< muziek kan uit....            copyright foto's: greta verduin                                                                                    of > HIER

 < Architektuur 2005  of > HIER                                                                                                                                    ARCHITEKTUUR  2006


20-12-2006 Van Diepen Adviseurs 5 jaar in Almere 

Van Diepen Adviseurs begeleidt sinds 1 januari 2002 partiklieren (die gezamenlijk hun eigen woningen willen ontwikkele) bij ontwerp en bouw  Het 1e Lustrum kan volgende week zondag worden gevierd. Van Diepen laat weten dat zijn buro mensen vooral helpt, ofwel begeleidt in het ontwerp- en bouwproces. De architekt ontwerpt, de aannemer bouwt. De partiulieren bepalen zelf hoe zij willen wonen, een projektontwikkelaar is dan overbodig. 

Gezien de recente lancering van het Partikuliere Opdrachtgeverschap (kortweg PO) in Almere lijkt Van Diepen  zijn tijd vijf jaar vooruit te zijn. Maar waar PO voorheen vooral om de uitgifte van dure individuele kavels ging, helpt Van Diepen juist ook mensen met een kleiner budget met gezamenlijke bouw. Het zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Door krachten te bundelen wordt het ook voor mensen met een kleinere portemonnee mogelijk om hun eigen woningen naar eigen wens te bouwen. Zo hebben een aantal groepen opdrachtgevers hun weg naar zijn bureau al gevonden, waarbij vooral starters op de woningmarkt worden geholpen bij het bouwen van goedkope woningen. Procesbegeleiding voor collectief particulier opdrachtgeverschap is wat van Diepen doet. I.p.v. zelf een nieuwe “bouwgroep” op te richten kunnen mensen zich natuurlijk ook aansluiten bij bestaande initiatieven. 

Voor meer informatie: info@vandiepenadviseurs.nl


21-12-2006 Vrije kavels te koop bij "Ik bouw mijn huis in Almere"

De inschrijving gaat pas beginnen per 1 januari 2007 en de website  funktioneert óók nog niet helemaal.... maar hierop moet alles tzt te vinden zijn!  Wethouder Adri Duivesteijn propageert het bouwen in particulier opdrachtgeverschap en deze vrije kavel-verkoop is daar een onderdeel van. Vrije kavels zijn te koop (of te huur) in Almere-Poort, Noorderplassen-west, de Stripheldenbuurt of Overgooi, Almeerderhout en Vogelhorst II. 

Woensdagavond 20/12 jl was er al een - feestelijke-  bijeenkomst voor gemailde geinteresseerden in de nieuwe Schouwburg Almere, met een hapje en een drankje.

 


20-12-2006 Presentatie  programma ikbouwmijnhuisinalmere voor particulier opdrachtgeverschap  

Een eigen huis bouwen naar eigen inzicht wordt de norm in Almere  

De gemeente Almere wil voortaan 1.000 individuele bouwkavels per jaar uitgeven. Dat is tien keer zoveel als tot nu toe gebruikelijk was. Tot 2030 gaat het om 25.000 woningen (op voorwaarde van uitbreiding infrastruktuur!). Deze grootschalige toepassing van partikulier opdrachtgeverschap in de woningbouw is uniek in Nederland. Om dit ook praktisch mogelijk te maken, lanceert Almere woensdag 20 december 2006 de campagne ikbouwmijnhuisinalmere  Dit vindt plaats in de gloednieuwe Schouwburg Almere (foto)

Met onmiddellijke ingang biedt de gemeente Almere ruim 150 extra bouwkavels aan in de wijken Noorderplassen West en de Stripheldenbuurt. Tegelijkertijd gaat op 20 december de manifestatie ‘Staalkaart van opdrachtgeverschap Homeruskwartier’ van start. De nieuw te bouwen wijk Homeruskwartier (in Almere Poort) van circa 3.000 woningen wordt een ‘laboratorium’ voor vernieuwende vormen van opdrachtgeverschap in de woningbouw. Naast individuele kavels en mogelijkheden voor collectief opdrachtgeverschap worden hier 1.200 woningen gebouwd door middel van ‘mede-opdrachtgeverschap’. Hierbij nemen professionele opdrachtgevers (projectontwikkelaars, woningcorporaties) weliswaar het initiatief, maar zij werken van het begin af aan samen met de toekomstige bewoners. Voor dit mede-opdrachtgeverschap start op 20 december een competitie onder ontwikkelaars, die tot najaar 2007 zal lopen.

En in de 3e plaats wil de gemeente dat het particulier opdrachtgeverschap een normaal en omvangrijk onderdeel wordt van alle toekomstige uitbreidingen. Volgens de afspraken met de landelijke overheid in de ‘Noordvleugelbrief’ (augustus 2006) zal Almere in de periode 2010 tot 2030 nog eens 60.000 woningen bijbouwen. De gemeente wil dat tenminste éénderde hiervan tot stand komt door mensen zelf: in particulier opdrachtgeverschap. Dat wordt als eerste zichtbaar in de plannen voor Almere Hout. Vier ontwerpbureaus doen hiervoor momenteel stedenbouwkundig onderzoek in opdracht van de gemeente. De gemeentelijke organisatie wordt aangepast aan de eisen die de nieuwe werkwijze stelt. Mensen die hun huis in Almere willen bouwen, kunnen vanaf 20 december terecht op de speciaal hiervoor ontwikkelde website.

Met ikbouwmijnhuisinalmere reageert de gemeente Almere op de wens van ongeveer éénderde van de bevolking die het liefst de eigen woning in eigen beheer wil (laten) bouwen. De gemeente vindt dat ,mensen wezenlijk meer zeggenschap moeten krijgen over de totstandkoming van hun woning. In de gangbare woningbouw door projectontwikkelaars en woningcorporaties is de zeggenschap beperkt, terwijl de vrijheid van een individuele bouwkavel slechts voor een kleine groep is weggelegd. Dat moet veranderen. Wethouder Adri Duivesteijn van ruimtelijke ordening schrijft hierover in het voorwoord van de publicatie ikbouwmijnhuisinalmere: “Het is hoog tijd dat de burgers de zeggenschap over het wonen terugkrijgen. Ongeacht hun inkomen. We moeten het particulier opdrachtgeverschap opnieuw normaal gaan vinden, niet alleen voor de ‘gouden randjes’ maar als vanzelfsprekende keuzemogelijkheid voor iedereen en als integraal onderdeel van iedere stedelijke ontwikkeling.” Almere heeft al in 2002 besloten om ruim baan te geven aan burgers die zelf hun huis willen (laten) bouwen, in navolging van de landelijke ‘Nota Wonen’ uit 2001. Maar tot nu toe bleken de praktische belemmeringen voor veel mensen te groot. Daarom is ikbouwmijnhuisinalmere speciaal bedoeld om de goede voornemens ook in de praktijk uitvoerbaar te maken.  

Wethouder Adri Duivesteijn presenteert de plannen van ikbouwmijnhuisinalmere op woensdagavond 20 december, in de nieuwe Schouwburg Almere. Het is voor het eerst dat de schouwburg, die is ontworpen door Kazuyo Sejima van het Japanse architectenbureau SANAA, wordt gebruikt voor een openbare bijeenkomst. Burgemeester Jorritsma lanceert de speciale website en onthult dan ook de naam van deze site en geeft daarmee het startschot voor de verkoop van de eerste 150 kavels in de wijken Noorderplassen West en de Stripheldenbuurt. De gemeente organiseert de ‘Staalkaart van opdrachtgeverschap Homeruskwartier’ samen met de Neprom (Vereniging Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) en de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting). Zij zullen op 20 december hun samenwerking bezegelen door de ondertekening van een convenant.

 


20-12-2006  Resultaten onderzoeken bekend van Het Kanteel  

De konstruktie van Het Kanteel, de appartemententorentje midden in 'de Citadel' in het nieuwe Stadshart, is nu "veilig" bevonden, na een onderzoek dat TNO Delft heeft uitgevoerd (iov B & W Almere meteen na het uitstellen van de geplande opening op 25 maart dit jaar). Uit dat onderzoek blijkt ook dat de gemeente terecht besloot de opening uit te stellen, omdat de gemeente op dat moment niet beschikte over voldoende tekeningen en berekeningen waaruit moest blijken dat de konstruktie van het torentje veilig was.  

Ook waren er toen nog problemen rondom de brandveiligheid. Van de 35 winkels die op 25 maart 2006 hun deur wilde openen, waren  slechts 3 gekontroleerd en akkoord bevonden. Bij de opening die een week later op 1 april 2006 plaats vond, gingen 26 winkels open.  

Naast een technisch onderzoek door TNO, heeft de gemeente het onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft gevraagd het proces van vergunningverlening en de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de projektontwikkelaar te onderzoeken. Uit dit onderzoek komt naar voren dat veel van de problemen voorkómen hadden kunnen worden als er een hoofdkonstrukteur was aangesteld (NB dat was vroeger gebruikelijk maar tegenwoordig waarschijnlijk 'wegbezuinigd'waardoor diverse aannemers naast elkaar heen werken GV). 

De gemeente schrijft dan ook een brief aan de minister van VROM waarin nadrukkelijk wordt aangedrongen om bij komplexe bouwprojekten een coördinerend konstrukteur wettelijk voor te schrijven. Daar waar de gemeente Almere partij is, zal dit bij grote projekten in afspraken met ontwikkelaars geregeld worden.(in het vervolg ;-)  

 


15-12-2006 Oplevering gebouw nieuwe Theater en CKV in Stadshart

 

Vandaag was het eindelijk zover. Na ruim twee jaar bouwen (en jaren met veel perikelen vooraf) is "het gebouw" opgeleverd aan de gemeente Almere. Dat "gebouw" huisvest het nieuwe grote Theater, dat vanaf nu gaat heten: "Schouwburg Almere"  met daarin het CKV (Centrum voor Kunstzinnige Vorming) dat vanaf nu gaat heten: "de Kunstlinie" (de naam is bedacht door een Rotterdamse organisatie). De overdracht werd gevierd met champagne met de direkt betrokkenen in de bouw: het MAB, de gemeente Almere, met name verantwoordelijk wethouder Henk Smeeman, de direkteuren Peter Swinkels (Schouwburg) en Tom de Rooij (Kunstlinie) en projektbegeleider Else Kant. (uitzicht op het Weerwater....)

De architekt van het gebouw was niet aanwezig; zij zal aanwezig zijn bij de officiele opening in juni 2007. Zoals inmiddels bekend, is het gebouw ontworpen door het Japanse architektenburo SANAA van Kazumo Sejima en Ryue Nishizawa uit Tokio.

 

Er wordt nog volop gebouwd in de direkte omgeving van 'het gebouw'. 

 Op de bovenste -rechter- foto zie je links 'de Kunstlinie' en het hoge glazen gebouw is de 'Schouwburg Almere'.

Er komen ook nog 'luie trappen' vanaf Hotel Almere naar het gebouw (onderstaande foto's)

 

 

 

 

Verantwoordelijk wethouder Henk Smeeman (foto) hield een speech, waarin hij melding maakte van het feit dat de bouw precies op tijd voltooid was, plus het feit dat het binnen de begroting was gebleven. (NB dat was ook de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad, waarbij na ettelijke aanpassingen/bezuinigingen aan het ontwerp, uitdrukkelijk gesteld werd dat de totaalprijs van maximaal 79.1 mjn. euro niet mocht worden overschreden) Projektbegeleider Else Kant kreeg een grote pluim voor haar werk hierbij (zie foto rechts)

 

Hier is ook duidelijke het meubilair te zien: rode sta-tafels van glanzend kunststof....

(ik vind dit totaal niet passen bij de wandschildering....wéér een kleur....hoezo: minimalistisch?)

 

 

De entree is een gezamenlijke ruimte. Daar vandaan kan men naar de grote zaal (met rechts een eigen koffie-enzo- ruimte, bij de grote wandschildering van Michael Lin, foto rechtsonder) of de kleinere zaal van de Schouwburg. De oorspronkelijk beoogde betonnen zitpaaltjes in de entree zijn gewijzigd in zitkuipjes, een concessie van de architekt....(onderstaande foto in het midden). Ook staan er een paar trampolines, sorry: zitbanken, in dezelfde kleur. Naar mijn mening niet echt geschikt voor een zo kinderrijke stad als Almere ;-)

Vanuit de centrale entree kan men nu niet meer in één oogopslag de héle wandschildering van Michael Lin zien  (foto rechtsonder)

(voor de kennismaking met het hele kunstwerk: scroll naar 8-9-2006, voor de voorgeschiedenis naar 26-1-2006)

 

 

Aan de andere kant van de entree (foto linksboven) heeft men een restaurant, lounge-ruimte 'Waterfront' genaamd, met uitzicht op het water. De stoelen die men momenteel heeft opgesteld, vind ik nogal oubollig, en veel te massief ogen; ook de kleuren en de opstelling doen mij meer denken aan een meubelzaak dan om daar gezellig te gaan zitten.....Deze meubels doen het 'transparante karakter van de architektuur'  geweld aan! (zie foto linksboven)

 foto links hieronder Tom de Rooij, direkteur  Kunstlinie, bij deze stoelen)

 

De verdere stoeltjes in het gebouw zijn het zogenaamde 'vlindermodel' (bekend uit de jaren '60) (foto: wethouder Henk Smeeman > 

 

Diezelfde stoeltjes staan ook in de kantine (liefkozend 'foyer' genoemd door de Tom de Rooij....)

 

De hele architektuur in dit gebouw is gebaseerd op het minimalisme. Hoewel het 'goud geld' heeft gekost, oogt het hele ontwerp dus vrij sober en lijkt grijs in allerlei tinten en materialen. De stenen vloer, de wanden (wel fraai blauwgrijs velours), de theaterstoelen (idem) en zelfs de trappen naar de diverse etages zijn grijs. (NB deze trappen vind ikzelf niet helemaal geslaagd omdat je geen verschil ziet in grijzen....het lijkt één egale kleur omdat je de treden niet kunt onderscheiden, gevaarlijk dus). 

Schouwburg Almere heeft 2 zalen, één grote met 1350 plaatsen en een kleinere met 350 plaatsen. 

 

 

Peter Swinkels, de direkteur van Schouwburg Almere, is uitermate trots op zijn nieuwe Theater en vertelt dat in beide zalen de stoelen heel flexibel zijn in te stellen. Er is namelijk géén verhoogd podium, en de rijen lopen vrij steil omhoog, zodat je altijd vrij zicht op het podium hebt, dus geen last van iemand die voór je zit. Het is heel simpel om enige rijen stoelen te laten verzinken in de vloer, als er minder stoelen nodig zijn, of om de orkestbak ruimte te geven. Het podium zelf is een giga-groot podium. Als er geen decors naar beneden gelaten worden, kan deze vloerruimte zelfs verhuurd worden als een Basketball-veld of iets dergelijks! 

Op de foto (rechtsboven) heb je een zicht vanaf de hoogste galerij op dat podium....het lijkt nu een gapend wit gat maar dat komt door de afstand (en mijn camera ;-)  Wat je wél goed kunt zien, nou ja, goed...die vertikale brede balk: daar zitten stoelen, netjes naast elkaar zoals in alle theaters. Alleen in dit theater kunnen al deze stoelen, onafhankelijk van elkaar, gewoon ook opzij draaien, dus heb je altijd recht zicht op het podium, heel slim! 

Ook in deze grote zaal weer een kombinatie van verschillende materialen: een soort 'traanplaat' panelen als afwerking van de galerijen en op de begane grond. Voor de akoestiek is gekozen voor een wandbekleding van velours, in blauw-grijs met subtiel patroon; de stoelen zijn velours-grijs. Ook dmv glaspanelen is er geprobeerd een betere akoestiek te krijgen, is wel speciaal bewerkt glas. De toegangstrappen zullen nog gemarkeerd worden met led' jes (blauw?)

 

Alleen in deze (koffie)ruimte is nog de hele wandschildering van Michael Lin te zien (25x28 meter)

De heer Willem Hoogenhout (foto linksonder) zal fungeren als gastheer voor de Schouwburhg Almere en op de meest rechtse foto de toch wel wat gespannen direkteuren Swinkels en de Rooij....

 

 

De Kunstlinie (vh CKV) heeft één eigen zaal met 150 plaatsen

Deze zaal is geschikt voor allerlei muzikale uitvoeringen, ook klassiek, een echt muziektheatertje dus! 

 < Op deze foto een trotse Tom de Rooij in 'zijn' theater en in de klassieke muziekruimte > 

En overal zicht op het Weerwater. vanuit de 'Kunstlinie'...........

 

Op foto links beneden één van de vele gangen naar een van de 26 lokalen ('foyers' ) van de Kunstlinie......Steeds zijn 4 lokalen gegroepeerd om één patio, een openluchtruimte dus....In alle lokalen hangen gordijnen (o.a. akoestiek) maar die kunnen nooit helemaal dicht, zodat je altijd kunt zien wat er in de verschillende lokalen gebeurt.

Op middelste foto  de naar mijn mening fraaiste plek: de computerruimte....mooier kun je toch niet hebben (al zitten de computeraars met hun ruggen naar het water (!) (De computer-infrastruktuur is aangesloten op de glasvezel maar heeft geen connecties met SARA)

En overal doorkijkjes naar het water (foto rechts) door de diverse lokalen heen....

 

 

 

< Op deze foto staat Tom de Rooij trots in de Balletstudio, met aan alle kanten spiegels. 

 

In de 'Kunstlinie' worden cursussen gegeven voor amateur (maar ook professionele) kunst, workshops en excursies op het gebied van muziek, beeldende kunst, theater, literatuur, dans en multimedia.

 

Op zaterdag 3 februari en zondag 4 februari 2007 kan iedereen het hele gebouw bewonderen, Schouwburg Almere en Kunstlinie, en kennismaken met de aktiviteiten. Er zijn dan rondleidingen, voorstellingen, live-muziek, workshops, presentaties en natuurlijk: informatie over het aanbod van de Kunstlinie!

