klik <  of hier voor ZO(oi)Enzo2005                                      ZO(oi)OI - enzo  2006

Hier staat van alles dat  vaak niets met 'Kunst'  te maken heeft......

 copyright alle foto's: greta verduin                                                                                                                                                         voor ARCHIEF 2006


18-12-2006 Kerstsfeer voor bewoners Octet, dankzij jeugd EHBO van Rode Kruis

Kids van Jeugd EHBO Rode Kruis Almere verrassen bewoners

Maandag 18 december 2006 hebben de kids van de jeugd EHBO van het Rode Kruis afdeling Almere de handen uit de mouwen gestoken voor de inwoners van woonvorm Octet, de onlangs pas op 6 oktober 2006 geopende nieuwe woonvorm aan de Maria Callasstraat 5. Het Octet is een kleinschalige woonvorm waar ruimte is voor persoonlijke wensen, met 24-uurszorg. Het maakt deel uit van de 'Toonladder'. 

Om wat extra kerstsfeer te brengen zullen de EHBO kids a.s. woensdagavond 21 december, de bewoners gaan verrassen met zelfgemaakte kerststukjes. De jonge hulpverlenertjes worden om 18:45 uur vanaf gebouw De Hoek aan de Wagenmakerbaan 47 opgehaald door een speciaal voor dit doel beschikbaar gestelde bus van Connexxion. 

foto: Henk Struik >

De kerststukjes, mogelijk gemaakt door sponsoring van tuincentrum Ranzijn, zullen direct na aankomst bij het Octet worden uitgereikt aan de bewoners.  

 


18-12-2006 Tante Truus ....ff cheque.....

Opbrengst jubileumkrant voor Tante Truus

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Almere verscheen eind november 2007 een jubileumkrant. Deze krant is gemaakt op initiatief van Mario Kramer (PvdA) en Almere Vandaag. Aan deze speciale uitgave hebben zo'n 12 verschillende personen/organisaties hun medewerking verleend, in min of meerdere mate. Dat varieerde in het leveren van teksten of foto's tot het verzorgen van de lay-out van de hele uitgave. Plus het organiseren, kontakten leggen, interviews afnemen, en de publiciteit zoeken tot het daadwerkelijk drukken. 

 

Omdat iedereen óf gratis óf tegen low-budget zijn/haar medewerking had gegeven, kon er een bedrag vrijkomen voor een goed doel. Dat "Goede Doel" is dus geworden "Tante Truus" aan de Grote Markt in Almere-stad.  Dit is een café/restaurant dat gedreven wordt door jongeren met een geestelijke beperking, onder begeleiding van professioneel personeel.

foto: mensen van Tante Truus >

De totaal-opbrengst is geworden 4000 euro en dit bedrag werd maandag 18 december 2007 (tussen 15.00-16.00 uur) feestelijk overhandigd. "Tante Truus" was er erg blij mee!  Waarschijnlijk wordt een deel van het geld besteed aan een grote parasol, zodat er ook buiten gezeten kan worden, komende zomer.

< foto overhandiging cheque: studio Aggenbach 

 


12-12-2006 Het Voedsel Loket Almere ......en het goede Kerstgevoel.......

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 december organiseert het Voedsel Loket Almere bij 13 supermarkten in de stad een inzamelakie van houdbaar voedsel voor de 90 gezinnen, die afhankelijk zijn van een voedselpakket. Dat gebeurt tussen 09.00-17.00 uur.

Er worden nog vrijwilligers gezocht die minimaal 2 uur beschikbaar zijn. 

Je mag zelf je beschikbare tijd aangeven en in welk stadsdeel je wilt helpen. Je staat nergens alleen maar met twee tot vier personen! e bezoekers van de supermarkt ontvangen bij binnenkomst een flyer met informatie over de actie en welke artikelen ingezameld worden. De klant koopt een betreffend artikel, gelijk met zijn boodschappen en rekent deze af. Na betaling bij de kassa levert de klant het artikel in bij een vrijwilliger van het Voedsel Loket. Om de aktie tot een sukses te maken (vorig jaar is er voldoende voedsel ingezameld om 3 maanden voedselpakketten samen te stellen) zijn veel vrijwilligers nodig.
Lijkt het jou een zinvolle invulling van je kerstgedachten om als vrijwilliger een paar uur te helpen bij een supermarkt? 

Meld je dan nu aan bij Mooi Zo Goed Zo!   honing@mooizogoedzo.nl  of  036- 5278584


Het Voedsel Loket Almere bestaat inmiddels anderhalf jaar en helaas groeit het aantal mensen dat er gebruik van maakt.... Deze mensen met een besteedbaar inkomen van minder dan 200 euro per maand, krijgen iedere 14 dagen een voedselpakket thuis bezorgd (als men een hulpverleningscontract tekent). De hulp van het Voedsel Loket stopt na 4 maanden of als men niet mee wil werken aan het hulpverleningstrajekt. De pakketten worden thuisbezorgd om het kontakt te onderhouden.


6-12-2006 Blauwalg wordt aangepakt

Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Almere gaan  een plan ontwikkelen voor het voorspellen en beheersen van blauwalg- problematiek. Na een zomer met veel problemen, heeft Almere in een bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland afspraken gemaakt over een Plan van Aanpak dat nog voor de zomer van 2007 uitvoeringsgereed moet zijn en waarvan Rijkswaterstaat de trekker is.  

Blauwalg heeft in de zomer van 2006 voor behoorlijk wat overlast in Almere gezorgd, vooral in de havenkom van Almere Haven. De giftige en stinkende algenbloei wordt veroorzaakt door een overmaat aan voedingsstoffen in het water, afkomstig van onder andere rioolwaterzuiveringen en de landbouw. Voor de langere termijn hebben verschillende betrokken organisaties en instanties rond het Gooi- en Eemmeer, waaronder de gemeente Almere, deze zomer in het kader van projekt “Bezem” al een convenant afgesloten. Daarin spreken zij af de oorzaak van de algenproblematiek aan de bron te gaan aanpakken. I.o.m. de andere organisaties wordt nagegaan hoe eea versneld kan worden aangepakt. Op de korte termijn wordt bekeken naar de maatregelen bij akute overlast. 

Ook verkent Rijkswaterstaat de mogelijkheden voor het vroegtijdig waarschuwen voor overlast door blauwalgen. Rijkswaterstaat geeft overzicht van gedrag en giftigheid van blauwalg en onderzoekt welke maatregelen overheden kunnen uitvoeren om de acute overlast door blauwalg te verminderen. Onderdeel van het plan van aanpak, dat nog voor de zomer van 2007 uitvoeringsklaar moet zijn, is ook de manier van info naar publiek en ondernemers (en evtl. waarschuwingen).


30-11-2006  Verraad op de Veluwe , niet bij De Archipel

De opening van een Expo van De Witte Olifant zal verricht worden op donderdag  30 november a.s. om 17.15 uur door Han van Oosterbos.  De expositie is daarna te bezichtigen tot 25 januari 2007 van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur in  Gezondheidscentrum Archipel Poëziestraat 360, Almere Literatuurwijk . Op deze expositie ontmoeten verschillende strip-figuren elkaar zoals Spiderman , Dragonball Z en Suske en Wiske.  Bij De Witte Olifant worden jongeren met een verstandelijke handicap gestimuleerd dmv een opleiding hun artistieke talent verder te ntwikkelen. Zij doen dat ism twee professionele kunstenaars. Door deze vorm van begeleiding kunnen ze hun eigen identiteit en uitdrukkingsvermogen in hun beeldend werk behouden en versterken. De Witte Olifant is gevestigd aan de Kerkgracht in Almere-Haven, waar het hele jaar door exposities van deze jongeren met een verstandelijke handicap te zien zijn.   www.opleidingdewitteolifant.nl  tel. 5215259 

De Stichting Archipel stelt zich de  bevordering van het welzijn van de bewoners van Almere Literatuurwijk ten doel. Zij wil dit doel nastreven door een direkte bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de wijk door middel van de organisatie van culturele evenementen, zoals tentoonstellingen en optredens vanuit het Centrum voor wonen, zorg en welzijn “Archipel”.


28-11-2006 Lintjes voor Herman Linzel en Joop Lammerts van Bueren

Koninklijke Onderscheidingen voor Herman Linzel, huisarts en Joop Lammerts van Bueren, ex-raadslid/wethouder voor de PvdA in Almere 

Op dinsdag 28 november 2006 werden beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Zoals gebruikelijk moeten de te ridderen personen in onzekerheid blijven tot het 'moment supreme' ...en dat is gelukt! Burgemeester Jorritsma reikte de Koninklijke Onderscheidingen uit na afloop van het symposium dat werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Herman Linzel als huisarts. 

 

Omdat Herman LInzel afscheid nam als huisarts dmv een symposium, leek het een logisch gebeuren dat ook burgemeester Annemarie Jorritsma een speech hield en de Koninklijke onderscheiding opspeldde.

< foto: burgemeester Jorritsma met Herman Linzel

Herman LInzel was als huisarts nauw betrokken bij het opzetten van diverse gezondheidscentra in Almere. Verder is hij één van de initiatiefnemers van het centrum voor wonen, zorg en welzijn De Archipel in de Literatuurwijk. Linzel was verder lid van Provinciale Staten en actief in het bestuur van het Heemraadschap Fleverwaard en Waterschap Zuiderzeeland.  

foto: oud-burgemeester Hans Ouwerkerk feliciteert Herman Linzel

 

 

Joop Lammerts van Bueren is oa PvdA-raadslid en wethouder geweest van de gemeente Almere en bestuurlijk actief in een groot aantal organisaties als het Flevolandschap, het Astmafonds en ‘Mooi zo Goed zo’. 

Joop Lammerts van Bueren is tevens voorzitter van de Cliëntenraad van De Archipel en heeft ook in dit wooncentrum diverse vernieuwende dingen kunnen laten realiseren, zoals de fraai aangelegde tuin (aangelegd door de bekende Marius vd Berg) inklusief een Jeu de Boules-baan. Deze tuin 'de Kiem' genaamd is zowel voor de bewoners als voor buurtbewoners toegankelijk.  

 

Herman Linzel ontving een bordje met 'Linzelhof' er op, dat een plek zal krijgen in die tuin 'de Kiem'. 

Joop Lammerts van Bueren is ook nog bezig een 'Kunstboom' in die tuin gerealiseerd te krijgen....dat gaat binnenkort gebeuren!

 

 

Vervolgens wilde iedereen de gedecoreerden feliciteren, dus stonden er lange rijen, daarna een hapje en een drankje ter afsluiting.

