik op foto voor filmpje 

                                    Achter de tafel: Bob van Deelen, Koen Bocker en Hanneke Hovels; rechts gespreksleider Peter van SchootenTijdens deze avond kwamen verschillende facetten van het menselijk brein aan bod. Na afloop van iedere spreker, konden vanuit het publiek vragen worden gesteld.  De opkomst was zeer behoorlijk te noemen, kijk straks maar op een filmpje.

 

                                                                                                                                                             klik op foto voor filmpje  (Hanneke)

Hanneke Hövels (buro AH!nneke) heeft zich gespecialiseerd in het puberbrein. Zo rond hun 11e jaar gaan tieners 'puberen'. Iedereen weet ongeveer wat hiermee bedoeld wordt, maar waardoor wordt dit veroorzaakt? Wat gebeurt er in dat puberbrein? 

Zij vertelde van wat zij dacht dat er gebeurde en waardoor dat zou kunnen komen... Gevraagd om welke leeftijd het ging als zij het had over 'puberbrein': dat ging tot 25 jaar! Pubers reageren anders want hun hersens zijn nog niet volgroeid, bepaalde dingen kunnen zij niet (overzien bijv.) dus ook niet de konsekwenties. Aan de achterkant je hoofd, de achterkant van de hersens, schijnt het zich het snelst te ontwikkelen; met name de motoriek, het bewegen, en de rest ontwikkelt zich langzaamaan naar voren toe

 

 

       

Vragen uit de zaal voor Hanneke Hovels......en voor Bob van Deelen....

                                                                Peter van Schooten (foto's  hieronder) leidt alles in goede banen

 

                                                                                  klik op foto voor filmpje (Hanneke)                                                      klik op foto voor filmpje (Bob)

 

 

 

Een andere invalshoek kwam van geriater Bob van Deelen, verbonden aan het Flevo-ziekenhuis. 

Vergeetachtigheid, de tijd die vliegt, maar soms ook een zieker wordend brein gaan een rol spelen bij het ouder wordende brein. Bob van Deelen is hier dagelijks mee bezig en vertelt erover. Tussen deze twee uitersten is er een periode waarin we ons brein 'normaal' denken te gebruiken.

 Maar halen we alles uit ons brein wat er in zit? 

klik op foto voor filmpje (Bob)

Van Deelen neemt als voorbeeld 'Dementie' waar iedereen op een of andere manier in zijn omgeving wel mee te maken heeft. Je krijgt dan meestal te maken met de symptomen die je kunt waarnemen, soms sluipenderwijs, soms vrij snel en duidelijk. Het meest bekend is Alzheimer maar 'Dementie' kent vele variaties, zoals bijvoorbeeld 'Vaat-dementie'; maar daar merk de patient vaak niets van (daar kom je als arts of nabestaande pas achter na een autopsie oid, in ieder geval pas als de patient is overleden en onderzocht wordt daarop). 

Eigenlijk weet men nog bitter weinig over het ontstaan van 'Dementie'; wél heeft men ontdekt dat er eiwit-ophogingen zijn...(waardoor?). Er spelen natuurlijk erfelijke factoren, de omgeving, het eten, de omstandigheden, maar wát precies?

Door bijvoorbeeld een infarct kunnen er uitvalsverschijnselen zijn maar, heel vreemd: minder eiwit-ophogingen! Wat het publiek de vraag/opmerking  ontlokt: 'als je weet dat er teveel eiwit-ophogingen zijn, dan haal je dat teveel toch weg! Dan is het toch weer goed?'  Bob van Deelen antwoordt: 'Medicijnen worden wel gegeven maar eigenlijk helpen die niet, geven alleen wat soelaas....  ;-))

Maar,  vervolgt Van Deelen: 'Aktief blijven helpt wél. Iedere dag een lekkere wandeling van een uur! '

 

NB

Op  7 oktober 2010 is in het Flevo Ziekenhuis een avondsymposium 'Kwetsbare ouderen'

Het is toegankelijk voor artsen, mensen uit de zorg maar ook voor belangstellenden! Het begint om 17.30 uur en duurt tot 21.00 uur. 

Om 20.00 uur is de spreker Bob van Deelen over de rol van een klinisch geriater (zijn funktie in het FlevoZhs)

-----------------------------------

 

Koen Böcker, hersenonderzoeker bij het Turing Institute (in Almere) doet onderzoek naar de potentiële en gebruikte capaciteit van hersenen. 