De officiele opening zal pas plaatsvinden in juni 2007 en wordt gevierd met een spectaculaire openingsvoorstelling van het inyetrnationale gezelschap de DOGgroep en andere festiviteiten (info tzt)

 

 


30-11-2006  CASLa  en 30 jaar Architektuur Almere

Architektuurprijs Almere - 30 jaar architektuur in Almere

Almere bestaat op 30 november 2006 exact 30 jaar. Reden voor architectuurcentrum CASLa om aan dit heugelijke feit uitgebreid aandacht te besteden. CASLa reikt op 30 november 2006 de Architektuurprijs Almere uit. Alle informatie over de genomineerden, de nominatiecommissie, de vakjury, de publieksjury en de prijsuitreiking treft u aan op  www.architectuurprijsalmere.nl

Architektuurprijs 

In plaats van over twee jaar is nu gekozen de gehele periode van 30 jaar stedelijke 'polderarchitectuur' te belichten. Daaruit te kiezen is geen sinecure. In de loop van zijn ontwikkeling, waarbij soms jaarlijks 3.000 woningen werden gebouwd, is de stad zelf  immers een staalkaart geworden van verschillende bouwstijlen. Vooral met dank aan de buiten-expositiewijken van de BouwRai: Muziekwijk (1990), Filmwijk (1992) en Gewild Wonen in de Eilandenbuurt (2001). Maar ook de experimentele woonwijkjes De Fantasie en De Realiteit, de kleurige Regenboogbuurt en het nieuwe stadshart, ontworpen door internationaal bekende architecten, spreken tot de verbeelding van architectuurliefhebbers 

 

 

Vakjury

Een vakjury onder voorzitterschap van architektuur-criticus Jaap Huisman (auteur van o.a. de 100 lelijkste gebouwen van Nederland en de 100 mooiste gebouwen van Nederland) heeft een keuze gemaakt uit 41 voor-geselekteerde gebouwen (door een nominatiecommissie van deskundige liefhebbers). Hij gaat even terug in de tijd...vier studenten van hem wilden leraar worden in Almere: waar begin je aan! (maar is allemaal goed gekomen) 

In 1979 stond er maar één (1) boom in het Beatrixpark; nu is de stad 'verdronken in het groen'. Dat is opzienbarend! Huisman vindt het mooi dat Almere niet het overloopstuk is geworden van Amsterdam; Almere heeft een eigen gezicht ontwikkeld, een eigen identiteit gekregen. 

op de foto: JaapJan Berg, voorzitter nominatie-commissie en Jaap Huisman, voorzitter van de Vakjury >

 

Dat laatste brengt Huisman op museum De Paviljoens. Hij zegt "zó boos én verdrietig te kunnen worden bij dit soort korte-termijn-beslissingen......

 

Jaap Huisman vervolgt: 

"Je moet houden wat je heb en vooral niet afbreken! Je moet afwachten wat het wordt, hoe het zich verder ontwikkelt. Tot op heden gaat dat sprongsgewijs nog steeds vooruit: niet alleen lokaal maar juist ook nationaal en óók internationaal zijn De Paviljoens (en alles wat zich daar afspeelt) een begrip in de wereld van Kunst & Cultuur. Afbreken is géén optie, dat zou doodjammer zijn want dan krijg je alleen een joggende en sportende stad!" aldus architektuur-criticus Jaap Huisman. 

Het levert hem een groot applaus op!

 

De vakjury bestond uit: Jaap Huisman, Annemarie Jorritsma, Rients Dijkstra, JaapJan Berg, voorzitter nominatiecommissie, Linda Vlassenrood, Petra Kempf (CASLa)

 

De prijs bestaat uit een kunstobjekt van Cor Litjens (helaas geen Almeerder maar uit Deest dat wordt toegekend aan zowel de architekt als de opdrachtgever.

In november verscheen er een monografie van het werk van Cor Litjens. Het boek werd op 5 november 2006 gepresenteerd.  De monografie bevat foto's van zijn werk van 1992 - heden.

Tekstschrijvers: Ans van Berkum (foto), Arie van Rangelrooij en Frank van de Schoor. Ontwerp Leon Mommersteeg.

 

 


Publieksjury
(circa 45 leden, afkomstig uit alle delen van Almere, op basis van de postcodes)

Ook dit jaar is er een publieksjury bij de verkiezing van het meest aansprekende gebouw in Almere. Vertegenwoordigers van de bevolking van Almere kiezen uit de 41 geselecteerde nominaties de winnaar van de publieksprijs 30 jaar Almere. 

In dit jubileumjaar van 30 jaar  Architektuur in Almere heeft CASLa er nu voor gekozen om speciaal de mening te peilen van de 'In architektuur geïnteresseerde bewoner'.  Daartoe is gebruik gemaakt van het eigen relatiebestand van meer dan 1200 adressen. Tegelijk is gekeken naar een eerlijke verdeling over de stad, wat gebeurde aan de hand van de postcodes van deze relaties. Daarna zijn deze relaties benaderd met de vraag of zij zitting wensten te nemen in de publieksjury voor de architektuur. Dit heeft uiteindelijk een jury opgeleverd van circa 45 personen die enkele weken geleden in de filmzaal van de dienst stadscentrum hebben gestemd tijdens een PowerPoint-presentatie  van de genomineerde gebouwen/projekten.

De publieksprijs bestaat uit een plaquette die op het winnende gebouw wordt bevestigd

 

 

Nominatiecommissie

De nominatiecommissie heeft uit 30 jaar bouwen in Almere 41 projecten geselecteerd voor de Architectuurprijs. De selectie is getoetst aan vooropgestelde criteria, zoals:  Projecten opgeleverd gedurende de afgelopen dertig jaar. De drie decennia moeten zo veel als mogelijk gelijkelijk in de definitieve nominatie vertegenwoordigd zijn. Projecten die belangrijk zijn vanwege hun symbolische waarde voor Almere (monumenten in spé) Projecten die gezichtsbepalend voor Almere zijn (landmarks) Uit al deze projecten zullen de vak- en publieksjury de uiteindelijke winnaar kiezen.

Feestelijke prijsuitreiking

Architectuurcentrum CASLa nodigde belangstellenden uit voor de feestelijke prijsuitreiking op donderdag 30 november in de Burgerzaal van het Stadhuis van Almere en ivoor iedereen vrij toegankelijk is om 20.00 uur. (Wethouder Smeeman was helaas verhinderd om de vakjuryprijs uit te reiken, vanwege de Politieke Markt). JaapJan Berg, voorzitter van de nominatiecommissie overhandigde de publieksprijs

 

Winnaar van de Architektuurprijs Almere 2006 werd: De Citadel, een projekt in het nieuwe Stadshart dat ontworpen is door de Franse architekt Christian de Portzamparc. Een totaal-concept van wonen, winkelen en buitenruimte met golvende lijnen en daken begroeid met gras. Dit alles nauw aansluitend bij het 'glooiende maaiveld' van OMA ofwel Rem Koolhaas. In dit projekt staat ook de flat 'het Kanteel', die nog steeds niet veilig bevonden is om te bewonen.

 

< André Terzibachian (foto) nam de Prijs in ontvangst namens Atelier Christian de Portzamparc.

 

Ans van Berkum (CASLa) vóór afbeelding van het Kanteel >

 

 

Persoonlijk begrijp ik deze keuze niet....in de criteria stond namelijk dat er 'uitsluitend beoordeeld zou worden op" het gebouw op zich" en niet de buitenruimte'....In het geval van 'de Citadel' is dit juist een projekt dat niet alleen bestaat uit "het gebouw" (of "gebouwen") maar waarbij nadrukkelijk de buitenruimte betrokken is bij de gebouwen....maar ja, dat is mijn opvatting daarvan....

 

 

 

Floris van Alkemade (buro OMA), de kunstenaar Cor Litjens en o.a. André Terzibachian , Gaelle Martin van Atelier Christian Portzamparc

 

De Publieksprijs ging naar verpleeghuis Polderburen en werd in ontvangst genomen door Hans Ruijssenaars Architekten BV foto:Gert-Jan Hendriks en Hans Ruijssenaars (beiden van hetzelfde buro) > 

 

 

 

Dingeman Lievense, direkteur Dienst Stadshart Almere was aanwezig, evenals een breedlachende Jan Bun, die net de 1e paal had geslagen voor het eerste (zijn)  projekt in Almere-Poort.

 

 

Programma 20.00 uur ontvangst en welkom in de Burgerzaal van het Stadhuis 20.05 uur JaapJan Berg voorzitter van de nominatie- commissie licht de nomineringen toe 20.20 uur Jaap Huisman, voorzitter van de vakjury licht de vakjurykeuze toe 20.35 uur Wethouder Smeeman zou de vakjuryprijs uitreiken aan de winnaar maar was verhinderd vawege de Politieke Markt elders in het gebouw. 20.50 uur  JaapJan Berg, voorzitter van de nominatie- ommissie,  overhandigt de publieksjuryprijs aan de winnaar  21.00 Feestelijke borrel

 


28-11-2006 Visie van Almere op ontwikkeling stad 2010 - 2030

Wethouder Adri Duivesteijn gaf vandaag – bij de viering van de 30e verjaardag van de gemeente Almere – een toelichting op de start van het project Structuurvisie Almere 2010 – 2030. Dit zal leiden tot een visie op de ontwikkeling van de stad in de komende decennia. Hoewel rijk en regio wensen dat Almere doorgroeit met 60.000 woningen, is die groei nog afhankelijk van besluitvorming door het nieuwe kabinet over de bereikbaarheid. Intussen beraadt Almere zich de komende maanden op thema’s als de ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid en nieuwe woonmilieus, de relatie met Amsterdam, de relatie tussen de bestaande en nieuwe wijken, de identiteit en het karakter van de stad.  

Samen met de stad  Vorige week werd bekend dat Joost Schrijnen als projectdirecteur leiding gaat geven aan de Structuurvisie. Wethouder Duivesteijn wenst een aktieve betrokkenheid van de Almeerse gemeenteraad in het proces en verzoekt de raad nu om daar op korte termijn over van gedachten te wisselen. Daarnaast is het zijn bedoeling dat organisaties, bedrijven en inwoners van Almere in het komende jaar actief deelnemen.  

De thema’s In het besluit van het kabinet Balkenende (de Noordvleugelbrief) worden door het rijk een aantal ambities uitgesproken over de toekomst van Almere. Deze ambities moeten volgens het kabinet in de periode 2010 – 2030 concreet vorm krijgen. De ambities uit de Noordvleugelbrief leiden tot een zestal voor Almere belangrijke thema’s.  

Economie  De toekomst van Almere is veel meer dan alleen een ruimtelijk vraagstuk. Collega-overheden zien Almere als een belangrijke stad in de Noordvleugel van de Randstad, met grote waarde voor de versterking van de economie van deze regio. Dit wordt onderstreept door het huidige kabinet Balkenende, dat van Almere een stad wil maken met een volwaardige economie. Op dit moment heeft Almere 180.000 inwoners en 60.000 banen. Op het gebied van werkgelegenheid moet en wil Almere een forse inhaalslag maken.  

Woonmilieus  Almere is nu vooral een stad met veel tuinstedelijke woonmilieus. Zo’n 60% is een woning in een rij en deze zijn de afgelopen jaren ontwikkeld door projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.  Het gemeentebestuur wil veel meer mensen in staat stellen hun eigen woning te (laten) bouwen. Ook kunnen in de nieuwe wijken meer nieuwe milieus worden ontwikkeld, uiteenlopend van stedelijk-maritiem in het westen van de stad tot landelijk in Almere Oost. De komende maanden wordt nagedacht over vragen als: op welke (nieuwe) doelgroepen richt Almere zich de komende jaren, hoe doen we dat, wat is ruimtelijk nodig om gewenste maatschappelijke ontwikkelingen te bevorderen, welke samenhang is er tussen de verschillende stadsdelen en wijken en hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen zelf in staat stellen hun eigen woningen te bouwen?   

Relatie met Amsterdam  De afstand Amsterdam – Almere is nog geen 25 kilometer en de verbondenheid tussen beide steden is nauw. Het IJmeer is het gemeenschappelijk ‘waterpark’. Almere gaat samen met Amsterdam de sociale relaties tussen beide steden in beeld brengen.  Maar, hoe gaan de beide steden zich ten opzichte van elkaar ontwikkelen? Wat bindt, waarin versterkt men elkaar en waarin blijven beide steden verschillend? Wat betekent dit voor de ontwikkeling van voorzieningen en woon- en werkmilieus?  

Wat kenmerkt de stad? Almere is nu vooral een stad waar je goed kunt wonen in een groene omgeving. Als je er niet woon of werkt, kom je er niet, hoewel een aantal ontwikkelingen – zoals die van het nieuwe Stadshart – wel veel nieuwe bezoekers trekt. Een nieuwe visie is nodig op de sterke en onderscheidende kenmerken en voorzieningen – de ‘unique selling points - van de stad.  

Een nieuw ruimtelijk concept  Almere is nu een meerkernige stad met aparte stadsdelen Haven, Stad, Buiten, Poort en Hout. Dit was de afgelopen 30 jaar leidraad voor de ruimtelijke ontwikkeling. Het concept van de meerkernige stad zal onder de loep worden genomen: handhaven we dit bij een groei naar 350.000 inwoners of meer? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het groen, de wegen en openbaar vervoerlijnen in de stad? Hoe kunnen we de stad zo verder bouwen, dat er ook in de toekomst nog ruimte is voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen?  

Versterking bestaande en nieuwe stadsdelen  Het laatste – maar zeker niet minst belangrijke – thema in het kader van de Structuurvisie is: wat is de betekenis van de grote groei voor de bestaande wijken en centra in de stadsdelen Almere Stad, Haven en Buiten? Hoe kunnen oud en nieuw elkaar beïnvloeden en versterken? Hoe kan voorkomen worden dat de druk op de groengebieden te groot wordt? Ook hiertoe is de visie op de verbindingen voor auto en openbaar vervoer van belang.  

Plan van aanpak Voor het project Structuurvisie Almere 2010-2030 wordt nu eerst een  gedetailleerd plan van aanpak gemaakt.

Dat is 1 maart 2007 gereed en wordt dan voorgelegd aan de gemeenteraad

 


28-11-2006 CASLa-Winteravonden worden filmavonden

In plaats van de traditionele Winteravonden met lezingen begint Architectuurcentrum CASLa vanaf 28 november 2006 een reeks film- en documentaireavonden waarin architectuur, stedenbouw of landschap centraal staat. Een deskundige leidt elke voorstelling in. De documentaires gaan vergezeld van een discussie na afloop.

 

Deze reeks 'CASLa-filmavonden' werd op dinsdag 28 november geopend met 'Scherp Zicht', een recente   documentaire van Ireen van Ditshuyzen over Francine Houben, stadsbouwmeester van Almere.

 < foto hoogbouw: Mecanoo

 

 

 

Ans van Berkum (foto) > 

(van Architektuurcentrum CASLa), vertelde over de gewijzigde opzet van CASLa wat betreft de Film (winter) avonden en introduceerde de spreker van Mecanoo, Allart Joffers. Francine Houben was helaas niet zelf aanwezig. Van Berkum  zei dat de film het werk van Houben in een grotere context zou tonen.De opkomst was weer behoorlijk, veel bekende gezichten.

 

 

 

De presentatie op deze avond werd gedaan door  

< Allart Joffers (foto), medewerker van Mecanoo architecten bv en hij begon met het tonen van de Jaarkaart 2006, een overzicht van de diverse bouwsels in binnen- en buitenland.

 

 

 

Behalve direkteur van architectenbureau Mecanoo in Delft is Houben (1956) sinds 2002 stadsbouwmeester van Almere. In "Scherp Zicht" worden drie bijzondere bouwwerken van haar hand getoond: de 152 meter hoge wolkenkrabber Montevideo op de Kop van Zuid, de uit metaal opgetrokken kapel Heilige Maria der Engelen op de 130 jaar oude RK- begraafplaats in Crooswijk en de bibliotheek van de TU in Delft. Ook speelt Tirana een rol in de documentaire. Mecanoo is gevraagd om de snelle bouw in de Albanese hoofdstad in goede banen te leiden. Allart Joffers laat veel voorbeelden zien van de soorten bouwwerken olv Francine Houben.

 

Allart Joffers nam zijn taak zeer gedreven door een wervende introduktie te houden naar de film;  en in de aanloop daar naartoe liet hij weten dat Houben met in totaal 5 mensen was gestart en dat het bedrijf nu inmiddels werkt met 70 mensen waaronder 10 stagiaires (in Delft). Steeds kwamen er nieuwe bedrijfjes uit voort, de 'klassieke waarden' worden voortgezet. Hij toont de Jaarkaart 2006 met daarop veel verschillende projekten, van allerlei aard. "Diversiteit is het motto, duurzame gebouwen en stedenbouw is het uitgangspunt; en ideeen uit andere landen, andere culturen. Integratie van interieur plus landschap en stedenbouw. Mecanoo is een broedplaats voor jonge architekten", aldus Joffers. En, zoals hijzelf opmerkte: "ik kan er eindeloos over doorpraten!"

 

Voorbij kwamen de BouwRai 1990/1992 in de Filmwijk, het Woonhuis van Francine Houben zélf, de Kapel van de Heilige Maria, Nieuw Terbregge, R'dam (foto) met woningen + parkeren (uit zicht) + spelen (soort gebogen maaiveld), de Vondellaan uin Utrecht (auto's van de straat in grote parkachtige wijk), de TU Delft en veel van over de grens. (waren er in Almere ooit ook geen plannen in het nieuwe Stadshart? Grote bomen in de garage onder het gebogen maaiveld (toen de 'benedenwereld'  genaamd) die dan door grote gaten in de 'bovenwereld' verder groeiden? Zal wel wegbezuinigd zijn....)

 

 

Joffers plaatste en passant de opmerking "Almere is nét Rotterdam!" (zonder toelichting) en ging vervolgens naar Almere. De Stadsbouwmeester is de inspirator, geeft adviezen. Over het langste strand dat langs Almere loopt..over de dijk....mooi maar er kan méér mee (zonder dat dit volgebouwd wordt ;- )

Over hoogbouw, de kustroute en de mobiliteit in Almere en ook over het creeren van verschillende  "Identiteiten" en "Vista's".....er is nog heel wat te beleven de komende jaren, als het aan de Stadsbouwmeester ligt...

 

 

 

 

Na afloop van de Film kon iedereen discussieren, nou ja, discussieren....

 

Het betrof namelijk een film over Mecanoo Architecten, met Francine Houben in de hoofdrol, een soort bedrijfspresentatie dus in de vorm van een film. Vooral het feit dat men iets groots gerealiseerd had in Tirana,een stad van 700.000 inwoners, bleek de basis van deze film. Hoe Francine Houben deze opdracht verkreeg, hoe zij te werk gaat met haar team....hoe één man, in dit geval de burgemeester, mensen zover kreeg dat er besloten werd een buitenlandse architekt (gevonden via internet) in te huren om deze klus te klaren. De bestaande architekten zijn marionetten van de projektontwikkelaars. Men wil maximaal rendement van de plek! "Maar dat willen wij in Almere ook", merkt de Vletter (van woningcorp.de Alliantie) op. Daar is nauwelijks regelgeving, er is geen stedenbouwkundige dienst bij de gemeente bijvoorbeeld.... Deze burgermeester (die dit nu inmiddels niet meer is na de recente verkiezingen), deze man dus vond zijn stad maar grauw en kleurloos. Hij naam het initiatief om de gebouwen te 'updaten' dmv verf in allerlei kleuren (foto). Het materiaal kostte niet veel en de schilders ook niet, vandaar. Maar vanwege de groei moest er in korte tijd veel woonruimte bijkomen én hij wilde geen zooitje van de stad, met allerlei wildgroei in de bouw.  Tirana is de snelst-groeiende stad van Europa! 10 jaar geleden reden er nog amper auto's, nu heeft iedereen een Mercedes! Dit betreft dus de hoofdstad, niet de rest van het land. Daar is de sfeer, ook de woonsfeer, het land, vergelijkbaar met het uiterste zuiden van Italie; met hobbelige nauwe straatjes met ezels als vervoermiddel. 

 

NB De volgende CASLa-Filmavond is op 19 december 2006 in bioscoop Cinescope in Almere-Stad en vertoont de film "Metropolis"van Fritz Lang

 Entree 5 euro, verkrijgbaar op de avond zelf bij Cinescope in Almere-stad  - aanvang 19.30 uur


26-11-2006 Extra tochtje 'Polderarchitectuur'  

Wegens aanhoudend grote belangstelling organiseert architectuurcentrum CASLa in Almere op zondag 26 november 2006 een extra busexcursie onder de naam 'Polderarchitectuur'. Ook deze vijfde editie leidt achtereenvolgens naar de nieuwe stadscentra van Almere en Lelystad en het centrum van het  vroegere modeldorp Nagele. Gidsen leggen uit hoe de stedenbouwkundige visies in zestig jaar veranderd zijn. 