 

 

 

 


23-11-2006 Starterscentrale, het  centraalpunt voor werkgelegenheid!

De Starterscentrale, de VOF van ondernemerskoppel Judith en Marcel van Rooijen, is bezig met een ongekende groeispurt. Het Lelystadse bedrijf dat mensen vanuit een baan of uitkering aan een eigen bedrijf helpt, is onlangs gestart met haar eerste pand buiten de Flevopolder. De nieuwste vestiging is in Raamsdonksveer in Brabant. De vestigingsplaatsen zijn Lelystad en Raamsdonksveer en er staan vestigingen gepland in Almere, Zandvoort en Schijndel.  Hiermee is een totaal van vijf vestigingen een feit. De Starterscentrale groeit de polder uit!

Meer dan twintig starters, veelal mensen met een uitkering, zijn via het concept een eigen bedrijf begonnen. De begeleiding vanuit de Starterscentrale gaat verder dan menig re-integratieburo. Zo wordt in samenspraak met de nieuwe partner een ondernemersplan op maat geschreven, worden al bestaande contacten bij banken aangewend voor het benodigde startkapitaal en voorziet de Starterscentrale in een werkplek. De kracht van het concept zit hem in de eenvoud. Elk bedrijf heet "Centrale", zo zijn er nu onder andere een Advies-centrale, Cleaning-centrale, AVcentrale, Kappercentrale, Ict-centrale, Pre-incassocentrale, Zorg-centrale, Inkoop-centrale, Media-centrale en een Outlet-centrale. 

Centrales worden bijeen gebracht in éé pand dat daardoor een centrale functie krijgt, vandaar de naam Centraalpunt

Alle centrales werken nauw samen en creëren hierdoor vanaf de start werkgelegenheid voor elkaar. Daarnaast gaat men op zoek naar externe klanten. Door de samenwerking met de andere centrales kan een hulpvraag van een externe klant vrijwel altijd worden gehonoreerd. Een win-win situatie voor iedereen!  

Dit bleef niet onopgemerkt. Stichting Cliënten Kwaliteitskeurmerk Reïntegratie (CKR) heeft onlangs de Starterscentrale het Opstapkeurmerk toegekend. Ook zullen alle bedrijven binnen het concept binnenkort naar verwachting het MKB keurmerk toegekend krijgen.  

Binnen het concept wordt gebruik gemaakt van de competenties van de deelnemers, maar ook worden er voor de begeleiding van de startende ondernemers externe specialisten ingeschakeld. Zo is er onlangs een samenwerking tot stand gekomen met Triple A Business Management. Trainers van Triple A zullen de nieuwbakken ondernemers onder andere gaan trainen door middel van diverse vaardigheidstrainingen. De eerste zes ondernemers hebben vol enthousiasme deelgenomen aan de eerste training door Otto Smook, eigenaar van Triple A.

 


Op vakantie met het Rode Kruis Almere
voorrang voor nieuwkomers
!

Eén van de activiteiten die jaarlijks wordt georganiseerd door het Rode Kruis Almere zijn de Rode Kruis vakanties. Ook in 2007 zullen deze gaan plaatsvinden. Deze vakanties worden o.a. mogelijk gemaakt door de opbrengst van het Rode Kruis Gala wat ook dit jaar weer georganiseerd is in samenwerking met Rotary Weerwater. Ook de jaarlijkse collecte is een belangrijke bron van inkomsten. De opbrengst van 2006 was zo succesvol dat de afdeling Almere op de zesde plaats van de lijst met hoogste opbrengsten kwam te staan. Een compliment, aan alle vrijwilligers die zich hiervoor ingezet hebben waard! Vanaf nu is het mogelijk om u aan te melden voor een vakantie met het Rode Kruis voor 2007. Van de gast wordt wel een eigen bijdrage gevraagd. Gasten die nog niet eerder met het Rode Kruis op vakantie zijn geweest, krijgen voorrang. Het gaat om 5-daagse vakanties van maandagmiddag tot zaterdagmorgen. Er kan worden gekozen uit verschillende accommodaties, te weten:

  1. Een bootreis met het vakantieschip “de J.Henri Dunant” (week 13/2007)
  2. Een verblijf in vakantiehotel de Valkenberg te Rheden
  3. Een verblijf in vakantiehotel IJsselvliedt in Wezep
  4. Deelname aan de Martin Air dag.
    (dit is een jaarlijks terugkerend dagje uit naar een buitenlandse bestemming met Martin Air. Dit dagje uit is helaas niet toegankelijk voor elektrische rolstoelen).

De Aangepaste Vakanties van het Rode Kruis zijn groepsvakanties, waarin echter voldoende ruimte is voor individuele wensen. Het recreatieprogramma is daarom heel gevarieerd samengesteld. Speciaal bedoeld voor mensen die extra zorg nodig hebben. U kunt alleen of samen met uw partner, vriend of vriendin genieten van een zorgeloze vakantie. Ook zijn er speciale weken voor:  Jongeren, Gezinnen, Meervoudig gehandicapten, Psycho geriatrische patiënten, Gasten met hoge zorgzwaarte  

Uw aanmelding voor een vakantie kan bij het Rode Kruis Almere worden inge diend. Het Rode Kruis zit in gebouw de Hoek, Wagenmakerbaan 47, 1415BC, telefoon 036 5346096, e-mail rodekruisalmere@cs.com


21-10-2006 "Geloof in Almere" bij Stadsarchief en Geheugen van Almere

Deze week is het de Week van de Geschiedenis 2006, met als thema Geloof & bijgeloof. 

Van 14 tot en met 21 oktober 2006 vinden door heel Nederland aktiviteiten plaats rond dit thema. In Almere organiseren Stadsarchief Almere en het Geheugen van Almere een serie interreligieuze gesprekken /radio- uitzendingen onder de noemer "Geloof in Almere"

Op zaterdag 21 oktober vindt de openbare slotbijeenkomst  van deze gesprekken plaats, met deelnemers uit de diverse Almeerse geloofs- gemeenschappen. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis Almere.  

Alle deelnemers van de 3 gesprekken komen samen en onder leiding van Leo Fijen (KRO/RKK) spreken zij over de wenselijkheid om in Almere een netwerk van geloofsrichtingen te vormen. Burgemeester Jorritsma en de wethouders Haanstra en Visser nemen aktief deel aan dit gesprek. Het publiek is uitgenodigd te reageren via de zaalmicrofoons. Tijdens de bijeenkomst brengt de Almeerse rapper Jaytee zijn rap ‘Geloof’ ten gehore.  

Aan de voorbereidende halfuursgesprekken namen in totaal 10 vertegenwoordigers van geloofsrichtingen deel. Zij spraken olv burgemeester Jorritsma en de wethouders Haanstra en Visser over hun religie en de betekenis daarvan voor de Almeerse samenleving. 

Het laatste 1/2 uur gesprek olv burgemeester Jorritsma van 14 oktober jl. is te beluisteren op dinsdag 17 oktober tussen 22.00 en 23.00 uur bij Het Geheugen van Almere (op StadsRadio Almere: frequentie 107.8/91.1 fm). 

De uitzending van de slotbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 oktober in hetzelfde programma, zelfde tijd (op Stadsomroep Almere)


15-10-2006 Sport- en Ontmoetingsdag in Tussen de Vaarten

Om het kontakt tussen oudere en jongere wijkbewoners te bevorderen, organiseert het bewonersplatform Tussen de Vaarten in samenwerking met ‘Talent in Opleiding’ op zondag 15 oktober een sport- en ontmoetingsdag.

Alle evenementen starten vanaf 12:30 uur vanuit buurtcentrum Cobra aan de Hildo Kropstraat 8.  

Er wordt een gevarieerd programma aangeboden met oa een Panna Knock-Out toernooi, Streetbasketbal, Streetdance en Nordic-walking. Het programma is bedacht en wordt uitgevoerd door leerlingen van de opleiding sport en bewegen te Hilversum.  De dag wordt vanaf 19:00 uur afgesloten met een gezellige ‘meet- en greet’ in buurtcentrum Cobra. Deelnemers aan de aktiviteiten van deze dag kunnen nagenieten van een door het bewonersplatform aangeboden BBQ.  

Ook heeft het bewonersplatform onlangs het wijkportaal www.tussendevaarten.nl online gebracht. 

Op deze site kunnen bewoners gebruik maken van een wijkforum, zelf artikelen schrijven en de nodige informatie en nieuwtjes over hun wijk lezen. 

Bewoners die het leuk vinden om artikelen te schrijven of zitting te nemen in de redaktie worden uitgenodigd kontakt op te nemen met het platform via info@tussendevaarten.nl 


Vrijdag de 13e.......in Poort DOK (maar ook 20/1- en 27/10)

Benieuwd naar de zoete culinaire dromen of juist stevige gastronomische statements van bekende Almeerders? Wat zouden zij willen eten en koken op dat mooie plekje aan het Almeerderstrand? In oktober worden drie  vrijdagavonden steeds zeer verrassend ingevuld door bekende Almeerders. Anekdotes, verrassingen en vooral heerlijke gerechten komen op tafel in Poort DOK. Berdien Stenberg is gastvrouw op vrijdag 13 oktober. Deze fluitiste/politica neemt u mee op een culinaire reis naar Japan via Mexico en terug via Italië naar Almere. 

Vrijdag 20 oktober verrast stadsrapper Jay Tee met zijn favoriete menu (zie foto) en op vrijdag 27 oktober is wethouder Adri Duivesteijn gastheer

. Er is elke vrijdag plaats voor 70 tafelgenoten. Het diner begint om 20.00 uur, maar vanaf 18.00 uur bent u al welkom in PoortDOK. Prijs € 45 euro per menu, exclusief drank. Per couvert wordt € 10 euro overgemaakt naar de Almeerse Reddingsbrigade. Voor reserveringen belt u met PoorOK, IJmeerdijk 1a - 036-536 90 99  Voor meer informatie over het nieuwe stadsdeel Almere Poort: www.almere-poort.nl

 


9-10-2006 Horecaprijs Almere 2006

Wethouder Martine Visser heeft vandaag de 2e Horecaprijs Almere uitgereikt aan restaurant Krab aan de Haven. Volgens de jury scoort het restaurant het best op de beoordeling door mystery guests. Culinaire visgerechten, fijn van smaak, heerlijke wijn, uitstekend wijnadvies en een voortreffelijke bediening. De jury prijst het restaurant ook om zijn durf. Krab aan de Haven (vroeger heette het Bestevaer) heeft zijn concept totaal vernieuwd  en daarmee ingespeeld op de vraag van de gasten. Het is nu het eerste visrestaurant in Almere. De lokatie, zoals de naam zegt 'aan de haven ', sluit ook nog eens bijzonder goed aan bij het concept van visrestaurant.

