politiek   2009

tekst en foto's: greta verduin                                                                               


...vandaag, op 30 dec.2009 stuurt de gemeente almere deze (aktuele?) 'almere-mail' over de.... nieuwjaarsreceptie gemeente almere

02-01-2009 | Start: 19:30 | Eind: 21:00 | Locatie: Schouwburg Almere en kunstencentrum De Kunstlinie

Inwoners van Almere zijn van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie die de gemeente dit jaar gezamenlijk met de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) organiseert. De receptie vindt plaats op zaterdag 2 januari vanaf 19.30 uur in de Schouwburg Almere en kunstencentrum De Kunstlinie. U kunt het complete programma met het thema ‘Uitdaging’ gratis bijwonen, als u zich daarvoor aanmeldt. (......) Per persoon zijn er maximaal twee kaarten beschikbaar. U kunt zich tot en met woensdag 23 december aanmelden via bespreekbureau@schouwburgalmere.nl of telefonisch via het bespreekbureau: (036) 845 55 55 (openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 16.00 – 20.45 uur). U kunt de plaatsbewijzen ophalen op zaterdag 2 januari vanaf 19.00 tot 19.30 uur in de Schouwburg.

Waar staat hier iets over dat bewoners uitgeloot kunnen worden????

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 december 2009: almere heeft inmidDels echte tradities opgebouwd:'

'de burgers' de pineut laten worden! 

afkondiging  (in 2009) uitverkocht!

NB alle kaarten voor het programma van de Nieuwjaarsreceptie 2010 in de Schouwburg zijn 'uitverkocht'!!! 

Burgers kunnen alleen nog terecht op de receptie vanaf 21.30 uur in het gebouw en de Kunstlinie, waar diverse artiesten optreden.

===========================================

(zie onderstaand antwoord van de gemeente op een aanmelding door een 'Burger' op 7-12-2009...)

" Wegens overweldigend aantal aanmeldingen hebben we moeten besluiten te wachten tot alles ingezameld was en hebben we door middel van loting de kaarten toegewezen. Tot onze grote spijt moeten wij u mededelen dat u  helaas niet tot de genodigden behoord." 

(aldus de letterlijke tekst van de gemeente Almere, waarin nergens werd gerept over een 'loting')

===========================================

7 december 2009: aankondiging

zaterdag 2 januari 2010: nieuwjaarsreceptie gemeente almere

Je moet je aanmelden en krijgt maximaal 2 kaarten per persoon!

Inwoners van Almere zijn van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie die de gemeente dit jaar gezamenlijk met de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) organiseert. De receptie vindt plaats op zaterdag 2 januari vanaf 19.30 uur in de Schouwburg Almere en kunstencentrum De Kunstlinie. U kunt het komplete programma met het thema ‘Uitdaging’ gratis bijwonen, als u zich daarvoor aanmeldt. De ontvangst is vanaf 19.30 uur en het programma start om 20.00 uur in de Grote Zaal. De avond begint met een officieel gedeelte, waarin burgemeester Annemarie Jorritsma de traditionele Nieuwjaarsspeech houdt. Hierna volgt de uitreiking van de Bonifatiusspeld aan een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor Almere. Aansluitend wordt de Ondernemersprijs uitgereikt door wethouder Martine Visser en VBA-voorzitter Harold van de Wakker. De presentatie van het programma is in handen van Hans van den Boom. Ook in 2010 is, wegens het grote succes van vorig jaar, het Almeers Jeugd Symfonie Orkest in het programma opgenomen met als soliste Heleen Koele. Daarna treden diverse artiesten op in het hele gebouw, waar u naar kunt kijken onder het genot van een hapje en een drankje. Per persoon zijn er maximaal twee kaarten beschikbaar. U kunt zich tot en met woensdag 23 december aanmelden via bespreekbureau@schouwburgalmere.nl of telefonisch via het bespreekbureau: 036-8455555 (openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 16.00 – 20.45 uur). U kunt de plaatsbewijzen ophalen op zaterdag 2 januari vanaf 19.00 tot 19.30 uur in de Schouwburg.

===========================================

Komt  onderstaand bericht je bekend voor? 

Hieronder is géén herhaling...maar de aankondiging van vorig jaar...Almere heeft dus een echte traditie! Misschien is dit wel 'Hét geheim van Almere' of moeten we zeggen: 'Hét kan in Almere'? 

In maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen....is het vreemd dat Almeerse burgers misschien gaan denken 'Almere kán me wat!!

Misschien moet het gmeentebestuur zelf eens wat beter in de spiegel gaan kijken.....

============================================================================================

afkondiging  (in 2008) uitverkocht!

NB alle kaarten voor het programma van de Nieuwjaarsreceptie 2009 in de Schouwburg zijn 'uitverkocht'!!! 

Burgers kunnen alleen nog terecht op de receptie vanaf 21.30 uur in het gebouw en de Kunstlinie, waar diverse artiesten optreden.

=======================================================================

aankondiging Nieuwjaarsreceptie Gemeente Almere op 2-1-2009

ofwel: hoe nekken we een 'traditie'....

De 'burgers' die naar de Nieuwjaarsreceptie willen gaan, moeten zich eerst aanmelden!!!! 

Aanmelden door opgave van naam, adres en telefoonnummer bij mevrouw E. van Harten via e-mail: evharten@almere.nl 
Per persoon max. 2 kaarten. 
De plaatsbewijzen kun je ophalen op vrijdag 2 januari vanaf 19.15 uur in de Schouwburg. 
 
 
Op vrijdag 2 januari 2009 houdt de gemeente Almere haar Nieuwjaarsreceptie in Schouwburg Almere/de Kunstlinie. 
Inwoners van Almere zijn van harte welkom om het gevarieerde programma met het thema "Traditie" gratis bij te wonen. 
 
Het programma start om 20.00 uur in de Grote Zaal met het officiële gedeelte waarin burgemeester Jorritsma de traditionele nieuwjaarsspeech houdt. 
 
Hierna volgt de uitreiking van de Bonifatiusspeld aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor Almere. 
 
De presentatie van het programma ligt in handen van Hans van den Boom. Om 2009 groots in te zetten is het AJSO (Almeers Jeugd Symfonie Orkest) 
in het programma opgenomen met als soliste Sophie Veldhuizen. Zij was één van de finalisten van de Evita-wedstrijd. 
Daarna treden diverse artiesten op in het hele gebouw, waar u naar kunt kijken onder het genot van een hapje en een drankje.
 
=========================
 
Jonge, jonge, hoe is het toch weer mogelijk.....een van oorsprong leuk interaktief moment in de politiek, waar de 'burgers' gewoon konden aanschuiven....
wordt nu de nek omgedraaid door de ambtelijke aanpak! Van tevoren aanmelden?! Hoe verzinnen ze het! 
 
Het zou juist zo'n ongedwongen bijeenkomst moeten zijn, (zoals het dat jaren geleden inderdaad was, waar burgers politici 'in het wild' zien 
(want op de Politieke markt werkt dat ook niet...voor 'de gewone burger' althans.
 
Almere wil zo graag tradities opbouwen? Geweldig dat ze die tradities dan weer zo 'vakkundig' om zeep helpen!
 
(Kunst-enzo GV)
 
(dit was artikel uit 2008)

 


december 2009: christen unie heeft verkiezingsprogramma rond

'Stabiel en Betrokken' heet het verkiezingsprogramma van de CU (=ChristenUnie) voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. 'Stabiel' slaat op het consequente geluid dat de partij wil laten horen en 'Betrokken' op haar sociale beleid. In het programma worden als hoofdtaken voor de overheid genoemd: toezien op veiligheid, betrouwbaarheid en dienstbaarheid. Samenwerking binnen de Amsterdamse regio wordt als positief gezien maar mag van de ChristenUnie niet leiden tot een nieuwe bestuurslaag. Extra woningbouw alleen als het Rijk hiervoor plus de bijbehorende wegen en voorzieningen betaalt. 

Van de inwoners wordt een positieve bijdrage aan de samenleving verwacht. Van bijstandsgerechtigden wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij, als dat mogelijk is, ook enig vrijwilligerswerk verrichten in hun omgeving, zoals velen dat nu al doen. Naast het overleg dat Almere met bijvoorbeeld investeerders en werkgevers voert om de werkgelegenheid te laten groeien, wil de CU een 'Burgerschapstafel' oprichten. Dit is een overleg van inwoners, gemeente, scholen, bedrijven en andere betrokkenen, die regelmatig maatregelen bespreken om het samenleven van culturen in Almere te verbeteren.

Opvallend in het verkiezingsprogramma is het hoofdstuk over 'Geloof en samenleving'. Volgens de ChristenUnie bestaan er geen 'neutrale politici', ieder werkt vanuit ideeën. De ChristenUnie vindt 'scheiding van kerk en staat' belangrijk maar vindt dat 'kerk' en 'gemeente' op maatschappelijk gebied wel samen moeten werken, zoals bij het Leger des Heils gebeurt. Hoewel de financiële middelen beperkt zijn ziet lijsttrekker Roelie Bosch 'mogelijkheden voor de bouw van een openluchtzwembad, een kunstijsbaan en een overdekte skeelerhal.'


december 2009: Almeers 2e Kamerlid wordt lijsttrekker PVV in Almere

Raymond de Roon wordt de nieuwe lijsttrekker voor de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010; hij wil het raadlidmaatschap naast zijn werk als 2e Kamerlid (ook PVV) kombineren. De PVV heeft nog 15 kandidaten op de lijst staan, waarvan een groot aantal (nog) geen enkele politieke ervaring heeft. De PVV-kandidaten zijn: 1. lijsttrekker Raymond de Roon (m); 2. Toon van Dijk (m); 3. Marissa Visser (v); 4. Colette Bertram (v); 5. Jenny Zerfowski (v); 6. Ron Dubbelman (m); 7. Chris Jansen (m); 8. Remco Gommers (m); 9. René Eekhuis (m); 10. Annette Raijer (v); 11. Arnoud Ravestein (m); 12. Erik Flach (m); 13. Dennis Tcheng (m); 14. Kaylee de Vries (v); 15. Simone Pfeiffer (v); 16. Irene Joosse (v)

 


december 2009: almere krijgt totaal nieuwe lokale partij

Uit ontevredenheid wat betreft de 'duurzaamheid' van de gemeente Almere, is er een nieuwe Partij onstaan, de KOP (= Klimaat en Omgevings Partij). De KOP heeft zich op de openingsdag van de KlimaatTop in Kopenhagen onlangs, laten registreren op het Stadhuis Almere en wil zo kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorzitter is Max de Goede, die zegt dat KOP rekening wil houden met de leefomgeving en inbreng van bewoners. Martijn van Manen is secretaris en wil voor bewoners -ook van bestaande wijken- aan een meer duurzame, schonere en veiliger leefomgeving


17 december 2009: heerlijk die politiek!