Er is één opstapplaats: NS-station  Almere Centrum, tijdstip: 10.00 uur. De excursies omvatten rondleidingen in elke gemeente en in Nagele een bezoek aan het Museum Nagele. Rond  17.30 uur stopt de excursie in Almere. Polderarchitectuur is een samenwerkingsproject tussen architectuurcentrum CASLa, Stichting ALS (Lelystad)  en Museum Nagele. Voor boekingen kan men contact opnemen met Edward Apcar: apcar@xs4all.nl of  036 535 0391. Voor meer informatie:  www.casla.nl   De kosten bedragen € 17,50 per persoon.

Almere, Lelystad en Nagele in één dag  

 

Iemand die in één dag architektuur in Flevoland wil bekijken, kan mee op zondag 26 november met een busexcursie georganiseerd door Almere, Lelystad en Nagele. De deelnemers  maken in één dag kennis met heden, verleden en toekomst van de bouwkunst in de polder.  Stedenbouwers en architecten hebben in de ruim zestig jaar na de inpoldering van de Zuiderzee niet stilgezeten en die lege ruimte ingevuld. Denk maar  aan het modeldorp Nagele met zijn platte daken, of het bekende nieuwe stadshart van Almere dat door Rem Koolhaas’ Office for Metropolitan  Architecure (OMA) ontworpen is, of aan het eveneens ambitieuze moderne nieuwe stadscentrum van Lelystad, ook in aanbouw.  

In het nieuwe stadshart van Almere valt al veel te zien. Op kleine schaal vertoont het een funktiemenging van wonen, winkelen, werken, uitgaan en  vervoer. Dat blijkt uit het bewust gecreëerde gebogen maaiveld, met eronder een parkeergarage en erboven het recent in het nieuws gekomen  woonwinkelcomplex De Citadel met zijn torentje Het Kanteel (< foto) en appartementen, voorzien van daktuin, bovenop de winkels,

het blijkt ook uit de  megabioscoop van Koolhaas of de popmuziekzaal van William Alsop >  

 

In Lelystad doet de excursie het voormalige werkeiland in Lelystad-Haven aan en wordt een bezoek gebracht aan het Museumkwartier evenals aan het  Nieuwland Erfgoedcentrum (foto).  

De uitbreiding is van Atelier Pro. De kijker, een 60 meter lange aluminium buis (1993) die  op het water uitkijkt en in het complex is geïntegreerd, stamt van Benthem & Crouwel. Groot is het contrast met de onvervalst boeren Flevolandse  schokbetonschuur (1951) aan de overkant. Een groter contrast levert het historische vestingstadje Batavia Stad op van VHP (2001). De ommuurde  fleurig gekleurde houten winkeltjes met leien dakpannen vormen samen een koopjesdorp. Het plan van de polderhoofdstad bestaat uit veertien delen. Er is bijvoorbeeld al een start gemaakt met de Zilverparkkade. De kantoren en woontorens  vormen straks een spraakmakend herkenningspunt voor het stadshart. De statige nieuwe gebouwen hebben een grote diversiteit in architectuur. Waar  het theater- en congrescentrum de Agora is gesloopt, vordert de bouw van het nieuwe theater, een ontwerp van UN Studio van architect Ben van Berkel. (in Almere bekend van La Defense, ook in het stadshart).  

Het dorp Nagele in de Noordoostpolder is in zijn geheel een voorbeeld van de moderne naoorlogse architectuur in Nederland (1946-1964).

Progressieve bouwmeesters als Cornelis van Eesteren en Gerrit Rietveld verwerkten hun kritiek op traditionele dorpen in een ruim opgezet modeldorp  waarin de functies wonen, werken, verkeer en recreatie van elkaar gescheiden zijn. In bijna twintig jaar maakten ruim dertig idealistische architecten  een overzichtelijk, functioneel landarbeiderdorp (met slechts 300 huizen, alle met plat dak!) zonder nostalgie. Hoe dat is gebeurd, wordt uitgelegd in  Museum Nagele (1962), een voormalige kerk.  

Deelnemers krijgen in elke gemeente een rondleiding van een architectuurgids. Ze horen dan bijvoorbeeld dat de eerste plannen voor bebouwing in Flevoland ontstonden vanuit een andere achtergrond dan de plannen die tegenwoordig worden ontwikkeld. Wellicht voelen zij na afloop een 'trots'  op de dorpen en steden in Flevoland die internationaal zoveel belangstelling trekken.  

 


24-11-2006 Symbolische grondoverdracht Rumah Senang

Op vrijdag 24 november 2006 is er een feestelijke bijeenkomst van de stichting Rumah Senang.

Op deze bijeenkomst zal de exacte lokatie waar het Indische dorp zal komen, bekendgemaakt worden. De grond wordt dan symbolisch overgedragen aan de Stichting door wethouder Arie Duivesteijn. Tevens zullen de ontwerptekeningen van de woningen en appartementen worden getoond. Hiervoor hebben wij ook alle geïnteresseerden (die bij ons staan ingeschreven), uitgenodigd.  Inmiddels hebben ruim 750 mensen op onze uitnodiging gereageerd

De bijeenkomst zal in een feestelijke Indonesische ambiance plaatsvinden onder het genot van muziek, een drankje en Indonesische maaltijd. Als sprekers zullen waarschijnlijk aantreden burgemeester Annemarie Jorritsma en de Indonesische ambassadeur de heer Habibie. De bijeenkomst vindt plaats op 24 november op Stadslandgoed de Kemphaan, tussen 14.00 en 21.00 uur

 


11+18 november 2006 Gebiedsprogramma’s per stadsdeel voorgelegd aan burgers 

De gemeente Almere heeft samen met de partners in de stadsdelen gebiedsprogramma’s per stadsdeel geformuleerd, die een visie geven op de ontwikkeling van het gebied tot 2015. Zowel voor de korte als lange termijn zijn er projekten geformuleerd.  

De stadsdeelpartners hebben samen met de gemeente nagedacht over de toekomstige ontwikkelingen in de diverse stadsdelen. In de gebiedsprogramma’s komt dit tot uiting. Stadsdeelpartners zijn bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties, zorginstellingen, scholen, winkeliers en ondernemers, e.d.    

Deze gebiedsprogramma’s worden op zaterdag 11 en 18 november voorgelegd aan de bewoners van de diverse stadsdelen in Almere. De bewoners kunnen op deze informatiemarkten kennis nemen van en hun mening geven over deze gebiedsprogramma’s. Ook de stadsdeelpartners lichten hun doelen voor de toekomst toe op deze informatiemarkten. In december zullen de definitieve gebiedsprogramma’s voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Wethouders.  

De informatiemarkten zijn te bezoeken van 10.00 -16.00 uur 

Op 11 november voor Almere Stad-Oost: parkeerterrein station Parkwijk ; voor Almere Buiten: Globeplein

Op 18 november idem voor Almere-Haven: Markt en....

voor Almere Stad-West: Winkelcentrum Muziekwijk (Rimsky Korssakovweg) en Buurthuis de Inloop aan het ’s Hertogenboschplein  


 

31-10-2006 Info rmatieavond Starters op de Woningmarkt

Op dinsdag 31 oktober as. vindt er in de bibliotheek Almere Haven een informatieavond plaats speciaal voor iedereen die voor het eerst een huis gaat kopen of hier in is geïnteresseerd. De avond, die om 20.00 uur start, staat onder leiding van NVM makelaar Ingrid R. Goutier en financieel adviseur Martijn Willemse. Zij leiden u door het doolhof van vragen die er bij de aankoop van een huis rijzen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. wat is een makelaar en wat doet hij/zij precies, wat is een hypotheek en wat voor hypotheekvormen zijn er, koopsubsidies, de Nationale Hypotheek Garantie, de rol van de notaris en natuurlijk veel belangrijke tips. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om vragen te stellen naar aanleiding van dit onderwerp. 

Kaarten voor deze informatieavond zijn verkrijgbaar bij de klantenservicebalies van de bibliotheken in Stad, Haven en Buiten en kosten € 2,50 voor bibliotheekleden en 3,50 voor niet-leden.

 


28-10-2006 Kom woondromen in Almere Poort!

Oproep aan iedereen die erover droomt ooit in Almere Poort te wonen  

In het nieuwe stadsdeel Almere Poort zullen de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd worden. Droomt u van een woning in dit gebied? Hoe wilt u wonen? Wat vindt u belangrijke elementen van wonen? En waar voelt u zich echt thuis? Het projekt "woondromen" biedt u de kans te beginnen uw dromen vorm te geven. 

Wonen is je thuisvoelen, wonen is leven. Als je op zoek bent naar een nieuw huis, dan heb je dromen over dat nieuwe thuis, je zit barstensvol ideeën, verwachtingen en wensen. Toch is het moeilijk precies die plek te vinden die aan uw dromen voldoet want veel wordt al stedenbouwkundig bepaald. "Woondromen" wil dit proces omdraaien en beginnen bij de 'dromen'. Samen met 30 potentiele bewoners, zullen kunstenaar Toine Klaassen, architect Hanneke van Wel, vormgever Richard Niessen, en regisseur Dick Hauser proberen uw dromen alvast een beetje vorm te geven. Wilt u meedoen in dit bijzondere ontwerpproces, dan vragen wij u uw dromen over uw nieuwe thuis in Almere Poort te komen vertellen.  

Waar en wanneer: zaterdag 28 oktober 2006 in Poortdok, het strandpaviljoen van Almere Poort. Deelname is gratis, maar u moet zich wel van tevoren aanmelden. Vanaf 11.45 uur bent u welkom, het programma begint om 12 uur en duurt tot 17 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.  

Inschrijving: er is plaats voor 30 deelnemers. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt geselekteerd op motivatie. Verwoord of verbeeld uw woondroom daarom door: - de volgende zin af te maken: Over Almere Poort droom ik ... - of een foto/afbeelding mee te sturen die staat voor uw droom.  

Meedoen? Stuur dan een e-mail naar info@i-orlando.nl (of stuur aanmelding naar I-Orlando, Postbus 241, 1860 AE Bergen). Vermeld naam, adres, tel.nr.,  emailadres en motivatie. De inschrijving sluit 21 oktober 2006. U ontvangt een bevestiging van uw deelname.  

Woondromen is een projekt van Nirov (www.nirov.nl) en YD+I (www.ydi.nl), in het kader van het kunstenplan 'Cultural branding: growing creative capital'  en wordt ondersteund door de gemeente Almere. Woondromen in Almere Poort is de pilot voor het Woondromen projekt dat in 2007 landelijk zal plaatsvinden.    


18-10-2006 Jan des Bouvrie bouwt eigen villa op gratis gemeentegrond

Een gratis stuk grond voor Jan des Bouvrie in de Villawijk "Overgooi" van zo'n 4000 m2 (dat normaal 600.000 euro moet kosten), waarop de ontwerper zijn zelf-ontworpen huis gaat bouwen. De gemeente Almere ziet dat als een reklame voor de wijk, de stad. Maar diverse politieke partijen in de Raad zien dat idee niet als een 'voortrekkersrol' maar neer als het bevoorrechtem het 'vóórtrekken'  van mensen: "op deze manier wil iedere Almeerder wel zijn eigen huis bouwen!"

Afspraak met de gemeente, met name verantwoordelijk wethouder PvdA Adri Duivesteijn, is dat Des Bouvrie de grond pas hoeft te betalen bij verkoop. Of dan dezelfde grondprijs geldt die momenteel betaald 'zou moeten worden' of dat zelfs daarop winst gemaakt kan worden....is onbekend.


 

17-10-2006 Kerkbrug Almere-Haven wordt vernieuwd  

Het College heeft besloten de kerkbrug aan de Marktgracht in Haven te vernieuwen volgens het aangepaste bouwplan dat op 20 september j.l. aan de Welstandcommissie is voorgelegd. Daarmee wijkt het college af van het advies van deze commissie (die een hogere brug beter vond passen in de bestaande wijk Almere-Haven). Het College is echter van mening dat de toegankelijkheid van de kerk het meest gebaat is bij een lagere en bredere brug dan de bestaande (dáárvoor ligt ook de Europese subsidie klaar!) 

Met de aanleg van de brug wordt het project Kunst- en cultuurgracht in Haven afgerond. 

Voor de uitvoering van het bestaande bouwplan is een Europese subsidie beschikbaar van € 73.000.=

 


12-10-2006 Gebiedspromotie gestart  " De Noorderplassen" 

De eerste fase Noorderplassen van 259 woningen (1992) tegenwoordig Noorderplassen-Oost genoemd) werd in 1998 gevolgd door een tweede fase Noorderplassen (die nu dus heet: Noorderplassen-West.

 

In deze nieuwste wijk (in aanbouw, maar al aardig bewoond) worden in totaal 2700 woningen gerealiseerd, voor verschillende economische doelgroepen. De ontwikkelingen van deze 2e fase zijn in volle gang. Het zand- en kleizuigen door middel van cutterzuigers en sleephopperzuigers vindt dag en nacht plaats en zal nog zeker duren tot de helft van 2007 (bewoners van de eerste fase Noorderplassen hebben daarover bericht gehad van de gemeente: kijk bij de link 'Zo(oi)enZo' (in rood 2006 staat alles over de Noorderplassen-Oost in rood vermeld). 

Nu vindt de gemeente het nodig om 'Gebiedspromotie'  te doen voor de Noorderplassen, met name de Noorderplassen-West, want dáár gaat nog van alles gebeuren! Naast een groot aantal vrije kavels worden hier vanaf begin 2007 circa 500 woningen en appartementen gebouwd  Ook komt er een projekt van een 20-tal drijvende villa's, waarover gisteren (11/10 jl) een uitgebreid stuk in de Telegraaf stond en waar al veel belangstelling voor is. De ontwerper is Piet Boon, iov de Hoornse projektontwikkelaar De Peyler. Bouwer wordt Bouwmaatschappij Ooms (waar De Peyler deel van uitmaakt).

< Albert Roozenburg houdt speech voor leerlingen en belangstellende vastgoedontwikkelaars

 

 

 

Donderdag 12 oktober 2006 was er 's middags een bijeenkomst in 'Het Kraaiennest'  (Noorderplassen-West), georganiseerd door de gemeente Almere, met betrokken ontwikkelaars rondom de start van de promotie-campagne die kortweg genoemd wordt "De Noorderplassen". Bedoeling is dat de campagne gepromoot wordt als 'De Noorderplassen, een plek vol verhalen'. Verhalen over het bijzondere wonen, of het bijzonder mooie wonen.....maar ook persoonlijke verhalen. Daarom lieten leerlingen van de scholengemeenschap  massaal hun gekleurde ballonnen op, vergezeld van een briefje met hun verhaaltje erop. Ter verhoging van de feestvreugde werd meteen een website gelanceerd De Noorderplassen (wél gelanceerd maar nog niet meteen zichtbaar....)

 

Van de gemeente Almere verwelkomde Albert Roozenburg (DSO) iedereen, en vertelde over het idee om persoonlijke verhalen aan ballonnen de wijde wereld in te sturen. Dit gebeurt ism de bovenbouw-klassen van de scholen De Ontdekking en Omnibus-N'Plassen. Dit als startsein voor de campagne 'Noorderplassen, een plek vol verhalen'. Vervolgens hield Ger Weltman een mini-College over 'Nieuw water aanleggen'

Bedoeling was dat er veel leerlingen aanwezig zouden zijn maar er waren slechts twee (2) jongens aanwezig uit groep 5 en 7 (zie foto)

 

 

Maar interessante informatie over het wegzuigen van grond en zand in het nieuwe gebied, het weer terugstorten, het afgraven en het (deels tijdelijk?) dumpen van klei in de Noorderplassen-Oost. Over kwelhoogte die gewaarborgd dient te worden (3,50 m). Wordt er tijdens het werk toch kwelwater ontdekt, dan is er bij de aannemer bedongen dat daar direkt iets aan gedaan moet worden.

 

 

 Al tijdenlang liggen er drijvende leidingen en cutterzuigers die het zand en de klei  (uit de Mastroute) in de bestaande Noorderplassen-Oost pompen (dag en nacht). Volgens zeggen om de diepe gaten te vullen....(maar die waren al jaren geleden gevuld met zand omdat ze te diep waren uitgediept)....maar het blijkt dat de Noorderplassen-Oost hierdoor ondieper gaan worden, zo'n 6 meter diepte zal de norm zijn.....Hopelijk blijft het daarbij want anders krijgen we een dergelijk probleem als het Weerwater, dat eigenlijk een dood meer is geworden.....veel te ondiep, prut en geen echte vis meer.....

De promotiecampagne is een samenwerkingsverband van Kalliste, Era Bouw, De Peyler, Bam/BallstNedam, Zondag Ontwikkeling, Leyten & Partners vastgoedontwikkeling, Slokker Vastgoed, Kanters Projektontwikkeling BV, Rabo Vastgoed en de Gemeente Almere.


september/oktober 2006  Sloop en Verkoop grond voor nieuwe Circus  

De gemeente heeft de grond - die achter het bijna gesloopte Circus ligt - verkocht aan ontwikkelaar William Properties. 

In de Stadhuisstraat, de voorkant van het Circus, heeft de gemeente van dezelfde ontwikkelaar een strook grond teruggekocht. Het nieuwe Circus schuift namelijk een stuk op waardoor de Stadhuisstraat wat breder wordt. Naast de grondruil ontvangt de gemeente nog € 200.000 voor de extra verkochte meters.

 

 

lees ook de ingezonden brief van Dick Timmer > link 'Politiek' ( 6-10-2006)


23-9-2006 Géén Ruigoord, géén Ecudorp maar Alminde......

 

Het wordt 'ALmaar MINDEr '...sorry.....'Alminde'  want dat wordt de nieuwe naam. 

Bijna vier jaar geleden gestart als een tweede Ruigoord, waarbij de Ruigoorders uit A'dam zich in Almere zouden vestigen, werd dat 'bij nader inzien'  Archief (4-11-2005) omgedoopt tot 'Ecudorp'. De Ruigoorders bleven weg, hadden alweer elders in A'dam hun plek gevonden. 

Het Ecudorp zou een iets andere invulling krijgen, meer gebouwde huizen, geen vrijstaat-woningen bijvoorbeeld, maar al met al liep ook dit concept niet zo vlot (6-9-2006). Nu heeft men bedacht dat het een ecologisch/cultureel wijkje gaat worden die een broedplaats moet zijn voor ecologen, kunstenaars en andere artiesten. Er komen zo'n 60 atelierwoningen, gebouwd door woningcorporaties Ymere en Het Oosten.

 

Vandaag, 23 september 2006, werd de eerste KEI gelegd.

 


8-9-2006 Eerste blik op het kunstwerk van Michael Lin in het nieuwe Theater

NB Scroll naar beneden 26-1-2006 voor de voorgeschiedenis 

Vandaag was er gelegenheid voor een 'Preview' van het mega-kunstwerk van Michael Lin in de entree van het nieuwe Theater in Almere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het moet gezegd: het is een verbijsterende ervaring! 