 

   klik op foto voor filmpje    (Koen)                                                                                                                             klik op foto voor filmpje  (Koen)

Het Instituut bestaat uit 10 man personeel en is een projekt van Almere Kennisstad. Het Turing Instituut is opgericht nav een initiatief van het Almeerse bedrijf Emotional Brain (dat doet geneesmiddelenonderzoek voor de farmaceutische industrie) in samenwerking met de Universiteiten van A'dam en Utrecht. 

Ook Zorggroep Almere en het FlevoZiekenhuis bieden ondersteuning aan dit projekt van Kennisstad.

 Uitgangspunt was dat er veel medische kennis beschikbaar is, ook nieuwe behandelmethoden, maar door die enorme groei is het behoorlijk onoverzichtelijk geworden, voor de patient maar ook voor de behandelaar. 

 

 

                                                                                                                                     

Het Turing Institute wil die onsamenhangende onderzoeksresultaten 'bundelen', kombineren en organiseren, zodat het mogelijk wordt om dingen te verklaren en wellicht te 'voorspellen' op grond van de uitkomsten van die onderzoeken. 

Dat wil men doen via ICT-oplossingen door kennis beschikbaar stellen op het gebied van diabetes, hart & vaatziekten, obesitas en kanker

Gevraagd of zij dus intensief samenwerken met het FlevoZiekenhuis? Nee, dat niet want: 'De ICT -oplossingen zitten nog in de 'testfase'.' Als al deze 'Kennis' goed ontwikkeld is, denkt men dat er kennis-intensieve economische bedrijvigheid uit voorkomt. (...)

Koen Bocker vertelt uitgebreid -en beantwoordt vragen - over obesitas (en over de lust bij vrouwen minder) 

(luister maar naar de fimpjes wat hij te zeggen heeft)

 

 

 

 

Dus nog maar eens gevraagd waar dit Turing Institute Almere nu konkreet mee bezig is, levert geen konkrete antwoorden op.....'Ja, we zijn een onderzoeks- instituut, dat gaat niet zo snel, daar is tijd voor nodig'... Vervolgens gevraagd naar konkrete projekten.....want per slot is dit Instituut toch al zo'n anderhalf jaar bezig. Dan moet er toch iéts konkreets te noemen zijn? Het is namelijk in het leven geroepen met heel veel geld van de gemeenschap, via de gemeente Almere en de Provincie... (Het projekt wordt 4 jaar gesubsidieerd) en allemaal via Almere Kennisstad dat het betitelde als een innovatief projekt!  

Na lang aandringen toch en konkreet projekt te horen gekregen: er is deze week een kontrakt getekend met de UVA (Universiteit van A'dam) om 1.000 mensen te scannen (hersenscans)

---------------------------------------------------------------------------

zang- en gitaarduo Arcadia zorgde voor de muziek- klik op foto voor filmpje  

 

Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Toegang gratis  meer info >  www.kenniscafealmere.nl


donderdag 9 september 2010: FILOSOFISCH CAFÉ ALMERE

Het thema is vandaag: Authenticiteit  

 De remedie van Epicurus II : .'....en dat met geluk, ofwel gemoedsrust, een volkomen gelukkig leven is bereikt'.

'Een onverstoorde geest (ofwel gemoedsrust) staat gelijk aan geluk en is in feite het doel van het leven'.

Bij Haddock Watersportcentrum aan het Archerpad Almere. 
Het begint om 20.00 uur, toegang gratis, gespreksleiding: Jan Jippe en Frans (organisatie)

INFO  


zondag 29 augustus 2010: Open atelier bij Jan Jippe bij spiritueel centrum Aravinda

29 augustus van 13.00 - 17.00 uur  

 Kom gewoon even binnenlopen, er gaat een wereld voor je open, van alles op spiritueel gebeid, zonder dwang of verplichtingen, gewoon ontspannen. In deze sfeer geeft Jan Jippe zijn lessen of workshops aan cursisten. Jan Jippe beschouwt alles op een filosofische manier....of verschillende filosofische manieren.... Toegang gratis!