  De prijs, een beeld van beeldhouwster Henriëtte Evenhuis, is door wethouder Martine Visser vandaag uitgereikt in uitgaanscentrum Eindelijk!  Zij is voorzitter van de jury die uit 10  genomineerde restaurants, één winnaar koos. De overige juryleden zijn topkok Robert Kranenborg, Wim de Bruijn (ondernemers/Vereniging Bedrijfskring Almere) en Hans Snel, directeur van Stichting Stadspromotie Almere. Meer dan 1000 Almeerders hebben dit jaar een restaurant aangemeld. De 10 restaurants werden bezocht door twee mystery guests van het professionele bureau Van Spronsen & Partners. Het beste restaurant is het restaurant dat het best scoort binnen zijn eigen segment. De uitkomsten van het bezoek zijn verwerkt in een rapportage en uiteindelijk meegenomen in de beoordeling van de juryleden om tot een winnaar te komen. Ook innovatie en marktbenadering wogen mee in de beoordeling.  

De overige genomineerden voor de Horecaprijs 2006 zijn: Brasserie Bakboord, Brasserie De Kemphaan,  Pallas Athene, Ristorante Pizzeria Pulcinella, Red Delicious , Sensei Haven, Feduzzi's Ristorante Da Sergio, Spotlight en Vanas Thais Restaurant.

 


 7-10-2006 Open Dag Dierenasiel Almere

 

Op zaterdag 7 oktober 2006 was er weer gelegenheid om het Dierenasiel Almere van binnen en buiten te bekijken. Ook kan men kijken hoe het Dieren-Pension eruit ziet (waar men tegen betaling bijv. tijdens de vakantie, zijn dieren kan laten logeren).

Het bijzondere daarvan is dat de Asiel-dieren dezelfde behandeling en verzorging krijgen als de Pension-dieren! Maar door middel van het pension krijgt het Dierenasiel toch steeds een stukje eigen inkomsten.

Dit jaar is het thema "Elke Dag Werelddierendag"

toegang gratis!

 

Op deze Open Dag is er een verrassend programma met veel info, ook voor de kinderen. Maar ook een alternatieve dierenarts is aanwezig en Sjaan, de Almeerse helderziende die wastekeningen maakt. Ook zijn er dierenschilderijen te koop en boekjes en er is een loterij.

Medewerkers en vrijwilligers maken bezoekers wegwijs in het Asiel en geven tekst en uitleg over alle dierenmogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een Asiel-dier.  De dieren krijgen uitstekende verzorging, kijk maar eens naar de foto van dat hondje dat getrimd wordt door Petra (van Trimsalon Mickey, dat ook gevestigd is in het Dierenasiel)...hij is al 13 jaar oud (en poeplief)

 

 

Het Dierenasiel heeft een stelletje katten en honden ter beschikking, waarvan men de karakters, leeftijd, achtergrond, heeft beschreven. Daar kan op ge-sms-t worden! Op die manier geef je een bepaald dier een kadootje van 1,50 euro per sms-bericht. Het gaat als volgt: sms de tekst TO ALMERE plus de NAAM van één van die dieren naar 3010 (kost 1.50 euro p/bericht)

 

Katten in allerlei kleuren en honden van groot tot klein..... en het hondje is bijna klaar!

 

 

De Dierenambulance zoekt nog vrijwilligers.......

 

 

 

Buiten veel kraampjes én een terrasje, waarvan de verkoop-opbrengsten  weer voor het Dierenasiel zijn. Gelukkig was het -meestal mooi weer- heel erg druk.

 

 

Het Dierenasiel Almere zit aan de Groene Kadeweg 24 in Almere (Bedrijventerrein De Vaart in Almere-Buiten) www.dierenasiel.net   info@dierenasiel.net

 


3-10-2006 Andries Greiner Honory President van World Trade Center Almere

 

 


Bij zijn afscheid als voorzitter van het WTC Almere ontving Andries Greiner, in het dagelijks leven Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Flevoland, een oorkonde, ondertekend door de president van de internationale World Trade Centers Association te New York, Guy Tozzoli, waarin eerstgenoemde benoemd werd tot Honory President van het WTC Almere

De overhandiging vond plaats bij een bedrijfsbezoek van de businessclub aan de United Services Group te Almere. 

Eerder was Greiner al toegesproken door wethouder Martine Visser, die hem een geschenk namens de gemeente aanbood (een fraaie schaal met het silhouet van Almere)

  Martine Visser                                                                                                  Andries Greiner         


De nieuwe voorzitter is Fons van der Ham, directeur van Fonceur BV, nu werkzaam als interim manager, voordien directeur Europese divisie van Sony en Hewlett Packard.

Hans van Nijnatten, directeur PriceWaterhouseCoopers en Dirk Minne Vis, directeur Kamer van Koophandel Flevoland, zijn lid van het bestuur van het WTC Almere geworden.

kijk ook bij WTC New York


30-9-2006 "Het leven begint bij 50"

Zaterdag 30 september 2006 is er - ook in Almere -  een 50+ Beurs van 10.00-15.30 uur in het Stadhuis Almere.

Om 10.30 uur is de officiele opening (van de Banenmarkt, die gelijktijdig plaatsvindt) door wethouder Johanna Haanstra in de Burgerzaal van het Stadhuis. 

Een foto-impressie van de drukbezochte dag......voor zowel de 50+ Beurs als de Banenmarkt

 

 

 

Er stonden zo'n 40 kraampjes met info over sporten, koken, stoelmassage, handlezen, computeren. Men kan een fitness-test doen of men kon een medium raadplegen maar ook een stadswandeling maken (onder begeleiding) 

 

 

 

 

Stoelmassage  of door Ghanese vrouwen vervaardigde kralen  en natuurlijk (zoals altijd) het Rode Kruis Almere.....

 

 

Kleurrijk Almere vraagt zich wanneer de beloofde Hamam nu eindelijk gebouwd gaat worden?  

Terwijl Rumah Senang hoopt na de beslissing over de definitieve plek, direkt in oktober (?) met bouwen te kunnen beginnen!

 

 

Avanti en Humanitas en altijd present: de aktieve Ouderenbond KBO

 

 

De Biblioteek heeft leuke aanbiedingen..... en opgestapelde dozen met vacatures......

 

 

Axion presenteert zich, in de wandelgangen ontmoet men elkaar en (veel) uitzendburo's staan klaar voor de sollicitanten........

 

 

(Ellis Kreuwel (Stadsarchief Almere), wethouder Johanna Haanstra en Connie Fransen (Geheugen van Almere)

 

Het 'Geheugen van Almere' heeft er een Workshop op zitten en heeft nieuwe plannen voor binnenkort....het heeft allemaal met 'Geloof' te maken. (binnenkort méér hierover!)

 

 


1-10-2006 Feestelijke Open Dag in Kotterbos

Muziek, theater en outdoor in Kotterbos  

Op zondag 1 oktober wordt het Kotterbos feestelijk heropend met een open dag van 12.00 tot 16.00 uur. Jong en oud k3 kan kennis maken met de diverse recreatiemogelijkheden van het Kotterbos gelegen ten noorden van Almere-Buiten. Speciaal voor de heropening is er een wandelroute ( m) uitgezet over de nieuwe wandelpaden, langs de mooiste plekjes van het bos. De start van de wandelroute is bij het dagkampeerterrein De Bever en onderweg komt u allerlei theateracts tegen. Op de uitkijkheuvel is een boswachter van Staatsbosbeheer aanwezig om uitleg te geven over de Oostvaardersplassen. En outdoor-organisatie Teambuilder zet langs de wandelroute diverse buitensportactiviteiten uit. (foto aangeleverd)

De toegang is gratis en op het dagkampeerterrein is een kraam met koffie, thee en frisdrank.  

Op en rondom het dagkampeerterrein zet Teambuilder allerlei buitensportactiviteiten in, zoals boogschieten, kayak/vlotvaren. Teambuildingsspelen en navigeren met GPS zijn opgenomen in de wandelroute. Wie de hele wandeling niet wil of kan lopen, kan mee met de bolderkar van Staatsbosbeheer. Deze vertrekt om 12.30, 13.30 14.30 en 15.30 uur vanaf het dagkampeerterrein De Bever richting de uitkijkheuvel, waar een boswachter iets over het gebied verteld. Let op: de laatste 300 m . moet u wel lopen. 

=================================================================

28-9-2006 Wethouder Smeeman opent vernieuwd Kotterbos

Het bosgebied ‘Kotterbos’, onderdeel van Overgangsgebied Almere-Oostvaardersplassen, is vernieuwd en toegankelijker gemaakt. Zo kunnen wande laars, fietsers en watersporters het bos beter ontdekken en beleven. Op donderdag 28 september om 15.00 uur opent wethouder H. Smeeman het vernieuwde Kotterbos. U bent van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn.  

Hij zal dit doen door het onthullen van een informatiebord (op een uitkijkheuvel) dat de bezoekers van het Kotterbos vertelt over de Oostvaardersplassen die men vanaf de heuvel ziet. Vooraf aan de officiële openingshandeling (mmv twee theatermakers) gaan de gasten de hotspots (recreatieve en natuurlijke kwaliteiten) van het bos bezoeken en ervaren. Zoals de vernieuwde wandelroutes met nieuwe kronkelige wandelpaden, een krater, vennetje en waterpartij en een uitkijkheuvel die mooi zicht geeft over de Oostvaardersplassen.  Om de bereikbaarheid van het bos te vergroten zijn er parkeerplaatsen bij de Buitenring en de Kotterbosweg aangelegd. Tenslotte is aan de Lage Vaart een dagkampeerterrein aangelegd, de "Bever" waar de bezoeker kan picknicken. Hier is ook een recreatieve aanlegsteiger gemaakt, waardoor de bereikbaarheid vanaf het water, de Lage Vaart is verbeterd.  Deze werkzaamheden vonden plaats in het kader van de totale ontwikkeling van het Overgangsgebied Almere-Oostvaardersplassen. 