 

 

Een oppervlakte van 25 meter hoogte en 23 meter breed, geheel kleurrijk vol-beschilderd naar aanleiding van een idee van de Japanse kunstenaar Michael Lin (foto). Zijn verschillende - digitale - ontwerpjes zijn voorgelegd aan een commissie, die dit ontwerp eruit heeft gekozen. Men wilde iets met de sfeer van water, het blauwe motief lijkt op golfjes....Meestal maakt deze kunstenaar bloem- motieven, maar men is blij dat hij nu een heel ander 'ontwerp' heeft gemaakt. Michael Lin heeft een (bestaand) batikmotief van een Nederlandse firma gebruikt (na toestemming) om de wand op te sieren. Het gekozen ontwerp werd uitvergroot tot 1:1 en vervolgens met carbonpapier overgebracht op de betonnen muur. Daarna werden de verschillende vlakken ingekleurd met verf. Dat hele proces van uitvergroten, overbrengen en inschilderen werd gedaan door 9 mensen van ArtDepartment ( foto >   Zij zijn daar zo'n 4 1/2 maand mee bezig geweest. 

Het geheel heeft 400.000 euro gekost (scroll naar 26/1/06 voor de voorgeschiedenis)

 

De kunstenaar kwam in het begin aanwijzingen geven, halverwege en tegen het eind van het proces kijken.

 Vandaag was Michael Lin hier niet bij aanwezig (toch maar een foto)

 

Verder waren alle belanghebbenden en betrokkenen wél aanwezig, zoals de (nieuwe) direkteur van het (nieuwe) Theater Peter Swinkels. En natuurlijk de direkteur van het (nieuwe) CKV Tom de Rooij, Macha Roesink van museum De Paviljoens, Henk Smeeman (VVD) als verantwoordelijk wethouder van het Stadshart Almere, Anne Bliek (ook VVD) namens de RIJP en natuurlijk Else Kant, projektleider die de financiele kant van de bouw van zowel Theater als CKV, moet bewaken en Dingeman Lievense, direkteur Stadscentrum. En tenslotte de mensen van ArtDepartment.

 

 

 

 

Even op de trap of vóór de schildering : Peter Swinkels, Else Kant en Henk Smeeman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De binnenkant van het Theater......en de buitenkant van 'de Kunstlinie' ........

 


MIJN MENING

Mijn eigen mening over dit "kunstwerk"  is wat moeizamer....Een bestaand motief gebruiken....kán natuurlijk wel als je daar een andere invulling aan geeft....maar had dit motief dan ook niet als posters naast elkaar geplakt kunnen worden? Hetzelfde als gebeurt bij het bedrukken van stoffen? En verder vraag ik mij af wat 'de Kunst' hieraan is.....het is 'bijzonder', dat wel, maar dat maakt het nog niet tot 'Kunst'......NB het ontwerp voor dit (eigenlijk) batikpatroon is van een ontwerper van een Nederlandse batikfabriek; het is hier alleen giga-uitvergroot. Ik vind het toch van creatieve armoede getuigen....(GV)


6-9-2006 Ruigoord komt (toch) niet naar Almere

 Tweede 'Ruigoordkomt toch niet naar Almere!

Jarenlang - zeker vijf  jaar-  wordt er al gesteggeld over de komst van 'een tweede Ruigoord', vergelijkbaar met het bestaande kunstenaarsdorp Ruigoord in Amsterdam. Bijna ongemerkt is na alle kommotie de naam Ruigoord gewijzigd in Ecudorp. Kijk ook even in het ARCHIEF van 4-11-2005, waarbij duidelijk werd gemaakt dat deze leefgemeenschap er ook daadwerkelijk gaat komen.

Het zogenaamde ' Ecudorp', een fraaiere naam voor het oorspronkelijk beoogde tweede 'Ruigoord', dat niet zo goed lag bij een groot deel van de politiek. 'Ruigoorders' komen dus niet naar Almere, vanwege de ' Almeerse regeltjes' maar het ECUDORP wordt gewoon doorgebouwd....

 


13/9-20/9- 21/9 en 25/9/2006 Gratis bustours langs Architektuur in de provincie

 

Flevoland bestaat 20 jaar, en er wonen dus ook al 20 jaar mensen in Flevoland. Inmiddels kenmerkt de provincie zich  door de vele bijzondere woonvormen en experimentele architectuur. Tijdens bustours van de Woonexpress kunt u in de periode van 13 tot en met 25 september markante en spraakmakende gebouwen in de provincie bekijken. Er rijden gidsen mee die onderweg toelichting geven.  

In de afgelopen 20 jaar is Flevoland veranderd van een agrarisch naar meer stedelijk gebied. De gevarieerde woonomgeving biedt plaats aan verschillende groepen in de samenleving. Van unieke woonvormen voor ouderen en jongeren tot excentriek wonen. Er zijn zoveel mooie woonprojecten dat de tourorganisatoren keuzes moesten maken.  Van Almere tot Urk  De keuze is onder meer gevallen op de starterswoningen in Almere, het buitendijks wonen in Zeewolde, het Siddah-dorp voor transcendente meditatie in Lelystad, woningen in Dronten waarin de typische elementen van het water en de polder zijn verwerkt en het ‘eiland’ Urk. Op Urk zijn huizen gebouwd in de stijl van het oude dorp.  

Waar en wanneer? De bustours van de Woonexpress vinden plaats op de volgende data in de volgende plaatsen:

13 september: Emmeloord, Creil en Urk; 20 september: Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant; 21 september: Lelystad; 25 september: Almere en Zeewolde.

U stapt om 12.00 uur op bij het bus- of treinstation van de gekozen plaats. De gratis tours nemen de hele middag in beslag; u wordt daarna weer afgezet bij de opstapplaats. U krijgt onderweg een lunchpakket aangeboden. Aan de tours nemen ook gemeente- en provinciebestuurders deel.  

Er is per bus plek voor maximaal veertig mensen. Vol is vol! Wilt u deelnemen aan de Woonexpress, schrijft u zich dan snel in door een e-mail te sturen aan Michelle Rutten van Stichting De Transparante Verbinding michelle@detransparanteverbinding.nl of bel naar 036 -  54 52 148 

 


 

NB Jonge Monumentendag rond nieuwe BIEB afgelast 

CASLa: "De Jonge Monumentendag in Almere van zaterdag 9 september gaat niet door". 

De nieuwe bibliotheek die in aanbouw is in het stadshart, zou centraal staan maar kreeg te kampen met bouw- vertraging(en). Gevreesd werd door de gemeentelijke bouwtechnici dat er teveel spanning zou ontstaan in de draagvloer (van het gebogen maaiveld) en dienden maatregelen getroffen te worden ter ondersteuning. Bouwer Heijmans en de gemeente Almere gingen daarover in de clinch, Heijmans moest deugdelijke nieuwe tekeningen leveren (wat ook weer (te) lang duurde (oa doordat ze niet volledig waren) maar uiteindelijk werd men het eens en zal er binnenkort verder gebouwd worden. Alleen de deadline wordt dit jaar niet gehaald.....

 

Architectuurcentrum CASLa, dat de Jonge Monumentendag traditioneel elk jaar organiseert, betreurt dat het evenement niet door kan gaan, maar beroept zich op overmacht. De organisatie heeft samen met de bibliotheek Almere er nu voor gekozen het nieuwe complex volgend jaar april met rondleidingen en lezingen vanuit architectonisch oogpunt open te stellen en onder de aandacht te brengen.

 


21-25 augustus 2006 Internationale Masterclass ROC Flevoland

BNA, UIA I en Berlage Institute masterclass door Burton Hamfelt, met Miguel Robles Duran

26 Jonge talentvolle architecten uit West-Europa werken van 21 t/m 25 augustus in de masterclass ROC Flevoland aan innovatieve ontwerpen voor het fenomeen ROC (Regionaal Opleidingscentrum). Het doel van de masterclass is om een scholencomplex te ontwerpen dat niet als een geïsoleerd element in de stad ligt, maar volledig is geïntegreerd in de stedelijke context. In de masterclass wordt met name gekeken naar het te bouwen ROC in Almere Poort, waarvoor verschillende ontwerpen zullen worden gemaakt. De masterclass wordt georganiseerd door het Berlage Institute in opdracht van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en de Union Internationale des Architectes (UIA) Regio 1. 

Burton Hamfelt (S333 Studio for architecture and urbanism in Amsterdam) begeleidt de masterclass, geassisteerd door Miguel Robles DuranDe eindpresentatie van de masterclass-projekten is op vrijdag 25 augustus van 14.00 – 18.00 uur in het Berlage Institute, Botersloot 25 in Rotterdam. 

Op maandag 21 augustus zullen de deelnemers een bezoek brengen aan Almere, waar zij om 14.00 uur worden ontvangen door wethouder Adri Duivesteijn op het stadhuis. Hierna volgt een korte rondwandeling door Almere-stad olv de wethouder (zie foto)

Voor info over de Masterclass vos@berlage-institute

 


14-8-2006 Ondernemersloket Almere opgeheven  

Met ingang van maandag 14 augustus is het Ondernemersloket Almere opgeheven. Het Ondernemersloket Almere was gevestigd in de Woonmarkt op de begane grond in het stadhuis. De reden voor de definitieve sluiting is dat de kosten niet opwogen tegen de voordelen. Startende ondernemers kunnen bij de Kamer van Koophandel terecht voor informatie over het starten van een onderneming en voor ondersteuning daarbij. 

Voor gemeentelijke informatie kunnen ondernemers terecht op de website van de gemeente: www.almere.nl/ondernemen en bij de afdeling Economie & Wonen, telefoon 036 - 548 4800


 

 

 

uit De Telegraaf (11-8-2006) en Almere Vandaag (9-8-2006)

 


31-7-2006 Almere op 3e plaats wbt architektuurstad

Er is weer eens een onderzoek gedaan, nu onder bouwers, projektontwikkelaars e.d. wat betreft 'Architektuursteden' en daaruit kwam op de eerste plaats: Amsterdam, op de tweede plaats: Rotterdam en ....jawel....op de derde plaats: Almere.

(waarbij Kunst-enzo de opmerking wil maken dat niet het vele bouwen óók automatisch te maken heeft met 'Architektuur' (......)


26-7-2006 Vraagtekens bij voorgenomen fusie woningcorporatie Het Oosten  

Het college van B en W van Almere heeft vraagtekens bij de voorgenomen fusie van woningbouwvereniging Het Oosten met woningcorporatie ZVH uit Zaandam. Het Oosten werd in 2005 door de gemeente Almere geselecteerd als “nieuwe” woningbouwvereniging in Almere. Volgens de regels van het Ministerie van VROM moet Het Oosten over een fusie onder meer advies vragen aan de gemeenten waarin zij werkzaam is, dus ook Almere.  Het college van B en W heeft twee overwegingen bij haar reactie:

- Het college zou het betreuren, wanneer de voorgenomen fusie ertoe zou leiden dat de aandacht van Het Oosten zou verschuiven naar andere werkgebieden. Er ligt immers een omvangrijke opgave in Almere, die specifiek is ten opzichte van de regio. Almere heeft een eigen woningmarkt en neemt een eigenstandige positie in de Randstad in.

- Het lijkt haar voor de hand te liggen dat het Oosten nu – alvorens te denken aan schaalvergroting – eerst inhoud geeft aan de ambitie om in Almere echt aan de slag te gaan. B en W verwachten op korte termijn van Het Oosten een heldere formulering van doelen en ambities voor Almere, die leiden tot concrete prestatieafspraken met B en W.  

B en W heeft aan Het Oosten hun zienswijze gevraagd op het bovenstaande, voordat een definitief standpunt wordt ingenomen over de voorgenomen fusie.


21-7-2006 Kustzone Almere-Poort kandidaat voor Europan 9  

De gemeente Almere stelt zich door aanmelding van de kustzone kandidaat voor deelname aan de Europese architectuurwedstrijd Europan 9. Voor Europan 9 heeft Almere het gebied in de noordelijke kop van de kustzone Almere Poort aangemeld. De kop wordt ontwikkeld als boulevard met in de uiterste punt een markerend woongebouw. In de kustzone Almere Poort gaat Almere haar gezicht aan het water tonen. De schitterende locatie vraagt om ontwerpen van de hoogste kwaliteit.   

Europan 9 Europan is een architectuurwedstrijd voor jonge architecten. De organisatie ligt bij ‘Association Europan, een samenwerkingsverband van Europese landen waar Nederland sinds 1988 aan deelneemt. In 2007-2008 vindt de negende editie plaats. Deelnemende architecten moeten een stedenbouwkundige visie maken met als onderdeel een concrete woningbouwopgave. Deelnemende landen kunnen locaties aandragen die onderwerp zijn van de studie. Aanmelding betekent tevens de intentie om het winnende ontwerp uit te voeren.  Eind september 2006 is bekend of de locatie in Almere is geselecteerd voor deelname.

Als dat het geval is, start in januari 2007 de feitelijke prijsvraag voor de deelnemende architekten. Een jaar later vindt de bekendmaking van de winnaars plaats. 

 


Z1-7-2006 Zomerexpositie op stadslandgoed de Kemphaan tot en met 10 september  

De karakteristieke combinatie van moderne architectuur en de groene omgeving waar Almere om bekend is, wordt weerspiegeld in het stadslandgoed de Kemphaan. Een bijzondere locatie waar de kunstenaars zich in de parkachtige omgeving kunnen uitleven en het landgoed omvormen tot beeldentuin. Het door landschapsarchitect Kees Hund aangelegde landgoed met waterpartijen en beplanting vormt het prachtige decor voor deze expositie. Een ander deel van de expositie komt tot zijn recht in het door de architect Bas ten Brinke ontworpen Eksternest.

Voor het tweede jaar organiseert het Bureau voor Kunstprojekten ‘Sculptuur Kemphaan’ op stadslandgoed de Kemphaan in Almere. Tot en met 10 september zijn in en rondom natuurcentrum het Eksternest allerlei bijzondere beelden te zien. Het thema is dit jaar ‘Outdoor Living’.  De benaming ‘Outdoor Living’ is ontleend aan een expositie van de kunstenaar Werner Brinkhof, die van de filosofie uitgaat dat er in principe geen verschil tussen binnen en buiten is. Van hem is een speciale expositie ingericht in het Eksternest. Als eyecatcher voor de tentoonstelling dient het werk van de kunstenaar Albert Geertjes, te zien langs de Waterlandse Weg, met als titel: ‘Picknick in Zeeland’. Bij het thema ‘Outdoor Living’ staat de relatie tussen kunst en natuur centraal. Het thema verwijst onder andere naar architectonische en binnenhuisarchitectonische vormen, die in de jaren ’80 als nieuwe vormen van figuratie in de beeldende kunst opkwamen. De wisselwerking tussen binnen en buiten, de integratie van natuur en ruimtelijke structuren en de positie van de mens daarin.  

De deelnemende kunstenaars zijn Werner Brinkhof, Martijn van der Kant, Albert Kramer, Katrien Vogel, Albert Geertjens, Tamara Karsdorp, Marinel Vieleers, Jos Kruit, Joep van Lieshout, Harm Hasenaar en het kunstenaarsinitiatief uit Almere Artiem, bestaande uit Hans Berkhout en Florian Haeck.    

De beelden in de tuinen rondom het Eksternest zijn elke dag te bekijken. De beelden in het gebouw zijn van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren en te bezoeken.Op zondag 30 juli, 13 augustus en 20 augustus van 13.00 tot 16.00 uur zijn er bijzondere akiviteiten in het kader van de beeldenexpositie. De expositie in het Eksternest is dan ook geopend. Op zondag 30 juli zijn er 3 sessies tekenjammen van elk 45 minuten door de kunstenaars van Artiem, Florian Haeck en Hans Berkhout. Dit in wisselwerking met de muzikant Roelof Rosenthal, die oude muziekinstrumenten bespeelt zoals luit, percussie en doedelzak.  

 


 

6-7-2006 Gemeenteraad moet ontwikkelingsplan  vaststellen Homeruskwartier Almere Poort  

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raad voor te stellen het ontwikkelingsplan Homeruskwartier vast te stellen. In het Homeruskwartier, het derde woonkwartier in het noordelijk deel van Almere Poort, zal een grootschalige proeftuin worden om toekomstige inwoners in brede zin te betrekken bij de ontwikkeling van hun woon- en werkomgeving. 

"Particulier opdrachtgeverschap"  is het toverwoord.....en "Mensen maken de stad"....dit is de essentie van de ontwikkeling van deze wijk. Hier moeten de experimenten binnen de architectuur en woningbouw plaatsvinden, dit als opmaat naar een principiële omslag waarbij de bewoner als opdrachtgever centraal komt te staan in plaats van de bouwproductie. Te denken valt aan zelfbouw, cascobouw, bouwen aan elkaar, inspraak bij vorm en grootte van kavels, woonvormen, maar ook onder begeleiding zelf een plan uitwerken. De projekten richten zich zowel op kopers als huurders.

Een voorbeeld van een dergelijk projekt is Ruman Senang, een Indisch dorp bestaande uit 200 huur- en koopwoningen. De initiatiefnemers: Lex Burgersdijk en Wally Stahlberg (foto), zijn net terug van een 'werkvakantie'  in Indonesie, samen met de architekt van dit projekt Eric Eijsbouts.

De uitwerking van Homeruskwartier zal onderdeel uitmaken van de ‘pilot particulier opdrachtgeverschap’, die ook van grootschalige toepassing zal zijn op Almere Hout. In het Homeruskwartier komen 2.600 woningen.


24-6-2006 Dag van de Architektuur Almere

Dit jaar was er weer van alles te beleven op deze Dag van de Architektuur Almere

Bijna 'traditioneel'  werd begonnen met het Architektuur-ontbijt, net als 2 jaar geleden (in het nu nog steeds leegstaande Hotel Almere), nu buiten vanwege het fraaie weer. Het begon om 10.00 uur, deelname was gratis

 

Tijdens het ontbijt kon men diverse leegstaande en gebouwen in aanbouw zien, zoals het nieuwe Theater en de 2 flats 'side by side' .....

Men moest wél in de rij staan voor z'n ontbijtje want de opkomst was behoorlijk groot!

 

 

 

< Na een welkom van Judith Flapper, projektcoordinator van  architektuurcentrum CASLa 

introduceerde Ans van Berkum >

(zij is de nieuwste aanwinst van CASLa, voorheen aktief bij het gemeentelijk Kunstbeleid) 

de spreker Wouter van Stiphout >

 

 

 

 

Hij is architektuurhistoricus en hield om 10.30 uur een LEZING over 'Het Experiment'  

"Er moet nu maar eens een einde komen aan het "PROJEKT" Almere......er moet nu gedacht worden aan de " STAD" Almere......

NB zijn hele speech kunt u  hier lezen!

 

 

 

< CASLa igm architektuurhistoricus Wouter van Stiphout

 

en vol aandacht voor de speech.... >

 

 

 

 

< Om 11.00 uur gingen watertaxi's belangstellenden vervoeren naar de experimentele woonwijk 'de Fantasie' , waar deskundige gidsen voor een rondleiding zorgden. Ook hier werd druk gebruik van gemaakt!

