< hier voor Politiek 2005 of HIER                   Politiek-enzo 2006        

  copyright alle foto's: mediair                                                                                                                                                  voor ARCHIEF 2006 > HIER

 


 

21-12-2006 Almeerse gemeenteraad wil onderzoek 

nav illegaal oppompen grondwater burgemeester Jorritsma

De gemeenteraad van Almere heeft op 21 december 2006 besloten tot een onderzoek van de feiten rond het ontbreken van de vergunning voor het gebruik van grondwater voor verwarming en koeling van haar woning.  

Burgemeester Annemarie Jorritsma en haar man Gerlof pompen al sinds zij hun nieuwe woning betrokken hebben in Overgooi, illegaal grondwater op om hun woning te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. Aanvankelijk zei Jorritsma niets te weten van een vergunning hiervoor (haar man regelde die zaken....) en haar echtgenoot zei dat het hem onbekend was dat daar een vergunning voor nodig was.....(terwijl hij toch een groot Bouwbedrijf bezit (Jorritsma Bouw,  waar Annemarie Jorritsma tot voor kort ook nog deel uitmaakte van het bestuur). Tóch is Annemarie Jorritsma al in april en mei 2006 op de vingers getikt door de Commissaris van de Koningin in Flevoland, Michel Jager. Desondanks is er niets ondernomen door het echtpaar Jorritsma.....Wel meldde de heer Jorritsma nog dat de gedeputeerde van de Provincie Laura Bouwmeester, hem had gezegd 'geen aktie te ondernemen'  (hetgeen door  de Provincie ontkend wordt)

De gemeenteraad heeft op 21 december 2006 kennis genomen van de verklaring van burgemeester Jorritsma en een verklaring van het college naar aanleiding van de publicaties omtrent het ontbreken van de vergunning voor de grondwaterinstallatie in haar woning. De gemeenteraad, het college én de burgemeester hebben behoefte aan een objectivering van alle relevante feiten in deze kwestie, omdat de integriteit van de burgemeester ter discussie is komen te staan.     

De gemeenteraad heeft besloten tot het laten verrichten van onafhankelijk onderzoek. Het onderzoek moet een gevalideerd overzicht opleveren van de relevante feiten en gebeurtenissen, alsmede een overzicht van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende overheden tot de zaak en het beleid dat van toepassing is. Het onderzoek levert tevens een overzicht op van de discrepanties tussen deze gevalideerde feiten en gebeurtenissen en de verantwoordelijk- heden en bevoegdheden ten opzichte van het formeel en feitelijk handelen van betrokken instanties, partijen en personen en hun publieke uitlatingen hierover. Een moreel of politiek oordeel zal niet gevraagd worden, maar wel wordt een opvatting gevraagd over bij welke onderdelen het integriteitvraagstuk aan de orde kan zijn.  

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de raad onder regie van de plaatsvervangend voorzitter van de raad. De vragen die het college heeft geformuleerd worden meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek dient snel en zorgvuldig te gebeuren en zal uiterlijk eind januari afgerond zijn.


 

15-12-2006 Bericht van Omniworld Volley- en Basketball

Voortgang Omniworld Volleybal & Basketball

Zoals eerder aangegeven is er gisteravond (14/12 jl) op de politieke markt gesproken over Omniworld Volleybal & Basketball en haar voortbestaan, zowel betreffende dit seizoen als de seizoenen die komen gaan, startende per komend seizoen in het nieuwe Top- & Breedtesport Centrum in Almere Poort. We willen dan ook iedereen (de raadszaal zat vol met ca. 220 - 250 mensen van de verenigingen, cheerleaders en andere betrokkenen) van harte bedanken voor hun steun en aanwezigheid.

De vergadering begon met vier sprekers, in de volgende volgorde: Eelco Derks (Algemeen Directeur), Henk van der Zijde (voorzitter VC Omniworld), Joop Epskamp (voorzitter BC Omniworld) en Klaas Huttenga (secretaris business club). Doordat Eelco Derks direct heeft aangegeven dat er ook volgend seizoen, linksom of rechtsom, topsport zal worden gespeeld in de nieuwe hal in Almere Poort, werd het direct helder voor de raadsleden dat Omniworld Volleybal & Basketball sowieso zal doorgaan en het geen aflopende zaak betreft zoals in de media soms gememoreerd is. Hierdoor werd het duidelijk voor de raadsleden dat, welk alternatief scenario er ook voor volgend seizoen bedacht zal worden qua organisatie en sportief ambitieniveau, er zowel topsport als breedtesport aanwezig zal zijn in Almere Poort en de kwantitatieve en kwalitatieve voordelen die dit oplevert. En dit gaf aan hen een veel positiever beeld dan vooraf gepercipieerd.

Het collegevoorstel inzake de voortgang dit seizoen moet nog wel op enkele wezenlijke punten her-geformuleerd worden. Zoals de wethouder zelf aangaf was het voorstel op enkele strofes "nogal ongelukkig" geformuleerd. Volgende week donderdag tijdens de politieke markt van 21 december wordt wederom gesproken over het dan aangepaste voorstel naar aanleiding van de opmerkingen van gisteren. Vervolgens zou hier dan - wat wij verwachten positief - besloten worden over de voortgang van Omniworld in de algemene raadsvergadering. Ook kwam gisteren naar voren dat, op initiatief van Omniworld, de Gemeente betrokken wil zijn bij een actieplan (dat opgestart wordt per januari 2007) waarmee mogelijke financiele zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de Gemeente per juli 2007 gerealiseerd kan gaan worden.

Volgende week donderdag weten we weer meer; tot dan en daarna hopen wij u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. info@omniworld.nl


 

7-12-2006  Wát een goed idee: museum voor overbodig beleid!!!

Burgemeester Annemarie Jorritsma opent donderdag 7 december 2006 om 17.00 uur een heel bijzonder "museum" (in de B-passage van het Stadhuis)

 

 

Dit "Museum voor overbodig Beleid"  verzamelt 'pronkstukken'  van overbodig beleid en stelt deze tentoon. De museumdirectie wil zo beleidsmakers en uitvoerders attent maken op deze overbodigheid in de dagelijkse wet- en regelgeving.

 

 

 

Veel wetten en regels voldoen naar tevredenheid, maar bij al die wijzigingen en toevoegingen zijn er vaak passages ingeslopen die tegenstrijdig zijn met andere. Of, zijn er wel toevoegingen of wijzigingen aangebracht omdat de vernieuwde omstandigheden daarom vroegen, maar is vergeten tekstdelen te verwijderen die alleen betrekking hadden op omstandigheden in het verleden. Daarnaast is er soms de onverbiddelijke logica van beleidsmakers en wetgevers en hun wetten en regels, waarvan de praktische uitwerking vaak kolderieke, onbedoelde of tegenstrijdige situaties oproepen, waar burgers, bedrijven of medeambtenaren last van hebben.

 

< Een voorbeeld van een tekst die bij een kunstwerk is gehangen >

 

 

 

et college van Almere heeft als doelstelling 50% van de bovenwettelijke regelgeving (beleid dat bovenop de wettelijke taken van de gemeente komt) terug te dringen.  

 

 

De regeldruk voor bewoners en bedrijven is al verminderd door het vereenvoudigen of afschaffen van vergunningen, het terugbrengen van doorlooptijden of het minder vaak aanvragen van vergunningen. Verder streeft de gemeente naar het verbeteren van de dienstverlening, oa. door betere info. Iedere plaats die de expositie aandoet, moet ook een bijdrage leveren aan de expositie met een voorbeeld van overbodig beleid. 

 

Regels voor een bromfiets-certificaat >

of Nelleke Scharroo over het 'landbouwpaard...'

 

Burgemeester Annemarie Jorritsma (zij is voorzitter) zal bij de opening de Almeerse bijdrage  (?) toevoegen aan de collectie van het museumVOB.

e expositie is nog tot 8 januari 2007 te zien in de B-passage van het stadhuis. Zie voor meer informatie: www.museumvooroverbodigbeleid.nl


PS ik had het idee dat dit serieus bedoeld was....maar als je daadwerkelijk mee wilt doen, registreren en inloggen....dan gebeurt er niets...misschien door de veel te vele 'opties' die ingevuld moeten worden?? Overbodig beleid of overbodige burocratie??  Een 1 april-mop in december?!?

Een 'bijdrage van burgemeester Jorritsma' was voor mij ook al niet te vinden....maar ja, ik zit nog niet zo intensief op internet  ;-))   (GV)

 


 

 

30-11-2006 Almere viert 30-jarig bestaan met 'taartjes'

 

 

 

 

Gelukkig zijn niet alle 180.000 inwoners hierop afgekomen.....

.....misschien door dat beetje oubollige " taartjes"?  Maar hoe dan ook: de 'gebakjes' waren heerlijk!

 

 

 

 

Natuurlijk waren er veel mensen 'van het eerste uur' .....en andere geinteresseerde 'Burgers'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóch viel het mij op dat -ondanks de publikaties op de gemeentepagina in 'Almere Vandaag' e.d. er relatief weinig 'burgers' wisten dat zij écht uitgenodigd werden om een gebakje te komen eten op het Stadhuis! Misschien ook dat zij die 'drempel' niet konden nemen....Ik kwam bijvoorbeeld deze ochtend mensen tegen die 'toevallig door het Stadhuis liepen' op dit tijdstip......

 

 

 

 

 

Behalve Burgemeester Annemarie Jorritsma waren leden van het College aanwezig, enkele raadsleden en een stel 'hoge ambtenaren'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wel waren uitgenodigd 3 personen die precies andaag 30 jaar werden....zij kregen een speciale toespraak van burgemeester Annemarie Jorritsma,  plus een fraai boek..

(."Almere van bovenaf gezien")

 

....én aten samen een gebakje......

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd namelijk tgv deze speciale dag ook een speciaal boek gepresenteerd "Almere, van bovenaf gezien' met daarin luchtfoto's van Almere. Burgemeester Annemarie Jorritsma ontving het eerste exemplaar en verder ontvingen een boek: de aanwezige wethouders én de 30-jarige Almeerders!

 

 

 

 

Kijk voor meer info over dit boek bij de link 'Gedichten2006'

 

 

 


 

22-11-2006 Verkiezingsuitslagen Almere

 

SP derde partij in Almere

 

Met een winst van ruim 11 procent is de SP ook in Almere de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. De PvdA levert ruim 5 procent in, maar blijft in Almere de grootste partij. De VVD blijft met 18,3 procent de tweede partij. De SP wordt met 17,4 procent van de stemmen net iets groter dan het CDA en is nu de derde partij in Almere. Het CDA boekt lichte winst, maar zakt naar een vierde plaats in Almere. 

 

Winst is er ook voor de Partij voor de Vrijheid (Groep Wilders) die in Almere 8,5% van de stemmen haalt. Dit lijkt vooral ten koste te gaan van Fortuyn die ruim 8 procent inlevert. Ook de ChristenUnie wint in Almere, evenals de Partij van de Dieren. D66 verliest in Almere.

 

De opkomst lag in Almere met 76,5% een fractie hoger dan in 2003 (76,2%). Zie voor een volledig overzicht van de uitslagen: www.almere.nl/verkiezingen

 

 

Zeer waarschijnlijk gaan 2 Almeerders de Tweede Kamer in:  Raymond de Roon die op no. 3 stond van de Partij van de Vrijheid (Groep Wilders) en   Lea Bouwmeester die op no. 30 stond voor de PvdA.

 

 


 

 

20-11-2006 HOPLA naar de 2e Kamer 

afgelast wegens gebrek aan belangstelling

Maandag 20 november 2006 is de laatste kans voor politici om in Almere stemmen te winnen. Dan is er een debat tussen diverse politici waaronder Almeerse kandidaten voor de Tweede Kamer.Van 20:00 tot 22:15 uur in Anno aan de Grote Markt. De bijeenkomst wordt georganiseerd door HOPLA, een samenwerkingsverband van diverse Almeerse politieke partijen. HOPLA staat voor HerOpleving Politiek Leven Almere. Het is bedoeld om Almeerders op een informele en eenvoudige manier hun mening te laten geven over maatschappelijke, politieke en bestuurlijke kwesties. De stellingen zijn:

* Stem je op een partij of op een persoon? 

* Goede wijn behoeft geen krans, dus hoeft Almere geen reklame voor zichzelf te maken. 

* Het Almeerse cultuurbeleid bestaat uit zondagopenstelling van winkels en het sluiten van een prijswinnend museum met een landelijke uitstraling.

* Vliegveld Lelystad, slecht voor de rust in het Almeerse luchtruim.

* Er gaat teveel geld naar kinderopvang en onderwijs.

* Wanneer is Almere uitgegroeid?  

Iedereen is welkom!


 

 

17-11-2006 Milco Aarts in De Telegraaf.... Gundersen  was z'n tijd vooruit....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

14-11-2006 PvdA-Discussieavond  (met ook andere partijen)

 

De PvdA Almere organiseert op dinsdag 14 november een discussieavond met als thema ‘Een multiculturele samenleving’. Tijdstip: 20.00 tot 22.00 uur. Lokatie: The Lake, W. Dreesweg 10, Almere Stad, nabij het CS. Mario Withoud en Mostapha El Madkouri zullen de discussie leiden. aan de hand van stellingen als: ‘De multiculturele samenleving is een illusie’ en ‘Om de Nederlandse economie te laten groeien, zijn meer migranten nodig’.   

Aanwezig zijn onder meer de kandidaten voor de Tweede Kamer: Sander de Rouwe (CDA), Mark Sanders (D66), Marcel Lücht (VVD), Tofik Dibi (GroenLinks), Ahmed Larouz (PvdA) en Ian van der Kooye (PvdA). Deelnemer aan de discussie is ook Ersan Taskin, ex-PvdA-raadslid Almere.

Onlangs presenteerde PvdA-lijsttrekker Wouter Bos zijn nieuwe boek: 'Wat Wouter Wil'. Daarin zet hij uiteen waarom hij staat voor een socialer Nederland, hoe al het talent benut moet worden en hoe hij de economie wil versterken. En hij formuleert oplossingen voor wat hij ziet als dé sociale kwestie van deze tijd: de integratie. Hij wil dat thema terug op de politieke agenda. Bos: ‘Ik besef dat een multiculturele samenleving een strenger rechtssysteem nodig heeft dan een monoculturele samenleving, maar men is op dit moment te streng voor de islam en te soft tegen radicalisering. Maar het belangrijkst: ik wil een trotse natie leiden, geen bange. Ik wil de heersende onzekerheid vervangen door een nieuw vertrouwen in vooruitgang. En daarbij hebben we iedereen nodig!’

 


 

2-11-2006  "Kunst"  verwordt tot "Politiek"

 

Het overgrote deel van de Almeerse gemeenteraad heeft het College slaafs gevolgd in hun voorstel om museum De Paviljoens in 2009 te sluiten. Alleen Leefbaar Almere, de SP, de Ver. Senioren Partij en de Almere Partij waren hiertegen. Tijdens de stemming over deze motie was er weinig te merken van het duale stelsel.....de volledige frakties van oa de PvdA , de VVD en het CDA stemden unaniem vóór de afbraak van dit (inter) nationale suksesvolle Museum! 

(van het CDA had ik meer begrip verwacht....maar waarschijnlijk wordt het nieuwe Theater té groot en té duur en té leeg ....dús wil men 'vulling'....denk ik....)

 

 

 

 

Hieruit blijkt eens te meer dat het grootste deel van de gemeenteraad totaal geen besef heeft wat 'Kunst & Cultuur' nu eigenlijk inhoudt! Bedoeling van dit bezuinigingsvoorstel was namelijk om de Collectie Almere onder te brengen bij de 'Kunstlinie' ofwel: in het nieuwe -veel te grote-  nieuwe Theater. Verder denken deze lieden dat de exposities van museum De Paviljoens nét zo goed dáár kunnen plaatsvinden.....en denkt men dat 'Kunst in de Buitenruimte' ook wel anders geregeld kan worden. Hieruit blijkt alweer dat de meeste bestuurders waarschijnlijk nooit of zelden in De Paviljoens zijn geweest...anders wisten zij dat hier niet zómaar expo's plaatsvinden maar spraakmakende, vernieuwende performances en tentoonstellingen. Bovendien wordt gemakshalve vergeten dat De Paviljoens juist de bewoners (volwassenen en kinderen) erbij betrekt. Dat slaat bijzonder aan in Almere, waardoor met name kinderen graag iedere week naar de Paviljoens komen om deel te nemen aan het projekt 'Kunst voor kinderen'. Niet omdat het móet maar omdat ze het zo leuk vinden! En tenslotte denk ik dat museum De Paviljoens uitstekend fungeert als een culturele ontmoetingsplek, juist op het professionele vlak.

 

 

 

Frits Huis, ex-wethouder Kunst & Cultuur, nu raadslid Leefbaar Almere, hield een gloedvol pleidooi om museum De Paviljoens te behouden. Daaraan voorafgaand op de Caroussel van de Politieke Markt, vroeg hij om een debat met de grootste tegenstander,de PvdA en fraktievoorzitter Rob Beuse.  Dat debat vond plaats in de raadszaal. Hij refereerde aan het moeizame begin, toen de toenmalige wethouder Wim Trieller, óók PvdA, de Paviljoens naar Almere haalde vanuit Kassel (D'L) waar zij op de Dokumenta hadden gestaan.(NB hij deed dat samen met James Purvis, VVD, de eerste direkteur van zowel Kunstzaken als de beide Theaters).  Dat was in 1994. Feit is dat het tijdelijk bedoeld was, tot Almere geld had om een eigen museum kon bouwen. Doordat De Paviljoens in Kassel gefungeerd hadden als 'Zomer-paviljoens' moesten er in ons Nederlandse klimaat allerlei aanpassingen komen: verwarming, dubbel glas, lamellen, folie, en er moest geheid worden (ten tijde van weth. Arie Willem Bijl (óók PvdA).  Daarmee konden De Paviljoens dus makkelijk een tweede termijn blijven staan! 

 

 

Onlangs heeft museum De Paviljoens zelf een bouwtechnisch onderzoek laten uitvoeren naar de staat van de paviljoens en daaruit bleek dat zij makkelijk kunnen blijven funtioneren tot 2020! Afbraak betekent dus kapitaalvernietiging. (om 3 ton subsidie....)

 

 

 

Frits Huis' tegenstander, fraktievoorzitter Rob Beuse ( PvdA, was onvermurwbaar, zelfs geen uitstel naar een latere datum dan uiterlijk 2009. Het gebouw zou instorten, er kwamen maar 3400 bezoekers, dus dat zette allemaal geen zoden aan de dijk....Frits Huis corrigeerde hem met: 'er komen 14.000 bezoekers per jaar!' maar dat vond Beuse niet veel verschil maken....ópgaan in de Kunstlinie: ' daar kon je ook schilderijen exposeren!' Betrokken toeschouwers op de publieke tribune waren verbijsterd over zoveel onbegrip.......

 

Hieruit blijkt dus dat het een politieke keuze is, puur uitgaand van geld. Het feit dat museum De Paviljoens in 2005 nog uitgeroepen werd tot 'Beste museum van Nederland'  zegt de bestuurders dus niets....net zomin als het feit dat zij dit jaar genomineerd werden voor de Stimuleringsprijs voor Diversiteit (samen met 4 andere gerenommeerde musea).....Géén letter werd eraan gewijd op de gemeentelijke pagina in Almere Vandaag en ook niet op de gemeentelijke website! 

Dit is juist iets om TROTS op te zijn! Maar nee hoor, doodzwijgen, het 'is maar cultuur'  ;- ((

 

 

 

Hieronder breedlachend burgemeester Annemarie Jorritsma (ook VVD) en wethouder Martine Visser (CDA en deels CU)

 

 

Toevallig.....stond vrijdag 3 november jl. in de Almere Vandaag (pag.8) een Column van Burgemeester  Annemarie Jorritsma met als kop:

 

 "Je bent wat je weggooit! "

 

Kijk, beter kan ik het NIET verwoorden!!!!

 

 

 


Amendement 7 (Locatie museum De Paviljoens) 

Hieronder de reaktie van het College van B&W op het ingediende Amendement van Leefbaar Almere en D66

Museum De Paviljoens wordt weliswaar in het circuit van connaisseurs op het gebied van de beeldende kunst gewaardeerd, feit is dat het museum geen grote publieksstromen op de been brengt. Het expositiebeleid van het museum draagt niet voldoende bij aan de doelstellingen uit het Werkplan. Wij willen de subsidiëring van de museale activiteiten (verzamelen, exposeren, onderzoek, publiceren) dan ook laten vervallen. Wel hechten wij belang aan de activiteiten op het gebied van het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie, en het educatief aanbod voor de Almeerse jeugd (op basis van de gemeentelijke kunstcollectie). Subsidiëring van deze activiteiten willen wij handhaven. Naar ons idee kunnen de beheersactiviteiten en de educatieve activiteiten uitgevoerd worden binnen een budget van € 350.000, zeker als andere mogelijke locaties worden onderzocht voor huisvesting.