 

Het rommelde al behoorlijk in de VVD-Almere (scroll naar beneden naar 25/1 jl en de Kandidatenlijst) maar dat heeft konsekwenties. Ellentrees Möller heeft per direkt haar funktie als fraktievoorzitter van de VVD neergelegd. Haar taken worden tot aan de verkiezingen overgenomen door René Maertens. Het komt niet als verrassing dat Möller stopt, vorige week had zij bij de fraktie aangegeven te willen stoppen uit onvrede over haar 5e plaats op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. In november 2009 werd zij door de eigen VVD-leden gepasseerd, waardoor zij zich gediskwalificeerd voelde al fraktievoorzitter, dus nam ze dit besluit.

Möller liet weten haar terugtreden te zien 'als een logische stap na het vaststellen van de nieuwe kieslijst'. René Maertens, die deze raadsperiode vooral bekend werd als initiatiefnemer van de Playground Stedenwijk, zegt het te betreuren dat Möller is gestopt: 'Gelukkig blijft zij wel in de raad. Zij heeft een enorme dossierkennis en ik ben persoonlijk zeer blij dat wij haar talent kunnen behouden voor de fraktie, ' aldus Maertens. 'Toen Möller opstapte, vroeg de fraktie unaniem of ik fraktievoorzitter wilde worden. Ik zie dat als een enorme eer en ik zie dit als groot vertrouwen van mijn fraktiegenoten. Ik kijk uit naar de komende maanden en heb er alle vertrouwen in dat we in maart een klinkend resultaat halen bij de gemeenteraadsverkiezingen.' 

 

Naast de nieuwe fraktievoorzitter koos de VVD Gerlinde Blokland als nieuwe vice-fraktievoorzitter. Blokland staat tijdens de verkiezingen als 2e op de lijst, achter lijsttrekker en huidig wethouder Arno Visser.


per 1 februari 2010: gedeputeerde harry Dijksma stopt 

Na 11 jaar gedeputeerde van de provincie Flevoland te zijn geweest, vertrekt Harry Dijksma (VVD) per 1 februari 2010. Dit heeft hij woensdag 9/11 jl. tijdens een persconferentie bekendgemaakt. “Dit is mijn 3e periode als gedeputeerde. Het was een boeiende tijd en ik geniet er nog elke dag van. Maar bij de start van deze periode heb ik bij de fractie aangegeven dat ik deze periode zeer waarschijnlijk niet af zou maken.”, aldus Harry Dijksma (foto) die in 1995 lid werd van Provinciale Staten Flevoland. Hij was toen Bank-direkteur in Almere, 4 jaar later werd hij Gedeputeerde. Tegenwoordig heeft hij financiën, cultuur, wegen, verkeer en vervoer en Lelystad Airport in zijn portefeuille. Hij was mede-oprichter van de OMFL en was zeer aktief op Europees gebied, oa binnen diverse Europese programma’s waar Flevoland uitermate van geprofiteerd heeft. “Afgelopen jaren heeft het rijk enkele zeer belangrijke besluiten voor Flevoland genomen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de A6/A9, OV SAAL en ontwikkeling Lelystad Airport. Ik kan nu aan een nieuwe uitdaging beginnen.” Dijksma is nu 58 jaar en is van plan zich te gaan richten op oa advisering en begeleiding van (nieuwe) bestuurders. 

 

Over de opvolging neemt de VVD-statenfraktie binnenkort een beslissing....(zie onderstaand bericht)

De VVD Statenfractie van Flevoland heeft, tijdens haar fraktievergadering van dinsdag 22 december 2009, unaniem de heer René van Diessen gekozen als kandidaat-Gedeputeerde. Hij wordt hiermede de beoogde opvolger van Harry Dijksma die per 1 februari 2010 vertrekt om een nieuwe uitdaging aan te gaan.


8-12-2009: open brief aan minister Eurlings....van een wanhopige burger.... 

Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik deze kilometerheffing nog kan betalen.

Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van: 
De Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, de Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidewet, de Vestigingswet t/m de Ziekenwet enz. enz. Die op een weerloos publiek wordt losgelaten. Door al deze verschillende wetten, ben ik zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewonnen, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:
Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasting, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividendbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting.

En verder voor: 
Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns, Zegelrecht, Registratierecht, Invoerrecht,Statistiekrecht, Reinigingsrecht en wat er nog meer aan rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan: WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal van andere weeën; Alsook aan Ziektegeldverzekering, Zorgverzekering en Autoverzekering..

Ik betaal: Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld, Kijkgeld en Luistergeld.

Ik ben aangezocht of verplicht bij te dragen voor: Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding, Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz. enz.

Er wordt druk op mij uitgeoefend om als steun te dienen voor:  het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis, Het Oranje Kruis.

De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met
het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.

Ik heb reeds honderden malen verklaard
, dat ik ben geboren en waar en wanneer. Maar men schijnt mij slecht te geloven, omdat men mij voor allerlei folteringen nodig heeft.

Voor actiecomités,
bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.

Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voor ik mijn huis mag verkopen. Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid:
WAT KOMT ER NOG MEER ??

Dat is dan misschien
het betalen van milieuheffing op een biefstuk. Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund. 
Dan voel ik door mijn klompen heen, dat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis.
Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.

Meneer Eurlings, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Hoogachtend, 

Een wanhopige burger  


 

7 december 2009: aankondiging

zaterdag 2 januari 2010: nieuwjaarsreceptie gemeente almere

Je moet je aanmelden en krijgt maximaal 2 kaarten per persoon!

Inwoners van Almere zijn van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie die de gemeente dit jaar gezamenlijk met de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) organiseert. De receptie vindt plaats op zaterdag 2 januari vanaf 19.30 uur in de Schouwburg Almere en kunstencentrum De Kunstlinie. U kunt het complete programma met het thema ‘Uitdaging’ gratis bijwonen, als u zich daarvoor aanmeldt. 
De ontvangst is vanaf 19.30 uur en het programma start om 20.00 uur in de Grote Zaal. De avond begint met een officieel gedeelte, waarin burgemeester Annemarie Jorritsma de traditionele nieuwjaarsspeech houdt. Hierna volgt de uitreiking van de Bonifatiusspeld aan een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor Almere. Aansluitend wordt de Ondernemersprijs uitgereikt door wethouder Martine Visser en VBA-voorzitter Harold van de Wakker. De presentatie van het programma is in handen van Hans van den Boom. 
Ook in 2010 is, wegens het grote succes van vorig jaar, het Almeers Jeugd Symfonie Orkest in het programma opgenomen met als soliste Heleen Koele. Daarna treden diverse artiesten op in het hele gebouw, waar u naar kunt kijken onder het genot van een hapje en een drankje. 
Per persoon zijn er maximaal twee kaarten beschikbaar. U kunt zich tot en met woensdag 23 december aanmelden via bespreekbureau@schouwburgalmere.nl of telefonisch via het bespreekbureau: 036-8455555 (openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 16.00 – 20.45 uur). U kunt de plaatsbewijzen ophalen op zaterdag 2 januari vanaf 19.00 tot 19.30 uur in de Schouwburg.

 

 


 

16 december 2009: herrema stopt met zijn boek over de noord/zuidlijn

 

Oud-wethouder van Amsterdam Tjeerd Herrema komt toch niet met zijn boek (dat al voor de helft klaar was) over de Noord/Zuidlijn, dat in februari 2010 zou uitkomen, want de PvdA' er ziet er vanaf. Dat heeft zijn uitgever, De Bezige Bij, vandaag laten weten. Herrema wilde in het boek ingaan op de bouw van de nieuwe metroverbinding en de tijd dat hij daar verantwoordelijk voor was. Een speciale commissie publiceerde 15/12 jl echter een lijvig rapport over wat er allemaal misging bij het mega-projekt. De oud-wethouder vindt dat hij daar verder niet veel meer aan toe te voegen heeft. Herrema trad begin dit jaar af nadat hij de zoveelste tegenvaller over de Noord/Zuidlijn had moeten melden. De metrolijn kost veel meer en de bouw ervan duurt veel langer dan de gemeente aanvankelijk dacht......en de vraag is langzamerhand 'OF' die er ooit nog wel komt?! 

Iemand met veel kennis van zaken, die in ieder geval hard tegen de bouw ageert, ook al vanwege de kans op instortende historische gebouwen, is dr.Gerrit Vermeer (foto) architektuurhistoricus, verbonden aan de UVA (Universiteit van A'dam) 


 

 

 

 

De risico's bij De risico's bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn in de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat zijn dusdanig dat winkels en woningen bij het naderen van de tunnelboor verplicht moeten worden ontruimd. De tunnel wordt hier weliswaar extra diep aangelegd, deels onder bebouwing, maar van alle panden langs het tracé van de Noord-Zuidlijn zijn die in de Ferdinand Bolstraat het kwetsbaarst.

Dat schrijft architectuurhistoricus Gerrit Vermeer, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, in een advies aan de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Vermeer betwijfelt of de gemeente de risico's van het boren van de tunnel goed inschat. Er is volgens hem niet ‘nauwkeurig en systematisch’ genoeg gekeken naar bouwfysische eigenschappen van de panden langs het tracé.

Die risico’s zijn volgens hem het grootst in de Ferdinand Bolstraat. De bouwkundige kwaliteit van de woonblokken is minder slecht dan vaak wordt aangenomen, maar omdat ze in fasen zijn neergezet is er geen sprake van homogene bebouwing. Efficiënte 19de eeuwse bebouwing grenst aan 20ste eeuwse woonblokken en dat maakt dat ze gevoeliger zijn voor schade.