 

Om 13.30 uur (Schipperplein) het hoogtepunt van de dag, namelijk de Prijsuitreiking n.a.v. de internationale ontwerpprijsvraag "EENVOUD"  (niet door de wél aangekondigde Frits Huis, voorzitter comité de Fantasie)

Wat eraan vooraf ging, is te scrollen naar Architektuur 2005 (22-12-2005 en 31-10-2005)

 

Moshe Zwarts maakte de winnaars bekend (klik hier voor zijn speech en een verslag van het gebeuren)Wethouder Adri Duivesteijn, van ruimtelijke ordening, kreeg de catalogus aangeboden door Titia Frieling, van het comité 'de Fantasie' (zie foto) 

 

 

Om 14.40 uur  een wandeling door het Stadshart naar de expo EENVOUD, waarbij 300 experimentele woningontwerpen zijn te bekijken in gebouw Ventana aan Randstad 22-11 (nog te zien van 25 juni t/m 14 september 2006, donderdag + zondag van 12.00-17.00 uur)

Onder de uiteindelijk overgebleven 299 inzendingen was 20% afkomstig van buitenlanders. 5 van de 12 winnaars, aan wie een grondaanbieding wordt gedaan, zijn van buitenlandse origine. Bij de eerste twaalf bevond zich een Almeerder, bouwkundestudent Erik de Jong (20) (TU Eindhoven) met zijn ontwerp "Pop-up", waarvan de jury vond 'dat het zijn charme ontleent aan de meervoudige funkties, die in een en dezelfde ruimte kunnen plaatsvinden. Een slimme konstruktie zoals uitklapbare kasten. Vorm, funktie en optimaal gebruik van ruimte zijn op uitstekende wijze gekombineerd'.

Hieronder een greep uit de meer dan 300 inzendingen, met winnaars en niet-winnaars (want ook dáár zaten potentieel-bruikbare ontwerpen bij!) Het is de moeite waard om alle maquettes te gaan bekijken (zie adres Ventana hierboven)

De eerste 12 winnende ontwerpen worden in een landschappelijke setting, op een open plek in het bos tussen de Hoge Ring en Noorderplassen-West gesitueerd. Of de grondaanbieding door de gemeente Almere plaatsvindt aan afzonderlijke winnaars, of aan een vereniging van eigenaren is nog niet bekend. Als winnaars niet tot bouwen komen, is er een reservelijst van 12 ontwerpen.

 

< hier een maquette van de 1e Prijs winnaar met het ontwerp "de Oogst". 

(Dariusz Kwiatek, René Wubs uit Groningen)

De jury had veel waardering voor de manier waarop 'de Oogst' het thema Eenvoud invult: met minimale middelen is het maximale aan eenvoud bereikt. Ook was er veel lof voor het gebruik van eenvoudige materialen zoals stropakken, polycarbonaat platen, doorzichtige kratten en de fysieke toepassing van containers.

Aan deze prijs was een geldbedrag gekoppeld van 3000 euro.

 

 

 

De 2e Prijs winnaars met het intrigerende ontwerp van hun "Rubber House"

 < Op de foto's:  Nils Nolting en Arne Hansen, Hannover, D'land > 

 

Het typische van Rubber House ligt in het gebruik van recyclebaar materiaal, zoals rubber transportbanden, die hier als dak- en gevelbekleding worden gebruikt. De jury prijst de argeloze eenvoud en vooral het anti-burgerlijke met enigszins anarchistische uitstraling, wellicht een verontrustend alternatief tussen andere 'brave; zelfbouw-projekten....

Aan deze prijs was een geldbedrag gekoppeld van 2000 euro.

 

 

De 3e Prijs werd het ontwerp "Clearing" van Frank Goerge (Hamburg, D'land)

 

 

Het ontwerp van 'Clearing' is het resultaat van een spel met maar twee lijnen, een continue interaktie tussen de binnen-  en buitenwand, met een onvoorspelbare plattegrond die vrij is van hoeken. Eén ruimte of juist meerdere in elkaar overlopende ruimtes?

Aan deze prijs was een bedrag gekoppeld van 1000 euro.

 

 

Ans van Berkum (CASLa) maakt praatje met de muzikanten en Paul Santman (organisatie van 'EENVOUD")

 

De Stimuleringsprijs ging naar "Convertible House" (Matthias Bauer en Stefan Werrer, Stuttgart, D'land)

 

Als extra prijs, de Stimuleringsprijs, was er een bijdrage in de bouwkosten van 10.000 euro door het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst  

Fondsdirecteur Lex ter Braak beloofde dit bedrag aan Matthias Bauer en Stefan Werrer (Stuttgart, D'land) voor hun ‘Convertible House’ op het moment dat dit het  hoogste punt bereikt.

 

 

 

< Eén van de twaalf winnende ontwerpen  was het ontwerp "Hysteric Ballroom" van  Daniela Bergmann (Rotterdam)

Volgens de jury voorkwam dit ontwerp en dreigende lacune in het totale aanbod van inzendingen. Dit is een extreem ontwerp dat waarschijnlijk onmogelijk op de gepresenteerde manier kan worden uitgevoerd. Een voor diverse funkties uitgehold blok dat niet zou misstaan op een expo over aktuele beeldhouwkunst....

 

 

 

 

< Dit ontwerp is goed voor de eerste reserve op de lijst "Re-cocoon" van Bart-Jan Hooft en C' Lanne Moroney (Amsterdam)

 

De tweede reserve-selektie is "Korf" van Klaas Kloosterboer, ook uit Amsterdam. >

 

 

 

 

Een eervolle vermelding ging naar het ontwerp "Gataa"  van Gaetan Kohler (Parijs, Frankrijk)

Het idee om een vliegtuigromp te hergebruiken, vond de jury tegelijk goed en hemelbestormend. De eenvoud bestaat uit het recyclen van een objekt dat oorspronkelijk voor andere doeleinden is ontworpen. De jury  is erg benieuwd of de bedenker dit idee kan verwezenlijken, organisatorisch en financieel....

 

 

Niet in de prijzen gevallen maar wél inspelend op de aktualiteit:

 "Broken"  een idee van John van Diepen (Almere)

Een in 8 delen gebroken houten schottenkeet van 10x16 meter biedt tijdelijk onderdak aan relatiebreukers (waarvoor tot zijn verbazing niets paraat is). Ieder deel is selfsupporting. 

Op huurbasis, waarvan de huur maandelijks hoger wordt....want het is als tijdelijk bedoeld.....

 

 

 

 

Zo ook het ontwerp van de "Tunnelwoning" van Walter Faas (Rijswijk)

Een optimale versmelting van gebouw en omgeving, of dat nu gras is of zand, met een pre-fab betonnen konstruktie die de aarde moet kunnen dragen. Glazen kopgevels en wanden laten veel( zon) licht binnen, zelfs over de hele zichtlijn van de lengte van de woning. Zuinig in stoken in koude tijden en koelend in de zomertijd.

(Persoonlijk zou ik best een heel 'dorpje' hiervan willen zien....mooi glooiend in elkaar overgaand.... ;- )

 

 

 

 < Eén van de winnende ontwerpen in de reserve-selektie is "de Bloembak" van André van Lier (Den Haag)

Een stoer huis (van corten-staal) dat bij het openen van de luiken weer transparant wordt en steeds van vorm kan veranderen. Een monoliet met een gesloten of open binnentuin, met een dak als bloembak.

 

Nóg een ontwerp dat het huis integreert in het landschap en omgekeerd: "Seasons" van Gert-Wim Stoffer (Wapenveld) 

Hier is gekozen voor een levende plantengevel die elk seizoen van uiterlijk verandert, net als de omgeving. De indeling van het huis is eenvoudig maar funktioneel en staan allemaal met elkaar in verbinding. Dragende wanden zijn tevens scheidingswanden.

 

 

 

En een idee voor een huis in, onder en tussen hagen, het ontwerp heet dan ook "In de lagenhaag" van Cindy Wouters, Susan Hoekstra (Delft) 

Volgeplant met beukenhagen, vormt de tuin een architektonisch element waaruit kamers zijn gesneden. De bovenkant van de vloer ligt gelijk met de bovenkant van de haag, waardoor de vloer lijkt door te lopen. Meer privé-ruimten liggen een halve verdieping verzonken.

 

 

 

Bart Jan van den Brink(Almere)  tekende voor het ontwerp "Gewoon een ander huis"

Een huis, zoals een kind dat tekent.....uitgevoerd in houtskeletbouw met betonnen verdiepingsvloer, Eenvoud wordt bereikt door een sipel maatsysteem en toepassing vn een en hetzelfde materiaal zoals transparant golfplaat voor de buitenbekleding van wanden én dak.

 

 

 

 

"Blanke bolster" van tm2 Architekten (Arnhem) heet dit huis dat bestaat uit een kern met daar omheen de leefruimten. "Blanke bolster"is eenvoud, eenvoud van wonen geeft een hernieuwde bewustwording van de ruimtelijke beleving van wonen nu.

 

 

"Simplicity of settlement" van Bart Jan Machielsen, Jeroen Zwart, Jan Hinnen (Zundert)

Een leefbare ruimte in een kruising van een soort Apachen-tent en Lappen-tent. Het ziet er uit of het huis, inklusief het dak,  'eenvoudig'  met wat boomstammetjes omhoog wordt gehouden

 

 

 

 

 "The Cube" van Sabine Kuehne, Martin Langer (Berlijn, D'land) >

Hoewel het oogt als massief en gesloten, wordt het ontwerp lichter door de open ruimtes. Het huis kan draaien om zijn vertikale as. Dankzij het gebruik van pre-fab materialen kunnen de bouwkosten laag worden gehouden.

  "A simple plan" van architektenburo K2 (Amsterdam)

Het plan is zowel eenvoudig als complex, een aaneenschakeling van verschillende ruimtes. De 10 gesloten blokken zijn zowel ruimtevormer als draagkonstruktie, installatieruimte, opslagplaats e.d. Een voortdurened woonlaboratorium

 

 

 

Het ontwerp "Jongensdroom" van Geert Bosch (Den Bosch) > 

     Deze 'boomhut' is deels onder de grond, als een hol, bescherming voor de nacht. Een centraal geplaatste stookplaats geeft warmte en draagkracht aan de boomhut. Een groot, overstekend dak, een woning die slechts gedurende korte tijd bewoond wordt, als luiken gesloten zijn, boomstammen er omheen, gaat dit bouwwerk op in zijn omgeving.

 

 

 

< "Plank" van Bart-Jan Polman (Delft)

Het grondstuk van 5 x 5 meter is een soort schaakbord van vier bij vier vlakken. Van de 16 vlakken is de helft bebouwd, daarvan zijn er 3 bedoeld als daadwerkelijke woning.

 

 

 

                                          "Pyramide"  van Bernd Upmeier (Rotterdam) > 

Goedkoper en sneller te bouwen doordat een pyramide minder vlakken heeft en geen dak nodig. Voor 100.000 euro moet het mogelijk zijn een woning te realiseren van 50 m2, genoeg ruimte voor een gezin met 2 kinderen want nog 2 etages mogelijk.  Het uitzicht overal een maximum aan natuurervaring.

 

< "Pyramide" van van J. Pruin (Zeewolde)

Eenvoud, natuurlijkheid, ongekunsteldheid. De kleinste funktionele maat voor een eenheid, geschakeerd in kubusvorm.

 

 

Alle deelnemers kregen tenslotte de dikke catalogus plus poster uit handen van de medewerkers van architektuurcentrum CASLa

 

Hopelijk heb ik jullie nieuwsgierig gemaakt naar alle maquettes?

Ga dan vooral kijken naar de 299 experimentele woningontwerpen in gebouw Ventana aan Randstad 22-11 nog te zien  t/m 14 september 2006, donderdag + zondag van 12.00-17.00 uur (toegang gratis)

 

 

 

Dag van de Architektuur Almere 2006 van 10.00-16.00 uur

 


10-5-2006 Ook bestaande Stadshart wordt aangepakt

Het college van B en W heeft ingestemd met de uitvoering van het Plan van Aanpak voor het bestaande Stadshart. Uitgangspunt is dat het bestaande gebied samen met het nieuwe Stadshart één bruisend Stadshart vormt. De kosten voor uitvoering van het plan van aanpak bedragen in totaal € 490.000,-. Dit bedrag wordt gedekt uit het fonds bestaande stad en de grondexploitatie stadscentrum.  

Het plan van aanpak houdt onder andere in dat de gemeentelijke uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het bestaande Stadshart worden uitgewerkt in samenwerking met de grootste vastgoedeigenaren. De integrale benadering staat hierbij voorop. Een compleet centrum betreft zowel ruimtelijke kwaliteit als een breed en aantrekkelijk aanbod van functies. Daarna volgt een proces om door middel van een maatschappelijk debat ideeën en plannen verder te verrijken. Verder dient er nagedacht te worden over het gebouw De Voetnoot, waarin na verhuizing van het CKV en de Bibliotheek ideeën zijn voor kleinschalige culturele en creatieve bedrijvig- heid. De randen van het centrum krijgen specifieke aandacht. Een goede verbinding met de centrumrandgebieden staat daarbij voorop. In dit kader worden de mogelijk- heden onderzocht voor bebouwingen langs de Spoordreef. Als laatste moet het bestemmingsplan worden herzien.  


10-5-2006  YMERE pakt Van Eesterenplein aan, samen met  gemeente Almere  

De gemeente Almere gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met woningbouwcorporatie Ymere om het Van Eesterenplein op te knappen. De gemeente en Ymere gaan van het ‘asfaltvierkant’ op het Van Eesterenplein een echt plein maken dat door omwonenden weer ervaren en gebruikt kan worden als de huiskamer van de Bouwmeesterbuurt.  

Aanleiding voor deze maatregelen vormt het haalbaarheidsonderzoek dat door Ymere en de gemeente is uitgevoerd naar mogelijke strukurele verbeteringen van het Van Eesterenplein en de omgeving.  Uit de buurtanalyse Bouwmeesterbuurt blijkt dat de problemen in deze buurt zich weliswaar concentreren op het Van Eesterenplein, maar zich zeker niet beperken tot dit gebied. Ymere en de gemeente gaan onderzoeken welke structurele maatregelen nodig zijn in de hele Bouwmeesterbuurt.  Het gaat hierbij om maatregelen voor: het versterken van de sociaal-economische positie van kwetsbare gezinnen en individuen; het verbeteren van de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte; het vergroten van de woningdifferentiatie; het wegnemen van belemmerende regelgeving bij het realiseren van individuele woonwensen;stimuleren van werkgelegenheid en functiemenging in de wijk; onderzoek en inventarisatie van geschikte locaties voor een aanvullend woningbouwprogramma.  

Randvoorwaarden. Het college geeft twee randvoorwaarden mee aan de verdere uitwerking van de plannen. Eerste voorwaarde is dat het geheel van voorgestelde activiteiten op zowel het Van Eesterenplein als in de gehele Bouwmeesterbuurt moet leiden tot een neutrale grondexploitatie Bouwmeesterbuurt. Dit houdt onder meer in dat er ook wordt gekeken naar mogelijkheden tot aanvullende woningbouw, voorzieningen en/of kleine bedrijven. Zowel uit eerdere studies als ook uit reacties van bewoners tijdens de haalbaarheidsstudie is gebleken dat de Bouwmeesterbuurt hiertoe mogelijkheden biedt. Deze toevoeging kan een belangrijke impuls vormen voor de versterking van buurt en tegelijkertijd kunnen hiermee noodzakelijke middelen worden verkregen ter dekking van het gewenste ontwikkelingsprogramma Bouwmeesterbuurt. Als tweede randvoorwaarde geeft het college mee dat het buurtontwikkelingsprogramma door middel van een actief participatieproces met bewoners, ondernemers en instellingen tot stand moet komen.


7-5-2006 Infodag Overgooi op de Kemphaan

Geïnteresseerden hebben op zondag 7 mei 2006 de gelegenheid om kennis te maken met de mogelijkheden die Almere Overgooi biedt. De informatiedag vindt plaats op Stadslandgoed De Kemphaan van 12.00-16.00 uur

In Almere Overgooi zijn bouwkavels te koop vanaf 1.700 vierkante meter in een prachtige bos- en waterrijke omgeving. Behlave informatie (door vertegenwoordigers van de gemeente, makelaardij Bröring en de Welstandscommissie), houdt de gemeente ook een bouw- en architectuurmarkt. Hier presenteren bouwbedrijven, architectenbureaus, tuinontwerpers e.d. zich, die zijn aangedragen door hun voormalig opdrachtgevers, de huidige bewoners van Overgooi. 

Almere Overgooi biedt een exclusieve en ruime woonomgeving in een gevarieerd landschap van water, polder en bos. De bouwkavels zijn groot tot zeer groot: van 1700 tot 5000 vierkante meter . De afgelopen twee jaar zijn in Overgooi al 36 nieuwe landhuizen gerealiseerd en het verwachte aantal op te leveren landhuizen ligt dit jaar op circa 25. Naast kavels voor individuele bebouwing biedt Overgooi de mogelijkheid om samen met anderen een landhuis te bouwen met meerdere woningen daarbinnen. De bouw van de eerste landhuizen met meerdere wooneenheden op een clusterkavel gaat naar verwachting nog dit jaar van start.Meer weten? Kijk op www.almere-overgooi.nl en kom naar de informatiedag op zondag 7 mei van 12.00-16.00 uur, Stadslandgoed De Kemphaan in Almere.  

 


t/m 28 mei  in Villa Arena: "De Kunst van het Wonen"

Woonmall 'Villa Arena'  biedt 31 kunstenaars uit binnen- en buitenland de mogelijkheid om (t/m 28 mei 2006) op 1100 vierkante meter hun werk te exposeren. Verschillende kunstenaars zuijn dagelijks aanwezig, die geintersesseerden rondleiden door de tentoonstellingsruimte, en hun eigen werk en dat van anderen kunnen toelichten. 

Vanuit Almere doet mee: Wanda van Koningsveld l  Zij is beeldend kunstenaar maar ook meubelmaker en heeft grote belangstelling voor ruimtelijk werk, óók voor kunst in de openbare ruimte. kijk ook op haar website www.wandavankoningsveld.n

De organisator is Mieke Diekman. Openingstijden: maandag 13.00-17.00 uur, dinsdag t/m (koop)zondag 11.00-17.00 uur en op donderdag van 11.00-21.00 uur (inkl. koopavond).

 


27-4-2006 Lezing  in museum de Paviljoens over trappen Stadshart

Klik hier voor de lezing die Ira Koers hield (27/4 jl) in museum De Paviljoens over drie trappen van haar ontwerp in het nieuwe Stadshart!


27-4-2006 Prijsvraag "Eenvoud" 

De Prijsvraag van CASLa trok veel belangstelling, zo'n 1000 aanmeldingen, waarvan méér dan 300 mensen een ontwerp indienden voor hun eigen spectaculaire woning op een van de 12 kavels in de -nieuwe- wijk Noorderplassen-west. Scroll voor verdere gegevens naar 14/2 jl. (voor 2005: 22/12 en  31/10)

Bedoeling is dat 24 juni 2006, op de Dag van de Architektuur, de prijswinnaars bekendgemaakt worden.CASLa wil ook graag ALLE ontwerpen tentoonstellen, alleen de ruimte is nog een  probleem..... Men hoopt dat eind 2006 de 1e paal de grond in kan.