Ten aanzien van de dekking merken wij op dat als dekking van dit amendement wordt voorgesteld voor 2009 € 0,3 miljoen ten laste van het perspectief te brengen. Dit leidt tot een oplopend tekort in het perspectief 2009 van € 0,7 naar € 1,0 miljoen, wat in strijd is met de begrotingsnorm. Daarnaast wordt voorgesteld om vanaf 2010 € 0,3 miljoen te besparen door efficiency op apparaatskosten. Eén van de randvoorwaarden van het college voor de bezuinigingsvoorstellen uit deze programmabegroting is dat er – gelet op de efficiencytaakstellingen op de bedrijfsvoering uit de afgelopen jaren - geen nieuwe taakstellingen worden opgelegd aan de bedrijfsvoering. De voorgestelde dekking van dit amendement is hiermee in strijd met onze randvoorwaarden. Het college ontraadt dit amendement.

 


 

2-11-2006 Politieke  perikelen op Politieke Markt

 

 

Niet zómaar een Politieke Markt vandaag want in de Caroussel was om een debat gevraagd door Leefbaar Almere-raadslid Frits Huis met PvdA-fraktievoorzitter Rob Beuse met name over de voorgestelde sloop van museum De Paviljoens. (lees bericht hierboven:"Kunst verwordt tot Politiek") 

 

 

 

 

Na de pauze werden er vervolgens in de raadszaal allerlei besluiten genomen in het kader van de Begroting 2007. 

 

 

Voorafgaand aan deze plenaire vergadering gaf ex-VVD-raadslid Edwina Molina een verklaring af waarom zij de overstap had gemaakt naar GroenLinks (na slechts 1/2 jaar raadslidmaatschap)

 

 

 

 

 

 

Molina liet weten zich niet thuis gevoeld te hebben bij de VVD, in deze partij, omdat zij (naar haar idee) niet werd geaccepteerd, en niet de portefeuille kreeg die zij had gevraagd. Molina meende zich beter thuis te voelen bij GroenLinks en had daar onlangs een gesprek mee. Aan haar zetel opgeven heeft ze totaal niet gedacht, ook niet om 'voor zichzelf te beginnen'....dus werd het GL waar zij met open armen werd ontvangen. Fraktievoorzitter Ruud Pet van GroenLinks, zit met die onverwachte overstap totaal niet in zijn maag: 'Het mág, zo zit de procedure in elkaar. Wellicht dat in de toekomst dit gaat veranderen maar dan moeten de regels aangepast worden. Molina heeft het Verkiezingsprogramma van GL onderschreven, dus geen probleem'. 

 

 

 

 

Vervolgens hield de fraktievoorzitter van de VVD, Ellen-Trees Muller een geirriteerde speech, waarbij zij Edwina Molina beschuldigde van diefstal van een VVD-zetel en tevens kiezersbedrog. Volgens Molina hadden méér dan 400 mensen op háár persoonlijk gestemd, dus kan zij rustig overstappen om haar werk uit te voeren maar volgens Ellen-Trees Muller hebben kiezers juist gestemd op de persoon ín die Partíj...Ook wilden fraktievoorzitters van verschillende andere partijen graag een stemverklaring afgeven over dit gebeuren. (de VVD gaat hierdoor van 7 naar 6 zetels en GL van 3 naar 4 zetels)

 

 

 

 

Stichting De Schoor liet weten waar zij allemaal mee bezig is oa ook door middel van cowboy-hoeden, waarvan enkele terecht kwamen op de hoofden van De Softies, die uitgenodigd waren om op deze Politieke Markt van zich te laten horen.

 

In de wandelgangen werd hevig gepraat over 'Kunst & Cultuur' met name de dreigende sluiting/afbraak van Almeers enige museum De Pavljoens

 

 

 

Peter Swinkels igm Henk Hasper                                                       museum De Paviljoens igm Nico de Haas                                            Rob Beuse

 

 

Maar de gehele PvdA (fraktievoorzitter Rob Beuse), de VVD, het CDA (raadslid Henk Hasper igm Theaterdirekteur Peter Swinkels en medewerkers van de Paviljoens igm fraktievoorzitter Nico de Haas) en de CU....allemaal waren ze niet te vermurwen......

 

 

 

 

Macha Roesink, de hoogzwangere direkteur van museum De Paviljoens, liet weten het niet lijdzaam af te wachten: "Tot 2009 kan er nog van alles gebeuren"...sprak zij optimistisch! (Klik ook op reaktie in Het Parool)

 

 

 

Ook aanwezig waren leden van Culture Shock (kijk verder bij Jongeren-enzo)

 

 

 

 

 


 

Digitale Verkiezingsstrijd

 

info bij de link  ICT2006, voor spelen: klik op logo

 

 


 

 

24-10-2006 Edwina Molina kiest andere politieke  kleur

 

 

De dit jaar bij de Gemeenteraadsverkiezingen voor de VVD gekozen Edwina Molina gaat binnenkort (1/11 a.s.) overstappen (van oranje naar groen) naar GroenLinks.  De VVD verliest dus 1 zetel en gaat hiermee van 7 naar 6 zetels en GL krijgt er 1 bij, dus van 3 naar 4 zetels.

 

Het VVD-bestuur laat weten dat deze beslissing als een donderslag bij heldere hemel kwam; voor de fraktie was het een onaangename 'verrassing' maar had men al het idee dat Molina niet funktioneerde zoals zijzelf -of de fraktie - had beoogd,  maar ook dat zij zich toch niet thuisvoelde bij de VVD.  Dat zij nu al na zo'n korte tijd (nét een 1/2 jaar) voor een andere (oppositie) partij heeft gekozen, werd niet verwacht. 

Edwina Molina geeft zelf geen kommentaar, zij heeft als woordvoerder Quito Nicolaas (kijk ook bij 'Gedichten2006')

 

Volgens de procedure mag dit wél, evenals op persoonlijke titel een eenmans/-vrouwspartij beginnen (na een afsplitsing). Waarschijnlijk zal er binnenkort wel een discussie op gang komen over dit onderwerp: is dit zetelroof? Moet de zetel die opgegeven wordt niet naar de volgende kandidaat op de lijst? De kiezers hebben op iemand gestemd: kiezen zij daarmee op de persoon-zelf of kiezen ze daarmee voor de persoon in die partij?

 

 

 


 

18-10-2006 Almere moet ( tóch) tweede deel LOSGELD betalen!

Afdracht 2e tranche ROA bijdrage  

Burgemeester en wethouders Almere hebben ingestemd met de betaling van de 1e termijn ad € 4.396.200,-  van de tweede ROA bijdrage (Stadsregio Amsterdam) 

Eind 2007 zal de 2e en tevens laatste termijn aan het ROA worden betaald.  

De betaling is een uitvloeisel van de afspraken die in het verleden met de ROA zijn gemaakt, toen de gemeente Almere uit het samenwerkingsverband trad. Deze afspraken zijn in 1995 vastgelegd in het VINEX uitvoeringsconvenant.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NB Naar mijn mening stond er in die afspraken óók dat Amsterdam (het Rijk) zou zorgen voor de nodige infrastruktuur....in ruil voor door Almere te bouwen woningen tbv de Randstad/A'dam (in zeer grote aantallen!) Omdat Almere -toen- liever zelfstandig wilde blijven en niet behoren tot het conglomeraat 'Amsterdam', de Stadsregio ofwel de 'Stadsprovincie', moest Almere zich 'uitkopen'  voor deze sommen in twee etappes. Helaas blijft het feit dat Almere zich desondanks al die jaren heeft gehouden aan de -toen-  afgesproken verplichte bouwopdracht voor woningen......zonder dat daar dus 'wegen' tegenover staan!!! IK SNAP HIER DUS NIETS VAN.

 


 

 

18-10-2006 Flevolands 'Burgerprojekt"over toekomst landelijk gebied

Gedeputeerde Staten dragen 20.000 euro bij aan uitvoering van het projekt ‘Het Nederlands burgerpanel over de toekomst van het landelijk gebied’ van de Vrije Universiteit (VU). Doel van dit project is om inzicht te krijgen in de vraag hoe burgers op een niet-formele manier betrokken kunnen worden bij besluitvorming. Flevoland is gevraagd mee te werken op grond van de ervaringen met burgerpanels bij het totstandkomen van het concept Omgevingsplan. 

 Een consortium van onafhankelijke stichtingen in Europa heeft het initiatief genomen om een Europees burgerpanel op te zetten. Gekozen is voor het thema ‘de toekomst van het landelijk gebied’ omdat dit in veel landen actueel is, zowel op Europees als regionaal niveau. Voor Nederland wordt het thema nader uitgewerkt rond het voorzieningenniveau in het landelijk gebied. De burgerpanels kunnen zich buigen over vragen als hoe het platteland weer aantrekkelijk gemaakt kan worden voor jongeren zodat zij er blijven wonen. Of hoe jongeren en andere bewoners meer bij het sociale leven op het platteland betrokken kunnen worden. De precieze vragen werkt de VU nog nader uit. Daar heeft ook de provincie een rol bij. Hetzelfde geldt voor het samenstellen van het burgerpanel. Flevoland kan in dit project voortbouwen op de positieve ervaringen die eerder zijn opgedaan met de drie burgerpanels rond het Omgevingsplan. Bovendien geeft deze vernieuwende werkwijze inzicht in de opvattingen van Flevolandse burgers over de toekomst van ‘hun’ platteland, en meer specifiek over het voorzieningenniveau.  Deelname aan het project veronderstelt een open houding ten aanzien van de adviezen die de burgers geven. Dit betekent dat de provincie bereid is om haalbare en zinvolle adviezen te verwerken in haar beleid. Gedurende het jaar dat het project loopt, zal de provincie aandacht besteden aan de voortgang en uitkomsten.  Flevoland is de enige provincie in Nederland die deelneemt. Er doen 10 andere regio’s uit Europa mee. Naast de provincie nemen in eigen land ook de ministeries van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Visserij deel aan dit project

 

 


 

18-10-2006 PvdA-discussieavond over 'Wonen in Almere'  

 

 

Hieronder een verslag van de avond

 

De PvdA Almere organiseert op woensdag 18 oktober een discussieavond in 'The Lake' om 20.00 uur over Wonen in Almere. De aanwezigen kunnen de degens kruisen met onder meer Staf Depla (lid 2e Kamer PvdA), Adri Duivesteijn (wethouder Almere) en Mária van Veen (directeur Nederlandse Woonbond). 

Almere is al 30 jaar de grootste bouwput van Nederland maar dat wil Almere de komende jaren alléén maar blijven als de infrastruktuur met ‘het oude land’ op korte termijn verbetert.  Onder leiding van voormalig journalist Patrick van ’t Haar, nu persoonlijk assistent van wethouder Johanna Haanstra, gaan bekende namen uit de wereld van de volkshuisvesting in debat over 5 stellingen:  

1)  Wouter Bos legt bom onder Almeerse woningmarkt; 2)  woningcorporaties moeten niet op hun geld zitten, maar woningen bouwen; 3)  er zijn genoeg Seniorenwoningen Seniorenwoningen; 4)  als Almere geen goedkope woningen heeft, gaan de minima maar ergens anders wonen;  5) iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, desnoods in een ‘aso-container’.

Aan de discussie doen diverse bekenden uit Woonland mee. Staf Depla is lid van de Tweede Kamer en heeft regelmatig kritiek op het huurbeleid van het kabinet Balkenende en op de prestaties van corporaties. Adri Duivesteijn is wethouder in Almere en moet niet alleen zorgen voor veel nieuwbouw maar ook voor een inhaalslag sociale woningbouw. Mária van Veen is directeur van de Nederlandse Woonbond. Lex Pouw (Ymere) en Arjen Deutekom (Goede Stede) zijn beiden directeur van een ‘Almeerse’ woningcorporatie. Besturen van Almeerse huurdersverenigingen en van de ouderenbonden zullen ook present zijn, evenals PvdA-raadslid en 2e Kamer- kandidaat Lea Bouwmeester. De discussie vindt plaats op woensdag 18 oktober vanaf 20.00 uur in Partycentrum ‘The Lake’, W. Dreesweg 10 in Almere Stad, bij station Almere Centraal.

----------------------------------------------------------------------

VERSLAG van 18 september 2006

Wist je dat de overheid  gemiddeld jaarlijks € 5.500 per huishouden subsidie geeft aan de 4 miljoen eigenaren van koopwoningen vanwege de hypotheekrenteaftrek? Wist je dat de overheid per huursubsidieontvanger gemiddeld € 1.780 per jaar uitgeeft? Daarom was het nuttig en nodig om een discussieavond te organiseren over Wonen. Ruim 80 aanwezigen hebben de bijeenkomst bezocht.

“Huiseigenaren moeten banger zijn voor rentestijging dan voor een beperking van de hypotheekrenteaftrek”  

De discussieavond Rondom Wonen en Almere is een succes geworden. Er moesten tuinstoelen worden bijgezet voor de deelnemers aan de discussie. Staf Depla legde uit waarom huiseigenaren banger moeten zijn over een stijging van de hypotheekrente, dan voor de plannen van de PvdA met de hypotheekrenteaftrek. 

Adri Duivesteijn wierp de ‘overlast’-handschoen toe, die woningcorporatie de Alliantie direct opnam. Mária van Veen hield een vurig pleidooi voor goedkopere huurwoningen. Ook voor modale huurders. De PvdA Almere heeft op 18 oktober 2006 een succesvolle discussieavond georganiseerd. Niet alleen de Almeerse huurdersverenigingen en de ouderenbonden waren naar The Lake gekomen om mee te praten. Ook Humanitas Almere en de 3 directeuren van Almeerse woningcorporaties waren aanwezig. Ruim tachtig betrokkenen deden mee aan een inhoudelijk openbaar gesprek.  

Staf Deplalid van de Tweede Kamer en gedreven PvdA-woordvoerder Wonen – vind de beperking van de hypotheekrenteaftrek een rechtvaardige correctie. “Onze maatregelen zullen alleen nieuwe huiseigenaren treffen die 52 procent inkomstenbelasting moeten betalen. Dan heb je het over vijf procent van de Nederlandse belastingbetalers, die een heel goed inkomen hebben. Het is toch niet logisch dat je steeds meer hypotheeksubsidie krijgt van de overheid als je inkomen stijgt, terwijl een iets hoger inkomen direct verlies van huurtoeslag oplevert?”  Het lid van de Tweede Kamer wees er fijntjes op dat minister Zalm al drie keer aan de aftrekbaarheid van de hypotheekrente heeft gemorreld. “Dat heeft nooit gezorgd voor lagere prijzen van koopwoningen. Dat zal nu ook niet het geval zijn. Door de overdrachtsbelasting af te schaffen zullen wij de drempel voor starters om een huis te kopen juist verlagen. En dat betalen we met wat minder hypotheeksubsidie voor veelverdieners.”  Volgens Staf Depla hebben huiseigenaren meer reden om bang te zijn voor een rentestijging dan voor minder hypotheeksubsidie. “Banken lenen kopers van woningen steeds meer geld. Daar lijkt een heel groot risico te ontstaan. Als de rente omhoog gaat, heeft de koper direct een gat in het huishoudbudget.”  

De Almeerse kandidaat voor de Tweede Kamer Lea Bouwmeester mocht het onderwerp aso-container aansnijden. Wethouder Adri Duivesteijn wil dat woningcorporaties de regie nemen bij overlast. “De huisbaas weet het beste wat er in een buurt gebeurt. De sociale verhuurder moet zijn netwerk aanspreken en is verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing.” Jim Schuyt van De Alliantie wil daar graag afspraken over maken met de wethouder. Adri Duivesteijn giet dat graag in prestatieafspraken met de sociale verhuurders.  

Mária van Veen (Woonbond en kandidaat lid voor de Tweede Kamer van GroenLinks) hield een vurig pleidooi voor meer betaalbare huurwoningen. “Een alleenstaande met een netto inkomen van € 1.200 krijgt geen huursubsidie en kan het geld voor een koopwoning niet lenen. Met standaardhuurprijzen van € 500 of € 600 is het wonen voor zo iemand veel te duur. Er moeten dus meer goede huurwoningen met een maximumprijs van € 400 komen.”

 


 Vrijdag de 13e okt.2006 Bestuurders Noordvleugel teleurgesteld over kabinetsbesluit A6-A9

En wethouder Adri Duivesteijn is behoorlijk boos!  Snel duidelijkheid over Gaasperdammerweg gewenst  

 

De bestuurders van het platform Bereikbaarheid Noordvleugel zijn teleurgesteld dat het kabinet voorlopig geen besluit neemt over de verbreding, verdieping en overkluizing van de Gaasperdammerweg. Deze vorm van gefaseerde besluit- vorming biedt namelijk geen garantie voor het oplossen van de files en het leefbaarheidprobleem van omwonenden. De bestuurders doen een beroep op de Tweede Kamer om een keuze te maken voor de volledige Stroomlijnvariant.  

Door nu te kiezen voor extra onderzoek, worden de fileproblemen niet opgelost.  

"De Gaasperdammerweg is een snelweg die nu door Amsterdam Zuidoost loopt en straks alleen maar drukker zal worden. Een goede inpassing van deze weg is dan ook absoluut noodzakelijk. Het voorstel voor verbreding, verdieping en overkluizing van de weg zorgt voor een betere leefbaarheid en betere verkeersafwikkeling. Het kabinet laat de bewoners van Amsterdam Zuidoost en de automobilisten in de kou staan”, aldus de bestuurders van de provincies Noord- Holland en Flevoland, de gemeenten Amsterdam en Almere en het ROA.

De Stroomlijnvariant kan ook in fases uitgevoerd worden,  maar schandalig, deze uitgestelde besluitvorming!  Zonder robuuste oplossing voor de verkeers- problematiek kan de schaalsprong van Almere niet plaats vinden.  Door overkluizing en verdieping van de Gaasperdammerweg ontstaan vele mogelijkheden om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. De wijken aan beide kanten van de weg kunnen met elkaar worden verbonden. De geluidsoverlast wordt verminderd, de lucht- kwaliteit kan binnen de normen blijven, er kan meer groen aangelegd worden en er kunnen circa 800 woningen worden gebouwd. De Gaasperdammerweg is een cruciale schakel in de verbinding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De komende jaren neemt het verkeer op deze weg flink gaan toe, niet in de laatste plaats door de 60.000 woningen die in Almere moeten worden gebouwd. Verbreding van de weg is dus noodzakelijk om lange files te voorkomen. Uiteraard dient ook de A9 door A'veen goed ingepast te worden.  Op 5 oktober 2006 jl hebben vrijwel alle frakties zich uitgesproken voor een snel en duidelijk besluit voor een duurzame oplossing van de wegproblematiek. 

De Noordvleugel doet een drin gend beroep op de leden van de Tweede Kamer hun eerdere uitspraken in daden om te zetten en de regering door een motie tot de juiste keuze te brengen

 


 

11-10-2006 Laatste inspreekmogelijkheid Omgevingsplan !!!

Op woensdag 11 oktober 2006 om 13.30 uur vergadert de projekcommissie Omgevingsplan in Nieuwland Erfgoedcentrum te Lelystad over het Omgevingsplan voor de provincie Flevoland. Het is de laatste mogelijkheid voor inwoners en organisaties van Flevoland om in te spreken bij Provinciale Staten. De vergadering is een voorbereidingsvergadering op de definitieve besluitvorming op 2 november.

In het Omgevingsplan maakt de provincie belangrijke keuzes voor de toekomst. Provinciale Staten (PS) hebben zich op diverse manieren op deze besluitvorming voorbereid. Zo hebben 3 burgerjury’s Provinciale Staten geadviseerd over de ontwerp-plannen. Ook zijn PS op werkbezoeken geweest en zijn hoorzittingen gehouden. Daarnaast hebben PS van vele inwoners en organisaties binnen Flevoland brieven en adviezen gekregen.

 Inwoners en organisaties die op 11 oktober van het spreekrecht gebruik willen maken moeten daarvoor contact opnemen met de statengriffie, telefoonnummer 0320 265705, of per mail karin.kloetstra@flevoland.nl 

Men kan ook gewoon als publiek de vergadering bijwonen. De vergadering begint 11 oktober om 13:30 uur.

 


6-10-2006 Verontrust

 Ingezonden brief van Dick Timmer  

Ik woon nu meer dan zestien jaar in Almere en ben van mening, dat het met onze stad de verkeerde kant opgaat. Waarom kunt u zich afvragen. Welnu, ik ben van mening, dat het gemeentebestuur zich niets aantrekt van haar burgers en dat is een kwalijke zaak. Ik ben al wat ouder en heb een aantal jaren als vrijwilliger mogen meewerken aan programma’s van – indertijd – ATV (Almere Televisie). Wij hadden veel contact met ons stadsbestuur en gemeenteraadsleden, mensen - met voorop burgemeester Ralph Pans-  die het beste met Almere voor hadden, plannen ontwikkelden voor een stad  waar het prettig wonen is met leuk ontworpen woonwijken, de daarbij behorende voorzieningen enz. Wij waren enthousiast. 