In dit project werken de gemeente Almere en Staatsbosbeheer gezamenlijk aan de vergroting van de recreatieve en natuurlijke kwaliteiten van dit gebied. Bij het Kotterbos is daarnaast medewerking verleend door de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. (foto FlevolandOostvaardersplassen)

De herinrichting van het Kotterbos is het vierde project dat binnen het gebiedsgericht beleid Oostvaardersplassen - Almere (OPAL) is gerealiseerd en is medegefinancierd met Rijkssubsidie vanuit de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid.  

 


28-9-2006 Presentatie Agenda Kleurrijk Almere

Kleurrijk Almere, diversiteit in beweging, Agenda 2006 - 2009

PRESENTATIE VAN DE AGENDA VINDT PLAATS OP 28 SEPTEMBER 2006 OP DE POLITIEKE MARKT om 19.00 UUR IN HET STADHUIS ALMERE.

Waarom deze Agenda? In januari 2002 namen de woningbouwcorporaties GoedeStede, De Alliantie Flevoland en Ymere, De Schoor, Welzijnswerk Almere, Zorggroep Almere en de politie Almere het initiatief om met elkaar en met de gemeente Almere in gesprek te gaan over een kleurrijk Almere. Voor ogen stond een Almere dat recht doet aan de diversiteit van de Almeerse samenleving en dat alle bevolkingsgroepen stimuleert en onder- steunt in  hun ontwikkeling. Naar aanleiding van dit initiatief zijn in de loop van 2002 en begin 2003 werk- groepen met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de gemeente en zelforganisaties aan de slag gegaan met de thema's wonen, werkgelegenheid, maatschappelijke participatie, zorg en onderwijs. De resultaten van deze werkgroepen zijn gepresenteerd tijdens de conferentie Kleurrijk Almere in mei 2003. De overleggen tussen maatschappelijke organisaties, zelforganisaties en gemeente  resulteerden in januari 2004 in het convenant Kleurrijk Almere. Er werd voor drie jaar een projectleider aangesteld en projectplannen voor 2004 en 2005 opgesteld. Een behoorlijk aantal projeken is sindsdien uitgevoerd onder de vlag van Kleurrijk Almere. Door de gemeente is vanuit het Fonds Minderheden een bedrag van ruim euro 20.000 ter beschikking gesteld voor projekten van Kleurrijk Almere. 

Ook is de samenwerking binnen Kleurrijk Almere verbreed met nieuwe convenantpartners, is het aantal aangesloten organisaties uitgebreid, en is ingezet op versterking van de samenwerking met de gemeente. Al deze ontwikkelingen nopen tot een pas op de plaats: Waar staan we nu? Wat is er de afgelopen jaren bereikt, en waar zijn zaken blijven liggen waar we in de toekomst aan willen werken of zijn er nieuwe ontwikkelingen waar wij op in moeten spelen? Om deze vragen te beantwoorden, was ons inziens een Agenda nodig voor de komende jaren. Deze agenda heet: Diversiteit in Beweging. 
Agenda 2006-2009.  De agenda vormt een eerste aanzet voor de komende jaren. Wij nodigen met deze Agenda de gemeente, politiek, zelforganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers in Almere uit om met elkaar en met ons in discussie te gaan, suggesties aan te dragen ter aanvulling op deze Agenda, en gezamenlijk verder te bouwen aan een Kleurrijk Almere.23-9-2006 Nederlands Kampioenschap forelvissen

Forellenvisvijvers ‘De Huif’ (Lelystad) doet zaterdag 23 september mee aan het NK-forelvissen. Met de 5 winnaars van de voorronden wordt de eer van de Huif verdedigd.  Het NK-forelvissen wordt voor de derde keer georganiseerd en vindt dit keer plaats in Werkendam. Forellenvisvijvers ‘De Huif’ doet zelf voor de eerste keer mee aan het NK. De finalisten zijn geselecteerd bij de voorronden die werden gevist op de Huif.  

Haisam Hamud is door het 2x winnen van de voorronden favoriet van de Huif voor het NK. In de voorbereiding wordt veel gevist om de ‘puntjes op de i’ te krijgen voor de techniek van het forelvissen. Forelvissen is namelijk vooral een actieve sport en het is de kunst om de roofvissen zo goed mogelijk te verleiden. Overige finalisten voor het NK zijn  de heren Chin, Partoredjo, Karjasemita en Djaspan. Het NK-forelvissen is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Van Forelvisvijvers (NVVF) waarin het grootste deel van de Nederlandse forelvisvijvers is vertegenwoordigd. Aan het NK doen ongeveer 80 geselecteerde finalisten mee.

Tijdens het NK kan er overigens gewoon gevist worden op de forellenvisvijvers in Lelystad. Volgend jaar zullen de nieuwe voorronden voor het NK weer op de Huif worden gehouden, waar vrij op ingeschreven kan worden. Forellen- visvijvers ‘De Huif’ is geopend van dinsdag tot en met zaterdag tot de maand november. In november alleen op de vrijdag en zaterdag. Voor meer informatie: Forellenvisvijvers De Huif, Uilenweg 2, Lelystad tel. 0320-254606, www.forellenvisvijversdehuif.nl 

foto: Tom Bremer, waar kinderen geleerd wordt op een juiste manier te vissen


20-9-2006 Miljoenenontbijt 2006 in Almere

Op de derde dinsdag in september presenteert het Kabinet de Miljoenennota. Op de derde woensdag in september organiseren de Vereniging Bedrijfskring Almere , Van Lanschot Bankiers en VNO-NCW MKB Flevoland het Miljoenennota-ontbijt. Een traditie in Almere! 

Dit jaar met het thema: “Nieuw bestuur, nieuw elan - het is tijd voor gezamenlijk beleid”. 

Sprekers van formaat gaan nader in op de Miljoenennota en wat deze betekent voor de economische ontwikkeling van Almere. Politiek en ondernemen raakt elkaar. Het nieuwe college van B&W van Almere biedt in haar collegeprogramma nadrukkelijk de ruimte voor maatschappelijke organisaties om mede inhoud te geven aan het economisch beleid. Een uitdaging die het bedrijfsleven graag aangaat. Na een discussie over de economische ontwikkeling van onze stad is het de bedoeling om tijdens het Miljoenennota-ontbijt 2006 een ‘Economische Agenda Almere’ te ondertekenen; een agenda met onderwerpen waar gemeente én bedrijfsleven zich samen hard voor willen maken.  

Programma  

07:00-07:30       Ontvangst en ontbijt

07:30-07:35       Welkom door Anne Kolmer , voorzitter VBA

07:35-07:55       Analyse Miljoenennota  door dr. Cor Wijtvliet, analist Van Lanschot Bankiers

07:55-08:10       Betekenis Miljoenennota voor Almere door Annemarie Jorritsma, burgemeester Almere

08:10-08:55       Paneldiscussie o.l.v. Gert-Jan Jansen met: Rick Blokzijl, ondernemer in Almere,  Martine Visser, wethouder, Economische Zaken, Andries Greiner, gedeputeerde Economische Zaken,  Ed van den Bosch, ondernemer in Almere,  Anne Kolmer , voorzitter VBA,  08:55-09:00  Afsluiting door Henri van Lierop, directeur Van Lanschot Bankiers Almere,  Ondertekening Economische Agenda Almere (o.v.b.) , 09:00-09:30  Koffie  

Het Miljoenennota-ontbijt vindt plaats op woensdag 20 september 2006 in Bioscoopcomplex Utopolis, Forum 16, 1315 TH in Almere-Stad. Inmiddels hebben ruim 300 ondernemers uit de regio zich aangemeld. 

 


13-9-2006 "AAP" verdwijnt en meeuw wordt "gematst"

De AAP-Award is amper 2 jaar oud en verdwijnt weer, vanwege het negatieve imago. Dat er ieder jaar een promotieprijs uitgereikt wordt, was - en is- een prima idee maar het beeldje dat een ondeugende springerige aap voorstelt, heeft een verkeerd imago. Ikzelf vond al meteen vanaf het begin een 'AAP' een slecht imago hebben als "promotie-award" voor een stad als Almere. NB dat heeft niets te maken met de kwaliteit van het bronzen beeldje van de Almeerse kunstenaar Frans van der Ven!  Maar goed, rapper Ali B. en FC. Omniworld ontvingen de eerste AAP en de bekendste Almeerse fotograaf Bob Friedlander ontving de tweede AAP. Stichting Stadspromotie Almere heeft nu (na het voortijdige vertrek (met 270.000 euro) van Tom Ummels vorig jaar) een nieuwe direkteur, Hans Snel. Hij wil een andere Award, wát....nog niet bekend.

 

Nóg zo'n fraaie misser van de Stichting Stadspromotie....hoewel....zeker niet fraai maar wél een misser vanaf de start!

Het Almeerse Stadshart werd geopend met een zogenaamde 'meeuw' (zie foto van John Heemskerk) Gelukkig dat dat erbij werd gezegd want ik zou deze 'pop' nooit herkend hebben als zijnde een 'meeuw'. Waarschijnlijk was dit een speciale uitgave van een Almeerse visie van een 'meeuw'....één met niet zo'n grote bek en dan nog een gekortwiekte óók! (symbolisch hoe men 'de burger' graag ziet?)

Tot overmaat van ramp moest dit 'beestje' óók nog een naam hebben!  Er werd dus een wedstrijd uitgeschreven en de winnende naam werd...... "Mats" ....wie bedenkt er in vredesnaam zoiets???? Enfin, conclusie: er kan dus volop gematst worden in Almere, met name in het nieuwe Stadshart! 

Heeft de Jury ooit wel eens gekeken in de Van Dale wat 'matsen'  betekent ? !

Als men dat had gedaan, had men direkt kunnen zien hoe negatief deze naam weer over komt!

"Matsen" betekent: knoeien, bedriegen (Bargoens) en slaan, en klappen geven

Alleen "Mats" betekent: slag (een van de voornaamste troefkaarten bij het 'matsen')

 


4 oktober 2006: Vuurwerktraining voor huisdieren  

Angst voor vuurwerk is een probleem waar helaas veel huisdieren last van hebben. Hierdoor verlopen de feestdagen voor hen niet erg feestelijk. Angst is een ernstige aantasting van het welzijn van uw dier wat een goede reden is eens serieus naar dit probleem te kijken. Petsfriends, een zaak voor dierenbenodigdheden, organiseert daarom een informatieve avond over het onderwerp ‘vuurwerkangst’.  De avond zal worden verzorgd door Wendi van Voorst, huisdier gedragsadviseur. 