OPEN ATELIER
tevens aanmelding inloopsessies intuïtief schilderen
Atelieradres
ARAVINDA
Ambachtsmark 5 - Almere Haven

Jan Jippe van Herrikhuijzen
www.janjippe.exto.nl
036 - 53 374 67


donderdag 12 augustus 2010: FILOSOFISCH CAFÉ ALMERE

Het thema is vandaag: 'De remedie van Epicurus '

(hfdst. 2 uit het boek van Marcel Verweij)

Filosofie die niet gericht is op de geestelijke gezondheid van mensen is zonder waarde. Filosofie moet volgens Epicurus de mens genezen van verkeerde opvattingen en overtuigingen. Meningen die leiden tot ongegronde angsten en verlangens moeten nauwkeurig onderzocht worden om ze om te vormen tot objectieve natuurlijke meningen met als resultaat dat het gemoed tot rust komt, er geen gebrek meer wordt ervaren. De kern van zijn filosofische stellingen benoemde Epicurus als 'de viervoudige remedie'. 1) God doet ons niks; 2) De dood gaat ons niet aan; 3) Genot is gemakkelijk te verkrijgen; 4) Pijn is goed te verdragen. 

Het basisprincipe van de filosofie van Epicurus: * Mensen informeren over het doel van het leven; * Mensen onderwijzen over de grenzen van genot; * Mensen genezen van hun verkeerde opvattingen en de gevolgen die dat voor hen oplevert.

Doe mee in een filosofisch onderzoek of.... laat je..... al luisterend inspireren.  Het begint om 20.00 uur en duurt  tot circa 22.30 uur.

Dit boek - De remedie van Epicurus (341-270 vC) - is gebaseerd op een filosofische School ingericht in een Tuin vlak buiten Athene. De school was vriend- schappelijk van aard. De filosofie ging onder andere over wetenschappelijke kennis. Epicurus gaf aan dat alleen atomen en leegte bestaan. Alle objekten zijn gevormd door samengeklonterde atomen. Dit geldt ook voor het menselijk lichaam, de ziel, god, de wereld en het hele universum. De ziel die lichamelijk is, valt net als alle ander atomen van het lichaam met de dood uit elkaar. Er blijft geen geest of bovennatuurlijke aanwezigheid over. Daarnaast richtte Epicurus zich op een medische therapie, ofwel remedie, waarin hij als arts-filosoof aangaf dat pijn goed is te verdragen. Angsten en zorgen zijn dus onnodig. Uiteindelijk betekent dit dat genot gemakkelijk te verkrijgen is en dat met geluk, ofwel gemoedsrust, een volkomen gelukkig leven is bereikt.

Bij Haddock Watersportcentrum aan het Archerpad Almere. 
Het begint om 20.00 uur, toegang gratis, gespreksleiding: Jan Jippe en Frans (organisatie)

INFO  


8 juli 2010: FILOSOFISCH CAFÉ ALMERE

Het  thema is (opnieuw) : 'De vrije (?) wil'

NB Vandaag is de bijeenkomst op weer een andere lokatie!

we gaan er stukje over water naar toe; dus ben je van plan te komen, neem dan kontakt op! We verzamelen om 19.30 uur.

 

Het begint om 20.00 uur, toegang gratis, gespreksleiding: Jan Jippe en Frans (organisatie)

INFO  


10 juni 2010: FILOSOFISCH CAFÉ ALMERE

Thema ???

We beginnen de bijeenkomst met het kiezen van een onderwerp, om het vervolgens gezamenlijk te onderzoeken. Breng zelf een vraag in , doe mee in een filosofisch onderzoek of laat je, al luisterend, inspireren.                                                                  

                                         Ter oriëntatie onderwerpen die eerder werden ingebracht:    

Wat is eigenlijk het verschil tussen emoties, passies en verlangens?  Wanneer is er sprake van decadentie? Kun je spreken van een         “voltooid leven”? Wat is trouw zijn aan jezelf?"

Alle zalen van Haddock zijn vandaag bezet (watersporttijd!) dus we wijken een keertje uit naar Brasserie De Jongens van Almere (Belfortplein in het nieuwe Stadshart) rechts achterin wordt ons carré en er wordt rekening gehouden met ons wat betreft de  achtergrondmuziek

 bij De Jongens van Almere, aan het Belfortplein in het nieuwe Stadshart van Almere. 
Het begint om 20.00 uur, toegang gratis, gespreksleiding: Jan Jippe en Frans (organisatie)

INFO  


Het 1e Kenniscafé was op 22 april 2010, scroll naar beneden!

 


Het 2e Kenniscafé (niet zo filosofisch...) is op 27 mei 2010 krijgt als Thema 'VOEDING

(de laatste donderdag in mei) kijk verder bij de link Diversen2010

 


vanwege Hemelvaartsdag één dag eerder, dus op woensdag!!