Maar wat zien we nu? Op alle gebied telt de burger minder mee. Zo is er een kostbaar onoverdekt dus tochtig winkelcentrum gerealiseerd (waar zie je dat in Nederland en Europa nog?). dat bovendien niet denkend aan gehandicapten en oudere mensen hellend ontworpen is. Zich verkopend aan projectontwikkelaars zijn de huren daar zo hoog, dat nu al een aantal ondernemers in de problemen dreigen gekomen (ook omdat de omzetten te laag zijn). Anderen, die uit hun al jaren bestaande zaak (het Circus bijvoorbeeld) verjaagd zijn, kunnen deze hoge huren niet opbrengen. Er zijn te veel eenzijdig gerichte mode- en schoenenzaken gevestigd. Dat kan je toch niet interessant noemen.

Wat de zorg voor de burgers betreft, lees ik in uw onvolprezen medium, dat onder meer de afvalstoffenheffing ongeveer 27 euro verhoogd wordt, omdat wij als burger het straatvegen en het leeghalen van afvalbakken hieruit moeten gaan betalen. Hoe komt men erop?

Het zwembad in Haven wordt gesloopt, hetgeen betekent, dat moeders nu met hun blagen achterop de fiets naar Almere Poort kunnen fietsen. Waanzin.

Een tijd geleden is al het afvalperron in Stad gesloten, waardoor je veel kilometers moet rijden om je grofvuil kwijt te raken. Wat een wonder, dat het overal zo’n rotzooi is en de boel verloedert. Waarom is dat nodig?

De inkomsten van de parkeertarieven vallen blijkbaar één miljoen mee. Dit wordt gestort in de algemene middelen en verdwijnt dus in de massa. Een wethouder wenst niet het avondparkeren (in praktisch lege en niet bewaakte garages) gratis te maken om de mensen, die in de stad bijvoorbeeld cursussen, vergaderingen bijwonen of gewoon naar de bioscoop willen of een glaasje willen drinken, ter wille te zijn. Een nagenoeg lege garage brengt immers toch niets op zou je zeggen, dus…. Zo zijn er nog veel meer zaken – ik kan wel aan de gang blijven - op te noemen, die mij dwars zitten. En dat verontrust mij zeer. 

Het is voor de bewoners van Almere niet meer zo leuk als het vroeger was, helaas.  

Dick Timmer


5-10-2006 Programmabegroting 2007

Op donderdag 5 oktober 2006 presenteert het Almeerse College de Programmabegroting 2007 tijdens de Politieke Markt.

Deze programmabegroting is de beleidsmatige en financiële vertaling van het werkplan 2006-2010.

 

 


 

5-1-2006 Sta eens stil bij Almere 

 

Ingezonden column van Marien Vlug

 

Na een succesvolle lobby van het gemeentebestuur staan de file-problemen rondom Almere nu eindelijk op de agenda van de landelijke politiek. Het feit dat de verkiezingen in aantocht komen heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Als redelijk ingevoerde deskundige heb ik me verbaasd hoe de discussie over A6/A9 verbinding en de bijbehorende groeiopgave nu loopt. 
Alweer ruim 12 jaar geleden is de Craag-studie opgestart naar een betere benutting van de A1/A9. Sinds die tijd is er vrijwel niets aan het file probleem verbeterd. Ondertussen zijn er wel weer meer dan 60.000 inwoners in Almere bijgekomen! Die uitstel- en vertragingstactieken heeft er nu toe geleid dat de Almeerse gemeenteraad nu met de vuist op tafel heeft geslagen en nogmaals heeft bevestigd "geen extra wegen dan ook geen extra woningen". De extra woningen zijn nodig omdat het op het oude land moeilijk is om met de huidige strenge regelgeving nog plekken te vinden waar nog woningen gebouwd kunnen worden. Deze woningen zijn nodig om de krappe woning- en huurmarkt ruimte te geven. In Almere is die ruimte wel aanwezig. 

De gemeente Almere zag jaren geleden de bui al hangen, heeft geprobeerd in goed overleg met het Rijk de groeipijnen van de sterk groeiende stad op te lossen. Zo was 5 jaar geleden in de gemeentepolitiek de achterstand in voorzieningen een hot item. In het speciaal voor de schaalsprong in het leven geroepen projectburo "Toekomst Almere" heeft het Rijk echter laten zien dat er met hun wel te praten valt, maar als het op daden aankomt dan kun je lang wachten....  

Almere is al jarenlang voorstander van een directe verbinding van de A6 naar de A9. Het is de enige oplossing die het minst schadelijk is voor het milieu. In de nu voorgestelde alternatieve oplossing wordt de A1 verbreed naar 2x 6 stroken en de Gaasperdammerweg 9 stroken. Wel lekker breed maar iedere vervoersdeskundige zal je vertellen dat er toch nog files zullen blijven bestaan. Dit komt omdat er in deze oplossing nog steeds een ’single point of failure’ heeft. Heeft iemand een klapband of een misselijk kind in de auto -op die verbrede A1-  dan staat er gelijk weer een file. Een oplossing waarbij er meerdere wegen naar Amsterdam cq Schiphol zijn, geeft  veel betere waar voor je geld omdat als er één route uitvalt er altijd nog een andere beschikbaar is. Het argument dat de natuurbeschermers gebruiken tegen de A6/A9 verbinding is sterk verdraaid. De leugen regeert ook hier al jarenlang. De A6/A9 gaat helemaal niet door het Naardermeer, maar grotendeels door weilanden en een golfterrein. De GroenLinks fractie in de Gemeenteraad heeft me geleerd om zuinig met ruimte om te gaan. Nou hier kunnen eindelijk wat molshopen nuttig gebruikt gaan worden. De ruimte die de weg zal innemen, is relatief gering en wordt intensief gebruikt. Zonde om al die ruimte ongebruikt te laten. En vertel me nu niet dat het zo’n uniek stuk natuurgebied is. Niemand maakt er gebruik van. De autonome ontwikkelingen van de Oostvaardersplassen en al het natuurgeweld (zelfs onkruid) laat zien dat de natuur veel sterker is dan de mens en dat je die in dit kikkerlandje dient te beteugelen.

Als Fortuijn niet was doodgeschoten had het gezond verstand zijn stem gehad. Gewoon de asfaltmachine bij het knooppunt Muiderberg richting Abcoude sturen. Nu hebben georganiseerde slimmeriken heel hard geroepen en is de publieke opinie stapje voor stapje in het net gedreven. (Nee, een tunnel moet er komen...Goh duur hè....Dan maar extra wegen door de Bijlmer). De verbreding van de Gaasperdammerweg is een oplossing die de mensen die dat het meest aangaat (Almere en A'dam- Zuidoost) helemaal niet willen! Gewoon vanuit Almere achterlangs Amsterdam Zuid-Oost naar de A9. Niet door de stad maar langs de stad. Anders blijven we stil staan bij Almere.   

 

Marien Vlug  5 oktober 2006

 


 

3-10-2006 Voortbestaan Cinescope voor 2006 (nog) verzekerd

Het college heeft besloten eenmalig € 100.000 te reserveren om de huur van het pand van filmtheater Cinescope voor 2006 zeker te stellen. Ondanks de jaarlijkse subsidie en de aanvullende subsidies, blijft deze bioscoop in stad een zorgenkindje. Het bezoekersaantal is (al vanaf de start) nog steeds tegenvallend. Om het bioscooptheater in de huidige vorm te laten voortbestaan, zou een zeer hoog subsidiebedrag vergen. 'Men' (de politiek) denkt nu aan een mogelijkheid tot voortzetting in afgeslankte vorm. Maar aangezien een 'afgeslankt'  filmtheater op de huidige lokatie moeilijk zal zijn, worden alternatieven onderzocht, zoals andere lokatie en mogelijk andere exploitanten voor het filmtheater -in kleinere vorm.

Maar wat iedere weldenkende burger allang weet, daar zijn geen onderzoeken voor nodig, het Filmtheater had nóóit uit Almere-Haven  weggehaald moeten worden!

Toen 'die Blechtrommel' (zoals het filmtheater toen nog heette) nog gehuisvest was in Corrosia, was het knusse zaaltje van theater De Roestbak meestal helemaal vol met enthousiaste filmliefhebbers. Na afloop werd er vaak nog geanimeerd nagepraat met een drankje in de hand. Maar helaas, de grenzeloze ambities van de Almeerse bestuurders kennen geen pardon: alles moet naar Almere-stad, dus ook het filmtheater. Het beoogde bruisende culturele hart van Haven werd daarmee ook weggerukt en bloedt langzaam dood....tot de subsidie stopt. We zien dat aan de Kerkgracht, de beoogde Kunstgracht, waar kunstenaars/ondernemers zeker hun best doen maar 'de loop' komt er niet in want... Expo CCCorrosia doet nu nog  z'n best maar....gaat binnenkort óók weg naar Stad, in de buurt van het CKV/nieuwe Theater.....

 

Dus kijk eens konkreet naar de problemen: waarom komen mensen niet naar Cinescope in Almere-stad? Allereerst moet er overal parkeergeld betaald worden, óók tot 's avonds laat. Verder ligt Cinescope helemaal niet zo gunstig en opzichte van het nieuwe Stadshart....ligt buiten de route. Het ligt dan wel in het 'centrum' maar dat is een dooie boel. Als de winkels dicht zijn, zijn de Almeerders ook weg! Dus gezellig uitgaan is het ook al niet. 

Verder is het zo, dat ondanks de vele plannen om de zaaltjes vol te krijgen in Cinescope, die zalen verhuurd worden aan óók al door de gemeente gesubsidieerde organisaties! Dat brengt dus nooit geld op, dat vestzak/broekzak-geld, dit is totaal a-commercieel!  Terug naar Haven dus????

 


 

25-9-2006  Sta 's stil bij Almere :  wij willen niet meer file-rijden!!

 

 

Maandag 25 september, tijdens de ochtendspits, roept Almere de Kamer en het Kabinet op eens stil te staan bij de bereikbaarheid van Almere. Dit heeft burgemeester Jorritsma tijdens het Miljoenennota ontbijt van de gemeente Almere aangekondigd. De vriendelijke fileaktie vindt plaats op de A1 tussen Almere en A'dam, tijdens een werkbezoek waarvoor de voorzitters en leden van de vaste kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat en Vrom en de fraktievoorzitters van de 2e Kamer aan Almere zijn uitgenodigd. Zij rijden, samen met het Almeerse college, de raad, bedrijfsleven en overige partners, in bussen mee in de file. 

Na terugkeer van de bustour in Almere overhandigt burgemeester Jorritsma hen een petitie. De filerijdende Almeerders kunnen de actie steunen met een speciaal vlaggetje dat zij achter hun autoruit bevestigen.  Met deze aktie willen de organisatoren zowel de Kamer en het Kabinet laten weten dat Almere recht heeft op een -snelle- beslissing maar óók uit sympatie voor de filerijdende Almeerder. 

 

 

De aktie vindt plaats één dag voor de Algemene Beschouwingen; kort daarna, op 5 oktober vergadert de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat over de Noordvleugelbrief.  Almere staat op het punt om een enorme (groei)sprong te maken. In minder dan 25 jaar moeten 60.000 woningen worden gebouwd. Almere wil best de door Den Haag gevraagde extra bijdrage leveren aan het vervullen van de woningbehoefte in met name de Noordvleugel.; maar daarbij horen wel goede verbindingen. Die zijn er nu al onvoldoende, getuige de files waar forenzend Almere dagelijks mee te maken heeft. Al jaren vraagt Almere aan Den Haag om een konkreet plan en vooral om de daarbij behorende besluiten, maar helaas......Almere wil best nog eens 180.000 woningzoekenden binnenhalen, maar die moeten de stad ook weer uit kunnen, anders géén schaalsprong!

 

 

====================================================

 

19-9-2006  Politieke aktie tegen files ....uitgelekt.....

 

 

Bedoeld als verrassingsaktie (door de gemeente Almere en de VBA (Ver. Bedrijfskring Almere) tegen de 'eeuwige Almeerse files' op maandag 25 september a.s., nav het Miljoenen Ontbijt dat woensdag 20/9 plaatsvindt, is deze aktie toch voortijdig uitgelekt......Bedoeling was -en wellicht is -  dat vele auto's in file langzaam rijdend vanaf het Stadhuis rijden richting Almere-Poort (Poort-Dok). 

Daar zou burgemeester Annemarie Jorritsma een petitie aanbieden aan leden van de vaste kamercommissies voor Volkshuisvesting en van Verkeer. Afspraak was per slot: "wij bouwen woningen maar krijgen daar snelwegen voor terug!' Gemeente en werkgeversorganisatie zijn bang dat Almere niet konkreet als prioriteit genoemd wordt, wat betreft de (on)bereikbaarheid.

(toch wel wat laat om nu pas aktie te ondernemen....)

 

 

 

 

 


 

 

14-9-2006  Cursus Politiek Aktief alleen voor allochtone Almeerders

 

 

Voor politiek-geinteresseerde Almeerders -van allochtone afkomst- organiseert de gemeente Almere een cursus 'Politek aktief' omdat de gemeente het percentage allochtone gemeenteraadsleden te laag vindt (nu 15%) De cursus start in november 2006, wordt 's avonds gegeven in het Stadhuis Almere, en duurt t/m januari 2007.  Vooropleiding is niet nodig, speciale kennis ook niet, en les wordt gegeven door 'ervaren -allochtone- politici' . Aan de orde komen het funtioneren van de lokale politiek, de diverse stromingen, de Nederlandse democratie en welke mogelijkheden zijn er om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid? Ook debatteren komt aan de orde. De cursus kost 75 euro maar eerst is er een kennismakingsgesprek, Aanmelden tot 1 oktober 2006 bij Theresa Versteegt 036-527.77.60 of tversteegt@almere.nl

 

 

 

 


 

12-9-2006  Ook Provincie Flevoland zéér ongelukkig  over Hofstra (VVD-Den Haag)

 

De provincie Flevoland is buitengewoon ongelukkig met het nieuwe VVD-standpunt in zake de ontsluiting van Flevoland en de bereikbaarheid van Almere. Gisteren (11/9 jl) liet woordvoerder Hofstra van de VVD weten de omstreden snelweg A6-A9 af te wijzen en nu te opteren voor een IJmeer verbinding.

“De oplossing waar Hofstra nu opeens mee komt bevreemdt mij want die lost de fileproblematiek tussen Schiphol, Amsterdam en Almere niet werkelijk op,” stelt gedeputeerde Wubbo de Raad in een reaktie. “Door in dit stadium met een nieuw alternatief te komen dreigt de besluitvorming opnieuw vertraging op te lopen,” aldus De Raad

De noodzaak om de huidige capaciteitsproblemen op te lossen en om de voorwaarden te scheppen voor een spoedige start van de uitbreiding van Almere waarover het kabinet onlangs een besluit heeft genomen, verdraagt die vertraging niet. De provincie dringt opnieuw aan op een spoedig besluit over de zorgvuldig uitgewerkte alternatieven, te weten de stroomlijnvariant (verbreding bestaande wegen) en de tunnelvariant (doortrekken A6-A9). Het alternatief van de VVD-fractie biedt volgens De Raad, gezien ook de studies van VenW, geen oplossing voor de capaciteitsproblemen op de weg; het verplaatst immers de problematiek naar de A10.  Een openbaar vervoerverbinding door het IJmeer komt als alternatief aan de orde in de opgestarte Planstudie openbaar vervoerstudie Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad. 

 

Als dit alternatief wordt gekozen wil de provincie Flevoland hieraan een wegverbinding koppelen. Deze wegverbinding kan echter niet meer zijn dan een aanvulling op het hoofdnet waarbij Almere primair via de A6 wordt ontsloten.

 


 

 

12-9-2006  VVD-Almere en Flevoland boos en teleurgesteld in landelijke VVD

 

 

VVD Tweede kamerfraktie blind voor belangen Flevoland!

Marcel Lücht, kandidaat voor de Tweede Kamer namens de VVD, laat weten zéér teleurgesteld te zijn in de landelijke VVD.

 Dit nav een bijeenkomst op 11/9 jl in Dooworld Almere (kijk bij 11-9-06), waar  Pieter Hofstra bekendmaakte dat de VVD in de Tweede kamer niet langer de zolang bevochten A6-A9 verbinding steunt.  

De bereikbaarheid van Flevoland is een belangrijke kwestie, die impact heeft op meer dan alleen de wachttijd in de file. Ook het economische klimaat in Almere ondervindt hierdoor schade, evenals de huizenprijzen. Dienstverlenende bedrijven gaan minder snel in Almere zitten, omdat vertegenwoordigers, consultants of service- monteurs onderweg naar een klant, eerst een uur of zo in de file staan, voor ze Almere uit zijn. De gemeente werkt hard om bedrijven naar Almere te halen om daarmee het economische klimaat en de werkgelegenheid in Almere te verbeteren. Maar zonder medewerking van Den Haag, dat tenslotte moet zorgen voor wegen en Openbaar Vervoer-verbindingen om Almere te ontsluiten, is dit trekken aan een dood paard. 

Ironisch genoeg heeft op 25 Augustus, nog geen twee weken geleden dus, de Ministerraad wel ingestemd met een groei van Almere met 60.000 tot 75.000 woningen in de periode 2010 - 2030. Telt u even mee: Dat zijn tussen de 120.000 en 150.000 extra inwoners voor Almere, bijna een verdubbeling dus. En hoe moeten die mensen Almere uit?

Het zou de Tweede kamerfractie van de VVD en andere partijen sieren om nu eens met de vuist op tafel te slaan en van de Minister hom of kuit te eisen: óf een snelle en structurele oplossing voor de bereikbaarheid van Flevoland, óf einde groei van Almere.

 Laat de Minister dan die huizen maar in het Naardermeer bouwen!!!

 

 


 

 

13-9-2006  'ZORG'  zal de politiek een zorg zijn

 

 

Woensdag 13-9-2006 nemen Wouter Bos (PvdA) en Anne-Mei The een boekje in ontvangst over verpleeghuiszorg.

 

 Dat boekje wordt overhandigd door Gerdi Verbeet, 2e Kamerlid (óók PvdA)Anne-Mei The is bekend van haar boek "In de wachtkamer van de dood". 

De aktiviteit vindt plaats in het restaurant "De Ziel" (van zorgcentrum  'de Archipel'  in de Literatuurwijk) van 10.00-11.00 uur. In het gepresenteerde boek worden verschillende prohjekten besproken die als voorbeeld dienen voor de toekomstige Verpleeghuiszorg in Nederland. 

En....natuurlijk komt 'de Archipel' er ook in voor....als één van die projekten!

 

 

 


 

11-9-2006 Ja hoor, daar komen ze weer! Want....verkiezingen binnenkort....HOPLA!

A6-A9: Hom of Kuit.  VVD Organiseert debat over de bereikbaarheid in Flevoland met Pieter Hofstra

Op maandagavond 11 September 2006 zal Pieter Hofstra (VVD woordvoerder Verkeer en Vervoer)  in Almere in debat gaan over de-infrastructuur en bereikbaar- heidsproblematiek in Flevoland. Aan de orde komen de A6-A9, de Zuiderzeelijn/Hanzelijn, de A27 maar ook de N50 in de Noordoostpolder.                                          

Hoe groot is de kans dat deze projecten doorgaan en wat is het standpunt van de VVD in deze?  

Het debat is openbaar en gratis toegankelijk en olv het Almeerse kandidaat-kamerlid Marcel Lücht (hij staat op de 45-ste plaats). Het debat begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur bij Dooworld (bovenzaal), Schipperplein Almere (nieuwe Stadshart), parkeren in de Flevo-of Schippergarage

 

 


 

 8-9-2006 CDA stelt vragen over kasteel 

Het CDA stelt opnieuw schriftelijke vragen over de stand van zaken betreffende het Kasteel. 

Het kasteel, in de volksmond ook wel 'de Ruïne' genoemd, is in juni vorig jaar overgegaan naar een nieuwe eigenaar. Er worden echter nog steeds geen aanstalten gemaakt om met de bouw te beginnen. Dit terwijl de wethouder gezegd had dat de nieuwe bouwers een half jaar de tijd kregen om plannen te maken en informatie te verzamelen. “Toen de wethouder dat zei, was dat halve jaar al voorbij. Nu is het zelfs al meer dan een jaar geleden dat de overdracht heeft plaatsgevonden en er gebeurt nog steeds niets. Ook is de wethouder zijn toezegging om de raad voor het zomerreces van de stand van zaken op de hoogte te brengen niet nagekomen.”, aldus fractievoorzitter Nico de Haas van het CDA.”Wij willen nu wel eens weten wat er allemaal aan de hand is.” De schriftelijke vragen van het CDA zullen binnenkort op de politieke markt mondeling beantwoord worden door de wethouder.

hieronder een bericht van vorig jaar op www.Kunst-enzo.nl

21-6-2005 GRAVIN KOOPT KASTEEL ALMERE

"Kasteel Almere”, het prestigieuze project op de bodem van de voormalige Zuiderzee, is de laatste jaren niet in de meest positieve zin in het nieuws geweest. De bouw van het project, kwam door financiële problemen van de investeerder/eigenaar Tijs Blom in de zomer van 2002 stil te liggen. Het spookbeeld van een kasteelruïne in Nederlands jongste stad doemde op.De huidige eigenaar, een dochteronderneming van de Rabobank, heeft het totale object, verkocht aan twee kapitaalkrachtige ondernemingen die beiden in ruime mate beschikken over ervaring en expertise op het gebied van initiëren, ontwikkelen en exploiteren van grotere en bijzondere projecten.   

foto: Tijs Blom bij de start van het projekt Kasteel Almere  in 2001 >

De twee nieuwe eigenaren, die de aankoop en ontwikkeling gezamenlijk ter hand zullen nemen, zullen de verdere realisatie van dit bijzondere project doen plaatsvinden onder de naam die wordt gevormd door de beginletters van beide deelnemers GRA-VIN. Toepasselijker kan het niet voor de realisatie van een replica van een middeleeuws kasteel. Eén van de nieuwe eigenaren is een vennootschap die wordt bestuurd door J. van der Graaf, een ondernemer die zijn kwaliteiten in de transportsector ruimschoots heeft bewezen en ook op het gebied van ontwikkelen en beleggen in onroerend goed de nodige know-how in huis heeft. De andere eigenaar is een vennootschap die behoort tot het Vink-concern. Dit concern omvat ondermeer bedrijven die actief zijn in de (her-) ontwikkeling van woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en sport- en recreatiegebieden en ook werkzaam zijn in de transport- sektor, betonproductie, weg- en waterbouw, afvalverwerking, recycling en de realisatie van tankstations.  