Van Voorst: “Het pilletje van de dierenarts op oudejaarsavond is geen echte oplossing. Het neemt immers de angst niet weg; het onderdrukt slechts de symptomen. Deze middelen laten vaak het gehoor intact of erger, versterken het. Hierdoor bestaat er zelfs de kans dat de angst groter wordt. Stelt u zich eens voor hoe het is als je angstig bent en je lichaam doet het ineens niet meer…Bij sommige dieren wordt de angst elk jaar groter. Anderen worden ook bang voor geluiden die lijken op het vuurwerk, zoals bijvoorbeeld het deksel van de container. Dieren met vuurwerkangst ontwikkelen daarnaast regelmatig een angst voor onweer. Alle reden dus om er nu wat aan te doen!”  

Op deze avond leert u hoe u uw huisdier van zijn of haar vuurwerkangst af kunt helpen. Dit gaat met behulp van een CD met vuurwerkgeluiden. De therapie kost niet zozeer veel tijd, maar is wel langdurig. Daarom is het raadzaam hier vroeg mee te beginnen. U krijgt van op deze avond een zeer uitgebreide uitleg. Dit is noodzakelijk want een en ander luistert nogal nauw. U bent dan ook nadrukkelijk uitgenodigd vragen te stellen! Het is de bedoeling dat u na deze avond thuis zelf aan de slag gaat met de cd. Ook eigenaren van pups en kittens zijn van harte welkom. Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus gun uw dier deze goede start!

De vuurwerkavond zal plaatsvinden op 4 oktober
2006 in Buurtcentrum “Meenten & Grienden” te Almere Haven. Het begint om 20.00 uur. Het is niet de bedoeling dat u uw hond (of kat) meeneemt. De toegang is gratis. De vuurwerk-CD en een handleiding op papier kosten slechts €5,00 

Opgave is mogelijk tot 1 oktober -dit i.v.m. het bestellen van de cd’ s en kunt u telefonisch of per email doen. Info: 036-5401933 (PetsFriends) of vuurwerk@petsfriends.eu 
Geeft u uw naam, adres, telefoonnummer op. bij voorkeur uw e-mailadres. Opgave na 1 oktober tot en met de avond zelf is mogelijk, maar de CD moet dan later opgestuurd worden naar u. Die kost dan, inclusief verzendkosten € 6,50

Dit jaar prettige feestdagen voor MENS én DIER!

 


21-9-2006 “International education, a compulsory facility in Almere”  

 

e International Business Club van het World Trade Center Almere organiseert op donderdag 21 september a.s. om 17.00 uur een Engelstalige bijeenkomst op het gebied van internationaal onderwijs. Vertegenwoordigers uit het internationaal onderwijs zullen spreken over de mogelijkheden die het internationaal onderwijs biedt.  

Programma:   WTC Alnovum, P.J. Oudweg 1, 1314 CH Almere

17:00 uur

Ontvangst (koffie/thee)

17:30 uur

Opening and introductie door
mevr. K. van Lieshout, voorzitster van de International Business Club

17:45 uur

Internationaal basisonderwijs door
de heer P. Stubbé, Letterland International School

17:55 uur

Internationaal middelbaar onderwijs door
mevr.
I. Davies, International School Almere

18:05 uur

Beroepsonderwijs: internationale stages en studentenuitwisselingen door
de heer K. van Eijk, ROC Flevoland

18:15 uur

Discussie

18:30 -19:30 uur

Drankjes en hapjes

Kosten: Euro 15,-- Na aanmelding ontvangt u factuur voor de deelnamekosten. 

Aanmelding: wtcaa@wtcaa.alnovum.nl  uiterlijk maandag 18 september 2006 onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. 

 


12 en 13 september 2006 Almere Business Kontaktdagen 2006

Op 12 en 13 september organiseert de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) de Almere Business Contact Dagen 2006

Doel van dit zakelijke evenement is om Almeerse ondernemers bij elkaar te brengen teneinde onderlinge contacten te leggen en/of te versterken. Immers, de groei van de Almeerse economie is gebaat bij een bloeiend en interactief bedrijfsleven.Deze beurs zal plaatsvinden in de Sporthal Almere Haven, Parkwerf 138. De openingstijden zijn op beide dagen van 14.00 – 21.00 uur

De Gemeente Almere is tijdens deze beurs aanwezig met een stand (nr. 38),  waarin Economische Zaken (afdeling Economie en Wonen) vertegenwoordigd is. De Almere Business Contact Dagen 2006 zijn geheel volgeboekt met zo’n 80 deelnemende bedrijven. Voor meer info VBA  036 – 5338393 of het beursmanagement (Fuser Communications)  036 – 5344460.


6-9-2006 Opening Krakelinggarage in Stadshart  

 

Bezoekers van het Stadshart kunnen vanaf woensdag 6 september gebruik maken van de 246 parkeerplaatsen in de Krakelinggarage

De garage is bereikbaar via de Krakeling aan de westzijde van het Stadshart (kaartje trekken en betalen achteraf). Via dezelfde ingang is ook het Tegelzetterdek weer bereikbaar. Op dit parkeerterrein (boven op het gebouw van vh Konmar) moet vooraf betaald worden. Vanaf het gebogen maaiveld is de Krakelinggarage toegankelijk via de trap en de lift in de Schutterstraat.   

 

 


5-9-2006 Er wordt gebouwd in het Stadshart maar....wáár blijft het water?

  Er wordt nog steeds gebouwd in het nieuwe Stadshart, op de strook tussen het nieuwe Theater en het Schipper(Water)plein. Maar waar ik mij een beetje zorgen over ga maken, is de waterafvoer.....Vanaf de vloer waar de Popzaal en Hotel Almere opstaan, stroomde enige tijd geleden het regenwater als een gordijn naar beneden. Daarom heeft men gaten geboord en er (voorlopig, neem ik aan) afvoerbuizen geplaatst. 

Ook in de garage zélf druipt het water langs de betonnen zuilen (foto links)

 

 

Vandaag was men bezig het betonvlechtwerk van de schuinte met beton af te werken. Als het weer eens regent (dat doet het namelijk 'af-en-toe') dan komt alle regenwater de garage in.....Op de garagevloer, aan de rand zit een geultje, waarvan ik vrees dat dit nooit fikse regenbuien, sneeuw e.d. kan verwerken want ze zijn zelfs begroeid...en wel héél smal.....Maar hopelijk vergis ik mij maar anders stel ik voor een waterpartij aan te leggen (in de hoek ter hoogte van de sportschool) eventueel als alternatieve waterberging (?) 

 

 

 

 

 

 

 

PS wat ik vandaag (8/9/06) hoorde......is dat er een 'Moeraspark' of  'Moerastuin'  komt op een plek tussen Sportcity en de 2 flats side-by-side......

 


 

4-9-2006 "Dansen met Draken" bij de BIEB in Almere-Haven

 

Op maandag 4 september zal om 15.00 uur de expositie DANSEN MET DRAKEN van atelier De Witte Olifant officieel worden geopend. Op de expositie zijn recente tekeningen, schilderijen, maar vooral ruimtelijk werk te zien.

De Witte Olifant is een centrum voor beeldende kunst. Kunstenaars met een verstandelijke handicap kunnen er, door middel van een opleiding, hun talent verder ontwikkelen. Zij doen dat in samenwerking met professionele kunstenaars. Door deze vorm van begeleiding kunnen de gehandicapte kunstenaars hun eigen identiteit en uitdrukkingsvermogen in hun beeldend werk behouden en versterken. De Witte Olifant is te vinden aan de Kerkgracht in Haven.

Meer info op de WitteOlifan 

De expositie is te bezichtigen van 4 september tot en met 28 oktober 2006 tijdens openingstijden van de bibliotheek Almere Haven.

 


2-9-2006  Twee keer 50 = 100

 

Gefeliciteerd!

Omdat ze allebei vlak achter elkaar 50 jaar zouden worden, dachten Peter en Rikst vd Bijl: "dat is samen 100, dus we geven een feest!" 

 

Niemand kan er meer omheen nu, met die SARA en ABRAHAM tot de eerste etage!

 

 

 


28-8-2006  Telefooncirkel Almere bestaat 12 1/2 jaar

Maandag 28 augustus zal burgemeester Annemarie Jorritsma vanuit haar werkkamer om 16:00 uur een deelnemer van de telefooncirkel bellen. Het staat symbool voor het 135.000ste telefooncontact in 12 1/2 jaar telefooncirkel in Almere. De deelnemer die gebeld zal worden is mevrouw Jose Risch. Zij doet bijna vanaf het begin van de telefooncirkel mee als deelneemste/ begeleidster. Zij is gehandicapt en rolstoelgebonden. Voor haar is dat dagelijkse telefoontje erg belangrijk en biedt een stukje veiligheid.

Wat doet het Rode Kruis? Via een telefooncirkel bellen een aantal mensen, veelal ouderen, volgens een afgesproken volgorde en op een bepaald tijdstip, elkaar elke dag. Voor heel Almere is het Rode Kruis de instantie die sinds het voor- jaar 1994 de telefooncirkels coördineert en onderhoudt. Over de hele afgelopen periode van bijna 12½ jaar zijn er circa 135.000 telefoontjes geweest van deelnemers die elkaar bellen. Op dit moment draaien er 5 van deze cirkels in Almere.  De  toenemende eenzaamheid van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt nijpender. We hebben allemaal wel eens in de krant een bericht gelezen dat er iemand gevonden was die al dagen of weken ziek (of erger) thuis lag zonder dat er iemand zich om bekommerde. Het gevoel van onveiligheid neemt toe en bovendien is er de behoefte om ergens bij te horen en sociale kontakten.                                             foto mevr. Risch aangeleverd >   

De signaalfunctie De afgelopen jaren heeft de telefooncirkel in Almere z'n nut bewezen. Tientallen keren  kon er bij deelnemers thuis ingegrepen worden (doordat de telefoon niet werd opgenomen) en vaak zijn begeleidsters op zoek geweest (via familie, kennissen en/of buren en gezondheidscentra t/m ziekenhuizen) naar de deelnemers. Ook kinderen van deelnemers vinden het geruststellend dat er iedere dag met hun ouders wordt gesproken.  

Bekendheid Mevr. Jorritsma zal als burgemeester op onze 12 ½ verjaardag het 135.000ste telefoontje doen. Op deze manier willen wij het bestaan van de telefooncirkel nogmaals onder de aandacht van de bewoners van Almere brengen. Voor opgave voor de telefooncirkel kunt u terecht bij: Rode Kruis Almere, tel: 5346096 (dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00-12.30 uur e-mail rodekruisalmere@cs.com

 


20-8-2006 Schipperplein (waterplein) krijgt sfeer.....