De door Vermeer geopperde ontruiming van panden aan de Ferdinand Bolstraat gaat aanmerkelijk verder dan het aanbod dat de gemeente deze week deed aan bewoners die boven de boortunnel wonen. Als ze dat willen mogen ze tijdens het boorproces een aantal dagen op kosten van de gemeente in een luxe hotel verblijven. Al beklemtoont verantwoordelijk wethouder Gerson dat er geen reden is voor angst.

Bouwkunstkundige Vermeer is daar minder van overtuigd. Meer in het algemeen vindt hij dat te weinig is gekeken naar het feit dat er langs het hele tracé panden uit ver uiteenlopende bouwperioden naast elkaar staan. Bij het beoordelen van risico’s moet niet alleen worden gekeken naar de kwaliteit van funderingen. ‘Waar sterk verschillende gebouwen tegen elkaar aanstaan, is meer schade te verwachten dan uit de simulatiemodellen, die uitgaan van homogene bebouwing, blijkt.’

Het projectbureau Noord-Zuidlijn spreekt tegen dat er te weinig is gekeken naar bouwfysische kenmerken. ‘We hebben alle 1.500 panden op het traject in kaart gebracht en onderzocht.’ Het boren van de tunnel start in 2010.

 


 

3 december 2009: gesubsidieerd politiek projekt 'leren van elkaar'

         -  ofwel: de (niet) betrokkenheid van burgers bij de politiek -

'Leren van elkaar', dat is het thema van besprekingen tussen politici uit het Russische Dmitrov en uit Flevoland. Van 30 november t/m 4 december 2009 praten de deelnemers met elkaar over coalitie-politiek en over de betrokkenheid van burgers bij de politiek. Flevoland en Dmitrov hebben al 20 jaar een samenwerkings- verband. Maatschappelijke organisaties hebben in die jaren nauw kontakt gekregen, waardoor de behoefte ontstond om ook op politiek vlak van elkaar te leren, want de verschillen zijn groot. De Russische politici zien in de Neder- landse coalitie-politiek een leerpunt en tegelijkertijd is er voor de Flevolandse statenleden ook interessant om dat de betrokkenheid van de Russen bij de politiek namelijk veel groter is dan die van Nederlanders. 

Dit 'unieke projekt' wordt ondersteund door een subsidieprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken; de transformatie van Oost- en Midden Europa.

Op 3 december 2009 vanaf 17.15 uur op het Provinciehuis van Lelystad kan er gepraat worden met 2 leden van de delegatie over dit projekt: Wouter Ruifrok, vice- voorzitter Provinciale Staten Flevoland en Valery Logachev, voorzitter van de Doema in Dmitrov .

 


 

25-11-2009: kandidatenlijst VVD - voor gemeenteraadsverkiezingen 2010 -vastgesteld door leden

 

Leden van de VVD Almere waren vanavond bijeen om de concept-kandidatenlijst te bespreken; want leden van de VVD hebben een beslissende stem. Wethouder Arno Visser werd unaniem gekozen als de lijsttrekker voor de komende gemeenteraadverkiezing. De volgorde is geworden:

1) Arno Visser (foto > -  2) Gerlinde Blokland -  3) Klaas Jongejan < foto) -  4) René Maertens -  5) Ellentrees Muller - 6) Miranda Joziasse (een nieuwkomer, met ervaring Stadsdeelraad de Baarsjes) - 7) Rutger Hengstman (ex-VVD-bestuur)- 8) Mark Pol - 9) Leen Bakker - 10) Martijn van Riet - 11) Martin Swaters - 12) Frederic Tonnon - 13)  Hilde van Garderen - 14) Ad Bezembinder - 15) Alex de Graaf - 16) Pauline van der Hoff - 17) Joop de Bruijn - 18) Ronald van Assen en 19) Jos Verhoeven (ex VVD-bestuur). 

De leden en het bestuur zeggen het volste vertrouwen te hebben in de huidige en toekomstige fraktie,  gelet op de kwaliteiten van iedereen. In zijn toespraak aan het eind van de ledenvergadering gaf Arno Visser aan, dat met het verkiezingsprogramma en de gekozen kandidaten de VVD overtuigd is van een goed resultaat de komende verkiezingen. Hoofdthema’s in het vernieuwde verkiezingsprogramma zijn  economie en veiligheid.

 


 

25 november 2009: pieter van geel krijgt almeerse toelichting op schaalsprong

Woensdag 25/11/'09 zal Pieter van Geel, fraktievoorzitter CDA in de Tweede Kamer, een werkbezoek brengen aan Almere. Hij wordt ontvangen door burgemeester Annemarie Jorritsma en de wethouders Martine Visser (CU/CDA) en Adri Duivesteijn (PvdA), waarna hij een toelichting op de Schaalsprong Almere 2030 krijgt.

 

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Almere, op verzoek van het Rijk, onderzocht of en hoe de stad kan groeien, om op termijn plaats te kunnen bieden aan 350.000 inwoners (zo kunnen waardevolle natuurgebieden elders in het land - zoals het Groene Hart, de Utrechtse Heuvelrug of Waterland - behouden blijven), en krijgt de economische driehoek Amsterdam/Almere/Utrecht een grote impuls. (vraagje van Kunst-enzo: en ónze, de Almeerse natuurgebieden...hoe weinig waardevol zijn die dan?) Tegelijkertijd biedt de groei Almere de kans uit te groeien tot een komplete en duurzame stad. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de Concept Structuurvisie Almere 2.0, waarin de gemeente Almere het gewenste ontwikkelingsperspectief beschrijft. Cruciaal in dit eindbeeld is de aanleg van een IJmeerverbinding, een fysieke, economische, sociale en culturele verbinding tussen Almere en Amsterdam.

Op 6 november jl. maakte het Kabinet bekend het door Almere opgestelde voorkeursalternatief te omarmen: een ontwikkelings-as met een sterke stedelijke ontwikkeling aan de westzijde van Almere, die via een IJmeerverbinding aansluit op IJburg in Amsterdam, een binnenstedelijke verdichting rond het Weerwater en bijzondere, landelijke woonmilieus aan de oostzijde van de stad. Met deze gezamenlijke ‘stip op de horizon’ ontstaat beleidszekerheid voor de oostzijde en het centrum van Almere. Het gesprek richt zich in de komende jaren op het westen van de stad: kan deze westelijke ontwikkelingsrichting - mét een IJmeerverbinding - worden geoptimaliseerd? (Kunst-enzo: hoezo 'geoptimaliseerd'? Eerst moet die IJmeerverbinding 'gerealiseerd'!!)

Het kabinet wil tegelijkertijd dírekt tot uitvoering overgaan. Zo wordt er circa 46 miljoen euro geïnvesteerd in de Weerwaterzone en stelt het kabinet 37 miljoen euro beschikbaar voor de vestigingen van hogeschool Windesheim in Almere en Lelystad. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling: jongeren die een hbo-opleiding willen volgen, hoeven straks niet meer naar een hogeschool buiten de provincie.
De 2 vestigingen bieden uiteindelijk plek aan ongeveer 6.000 studenten. In totaal gaat het om zo’n 30 opleidingen in voltijd (in Almere), deeltijd en duaal.n. Studierichtingen zijn oa economie, zorg, ICT, techniek en gebiedsontwikkeling. Tzt komt er in stadscentrum Almere een campus, waar studenten kunnen studeren en wonen.

 

 


 

25 november 2009: hoe krijgen we de almeerse burgers naar de stembus?

De gemeente Almere heeft opdracht gegeven aan de VU (Vrije Universiteit) A'dam tot een onderzoek naar de reden van altijd superlage opkomst in Almere bij de Verkiezingen. Uit dit onderzoek (door 3 onderzoekers) kwamen dingen naar voren die eigenlijk al jaren bekend zijn, maar wat in de loop van de tijd tóch wel behoorlijk veranderd is. In hun rapport staat bijvoorbeeld dat er veel energie wordt verspild aan de verkieizngscampagnes, door oa aktiviteiten die geen nut hebben om wél te gaan stemmen. Ook komt weer het 'oude bekende liedje' naar voren: er wonen hier veel jonge gezinnen, allochtonen en mensen die hier net wonen (meer aandacht voor hun huis en hypotheek ;-) Volgens deze onderzoekers 'zijn er maar weinig Almeerse burgers die totaal zijn afgehaakt of volstrekt anti-politiek'; dat biedt veel mogelijkheden om deze burgers te verleiden toch naar het stemlokaal te komen en hun stem uit te brengen'. Men denkt dat het 'met regels in de hand mogelijk is en gerichte en effektieve campagne te organiseren om de opkomst bij de verkiezingen in maart 2010 aanzienlijk te verhogen.''

Klinkt allemaal niet nieuw en zal dus 'zelfs met deze regels' niet gaan werken....Almeerders zijn/waren wel degelijk geinteresseerd in hun lokale politiek maar zijn vaak murw. Waarom? Omdat ze het idee hebben dat ze wel worden uitgenodigd om te komen 'meepraten' en 'hun meningen te laten horen' maar dat 'De' Politiek vervolgens tóch doet wat die al van plan was!!! Konklusie: waarom zou je nog gaan stemmen?


20-11-2009: kandidatenlijst D66 - voor gemeenteraadsverkiezingen 2010 -vastgesteld door leden

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van D66 Almere is de kandidatenlijst vastgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezing van 2010. De lijst is maximaal gevuld met 30 kandidaten. 

Huidig frakievoorzitter Cocky Kuipers: >

de lijst bewijst dat D66 helemaal terug is en weer een partij is die er toe doet in Almere. Kwantitatief én kwalitatief. Met deze kandidaten kan en wil D66 het verschil maken. We kiezen ervoor om onze Top 10 te presenteren; het zou geweldig zijn als zij straks ook allemaal in de Gemeenteraad komen. Ambitie genoeg dus.'Cocky's Top 10 (Kuipers is lijsttrekker en staat in maart als no.1 op de kieslijst)

1. Jan Lems 2. Henriëtte Muller - 3. Ton Lesscher - 4. Marlous van der Velde

5. Linda Houthuizen Bruijn - 6. Erik Kunst - 7. Jonathan de Jong - 8. Damar Ismangil - 9. Ernest van der Linden

10. Doetie Lootsma      

                              


19 november 2009: balkenende niet 1e  president eu

(Novum/AP) - Jan Peter Balkenende wordt niet de eerste president van de Europese Unie. De post gaat naar de Belgische premier Herman van Rompuy. De EU-leiders zijn het erover eens geworden de relatief onbekende compromiskandidaat de baan te geven, melden EU-diplomaten. Voor de post van minister van buitenlandse zaken van de EU is de Britse Catherine Ashton voorgedragen. Ook met deze voordracht zijn de 27 lidstaten het eens. De beslissing is formeel overigens nog niet bekend gemaakt.