 

De aankooponderhandelingen hebben geruime tijd geduurd, maar zijn steeds in goede sfeer en op constructieve wijze verlopen. Ook de positieve en resultaatgerichte houding van het gemeentebestuur van Almere en de betrokken functionarissen van die gemeente hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze aankoop. In eerste instantie zal het kasteelgebouw afgebouwd worden. Voor de overige gebouwen met omliggende terreinen (25 hectare) wordt gedacht aan ontwikkeling ten behoeve van culturele  recreatieve- en/of horeca doeleinden, hoewel andere plannen niet bij voorbaat worden uitgesloten. Het spreekt voor zich dat de ontwikkeling en realisatie in nauwe samenwerking en in goed overleg met de gemeente Almere zal plaatsvinden. Hoewel de realisatie met voortvarendheid wordt aangepakt, zal het nog wel even duren voor de bouw daadwerkelijk wordt hervat. Op bestuurlijk niveau moet nog veel besproken worden en ook in technische zin vragen vele aspecten de aandacht.

 


 

 

7 september 2006 Nieuwe Posteraktie voor gemeente (raad) Almere

 

 

 

ofwel..........gemeenteraad maakt reklame voor zichzelf .....

 

(maar het Stadshart Almere weet niets van de posters...)

 


 

7 september 2006: 100-ste Politieke Markt met gebak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze 100ste Politieke Markt, die precies viel op de eerste bijeenkomst in het nieuwe politieke seizoen, waren er speciale gebakjes aangerukt met het logo van de Politieke Markt erop, plus '100'.  Of het symbolisch is voor de komende samenwerking........ wethouder Adri Duivesteijn at in z'n eentje een gebakje, terwijl burgemeester Jorritsma een gebakje deelde met haar partijgenoot, raadslid Willem Gasman......maar wie weet: een aanwijzing voor komende bezuinigingen ;- )

 

 

 

Zoals gebruikelijk is er iedere Politieke Markt een expositie. Vandaag een tentoonstelling GGZ  "Over de drempels". Daarbij veel informatie over de verschillende mogelijkheden voor clienten van de Geestelijke Gezondheidszorg te integreren in de lokale samen- leving. Zoals: ontmoetingen, aktiviteiten, cursussen, e.d. met nuttige adressen.

 

< Stichting DAC Almere ( Dag Aktiviteiten Centrum ) stond met een kraam om info te geven (036-533.64.24)

 

 

 

 

 

 

Verder stonden er borden vol met de nieuwe posters ter promotie van het nieuwe Stadshart maar eigenlijk: ter promotie van de gemeenteraad  ;- )  

"Het begint met een besluit van onze gemeenteraad", staat op iedere poster  en 'Onze kracht" en "Onze Werkplek". 

(jammer dat het Stadshart zelf (nog) niet op de hoogte was van deze promotie-posters....)

 

De Almeerse gemeenteraad ontmoet elkaar op 7 september 2007 weer voor de eerste keer na het zomer- reces op de Politieke Markt. Deze bijeenkomst is de 100-ste Politieke Markt.  In 2004 ruilde de raad de oude raads- en commissievergaderingen in voor een werkwijze waarbij een meer flexibele behandeling van onderwerpen en ontmoeting de bedoeling was. 

 

 

Het eerste deel van de avond heet de Carrousel (van 19.00 - 21.00 uur). Er zijn vaste begin- en eindtijden voor alle onderwerpen. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn om het onderwerp te volgen is het dus altijd duidelijk hoe laat iets begint maar óók: eindigt!  Er worden sneller besluiten genomen (iedere 14 dagen). Het tweede deel van de avond is bestemd voor debat en besluitvorming.

 

< Arvid Gundersen (still going strong) ontdekte nog een foutje in het agendavoorstel voor de tentoonstelling  'Over de drempels'. In plaats van Politieke Markt stond er te lezen "Politie Markt' (!)

 

 

 

Een heel grote verbetering is de mogelijkheid om met elkaar in kontakt te komen. Raadsleden en College, maar ook inwoners of andere bezoekers. Bij de koffie, in de wandelgangen, is het makkelijk om elkaar aan te spreken.

 

 

Marchel Lucht (VVD) die kandidaat is voor de 2e Kamer; politek verslaggeefster Riet Wartenbergh igm kunstenaar Steffen Buikema;  Tom Boot (gemeente Almere)

 

 

Of je loopt de sympatieke Almeerse Stadsdichter Mario Withoud tegen het lijf

  (hij is momenteel bezig met een boekje met een gedichtenbundel)

 

 

Wethouder Martine Visser >  

 

 

 

 

 

< .....of één van de nieuwkomers in de raad Alphons Muurlink (PvdA)

(mij nog onbekend....en ook op de gemeentelijke website met info over de raadsleden is niets over hem te vinden...en dat geldt óók voor zijn PvdA-kollega'sSureyya Gok, At Kasbergen en Jack Thaboerdin. Ze hebben allemaal niets ingevuld....)

 

Regina van Oorschot, die op deze Politieke Markt de Afrikadag (17/9 a.s.) kwam promoten >  

              kijk bij 'Nieuwtjes-enzo' 17-9-2006

 

 

  Na afloop van een Poltieke Markt kan er altijd nog nagepraat worden, onder het genot van een drankje.

  7 september de 100-ste Politieke Markt!

 


7-9-2006 Almere  wil nu snel besluit Kamer ivm bereikbaarheid  

B & W van Almere hebben bij de Tweede Kamerleden maandag 5 september jl een brief aangedrongen op een snel besluit over de regionale weginfrastructuur (A6/A9). (NB Dit was ook al te horen in het radio-programma PolitiekNU van Riet Wartenbergh)

Volgens het college is voldoende informatie voorhanden om een besluit te nemen en te kiezen tussen of de Verbindingsvariant of de Stroomlijnvariant als antwoord op de bereikbaarheidsproblematiek van de stad. In het laatste geval is echter de robuustheid van het verkeerssysteem onvoldoende gewaarborgd en is daarom een gelijktijdig beginselbesluit om de IJmeerverbinding aan te leggen noodzakelijk. De derde variant die in de Noordvleugelbrief wordt genoemd, de ‘Locatiespecifieke variant’, is volgens Almere onvoldoende robuust om de toekomstige mobiliteitsgroei op te vangen en is ook nooit in een overleg met minister Peijs ter sprake geweest.  Het college is blij met een groot deel van de Noordvleugelbrief, die het Kabinet ruim een week geleden aan de Kamer zond.: Almere groeit met 60.000 woningen, maar met de nadrukkelijke toevoeging dat de stad een eigen identiteit en bijbehorende grootstedelijke voorzieningen moet krijgen en dat Rijk en regio daarin nauw gaan samenwerken. 

Almere wil alléén meewerken aan verdere groei van de stad, als er snel duidelijkheid komt over een belangrijke verbetering van de bereikbaarheid. Komt er op korte termijn zo’n Kabinetsbesluit, liefst nog voor de verkiezingen, dan staat Almere klaar om met regio en Rijk goede plannen te ontwikkelen.  

 


 

 

5, 6 en 12 september 2006 Info-avonden nota Mobiliteit Flevoland

 

 

 

Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland de ontwerp Nota Mobiliteit Flevoland vastgesteld. In deze Nota geeft de provincie aan wat zij de komende jaren gaat doen om Flevoland beter bereikbaar en veiliger te maken. t/m 15 september 2006 is iedereen in de gelegenheid om op deze Nota te reageren.

 

De komende weken belegt de provincie een aantal informatieavonden over de Nota Mobiliteit. Gedeputeerde Wubbo de Raad zal een toelichting geven en er is gelegenheid om op de plannen te reageren. De avonden worden gehouden in de gemeentehuizen van de Noordoostpolder (5 september), Dronten (6 september) en Almere (12 september). De aanvang is steeds om 20:00 uur

 


 

 

29-8-2006 Twee Flevolanders op Kieslijst 2e Kamer

 

 

 Op de VVD-Verkiezingslijst voor de (vervroegde) 2e Kamerverkiezingen (op 22 november a.s.) zijn 2 Flevolanders geplaatst. 

Jan Marc Lenards uit Emmeloord (34-ste plaats) die momenteel ook al een zetel heeft in de 2e Kamer, en Marcel Lucht uit Almere (foto) (45-ste plaats), jarenlang bestuurslid bij de VVD Almere, tót de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Hij gaf toen zijn bestuursfunktie op om mee te kunnen doen als kandidaat-raadslid. Hij werd niet gekozen. Nu is hij bestuurslid van de Kamer Centrale Flevoland en doet de PR voor de VVD.

 

 

 


 

16-8-2006 15 kandidaten voor burgemeesterschap Zeewolde

 

De sollicitatietermijn is gesloten en de commissaris van de Koningin in Flevoland heeft de binnengekomen reacties geïnventariseerd.  

De procedure voor de aanstelling van een nieuwe burgemeester voor Zeewolde is in werking getreden nadat burgemeester Dijkstra heeft aangekondigd zijn ambt in januari 2007 te willen neerleggen. Daarop heeft de gemeenteraad van Zeewolde in overleg met commissaris van de Koningin, Michel Jager, een profielschets voor de nieuwe burgemeester opgesteld en is de vacature gepubliceerd in de Staatscourant. 

Onder de vijftien sollicitanten zijn drie vrouwen. Alle kandidaten hebben ervaring in het openbaar bestuur. Van de 15 sollicitanten zijn 3 zittende burgemeesters. Daarvan zijn 5 lid van de VVD, 4 van het CDA,  2 van het CU, ook 2 zijn lid van D66, 1 is lid van Groenlinks en van één kandidaat is de politieke kleur onbekend. Nu de sollicitatietermijn is gesloten, begint de daadwerkelijke selectie van de kandidaten. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Zeewolde in oktober haar aanbevelingen over de kandidaten openbaar maakt en doorzendt naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


1-8-2006 Chris Leeuwe  waarschijnlijk 31/8/06 nieuwe voorzitter POCF

 

De Commissaris van de Koningin in Flevoland Michel Jager momenteel voorzitter van de POCF > foto

  gaat Chris Leeuwe (foto)  tot voor kort Burgemeester van Lelystad, voordragen voor de funktie van voorzitter van de POCF ofwel: de Provinciale Omgevings Commissie Flevoland

Het College van Gedeputeerde Staten heeft Chris Leeuwe al benoemd tot voorzitter omdat zij van mening is dat Leeuwe voldoet aan de voor de funktie gestelde profielschets. Leeuwe heeft al te kennen gegeven dat hij bereid is de funktie te aanvaarden. Reglementair moet de voorzitter onafhankelijk zijn, benoemd worden door GS, na consultatie van het Seniorenconvent en de POCF gehoord te hebben. Daarmee wordt voldaan aan de Dualiserings-wetgeving.

 

 

In de eerstkomende vergadering van de POCF op 31 augustus 2006 zal Chris Leeuwe worden geintroduceerd door Michel Jager, die dan zijn funktie neerlegt.


1 juni 2006  Teken Protest-aktie tegen Pedofilie-Partij!!!

Gisteren, 31 mei 2006, is er een nieuwe 'politieke' (???) partij opgericht, de NVD  (Naastenliefde, Vrijheid, Diversiteit), die zegt ' Den Haag wakker te willen schudden'... Nou, hopelijk lukt dat want  deze nieuwe 'partij' wil pedofilie legaliseren....  via de politiek! Waar de politiek allemaal voor misbruikt kan worden .....

Er is nu een kans om je handtekening te zetten onder een protest-aktie via Internet. DOE MEE!!!

 


juni 2006 Protest tegen pluizenbomen op politieke agenda!

Wat ik in juni 2005, precies één jaar geleden, al schreef bij de link 'Verloedering-enzo'  (zie bericht onderaan), gaat nu toch eindelijk gebeuren. Bewoners zijn het spuugzat en zijn bezig handtekeningen te verzamelen om dit onderwerp (van ergernis) op de poltieke agenda te krijgen. Bij 50 handtekeningen kan dit als een 'Burger-initiatief'  bestempeld worden en zal het behandeld worden op de Politieke Markt.

De uitkomst daarvan is dat er maatregelen worden genomen o.a. het inzetten van een schaapskudde in Almere-Haven!

_____________________________________________________________________________

 

juni 2005 De  pluizenbomen moeten weg!

Ook zoiets: de populieren die er zo overvloedig aanwezig zijn in Almere. 

Zij bloeien nét zo overvloedig als ze in aantal zijn! 

Van een stadsbioloog hoorde ik dat het alleen de vrouwelijke exemplaren zijn die bloeien.....Vraag is dus: waarom uitsluitend vrouwelijke bomen aangeplant als dit bekend is?? Er zijn per slot heel veel mensen die er allergisch voor zijn, dus dat is ieder jaar wéér een ellende, vooral met langdurige warmte, en zoals nu: een hittegolf. De pluizen schijnen ook brandbaar te zijn, kunnen door zelfontbroeiing gaan branden.

 

 

 

 

 

 

Hoewel het natuurlijk leuk oogt "sneeuw", zou de gemeente na ruim 20 jaar nu echt moeten overwegen deze bomen massaal te kappen en nieuwe aan te planten! Mannelijke of een ander soort boom. Misschien komt dit onderwerp wel als een verkiezings-item  ;- )

 

 


 

juni 2006 Journalist wordt politiek assistent     

  Journalist (oa voor Omroep Flevoland) Patrick van 't Haar switcht over naar 'de politiek'

(een eigen weblog had-ie al (privé)

Hij wordt politiek assistent van wethouder Johanna Haanstra (PvdA) en zal zijn journalistieke, onafhankelijke mening nu moeten aanpassen aan de politieke mores.....hele andere koek!

 

(Jelte Hoving (CU)  was de eerste politiek assistent van de nieuwe wethouder Martine Visser (vanzelfsprekend ook Christen Unie)

Wie dat wordt voor (ook nieuwe) wethouder Adri Duivesteijn (ook PvdA) is nog niet bekend. De vierde wethouder in dit College, Henk Smeeman (VVD), maakt geen gebruik van die mogelijkheid.

 


 

31-5-2006 Martin Sinke en het Rode  Kruis Almere

 

  Martin Sinke, oud-VVD-raadslid (tot de afgelopen Verkiezingen), 

is nu voorzitter geworden van het Rode Kruis, afdeling Almere.

 

 


31-5-2006 Mark Rutte is door VVD-leden tot lijsttrekker VVD gekozen.

Mark Rutte haalde 14.777 stemmen (51%), Rita Verdonk 13.131 stemmen (46%) en Jenneke Veenendaal  803 stemmen (3%).

 


2-5-2006 Mark Rutte en Jelleke Veenendaal naar Almere

Kandidaat lijsttrekkers voor de VVD Mark Rutte en Jelleke Veenendaal komen naar Almere....praten en werken...

De Staatssecretaris van Onderwijs, Mark Rutte, zal in debat gaan met Tweede Kamerlid en mede-kandidaat lijsttrekker voor de VVD:  Jelleke Veenendaal over hun ideeën voor Nederland én Flevoland.  De openbare bijeenkomst op 2 mei a.s. begint om 20.00 uur en vindt plaats in Grand Café 70’s 80’s aan het Noordeinde 92 in Almere Buiten.Voorafgaand aan het debat zal Mark Rutte op werkbezoek gaan bij het bedrijf Flevostar in Dronten, om daar met lokale ondernemers van gedachten te wisselen over landelijke én lokale kwesties. Kandidaat Lijsttrekker en Tweedekamer lid Jelleke Veenendaal, zal een werkbezoek zal afleggen bij het bedrijf Boogaart Almere in Almere-Haven. Gedurende dit bezoek, dat om 12:00 uur begint en duurt tot 14:00 uur, zal zij meewerken in de plantsoenendienst van Boogaart.


27-4-2006 Klaas Jongejan (VVD) weer terug in de Almeerse Raad

 

De (na de gemeenteraadsverkiezingen) né tbij de VVD buiten de boot gevallen Klaas Jongejan, is vandaag weer terug in de Almeerse gemeenteraad.

Doordat Henk Smeeman wethouder werd, schoof hij alsnog door als raadslid. De vorige raadsperiode was hij ook raadslid. 

Hij werd beedigd door burgemeester Annemarie Jorritsma

 

 


26-4-2006 Waaier met Duurzame Ondernemers Flevoland

In 2002 gaf de provincie Flevoland de aftrap voor een proces gericht op een duurzaam ondernemend Flevoland en werd, met Europese en provinciale steun, de Stichting Duurzaam Flevoland opgericht. Nu ( 2006), kan worden geconstateerd dat Flevoland duurzamer is geworden. Bij 333 Flevolandse MKB-ers zijn scans afgenomen en 86 bedrijven hebben een verander-trajekt doorgemaakt. Tal van praktijkvoorbeelden over duurzaam ondernemen hebben aangetoond dat heel veel Flevolandse bedrijven en de regionale overheid, goede pleitbezorgers zijn gebleken voor duurzaam ondernemen.  

Vandaag publiceert Stichting Duurzaam Flevoland als laatste activiteit een brochure in de vorm van een waaier met een bloemlezing van succesvol duurzaam ondernemen in Flevoland. Ondernemers van PlantijnCasparie uit Almere, Heembeton uit Lelystad, Prota Projectontwikkeling uit Urk, Beterbad Produktie uit Dronten, Veldhuis Elektrotechniek uit Emmeloord en Holland Reklame en Standbouw uit Zeewolde komen in de waaier aan het woord. Na vijf jaar wordt het stokje doorgegeven aan het bedrijfsleven, mogelijk ondersteund door maatschappelijke organisaties en gemeenten.


23-4-2006 VVD benoemt Harry Dijksma tot lijsttrekker statenverkiezingen Flevoland  

 

De VVD Flevoland heeft huidig gedeputeerde Harry Dijksma (55) uit Almere voorgedragen als lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2007. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld, waardoor er geen verkiezingen voor deze functie zullen plaatsvinden. Harry Dijksma heeft een lange staat van dienst binnen het Flevolandse Bedrijfsleven en de VVD in Flevoland. Momenteel heeft hij als gedeputeerde o.a. Financiën en Europese zaken in zijn portefeuille. Vanuit deze functie is hij ondermeer verantwoordelijk voor het feit dat Flevoland zeer lage lasten heeft voor de burgers. Recent is hij nog gekozen tot voorzitter van de Commissie Economisch en Sociaal Beleid van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie in Brussel

< Harry Dijksma (foto aangeleverd)

 

 


 

21-4-2006 Afscheid 'oude' College en installatie nieuw College

 

 

Tijdens een reguliere Politieke Markt werd na de pauze in de Raadzaal afscheid genomen van het 'oude' College: de wethouders Arie Willem Bijl (PvdA), Heleen Visser (Groen Links), Vincent van der Velde (Leefbaar Almere) en Douwe Halbesma (VVD). 

 

 

Van links naar rechts: Douwe Halbesma, Heleen Visser, Arie-Willem Bijl en Vincent van der Velde >

 

 

Zoals gebruikelijk vele toespraken en loftuitingen plus kado's later, werd vervolgens het, min of meer, nieuwe College geinstalleerd: Martine Visser (gedeeld voor het CDA en de CU) en Adri Duivesteijn (PvdA) worden de nieuwe wethouders (zie foto's links onder)

 

 

 

 

Zij vormen het College samen met de her-geinstalleerde terugkomende wethouders Johanna Haanstra (PvdA) en Henk Smeeman (VVD).(zie foto's onder). In totaal dus 4 wethouders maar met bijzondere ondersteuning van de 'halve wethouder' (scroll naar beneden naar bericht van 11/4 jl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het werd een drukbezochte bijeenkomst in een bomvolle raadzaal. Ook vanuit de Provincie was een delegatie aanwezig, waaronder Commissaris van de Koningin in Flevoland Michel Jager en Gedeputeerde Laura Bouwmeester.