 

.....door een mooie rode neonreklame op de gevel

   < prachtig bij regenachtig weer (zie foto)

 

én .....

de leuke uitnodigende tekst boven de ingang!  >

 

 

 

 

 


14-8-2006 Genomineerden Horecaprijs Almere 2006 bekend

Wethouder Martine Visser heeft maandag 14 augustus bij DooWorld de namen bekendgemaakt van de 10 Horeca-ondernemers die in de race zijn voor de titel Horecaprijs 2006 

De genomineerden zijn: Brasserie Bakboord, Brasserie De Kemphaan, Krab aan de haven, Pallas Athene, Ristorante Pizzeria Pulcinella, Red Delicious, Sensei Haven, Feduzzi’s Ristorante Italiano Da Sergio, Spotlight en Vanas Thais Restaurant. Zij hebben allemaal een oorkonde gekregen. Vorig jaar won Brasserie De Kemphaan(gesubsidieerd door de gemeente) de eerste Almeerse Horecaprijs.  

De 10 genomineerde Horeca-ondernemers maken kans op de titel Horecaprijs 2006. De winnaar wordt bepaald door een deskundige jury. Uiteraard dient het restaurant aan een aantal criteria te voldoen. Een voorwaarde is dat deze ten minste één jaar in Almere gevestigd is. Ook kijkt de jury hoe klantgericht het horecabedrijf is en naar de presentatie van de onderneming en produkt. De jury beoordeelt ook de verhouding prijs/kwaliteit, menu- en wijnkaart, service, gast- gerichtheid, inrichting en sfeer. Nieuw dit jaar is dat gekeken wordt wat het restaurant aan innovatie doet. De genomineerde restaurants worden de komende tijd bezocht door 2 mystery guests van een professioneel bureau (Van Spronsen & Partners). De uitkomst van hun rapportage zal worden meegenomen n de beoordeling van de juryleden om tot een winnaar te komen. Voorzitter van de jury is wethouder Economische Zaken, Martine Visser. De overige juryleden zijn topkok Rob Kranenborg, Wim de Bruijn (ondernemers/VBA) en Hans Snel, directeur van Stichting Stadspromotie Almere.  

Op maandag 9 oktober wordt de Horecaprijs 2006 uitgereikt. De prijs bestaat - behalve de eer en publiciteit -  uit een wisseltrofee, vervaardigd door de Almeerse kunstenares Henriette Evenhuis. De trofee wordt uitgereikt door wethouder Martine Visser. Het initiatief wordt ondersteund door Koninklijk Horeca Nederland afdeling Almere, de Stichting Stadspromotie Almere (SSA) en NORT (Nederlandse Ondernemers in Recreatie en Toerisme) Flevoland.


1-8-2006 Geluidsoverlast door waterpompen  tbv nieuwe wijk

Namens B&W Almere ontvingen de bewoners van de Noorderplassen-oost een brief van het afdelingshoofd van het Advies- en Ingenieursburo van Stadsbeheer, ing. P.Stam, over de te verwachten geluidsoverlast door waterpompen. 

Dit ten behoeve van de nog steeds in aanbouw zijnde wijk Noorderplassen- west. Na de bouwvak-vakantie, zo half augustus, starten deze werkzaamheden tot het realiseren van nieuwe insteekhavens (zie kaartje) en kunnen voor geluidsoverlast zorgen. Hoewel niet in alle gevallen te voorkomen, wordt getracht de overlast zoveel mogelijk te beperken en wordt er gewerkt met 'geluidsarme waterpompen'. 

De werkzaamheden duren nog tot medio 2007!

Voor meer info over de werkzaamheden kan er (op werkdagen 9.00-17.00 uur) kontakt worden opgenomen met het Stadsdeelkanttor Stad-West 036-5233400

 

 

 


 

2006 WIE wint er bij de fotowedstrijd Vakantie - of Waterfoto's ? Of met een essay?

Kunst-enzo wil jullie attent maken op een paar wedstrijden voor iedereen die graag fotografeert (of schrijft)

Almere DEZE WEEK stelt prachtige prijzen ter beschikking en een ereplaats in het weekblad. Wát de prijzen zijn......daar wil de redaktie (nog) niets over kwijt maar "dat zullen leuke prijzen worden", aldus de redaktie van Almere DEZEWEEK. Wij kunnen dat, als het goed is, binnenkort lezen in hun uitgave. Insturen kan tot 1 september a.s. naar vakantiefoto@almeredezeweek,nl o.v.v.Vakantiefotwedstrijd  AlmereDEZE WEEK

 

De Telegraaf Op Zondag organiseert een VAKANTIEfotowedstrijd: insturen vóór 1 september 2006 naar zondagredactie@telegraaf.nl o.v.v.Vakantiefotowedstrijd. Er zijn mooie prijzen te winnen. Welke? Daar zijn we nog niet achter! Maximaal 2 foto's (normaal formaat) NB alle inzendingen blijven in hun bezit (...)

 

Waterschap Zuiderzeeland organiseert een Waterfotowedstrijd: insturen vóór 1 november 2006 naar communicatie@zuiderzeeland.nl   Stuur een recent-gemaakte foto (in Flevoland) naar: Campagne Flevoland leeft met water. Digitale resolutie minimaal 300 dpiZij zien graag op de foto wat de fotograaf heeft met 'water'. Het thema is 'Water'. Stuur je mooiste waterfoto in en maak kans op deze prijzen: 1e prijs: een digitale spiegelreflex-camera; 2e Prijs: een onderwater-camera; 3e Prijs: een rubberboot. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen en bepaalt de winnaar. NB ingezonden foto's worden niet geretourneerd (...) Ingezonden foto's kunnen rechtenvrij, onder naamsvermelding (dát wél (...) gebruikt worden voor foldermateriaal of eventueel expo's....(lekker goedkoop zo'n wedstrijdje uitschrijven.....;- (

 

Kun je beter schrijven en heb jij iets met water? Waterschap Zuiderzeeland komt binnenkort met een nieuw thema ivm 'Water' en ook weer nieuwe gegevens voor de Zuiderzee-Award 2007. Kijk dus -na de vakantie- regelmatig op de site van het Waterschap Zuiderzeeland

 

De Zuiderzeeland Award 2006 werd gewonnen door Susanne Groot, afgestudeerd geohydroloog. Het idee van Susanne is niet revolutionair, maar ze maakt nieuwe combinaties. Het is gebaseerd op het idee van terpen. Uit de geschiedenis weten we dat terpen 3000 jaar voor Christus al toegepast werden. In het idee van Susanne worden terpen niet alleen gebruikt voor kering, maar ook voor het nieuwe denken van Peter Timofeeff; grote terpen van zand met een doorsnede van 300 m, waarin het principe vasthouden, bergen en afvoeren is toegepast. De waterterp is interessant voor rijkswaterstaat, het plan is een aanzet om verder uit te werken. Lees meer over het idee van Susanne op de VU-site.

 

 


 

26-7-2006 Van Eesterenplein weer vrij van asbest

 

 

De asbest die twee weken (scroll naar 11/7 jl) geleden langs het fietspad op het Van Eesterenplein is aangetroffen is opgeruimd. De monsters die uit een gegraven sleuf zijn genomen tonen aan dat de grond niet verontreinigd is. Deze week nog worden de hekken weggehaald en zodra het weer dat toelaat wordt er gras ingezaaid.

 De stukjes asbest werden aangetroffen in een gedeelte van de groenstrook tussen de sporthal en het fietspad dat evenwijdig aan de busbaan loopt. Het ging om zogenoemde hechtgebonden chrysotiel-asbest. Dit type asbest komt voor in bouwmaterialen en de asbestvezels kunnen alleen vrijkomen als het wordt verwerkt. De stukjes asbest zijn door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. Het is nog een raadsel hoe de asbest in de groenstrook terecht is gekomen.....

 

 

 


 

 

20-7-2006 Bezoek wethouder Smeeman aan saneringslokatie Noorderplassen-Oost

 

 

 

 

Nét voor de Bouwvak-vakantie 2006 is de sanering van de Noorderplassen een feit. Daarom wilde verantwoordelijk wethouder (niet voor de vervuiling!) Henk Smeeman een bezoek brengen aan deze lokatie en graag een gesprek hebben met bewoners. Aansluitend een bezoek aan de saneringslokatie. Doel was om de ervaringen van de bewoners te horen en vervolgens ter plekke te bekijken hoe het er buiten uitziet na alle werkzaamheden.

 

 

 

 

Verder was er eeen zware afvaardiging van de gemeente te weten: Marleen Sanderse (bestuursadviseur van wethouder Smeeman). Vera van Engen (projektmanager van dit projekt), Kees Nieuwhof (gebiedsmanager), Tonny van Weeren (projektleider), Ingrid Vos (projektmedewerkster die ook de PR gaat doen), Ans Baaij (Stadsdeelkantoor) en mevr. van Heest.

 

 

 

 

 

 

Van de VVE (Vereniging van Eigenaren Noorderplassen) waren bewoners van het eerste uur (de eerste fase van de bouw) aanwezig, dus van Bakboord: Lex Burgersdijk, van Overstag: Kees Renard en Greta Verduin, van Stuurboord: Paul Slingerland, van Loefzijde: Marianne Vossen en Ed de Vries van de 'schone eilanden' bij Land In Zicht. Paul Slingerland tevens in zijn positie als voorzitter van de VVE en Ed de Vries als secretaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geheel overziend, zijn de bewoners tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden, al hebben die jaren geduurd en al hebben ze heel wat afgebaggerd in het (toen!) slechte weer met hun auto's geparkeerd langs de Noorderleedeweg. Over de firma Reimert is men uiterst tevreden. Er is netjes gewerkt, zelfs de stratenmakers speelden geen loeiharde muziek!  Ook viel er te praten met de aannemer of de verantwoordelijke uitvoerder als er soms een extra  metalen  plaat nodig was ofzo, met name voor mensen met loopmoeilijkheden of verhuis- of bezorgperikelen.

 

Wél een punt van kritiek zijn de nieuwe waterafvoeren naar de putten: die zijn zó diep dat iemand in een rolstoel daar niet meer uit komt, of erger: over de kop kan slaan! (zie foto's hieronder; de rechterfoto -waar een lat dat duidelijk laat zien- is van Fred Schnabel). Ook wat betreft het parkeren, geeft dat problemen zodat auto's vaak meer naar het midden op de weg terechtkomen. Maar goed....dat kan een kwestie van 'verzakken zijn'..... De opsluitbanden zijn niet verhoogd, tot verbazing van de bewoners....Wat er met de stenen van de bestrating is gebeurd is iedereen een raadsel....sommige straten zijn in verschillende strukturen gelegd en bij sommige straten werden er hap-snap (zwarte) stenen uitgehaald en weer andere er in teruggeplaatst. Maar al met al ziet het er weer goed uit, vindt het gezelschap na een wandeling door de 'opgeschoonde wijk'. 