30 oktober 2009: grote verschuivingen bij VVD-almere

Volgend jaar maart 2010 zijn er weer  gemeenteraadsverkiezingen en de diverse partijen maken zich op om 'goed beslagen ten ijs te komen' (want ook de PVV gaat meedoen in Almere ;- |   Op de advies-kadidatenlijst staan nu nieuwe namen, ook van fraktieleden die eerder niet aan de bak kwamen....

Maar er zijn ook huidige fraktieleden naar beneden op de lijst geschoven, zoals fraktievoorzitter Ellen-Trees Muller, die nu plaats moet maken op de lijst voor huidig raadslid Klaas Jongejan (die nu op de 2e plek is gezet, na weth. Arno Visser) terwijl raadslid  Willem Gasman bijna op de laatste plek werd gezet...waar hij op eigen verzoek nog wat lager is geplaatst...als lijstduwer ;-(

Sommige raadsleden gaan helemaal stoppen met het raadswerk: raadslid Brigitte Hulscher en Willem Boutkan, huidig fraktie-assistent.

Maar op 25 november a.s. kiezen de VVD-leden de definitieve volgorde op de lijst.

De kandidaatstellingscommisie bestond o.a. uit Bert Gijsberts, vh voorz, VNO-NCW/MKB Flevoland, Anne Bliek, gedeputeerde  voor de provincie Flevoland en Joep Kramer, voorzitter VBA.


september 2009: ...en de woekerplant woekert voort....da's goed, volgens de gemeente!

 

scroll naar beneden naar 13 augustus 2009 'Raadslid Bob Fonhof (Almere Partij) roept: woekerplant moet weg!'

 

 

17 augustus 2009 had de Almere Partij schriftelijke vragen gesteld (zoals aangekondigd door fraktievoorzitter Bob Fonhof) over de problemen met het schedefonteinkruid. De woordvooerder van de gemeente had in een interview laten weten dat 'dat kruid juist goed was voor het ecologisch klimaat' en tot overmaat ook nog 'het water is zo groot, dan varen de mensen er maar omheen!'  Juist om die uitspraken is raadslid Fonhof toen ter plekke in de Noprderplassen gaan kijken en...dat viel hem niet mee (zie verslag 13 augustus 2009, scroll naar beneden)

 

 

Op 15 september 2009 kwam er antwoord van de gemeente, van het College van Burgemeester & wethouders. De gemeente zegt bekend te zijn met het probleem en het onderzocht te hebben via het gemeentelijk meldingssysteem....maar daar was het aantal meldingen -over de bevaarbaarheid voor heel Almere-  slechts 4 tussen maart 2009 tot nu. Ook het College vindt dat het Weerwater, de Leeghwaterplas en de Noorderplassen groot genoeg zijn om 'om die waterplanten heen te varen'

(Kunst-enzo meent dat het College eens beter poolshoogte zou moeten nemen ter plaatse...want het betreft niet uitsluitend één grote open plas! )

 

 

 

 

Bovendien wijst het College - met nadruk- er op 

'dat waar water eigendom is, dus tot de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf behoort, ook een private verantwoordelijkheid bestaat voor beheer en onderhoud'. (Kunst-enzo: dat klopt helemaal maar...dat gebeurt al jarenlang, wordt betaald door de bewoners zelf! Maar waar het om gaat, is de rest van het 'Open water'  toegankelijk is en ook gebruikt wordt door iedereen die dat wil, Almeerders of anderen). 

 

De gemeente zegt wel het initiatief te willen nemen om in overleg te treden met mede-beheerders om het beheer van de grenzen tussen de verschillende eigendommen te regelen!

 

De gemeente neemt het verder op voor haar persvoorlichter

die volgens het College bedoeld heeft dat 'waterplanten een wezenlijk onderdeel vormen van het ecologisch systeem, dat zonder waterplanten het water minder helder zal zijn, minder zuurstof zal bevatten, met meer kans op algengroei', aldus burgemeester Jorritsma in haar brief aan Fonhof, 'een goed evenwicht tussen beleving en ecologie is waar de gemeente -samen met het Waterschap- aan werkt'. NBt Het 'water' wordt beheerd door het Waterschap en dat de gemeente hoeft hier dus niets aan te doen.....

(Kunst-enzo: de reaktie heeft het over (zuurstof)waterplanten...maar de klacht van de Almere Partij betrof de woekerplant schedefonteinkruid, dat is heel wat anders!)

 

De vraag of de gemeente iets aan dit probleem gaat doen

'de gemeente heeft samen met het Waterschap Zuiderzeeland een baggerprogramma opgesteld, de komende maanden wordt begonnen met Almere-Buiten met het uitdiepen van de watergangen, daarna de hoofdvaarroutes door het Beatrixpark, de Stadswetering (tussenWeerwater en Leeghwaterplas). Voor de overige watergangen geldt dat er 1x per jaar het hele natte profiel wordt gemaaid, de hoofdvaarroutes 3x p/jr, en soms de middengan extra als de waterplanten te snel aangroeien', aldus de gemeente bij monde van burgemeester Jorritsma, in haar antwoord aan de Almere Partij.

 

 

 

 


 

13 september 2009: 10e afrikadag almere op stadslandgoed de kemphaan

 

 

 

De 10e editie van de Afrikadag Almere werd om 11.30 uur geopend door burgemeester Annemarie Jorritsma.

 

 

 

Zij was gekleed in een Afrikaanse outfit  

 

maar helaas was 'iemand' vergeten om Annemarie Jorritsma te vertellen dat dit zeer waarschijnlijk specifieke 'rouw-kleding' betrof..... >

 

 

 

 

 

                klik op foto voor filmpje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dag duurde van 11.00-18.00 uur en er was weer meer dan ooit te doen. 

Zowel op het gebied van muziek als eten& drinken en andere culturele aktiviteiten  stichting Samenwerk (AfrikadagAlmere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

7 september 2009: 2 miljoen van rijk voor almere voor veiligheid en leefbaarheid

De Ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) hebben de gemeente Almere een bedrag van ruim 2 miljoen euro per jaar toegezegd voor veiligheid en leefbaarheid in 2010 en 2011. Dit staat in het manifest dat Ter Horst en Van der Laan en 40 gemeenten (w.o.Almere) ma.7/9/09 hebben ondertekend tijdens een 'flitscongres' van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Ter Horst en Van der Laan stellen voor de komende 2 jaar totaal ruim 150 miljoen euro beschikbaar voor alle 40 gemeenten. Het College van B & W beslist 8/9 hoe de 2 miljoen per jaar het best besteed kunnen worden.


 

7 september 2009: nieuwe griffier provincie flevoland

 

Karin Stadhouders is begonnen als de nieuwe griffier van Provinciale Staten Flevoland. Stadhouders is daarmee de 2e griffier van de provincie Flevoland.  De griffie bestaat uit een team van 6 mensen dat Provinciale Staten ondersteunt om hun rol als politieke volksvertegenwoordigers zo goed mogelijk uit te voeren. Karin Stadhouders heeft de leiding over de griffie en funktioneert daarnaast als persoonlijk adviseur van de Provinciale Staten. Zij heeft een brede ervaring met -en kennis van-  lokale en provinciale beleids- en werkvelden. Ze is al jarenlang aktief in lokaal en provinciaal bestuur, als gemeenteraadslid en wethouder in Den Bilt en lid van Provinciale Staten Utrecht voor het CDA. Hiervoor had ze haar eigen buro op het gebied van cultuurhistorie. (foto: Linkedin)

Op de vraag wat haar zo aantrok aan de funktie van griffier in Flevoland zegt Stadhouders zelf: "De openheid in Flevoland spreekt me aan: dit weidse land inspireert zijn bestuurders tot samenwerking vanuit een open en konstruktieve houding. En er is veel dynamiek, Flevoland is immers volop in ontwikkeling. Die dynamiek vraagt om beleid en besluitvorming op niveau, stevig geworteld in de samenleving. Daar wil ik Provinciale Staten graag bij ondersteunen". 

 


 

september 2009: gevoelens en problemen delen in gespreksgroep ouders van drugsverslaafden

 

Voor ouders van drugsgebruikers is het vaak moeilijk om hun gevoelens over dit probleem te delen met ouders die hetzelfde doormaken. Zij willen er echter wel over praten. Voor deze ouders, of verwanten, is er een gespreksgroep, die wordt geleid door geschoolde gespreksleiders. Het doel van de gespreksgroep is  niet alleen om te spreken over hoe het met het verslaafde kind gaat, maar vooral ook om als ouder aandacht en inzicht te verkrijgen in het eigen proces met de verslaafde en daardoor meer greep op de situatie te krijgen. Naast het uiten van verdriet en teleurstellingen is er ook ruimte voor vreugde en positieve gevoelens. Door middel van het bespreken van thema’s wordt er gezamenlijk gewerkt aan de vergroting van de weerbaarheid ten opzichte van het verslaafde kind. Omdat ouders voor het eerst begrip en erkenning ervaren van hun problematiek, ontstaat de behoefte hierover te praten en een verandertrajekt in te slaan. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsgebruikers (LSOVD) >  info@lsovd.nl  of > 0900-5152244 (op werkdagen bereikbaar van 10.00-22.00 uur). 

De gespreksgroepen worden gefaciliteerd en ondersteund door de stichting Belang Jeugd en Gezin in Almere ( BJ&G ) Info: www.belangjeugdengezin.nl

 

13 augustus 2009: gespreksgroepen voor ouders van drugsgebruikers

Voor ouders van druggebruikers uit de omgeving van Flevoland is januari 2009 in Almere een gespreksgroep in het leven geroepen. Al snel waren er belang- stellenden die zich aanmeldden en met succes hebben deelgenomen. De zomervakantie is voorbij, dus vanaf september gaat het weer verder. Je kunt je aanmelden om deel te nemen aan de gespreksgroepen via de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsgebruikers (LSOVD) info@lsovd.nl  of 0900 - 51.522.44 (dit nummer  is van de telefonische hulpdienst en voor alle verdere info; bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 22.00 uur (indien gewenst anoniem). Je kunt direkt terecht voor info of om je aan te melden voor deelname bij de groepsleidsters. 