24-4-2006 Studiedag CASLa "Hoogbouw in Almere"    

Sinds enige tijd is Almere, net als andere grote steden, bezig met de formulering van een nota over hoogbouw. Mecanoo architecten, onder leiding van Francine Houben, stadsbouwmeester van Almere, heeft drie modellen ontworpen als visie voor de invoeging van hoogbouw in Almere. Deze visie dient als mogelijke basis voor de formulering van de hoogbouwnota. Hoogbouw in een laagbouwstad, kan dat, is dat wenselijk? Voor het antwoord nodigt architectuur- centrum CASLa belangstellenden uit deel te nemen aan de Studiedag  'Hoogbouw Almere, tuinstad met hoogbouwambities’ op maandag 24 april 2006 vanaf 11.00 uur in WTC-Alnovum te Almere.  

Almere profileert zich tot nu toe als een aangename suburbane stad, gekenmerkt door laagbouw waarin groen en blauw een grote rol spelen en hogelijk worden gewaardeerd. De mogelijke schaal- sprong naar 300.000 inwoners, de aansluiting bij de Deltametropool en de wens tot verstedelijking vormen aanleiding om over hoogbouw na te denken. Wint Almere aan identiteit door het realiseren van hoogbouwclusters waarbij het huidige imago “Almere als tuinstad” wellicht verloren gaat of biedt de stad plaats aan twee identiteiten. Welke sociale, economische, infrastructurele, landschappe- lijke en stedenbouwkundige gevolgen heeft hoogbouw op de stad?  Om de publieke discussie over hoogbouw in Almere op gang te brengen, verschillende invalshoeken te belichten en misschien enige antwoorden te verkrijgen, organiseert CASLa de studiedag hoogbouw op 24 april 2006.  

Sprekers zijn onder anderen  J. Klerks, secretaris Stichting Hoogbouw, prof. Ir. W. D. van Dansik, Vereniging Deltametropool,  prof. Dr. A. M. J. Kreukels, Universiteit Utrecht en Francine Houben zelf. De kosten voor de studiedag bedragen € 55,00 inclusief lunch. Studenten betalen een gereduceerd tarief van € 15,00. WTC-Alnovum is te vinden aan de P.J. Oudweg 1, Almere Stad, 200 meter ten noordwesten van NS-station Almere Centrum. Meer info over programma en inschrijving: www.casla.nl of CASLa-projectmedewerkster Judith Flapper  tel. 036-5386842.  

Programma

11.00 uur Openingswoord door Petra Kempf, manager CASLa: voorstellen dagvoorzitter; 11.05 uur de heer J. Klerks, secretaris Stichting Hoogbouw: Korte introductie, indeling van de dag ; 11.15 uur e heer mr.Ir. Tom Boot, directeur DSO Almere: visie Hoogbouw, gemeente Almere; en om 11.30 uur gelegenheid tot reageren

11.40 Mecanoo architecten Mw. Prof. Ir. F. Houben Stadsbouwmeester Almere;  de heer Ir. P.Claeys Assistant stadsbouwmeester Almere: Presentatie 3 modellen hoogbouw Almere; met om 12.00 uur gelegenheid tot reageren  

12.10 uur de heer prof. Ir. W. D. van Dansik Vereniging Deltametropool : Almere binnen de Deltametropool, sub-urbaan of stedelijke verdichting, infrastructuur, bereik- baarheid ; om 12.30 uur gelegenheid tot reageren  

12.40 de heer Ir. M.M. Schmitt Stadsstedenbouwer, Gemeente Den Haag, DSO Quality team: Almere Imago/ Identiteit van Almere, hoogbouw versus laagbouw ; met om 13.00 uur gelegenheid tot reageren  

13.10 Lunch  

14.00uur  Prof. Dr. A. M. J. Kreukels Universiteit Utrecht: Bewoners en de mogelijke beleving van Almere als hoogbouwstad; om 14.20 uur gelegenheid tot reageren; 14.30 uur de heer drs E.W.B. Faber ING Real Estate Development: heeft metropolitan living kans in Almere?  14.50 uur gelegenheid tot reageren; 15.00 uur Discussie onder leiding van de dagvoorzitter , waarna om 15.45 uur de samenvatting/conclusies  en afsluitend een borrel om 16.00 uur.


14-4-2006 De binnenkant is er, nu de buitenkant nog.....

 

 

"De nieuwe bibliotheek komt eraan, de nieuwe kast is er al" >> 

laat de Bibliotheek in Almere-Stad weten.....

 

 


7-4-2006 Bouwstart Casa CASLa aan Weerwaterplein 

 

Acrobatische 'bouwvakkers' en een 'schilderende'  (nog even) Cultuurwethouder Vincent van der Velde  vormden de onthulling van een bouwbord van de bouwstart van Casa CASLa aan het Weerwater, ter hoogte van het Deventerpad.

 

 

 

 

 

 

Op dat bijzondere bouwbord waren herkenbare personen te zien, die alles met het Architektuurcentrum CASLa te maken hebben. (de maker is Nanne Balyon, van de muurschilderingen op en rond Corrosia in Haven: zie foto van een schildering van Henk Kruit, de overleden) Almeerse troubadour en journalist).

 

Na jaren van voorbereidng en plannen krijgt CASLa eindelijk een eigen vaste plaats in Almere "Casa CASLa". De Horeca aan het Deventerpad wordt door de gemeente meteen 'meegenomen'  in de 'updating' van het Weerwaterplein want het moet een bruisend stukje Almere worden in het nieuwe Stadshart!       foto: Vincent van der Velde > 

 

 

De eerste plannen voor nieuwbouw van het nu nog in twee voormalige bovenwoningen in Almere Haven gevestigde architectuurcentrum dateren uit 1999. Een speciale prijsvraag leverde aanvankelijk een drijvend architectuurcentrum op dat aan de oever van het Weerwater gepland stond, bij het Lumièrepark. Maar vele protesten van omwonenden en gebrek aan investeerders voor de meer dan ambitieuze plannen voor het gehele Lumierepark, viel de keus op deze lokatie bij het Deevnterpad. Het mag wel eens gezegd: het wordt tijd dat een stad die zich profileert met zijn hedendaagse arcjitektuur, een organisatie als CASLa eindelijk de gelegenheid biedt om zich vanaf een prominente plek te profileren! Een betere 'Stadspromotie' kan een stad zich niet wensen. (opm. Kunst-enzo)

 

Dit ontwerp ‘Floating Media’  van de Franse prijswinnaars Jean-Philippe Lanoire en Sophie Courrian (foto) bleek echter te duur te worden.  Na jaren van fonds- werving door CASLa en een zoektocht naar een geschikte plek werd de nieuwe lokatie gevonden vlakbij torenflat Silverline aan het Weerwaterplein. 

De Franse architecten maakten een aangepast ontwerp en kregen hiervoor onder- steuning van Santman van Staaden Architecten uit Almere. De loktie ligt aan de rand van het centrum,  afhankelijk van de bezoekers zowel aan het eind als aan het begin van het Stadshart. Daar is Casa CASLa straks ook bereikbaar vanaf het water. Datzelfde water zou te gebruiken zijn voor architectuurrondvaarten. 

              < foto's : geertfotografeert >

 

Op de begane grond bevinden zich de balie, een tentoonstellingsruimte, filmzaaltje, en workshopruimte; de verdieping bestaat uit kantoorruimte. Vanuit dit goed geoutilleerde gebouw kan CASLa haar ambitie waarmaken om een interessant kennis- en belevings- centrum te worden waar iedereen terecht kan voor informatie over architectuur en stedenbouw in Almere. Dat geldt grofweg voor haar twee doelgroepen: bij de bouw betrokken deskundigen (van architect tot student) en in architectuur en stedenbouw geïnteresseerde leken ('gewone' Almeerders, onder wie scholieren, toeristen en andere dagjesmensen).   

Het nieuwe ontwerp van Lanoire en Courrian is een aanvankelijk plat, richting horeca schuin aflopend gebouw met veel glas dat aan de westhoek van het plein als het ware in het talud van het Deventerpad geschoven wordt.  Het platte dak is beloopbaar en zou onder omstandigheden als terras gebruikt kunnen worden.  Het deel van het plein dat parallel loopt aan het straatniveau wordt verbreed, zodat daar ook meer horecaterrassen kunnen komen en er ruimte is voor evenementen. Aanplant van bomen moet voor extra sfeer zorgen.

Het pleinontwerp is van Bram Breedveld van het bureau Landlab. Aan weerszijden van het gebouw laat hij van het Deventerpad brede treden naar beneden lopen met zitrondingen en tussentreden. Het geheel kan daardoor als tribune fungeren voor bezoekers die over het vernieuwde haventje uit willen kijken. Dit haventje krijgt 20 ligplaatsen voor passanten met een boot. Zij kunnen gebruik maken van een douche- en toiletruimte die gecombineerd wordt met de fietsenstalling in het ovale gebouwtje aan de overkant van de stadsgracht. Voor bewoners worden eveneens 20 afsluitbare permanente ligboxen ingericht.

Verder wordt de houten vlonder bij torenflat Silverline onder de voet- en fietsbrug van de Almeerse architect René van Zuuk doorgetrokken langs de Doesburgkade tot langs het haventje. Daardoor moet een nieuw wandelpad ontstaan. Naar verwachting gaat Casa CASLa  pas echt officieel open in januari van 2007

 


22-3-2006 Inloopavond Centrumplan Almere-Buiten  

Woensdagavond 22 maart 2006 organiseert de gemeente Almere een inloopavond om vragen over het centrumplan Almere Buiten te beantwoorden.  Alle inwoners van Almere en belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd bij het ROC aan de straat van Florida 1 in Almere-Buiten. Het begint om 18.00 uur en duurt tot 21.00 uur (op de 1e etage van het ROC)

Wat zijn precies de plannen voor het centrum van Almere Buiten? Wanneer gebeurt wat? Hoe zit het met het verkeer of het parkeren? Welke soorten winkels komen er? Deze vragen en andere zullen beantwoord worden.Voor de plannen is een nieuw bestemmingsplan nodig. Tijdens deze avond kunt u ook hierover informatie krijgen en eventueel een inspraakreactie geven. Nieuw bestemmingsplan. Op dit moment gelden er diverse kleinere bestemmingsplannen voor het centrum van Almere Buiten. De nieuwe ontwikkelingen passen niet in deze bestemmingsplannen, daarom is er één nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het hele centrum.  

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf maandag 13 maart 2006 tot en met maandag 24 april 2006 ter inzage op het stadhuis en de stadsdeelkantoren van Almere Haven en Almere Buiten. Wat zijn de plannen? Op 2 maart jl. stemde de gemeenteraad in met het Masterplan van het centrumplan Almere Buiten. Almere Buiten krijgt een compleet en compact centrum dat past bij haar inwonertal van zo’n 50.000 inwoners. Ca. 20.000 m2 winkels komt erbij, waarvan de helft in de vorm van grootschalige winkels op het huidige parkeerterrein tussen Buitenmere en Doemere. In Buitenmere komen kleinere winkels erbij, het streven is vooral kledingwinkels en winkels voor bijvoorbeeld luxe artikelen. Daarnaast zullen ongeveer 300 woningen (met name in de vorm van appartementen op de nieuwe winkels) en nieuwe parkeervoorzieningen worden gebouwd. De toevoeging aan maatschappelijke voorzieningen, horeca en andere vrijetijdsvoorzieningen bedraagt een kleine 10.000 m2 . 

Planning. Op dit moment is de planontwikkeling in volle gang. De eerste beweging is straks de bouw van een nieuwe Albert Heyn in de buurt van het Manifestatieterrein en de bouw van een nieuw parkeer-/winkelgebouw op het huidige parkeerterrein tussen Doemere en Buitenmere. In dit blok komt onder andere de C1000. Daarnaast wordt aan de rand van het spoor, naast het huidige stadsdeelkantoor, een nieuwe openbare parkeergarage gebouwd. De intentie is dat in 2007 de eerste paal geslagen kan worden. In 2011 moet het centrum voltooid zijn.


21-3-2006 Stadsplattegrond wordt onthuld  

Op 21 maart onthult Henk Smeeman de Stadsplattegrond op het Stadhuisplein van het nieuwe centrum van Almere. Daarna worden diverse andere Stadsplattegronden velders in het Stadshart geplaatst. Almeerders kunnen een heel nieuw centrum  leren kennen. 

Vanaf 25 maart zullen de winkels in een deel van het nieuwe centrum de deuren openen. Een nog totaal onbekend gebied voor de bezoekers. Met de nieuwe Stadsplattegronden vinden bezoekers makkelijker hun weg.  

De Stadsplattegrond werd in opdracht van de gemeente ontwikkeld. Het bijzondere is dat niet alleen straten worden aangegeven maar juist de winkelstraten en Horeca. Ook enkele winkels staan op de kaart als herkenningspunt. Verder staan parkeergarages, de Fietswacht(gratis bewaakte fietsenstalling), openbaar toiletten en belangrijke instellingen op de kaart aangegeven, evenals de bushaltes. In het derde kwartaal 2006 wordt de kaart geactualiseerd. Dan zullen namelijk nog meer winkels open gaan en wordt een groter gebied voor het publiek bereikbaar.


15-22-29 maart en 12 april 2006  Ontwikkeling Oostkavels Stadshart

Serie stadsgesprekken op komst!

Nu de bouw van het Masterplan van architect Rem Koolhaas in volle gang is, is het tijd om na te denken over de verdere uitbreiding van het Stadshart. De gemeente heeft het idee om het gebied Oostkavels,  nu deels parkeerruimte, deels tijdelijk bebouwd, deels braak ligt, te bebouwen. Dit gebied ligt tussen het Stadhuis en het Flevoziekenhuis en de Stadswetering en loopt vanaf het Station tot aan het Weerwater. Bij het ontwerpen van Almere was het gebied Oostkavels een soort reservegebied voor het stadscentrum. De gedachte hierbij was bij een sterke groei van Almere, moet het stadscentrum mee kunnen groeien. Dit is nu bijna bereikt. Belangrijke instellingen als het FlevoZiekenhuis moeten meegroeien met de maat die Almere nu heeft en straks gaat krijgen. 

Fasegewijze ontwikkeling. De Oostkavels zullen in fases worden ontwikkeld. De eerste fase loopt van het Weerwater tot de Cinemadreef. Voordat de gemeente met een Stedenbouwkundig plan komt, kunnen belangstellenden hier over meedenken tijdens de stadsgesprekken. Tijdens deze gesprekken nodigt de dienst Stadscentrum Almeerders uit om hun mening, of ideeën te uiten over het gebied Oostkavels. Wie de ontwikkelingen van de stad aan het hart gaat is welkom op een van de stadsgesprekken die de dienst Stadscentrum organiseert!  

StadsgesprekkenEr worden vier stadsgesprekken georganiseerd die plaatsvinden op 15 maart, 22 maart, 29 maart en 12 april in het gebouw van de Pabo van 19.30 tot 21.30 uur. Dit gebeurt olv Inge Diepman (ex VARA- presentatrice van onder andere het programma ‘Het Zwarte Schaap’). Elke avond wordt gewijd aan een ander thema, zoals uitgaan, de openbare ruimte, bereikbaarheid/parkeren en architectuur. Op elke avond zijn er een aantal ervaringsdeskundigen aanwezig die hun eigen visie op het thema vertellen en waarop de bezoekers kunnen reageren. Na afloop kunnen de bezoekers onder het genot van een drankje en hapje nadiscussiëren.  

Inschrijven voor stadsgesprekken. De stadsgesprekken zijn toegankelijk voor alle belangstellenden die in Almere wonen en mee willen praten over de plannen van het gebied Oostkavels. Inschrijven voor de stadsgesprekken kan via de website www.oostkavels.nl of telefonisch 036-53 99 564


22-3-2006 Ontwerpen voor Annie M.G.SchmidtHuis & Park te zien in Stadhuis  

De Expo Almere Waaidorp’ is vanaf woensdag 22 maart te zien in het stadhuis van Almere. In de B-passage is te zien hoe scholieren en studenten het toekomstige Annie M.G. Schmidt Huis & Park zien. Opening woensdag om 15.00 uur geopend door burgemeester Annemarie Jorritsma 

Onder de naam ‘Almere-Waaidorp’ volgden leerlingen van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Almere afgelopen maanden workshops olv kunstenaars en architecten. Ze mochten daarbij ideeën aandragen voor het Annie M.G. Schmidt Huis & Park dat in Almere Poort gerealiseerd gaat worden. Uit de tekeningen, teksten en maquettes die door de scholieren zijn gemaakt, is een selectie samengesteld. Vorige maand maakten zestig studenten bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, aan de hand van de ideeën van de scholieren én het bestaande programma van eisen, vijftien ontwerpen voor het Annie M.G. Schmidt Huis. Daarbij hebben zij ook een (bouwkundige) visie ontwikkeld op het thema ‘kinderen spelenderwijs met kunst en cultuur in aanraking brengen’. Bijzonder aspect was, dat de studenten deze opdracht in 24 uur – onafgebroken – moesten uitvoeren.  Ook dat materiaal maakt deel uit van de tentoonstelling. Voorts kan men een indruk krijgen van projekten die uitgevoerd zijn door studenten van de Faculteit Kunst, Media & Technologie van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Eén groep realiseerde de interactieve website www.waaidorp.nl Een andere groep ontwierp de 'Kladderlaan', waarin kinderen hun eigen tekeningen tot leven kunnen brengen in het toekomstige Annie M.G. Schmidt Park. Daarbij is gebruik gemaakt zogenaamde Augmented Reality.  

De tentoonstelling is te bezoeken in de B-Passage van het stadhuis tot 21 april 2006 tijdens de openingstijden van de gemeente.


2-3-2006 Villa Corsini in privaat ondernemerschap voor starters

Vanmiddag ondertekenden vereniging Villa Corsini en verantwoordelijk wethouder Vincent van der Velde een overeenkomst tot  bouwplanontwikkeling. Met deze overeenkomst aanvaardt de vereniging de klus om 16 koopwoningen voor starters te realiseren aan de Lekstraat in de Waterwijk.  De ontwikkeling van deze woningen is een eerste initiatief in het kader van collectief particulier opdrachtgeverschap voor starters op de woningmarkt. Met de ontwikkeling van dit project wordt een bijdrage geleverd aan het verhelpen van een tekort aan starterswoningen in Almere. Naar verwachting worden de woningen in de loop van 2007 opgeleverd. Zodra het concrete plan voor de Lekstraat gereed is, organiseert de gemeente Almere samen met Villa Corsini een informatieavond. Omwonenden kunnen dan een indruk van de nieuwe woningen krijgen.                                                                                     Vincent van der Velde

Villa Corsini  is een uniek project binnen Almere (van John van Diepen van o.a. De Opstap) 16 jongeren werken samen als projectontwikkelaar in een bouwproject van 16 startersappartementen. De deelnemers aan Villa Corsini regelen alles zelf, van ontwerp tot architect tot het kiezen van een aannemer. Door deze samenwerking is het mogelijk om de kosten relatief laag te houden. De bewoners kunnen tevens naar eigen smaak bepalen hoe ze de indeling van het appartement willen hebben. Zo ontstaan er uit één bouwproject 16 unieke appartementen. De gemiddelde prijs van een appartement bedraagt rond de € 110.000,- Inlopen van het tekort Het college van B en W stemde in oktober 2005 in met de ontwikkelingsvisie Lekstraat. Door een tekort aan woningen in de sector klein, zelfstandig en goedkoop, besloot het college in 2003 dat er op korte termijn van deze woningen moesten komen. In 2004 is het Meerjarenplan Startershuisvesting opgesteld, waarin diverse locaties zijn aangewezen die geschikt lijken voor startershuisvesting Deze ontwikkelingsvisies bevestigen dat er op de aangewezen plekken (Lekstraat, Walvisplein en Tuinderswerf) starterswoningen kunnen komen, zodat ook in de komende jaren voldoende starterswoningen gebouwd blijven worden.   