 

Henk Smeeman krijgt nog een kompliment voor zijn snelle aanpak van het probleem en iedereen van de projektgroep een kompliment voor de goede kommunikatie naar de bewoners.

 

 

 

 

 

 

Tot slot nog een fraaie afsluiting: op de laatste dag vóór hun vakantie kwamen stratenmakers snel de bestrating in orde maken tbv de rolstoel: klasse!

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de Bouwvak wordt de toegangsweg naar het pleintje op Bakboord nog her-bestraat. Verder wordt dan ook het schelpenpad (langs de Noorderleedeweg) opgeknapt met een nieuwe schelpenlaag en langs het pad wordt een drain aangebracht om wateroverlast te voorkomen. Tenslotte wordt de Noorderleedeweg zélf weer gefatsoeneerd

 

Wat de bewoners nu nog graag zouden zien, is dat de zware voertuigen die - al jarenlang - dagelijks af en aan rijden over die Noorderleedeweg, richting zanddepot en Noorderplassen-West, nu die andere weg gebruiken ter hoogte van Noorderplassen-West, zodat de bewoners nu eindelijk eens verlost zijn van dit bouwverkeer dat de randen stuk rijdt en 's winters voor gevaarlijke situaties zorgt met de diepe modder-bandensporen. Prettig zou een verharde stopplaats zijn naast het recycling- perronnetje en een verzoek van de jeugd: heel graag voor de voetballende jongeren uit de buurt: een simpel hekwerk, zodat de bal niet de Noorderleedeweg op rolt. De plek die zij op het oog hebben, is ergens ter hoogte van de trap naar Kruidenwijk, niemand van de bewoners heeft daar last van en de jongere jeugd zou hier heel blij mee zijn. De kosten daarvoor kunnen bekostigd worden uit het Wijkbudget!

 

 

 

 

Henk Smeeman stelde voor dat Ed de Vries samen met Marleen Sanderse om de tafel gaat zitten om een feestje te plannen voor die bewoners van dit wijkje, na lle overlast, een tent met een hapje en een drankje, in september bijvoorbeeld?

 

 

 

Voor alle eerdere info: kijk bij Zo(oi)Enzo2005  in rood ARCHIEF          (ook van 2004-2003)

 

 


11-7-2006  Waarschuwing: asbest gevonden op Van Eesterenplein

 

In een gedeelte van de groenstrook tussen de sporthal op het Van Eesterenplein en het fietspad dat daar langsloopt, evenwijdig aan de busbaan, is asbest aangetroffen. Het gaat om stukjes asbest die op een plek van ongeveer 5 bij 12 meter verspreid op de grond liggen. De plek waar het asbest is aangetroffen, is inmiddels afgezet met hekken. Het gaat om zogenaamde hechtgebonden chrysotiel-asbest. Dit type asbest zit in bouwmaterialen en de asbestvezels komen alleen vrij als het wordt bewerkt. Deze asbestvezels kunnen dus niet vanzelf in de lucht terechtkomen. Doordat het terrein is afgezet en de stukjes asbest intakt blijven, komen er nu dus geen vezels vrij. Wel is het verstandig rond de plek voorzichtig te zijn. Ouders kunnen bijvoorbeeld hun kinderen erop wijzen niet over de hekken te klimmen.

Vrijdag wordt begonnen met het opruimen van het asbest. Omdat het gaat om hechtgebonden asbest, zijn er geen uitgebreide veiligheidsmaatregelen nodig voor de veldwerkers en de omgeving. Verder kijkt de gemeente door middel van een bodemonderzoek of het asbest ook in de grond zit, of dat het alleen aan de oppervlakte ligt. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaak. Helaas kunnen we daar op dit moment dus geen uitsluitsel over geven. Ook is het nog niet duidelijk hoe lang het asbest al op deze plek ligt. 

Zodra de gemeente hier meer duidelijkheid over heeft, zullen de betrokkenen verder geinformeerd worden. 

 


 

 

22-2-2006  Presentatie en onthulling  Eco-zone Pampus

 

Op woensdag 22 februari geeft wethouder Heleen Visser een presentatie over de Ecozone Pampus. Samen met de samenwerkingspartners Waterschap Zuiderzeeland, het Flevo-landschap, Staatsbosbeheer en Domeinen onthult de wethouder hoe de ecologische verbindingszone tussen de Lepelaarplassen en het Kromslootpark eruit komt te zien.  

 

 

Met de aanleg van de Ecozone Pampus voert de gemeente een onderdeel van het Ecologisch Masterplan uit. In 2003 is de gemeente dit project gestart met het doel de natuur in Almere op de juiste plaats en manier te versterken. Het Ecologisch Masterplan valt onder het programma Almere Blauwgroene Stad.  

Een ecologische zone door stedelijk gebied. Het bijzondere aan Ecozone Pampus is dat deze voor een groot deel door (toekomstig) stedelijk gebied loopt. De verbinding loopt zowel in of langs woongebieden als door bos of moerasgebied. Door het aanleggen van fiets- en wandelroutes en uitkijkpunten kunnen Almeerders van de natuur genieten en er recreëren. Aan de rand van de ecologische zone liggen kansen om een bijzondere, groene woonomgeving te creëren. Tevens krijgen de otter, noordse woelmuis, waterspitsmuis, ringslang en vele andere diersoorten door de aanleg van deze verbinding een groter leefgebied. Ook de bever die onlangs in het Kromslootpark is gezien, kan zich via de Ecozone Pampus verspreiden naar andere delen van Almere en Flevoland. Dit jaar starten we met de aanleg van deze Ecozone. Overigens is een deel al bij de zandopspuitingen van Almere Poort gerealiseerd.  

 

 


 

22-6-2006 Nieuwe bomen worden geplant in wijk N'Plassen (oost)

 

 

 

Eindelijk is het dan zover dat de - nieuwe- bomen geplant kunnen worden in de wijk Noorderplassen (oost), op de pieren waar de vervuilde grond werd aangetroffen en verwijderd. Alle bestaande bomen (en dat waren er heel veel want ze stonden aan beide kanten van de straten) werden bij de sanering verwijderd. 

 

De nieuwe bomen zijn van een geheel andere soort en slechts aan één kant van de straat, waarbij de afstand van boom tot boom ook nog eens gehalveerd werd.... Iedere pier mocht een eigen boom kiezen in het kader van "meeste stemmen gelden".

 

De lantaarnpalen zijn verhuisd naar de andere kant van de straat omdat de stadsverwarmingsbuis nét over het midden ligt en 'de wortels al'tijd de warmte opzoeken..

 

 

 

 

 

 


 

van 28 februari  t/m 5 maart 2006 Provincie Flevoland op HISWA

 

 

HISWA  Watersporttentoonstelling, de grootste Nederlandse watersportbeurs. De provincie presenteert zich met een eigen stand als ‘het Hart van het IJsselmeer- en Randmerengebied’ op de HISWA, de grootste watersportbeurs van Nederland, in de RAI te Amsterdam.  

De Flevoland-stand geeft info over de vele watersportmogelijkheden die Flevoland biedt. Waterrecreatie wordt niet meer los gezien van wat op het land te beleven is, met de vele, goed geoutilleerde jachthavens, de Bataviawerf en Bataviastad, Walibi World, het Aviodrome, de camping Rivièra Park, de Orchideeënhoeve, het natuurgebied de Oostvaardersplassen, de nieuwe stad Almere, de voormalige eilanden Urk en Schokland.  

Op woensdag 1 maart zal om 15.00 uur het eerste exemplaar van een nieuwe kaart voor de Randmeren worden overhandigd aan Andries Greiner, Flevolands gedeputeerde voor economische zaken, recreatie en toerisme. De provincie Flevoland is te vinden op standnummer 211 in de Westhal (3).  

Omdat het Flevolands Bureau voor Toerisme (FBT) niet meer bestaat heeft de provincie Flevoland aan Waterrecreatie Advies gevraagd om de Flevolandse vertegenwoordiging op de HISWA Watersporttentoonstelling te organiseren. Eerder dit jaar stond Flevoland op twee andere grote beurzen. Op de Vakantiebeurs had Flevoland een eigen stand. Op BOOT Düsseldorf presenteerde Flevoland zich in samenwerking met De Gouden Cirkel en Toerisme Noord-Holland.


 

16-2-2006 Samenwerking bepaalt mogelijkheden Flevoland

 

Dit concludeert de Stichting Vitaal en Ondernemend Flevoland (VOF) naar aanleiding van haar 6 inspirerende symposia.

Vragen die tijdens deze symposia aan de orde kwamen, waren: - Moet luchthaven Lelystad verplaatst worden? - Wat moet er gedaan worden om de economische situatie in de Noordoostpolder te verbeteren? - Hoe wordt het toerisme, gecombineerd met recreatiemogelijkheden, een nog belangrijker economische factor?

- Hoe houden wij de leefbaarheid van ons gebied in stand? - Waarom is het belangrijk dat het doortrekken van de A30 een hoge prioriteit krijgt?

 

Op donderdag 16 februari overhandigde Jos Joosen (< foto links), voorzitter van de Stichting Vitaal en Ondernemend Flevoland, het boek met de teksten van haar slotsymposium aan aan de Commissaris van de Koningin Michel Jager (> foto rechts) tijdens de cie. Bestuur in het Provinciehuis.

 

Met het jaar 2050 als horizon zijn er onbeperkte mogelijkheden voor Flevolands. Knelpunten in de ontwikkeling zijn er genoeg maar de vraag is "waar en wanneer en door wie die kunnen worden opgelost"? Dat vraagt om samenwerking. Veel van de huidige knelpunten voor groei liggen buiten de provincie. Daarvom is samenwerking met omliggende provincies en rijksoverheid noodzakelijk. Het belangrijkste voorbeeld is de “schaalsprong” van Almere.