 

 

 

Op de foto Michel Jager igm Johanna Haanstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de tribune vooraan Joke Knop (van de helaas verdwenen StadsPartij), Wilma Akkerhuis (ex-LA raadslid)  en ook op de tribune Korry Hasper (CDA-statenlid) en Laura Bouwmeester .(gedeputeerde)

 

 

 

 

 

< de beediging van de nieuwe wethouders

 

en de felicitaties erna....> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De CU en CDA-combi-raadsleden Nico de Haas en Roelie Bosch hadden nog een verrassing in petto voor de nieuwe wethouder Martine Visser ....

 

.... een boodschap van haar Collega uit Groningen, Jacques Wallage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frits Huis, fraktievoorzitter en raadslid van Leefbaar Almere, zorgde voor de vrolijke noot met een serieuze ondertoon. Hij blikte terug op de afgelopen periode en de Verkiezingen want wie had gedacht dat er een coalitie zou komen van PvdA, VVD, CDA en de Christen Unie? Gelukkig is er enige tijd verstreken tussen het presenteren van het coalitie-accoord en de installatie van een nieuw College anders had Huis wellicht de woorden van de grote volksschrijver Gerard Reve aangehaald: "Gij die hier binnentreedt, laat alle hoop varen".....Nu zegt hij: 'Welkom kameraden, een nieuw morgenrood strekt zich uit boven onze stad, een stille revolutie heeft plaatsgevonden in politiek Almere: wij zijn allen progressief geworden!' De VVD krijgt van Huis en flinke veeg uit de pan. 'Zoals Willem II in 1848 als conservatief naar bed ging en als liberaal opstond, zo legde de VVD Almere zich op 67 maart 2006 als liberaal te ruste om op 8 maart als sociaal-democratische partij op te staan...Iene miene mutte, zó wordt Rita Rutte!' aldus Frits Huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adri Duivesteijn krijgt te horen dat precies 105 jaar geleden de Woningwet door de Tweede Kamer werd aangenomen en hij vandaag Woningwethouder in Almere wordt in het ambitieuze bestuursmodel van de PvdA. 'Maar' merkt Huis op 'als het echt om ambitie, avontuur en vernieuwing gaat, zitten uw ware vrienden in de oppositie!'  Martine Visser krijgt een eerlijke kans want niet zij heeft dat topbestuurders- van- nationaal- nivo bedacht maar de PvdA

Op haar web-log schreef zij eens: "Een rode raad is duur".  Volgens Huis mag de sociale kant best wat kosten als de gemeente maar niet rood komt te staan! 

 

 

 

 

Om zowel Visser als Duivesteijn wegwijs te maken in de Almeerse politiek, zullen beiden na afloop een boekwerkje krijgen 'ter leringhe ende vermaeck'. De titel luidt "Glossarium verba irritantia politicorum".  Geschreven op persoonlijke titel door Nico van Duijn, enfant-terrible LA-raadslid (en uitgegeven in eigen beheer). Op de foto een zichtbaar trotse Nico van Duijn >

 

 

 

Het klein formaat boekje is een leuk maar ook stekelig boekje, gebaseerd op de werkelijkheid of als zodanig ervaren....korte kanttekeningen, gelardeerd met adviezen, nadenkertjes of herkenning! Aktueel óók want er wordt ook een stukje gewijd aan de pre-opening van het Stadshart (die in het water viel en 2 ton reklamebudget weg). Intrigerende kopjes zoals "Talpa tonnetje regelen"(als het college zonder raadsbesluit geld uit het verkeerde potje pakt om iets anders te financieren zoals een 'Droomvilla'om de stad te promoten). Of: "het Podium" (mét een oplossing erbij) want zoals van Duijn zegt: "het verplaatsen is slechts bedoeld voor het evenredig verdelen van narigheid betr. de terrasomzet en het uitzicht". Over "Patser, asociale": 'het feit dat je een subsidievragende instelling'/bestuur wél mag verwijten dat ze goede sier maakt van gemeenschapsgeld maar dit mag je niet samenvatten met 'asociale patsers...'.En "Persvrijheid": 'dit woord kun je beter vermijden je kunt prettig met de journalisten praten op de rookplek, van mens tot mens, en alles uitleggen...dat geeft iedereen een goed gevoel. Dit is overigens therapie, niet te verwarren met publiciteitsbeleid'.  Aldus een greepje uit de "Woordenlijst van uitdrukkingen die in de lokale politieke wereld ergernis opwekken", geschreven door Nico van Duijn, staat in het boekje, maar gek...het het deed mij toch steeds denken aan de schrijfstijl van ene Frits Huis....

 

 

Na alle felicitaties van de geinstalleerden, kon iedereen naar de borrel. Het bleef nog lang onrustig maar wel gezellig.....

 

op de foto links: Burgemeester Annemarie Jorritsma ig. Rob Beuse en Klaas Wolzak;  

  

foto midden: Pieter Jan Datema igm Arie-Willem Bijl;   foto rechts: Douwe Halbesma igm Laura Bouwmeester    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

< het Team van Almere Kennisstad hoopt op een ICT-minded nieuw College en Raad......en geld voor deze ambities.....

 

 

 

Jelte Hoving (CU)> 

 kan lachen hij wordt politiek assistent van Martine Visser

een soort 'schaduw-wethouder' (?)  

 

 

 

 

 

 

 

EdwinaMolina igm René Kempenaar

 

 

 

 

 

De expositie op deze Politiek Markt stond geheel in het teken van het Programma buro Stad.

Er werd info gegeven vanaf diverse kraampjes door alle betreffende 'managers' e.d.

 Gerda Blom (programma-manager)

en Danny Louwerse (gebieds-manager)

van het team Almere-Haven >

 

 

< op de foto Tom Boot igm Frits Huis

 

 

 

 

 

 

 Ellie Teunissen (beleidsadviseur) >

 

De expositie is speciaal opgezet vanwege de verdere ontwikkeling van Almere als goede stedelijke regisseur, omdat de stad 'in balans' gebracht moet worden. "Er is te weinig samenhang tussen gebieden en met de stad als geheel", vindt de gemeente Almere. Vandaar dat de organisatie-struktuur ook is gewijzigd. Er is nu een regie-team (stuurt op samenhang, inhoudelijk en procesmatig), een kern-team (overleg van de regievoerder met de programma- managers/-direkteuren van bestaande/nieuwe gebieden), werk-teams (nav kwesties die uit kern- of regie-team-overleg naar voren komen en moeten worden aangepakt) en bilaterale gesprekken (door de regie-voerder met opdrachtgevers, gemeentesecretaris, wethouders, enz.)

 

 

 

 

Uiteindelijk is de bedoeling dat er gebiedsgericht wordt gewerkt beter samengewerkt. Ik heb natuurlijk snel gekeken bij het kopje 'Cultuur' maar dát is toch iets anders dan wat ík versta onder Cultuur! Men heeft het hier over de cultuur van samenwerken, de aanpak dus.....

Misschien dus een goed idee hier ook échte Cultuur aan toe te voegen?! 

Het gaat namelijk over de buurt, de wijk, de leefbaarheid...dus....daar hoort Kunst & Cultuur zeker bij! (GV)

 

 


 

20-4-2006 Toch betaling tweede deel  ROA-losgeld

Het college van B en W heeft ingestemd met de betaling van de tweede ROA-bijdrage. Deze tweede betaling is een uitvloeisel van de afspraken die gemaakt zijn toen de gemeente Almere uit het samenwerkingsverband trad met de andere deelnemende ROA-gemeenten. Bij het uittreden uit het ROA (Regionaal Overleg Amsterdam) is destijds afgesproken dat de gemeente Almere aan de deelnemende ROA-gemeenten twee tranches (twee delen) van in totaal € 68 miljoen betaalt. Het bedrag van € 68 miljoen is gebaseerd op de ƒ 150 miljoen gerelateerd aan het prijspeil van 1993. Deze afspraken zijn in 1995 vastgelegd in het VINEX uitvoeringsconvenant. Daarin is afgesproken dat de bijdrage wordt verlaagd als de ROA-gemeenten de geraamde woningproductie van 38.600 woningen in de periode 1995-2006 niet zouden realiseren. Uit eerdere prognoses bleek dat de woningproductie van de ROA-gemeenten uit zal komen op 26.534 woningen. 

Als gevolg hiervan is bij de Perspectievennota 2005-2009 de 2e bijdrage verlaagd van € 45 miljoen naar € 18 miljoen (prijspeil 2006).  De uiteindelijke verrekening van deze Vinex gelden zal plaatsvinden in 2007. 


 

11-4-2006 Gevolgen van het Nieuwe College....

 

Hoewel nog niet geinstalleerd, zijn de portefeuilles van de 4 wethouders al bekend. Van de twee dóórgaande) Johanna Haanstra (PvdA): programma Jeugd en WMO (Wet Maatschappelijk Ondernemen), de Gezondheidszorg, Financien, Bedrijfsvoering, P&O (Personeel & Organisatie) en Grondbeleid. Henk Smeeman (VVD): Almere-Stad, Buiten en Haven, Sport & Cultuur, Sociaal-cultureel werk, Stedelijk Beheer, Milieu, Verkeer & Vervoer, Vergunning, Toezicht en handhaving. 

De nieuwe wethouder voor de PvdA,  Adri Duivesteijn, krijgt: Programma Almeerse opgave, Almere-Poort, Hout en Pampus, Wonen & Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in zijn pakket. Tenslotte de nieuwe wethouder met een gedeelde Partij-funktie voor CDA/ Christen Unie, Martine Visser: Economische Zaken, ICT, Toerisme & Recreatie, Onderwijs en Sociale Zaken.

De gevolgen van deze verschuivingen zijn voor de VVD dat Klaas Jongejan (voorheen raadslid VVD) nu weer terugkomt in de raad. Jelte Hoving (raadslid, tevens fraktievoorzitter CU) wordt nu persoonlijk assistent (ofwel: politiek assistent) van de nieuwe wethouder Martine Visser (die zowel CU als CDA moet vertegenwoordigen), waardoor de volgende in de raad: Roelie Bosch doorschuift als fraktievoorzitter (zij is nieuw gekozen) en Jelle Huizinga wordt het volgende instromende CU-raadslid.

Burgemeester Annemarie Jorritsma houdt in haar portefeuille: Integraal veiligheidsbeleid, Openbare Orde & Veiligheid, de Brandweer, programma Deregulering, Internationale betrekkingen en Bestuurlijke handhaving. 

 

 


 

7-4-2006 Almere heeft nieuw College!

PvdA, VVD en CDA/CU hebben een akkoord gesloten voor de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders in Almere. Het akkoord is getiteld “Voor een sociaal, ambitieus en avontuurlijk Almere” en omvat afspraken over een ambitieus beleid voor de komende vier jaar met een kwalitatief hoogwaardig bestuur. De ambities zijn:

1. Focus op de stad. Almere wordt een steeds grotere stad en ambieert nog een omvangrijke toekomstagenda van stedelijke groei. Maar Almere is al wel een stad van bijna 180.000 inwoners. Dit nieuwe bestuur richt zich op de unieke mogelijkheden en kansen van Almere, maar ook op de problemen van de stad in zijn huidige vorm.

2. Niemand aan de zijlijn. Alle Almeerders moeten volwaardig kunnen deelnemen aan het sociale, economische en culturele verkeer. Dat betekent niet dat de gemeente Almere iedereen gaat beschermen onder een warme, knusse deken. Het gaat om een vangnet dat moet voorkomen dat mensen hun plaats in de samenleving kwijt raken.

3. Samenwerking, partnerschap en omgeving. Ambities en verantwoordelijkheden moeten worden gedeeld met burgers en maatschappelijke organisaties. De gemeente kan het niet alleen en gaat ook niet over alles. Almere zit vol met creatieve en initiatiefrijke burgers, instellingen en organisaties. Dit bestuur zal een nieuw partnerschap met de stad aangaan bij het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

4. Toegankelijke en dienstbare overheid. Burgers kunnen niet kiezen bij welke overheid ze aankloppen, daarom moet de dienstverlening van de gemeente modern en van topkwaliteit zijn.

5. Een veilige stad. Bewoners moeten zich veilig voelen in hun huis, hun straat, in het openbaar vervoer, het buurthuis en het winkelcentrum. Het college zal hard zijn tegen diegenen die zich misdragen of de wet overtreden, maar ook de oorzaken van ongewenst gedrag hard aanpakken.

6. Verantwoordelijk en democratisch bestuur. Besturen betekent verantwoorden. Deze coalitie wil een college dat met een ruim mandaat kansen benut en problemen oplost. Het moet duidelijk zijn welke zaken het eerst worden gedaan. De ambities uit dit akkoord zullen in een concreet werkplan voor vier jaar worden uitgewerkt in tijd, geld en te bereiken resultaten.

7. Financiële spelregels. Vertrekpunt is een solide financieel beleid: een sluitende begroting en gezond meerjarenperspectief. Geld moet worden verdiend voordat het kan worden uitgegeven en structurele uitgaven worden niet door incidentele inkomsten gedekt. Tarieven zijn kostendekkend. Lokale belastingen worden geïndexeerd binnen de wettelijke norm.

Het college wordt gevormd door 4/5 wethouders: Johanna Haanstra, PvdA, huidig wethouder Almere; Martine Visser, CDA/CU, huidig wethouder Groningen; Henk Smeeman, VVD, huidig wethouder Almer'; Adri Duivesteijn, PvdA, huidig Tweede Kamerlid; Annemarie Jorritsma , burgemeester Almere. 

Klik hier voor het volledige coalitieakkoord 2006-2010 en de portefeuilleverdeling

 

 


6-4-2006 Debatprogramma Jongeren Lagerhuis Almere 

Vereniging Samen gaat vanaf heden, in samenwerking met Tumult Almere, een debatprogramma organiseren onder de naam"JongerenLagerhuis Almere"

Het debatprogramma is gericht op jongeren vanaf 16 jaar. Hiermee wil vereniging Samen de jongeren van Almere ten eerste een podium bieden om zich te laten horen, maar ten tweede tevens hun maatschappelijk betrokkenheid stimuleren. Op 6 april 2006 om 20:00 uur zal het Jongeren Lagerhuis Almere officieel van start gaan. Het debatprogramma vindt daarna maandelijks plaats in de Cinescope van Almere-Stad. 

Vrijheid van meningsuiting is zonder meer het onderwerp van de dag geworden. Wat kun je bijvoorbeeld wel zeggen en wat niet? Interessanter daarbij is de vraag of de jongeren van Almere dit recht ook daadwerkelijk toepassen in het dagelijkse leven, en op welke manieren zij dat doen.Vereniging Samen doet bij deze een oproep aan de jongeren van Almere, die een duidelijke mening hebben en graag het debat aan willen gaan met andere jongeren. Of je autochtoon, allochtoon, jongen, meisje, hetero of homo bent, de “Jongeren Lagerhuis Almere”  is toegankelijk voor iedereen. Sterker nog, diversiteit zal het debat alleen maar verrijken en interessanter maken! Wees er snel bij en schrijf je in om deel te kunnen nemen aan het debat. Voor aanmeldingen stuur je een mail naar: debat@verenigingsamen.nl (bij voorkeur met vermelding van je naam, leeftijd, beroep en korte motivatie voor je deelname). Voor vragen of meer informatie kun je ook bellen naar Mohamed Amin Touhami op 0652380414 of langs gaan bij Tumultbalie in de Bibliotheek van Almere-Stad.

 


 

4-4-2006 Burgerjury Omgevingsplan in Innovatie-Expres  

De burgerjury Omgevingsplan van de provincie Flevoland is uitgekozen als een van de vernieuwende projecten in de publieke sector in het kader van de Nationale innovatieweek. In die week staat Nederland een week lang in het teken van vernieuwing en kwaliteitsverbetering in de publieke sector. Van 3 t/m 5 april rijdt de innovatie-expres door Nederland. Bij elke halte staat een vernieuwend project centraal. Op 4 april doet de Innovatie Expres Almere en Lelystad aan. De provincie zal tijdens deze stop de burgerjury Omgevingsplan voor het voetlicht brengen. Via de burgerjury’s heeft de provincie haar inwoners actief betrokken bij de ontwikkeling van het Omgevingsplan. De Flevolandse burgerjury’s hebben al op veel lof en landelijke belangstelling mogen rekenen. Het gebruik van burgerjury’s om inwoners te betrekken bij het maken van beleid is een primeur voor het openbaar bestuur in Nederland.

Voordat de innovatie express Lelystad aandoet, stopt zij in Almere waar om 11.30 uur het nieuwe winkel concept van de bibliotheek Almere wordt gepresenteerd. De bibliotheek is op een hele vernieuwende manier ingericht om beter aan te sluiten bij de behoeften van het publiek dat de bibliotheek bezoekt. De eerste cijfers tonen dat dit vernieuwende concept werkt. Passagiers krijgen een rondleiding en ervaren zelf hoe het nieuwe concept werkt.  

De presentatie en discussie over de burgerjury vindt plaats om 13.30 uur bij het Erfgoedcentrum Nieuw Land in Lelystad. Programmamanager Andere Overheid Jan Boerstra heet iedereen welkom, gedeputeerde Andries Greiner zegt iets over nut en noodzaak van de burgerjury. De projectleider Omgevingsplan, Ed van der Knijff geeft een toelichting op de keuze voor de burgerjury. De Vrije Universiteit van Amsterdam licht de wetenschappelijke begeleiding toe en ter afsluiting vindt er een korte forumdiscussie plaats onder leiding van Lennart Booij.  Het reisgezelschap van de Innovatie Expres is divers en wisselend van samenstelling. Wetenschappers, politici, burgerpanels, studenten en journalisten reizen mee. Na drie dagen Innovatie Expres komt heel vernieuwend Nederland op 6 april samen in Dordrecht. Op 50 locaties in het historische stadscentrum vindt een innovatiefestival plaats. Bezoekers kunnen zich te goed doen aan debatten, lezingen, filma en documentaires, talkshows, muzikale optredens en nog veel meer. Met onder meer minister Pechtold, Martin Bril, Simon Vinkenoog, Rocky Tuhuteru. Voor meer informatie www.pinguinskunnenvliegen.nl

 


 

>> Ingezonden brief  <<

 

Ik heb mij opgewonden over het artikel op pagina 2 van de Volkskrant van vandaag onder de titel 'Nieuwe vraag: wat wil Nederland wel in Europa?' Hierbij mijn reactie: 

Reet roesten 

De regering vraagt onze mening over Europa middels een website (wat te doen als je geen computer hebt?) negen maanden na het referendum, waarin de Nederlandse burger de totstandkoming van de Europese grondwet met grote meerderheid verwierp. Zoiets laten ze over aan een staatssecretaris, in dit geval Nicolaï, die laat weten de uitslag (peiling noemt hij dat) niet te gebruiken om ons alsnog die Grondwet 'door de strot te duwen'. Van Dale zegt, dat dit betekent 'hem dwingen het te aanvaarden'.
Hij zegt verder, dat de regering de uitslag niet klakkeloos zal overnemen en dat de uitkomst haaks kan staan op het kabinetsbesluit. Van Dale kent nóg een uitdrukking: 'het zal me aan mijn reet roesten', niet zo netjes, maar het betekent' wél  'het kan me niets schelen. Bovendien moet je je leeftijd, politieke voorkeur en postcode opgeven. Kunnen ze al die oude mensen (die de Tweede Wereldoorlog nog vers in hun geheugen hebben), niet CDA, VVD en D66 stemmers gelijk de schuld geven. Weten ze meteen waar je woont, is ook gemakkelijk. Wanneer zullen we verlost worden van deze nog altijd puberende regering, die steeds gelijk wil hebben, het beter weet en zich van ons niets aantrekt. Overig Den Haag doe je best!
 
Dick Timmer

14-3-2006

 


 

16-3-2006 Nieuwe  Almeerse gemeenteraad  geinstalleerd

 

Hieronder alle nieuwgekozen raadsleden voor de diverse partijen (in blauw de nieuwe!)

 

Partij van de Arbeid (PvdA)- 12 zetels: Rob Beuse, Lea Bouwmeester, Jack Thakoerdin, Mardjan Seighali, Süreyya Gök, John van der Pauw, Mostapha El Madkouri, Ciska van Rijn, Alphons Muurlink, Klaas Wolzak, Adriana Begeer, At Kasbergen

 

                                                                                                                                  

links op de foto: Rob Beuse achter de inmiddels vertrokken Martin Wiegertjes

 

en een blije Mostapha El Madkouri

 

 

 

 

VVD - 7 zetels: Henk Smeeman, Ellentrees Müller, René Maertens, Edwina Molina, Brigitte Hulscher, Willem Gasman, Joram van Klaveren

 

 

< Edwina Molina (rechts) met haar dochter (niet in de politiek!)