Zij zijn bereikbaar via 06 - 25.14.9.59 en 036 - 534 36 06  Voor meer info >  www.lsovd.nl


18 augustus 2009: rechtszaak gemeente almere vs nuon loopt op niets uit

 

"Nav het vandaag verschenen persbericht van de gemeente Almere aangaande het vonnis in de zaak met de NUON, hierbij een reaktie van de Stichting "Niet Meer Dan", aldus voorzitter van de Stichting Ed van Weeren.  De Stichting beijvert zich al jaren tegen de te hoge kosten door NUON berekend voor de Stadsverwarming die, zoals de gemeente al ettelijke jaren geleden aangaf, "nooit hoger mocht uitvallen dan de reguliere verwarming omdat er aan Stadsverwarming 'geen ontkomen aan is". 

Op deze foto Henk Heiner (9-12-2004) die zich toen al kwaad maakte over deze onontkoombare te dure Stadsverwarming en talloze keren insprak op de Politieke Markt en andere bijeenkomsten. 

Ed van Weeren >

Op 22 juli 2009 heeft de rechtbank in Arnhem uitspraak gedaan in de rechtszaak van de  gemeente Almere vs Nuon , de vorderingen zijn afgewezen 

De uitslag is ronduit teleurstellend, alhoewel een belangrijk punt wel gehonoreerd is, nl dat de zaak niet als verjaard kan worden aangemerkt en de gemeente dus alle recht heeft om te reageren. Inhoudelijk ligt het anders, de rechter heeft in de meeste gevallen NUON het voordeel van de twijfel gegund en om onduidelijke redenen belangrijke rapporten van TNO en de Algemene Rekenkamer terzijde geschoven. Het lijkt erop dat de rechtbank ingewikkelde technische problemen niet kan of wil behandelen, zeker gezien het feit dat dit mogelijk landelijk grote consequenties zou kunnen hebben. 

De stichting “Niet Meer Dan” zal op www.nietmeerdan.nl de achterliggende informatie verschaffen, zoals de bewuste rapporten.    

 


17 augustus 2009: gemeente almere komt voor de 1e keer met een economisch jaarverslag

In de notitie Economisch Beleid (juni 2008) heeft het college van B&W aan de Raad voorgesteld om jaarlijks een economisch jaarverslag op te stellen. Het Jaarverslag is gebaseerd op de 4 pijlers uit het Economisch Aktieplan: het beter benutten van bestaande bedrijvigheid, de kwaliteit van dienstverlening verbeteren, het ontwikkelen van kansrijke marktsegmenten en het verbeteren van het vestigingsklimaat. Dit is de 1e keer dat de gemeente Almere met een Economisch Jaarverslag uitkomt. In het jaar 2008 sloeg de economie om. De banengroei in Almere was in het begin fors, maar de economische crisis laat zich nu stevig voelen. Martine Visser, wethouder van Economische Zaken: “De bedrijfsresultaten waren in het begin van 2008 over het algemeen prima. De banengroei was aanzienlijk en breed te noemen: gedurende het jaar kwamen er 6.000 extra banen bij, verspreid over meerdere delen van de economie. Het huidige tijdsgewricht is echter turbulent en onzeker”.  Het college van B&W heeft al de nodige maatregelen getroffen, zoals oa extra scholingstrajekten voor jongeren en intensivering van de dienstverlening aan bedrijven. Ook heeft de gemeente haar relaties met het bestaande bedrijfsleven verstevigd. Ondernemers waarderen ten zeerste de kontakten met de gemeente dankzij de individuele bedrijfsbezoeken. Daarnaast vond in oktober 2008 het 1e Zakenfestival Almere plaats onder het motto ‘Proef je kansen in Almere’. Ook is de ontwikkeling van marktsegmenten, met een lichte bijsturing gericht op meer maatwerk per marktsegment, voortgezet. Voor de langere termijn is, vanwege de Schaalsprong, gewerkt aan een economisch programma ter versterking van het vestigingsklimaat in Almere. Met excellent gastheerschap (??) wil de gemeente samen met andere partners werken aan uitstekende dienstverlening van hoge kwaliteit voor alle bedrijven in Almere. Met strategische clusterontwikkeling wil de gemeente samen met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstituten werken aan een meerjarige investeringsagenda van economische speerpunten. Wethouder Martine Visser:Hiermee willen wij ook voor de langere termijn werken aan een versterking van het vestigingsklimaat in Almere. Wat konstant blijft is dat er volop kansen voor ondernemers zijn: het kàn in Almere”.

 


13 augustus 2009:  raadslid bob fonhof: "woekerplant moet weg!

 ook bij 'Diversen' en scroll naar juli 2009 'Overlast van schedefonteinkruid in Noorderplassen (vooral het 1e wijkje: oost)

 

 

 

 

 

 

 < foto: Friedlander

 

Raadslid Bob Fonhof van de Almere Partij, is ter plekke gaan kijken of het inderdaad zo erg was als de bewoners zeggen, of dat de gemeente(woordvoerder) gelijk heeft door te zeggen: 'dan varen ze er maar omheen!' en ook nog: 'het is juist goed voor de ecologie, het milieu' ......

Om de watervogels hoeven we niet bezorgd te zijn: er is genoeg voor ze te eten aan waterplanten en bovendien: alleen zwanen eten ook dat schedefonteinkruid!!

Op deze foto's is Fonhof met een grote tuinhark aan het 'vissen' naar dat schedefonteinkruid. Maar ook te zien is, dat deze hele vaart volkomen dicht is gegroeid met dit 'plantje' dat meterslange afmetingen heeft gekregen. Samen met andere waterplanten, zoals waterpest, belemmeren ze wel degelijk een vrije doorvaart. Een bootje haalt de 10 meter niet want dan loopt de schroef al vast, motor omhoog, alle planten eraf zien te krijgen en met de peddels (wat ook al nauwelijks gaat) proberen wég te komen! Goed voor het milieu? Goed voor de burgers? Of is dit weer het bekende 'kluitje in het riet' van de gemeente Almere ?

"Almere Waterstad"(???) is toch zo'n mooie promotie- slogan van de gemeente Almere??? Vraag is alleen: HOE en WAAR?

-----------------------------------------------------

uit 'Almere Vandaag' 7-8-2009

Fraktievoorzitter Bob Fonhof van de Almere Partij wil dat de gemeente het schedefonteinkruid in het water van de wijk Noorderplassen gaat opruimen. Volgens Fonhof is het een woekerplant en kan die voor gevaarlijke situaties zorgen. Als er gezwommen wordt, dan kun je er met je benen in vast blijven zitten en wie weet wat er dan gebeurt", geeft Fonhof aan. Het schedefonteinkruid is een waterplant die voorkomt in ondiep water en is een belangrijke voedselbron voor meerdere vogels. "Er ontstaan hele eilanden in het water van het spul. Het is een woekerplant met hier en daar hele lange slierten. Het zorgt voor gevaarlijke situaties en mensen kunnen er met hun boot in vast komen te zitten", vult Fonhof aan.
"Volgens de gemeente moeten de bewoners de vaarwegen en het gebied om de steigers zelf onderhouden, maar dat vind ik te gek. Ze zijn daar ooit gaan wonen met het idee om aan het water te zitten en eventueel gebruik te maken van een boot. Dat gaat nu nauwelijks meer, zo heb ik begrepen. Ik vergelijk het een beetje met de blauwalg. Daar heeft ook niemand om gevraagd, maar dat wordt wel weggehaald en worden weet ik niet hoeveel euro's tegenaan gesmeten. Dat vind ik oneerlijk", zo geeft de fractievoorzitter aan. Fonhof stelt na zomer schriftelijke vragen.


aankondiging:

in  oktober 2009: een nieuw stadsmanifest almere 2030

Het College van B & W heeft besloten het Stadsmanifest Almere 2030 (uit 2003) te vernieuwen. Dit wil zij met de maatschappelijke partners in de stad doen. Het door alle partijen onderschreven Stadsmanifest wordt een statement in de onderhandelingen van de stad met het Rijk en de regio. Ook is het een uitnodiging aan partijen om samen aan de slag te gaan voor en met de stad. Begin oktober wordt het nieuwe Stadsmanifest aan minister Cramer van VROM aangeboden.

 


augustus 2009: dát worden spannende verkiezingen in 2010....

De PVV (Partij voor de Vrijheid) gaat volgend jaar meedoen aan de Almeerse gemeenteraadsverkiezingen, wat niet vreemd is nu er bij de 2e Kamerverkiezingen massaal op de PVV (van Geert Wilders) is gestemd. In Almere was dat het hoogste van Nederland, zelfs 27%. De PVV gaat maar in 2 steden meedoen: Den Haag en Almere en de verwachting is dat alle (mediai)ogen gericht zullen zijn op Almere....Ook Rita Verdonk wil haar partij TON (Trots Op Nederland) in Almere introduceren. Bovendien wil ook de NMP (Nederlandse Moslims Partij) zitting nemen op het pluche van de gemeenteraad Almere. (Henny Kreeft is de oprichter van die partij)


14 juli 2009:  her-benoeming burgemeester Jorritsma     

Dinsdag 14 juli 2009 wordt burgemeester Annemarie Jorritsma door de Commissaris van de Koningin van Flevoland, Leen Verbeek, geïnstalleerd tgv haar herbenoeming als burgemeester van Almere. Een openbare bijeenkomst in de Raadzaal in het Stadhuis  Almere, van 11.30 tot 12.00 uur. 

 


11 juli 2009: Jaarvergadering Stichting Belang Jeugd en Gezin 

Afgelopen week heeft de Stichting Belang Jeugd en Gezin haar jaarvergadering gehad met het bestuur.  De Stichting Belang Jeugd en Gezin is een vrijwilligers- organisatie van ouders en van professionals binnen de sector Jeugd. De Stichting levert vanaf haar oprichting een bijdrage aan de effektiviteit en kwaliteit binnen het Almeerse Jeugdbeleid. De  Stichting is dan ook een erkende gesprekpartner voor de gemeente en diverse organisaties en dienstverleners. 