Meer informatie? Via www.almere.nl/startershuisvesting kunt u bijhouden wat de actuele stand van zaken is van alle startershuisvestingslocaties in Almere. Op www.villacorsini.nl vindt u meer informatie over vereniging Villa Corsini en inschrijfmogelijkheden.


2-3-2006 Francine Houben blijft nog 2 jaar stadsbouwmeester  

Het college verlengt de benoeming van professor ir. Francine Houben tot stadsbouwmeester van Almere met twee jaar. Tegelijkertijd stemt het college in met de visie van mevrouw Houben op de kustgebieden van Almere omdat zij van mening is dat dit een inspiratiebron moet zijn voor toekomstige plannen voor de woongebieden in Almere Haven (inclusief Overgooi), Poort en Pampus. De integrale kustvisie (die al eerder werd gepresenteerd) staat op de Almeerse website. Dit jaar zal de stadsbouwmeester haar visie uitwerken op de hoogbouw en infrastructuur in Almere.   

Francine Houben zal in de komende twee jaar met medewerkers van haar buro én medewerkers van de gemeentelijke afdeling stedenbouw en landschap, een werkatelier inrichten. Taak is een samenhangende visie te vormen op de toekomstige ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van de stad. Uiteindelijk zal dit alles leiden tot een ‘stedenbouwkundig masterplan.’ De integrale kustvisie (die al eerder werd gepresenteerd) staat op de Almeerse website. 

Wat Kunst-enzo zich afvraagt....waar wordt gesproken over CASLa? Wordt CASLa er wel bij betrokken, het gaat per slot om Architektuur(beleid) én een Visie voor Almere.  Verder wil Kunst-enzo even kwijt dat deze Stadsbouwmeester wel een héél onzichtbare rol speelt in de Almeerse gemeenschap (misschien verstopt in de ambtelijke molen?   ;- )


28-2-2006 CASLa winteravond over Landschap en Architektuur

Op deze dinsdag 28 februari 2006 stond op het programma "Synergie van Landschap en Architektuur". 

De vraag is of die wel bestaat....Almere heeft duidelijke ambities, als STAD, maar wanneer gaat cultuurlandschap over in recreatieve stad, bijvoorbeeld?

 'Groen voor rood'....een ambtelijke benaming voor een aktuele discussie op het gebied van (alweer een ambtelijke term) 'een hogere belevingswaarde van natuur en landschap',  (bepleit door het Ministerie van VROM). Net als voorgaande Winteravonden werd deze avond gehouden in de Filmzaal van het Info-centrum van het Stadshart aan de Blekerstraat 4 in Almere-Stad. Het begon om 19.30 uur met koffie/thee en na afloop napraten met een drankje. 

 

Hieronder een verslag van deze laatste CASLa-Winteravond van dit seizoen.  Voor de volgende CASLa-Winteravond hoopt CASLa-manager Petra Kempf dat dat in -of in de buurt van-  het nieuw te bouwen CASLa-gebouw zal plaatsvinden! Trots toont zij dan ook de foto met de lokatie en het ingetekende ontwerp voor CASLa.

 

Er waren twee sprekers uitgenodigd op deze laatste Winteravond: John Wieland, programma-manager Almere Blauwgroene Stad (een mond vol!) en ir Frank Heyligers, Ontwikkelingsmanager AM Wonen (uit Utrecht). De opkomst was weer behoorlijk, zo'n 40 geinteresseerden, waarvan velen reageerden op de presentaties.

Petra Kempf introduceerde de sprekers en gaf aan dat Almere wel veel groen en water bezit maar dat daar een aktiever gebruik van zou kunnen worden gemaakt. Het punt is alleen: de één wil groen opofferen ten gunste van 'steen' (ofwel: bebouwing), de ander wil wat groen is groen (of blauw = water) houden....

 

John Wieland is bij de gemeente Almere gestart in 2004 (het projekt Almere Blauwgroene Stad). 2/3 van Almere bestaat uit bos, parken, water, natuurgebied. Er is waardering voor deze kern-kwaliteit en ook bestuurlijk is aandacht voor  blauw, groen, natuur (én het beheer) een proriteit. De doelstellingen zijn dan ook: handhaven wat er goed is op dit gebied en bij nieuwbouw meteen rekening houden met blauw & groen! De gemeente wil nu, rekeninghoudend met de wensen van bewoners, balans zien aan te brengen in rood/blauw/groen met vooral de wens:nu  doen in plaats van er alsmaar over praten, er zijn inmiddels al stapels boeken over geschreven. Hij pleit voor robuuste verbindingen.

 

 

 

In oktober 2005 is er een nul-meting gedaan (boekje blauw/groene stad) en er kwam een ecologisch Masterplan. !8 Januari jl is er een bijeenkomst geweest en een enquete maar belangrijk is nu de financierings-strategie. Gaan we Pilots doen? Wáár, in de bossen misschien.... in samenwerking met....?? Het is Wieland opgevallen dat de synergie, de afstemming hierin mist. Rood voor Groen (ivm financiering) maar dat kan ook (bijv.) een Horca-voorziening zijn in een park of op de Kemphaan, Braambergen tzt. Creatieve ideeen zijn welkom, laat hij weten.  Vanuit de zaal komen er vragen over 'waterberging' (dat steeds noodzakelijker word) omdat in de presentatie niets over gezegd wordt. Waterberging zou ook een recreatieve funktie kunnen krijgen, rood en blauw en groen, alles in één klap.....Verder wordt er geopperd 'bouwen in het blauw'? Groen compensatie   ....dat kan dus ook 'elders' in de stad gebeuren?' Inderdaad', vindt Wieland, 'denk bijvoorbeeld aan Central Park in New York, dat is daarvan  een goed voorbeeld. Dat wordt niet bebouwd, is voor de mensen toegankelijk, dat was een keuze. Almere moet ook keuzes maken!'

 

Daarna komt ir Frank Heyligers aan het woord van AM Wonen (uit Utrecht). Hij houdt een bedrijfs-presentatie over AM Wonen BV, dat 300 medewerkers telt (met 7 regio-kantoren), dat er zo'n 5.500 woningen p/jaar gebouwd worden met een een grondpositie van 1000 ha./ goed voor 41.000 woningen. AM Wonen gaat uit van de lokatie, niet van de opstal. Er wordt gekeken naar cultuur-historie, waterbeheersing en bodemgesteldheid, met ' in-house' -specialisten op divers gebied.

 

Het bedrijf heeft een eigen grondbedrijf voor grondexploitatie en beheer, naar gemeentelijk model, i.s.m. gemeenten en corporaties. Hij toont projekten in Renswoude en Gorinchem. Er is aandacht voor Duurzaam Ontwikkelen en respekt voor versterking van de lokale cultuur. Het groen staat voorop, maar rood financieert. Over wonen in bossen? Dat hoeft helemaal geen aantasting te zijn van het groen....AM heeft bijvoorbeeld een projektplan voor 1 woning per hectare...de rest is dan gewoon openbaar toegankelijk. En ja, inderdaad, voor mensen met een goedgevulde portemonnee ..... In Gorinchem is 30% soiale woningbouw gerealiseerd in het 'Terpen-projekt' . De zogenaamde 'donken' zijn kompakt bebouwd, waardoor er veel blauw en groen resteert.

 

 

Dat laatste projekt heeft te maken met de herstrukturering van Gorinchem, op dit stuk mochten maar 1400 woningen en er is rekening gehouden met de historie van Gorinchem. Toch wordt ook hier rekening gehouden met Duurzaam bouwen, grasdaken en individuele warmtepompen (maar de bewoner bepaalt vaak of hij dat wel wil qua onderhoud/ prijs).

Wat hem brengt op de opmerking dat "als je gronden te lang laat liggen, zonder te ontwikkelen, kost dat geld!" . Dan worden de grondprijzen te duur en dus ook de te bouwen woningen. (ik moest meteen denken aan Almere-Poort ;- )

Dan nog een sprong naar Oostvaarders Wold, waar de al eerder door Wieland genoemde 'robuuste verbindingen' aan bod zijn gekomen. Hij toont de slingerende beek en de groene 'longen' die dwars over de kaart lopen. Het betreft ook het diepste punt (ter hoogte van Zeewolde), waar door deze natuurlijke ingreep rekening is gehouden met ontwikkelingen in de toekomst. Langs de oude Eem zijn trouwens veel archeologische vondsten gedaan .....

 

De volgende bijeenkomst van CASLa is op 24 april 2006 ......

 


17-2-2006 Wél structureel overleg, géén professionele steun voor huurdersorganisaties  

Organisaties van woonconsumenten (met name huurders van woningbouwcorporaties) in Almere krijgen geen professionele steun, betaald door de gemeente. Dit betekent niet dat er geen structureel overleg is tussen deze organisaties en de gemeente. Dat zal gewoon blijven plaatsvinden.

In de nota Woonbeleid (2002) stelt de gemeente dat zij graag structureel overleg wil met de Almeerse organisaties van woon- consumenten (met name huurders van woningbouwcorporaties). De raad vond het wenselijk dat deze daarbij professioneel begeleid worden. Het voorstel dat de Woonbond in 2004 aanbood was te duur. Het college is door de raad verzocht een goedkoper alternatief uit te werken. Maar ook de bedragen in de tegenoffertes die de Schoor, de Zorggroep Almere en het Amsterdams Steunpunt Wonen aanboden waren aanzienlijk: tussen 120.000 en 150.000 euro per jaar

B en W concluderen nu dat er geen grote besparingen mogelijk zijn op de kosten voor professionele ondersteuning van woonconsumenten. Bovendien is hiervoor in de begroting van de gemeente Almere geen geld gereserveerd. Bovendien zien de woningbouwcorporaties weinig meerwaarde zien in professionele ondersteuning van woonconsumenten t.o.v. structureel overleg. 


14-2-2006 Prijsvraag "Eenvoud" trekt internationaal interesse  

Voor ontwerpprijsvraag Eenvoud blijkt internationaal interesse te bestaan. Alle verwachtingen worden overtroffen. Zelfs uit China komen  inschrijvingen binnen. Sinds de start op 1 november zijn er ruim 650 genoteerd. Doel is de realisatie van een eenvoudige vrijstaande woning voor weinig geld in de nieuwe Almeerse wijk Noorderplassen-West. Twaalf plannen worden genomineerd om verwezenlijkt te worden op initiatief van de inzender, waartoe hun een grondaanbieding wordt gedaan. Hoewel er ook een Engelstalige versie van de prijsvraag op het web staat, is niet actief buiten Nederland publiciteit gezocht. Toch zijn er bij  CASLa, dat de coördinatie verricht, ook inschrijvingen binnen gekomen uit landen als Frankrijk, Italië, België en Duitsland. Daarmee speelt Almere zich internationaal behoorlijk in de kijker, stelt CASLa vast. Verwacht wordt dat de helft van het aantal inschrijvingen daadwerkelijk ook een ontwerp voor de prijsvraag oplevert. In dit stadium rekent CASLa op 350 stuks

Daarmee gaat de Prijsvraag Eenvoud aan succes ten onder want.... opzet van initiatiefnemer Comité de Fantasie (eerder verantwoordelijk voor de toeristen- trekkende wijkjes De Fantasie en De Realiteit) is om àlle inzendingen te exposeren. Uitgaande van twee m2 per inzending zou er 700 m2 expositieruimte in Almere nodig zijn.  Kijk ook bij Architektuur 2005: 22-12-2005 en 31-10-2005

wie EXPOruimte weet, mag het zeggen!

tel. 036-5386842 of  karen@casla.nl

De tentoonstelling loopt waarschijnlijk van de Dag van de Architectuur op zaterdag 24 juni tot medio september. Meer info: PrijsvraagEenvoud


10-2-2006 Almere krijgt International New Town Institute 

De gemeente Almere en de provincie Flevoland stellen elk 40.000 euro beschikbaar voor de ontwikkeling van een kenniscentrum op het gebied van New Towns. Deelnemers aan dit initiatief zijn verder de TU Delft, de Universiteit van Amsterdam, het Nieuw Land Erfgoedcentrum en de Bibliotheek Almere.  Het kenniscentrum krijgt de naam International New Town Institute (INTI). Het instituut speelt in op de groeiende behoefte om informatie over nieuwe steden en veranderingsprocessen in nieuwe steden bij elkaar te brengen. Hierbij gaat het niet alleen om het verzamelen en toegankelijk maken van informatie op papier, kaarten en in andere vorm, maar ook om het ontwikkelen van nieuwe kennis door middel van fundamenteel wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Daarmee ligt er een duidelijke relatie met de recent benoemde bijzonder hoogleraar op de Han Lammers leerstoel, de heer Arnold Reyndorp.  

Almere is dé  ‘new town’  van Nederland en als onderdeel van het Zuiderzeeproject de vestigingsplaats bij uitstek voor zo’n centrum. Bovendien versterkt een kenniscentrum met internationale uitstraling het stedelijke profiel van Almere. Prof. Dr. Dirk Frieling van de TU Delft is als kwartiermaker benoemd, Marit Geluk als projectmedewerkster.  Voor dit jaar staan er verschillende activiteiten op het programma: een internationale conferentie over New Towns, collectievorming en het streven is om nog in 2006 twee promotie-onderzoeken te laten starten. In de Bibliotheek Almere is voor het INTI een aparte werkplek ingericht.

Meerjarenplan besteding fonds Beroeps- en Wetenschappelijk Onderwijs  

Het college stelt de gemeenteraad voor het meerjarenplan vast te stellen. In het fonds zitten de middelen voor de uitwerking van het programma Hoger Onderwijs. Doel van het programma is de realisatie van een modern, toekomstvast en op de maat van Almere toegesneden aanbod van hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs.  Het meerjarenplan gaat uit van drie clusters van aktiviteiten: ·         Lopende activiteiten en projecten voortvloeiend uit bijvoorbeeld: het Convenant Hoger Onderwijs; de ontwikkeling van de Business School Almere; de start van een nieuwe technische HBO opleiding Enterprise, Innovation and Technology; de realisatie van de Almere Health School, het opzetten van sociaal, culturele en wetenschappelijke lezingen in nauwe samenspraak met de buitengewoon hoogleraar van de Han Lammers Leerstoel en de stimulering/ontwikkeling van studentenbeleid. ·         Activiteiten en projecten die in voorbereiding zijn, zoals de realisering van een themapark Public Health in Almere Poort. ·         Initiatieven, plannen en ideeën, nog niet in het stadium van concrete uitwerking. Het gaat daarbij om onderzoek naar nieuwe HBO- en WO-opleidingen, maar ook over het opzetten en faciliteren van leerwerkbedrijven voor zowel het middelbaar- als hoger beroepsonderwijs.  

Bijdragen derden Er zijn twee redenen voor het college om in te stemmen met het bestedingsvoorstel: In nauw overleg met verschillende instellingen voor hoger onderwijs en andere derde partijen zijn verschillende initiatieven, projecten en activiteiten rondom het thema ‘uitbouw en ontwikkeling van hoger onderwijs in Almere’ in de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Bovendien zijn zowel deze instellingen en partijen, als ook de provincie Flevoland en de rijksoverheid bereid zowel personele als financiële bijdragen te leveren.  


31-1-2006 CASLa winteravond over 30 jaar Almere

Terugblik op 30 jaar Almere. De Winteravond van architectuurcentrum CASLa ging over '30 jaar Almere'. Sprekers waren Jan Frans de Hartog, Jan Wachtmeester en Hans Ibelings. De lezing werd gehouden dinsdag 31/1 jl bij de Dienst Stadscentrum.  De drie sprekers gaven elk een eigen invulling aan de drie decennia die Almere dit jaar bestaat. 

Opvallend detail: van de huidige politici was niemand aanwezig! Terwijl Architektuur en bouwen in Almere toch zo'n grote prioriteit hebben (en hóren te hebben in de politiek) Juist zo'n terugblik kan verhelderend werken op de toekomstige ontwikkelingen....naar mijn idee dus...

 

Jan Frans de Hartog (op foto rechts, in het midden Hans Ibelings) wordt als 'peetvader' van Almere beschouwd. De stedenbouw- kundige was al in 1976 werkzaam bij het Projectburo Almere en werkte daar aan de eerste kern: Almere Haven. Enkele jaren geleden is hij bij de gemeente met pensioen gegaan. Hij vertelde dat de plannen voor Almere begonnen met het inplanten van bossen, daarna werd een spoorlijn gepland en industrieterreinen én natuurlijk woningen. (foto rechts: Jan Wachtmeester)

De Hartog gaf een overzicht van de afgelopen 30 jaar aan de hand van een powerpoint-presentatie, waarbij ook de Landdrosten en Burgemeesters elkaar in rap tempo afwisselden. 

 

Zoals de eerste periode (1970-1973) de heer Otto (dir. RIJP en Landdrost) met nog 0 aantal inwoners maar wel het ontstaan van het Projektburo Almere (waarin oa. Brans Stassen en Harry de Heij). In de periode 1973-1977 kwamen de eerste inwoners (1976) (tot een totaal van 1300), de heer van Duin was diekteur van de RIJP (Rijksdienst IJsselmeer Polders) en Han Lammers was toen Landdrost. 1978-1981 bestempelde hij als 'de nieuwe truttigheid' . met de 3e Nota RO, inmiddels 6000 woningen en 15.000 inwoners. Start van de bouw van Almere-stad. Tussen 1982-1985 telde Almere al 40.000 inwoners (16.000 woningen) en Han Lammers werd toen de 1e  Burgemeester van Almere; 1986-1989 4e Nota RO, gegroeid tot 64.000 inwoners met 36.000 woningen. 1990-1993 de 4e Nota RO en een groei naar 92.000 inwoners, burgemeester is Cees de Cloe (that's the "Clou"  ;- ) de eerste BouwRAI Filmwijk en Rem Koolhaas wint de prijsvraag voor het nieuwe Stadscentrum (OMA). In de periode 1994-1997 telt Almere 100.000 inwoners,  1998-2001 151.000 inwoners (BouwRAI WildWonen) en viering van het 25-jarig bestaan van Almere Hans Ouwerkerk is burgemeester. 2001-2005: 180.000 inwoners (70.000 woningen)o.a. IJmeer-sudie en Annemarie Jorritsma is burgemeester; en nu, in 2006, is Almere de 180.000 inwoners gepasseerd en viert haar 30-jarig bestaan!