 

Joram van Klaveren met René Maertens

 

 

 

Leefbaar Almere - 4 zetels: Frits Huis, Nico van Dijn, Jannie Degenhardt, Vincent van der Velde

 

< Janny Degenhardt

 

 

Vincent van der Velde > 

 

 

 

 

 

SP (Socialistische Partij) - 4 zetels: Frans Mulckhuijse, Diana Schmitz, Ed Naaktgeboren, Jan Bouwma

 

< Diana Schmitz     

 

  van rechts naar links: in gesprek:

 Jan Bouma, Ed Naaktgeboren en Frans Mulckhuijse

 

 

 

GroenLinks - 3 zetelsRuud Pet, Jolanda van Dijk, Aziz Adahchour

(CDA) - 3 zetelsNico de Haas, Berdien Steunenberg, Henk Hasper

Almere Partij - 2 zetelsBob Fonhof, Judith van Oosten (nog geen foto beschikbaar)

ChristenUnie - 2 zetels:  Jelte Hoving, Roelie Bosch >

Verenigde Senioren Partij - 1 zetel:  Cor Pot

D66 - 1 zetel: Cocky Kuipers

 

 

 


 

Van 27/3 -5/4/06 trekken Gedeputeerden de provincie in om uitleg te geven over nieuw Omgevingsplan

 

Drie gedeputeerden, namelijk: Laura Bouwmeester (water, milieu), Wubbo de Raad (verkeer en vervoer) en coördinerend gedeputeerde Andries Greiner (economie en ruimtelijke ordening) bezoeken tussen 27 maart en 5 april de 6 Flevolandse gemeenten om aan de bewoners tekst en uitleg te geven over het nieuwe Omgevingsplan 2006 - 2015

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het ontwerp Omgevingsplan nu vastgesteld. Dit ontwerp Omgevingsplan geeft het beleidskader op het gebied van water, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer, vervoer, economie, sociale zaken en cultuur. Het vaststellen van het ontwerp is de eerste stap in de officiële besluitvorming voor het nieuwe Omgevingsplan, waarover PS eind 2006 een definitief besluit neemt. In het nieuwe Omgevingsplan is vooral de rol van de provincie nieuw. Niet alles wordt van tevoren tot in de details vastgelegd, maar de provincie stelt kaders waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn. De provincie wil ook zelf ontwikkelingen in gang zetten. Daarom zijn in het Omgevingsplan 7 speerpunten opgenomen, t.w. Almere, OostvaardersWold, Luchthaven Lelystad, Markermeer/IJmeer, Oostrand van Flevoland, West-Oost as en Noordelijk Flevoland. Binnen deze speerpunten gaat de provincie samen met partners werken aan de realisatie van gezamenlijke ambities. Daardoor moet Flevoland nog mooier en beter worden dan het nu al is, is de inzet van de provincie. 

Van 27 maart t/m 8 mei zal het Omgevingsplan ter inzage liggen op alle gemeentehuizen binnen de provincie, bij het waterschap en op het provinciehuis. Iedereen kan dan zijn/haar zienswijze of bedenkingen mbt het ontwerp schriftelijk in te dienen bij G.S. van Flevoland.

Omdat het Omgevingsplan belangrijk wordt geacht voor alle Flevolanders zal een afvaardiging van Gedeputeerde Staten van 27 maart t/m 5 april in alle Flevolandse gemeenten een informatieavond houden. Daar zal meer worden verteld over de inhoud van het Omgevingsplan en is er gelegenheid om met gedeputeerden hierover van gedachten te wisselen.


9-3-2006 Géén Politieke Markt maar afscheid "oude"  Gemeenteraad

  voor het > LIED en de tekst van het lied > GRIFFIE <

De Verkiezingen zijn geweest....dus donderdag 9 maart 2006 stond in het teken van het "Afscheid van de 'oude' Raad" (raadsperiode 2002-2006). 

Het programma was als volgt:20.00 uur: Vaststellen besluitenlijsten, notulen en verslagen 2 maart 2006; Geloofsbrieven: 1) Benoeming onderzoekscommissie geloofsbrieven en 2) Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden. Daarna om 20.30 uur: Afscheid van de raad met de volgende sprekers:  allereerst burgemeester Annemarie Jorritsma (voorzitter van de raad), daarna Martin Wiegertjes (vice-voorzitter van de raad) en Rob Beuse (vertegenwoordiger fractievoorzitters) en tenslotte de Griffier Jan-Dirk Pruim.

Annemarie Jorritsma had voor elk van de 20 vertrekkende raadsleden een persoonlijk afscheidswoordje had (erg leuk!). Zij liet weten dat er in totaal weer 39 raadsleden waren gekozen, waarvan 15 vrouwen! Eén vrouw, mevrouw van Oosten, wil zich nog beraden na haar uitverkiezing voor de Almere Partij. Deze verkiezingen werden zeer beinvloed door de landelijke ontwikkelingen maar...benadrukte zij: in Almere moeten we tóch proberen om lokale thema's over het voetlicht te krijgen! De scheidende Raad heeft de Politieke Markt opgezet dus de term die zij onlangs hoorde:  'oude wijn in nieuwe zakken' klopt dus totaal niet ...het was duidelijk geen wijnkenner! Als dank voor hun bewezen diensten ontvingen alle vertrekkende raadsleden een gouden speld van de gemeente Almere en een boeket bloemen.

 

 

Cocky Kuipers en Jan Boone (D66),  Elma vden Worm, Martin Sinke en Gijsbert de Josselin (VVD) en de zaal 

De "afscheidjes" van Jorritsma. Rijk van der Linden (LA): dossiervreter;  Wilma Akkerhuis (LA): voorz. Politieke Markt, stadweiden; Marien Vlug (LA): het meest bekende ICT-raadslid; Gert-Jan Rave (VVD, niet aanw.): zéér duaal geinteresseerd; Elma van den Worm (VVD), geinteresseerd in cultuur en dossiers; Jeroen Mulder (eerst LA, daaruit gestapt en Participatie Partij begonnen, vervolgens de Lijst Mulder en de Partij van de Samenwerking maar helaas voor hem...hij komt niet terug): heeft zitting gehad in de enquete-commissie Omniworld; Sander Bossink (eerst  LA, eruit gestapt, daarna partij opgezet Jong Almere): de zanger in de Raad, maar 1/2 Almere en 1/2 Maastricht ging niet goed...; Joost van den Donk (PvdA): zijn epistels waren even lang als hijzelf; soms dissident in zijn eigen fraktie;  Frans Rietbergen (Almere Partij): een man van weinig woorden....Willy-Anne vd Heijden (GroenLinks): heel gedegen werk oa RO; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sander Bossink (Jong Almere),  Marien Vlug (LA) en Willy-Anne vd Heijden (GL), Wilma Akkerhuis (LA) Jeroen Mulder(PvdS)  en Frans Rietbergen (AlmerePartij)

Marcel Roders (LA): de ondernemer in de Raad, dossiervreter, voorsteader van rijden op aardgas; Willem Boutkan (VVD): voorvechter anti de TBS-kliniek, schipper op de binnenvaart: ik wens hem behouden vaart! Léon Kokhuis (PvdA): vice.vz. Rekenkamer, communicatieman in zijn fraktie, nét buiten de boot gevallen; Klaas Jongejan (VVD, niet aanwezig): ook nét niet erin....een sociaal en bewogen raadslid met veel werken achter de schermen; Joke Knop (StadsPartij) is met hart en ziel verknocht aan de politiek, principieel in het 'niet-stellen-van-vragen', vóór de minima en gehandicapten-vervoer; Jan Boone (D66): vz raad Stedelijke Ontwikkeling, lid Presidium; hij hamerde steeds op zijn motie voor vervanging riolering (en geld ervoor vrijmaken), lid Rekenkamer en Popzaal; Tineke Fokkens (CDA): heeft zelf een camping maar is vóór sociale woningbouw, stelde vragen over het Kasteel;  Martin Sinke (VVD): lid Presidium, goede sportcoordinator met kontakten; Gijsbert de Josselin (VVD): binnengekomen als Bert de Jong, is zijn naam bij vertrek gewijzigd; volgens zijn kinderen zit hij altijd aan de telefoon; hij heeft (bijna) 3 raadsperiodes gezeten, lid enquetecommissie Omniworld; Martin Wiegertjes (PvdA): zit er al vanaf '94 heeft het Presidium een plek gegeven, Kamermuziekfestival, Cinescope. "Het heeft de Koningin behaagd"...... Hij ontvangt een Koninklijke onderscheiding in de vorm van een lintje in de orde van Oranje Nassau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joke Knop (Stads Partij), Léon Kokhuis (PvdA), Willem Boutkan (VVD), Wilma Akkerhuis (LA)

 

Cor Pot (VSP) kan lachen: hij behoudt zijn ene zetel voor de ouderenpartij

 

Joke Knop verdwijnt geheel met 'haar' Stads Partij 

 

 

 

 

Van de vertrekkende wethouders wordt tzt afscheid genomen, die zijn nu 'interim'.

< o.a. Douwe Halbesma (VVD)  

 Martin Wiegertjes kwam aan het woord over het Presidium en de 'raadscultuur', is een leerzaam projekt geweest. De raad heeft alle experimenten geaccepteerd: een raad met lef. Voorstellen van het Presidium werden altijd overgenomen. Het huidige Presidium is nu (op één na) verdwenen.Een 'dualistisch' systeem, advies: deze grondhouding vasthouden. De Politieke Markt is een echt Almeers exposrt-artikel geworden! Tenslotte wenst hij alle vertrekkende + aantredende raadsleden veel plezier met het besturen van deze mooie stad.

 

 

Rob Beuse (PvdA-raadslid, wiens poster je nergens kon ontlopen tijdens de verkiezingscampagne!) gaat in op de volgens hem "tomeloze neiging om overal wat van te vinden van een raadslid" en roept op dat euforische gevoel van vanavond te onthouden: denk aan Bob de Jong!

 

De afsluit-spreker-van-de-avond is de Griffier Jan Dirk Pruim. Hij vertelt dat dit de 5e keer is dat hij de raad mag toespreken, eerst als gemeentesecretaris. "Deze raad heeft veel bereikt afgelopen 4 jaar want er is veel veranderd, de raad heeft de ambitie gehad om het heel anders te proberen in de bestuursgeschiedenis van Nederland. Als Griffier dankt hij voor het vertrouwen in 'ons' (ook namens het Presidium). Zonder oppositie géén coalitie! 

Voor de vertrekkende raadsleden zingen leden van de Griffie een lied 

(scroll naar boven, het begin van dit bericht + voor de tekst van het hele lied: klik op GRIFFIE daarnaast)

(ik wist niet dat ambtenaren dit soort teksten ter promotie van Almere (!) mochten laten horen..... ;- 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....de zaal, de Pers, Frits Huis en Nico van Duijn (LA)

 

 

de zaal en de frakties-assistenten (StadsPartij)

21.30 uur: Afsluiting door burgemeester Annemarie Jorritsma (met natuurlijk een hapje en een drankje na afloop; het bleef nog lang onrustig....)

 

 

 Wiegertjes igm 'de man van' (heer Jorritsma), hapjes en ambtelijke belangstelling....

 

 

en nog mer hapjes .....en drankjes.....(ook ambtelijke belangstelling) en Ruud Pet en Mario igm interviewster Riet.

 

 

Joram van Klaveren (VVD), Debora Korporaal, Jan-Dirk Pruim, Jannie Degenhardt, Willem Boutkan, Douwe Halbesma, Freiburg en Arvid Gundersen


7-3-2006 Eerste tussenstanden  opkomst gemeenteraadsverkiezingen en de uitslag

Gemiddeld lag de opkomst om 11.00 uur op 9,24 procent. Dat ligt iets boven de opkomst op dat tijdstip in 2002 (9,00 %). Het volledige overzicht per stembureau en een historisch overzicht van de opkomst gaat hierbij. (op de foto's: stemburo Waterwijk)

 

1). Het opkomstpercentage is gerelateerd aan het aantal stemgerechtigden dat per stembureau is opgeroepen. Omdat stemgerechtigden in ieder stembureau kunnen kiezen, kunnen de percentages per stembureau sterk fluctueren (stembureaus kunnen dus ook boven de 100% opkomst uitkomen).

2). In Almere zijn 4 mobiele stembureaus. Daarvan was om 11.00 alleen het stembureau in de winkelruimte in het Circus (voorheen ijssalon Mariola) aan de Grote Markt geopend (open van 10.00 tot 18.00 uur). De 3 overige mobiele stembureaus (NS Station Almere Centrum, Stadsdeelkantoor Stad West, Stadsdeelkantoor Buiten) zijn van 16.00 tot 20.00 uur geopend. 

Rond 15.00 uur opnieuw een tussenstand (gemiddelde opkomst 20.31% = 1% hoger dan in 2002)

Vanavond rond 22.30 uur definitieve uitslag. Kijk dan op www.almere.nl

nummer

 

opge-

kiezers

opkomst

kiezers

opkomst

totaal

stembureau

roepen

11.00

GR-06

15.00

GR-06

kiezers

GR-06

 

kiezers

 

11.00

 

15.00

definitief

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Stadhuis

1.781

434

24,37

1047

58,79

 

2

Zorgcentrum De Overloop

1.188

155

13,05

414

34,85

 

3

School De Polderhof

1.771

154

8,70

384

21,68

 

4

School De Loofhut

1.134

169

14,90

329

29,01

 

5

School De Dubbeldekker

1.145

103

9,00

294

25,68

 

6

Wierwinde II

1.235

140

11,34

286

23,16

 

7

School De Klaverweide

1.391

185

13,30

325

23,36

 

8

School De Drieluik

1.323

83

6,27

187

14,13

 

9

School De Brug

1.565

103

6,58

280

17,89

 

10

Gebouw Corrosia

1.929

253

13,12

596

30,90

 

11

School De Ontdekking

782

51

6,52

96

12,28

 

12

Buurtcentrum Meenten en Grienden

1.596

132

8,27

355

22,24

 

13

School De Regenboog

1.446

163

11,27

343

23,72

 

14

School De Wierwinde I

1.437

122

8,49

288

20,04

 

15

School De Flierefluiter

1.601

189

11,81

405

25,30

 

16

De Waterlandschool

1.566

134

8,56

296

18,90

 

17

School De Achtbaan

1.662

162

9,75

379

22,80

 

18

Dependance Het Spectrum

2.372

167

7,04

359

15,13

 

19

School De Driemaster II

1.507

172

11,41

297

19,71

 

20

School De Limerick

1.665

123

7,39

233

13,99

 

21

De Flevoschool

1.454

86

5,91

238

16,37

 

22

School De Buitenlucht

1.646

130

7,90

298

18,10

 

23

School De Kruidenwijzer

1.523

115

7,55

260

17,07

 

24

School De Kameleon

1.687

142

8,42

302

17,90

 

25

Dependance Al-Iman

1.448

90

6,22

207

14,30

 

26

School De Driemaster I

1.603

156

9,73

344

21,46

 

27

School Het Spectrum

1.879

145

7,72

310

16,50

 

28

School 't Kofschip

1.641

160

9,75

317

19,32

 

29

School De Waterhoek

1.585

150

9,46

316

19,94

 

30

International School Almere

1.689

133

7,87

313

18,53

 

31

School De Piramide

1.562

142

9,09

327

20,93

 

32

School De Tjasker

1.644

123

7,48

333

20,26

 

33

School De Hasselbraam

1.604

135

8,42

287

17,89

 

34

Buurtcentrum De Wieken

1.545

124

8,03

320

20,71

 

35

Zorgcentrum De Kiekendief

1.315

135

10,27

311

23,65

 

36

Zorgcentrum Polderburen

1.172

123

10,49

266

22,70

 

37

School De Kaardebol

1.701

160

9,41

405

23,81

 

38

School De Peperbus

1.500

147

9,80

310

20,67

 

39

School De Manse

1.670

132

7,90

301

18,02

 

40

School De Duizendpoot

1.630

194

11,90

336

20,61

 

41

Buurtcentrum Parkwijk

1.887

221

11,71

518

27,45

 

42

De Torteltuin, lespunt Goudsbloem

1.640

194

11,83

425

25,91

 

43

School De Boventoon

1.647

150

9,11

313

19,00

 

44

Buurtcentrum 't Kardoes

1.538

134

8,71

300

19,51

 

45

Zorgcentrum Buitenhaege

1.343

142

10,57

343

25,54

 

46

Dependance school Caleidoscoop

1.552

163

10,50

350

22,55

 

47

Wooncentrum De Rotonde

1.813

228

12,58

514

28,35

 

48

School De Troubadour

1.423

131

9,21

308

21,64

 

49

School De Torteltuin, lespunt Aster

1.725

174

10,09

371

21,51

 

50

School Cresendo

1.424

144

10,11

293

20,58

 

51

School Syncope

1.897

175

9,23

371

19,56

 

52

School De Vedelaar

1.688

151

8,95

328

19,43

 

53

Begane grond De Concertmeester

1.819

193

10,61

419

23,03

 

54

School De Zevensprong

1.666

132

7,92

297

17,83

 

55

School De Albatros

1.670

195

11,68

365

21,86

 

56

School Bommelstein

1.687

132

7,82

337

19,98

 

57

School 't Zonnewiel , vooringang

1.655

173

10,45

350

21,15

 

58

School Polygoon

1.501

223

14,86

405

26,98

 

59

Buurtcentrum Het Forum

1.470

173

11,77

337

22,93

 

60

School De Bombardon

1.497

126

8,42

251

16,77

 

61

Filmwijkcentrum

1.445

124

8,58

265

18,34

 

62

School Aurora I

1.670

126

7,54

269

16,11

 

63

Dependance School de Kraanvogel

1.806

83

4,60

201

11,13

 

64

Stadslandgoed De Kemphaan

1.033

104

10,07

249

24,10

 

65

School De Piroutte

1.754

156

8,89

299

17,05

 

66

School Aurora II

1.814

158

8,71

285

15,71

 

67

Dependance Het Palet

1.951

93

4,77

255

13,07

 

68

School Het Kristal

1.564

120

7,67

225

14,39

 

69

School De Omnibus

1.614

204

12,64

390

24,16

 

70

School Letterland

1.740

130

7,47

280

16,09

 

71

School Het Palet

1.829

141

7,71

270

14,76

 

72

School De Optimist

1.535

127

8,27

246

16,03

 

73

School De Archipel I

1.967

117

5,95

286

14,54

 

74

School De Egelantier

2.267

160

7,06

280

12,35

 

75

Buurtcentrum De Cobra

1.416

95

6,71

243

17,16

 

76

Brede school Het Meesterwerk

1.813

116

6,40

266

14,67

 

77

School De Archipel II

1.870

137

7,33

237

12,67

 

78

Buurtcentrum Het Boegbeeld

1.474

99

6,72

234

15,88

 

79

Gebouw De Compositie

1.777

100

5,63

210

11,82

 

80

NS Station Almere-Centrum

0

0

 

0

 

 

81

Stadsdeelkantoor Stad West

0

0

 

0

 

 

82

Stadsdeelkantoor Buiten

0

0

 

0

 

 

83

Winkelruimte in het Circus

0

32

 

202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totaal GR06

126.475

11.692

9,24

25.681

20,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR02

 

117.746

10.062

9,00

21.600

19,33

47,61

De zetelverdeling wordt nu als volgt: PvdA 12 zetels, VVD: 7 zetels, Leefbaar Almere: 4 zetels, de SP: 4 zetels (de Socialistische Partij doet dit jaar voor het eerst mee in Almere), GroenLinks: 3 ztels, CDA: 3 zetels, de Almere Partij: 2 zetels, de CU (ChristenUnie): 2 zetels, D66: 1 zetel en de VSP: 1 zetel. Uit de gemeenteraad verdwijnen: de StadsPartij Almere, de ParticipatiePartij en de Partij van de Samenwerking. De opkomst was een magere 48% in Almere en voordat de uitslag geheel bekend was, was inmiddels 23.30 uur gepasseerd....misschien wel de laatste gemeente van Nederland? (Hoe zit dat eigenlijk met ...."Almere Kennisstad"   ;- )

PvdA grootste partij in Almere

De PvdA groeit van 7 naar 12 zetels en is daarmee de grootste partij in Almere geworden. De VVD ging van 8 naar 7 zetels en blijft de tweede partij. Leefbaar Almere – in 2002 de grootste partij met 9 zetels – levert 5 zetels in. De SP, die niet vertegenwoordigd was in de raad van Almere, wordt met 4 zetels de vierde partij.  

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen lag in Almere op 47,93%, een fractie hoger dan de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 (47,5%). De Almeerse kiezer heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met de stempas in een stembureau naar eigen keuze te stemmen. Het stembureau in het stadhuis kon bijvoorbeeld een opkomst van 148,5% noteren. Ruim 1% van de kiezers heeft zijn stem uitgebracht op één van de vier mobiele stembureaus die op centrale plekken in de stad waren ingericht. Maar liefst 16 van de 39 raadsleden werd met voorkeursstemmen gekozen in de raad.  