 

Enkele jaren geleden kwamen vertegenwoordigers van een aantal organisaties in onze provincie op persoonlijke titel tot het initiatief om de toekomstige gevolgen van de verstedelijking voor het Flevolandse gebied in kaart te brengen. Het was de tijd waarin de “schaalsprong” van Almere werd uitgewerkt in het Integraal Ontwikkelings Plan (IOP). Op provinciaal niveau stond de herziening van het Omgevingsplan voor de deur. De Stichting VOF heeft de bestuurders en de politici van de provincie en de gemeenten laten discussiëren met wetenschappers over 6 verschillende thema’s, zoals Toekomst van de agrarische sector; Watergebruik/waterbeheer en de gevolgen van klimaatsveranderingen; Infrastructuur; Een gezonde leefomgeving. Wie nu de resultaten van de 6 symposia en het slotsymposium in het Provinciehuis wil nazien, kan deze dankzij de sponsors van de stichting terugvinden in de diverse AO-boekjes die van elk van de symposia zijn gemaakt. De resultaten van de VOF- symposia zijn bedoeld als concrete input voor het nieuwe Omgevingsplan. Aan het eind van dit jaar zal de provincie Flevoland het Omgevingsplan vaststellen.

 

In de Stichting Vitaal Ondernemend Flevoland nemen deel vertegenwoordigers van Kamer van Koophandel Flevoland, Milieuraad Almere, NLTO Flevoland, Vereniging Bedrijfskring Almere, Rabobank en SEOR Flevoland. Sponsors van de stichting zijn NLTO Flevoland, Rabobank Flevoland, Rabobank Almere, Rabobank Vastgoed en de provincie Flevoland. 


 26-1-2006  Het is vriesweer.........ook aan de Noorderplassen

 

< links een parelrandje van ijsbolletjes....

 

.....en de volgende dag kruiend ijs, opgestuwd met stukken rietwortels, terwijl daaronder het water nog golft... > .

 

 

 


 25-1-2006 Abraham op bezoek bij Ali

De bekende Almeerder Ali Serrai, oa. kandidaat-raadslid voor de VVD, heeft  "Abraham gezien". Ter gelegenheid daarvan werd hij verrast door zijn 'tweelingbroer' die onverwacht 's ochtends voor zijn huisdeur bleek te zitten....namens Kunst-enzo: gefeliciteerd!

 


 

11 tot 15 januari 2005 Flevoland (toch) op Vakantiebeurs Utrecht

 

Begin 2006 vindt de aftrap plaats voor het vakantieseizoen op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs te Utrecht, voor het publiek geopend van 11 tot 15 januari. Flevoland zal ook dit jaar weer met een eigen stand vertegenwoordigd zijn op de Vakantiebeurs. De Flevolandse aanwezigheid is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de provincie Flevoland en de Stichting De Gouden Cirkel, die de organisatie op zich genomen heeft.

 

De vakantiebeurs wordt jaarlijks gehouden. Flevoland zal op de Vakantiebeurs beschikken over een stand van 20 vierkante meter in hal 11, in de buurt van het paviljoen ‘Lekker Weg in Eigen Land’. Aan de presentatie wordt medewerking verleend door Flevolandse bedrijven, gemeenten en instellingen. De Flevoland-stand is te vinden in hal 11, stand nummer F46. Door het wegvallen van het Flevolands Bureau voor Toerisme (FBT) is de Flevolandse vertegenwoordiging op de Vakantiebeurs even onzeker geweest, maar om geen leemte te laten vallen heeft de provincie zelf het initiatief genomen om met een eigen stand te komen. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor een Flevolandse stand op Boot Düsseldorf en de Hiswa in Amsterdam.  Over de situatie die is ontstaan door het wegvallen van het FBT worden diverse toekomstmogelijkheden onderzocht op hun voor- en nadelen. Daarbij wordt overleg gevoerd met gemeenten, bedrijfsleven en betrokken instellingen. Vervolgens zal een besluit worden genomen.

 

 


9-1-2006  INGEZONDEN BRIEF (nav parkeerbeleid Almere)

Geachte redactie,

Het is niet eenvoudig te stellen, dat het parkeerbeleid inzet moet worden van de gemeenteraadsverkiezing. Als uitgangspunt moeten we nemen, dat het zowel om het parkeerbeleid in Stad én Buiten gaat. Bij de vorige verkiezingen, was er een partij met de Heer Huis als lijstaanvoerder, die ons de hemel op aarde beloofde met de terechte afschaffing van het parkeertarief. Ook beloofde hij er voor te zorgen, dat het overheidsgeld (is uiteindelijk ons geld) niet verspild zou worden aan de voetbalclub Omniworld, een project, waarin alleen een paar dwazen gelooft. Die partij kreeg om deze redenen een hoop stemmen (helaas ook van mij) en we hebben allemaal gezien, wat er van terecht gekomen is. Andere partijen hebben ook van die leuke geldkostende hobby's voor de komende jaren (Schouwburg, naar het laat aanzien mislukt Stadshart, de macht in handen geven van projectontwikkelaars in Buiten, enz.).

Ik denk, dat het juist zou zijn als het parkeerbeleid inzet van de gemeenteraadsverkiezingen zou wordenHet is immers waanzin, dat je voor een korte boodschap of ziekenhuisbezoek zulke hoge bedragen moet betalen en dat men het lef heeft 's avonds in een praktisch lege garage zonder toezicht parkeergeld te vragen. Als voorbeeld: onder het Gelderlandplein in Amsterdam Buitenveldert is de eerste anderhalf uur gratis.

Ik vrees echter, dat het geen enkele zin heeft. Men besluit toch wat men zelf wil op het Stadhuis en daar kunnen wij als inwoners helaas geen invloed op uit oefenen al beweert men van wel. Alles is toch van tevoren bekokstoofd. Ik weet echt niet meer waarop ik zou moeten stemmen. Ik denk dat 'blanco' als reactie het beste is.

Dick Timmer
Leermosstraat 9
1314 MS  Almere
(036) 534 21 22


9-1-2006 Flevoland krijgt Nationaal Klimaatmonument (onderscheiding) 

Het ministerie van Economische Zaken en het Wereld Natuur Fonds (WNF) bieden de provincie en gemeenten het Nationaal Klimaatmonument aan als blijk van erkenning voor de inspanningen om de klimaatverandering in toom te houden. Flevoland krijgt hiermee erkenning als koploper op het gebied van windenergie en voor het Manifest Nieuw Flevolands Peil waarmee zij een goede aanpak voor energiebesparing én comfortabel wonen heeft gevonden. 

 Het Nationaal Klimaatmonument wordt uitgereikt tijdens het Klimaat-symposium Flevoland op donderdag 12 januari in het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. Gedeputeerden Laura Bouwmeester (Milieu) en Andries Greiner (EZ) ontvangen die dag gemeentelijke bestuurders, beleidsmedewerkers en ondernemers.

Het 'Klimaatmonument' betreft een beeld, in staal en circa  1,80 m. in omvang (rond) en 2,10 m. hoog. op een betonnen sokkel. Het stelt de poolkap voor, smeltend als gevolg van het broeikas-effekt. Dit alles heeft serieuze raakvlakken met Flevoland in de oude en nieuwe strijd tegen het water (vanuit zee -en tegenwoordig ook vanuit de rivieren-  gevoed door het achterland Duitsland. Het krijgt een plek in het Nieuwland Erfgoedcentrum in Lelystad maar het  Het betreft een rondreizend Klimaatmonument van SenterNovem, een agentschap van ministerie van Economische Zaken, en het WNF. 

 Het is het rondreizend, nationaal Klimaatmonument van SenterNovem (agentschap van minEZ) samen met het WNF (WereldNatuurfonds NL).   Tot nu toe hebben de gemeenten Heerhugowaard, Alphen a/d Rijn, en Apeldoorn dit monument een aantal maanden (steeds ongeveer een halfjaar) op haar grondg ebied als gast gehad. Op dit moment staat het bij een Natuur- en Milieu Educatiecentrum van de gemeente Apeldoorn.   Het is de bedoeling dat in dit geval het tijdelijke Klimaatmonument op 12  januari 2006 a.s. wordt aangeboden aan Flevoland (de provincie én haar 6 gemeenten). Dit als blijk van erkenning van de gezamenlijke inspanningen om de klimaatverandering op de schaal van Flevoland enigszins in toom te houden. (foto aangeleverd)

Het symposium biedt presentaties en discussies over behaalde successen, en de weerstand die daarbij moet wordt overbrugd. Kennis benutten en ervaringen delen gelden als belangrijkste pijlers van de Flevolandse duurzaamheidskoers. Het Klimaatsymposium moet de deelnemers nieuwe inzichten bieden en mogelijkheden verschaffen de netwerken binnen de provincie te verbreden. Dagvoorzitter is Jan Paul van Soest, internationaal erkend deskundige op het gebied van duurzaamheid. Tijdens de lunch werken deelnemers aan netwerktafels waaraan belangrijke vragen over bijvoorbeeld een kenniscentrum Duurzame Energie Flevoland en over moderne energietoepassingen in de bouw en economie worden vertaald in concrete plannen. Nieuwe ondernemers zullen aansluitend het manifest Nieuw Flevolands Peil ondertekenen. De middag van het symposium staat in het teken van workshops over ‘de tweede jeugd’ van windenergie, warmte en koude in huis en op kantoor, en meer doen met minder bouwmaterialen. Meer informatie over het symposium en het klimaatprogramma kan worden verkregen bij Geert Jan ten Napel, Afdeling Milieuplanvorming, 0320 – 265 435


9-1-2006 Publieksdienst Almere ISO-gecertificeerd  

Als één van de eerste gemeenten heeft Almere de dienstverlening van haar  Publieksdienst laten toetsen aan de kwaliteitsnorm ISO 9000. Deze dienst heeft de afgelopen jaren ingezet op een snellere dienstverlening en betere bereikbaarheid. Dit kwaliteitssysteem is door Lloyds gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk. Met de groei van het aantal inwoners groeit ook de dienstverlening van de gemeente. Hierdoor moeten niet alleen meer documenten zoals rijbewijzen en paspoorten worden afgegeven maar moeten ook meer aanvragen worden behandeld. Bovendien geven steeds meer burgers aan dat ze liever op afspraak komen dan dat ze (lang) in de rij moeten staan. Almere speelt daar al langere tijd op in door haar inwoners op steeds meer manieren toegang te verlenen tot haar diensten. Naast de toegankelijk- heid is ook gewerkt aan de kwaliteitsborging en versnelling van de achterliggende processen. Hiervoor heeft de gemeente o.a. normen voor haar dienstverlening vast- gesteld. De certificering vormt voor de gemeentelijk Publieksdienst een goed uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van haar dienstverlening.