 12 mei 2010: FILOSOFISCH CAFÉ ALMERE 

                                                               Thema : 'Vrijheid'                                  

Vrijheid is het meest belangrijke en tegelijkertijd meest betwiste woord van deze tijd. We willen allemaal in vrijheid leven, het leven inrichten naar eigen voorkeuren en wensen, zonder angst voor vervolging onze mening kunnen geven. Tegelijkertijd bekruipt velen het gevoel dat het wel erg ver is gegaan met die vrijheid. Moet die wat minder,  als de vrijheid te leven zoals je wilt, vaak betekent dat geen rekening wordt gehouden met anderen, of de vrijheid te zeggen wat je denkt uitmondt in schelden en kwetsen? Hoe gaan we om met vrijheid, zodat het goede eraan wordt behouden, en het niet uitloopt op totale grenzeloosheid? 

Tijdens de Maand van de Filosofie wordt deze vraag tegen het licht gehouden. Vrijheid levert veel dilemma’s op. Je kinderen opvoeden naar eigen inzicht, is van grote waarde maar moet de overheid achter de voordeur ingrijpen als dat opvoeden niet goed gaat? Nieuwe technologieën als het elektronisch patiëntendossier of het biometrisch paspoort leveren vele voordelen op. Maar weegt dat op tegen het nadeel voortdurend in de gaten te worden gehouden?

bij Haddock Watersportcentrum aan het Archerpad Almere. 
Het begint om 20.00 uur, toegang gratis, gespreksleiding: Jan Jippe en Frans (organisatie)

INFO  


Donderdag 22 april 2010: 1e KENNISCAFÉ ALMERE IN DE NIEUWE BIEB

Het thema is: VRIJHEID - zijn we zo vrij als we denken of is onze keuzevrijheid bepaald?

Het begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur met daarna  in ontspannen sfeer 'na-praten' met elkaar (toegang gratis)

De fascinatie van wetenschap beleven? Vragen stellen, kennis opdoen, wetenschappers aan de tand voelen en een mening vormen? Dat kan elke 4e donderdag van de maand in het KennisCafé Almere.

Vandaag in het KennisCafé: 

Middelste foto van links naar rechts : Martijn Meeters, Stephan Sanders, Max Kohnstamm en Peter van Schooten

Op de linker- en rechterfoto: publiek rond de (koffie)bar.

 

Gastheer Peter van Schooten  wilde samen met gasten en bezoekers op zoek naar antwoorden >  

 

Martijn Meeter (neuropsycholoog aan de VU A' dam) is op basis van zijn onderzoek van mening dat je weinig invloed hebt op de ervaringen  die ook daadwerkelijk in je geheugen worden opgeslagen, en opgeslagen ervaringen bepalen wie je bent. 

Waarom hij neuropsycholoog is geworden? Vooral uit nieuwsgierigheid! 'Een baby weet al veel maar kan dat niet uitdrukken...'en 'Eenheid in diversiteit in de Kunst'...

 

klik op foto voor filmpje Meeter

 

 

Max Kohnstamm (marketing- en merkenspecialist bij SRM) over het beïnvloeden van keuzes van mensen. 

'Kiezen doe je door ervaringen'......over behoeften 'maken' en voorzien in behoeften (vraag-/behoeftengericht leveren). Hij laat aanschouwelijk zien waaróm bijv. de WC-eend in een behoefte voorziet: je hoeft niet meer op je knieen, niet onder die vieze rand, niet meer te boenen...tegenwoordig kun je zelfs iets plakken!'

Ook de 3 sprekers gingen soms met elkaar in discussie, soms kwam er een vraag uit het publiek. Het ging over altruisme en egoisme....eigenlijk niet zo verschillend, is eigenbelang: je wilt er 'beter' van worden, jijzelf of de goede doelen....Ook verschilde men regelmatig van mening om burgers te beperken, in het gareel te houden, roken, drank, drugs...Mensen worden dáár dan creatief van, vinden sommigen, anderen vinden dat juist niet: je moet mensen niet beperken, daar worden ze zeker nier creatiever van!

 

                                                                 klik op foto voor filmpje   Kohnstamm                                          en aanschouwelijk...hoe het ging vóór deWC-eend!

 

 

Stephan Sanders (auteur, filosoof, politicoloog en ‘Writer in residence Almere’) is ervan overtuigd dat iedereen altijd vrij is in het maken van keuzes. 

'De Nederlandse Overheid is geneigd burgers te onderschatten!  Neem (demissionair) Min.Pechtold, die vindt dat iedereen 'recht heeft op internet'!  De Overheid bemoeit zich tegenwoordig ook al met de privé-zaken van de burgers, maken die tot afhankelijke, onmachtige personen. Net als drugs: laat iedere volwassene daar zelf over beslissen. De menselijke moraal was vroeger sterk, nu springt de Overheid in dat gat....