Zetelverdeling  

 

2006

 

2002

PvdA

12

7

VVD

7

8

Leefbaar Almere

4

9

SP

4

-

Groen Links

3

4

CDA

3

4

Almere Partij

2

2

Christenunie

2

1

D66

1

2

Verenigde Seniorenpartij

1

1

Stadspartij Almere

0

1

NCD

0

-

PvdS

0

-

Participatie Partij

0

-

De volledige uitslagen zijn terug te vinden op www.almere.nl

 NB jammer dat de Stads Partij Almere zómaar verdwijnt....het lokale sociale gezicht van Almere gedurende diverse raadsperiodes


De voorlopige lijst met raadsleden voor de periode 2006-2010:

Partij van de Arbeid (PvdA)- 12 zetels

 • Rob Beuse

 • Lea Bouwmeester

 • Jack Thakoerdin

 • Mardjan Seighali

 • Süreyya Gök

 • John van der Pauw

 • Mostapha El Madkouri

 • Ciska van Rijn

 • Alphons Muurlink

 • Klaas Wolzak

 • Adriana Begeer

 • At Kasbergen

VVD - 7 zetels

 • Henk Smeeman
 • Ellentrees Müller-Klijn
 • René Maertens
 • Edwina Molina
 • Brigitte Hulscher
 • Willem Gasman
 • Joram van Klaveren

Leefbaar Almere - 4 zetels

 • Frits Huis
 • Nico van Dijn
 • Jannie Degenhardt-Bochem
 • Vincent van der Velde

SP (Socialistische Partij) - 4 zetels

 • Frans Mulckhuijse
 • Diana Schmitz-Demirbilek
 • Ed Naaktgeboren
 • Jan Bouwma

GroenLinks - 3 zetels

 • Ruud Pet
 • Jolanda van Dijk
 • Aziz Adahchour

Christen Democratisch Appèl (CDA) - 3 zetels

 • Nico de Haas
 • Berdien Steunenberg
 • Henk Hasper

Almere Partij - 2 zetels

 • Bob Fonhof
 • Judith van Oosten

ChristenUnie - 2 zetels

 • Jelte Hoving
 • Roelie Bosch-Nijeboer

Verenigde Senioren Partij - 1 zetel

 • Cor Pot

D66 - 1 zetel

 • Cocky Kuipers

4-3-2006 Verkiezingsmarkt met lijsttrekkersdebat in Stadhuis

Zaterdag 4 maart 2006 organiseerde de gemeente Almere een Verkiezingsmarkt in het Stadhuis omdat de gemeente de kiezers wil informeren over wat er te kiezen valt (en 's middags een Lijsttrekkersdebat, waarbij lijsttrekkers met elkaar in debat gingen over aktuele verkiezingsthema's zoals bereikbaarheid, veiligheid, buurthuizen, onderwijs, e.d.) Alle Almeerders waren van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Voor koffie, thee, water en muziek was gezorgd en de toegang was natuurlijk (!) gratis. In Almere doen 14 politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vijf lokale en negen landelijke partijen. Alle programma’s en kieslijsten staan op de sites van de politieke partijen of zijn te vinden op www.jouwstemraaktalmere.nl  waar de Stemwijzer te vinden is. Dit digitale programmaatje bestaat uit verschillende stellingen. Uw ingevulde antwoorden op de stellingen worden getoetst aan alle verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.  

 

 

 

De verkiezingsmarkt met het lijsttrekkersdebat zijn onderdeel van de campagne ‘Jouw stem raakt Almere’. Met deze campagne wil de gemeente de opkomst naar de stembus verhogen en Almeerders informeren over de ruime politieke keuze in Almere. 

 Hieronder sfeerfoto's van een drukbezochte Verkiezingsmarkt.

 

 

 

Helaas......is er iets misgegaan met sommige foto's.....zodat niet alle partijen hier terug te vinden zijn....zoals bijv.  de nieuw in Almere SP (Socialistische Partij) met lijsttrekker Frank Mulckhuijse

Hij vertelde dat Jerome XL een speciaal RAPnummer voor de SP had geschreven (hoewel ik in een gesprek sterk de indruk kreeg dat de SP niets met 'Kunst' heeft "te elitair en kost de gemeenschap alleen maar geld!", hoort ook RAP tot 'kunst' ;- )  (vindt Kunst-enzo tenminste....dus er is hoopluister HIER

 

Frank Mulckhuijse

     

  en de CU (Christen Unie) met lijsttrekker Jelte Hoving

(vandaar even deze extra vermelding)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Verkiezingen 2006.......  er wordt druk geflyerd ondanks de sneeuw....

 

de PvdA een hele krant (maar wat moet die landelijke Wouter Bos daar toch altijd bij?!)

en voor de nr.16 op de VVD-lijst Ali Serrai persoonlijk

de (met nieuwe mensen) ParticipatiePartij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28-2-2006 Verkiezingen 2006.......PvdA loopt zich warm bij de Schoor.....

Deze week worden verschillende (kandidaat-)raadsleden van de PvdA aktief bij welzijnsstichting De Schoor als stagiaires. Op woensdag 1 maart doen zij vrijwilligerswerk aan de bar in een buurtcentrum;ze helpen mee in Almere-Buiten voor de 'meidendag' (bij het meidenwerk zijn eigenlijk alleen vrouwen welkom maar vandaag is een uitzondering; Opstapgroep Basisschool De Pyramide; vóór- en vroegschoolse Educatie  en Huisbezoeken, waarbij een medewerker met een Opstap-moeder kind het leer/werkboekje doorneemt . Op vrijdag 3 maart Opstapgroep van de Al Iman-school; (een groot deel van deze groep zit ook bij de groep ‘Oudkomers’). Deze groep heeft aangegeven het erg op prijs te stellen als er hulp komt.


27-2-2006 Nog maar één week  tot de gemeenteraadsverkiezingen 2006 ......

Het moet maar even gemeld: de eerste flyer die wij in deze hele verkiezingstijd in de brievenbus kregen! 

Ali Serrai, kandidaat-raadslid voor de VVD, laat hierop weten dat "Almere een sociaal liberale smoel moet krijgen! Heb lef!"

Omdat hij op een - praktisch onverkiesbare 16e plaats staat-  roept hij kiezers op om op hém te stemmen. Serrai wil: vernieuwing, kleinschalige ondernemingen, betere inburgering voor nieuwkomers, konkrete dingen voor de jeugd, zoals stageplaatsen, werkgarantie en starterswoningen  maar ook voor ouderen voorzieningen en meer recreatieve mogelijkheden.

Bij de gemeente gaat men er kennelijk van uit dat de kiezers permanent voor de buis (TV) zitten of de huis-aan-huis kranten doorspitten om aan info te komen van de kandidaten én de verschillende partij-programma's. Vergelijken is er dus niet bij, voor de potentiele kiezer, die meestal niet zo thuis is in dit politieke 'gedoe'.....

 

 


27-2-2006 OPEN BRIEF van Houdt Haven Groen   aan de Almeerse Politiek 

L.S.

Het blijkt dat de meer dan 400 zienswijzen, die tussen begin mei en half juni 2005 op het ontwerp bestemmingsplan Kustzone en Oostrand zijn ingediend, veel werk betekent voor het gemeentelijk apparaat. De zienswijzen van de burgers zijn nog niet helemaal verwerkt in een concept Nota van Zienswijzen. In de ingediende zienswijzen zijn ongeveer alle facetten van het ontwerp aan de orde gesteld en daardoor is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, de basis voor de verdere uitwerking van de bouwplannen, ook  aan  bijwerken toe. Zodoende weet de gemeente nog niet in hoeverre aan de mening van de burgers tegemoet zal worden gekomen en op welke punten het bestemmingsplan dus aangepast zal worden. Maar dat er aanpassingen zullen komen, staat ondertussen wel vast. 

Wij hebben in mei 2005 vastgesteld dat het ontwerp bestemmingsplan fundamenteel verschilde van het voorontwerp en dat o.i. de gemeente naar inwoners en andere belanghebbenden terug had moeten komen met een nieuw voorontwerp (zie onze zienswijze). Het zittend college van B&W komt niet meer toe aan behandeling van de zienswijzen en tilt het bestemmingsplan over de verkiezingen heen. Wij hebben daar geen moeite mee omdat wij onze hoop vestigen op een nieuw college. Een college dat begrijpt dat meer dan 400 reacties op een ontwerpbestemmingsplan, waarin nagenoeg alle facetten van dat plan aan de orde komen, betekent dat dat plan bedroevend weinig draagvlak heeft. Wij kiezen voor een  nieuw college dat begrijpt wat 'beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald' betekent en dat de moed heeft om daarnaar te handelen. Ook als dat ongeveer 2,5 miljoen euro verlies en een schadeclaim van de projectontwikkelaar betekent. Want een goed stadsdeel wil je toch tegen elke prijs behouden.  

Deze ontwikkeling betekent wel dat wij, Havenaren,  met zijn allen het bestemmingsplan Kustzone en Oostrand tot inzet van de verkiezingen kunnen maken, door onze stem te geven aan die partijen die zich niet vastklampen aan eenmaal (negen jaar geleden om precies te zijn) ingenomen standpunten over de ontwikkeling van Haven. 

namens het bestuur, met vriendelijke groet,

C. Hoekendijk-Wesselman, secretaris


 

23-2-2006 Verkiezingen: Politiek is sááááááái !!!   

Donderdag 23 februari 2006 houden Leny Hartong en Quinten Faust een Talk-of-the-town-Show in Filmhuis Cinescope in Almere-stad. Ivm de gemeenteraadsverkiezingen binnenkort staat deze avond in het teken van Politiek en politici. Er zullen 3 'opgestapte' politici aanwezig zijn en 3 nieuwkomers ofwel 'kandidaat-raadsleden'. 

Wat bezielt (bezielde) deze mensen om de politiek in te gaan????

Het begint om 20.00 uur, toegang 4 euro

 

Een verslag van deze TUMULT-avond hieronder

De Softies traden op tijdens deze Talk-of-the-Town-Show

ga ook naar de link   Jongeren2006Media  om de Softies te zien en te horen!

Hoog rose/rood & PvdA-gehalte bij Tumult

Aangekondigd als een try-out met als thema 'Politiek is sáááááái', ging Kunst-enzo hierheen want zeg nu zelf: het is toch interessant om te horen wát mensen bezielt om de politiek in te gaan en óók: waarom zij ermee stoppen! De presentatoren van de avond waren Quinten Faust en Leny Hartong en De Softies zorgden voor de muzikale inbreng (zie foto en verwijzing bovenaan dit verslag). 

In plaats van de aangekondigde 3 vertrekkende raadsleden waren er 2 aanwezig: Wilma Akkerhuis (LA) en Tineke Fokkens (CDA). Gijsbert de Josselin was verhinderd, vanwege persoonlijke omstandigheden). Van de nieuwelingen waren er ook 2 aanwezig: Bastiaan (voor het CDA) en Joram (voor de VVD) beiden kandidaat-raadslid. 

 

 

Hoewel deze opzet een aardige potentie had tot een geslaagde avond, viel mij gaandeweg steeds meer het hoge PvdA-gehalte op dat vooral uitging van Quinten. Of het nu ging over de vraag 'op wie stem je' of het feit dat alles op het toneel rood was, (behalve Leny....), de zitzakken, de shirts, de sjaals......en helaas geloof ik niet in toeval..... Ook Connie Franssen mocht nog een flinke duit in de zak doen vanwege een door de gemeente gesub- sidieerd boekje, door haar geschreven, in opdracht van de Griffie,  waarin zij vrouwelijke politici heeft geinterviewd: 'Hoge hakken, echte politek'  (in een oplage van 500 stuks). Quinten zag daar meteen brood in 'méér exemplaren voor de verkoop, desnoods voor een goed doel!' Verder bleek dat Fransen had ge'shop't bij de PvdA en Leefbaar Almere maar dat zij zich op de valreep toch heeft teruggetrokken om op een Verkiezingslijst-lijst te staan (toch nog politiek ;- ) Het aangekondigde thema 'Politiek is sáááái!' kwam deze avond totaal niet aan de orde, helaas.

 

 

Eerst werden de vertrekkende raadsleden ondervraagd door Quinten (foto: Quinten, Wilma Akkerhuis en Tineke Fokkens)

Tineke Fokkens (CDA) heeft er nu 2 raadsperiodes opzitten (daarvóór was zij ook nog Statenlid). Zij vindt het tijd om te stoppen want 'er is méér dan politiek'. Zij vertelt ze zich zoal mee bezig heeft gehouden bij het CDA, dat tegen het huidige Theater was. "Maar ja, we leven in een democratie, de meeste stemmen gelden....".Of zij soms teleurgesteld is? Fokkens verwoordt het tactisch maar....eigenlijk wél...."het gaat er niet om je zin te krijgen maar er wordt gewerkt met gemeenschapsgeld, dus geld van álle burgers!"  Gevraagd naar de zondagsopening van de winkels, zegt zij dat het CDA tegen is. "O god, jij bent christelijk!"roept Quinten uit,  waarna Fokkens vervolgt "één rustdag per week is goed!"

Wilma Akkerhuis (Leefbaar Almere) laat onverbloemd weten er geen zin meer in te hebben......"o jee, nu moet ik oppassen wat de kranten, de media, hierover zeggen ;- ). Het raadswerk is in wezen erg leuk en interessant, maar wil je het goed doen dan is het écht heel veel werk". Akkerhuis werkt als dir/zorgmanager in de Zorgsector en heeft het daar ook erg druk mee. Quinten merkt op dat Leefbaar Almere de boel wel verdraaid heeft.....eerst beloftes dat er geen betaald parkeren zou komen, en kijk nu....binnenkort overal. "Ja, we hebben te maken met 39 raadsleden en een duaal stelsel...."

 

Jammer dat er niet wat dieper werd ingegaan op bepaalde 'onvrede-punten'  zoals wellicht de sluiting van theater De Roestbak in Almere-Haven. Dit gaat verdwijnen als het 'grote' Theater (dat momenteel gebouwd wordt en nú al (terwijl het nog niet eens klaar is) een exploitatie-tekort heeft van 275.000 euro) klaar is. Een eventuele sluiting zal een forse dreun veroorzaken aan de kunstzinnige aspiraties in Haven, zoals de Kerkgracht (die ook al niet meer het beleid volgt...de subsidie is op ;- )) 

Leny Hartong deed nog enkele pogingen om wat meer diepgang te krijgen....maar Quinten reageerde hier helaas niet op, zodat hij de enige interviewer bleef.....

 

Daarna de coming-up kandidaat-raadsleden: Bastiaan voor het CDA en Joran voor de VVD, beiden jong en ambitieus. Allebei zijn zij benaderd door de partijen om op de lijst te komen (Bastiaan zelfs toen de lijst al bijna klaar was). Op de vraag aan allebei "waarom je op hun zou stemmen?", waren ze nogal eensgezind in hun antwoorden. Allebei voor de jongeren, de leefbaarheid, woningbouw voor studenten en starters en voorzieningen (met natuurlijk de nodige toevoegingen zodat er een breed scala aan beloftes ontstond!) Duidelijk was in ieder geval dat zij er zin in hebben. Maar de zaal vroeg zich af: waarom zouden wij op hun stemmen? En waarom zijn juist deze partijen uitgenodigd?

 

Binnenkort komt er een vestiging van boekhandel Scheltema in de kelder van VVD (die gaat vertrekken naar het Stadshart), dus dat werd ook hier gepromoot door direkteur Wijnands. "Leuk die concurrentie!" riep hij uit en vervolgde "wij willen een culturele rol gaan spelen in de stad, gaan daar een impuls aan geven. We hebben een ruimer assortiment dan de ARK. Er komt (na vraag uit de zaal) ook een plankje met boeken over Almere".

 

 

 

Angela (IDOLS) is dan wel een "Superstar" geworden maar zij werkt nog steeds in een telefoonwinkel (tot 1 maart a.s.), dan begint zij bij de TROS en is iedere avond op TV te zien in een programma rond primetime 19.30-20.30 uur (?) Vanaf 15 mei 2006 is deze leuke spontane meid dagelijks te zien en te beluisteren.

De Softies bleven gelukkig nog steeds zichzelf! Gitaar en drums dit keer. Er wordt steeds vaker gevraagd of ze geen CD hebben uitgebracht langzamerhand? Nee dus, maar die komt er binnenkort aan, over circa 3 maanden.

 

 

 

Wat mij ronduit stoorde, was de aanhoudende toespelingen van Quinten over de lesbische geaardheid van een bepaald persoon, en dat was beslist niet 'subtiel' te noemen! Meteen al in het begin, lachen ten koste van een ander....verder het (te) hoge PvdA-gehalte en de (te) rose/rode zelfkick-sfeer......meer dan jammer.  Vandaar, even recht voor z'n raap: Quinten, als je dit soort dingen leuk vindt om te doen, begin dan een eigen ONE-MAN (?) Show.  Nu vond ik, en ik stond daarin niet alleen, het vaak heel grof en van weinig respekt getuigen voor een ander. 

Iedere donderdag en vrijdag Tumult in zaal 3 altijd 4 euro pp Voor verdere info en programma TUMULT

 


25-2-2006 Verkiezingen 2006 ......

Zaterdag 25 februari 2006 komt Wouter Bos, landelijk PvdA-leider naar Almere. Van 10.00-11.00 uur is hij aanwezig in Sporthal Buiten (Boekenweg 1) en opent een nationaal Volleybal-evenement voor junioren. De halve finale van de nationale open jeugdvolleybalcompetitie wordt georganiseerd door de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). Er wordt deelgenomen door ruim 200 spelers van 14 en 15 jaar. In Almere brengen de PvdA 'ers Wouter Bos,  en de Almeerse wethouder Johanna Haanstra  en lijsttrekker Rob Beuse, plus een grote groep vrijwilligers een bezoek aan de sporthal.   Tijdens het bezoek zal Wouter Bos kort een inhoudelijk initiatief presenteren dat verbonden is aan het thema ‘Kinderen eerst’. Daarnaast zal een PvdA-pamflet worden aan- geboden aan de aanwezigen. In dit pamflet doet de PvdA voorstellen die ouders ondersteunen bij de zorg voor hun kinderen. Opvoeden is de verantwoordelijkheid van ouders maar de PvdA wil hen de helpende hand bieden. De PvdA vindt namelijk dat ouders er nooit alleen voor mogen staan. Met een tiental actiepunten pleit de PvdA daarom voor ‘Kinderen eerst!’.


23-2-2006 Verkiezingen 2006 ......op straat......

klik hier >D66

D66 roept in haar flyers op: Almere Cutuurstad! > 

 Cultuur hoort bij de TOP-10-stad Almere! 

De Roestbak Behouden (bijv) en cultuur dicht bij huis....

 

Lijsttrekker Cocky Kuipers werd gesignaleerd bij Theater de Metropole

 

 


22-2-2006 Verkiezingen 2006 ......

Van de StadsPartij Almere de volgende inbreng voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart a.s.

klik vooral HIER  adviseert Henk Struik (de nummer 2 op de Lijst) en kijk ook op de website van de StadsPartij Almere

 


19-2-2006 Verkiezingen 2006......op straat.....

In het Stadshart Almere trof 'Kunst-enzo'  Jeroen Mulder aan die samen met zijn medestanders van de Partij van de Samenwerking 'ParkeerBonnen' uitdeelde aan de geparkeerde auto's in de Schippergarage. Zo ernstig als het eruit zag. was het niet: de 'bonnen' waren een oproep tegen het betaald parkeren en een oproep om op deze partij te stemmen. B&W maakt er volgens hun een potje van, wél geld voor leegstaande of failliete gebouwen, maar steeds duurder betaald parkeren!

 

 

......en tóch......zijn de kandidaten van de verschillende partijen mondjesmaat zichtbaar in de straten van Almere....nog geen 14 dagen te gaan tot de verkiezingen..... en nog geen folder of flyer in mijn brievenbus gehad!! Ja, wél allerlei verkiezingsbijeenkomsten maar zit 'de Burger' dáár op te wachten?? Dat is toch vaak  (met knipoog naar Man Bijt Hond) "Ons kent Ons'.......

 

en Martin Sinke flyert door....met een niewe foto....

 


Verkiezingen 2005 .....op straat.......  

                

 

Er wordt weer druk gefolderd enzo (nou ja....eerlijk gezegd merken we als 'BURGER'  daar tot nu toe weinig van!) 

maar wel....in de Stationstraat bijvoorbeeld....op de drukke zaterdag...

GroenLinks vóór de fiets                en               D66 tégen de files

 

en Martin Sinke (VVD) voor zichzelf


27-2-2006 Piratendebat in Almere

 
Maandag 27 februari is het eerste Piratendebat in onze groeistad is dan een feit. Het Piratendebat wordt georganiseerd om het brede publiek te betrekken bij de plaatselijke politiek. Speciale aandacht is er voor het jongerenbeleid, scholing, werkgelegenheid en infrastructuur. Almere heeft een van de laagste opkomstcijfers bij de gemeenteverkiezingen. Dus er moet nog heel wat gebeuren want dat kunnen we niet aan de politiek alleen overlaten.Het piratendebat hoopt dat politiek en burger intensief samen gaan werken aan de toekomst van de stad. Maar bij het laagdrempelige Piratendebat heeft de burger het laatste woord. Het Piratendebat past in de traditie van transparante politiek en een eerlijke dialoog over de stad. Almere groeit binnen een aantal jaren naar 250.000 en misschien meer dan 300.000 inwoners, en wordt daarmee de 5e stad van Nederland. Voor grootstedelijke begrippen eigenlijk nog een puber. Maar wel één die weet wat hij wil. Daar gaat dit debat vanuit...


Piratendebat en Breinstorm Zuiderzeeland zijn dan ook zeer verheugd dat Lousewies van der Laan (D66), Wijnand Duyvendak (GroenLinks), Annette Nijs (VVD) en Andries Greiner (CDA) samen met alle fractieleiders van de gemeentelijk partijen aanwezig zullen zijn.