 

Daarna was er gelegenheid tot vragen stellen, waar grif gebruik van werd gemaakt. Jan Frans de Hartog liet weten de gekozen 'meerkernige opzet'  te zien als een voordeel: je kunt steeds met aktuele dingen beginnen. Of het nieuwe Stadscentrum voldoende is voor 300.000 inwoners tzt? 'Nee', is zijn antwoord 'dit is gebouwd voor 180.000 inwoners, dus we zijn er op tijd bij, Almere loopt er zelfs mee vooruit'. 

Waarom Almere-Poort eerder aan de beurt komt dan de uitbreiding Almere-Hout? Heeft te maken dat Poort dichter bij Amsterdam ligt (dit ivm de Noordvleugel-discussie e.d.) 

Ook de eerste RIJP-medewerkers (Rijksdienst IJsselmeerPolders) komen aan het woord nav een vraag hoe eea in die tijd eigenlijk in zijn werk ging....

Brans Stassen vertelt dat vaak de vraag was in het begin: schetsen of schrijven? En: wat wil je met de stad? Harry de Heij (verkeersdeskundige): alle stedenbouwkundigen toen tekenden hun eigen ideeen! Er werd toen wel gekeken naar andere -wat nu heet: 'new-towns' -  maar dan vooral: hoe het niet moet!

 

 

 

Historicus Jan Wachtmeester (woont in Almere sinds 1984 en Almeers oud-wethouder) is als directie-secretaris werkzaam bij woningcorporatie De Alliantie Flevoland. Met ingang van dit jaar heeft deze woningcorporatie het onderhoud en beheer van de 5 Werven, de oudste buurt van Haven, overgenomen van e gemeente Almere. De ruim 600 woningen werden al door de corporatie beheerd. Woningen en omgeving zijn anno 2006 toe aan een opknapbeurt. Bovendien hebben de Werven een negatief imago gekregen. . Wachtmeester vertelde  dat de Alliantie er een positieve impuls aan wil geven. Een integrale aanpak, parkachtige aanpak, bepaalde kleur per wijk, zelfs tot aan de bewegwijzerings- bordjes toe. Her-inrichting openbaar groen, meer kleur in bestrating, gezellige verblijfsplaatsen en siergroen.De Alliantie krijgt bedrag per woning van de gemeente en verplicht zich datgene te doen wat normaal de gemeente zou doen. Bovendien wil de corporatie investeren in 'extra's'  (met de Wittewerf 20  als  'uitvalsbasis': soort buurthuis waar van alles kan gebeuren) en men wil de bewoners meer bij hun wijk(en) betrekken. Kortom: een echte 'bedrijfspresentatie'  van Jan Wachtmeester voor zijn 'bedrijf'! 

 

manager CASLa Petra Kempf   

Ook hierna vragen vanuit de zaal. Mevrouw van Mil laat weten dat zij ervaring heeft in BewonersPlatform Muziekwijk maar dat dat vaak niet werkt omdat de afstand tot het Stadsdeelkantoor of de gemeente, laat staan de Politiek (!) veel te groot is! Over de vraag die Wachtmeester zichzelf stelde 'of je een "Ziel" kunt aanbrengen in de Werven', gaf hijzelf als antwoord dat dat waarschijnlijk niet zo werkt....je kunt beter proberen het imago te verbeteren, misschien komt dan ook de Kunst & cultuur vanzelf.... Vanuit het publiek vraagt men zich af: waarom moet de rol van de gemeente worden overgenomen door een woningcorporatie? Waar is een corporatie voor?! Hoe zit het met het zwembad? Nog in onderhandeling. In de hele wijk moet geinvesteerd worden, aldus Wachtmeester.

 

foto Werven:geertfotografeert                     igm Jan de Vletter, dir. Alliantie (vh Groene Stad Almere)                                      Simon Wever en Petra Kempf

 

 

 

 

 

 

Tenslotte komt architectuurcriticus Hans Ibelings aan het woord (jammer dat hij zichzelf niet voorstelde en vertelde wat voor werk hij doet....dan was het voor de aanwezigen duidelijker geweest om zijn insteek te begrijpen....). Ibelings heeft verschillende architectuurboeken op zijn naam staan; recentelijk verscheen van zijn hand nog Architecten in Nederland, van Cuypers tot Koolhaas. Ook heeft hij een aantal exposities over architectuur en vormgeving georganiseerd. Op het ogenblik is hij 'editor-in-chief' bij het magazine 'A10, new European architecture'. Volgens de aankondiging van CASLa is" Ibelings is bij uitstek de man die gebouwd Almere vanuit een breder kader kan beschouwen....".

Gelukkig doet Hans Ibelings zijn kwalifikatie als 'architektuur-criticus' eer aan. Hij begint al meteen dat de 'Mythologie'  in Almere de 'Pioniersgeest is' maar....daar is Almere niet uniek in als je vergelijkt met andere (Amerikaanse) steden. Hier heerst een meer homeopatische dichtheid en dat 'on-stedelijke karakter' is hier een obsessie voor Almere! Openbaar vervoer was ook zo bijzonder, met een knieval naar de auto. Wat betreft de Stadshart-voorzieningen in het centrum...30 jaar is lastige fase: te jong om als tijdloos te zien (gedateerd). Dertig jaar is niet veel voor een stad, te vroeg om nu al conclusies te trekken. 

In Almere leeft de overtuiging: 'alles moet anders'. Ooit was de opdracht, jaren 70: niet hoger bouwen dan de boomgrens; toen werd er niet negatief gedacht over de stad. In Italie, onder Rome, zijn ook steden ontstaan op een dergelijke manier, die nu een soort Miami uitstralen.... In Flevoland, in de polder, met name in Nagele, had bouwmeester van Eesteren bedacht dat er midden in het centrum een groot grasveld moest komen, 'een ruimte vol betekenis, ruimte'. Maar nu is dat 'een leegte'. In Lelystad wordt voortgebouwd, een meer organisch proces.

Het typische van Almere is: steeds opnieuw beginnen!!

Ibelings ziet Almere als een man die zijn geheugen kwijt is....iedere dag opnieuw als-ie wakker wordt......Die dadendrang! Steeds weer opnieuw beginnen en aan de andere kant: bouwen + tegelijk: zelf- destruktie! Almere bezit een roekeloosheid en dubbelzinnigheid (heb je eerst niet in de gaten). 

Almere is spektakulair in 'Gewoon-zijn' (!) .....en dát maakt Almere bijzonder  ;- )

Hoogbouw in het Stadscentrum kan een aantasting zijn voor Almere. Almere is een stad voor de midden-klasse, architekten hebben géén binding met die doelgroep, kunnen zich daar niet mee associeren. Zij willen graag eervol bouwen voor mensen met geld, zich kunnen onderscheiden. Almere is wél visionair maar blijft tóch een 'Paradijs voor de  middenklassers'. 

foto: Hans Ibelings 

Er moet in Almere nog iemand 'opstaan' om die 'Mythologie' vorm te geven, een 'Mytholoog' ! NB Dit is snerend bedoeld....alsjeblief niet een Stads-mytholoog in navolging van de Stadsfilosoof!!! Alles wat zo voorgekauwd, voor-georganiseerd wordt, werkt namelijk voor geen meter!

 

 

 Met Winteravonden -zoals deze avond- stimuleert CASLa  discussies op het gebied van architekuur, stedenbouw en landschap. Sinds november biedt het Informatiecentrum van de Dienst Stadscentrum aan de Blekerstraat 4 in Almere Stad onderdak aan deze aktiviteit. De avonden beginnen om 19.30 uur. De entree bedraagt 5 euro, inclusief een kopje koffie vooraf en drankje na. Voor meer informatie: http://www.casla.nl/ of  036-5386842

De volgende Winteravond is op dinsdag 28 februari 2006 en heeft als Thema "De synergie van Landschap en Architektuur".


26-1-2006 Hoogste punt bereikt van Theater/CKV

Zoals al te lezen was op "Nieuwtjes-enzo"  is vandaag het hoogste punt bereikt dus tijd voor 'Panne-bier'  en uitreiking van de 'Kap-fooi' door de wethouder voor het Stadscentrum Henk Smeeman. Voorafgaand aan die feestelijkheden, werd er bij de Dienst Stadscentrum aan de Blekerstraat in Almere-Stad, eerst een speech gehouden door Anne Bliek, oa statenlid provincie Flevoland, over het Kunstwerk dat de gemeente Almere krijgt aangeboden door de stichting RDIJ (Rijks Dienst IJsselmeerpolders) maar nu  bekend onder de naam 'Kernprijs'. 

Bliek (foto) vertelt dat eind 1996 de stichting Almere RDIJ-Award werd opgericht. Deze stichting stelde zich ten doel om zowel de sociaal-culturele ontwikkeling als de vormgeving op stennbouwkundig en architektonisch vlak te bevorderen, met name in het centrum van stad. Na beeindiging van de werkzaamheden heeft de direktie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat (vh RDIJ) geld ter beschikking gesteld voor dit doel. (deze middelen waren een restant van de toeslagen die in het verleden werden gelegd op de relatief lage grondprijzen in het stadscentrum; die opbrengsten werden tot 1996 besteed aan voorzieningen op sociaal-cultureel gebied). In 1998 werd de "Almere-Kernprijs" voor het eerst uitgereikt aan de st. Almeriaantje (Jazz Below The Sea) en in 2000 aan de st. Bevrijdingsfestival Flevoland (Bevrijdingsfestival) en de aanmoedigingsprijs ging toen naar 'die Blechtrommel', het Filmhuis. 

De prijs bestaat uit een kunstwerk van de Almeerse kunstenaar Siemen Bolhuis, symbolisch een wolk voorstellend, een droom, plus een geldbedrag. Een groot beeld staat in het Stadhuis Almere, de winnaars ontvingen een kleiner model van het kunstwerk.

 

In 2002 werd besloten géén prijs toe te kennen maar te wachten op een goede gelegenheid om tzt een groot kunstwerk te schenken aan het Stadshart. Die gelegenheid is nu en besloten werd een bijdrage toe te kennen aan de Japanse kunstenaar Michael Lin, die een kunstwerk speciaal voor in het Theater gaat ontwerpen. Daarmee is meteen alle geld op (200.000 euro) en het einde van de stichting! (NB het geheel gaat 400.00 euro kosten)

Daarna kwam de wethouder voor het Stadscentrum Henk Smeeman (foto), aan het woord. Hij vertelt dat zoals men kan zien, de 'Kunstlinie" verrijst langs het Weerwater, nog een jaar te gaan voordat het gebouw klaar is, maar al duidelijk te zien hoe het gaat worden. Ontworpen door de Japanse architekt Sejima van het buro SANAA, met als kenmerken: veel licht, fragiel, soberheid en eenvoud. Gaandeweg ontstond het idee, niet alleen bij hemzelf, om 'iets te doen met Kunst'  in het Theater. Daarbij kwamen ze in aanraking met de Japanse kunstenaar Michael Lin, die grootschalige objekten maakt. Smeeman denkt dat zijn werk een bijzondere sfeer geeft aan dit gebouw en dankt de RDIJ hun medewerking (financien) hierin. Er komt nu een wandschildering, van 25 x 25 meter, heel groot dus, als geschenk aan de gemeente Almere. Op de muur tussen de foyer van de grote zaal (1100 plaatsen) en goed zichtbaar vanaf het plein. De kunstenaar die deze opdracht mag (laten) uitvoeren is de Japanse Michael Lin, geboren in Taiwan en momenteel werkzaam in Parijs. Hij maakt voornamelijk zeer grote schilderingen van bloemen, zowel op vloeren (Den Haag) als op wanden, geinspireerd op oude patronen. Het zeer grote geheel wordt uitgevoerd door tientallen schilders 'op nivo'. Er wordt begonnen in juli 2006 en in enkele maanden moet het klaar zijn. Lin geeft de aanwijzingen nav zijn ontwerp (dat hij overigens nog moet maken)

 

Direkteur Stadscentrum Dingeman Lievense, kunstenaar Michael Lin en wethouder Henk Smeeman

 

 

Vanwege het hoogste punt dat vandaag werd bereikt, werd er een rondleiding gegeven door de binnenkant van het Theater/CKV/Geluidsstudio,  het nieuwe spraakmakende Theater (het duurste van West-Europa met z'n 79.1 mjn. euro; raadslid Jeroen Mulder van Leefbaar Almere vond de oorspronkelijke prijs van 89.1 miljoen euro te gek voor woorden (na politiek gesteggel en diverse aanpassingen van het Theater, werd dit bedrag naar beneden bijgesteld naar 79.1 miljoen euro) maar stapte om die reden uit zijn partij en 'begon voor zichzelf' als eenmans-fraktie de Participatie Partij). Het gebouw steekt met een groot, laag gebouw het water in, bijna (daar is ook op bezuinigd) alle buitengevels zijn van glas; waar dichte wanden zijn, wordt de binnenkant ook glas aangebracht. (gouden tijden voor de glazenwassers!)

Het Theater van SANAA is ontstaan doordat zij de wedstrijd wonnen van een door de gemeente Almere uitgeschreven wedstrijd voor een Theater annex CKV aan het Weerwater, in het nieuwe Stadshart. Er bleven toen 5 gegadigden over, waarvan het Theater van Libeskind de grootste concurrent was, met zijn spraakmakende krul, een doorbreking van de rechte lijnen. Hoewel ook de Almeerse bevolking een grote voorkeur toonde voor dit ontwerp, viel 'politiek-gezien'  de keuze op de Japanse architekt Kazuyo Sejima. Het gebouw bestaat uit verschillende gebouwen: het Theater, bestaande uit 2 zalen: één grote zaal met plaats voor 1050 toeschouwers, één kleine zaal met 450 plaatsen, de kantoren van het CKV (men gaat uit van zo'n 4500 cursisten!) en een muziekzaal met 150 plaatsen. De totale oppervlakte beslaat 19.000 m2. 'De politiek'  ging uit van het idee de professionele Kunst en de amateurkunsten samen te brengen. 

Natuurlijk was ook de direkteur van het nieuwe Theater Peter Swinkels, aanwezig. Zijn opdracht luidt heel 'simpel'....  "vol krijgen dat Theater!"  ;- ) Ook Else Kant (bekend van het WTC/Alnovum, dat geheel binnen de begroting gebouwd werd onder haar leiding) was aanwezig omdat zij nu weer is ingehuurd om de kosten binnen de perken te houden want de politiek wil geen euro méér betalen dan genoemd bedrag (haar volgende uitdaging wordt het gebouw van de nieuwe Bibliotheek....). 

In december 2006 is de oplevering gepland (de opening een half jaar later in 2007)

     Peter Swinkels, Anne Bliek,                                                Henk Smeeman, Else Kant,                                  Michael Lin en Art Department

 

 

De grote zaal bekijkend.....en fraai uitzicht op het Weerwater.....vanaf de wandelroute rond het TheaterCKV.....

 

 

< Else Kant

 Hier gaat het kunstwerk komen >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tenslotte, vanwege het bereiken van het hoogste punt, heel traditionaal: de zogenaamde 'Kap-Fooi', overhandigd door wethouder Henk Smeeman aan de uitvoerder (de bouwvakkers kregen een envelop met inhoud) en vervolgens aan het 'Panne-Bier' samen met Piet Brittijn van Ballst-Nedam.

 

 


januari 2006  Aanstelling direkteur Almere Poort  

Per januari 2006 werkt de heer P. Engelsman van het ingenieursbureau DHV als projectdirecteur Almere Poort. 

 Hij zal zorg dragen voor een integrale gebiedsontwikkeling van Almere Poort en de projectorganisatie leiden.


13-1-2006  School Bakenpark draagt reuzenbanner van 26 meter naar Waaidorp  

 Leerlingen van het Baken Park Lyceum in Almere brengen vrijdag 13 januari een reuzenbanner met een lengte van 26 meter naar Almere Waaidorp, het tijdelijke onderkomen van het Annie M.G. Schmidt Huis. De leerlingen zullen de banner als een Chinese draak vanuit de school naar de Veluwezoom dragen. (het startpunt van de tocht is bij het Bakenpark aan de Bunuellaan in Almere Stad)

 

Ruim dertig leerlingen van de CKV1 groep van het Baken hebben, samen met een aantal docenten en kunstenares Emeke Buitelaar ,  de afgelopen weken gewerkt aan de meterslange banner. De banner komt te hangen op de felgroene keet van BAM Utiliteitsbouw en TCN Property Projects die bij het Modecentrum Almere langs de A6 staat. De keet is goed zichtbaar vanaf de snelweg. Het was voor de leerlingen de uitdaging om reizigers en automobilisten erop te wijzen dat het Annie M.G. Schmidt Huis in 2008 in Almere Poort geopend gaat worden. De leerlingen hebben daarom de reuzenbanner van 26 meter lengte gemaakt waar in koeienletters gewezen wordt op de website http://www.anniemgschmidthuis.nl/  De banner is door de leerlingen feestelijk beschilderd en zij zullen die vijdag 13/1 a.s. naar Waaidorp brengen. Zij dragen de banner als een Chinese draak boven hun hoofd. De stoet vertrekt om 16.00 uur en via het Laterna Magikapark in een half uurtje,naar Waaidorp. Daar wordt u rond 16.35 uur onthaald met een hapje en een drankje.  

In Waaidorp zijn de afgelopen maanden succesvolle workshops gehouden, waarin Almeerse kinderen konden meedenken over het toekomstige Annie M.G. Schmidt Huis en het daarbij behorende beeldenpark. De workshops hebben honderden tekeningen en maquettes opgeleverd. De architect van het Annie M.G. Schmidt Huis zal zich laten inspireren door de ideeën van de kinderen en deze verwerken in het definitieve ontwerp. De maquettes en tekeningen worden vanaf eind februari tentoongesteld. Hierover ontvangt u later nog een bericht. Het Annie M.G. Schmidt Huis krijgt onder meer een permanente tentoonstelling over de schrijfster. Verder komt er een expositieruimte, theater, bioscoop, mediaruimte, winkel en horecavoorziening. In het aangrenzende park zullen ruim vijftig beelden en speelplekken komen. Zie ook http://www.anniemgschmidthuis.nl/en http://www.waaidorp.nl/

 10-1-2006 Wijziging Welstandsnota Noorderplassen en Poort  

Om de ontwikkeling van drie bouwgebieden mogelijk te maken heeft het college van B en W besloten het welstandsbeleid in drie gebieden te versoepelen. Het gaat om: 

- De prijsvraag de Eenvoud in Noorderplassen: het aanwijzen van een jury maakt een een welstandstoets overbodig. Dit gebied wordt welstandsvrij.

- Particuliere woningbouwkavels in Noorderplassen:  toetsing aan criteria die samenhang in materiaal-  en kleurgebruik en detaillering (de basisplustoets) is voor buurten waar mensen hun eigen woning bouwen niet wenselijk. Er worden voor deze gebieden minimale objectieve criteria voor de bouw van de woningen gesteld.

Europakwartier in Almere Poort: in het huidige welstandsbeleid is dit gebied aangewezen als centrumgebied met hoge eisen. Maar omdat dit gebied niet als centrumgebied maar als woongebied wordt ontwikkeld, kan worden volstaan met een basisplustoets.  

De welstandsnota met de bovengenoemde wijzigingen ligt van zaterdag 14 januari tot en met vrijdag 24 februari ter inzage bij de gemeentelijke informatiecentra. Binnen deze termijn kunnen schriftelijke reacties worden ingediend. Na verwerking van de inspraakreacties kan de gemeenteraad de nieuwe nota vaststellen.