 

         En er was muziek van de band A-Theme 

                   klik op foto voor filmpje                                                                                                                            klik op foto voor filmpje  Sanders

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13 april 2010: in Aravinda vinden allerlei aktiviteiten plaats in een spirituele omgeving...

Hier onder het 'toeziend oog' van Jan Jippe van Herrikhuijzen, een gedreven 'spiritueel kunstenaar' ...

 

 

Elders in het gebouw (dat in een grote behoefte voorziet!) wil Shunyam niet gestoord worden bij het beschilderen van een kleurrijke olifant...

 

 

 


Donderdag 8 april 2010: FILOSOFISCH CAFÉ ALMERE 

                                  Het eerste Lustrum!

'De Filosoof is ziek, leve de Filosoof'  Met deze kreet kwamen op donderdag 14 April 2005 als bij toeval 17 mensen bijeen rond de stamtafel van het toenmalige Café De Villa (nu De Compagnie). Stadsfilosoof Barry van ’t Padje zou die avond in Corrosia een discussie avond hebben verzorgd met als thema:“ Wat is de identiteit van een stad?” . Maar Barry werd die dag ziek met als gevolg dat belangstellenden te horen kregen dat zijn optreden op het laatste moment was afgelast. Een aantal van hen doken vervolgens de kroeg in en aan de stamtafel ontstond een inspirerende gedachtenwisseling. Die avond was de start van ons huidige Filosofisch Café Almere.

Thema : Het thema van de maand van de Filosofie 2010 is VRIJHEID

  Doe mee in een filosofisch onderzoek of laat je, al luisterend, inspireren. 

Vrijheid is het meest belangrijke en tegelijkertijd meest betwiste woord van deze tijd. We willen allemaal in vrijheid leven, het leven inrichten naar eigen voorkeuren en wensen, of zonder angst voor vervolging onze mening kunnen geven. Tegelijkertijd bekruipt velen het gevoel dat het wel erg ver is gegaan met die vrijheid. Het kan wel wat minder, nu de vrijheid te leven zoals je wilt vaak betekent dat van anderen niets wordt aangetrokken, of de vrijheid te zeggen wat je denkt uitmondt in schelden en kwetsen. Kunnen we op een slimme manier omgaan met vrijheid, zodat het goede eraan wordt behouden, en het niet uitloopt op totale grenzeloosheid? Tijdens de Maand van de Filosofie wordt deze vraag tegen het licht gehouden. Vrijheid levert vele dilemma’s op. Je kinderen opvoeden naar eigen inzicht, is van grote waarde. Maar moet de overheid achter de voordeur ingrijpen als dat opvoeden niet goed gaat? Nieuwe technologieën als het elektronisch patiëntendossier of het biometrisch paspoort leveren vele voordelen op. Maar weegt dat op tegen het nadeel voortdurend in de gaten te worden gehouden?

bij Haddock Watersportcentrum aan het Archerpad Almere. 
Het begint om 20.00 uur, toegang gratis, gespreksleiding: Jan Jippe en Frans (organisatie)

INFO  


Donderdag 11 maart 2010: FILOSOFISCH CAFÉ ALMERE 

                                                               Thema : 'Schoonheid'

                                           Het thema wordt voorbereid / ingeleid door Ellie 

bij Haddock Watersportcentrum aan het Archerpad Almere. 
Het begint om 20.00 uur, toegang gratis, gespreksleiding: Jan Jippe en Frans (organisatie)

INFO  


Donderdag 11 februari 2010: FILOSOFISCH CAFÉ ALMERE 

                                                   Thema : 'De Marteling van het Genot' 

(met verwijzing naar het gelijknamige boekje van Piet Gerbrandy ter gelegenheid van de 2e Week van de Klassieken in 2009 )

bij Haddock Watersportcentrum aan het Archerpad Almere. 
Het begint om 20.00 uur, toegang gratis, gespreksleiding: Jan Jippe en Frans (organisatie)

INFO  


Donderdag 14 januari 2010: FILOSOFISCH CAFÉ ALMERE 

                                                                    Thema : 'Inspiratie'  

                                                            (voorbereiding Leonie en Peter)                                                                

bij Haddock Watersportcentrum aan het Archerpad Almere. 
Het begint om 20.00 uur, toegang gratis, gespreksleiding: Jan Jippe en Frans

INFO