Presentator Erwin van de Hoevelaak (RTV-oost) en Marjorie De Cunha (Het Lagerhuis) zullen deze avond het publiek en de politiek op een ‘andere’ en ‘dwarse’ wijze bij elkaar te brengen. Een kritische noot wordt geleverd  door stadsrapper Kevin van DRT. De hiphopgroep PSB en zanger van het nederlandse lied Gerrit Haverkamp zorgen voor de nodige ontspanning. De combinatie van muziek en politiek levert een avond om niet snel te vergeten. Het debat vindt plaats in danscafé Eindelijk en start om acht uur. Inloop met muziek vanaf half acht. De toegang is uiteraard gratis.


20-2-2006 Verkiezingen:  StadsPartij en VSP  "Wet Maatschappelijke Ondersteuning"

Maandag 20 februari a.s. organiseren VSP en Stadspartij Almere gezamenlijk een thema-avond met als onderwerp 

"WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING"

Wat betekent de invoering van deze wet voor de Almeerse bevolking? Daarover zal informatie worden verstrekt door:

Mevr. D. Korporaal - directeur ZGB,  de heer S.I.M. Bles - directeur Zorggroep Almere (onder voorbehoud), de heer E. Maas - sectielid ABVAKABO

De avond zal plaatsvinden in de zomerbar van sportcentrum Centre Point, Koninginneweg 1 te Almere Stad. De zaal gaat open om 19:30 en de start is om 20:00 uur. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

 


17-2-2006 Intentieverklaring nieuwe & alternatieve afvalverwerking

In samenwerking met afvalnutsbedrijf HVC, Orgaworld en Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland, onderzoekt gemeente Almere nieuwe en alternatieve mogelijkheden om haar groeiende hoeveelheid afval in de toekomst te verwerken in of nabij haar eigen gemeente. Eén van de nieuwe technieken die hierbij worden bestudeerd is het biologisch drogen en scheiden van huishoudelijk afval, of het thermisch behandelen van de produkten ervan. Alle betrokkenen tekenen hiervoor op vrijdag 17 februari een intentieverklaring om de haalbaarheid en toepasbaarheid van de nieuwe (en alternatieve) technieken te onderzoeken. Het streven is het onderzoek voor 1 augustus dit jaar af te ronden.  

Door de groei van de gemeente neemt de hoeveelheid afval in de toekomst fors toe. Deze ontwikkeling vraagt om een adequaat en duurzaam antwoord, zo beklemtoont milieu-wethouder Heleen Visser. ‘Het is de bedoeling om ook in de toekomst te kunnen beschikken over een duurzame verwerkingsinstallatie met voldoende capaciteit. De nieuw te kiezen verwerkingstechniek moet de milieu- en lastendruk nog verder verminderen. Wanneer we daarnaast ook kiezen voor verwerking dicht bij de bron, kan ook de overslag en het transport van afval afnemen. Daarnaast kan de geproduceerde CO2-gas direct worden gebruikt in de glastuinbouw in de omgeving van Almere (rozenkwekers). En natuurlijk zal het afval – zoals gebruikelijk - nuttig worden hergebruikt door er elektriciteit mee op te wekken. De vaste resterende componenten als glas, metaal en puin worden eveneens nuttig hergebruikt.’

 


16-2-2006 Verkiezingen 2006: PvdA- detective in Stadhuis

Onlangs zijn verontrustende cijfers gepubliceerd over het tekort aan stageplaatsen, de hoge jeugdwerkloosheid en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Daarom heeft de PvdA Almere besloten zelf een onderzoek in te stellen naar de oorzaken, de omvang en de oplossingen ter vermindering van deze problematiek. Dit gebeurt donderdag 16 februari in de vorm van een 'Detective Jeugdwerkloosheid'.  

Donderdag bezoekt de PvdA onder andere vertegenwoordigers van werkgevers, onderwijs en CWI. Uiteraard wordt ook gesproken met jongeren. Aan de hand van de tijdens de werkbezoeken verzamelde informatie worden stellingen geformuleerd. Over deze stellingen wordt donderdagavond gediscussieerd met alle partijen die de PvdA over dit onderwerp heeft gesproken, de politiek en overige belangstellenden.  

Donderdagavond vindt van 17.00 tot 18.30 uur een debat plaats in de witte vergaderzaal van het stadhuis. Voor jongeren die met deze problemen te maken hebben of er een mening over hebben, is er volop gelegenheid om met ‘de politiek’ te praten. Na afloop doet de PvdA aanbevelingen om de problematiek te verminderen.


27-2-2006 EINDELIJK!  Piratendebat in Almere

 
Maandag 27 februari is het eerste Piratendebat in onze groeistad is dan een feit. Het Piratendebat wordt georganiseerd om het brede publiek te betrekken bij de plaatselijke politiek. Speciale aandacht is er voor het jongerenbeleid, scholing, werkgelegenheid en infrastructuur. Almere heeft een van de laagste opkomstcijfers bij de gemeenteverkiezingen. Dus er moet nog heel wat gebeuren want dat kunnen we niet aan de politiek alleen overlaten.Het piratendebat hoopt dat politiek en burger intensief samen gaan werken aan de toekomst van de stad. Maar bij het laagdrempelige Piratendebat heeft de burger het laatste woord. Het Piratendebat past in de traditie van transparante politiek en een eerlijke dialoog over de stad. Almere groeit binnen een aantal jaren naar 250.000 en misschien meer dan 300.000 inwoners, en wordt daarmee de 5e stad van Nederland. Voor grootstedelijke begrippen eigenlijk nog een puber. Maar wel één die weet wat hij wil. Daar gaat dit debat vanuit...


Piratendebat en Breinstorm Zuiderzeeland zijn dan ook zeer verheugd dat Lousewies van der Laan (D66), Wijnand Duyvendak (GroenLinks), Annette Nijs (VVD) en Andries Greiner (CDA) samen met alle fractieleiders van de gemeentelijk partijen aanwezig zullen zijn.

Presentator Erwin van de Hoevelaak (RTV-oost) en Marjorie De Cunha (Het Lagerhuis) zullen deze avond het publiek en de politiek op een ‘andere’ en ‘dwarse’ wijze bij elkaar te brengen. Een kritische noot wordt geleverd  door stadsrapper Kevin van DRT. De hiphopgroep PSB en zanger van het nederlandse lied Gerrit Haverkamp zorgen voor de nodige ontspanning. De combinatie van muziek en politiek levert een avond om niet snel te vergeten. Het debat vindt plaats in danscafé Eindelijk en start om acht uur. Inloop met muziek vanaf half acht. De toegang is uiteraard gratis.

27-2-2006 Piratendebat in " EINDELIJK ! "

 

Een spraakmakend debat tussen Almeerse burgers en de lijsttrekkers van alle politieke partijen 

die meedoen aan de Verkiezingen van 7 maart 2006

Met PSB HipHop, Stadsrapper DRT, zanger Gerrit Haverman, Edwin van Hoevelaak, (RTV-oost)  en Marjorie Cunha (Lagerhuis-programma)

Het begint om 20.00 uur in Eindelijk!  en de toegang is gratis!

Met speciale gasten: zie flyer hiernaast

 

 


15-2-2006 Houdt Haven Groen organiseert Verkiezingsdebat

Omdat er op 7 maart 2006 Gemeenteraadsverkiezingen zijn, organiseert Houdt Haven Groen een Verkiezingsdebat op woensdag 15 februari a.s in de Roestbak in Almere-Haven. Het begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. 

Waarom organiseert HHG dit debat? Voor de toekomst staat er voor Haven weer heel wat op het programma: uitvoering van de plannen voor de Kustzone en de oostrand, de bouw van een HEMA en BLOKKER en de inrichting van de omgeving. De gracht bij kerkcentrum Goede Rede wordt een plein. Bouw van woningen in de oostelijke groene wig (RTuinderswerf), start planvorming (voor woningbouw) in de westelijke groene wig (Wierdenpark), renovatie of verplaatsing van zwembad en sporthal, uitbreiding begraafplaats. Kijk verder op www.almere-haven.net


13-2-2006 Thema-avond Veiligheid van StadsPartij Almere

Iedereen is van harte uitgenodigd  (vanaf 19.30 uur) in de "Zomerbar" van Sportcentrum Centre Point (Koninginneweg 1, Almere-stad)

Er zijn gastsprekers uitgenodigd waaronder - de overbekende- Klaas Wilting en verder de heren A. van Ede Petermans, districtschef Politie A'dam en de heer L. van der Pols, Commandant Brandweer Almere.


9-2-2006 Rapport 'Waar kan Almere op rekenen?' op Politieke Markt

De Almeerse Rekenkamer heeft haar rapport ‘Waar kan Almere op rekenen?’ op 2 februari aan de gemeenteraad aangeboden. Het onderzoek is gericht op de betrouwbaarheid en volledigheid van gegevens die ten grondslag liggen aan ramingen.

 Eén van de conclusies van de Rekenkamer is dat Almere over een relatief goede en efficiënte organisatie beschikt om informatie te verzamelen, maar dat daar niet altijd gebruik van wordt gemaakt. Zwart-wit gesteld: als het er op aan komt toont de gemeente Almere zich niet geïnteresseerd in beschikbare informatie over de haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen. 

Dat kan en mag niet de bedoeling zijn, naar de mening van de Rekenkamer en doet daarom aanbevelingen aan college en raad om in de toekomst in de besluit- vorming bewuster om te gaan met ramingen.  Op 9/2 a.s. bespreekt de gemeenteraad het rapport voor het eerst inhoudelijk (om 19.00 uur op de politieke markt)


7-2-2006 Verkiezingsdebat in Cinescope

Dinsdag 7 februari 2006 is er een Verkiezingsbijeenkomst (georganiseerd door de ChristenUnie) in Cinescope in Almere-stad. Alle grote partijen zijn uitgenodigd. Het begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.45 uur.


2-2-2006 Verkiezingswebsite online (vanaf 21.00 uur)

De inwoners van Almere kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart hun nieuwe gemeenteraad kiezen. Op 2 februari lanceert Annemarie Jorritsma de gemeentelijke verkiezingscampagne ‘Jouw stem raakt Almere’ tijdens de wekelijkse politieke markt.

 Jongeren vanaf 18 jaar, die voor het eerst mogen stemmen dit jaar, vullen als eerste de Almeerse StemWijzer in, die is gemaakt door het Instituut voor Publiek en Politiek. Daarmee is de stemwijzer vanaf dat moment ( 21.00 uur) online voor alle Almeerders.  De eerste keer stemmen is best bijzonder. Wat is er te kiezen in Almere? Welke informatie is er? Voor alle nieuwe stemmers , maar ook voor de mensen die al vaker naar de stembus zijn gegaan, is er de speciale website http://www.jouwstemraaktalmere.nl/  Alle informatie over stemmen in Almere, politieke partijen, stemwijzer,  programmavergelijking en links naar andere info zijn te vinden op deze website.  De site wordt verder ontwikkeld met actualiteiten en mogelijk andere functionaliteiten (weblogs).

NB ik hoop wél dat dat op de website het kopje: 'Voor kinderen en minder-begaafden'  er nog uitgehaald wordt voordat de site geopend wordt ;- )

Met een postercampagne, radiospotjes op omroep Flevoland, een commercial op Stadsomroep Almere en aandacht in alle gemeentelijke media zal de aandacht op deze site gevestigd worden. 

Op zaterdag 4 maart is een Verkiezingsmarkt (van13.00-17.00 uur) en een  Lijsttrekkersdebat (om 14.00 uur) in de hal van het Stadhuis.  


30-1-2006- D66 (CultuurPartij (?) komt met petitie

D66 Almere wil Medy van der Laan (Staatssecretaris Cultuur) wakker schudden met deze petitie, die opkomt voor Nederlands muziektalent, met name omdat dat nauwelijks gedraaid wordt op de landelijke radio en te weinig opgetreden wordt op de grotere podia in binnen- en buitenland. Er is een nota geschreven dat de Overheid moet investeren in Nederlandse Popmuziek; niet alleen om culturele redenen maar ook om economische! Omdat Medy van der Laan niets met die Nota doet (tot nu toe) roept D66 op: MEDY WAKKER WORDEN! (woensdag 1 februari a.s. wordt er aktie gevoerd in Den Haag)

Teken de petitie 

Opmerking....jammer dat ter ondersteuning van deze (petitie)oproep het aangeklikte "Aktielied"  NIET in het Nederlands is .....

Voor het publiek is pop een van de belangrijkste vormen van cultuur, maar in de cultuurnota van de regering wordt slechts 0,35 % van het budget besteed aan de popsector.” Dit citaat komt uit de initiatiefnota “Oorstrelend en Hartveroverend” die Tweede Kamerlid Arda Gerkens in september 2005 indiende. Hierin doet zij een 11-tal aanbevelingen voor het creëren van een beter popklimaat in Nederland. Zij pleit in de popnota voor betere bekendheid van Nederlandse muzikanten, onder andere door middel van:

 • Fonds waar nieuw Nederlands talent ondersteuning kan krijgen voor opname, promotie en marketing.
 • Meer airplay voor het Nederlandse product; ruimte op radio en televisie voor (nog) onbekende artiesten.
 • Een levendig live-circuit; een kans voor iedere beginnende muzikant een plekje op het podium te krijgen.
 • Subsidie voor Nederlandse acts die in het buitenland optreden.
 • Erkenning van de economische waarde van popmuziek, vergelijkbaar met landen als Denemarken en Canada.

Medy van der Laan (staatssecretaris Cultuur) reageerde positief op de nota, maar volgt de voorstellen niet of nauwelijks. Op 1 februari zal de nota in de Tweede Kamer besproken worden. Om de Kamerleden te overtuigen van het belang van de nota, roept de Nederlandse popsector eenieder op deze petitie te tekenen. 


10-1-2006  Gemeenteraadsverkiezingen 7 maart 2006

Aanwijzing stembureaus voor forenzen en winkelend publiek. Op 15 september 2005 heeft de Raad besloten mee te doen aan het project ‘Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal’ (SWS). Als gevolg van dit besluit ontvangt de kiezer bij de komende gemeenteraadsverkiezing een stem-pas in plaas van een oproepkaart. Met deze stempas kan in elk stembureau in Almere de stem worden uitgebracht. Om de drempel om te gaan stemmen te verlagen, worden extra stemburo's ingericht voor de forenzen op 3 lokaties in of bij de NS-stations Almere-Centrum, Muziekwijk en Buiten. Bij deze buro's kan worden gestemd van 16.00 tot 20.00 uur. Ook wordt in de voormalig ijssalon van Mariola aan de Grote Markt in Stad een extra stamburo ingericht voor winkelend publiek. Dit laatste is geopend van 10.00-18.00 uur.


 7-1-2006 Een verslag van de Nieuwjaarsinstuif  30 jaar Almere

Het moet gezegd: sinds jaren was dit weer een echt gezellige Nieuwjaarsinstuif!  Tijdens de Nieuwjaarsrede van burgemeester Annemarie Jorritsma zat de raadzaal natuurlijk vol met Bobo's en andere politieke figuren (of zij die het hopen te worden ;- ). Maar de rest van de tijd liep door het stadhuis heen en in de Burgerzaal, een geheel ander publiek, meer 'gewone'  Almeerders (ja, wat is 'gewoon'?!). Vanwege het 30-jarig bestaan van Almere stond de speech van Jorritsma natuurlijk in dat teken, hoe het was en waar we heengaan, dat we trots zijn op Almere, dat nu gaat meetellen als 'grote stad' (helaas ook met de grotestads-problemen). 

 

Aanwezig waren alle Burgemeesters die Almere in die 30 jaar heeft gehad, zoals De Cloe, Pans, Ouwerkerk (Hans Lammers was de eerste burgemeester van Almere, tevens landdrost, maar die is inmiddels overleden). Ook vanuit de Provincie Flevoland was  een afvaardiging aanwezig: Michel Jager, Commissaris van de Koningin in Flevoland; Laura Bouwmeester, Gedeputeerde van de Provincie; en veel vertegenwoordigers van allerlei organisaties zoals de Kamer van Koophandel e.d. 

 

Als (cabaret)geintje kwam een 'stand-in' van Koningin Beatrix onverwacht de zaal in, in een rolstoel en in het gips (gelukkig niet om haar geopereerde knie... maar om haar onderbeen ;- ) 

 

en daarna werd de Bonifatiusspeld uitgereikt aan de bekende Joop Visscher (kijk bij de link Radio/TV  van 7/1/06 voor meer info). Tot zover het formele gedeelte.

 

 

Luister hier naar Joop Visscher

 

 

 

 

 

 

 

Daarna het vooral muzikale programma met zang dans en muziek, aan elkaar gepraat door Quinten Faust. Er waren optredens van het popkoor 'Remix', daarna de 'Softies' (Daniel vd Zee (zanger/gitarist) en Jolle Roelofs (pianist) die zo aktief aan de weg timmeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens een optreden van 'Jouetta's Danscentrum'. 

 

Daarna nog Jacolien van der Loos (cabaret) en een ingelast optreden van een Antilliaanse zangroep (waar ook Stanley Eind bij zit).

 

 

 

 

 

Als uitsmijter een optreden van de Stadsrapper DRT, samen met Jonathan, de Nationale Beat-boxer  

(Kijk/luister ook bij de link Jongeren2006Media

 

 

Op de foto's: Quinten met Jonathan en daarnaast het optreden van DRT (Stadsrapper) samen met Jonathan (kampioen BeatBox)

te beluisteren via deze link > Jongeren2006Media

 

 

 

 

Barry Bouquet (van het helaas failliete Muzinq) kwam kijken en luisteren met zijn dochter......en ook Quinten en de Softies bleven enthousiast tot het eind!

 


   uitnodiging voor iedereen  op zaterdag 7 januari  2006 

Nieuwjaarsinstuif gemeente Almere (30 jaar! In het Stadhuis Almere van 14.30-17.00 uur

Programma in de Raadzaal: 14.30 uur: Nieuwjaarstoespraak burgemeester Annemarie Jorritsma en uitreiking Bonifatiusspeld

In de Burgerzaal 15.30-17.00 uur:  Muziek, Dans en Cabaret en in de C-Passage laat Fotoclub Almere zien hoe zij 30 jaar Almere ziet.

 


1 januari 2006  LET OP: Nieuwe  parkeertarieven , dat wordt betalen!

Per 1-1-2006 komt er een rigoreuze verandering in betaald parkeren in het Stadscentrum en nieuwe Stadshart van Almere! Kon er eerst nog het eerste uur gratis geparkeerd worden....dát gaat rigoreus veranderen. Vanaf 1 januari 2006 zal er de eerste twéé uur betaald moeten worden (1.40 euro per uur) en als goedmakertje van de politiek mag je dan het 3e en 4e uur gratis parkeren (wil je nog langer, dan kun je een dagkaart kopen!) Dit geldt voor alle parkeergarages en -terreinen met een slagboom; voor op straat parkeren ben je nóg duurder uit: 1.80 euro per uur!

Het lijkt mij dat alle winkeliers en bedrijven die nog niet failliet zijn, staan te juichen om deze maatregel......het liep al niet storm in (bijvoorbeeld) het nieuwe Stadshart maar ja, met dat 1e uurtje vrij parkeren ging je nog wel naar de bioscoop Utopolis, die ook al niet zo floreert.....of even snel je boodschappen doen......of even sporten bij SportCity. Deze laatste gaf de leden al - ter compensatie-  een uitrijkaart (betaald door de sportschool). Maar hoe dat nu zal gaan? Een paar uurtjes trainen zit er al gauw in, en dat een paar keer per week.....

Een folder Parkeertarieven is te krijgen bij de Parkeerwinkel aan de Flevostraat 6

(of het gekopieeerde stukje van de Parkeerwinkel)

Op 2 juli 2001 werd op hun webite bekend gemaakt dat betaald parkeren zou worden ingevoerd (eerste uur gratis). Op 4 januari 2006 stond er niets vermeld over de ingrijpende wijzigingen die per 1 januari 2006 zijn ingegaan!


1-1-2006 Benoeming gemeentelijke ombudsman                        

Het college van B en W stelt de raad voor de heer Ulco van de Pol (ombudsman Amsterdam) te benoemen als gemeentelijke ombudsman voor Almere, voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2011. Almere is sinds februari 2000 aangesloten bij de ombudsman van Amsterdam. Er bestaat geen reden om daarin wijzigingen aan te brengen. Om te voldoen aan de nieuwe bepalingen voor de ombudsman zoals opgenomen in de Gemeentewet, moet de raad de gemeentelijke ombudsman benoemen voor de duur van zes jaar.

 

Boze ombudsman
De Amsterdamse Ombudsman zegt in de Telegraaf van 6 december dat de afhandeling van klachten en bezwaren bij de sociale dienst te traag gaat. Feitelijk heeft Ulco van de Pol waarschijnlijk helemaal gelijk, maar er wordt door de sociale dienst de afgelopen jaren wel veel meer aan gedaan om mensen beter en netter te bejegenen. Het is jammer dat de ombudsman de afgelopen vijf keer niet bij de raadscommissie wilde komen. Nu moeten we zijn verslag van juni in januari gaan bespreken (zo is te lezen op het weblog van een A'dams PvdA-gemeenteraadslid (week 49/2005)