In 2008 jaar heeft de Stichting o.a. onderzoek gedaan naar de ervaringen met het Persoons Gebonden Budget (PGB, 2008). Dit rapport is te downloaden van de website van de stichting: www.belangjeugdengezin. nl

Voor een verslag op Kunst-enzo klik hier > Politiek2008  en scroll daar naar de datum 6-3-2008 "Rapport PGB aangeboden aan wethouder Haanstra (daar zijn ook veel foto's te zien en wat filmpjes). 

Zeer recent is onderzoek gedaan naar Het Oké–punt: het Almeerse centrum voor jeugd en gezin (2009). Het eindrapport van dit laatste onderzoek wordt in het najaar verwacht en wordt aangeboden aan o.a. Harrie Hendriks, 'brandpuntfunctionaris' bij GGD Flevoland in Almere. De ‘brandpuntfunctionaris’ is binnen Almere aangesteld om vastlopende complexe hulpverlening vanuit meerdere professionele instanties rond probleemgezinnen te coördineren. Harrie Hendriks heeft als gast van de Stichting aan het eind van de jaarvergadering persoonlijk zijn verhaal over het Almeerse Jeugdbeleid -en zijn relevante rol daarbinnen- toegelicht.  De konklusies en aanbevelingen van beide onderzoeken worden in de loop van het aankomende jaar met betrokken instanties besproken en gezamenlijk wordt bekeken welke verbeteringen wenselijk zijn. 

 

op de foto: Martin Sinke, voorziter

De jaarvergadering stond dan ook in het teken van de voorbereidingen van deze aktiviteiten en het beslissen hoe de Stichting haar rol het beste kan invullen. Eén van de conclusies is dat de Stichting Belang Jeugd en Gezin nog vaker het geluid van jeugd en jongeren wil opvangen, horen, begrijpen en meenemen in haar gesprekken met de instanties. 

De Stichting zal in de nabije toekomst op zoek gaan naar PR-expertise om haar  team te versterken. 

Leden van het bestuur gaan in het aankomende jaar aktief ‘de boer op’ naar instanties die een rol spelen binnen de Jeugdzorg om de ervaringen vanuit de professionele hoek te beluisteren en knelpunten en kansen voor het Almeerse Jeugdbeleid met elkaar te spreken.  De jaarvergadering vond plaats op een kenmerkende Almeerse locatie, namelijk De Kemphaan, waar het bestuur gastvrij is ontvangen op een hele zomerse dag. Na het vergaderen was er gelegenheid tot napraten en ontspannen op het terras. 

 

Cor Ellenkamp; Martin Sinke (foto linksboven; voorzitter DB); Michel Kok; Els Bliekendaal; Vera Ellenkamp; Leonie Levy; Debbie Cornelis; Paul Roodenburg ( foto rechts).

 

 


10 juli 2009: gay pride a'dam krijgt in almere (letterlijk) politieke lading

Sinds jaar en dag is er de vrolijke en uitgelaten Gay Pride, op boten door de Amsterdamse grachten, dat tienduizenden toeschouwers en toeristen trekt. Sinds 5 jaar neemt de eigenaar van gay-café Den Enghel, Alex van Morgen, al deel met een eigen boot aan deze Gay Pride, geheel voor eigen kosten.

Dit jaar heeft burgemeester Annemarie Jorritsma bedacht dat 'ook de gemeente Almere' moet delen in het sukses en heeft een 'eigen boot' georganiseerd! Bovendien staat er een heel team klaar met 'deskundigen' voor de promotie van deze 'homo-boot', waarop vooral ambtenaren en relaties van de gemeente zullen zitten! Almere heeft namelijk geen homo-beleid, het gemeentebestuur heeft onlangs nog gezegd géén specifiek doelgroepenbeleid te willen (financieren)...hoewel er voor de Antilliaanse doelgroep een uitzondering gemaakt is....Een 'homo-beleid' is er dus niet, en toch wil de gemeente met deze boot laten zien dat Almere een 'homo-vriendelijke stad is'.....(ofwel: meeliften op het sukses van iets dat al bestaat, een initiatief van de burgers zélf ;-)

En die 'politieke homo-boot' wordt dus allemaal betaald van het gemeenschappelijke geld van de Almeerse burgers!!!

(maar noemt de gemeente haar boot daarom: de 'Regenboogboot' om te laten zien dat Almere voor iedereen is...(?) vraagt Kunst-enzo zich af...)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelname gemeente Almere Gay Pride helemaal misplaatst'

uit WebRegio van 10-7-09

Almere is dit jaar op de Gay Pride in Amsterdam dubbel vertegenwoordigd. Naast een boot van Café Den Enghel vaart ook de gemeente, op initiatief van burgemeester Annemarie Jorritsma, met een boot over de Amsterdamse grachten op 1 augustus.

"Helaas is de burgemeester zelf op vakantie", vertelt Paul van Vilsteren (hoofd communicatie) van de gemeente. "Maar verder zijn er veel ambtenaren en partners van de gemeente op de boot aanwezig." Het thema van de Pride dit jaar is 'Extraordinary'. "Maar wij houden het op de 'Regenboogboot', we willen daarmee uitstralen dat iedereen in Almere geaccepteerd wordt ongeacht afkomst, huidskleur of geaardheid."

Volgens de Almeerse homo-belangenbehartigers is de deelname van de gemeente misplaatst. Dit laten stichting Open Podium Almere, Flevolandse Stichting Homobelangen (FSH) en Gay café Den Enghel weten in een open brief. Almere heeft, in tegenstelling tot andere grote Nederlandse steden, geen specifiek homobeleid en zou dit volgens hen wel moeten hebben. 'Een specifiek beleid draagt bij aan de veiligheid en acceptatie van homo's in de stad blijkt uit onderzoeken', aldus de organisaties in de brief.

Uitbater van café Den Enghel, Alex von Morgen, zegt het te betreuren dat de gemeente geen homo-belangenorganisatie op de boot heeft. "De gemeente maakt er echt een ambtenarenuitje van. Het is op zich natuurlijk goed dat Almere mee doet aan de Pride, maar met de manier waarop ben ik het niet eens." Zelf neemt Von Morgen met zijn café voor de vijfde keer deel aan de Pride.


27 juni 2009: schaalsprong almere in concept-struktuurvisie
De gemeente Almere heeftambitieuze toekomstplannen voor de stad en wil 'de burgers' daarbij betrekken....maar wéten die bewoners dat wel???
De publieksbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 27 juni in Schouwburg Almere, aan de Esplanade. 
De 1e presentatie is van 12.30 tot 13.30 uur - de 2e is van 14.30 tot 15.30 uur (herhaling presentatie)
 Het Almeerse college van B & W presenteert de 'Concept Structuurvisie Almere 2.0' en bestaat uit voordrachten, een korte film en de mogelijkheid om vragen te stellen. 
Met o.a. wethouder Adri Duivesteijn en projektdirecteur Henk Meijer. Presentator is Lennart Booij.
Het is een co-produktie van de gemeente Almere en stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV). 
In die toekomstvisie hoort Almere bij de 4 grootste steden van Nederland met ruimte voor 350.000 inwoners en 175.000 arbeidsplaatsen. 
Deze Concept Structuurvisie is opgesteld iov het Rijk, om de druk op het oude land te verlichten want verder volbouwen van waardevolle natuurgebieden... 
....als het Groene Hart, de Utrechtse Heuvelrug of Waterland lijkt geen optie (Almere dus wél want kennelijk géén waardevol natuurgebied ....?!) 
Uitgangspunt voor onze toekomstvisie is dat Almere een stad moet zijn waar mensen graag wonen. Almere zegt alleen woningen te bouwen, als ze overtuigd is van de kwaliteit hun plannen.
 Verschillende unieke gebiedsontwikkelingen, die door de 'Schaalsprong-as' met elkaar worden verbonden. Eén van deze gebiedsontwikkelingen is een voorbeeldplan voor Almere IJland. 

Centraal in de Struktuurvisie staat de zogenaamde Schaalsprong-as. 

Die start letterlijk ín de kern van metropool-regio Amsterdam - de as sluit aan op de Zuidas - en loopt via de IJmeerlijn naar Almere. Met deze lijn ontstaat een robuuste verbinding, die een voorwaarde is voor een gezonde groei van Almere; een stad met 350.000 inwoners moet adequaat ontsloten zijn. Door de kombinatie van aanleg van de IJmeerlijn met het onontkoombare ecologisch herstel van het Markermeer en IJmeer, ontstaan er mogelijkheden voor het creëren van unieke woon- en werkmilieus, aan en in het water. Dat is Almere IJland. Dit IJland vormt een 'steppingstone' richting de metropoolregio, en samen met de IJmeerlijn verankert het Almere in de omgeving.

In onze toekomstvisie vormen Amsterdam en Almere een dubbelstad,
die fysiek, economisch en cultureel nauw met elkaar verbonden zijn. Almere levert zo een grote bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van de Randstad. Via Almere IJland loopt de Schaalsprong-as naar Almere-Pampus. 

Dit wordt een experimenteel stadsdeel met stedelijke woon- en werkmilieus. Almere Centrum krijgt vorm rondom het Weerwater. Het groeit in de komende 20 jaar uit tot het sociale, economische en culturele hart van de stad. Aan de ene kant van het water komt een dynamisch centrumgebied en een optimaal bereikbare snelweglocatie, midden in het centrum, aan de andere zijde. Het station Almere Centraal groeit uit tot een hoogwaardig vervoersknooppunt en vormt een belangrijke schakel in de stad. Het oostelijk deel van Almere, Almere Oosterwold, krijgt vorm langs de lijn van organische stedenbouw. Het biedt ruimte aan individuele woon- en werkidealen en krijgt een landelijk karakter. 

-------------------------------------------------------

(De Concept-Struktuur-visie werd vrijdag 26/6/09 overhandigd aan de Ministers Jacqueline Cramer van VROM en Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat.)
 

25 juni 2009: het nieuwe "sportpark' (?) de wierden op politieke markt
Donderdagavond 25 juni 2009 heeft GroenLinks een agendavoorstel mbt 'Het nieuwe Sportpark De Wierden' op de agenda van de politieke markt gezet.
Buurtbewoners gaan inspreken omdat ze vinden dat het participatieproces niet naar wens  verloopt. Er is veel weerstand op de wijze waarop door buro Inbo en de projektleiding van de gemeente gemeend wordt participatie ten uitvoer te brengen. 

Er zijn veel handtekeningen opgehaald  voor een burger-aktiviteit maar die is afgekeurd door het Presidium. Daarom zijn ze naar de politieke partijen geweest en zo staat het 25 juni op de agenda. Zie ook de e-petitie

 Bewoners zijn boos. Gemeente gaat voorbij aan inspraak bewoners, gemeente komt al met kant-en-klaar plan voor woningbouw!
 Waar het allemaal om gaat?
 
 Alweer ettelijke maanden geleden kregen bewoners van de Wierden een schrijven in de bus van de gemeente Almere, over 'Sportpark De Wierden'. 
De meeste mensen dachten dat het ging om het 'Sportpark' maar nee....het hele bestemmingsplan had ineens die naam gekregen! (verwarrend dus)
Bij wat nadere bestudering bleek dat de gemeente opdracht wilde geven om 450 woningen te bouwen, gevarieerde woonmilieus, huur en koop, voor jongeren, 
sportvoorzieningen, enfin: de ruimte moet her-ingericht worden! Maar onduidelijkheid voorop want...de sportvoorzieningen komen op een kleiner gebied,
Jeugdland zit er al maar..blijft dat op dezelfde plek? En de Volkstuintjes? ' Komt er wéér een AH-supermarkt? Parkeerdrukte te verwachten! 
Desondanks vermeldt de brochure 'Behoud van huidige rustige groene karakter met eventuele uitbreiding...' (.....) 
Zoals je op de foto's ziet, is er heel veel mooie natuur waar heel veel (wijk)bewoners van genieten, ook hondenbezitters die lekker met hun hond kunnen wandelen, 
waardoor op een heel (alweer: natuurlijke) manier kontakten ontstaan, sociale kontrole, dat soort zaken waar de gemeente steeds naar streeft....
 
Grote fout van de gemeente!
De bewoners zijn op het verkeerde been gezet door de titel 'Sportpark de Wierden', 
terwijl het meer gaat om een woningbouw-onderzoek!!!
Wat genoemd wordt 'Bosgebied' wordt niet onderhouden, het heet alleen zo! (voorbeeld is bijv. Park Uithof, waar een wijkpeiling is gedaan, 
waar een beheerplan voor is ingediend bij INBO (www.inbo.com) als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek 
dat nu -al sinds juni 2008- onder wethouder Arno Visser valt.
Wat bewoners het meest stoort, is dat er niet naar hun geluisterd is -en wordt- want zoals ze zelf zeggen: 'over 10 jaar heb je spijt als alles volgebouwd is'.
Als ze dan ook horen dat er in Overgoooi een groot park aangelegd gaat worden, terwijl er in de Wierden parken worden afgebroken om dat vol te bouwen...
Er zijn in de Wierden bomen gekapt onder het mom 'voor jullie gezondheid' en allemaal zonder overleg met bewoners!
Bewoners hebben juist heel veel goede ideeen, gevarieerd en rekening houdend met de wijkbewoners. 
Men heeft het over 'naobuurschap' en dat bewoners zelf een stukje groen willen inrichten en/of onderhouden, over bloemen en kruiden, de ecologie in de mens.
Met name voor allochtone kinderen zou de natuur op een 'natuurlijke' manier kunnen bijdragen aan het je prettig voelen, bezig zijn in de natuur met planten en dieren.
Bewoners zien een natuur-gerelateerde bebouwing wel zitten! Bijvoorbeeld een zorgboerderij zou goed kunnen funktioneren, 
want eigenlijk worden wij allemaal nooit goed ecologisch geinformeerd! Een ecologische zone zou ook goed werken....
 
 
Bij de Velden (Kronkelveld) wordt een stukje natuur geheel onderhouden door de bewoners, die daar ook graag vertoeven. 
Het is uitgeroepen als een soort beschermd gebiedje....maar.... ook hier wordt alweer gepraat over 'woningbouw'!
Terwijl er nog zoveel open plekken zijn waar gebouwd zou kunnen worden, en waar de natuur er geen last van heeft...laten we zuinig zijn op onze natuur.
 

4 juni 2009: europese verkiezingen 2009
De opkomst was landelijk iets hoger dan in 2004, toen gemiddeld 36.5% nu 39.2%; In Almere was de opkomst (de laagste?) 31%
In heel Flevoland was de opkomst gemiddeld lager: 34.2% en stemde 22% op de PVV
De PVV werd de grootste winnaar met in één klap 4 zetels vanuit het niets; in Almere stemde zelfs 27% op de PVV

 
29 april 2009: lintjesstortbui in Almere
In verband met Koninginnedag 2009 werden er landelijk weer lintjes uitgereikt aan burgers. 
Die zogenaamde 'lintjesregen' was in Almere dit jaar een 'stortbui' aan onderscheidingen: 
maar liefst 22 stuks. 
Burgemeester Annemarie Jorritsma mocht alle genomineerden toespreken 
en persoonlijk alle lintjes opspelden, 'namens de Koningin', in de Orde van Oranje Nassau.
 
Bijgaand sfeerfoto's, voor alle namen www.almere.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 maart 2009: opvallend promotiefilmpje op youtube....

Vandaag zag ik al surfend een opvallend filmpje.....
aktueel ivm de promotiecampagne van burgemeester Annemarie Jorritsma om nieuwe raadsleden te werven
voor de Almeerse gemeenteraad...voorwaar: een wervend spotje!! www.youtube.com/watch?v=97YcjpF37Yw

23 maart 2009: een merkwaardig bericht.....

Merkwaardig...deze aankondiging van de nieuwe rapportage van de ontwikkeling van de niet werkende werklozen in Flevoland van maart 2008 t/m februari 2009.
De stijging van het aanal werklozen (ik lees: anaal ;-) zet nog onverminderd voort, met een gemiddelde stijging van 3,4% in de maand februari. 
Er zijn wel lokale verschillen. Dronten en de Noordoostpolder laten een lichtere stijging zien en Urk zelfs een daling. 
Lelystad en zeker Zeewolde zijn negatieve uitschieters met een sterkere stijging. Met vriendelijke groet, Roel Haverkort, Secretaris Provinciaal Platform Arbeidsmarkt Flevoland
De rapportage is van J. Baars juul.baars@ppaflevoland.nl "Ontwikkeling niet werkende werkzoekenden in Flevoland 1 maart 2008 – 1 maart 2009"

18 maart 2009: raadslid Demirbilek begint voor zichzelf

Per vandaag heeft raadslid Diana Demirbilek-Schmitz besloten geen deel meer uit te maken van de fraktie van de SP in de gemeenteraad van Almere.

 Zij zet haar werkzaamheden als raadslid voort onder haar eigen naam, ofwel de fraktie Demirbilek-Schmitz.  

“De reden van mijn beslissing is dat in de afgelopen periode steeds duidelijker is geworden dat er geen goede grondslag meer is te vinden voor een konstruktieve onderlinge samenwerking tussen mij en de overige leden van de fractie van de SP in de gemeenteraad”, aldus het Almeerse raadslid.

 


3 maart 2009: pvda kiest muurlink als nieuwe fraktievoorzitter

De Almeerse PvdA-fraktie heeft unaniem < Alphons Muurlink (43) gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt Rob Beuse > (53) op, die deze positie 2 raadsperiodes heeft bekleed. Beuse had vorig jaar al aangegeven geen nieuwe termijn in de raad te ambiëren en ruim vóór de raadsverkiezingen van 2010 de leiding te willen overdragen. Muurlink is in 2006 voor het eerst gekozen in de Almeerse gemeenteraad. Daarvóór had hij reeds ruime ervaring in de A'damse lokale politiek. Als vice-fraktie- voorzitter was hij al lid van het fraktiebestuur.

 

Hij wordt in die funktie opgevolgd door Klaas Wolzak > fraktielid en voorzitter van het raadspresidium

 

Muurlink, de nieuwe fraktievoorzitter:Ik zie het tot de verkiezingen als een van mijn belangrijkste taken om ervoor te zorgen dat we het besluit nemen om Almere zo te laten groeien, dat de hele stad krachtiger en socialer wordt; een sterke, weerbare en sociale stad, nu en straks.’


28 februari 2009: "ziet u zichzelf weer als burgemeester in almere

Sinds 18-8-2003 is Annemarie Jorritsma burgemeester van Almere en met de campagne  -de nu al losgebarsten verkiezingskoorts voor de gemeenteraads- verkiezingen van maart 2010-  zouden we bijna vergeten dat er nóg een 'verkiezing' (nou ja, nog steeds een 'benoeming') gaat plaatsvinden, en nog wel dit jaar 2009!

De vertrouwenscommissie is al aktief geweest, allemaal achter de schermen.

Al in oktober 2008 maakte Kunst-enzo deze 'inspirerende' foto van onze burgemeester, waarbij Kunst-enzo kennelijk vooruit liep op de campagne 2009 voor de werving van gemeenteraadsleden, die gisteren is gestart (zie  bericht 26/2 jl) met als variatie op de - nu in 2009-  gebruikte tekst: 

"Ziet u zichzelf (weer) als burgemeester in Almere?"

foto: greta verduin 20-10-2008

Kunst-enzo

 


26 februari 2009: start campagne huidige politieke partijen

- voor gemeenteraadsverkiezingen van 2010 -

Vandaag is de officiele start van de campagne Ziet ú zichzelf al als raadslid in Almere? Deze campagne is erop gericht Almeerders te prikkelen om politiek aktief te worden voor hun stad. Deze aktiviteit wordt voor het eerst ism de (zittende) Almeerse politieke partijen georganiseerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010.

 < De presentatie was in handen van Nel van Dijk, direkteur Instituut voor Publiek en Politiek (IPP).

 

 

 

Nel van Dijk liet iedere afgevaardigde voorzitters van de verschillende 'zittende'  partijen even in het kort (want voor de hele start van de campagne was maar én uur beschikbaar) zeggen wat hun partij denkt. Achter de tafel zitten Almere Partij (heer Vlietman), CDA (Wim Faber), CU (heer M. Knip), D66 (Erik Kunst), GL (mevr. Pattilatan), in het midden burgemeester Annemarie Jorritsma, daarnaast Leefbaar Almere (Frits Huis), PvdA (heer Versteegh), de SP (Frans Mulckhuijse) en de VSP (Theo Pijlman) en de VVD (Yolanda Weijand) (op foto boven van l naar r)

 

Faber (CDA) links: 'campagne is geslaagd als er weer een goede raad zit'.                                                             Erik Kunst (D66): 'leden bepalen volgorde lijst'.

Vlietman (AP): 'altijd op zoek naar mensen met passie voor de stad'.                                                                     M.Pattilatan (GL): 'hoe moet raad eruit zien? 

 

                                                                                                    M.Knip (CU)                                                                    Huidige raad doet het goed'

 

 

Volgens Frits Huis (LA) wordt er helemaal niet hard gestreden in de raad....eerst had LA angst voor campagne maar die overstijgt de politiek. Zonder info van burgers kunnen wij niets. Je moet heel goed zijn, wil je erbij komen, bij ons, haha'.

Versteegh (PvdA): 'is democratisch gedachtengoed' . Mulckhuijse (SP): 'gemeenteraad is belangrijk orgaan, geen doel op zich. Je moet de buurten intrekken, maatschappelijk betrokken zijn'. Pijlman (VSP): 'grijs komt eraan, dus wij zijn een groeipartij'. Yolanda Weijand (VVD): er moet goed samengewerkt worden, dat is en goede basis'. 

 

 

 

Er werd op deze avond van alles gepresenteerd: posters, spotjes en de campagne-website > www.almere.nl/verkiezingen

Het gaat een maand duren, de gemeente betaalt. 

 

Een gezamenlijk initiatief om samen campagne te gaan voeren....zou dit geen eenheidsworst worden? Bij Verkiezingen is het toch juist belangrijk om te weten te komen waarin bepaalde partijen verschillen van elkaar....of zie ik dat verkeerd? Maar misschien wordt er nu meer gekeken naar de mensen in een partij, niet naar het partij-programma..... maar wie weet, wil iedere partij wel gewoon hetzelfde: op het pluche zitten?

Ook werd er een DVD gepresenteerd (zie jongens met TV rondlopend) met als thema: "Zie jij jezelf al als raadslid?" (waarbij verschillende mensen in de spiegel kijken, waarbij burgemeester Annemarie Jorritsma overal aanwezig is, in beeld en geluid) Er komen een maand lang radio- en TV-spotjes, er zijn 5 posters met verschillende afbeeldingen en verschillende formaten, die allemaal doorverwijzen naar de speciaal in het leven geroepen campagne-website. Dit alles om nieuwe kandidaat-raadsleden te vinden voor de kieslijsten. 

In Almere was het weer een dieptepunt qua opkomst in 2006, slechts 47%. Landelijk is minder dan 2% lid van een Politieke partij en van die mensen is maar een klein gedeelte aktief lid. Het initiatief tot deze campagne komt van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) waarvan Annemarie Jorritsma voorzitter is) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA) en Koninkrijksrelaties.

 

 

 

 Almere zegt weer 'uniek bezig te zijn' omdat door alle partijvoorzitters wordt samengewerkt met de gemeente en gemeenteraad.

Wij wachten af HOE en OF dit gaat werken.......

 

  Buiten trok burgemeester Annemarie Jorritsma een doek weg (als openingshandeling) waarna een poster in groot formaat zichtbaar werd. 

 

Frits Huis (Leefbaar Almere) 

deed dat binnen in de hal van het Stadhuis,in het klein

 

 

 

 

 

 

 

Op een ludieke wijze werd de campagne 

door de voorzitter van de gemeenteraad, Annemarie Jorritsma, bekend gemaakt samen met voorzitters van de politieke partijen in Almere; dwz.alléén de 10 politieke partijen die nu geregistreerd zijn bij de gemeente Almere als politieke partij. 

Nieuwe partijen kunnen zich nog registreren t/m 9 december 2009! 

(maar vallen met deze campagne dus buiten de boot....hoewel ze nu wel tussentijds mogen instappen in deze campagne...)

 


11 februari 2009: vrouwelijke raadsleden gezocht!

In AVANTI aan de Kerkgracht in Almere-Haven, is woensdagavond een politieke bijeenkomst met als doel vrouwelijke raadsleden te interesseren voor de Politiek. Dit ivm de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010. 

Het begint om 19.30 uur en duurt tot circa 22.00 uur.

< Voorzitter van deze bijeenkomst is burgemeester Annemarie Jorritsma

 Eén van de gastsprekers is Lea Bouwmeester, tegenwoordig lid van de 2e Kamer (voorheen raadslid in Almere). Op deze avond in een rood mantelpakje gekleed (zie foto verderop)

 

 

 

De opkomst was buitengewoon te noemen. Waar er misschien op 20 tot maximaal 50 belangstellende dames was gerekend, waren er zo'n 80 vrouwen op deze avond afgekomen. Dit was vooral te danken aan raadslid Edwina Molina (van Partij Molina) die de door haar gemotiveerde en uitgenodigde vrouwen had verzocht iets van paars te dragen...Het zag er dus 'gekleurd'  uit  ;-)   Vandaar dat burgemeester Annemarie Jorritsma even later terecht opmerkte  dat de opkomst er uit zag 'als een afspiegeling van de Almeerse samenleving'. 

Eerst gingen onderstaande vrouwen vertellen hoe ze begonnen zijn in de politiek, daarna gelegenheid tot vragen stellen.

De bijeenkomst werd georganiseerd (en betaald) door de gemeente Almere zelf, de Griffie, op initiatief van de PvdA, deze vrouwelijke-ledenwerf aktie.

 

 

 

Heleen Visscher, voormalig wethouder GroenLinks, tegenwoordig voorzitter van het Bestuur van Avanti,(foto) liet weten dat Politieke Partijen in Almere hard op zoek zijn naar nieuwe leden, dus is dit een prima initiatief. 

Daarna introduceerde ze burgemeester Annemarie Jorritsma.

 

 

 

Burgemeester Jorritsma verwelkomde alle vrouwen (en een enkele man na, zoals de gemeente Griffier de heer Pruim (foto) de organisator van deze avond, en een manager van het CDA (geen foto) en zei verrast te zijn door de duidelijke afspiegeling van de Almeerse samenleving. Zo ook de afvaardiging van de Almeerse gemeenteraad, allemaal vrouwen in dit geval (hoewel niet van alle partijen). Ook liet zij weten het goed te vinden dat de gemeente dit soort initiatieven (financieel) ondersteunt (deze bijeenkomst was georganiseerd door de PvdA) want er zijn nieuwe raadsleden nodig. Zij refereerde nog even aan de opmerking van Rita Verdonk (in het programma PolitiekNU van Riet Wartenbergh van dinsdag 10/2 jl - opm.Kunst-enzo) dat Verdonk vond dat bestaande politieke partijen op deze manier bevoordeeld werden ten opzichte van de nieuwe of nieuw op-te-richten partijen.... waar Annemarie Jorritsma het dus niet mee eens was....

 

 

Vervolgens liet Jorritsma liet diverse 'zittende' (huidige) raadsleden aan het woord...waaróm ze de politiek waren ingegaan en hoe dat was in het begin...en nu. Op de foto rechtsonder (van L naar R):

Berdien Steunenberg, die een geolied reklamepraatje hield voor haar CDA, over coaching door haar partij, dus kom erbij! 

Lea Bouwmeester (PvdA) je moet het vooral leuk vinden in de Politiek en ervoor gáán. Eerst was ze raadslid en nu dus 2e Kamerlid, veel werk maar het is leuk. Mannen doen het óók dus waarom ík niet?! 

Edwina Molina (fraktie Molina) die heel veel dames met een -paars- kleurtje had uitgenodigd, vond het prima dat de gemeente dit organiseert om vrouwen te werven. Belangrijk is dat er aan ledenbinding wordt gedaan! Je moet het gevoel hebben dat je je huis binnenstapt (politieke partij). 

Jolanda van Dijk (GroenLinks) is erin gerold volgens haar, eerst fraktie-assistent en meer dingen doen, toen ineens raadslid. Je moet jezelf blijven, ze heeft er geen spijt van, zit in haar 2e termijn

Ciska van Rijn zit in haar 1e termijn, begonnen bij de Jonge Socialisten van de PvdA toen ze 18 jaar was. Door de opkomst van Pim Fortuin werd ze lid van de PvdA; het werk neemt veel tijd in beslag. 

Tenslotte Gerlinde Blokland, fraktie-assistent VVD: adviseert iedereen om je eerst af te vragen: vind ik politiek leuk? Daarna kun je lid worden van een politieke partij die bij jou past....Vervolgens: hoe word je fraktie- assistent of misschien kun je andere dingen doen.Politiek is de toekomst van je kinderen.

Zoals je ziet, waren niet alle 'zittende partijen' aanwezig, en de partijen in oprichting dus óók niet (die hoeven pas in december 2009 zijn aangemeld)

 

 

klik op foto voor filmpje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen welkom! Meer info (036)547.03.80  of info@avanti-almere.nl


januari 2009: oproep -nieuwe- politieke partijen ivm gemeenteraadsverkiezingen 2010

Bent u (bestuurs)lid van een politieke partij die nu nog niet vertegenwoordigt is in de gemeenteraad van Almere? Bent u van plan om aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 mee te doen? Of denkt u erover een politieke partij op te richten voor de komende verkiezingen? Dan is onderstaande informatie mogelijk van belang voor u.

Politieke partijen die zitting hebben in de gemeenteraad van Almere hebben besloten gezamenlijk campagne te voeren om samen Almeerders enthousiast te maken om politiek aktief te worden. De gemeente Almere ondersteunt dit 'partijoverstijgende' initiatief. Vanaf februari 2009 zal er al een gezamenlijke website komen waar politieke partijen hun eigen informatie daarover kunnen plaatsen. 
Wilt u als (lokale) politieke partij betrokken worden in deze campagne, of heeft u hier vragen over? Neem dan kontakt op raadsgriffie@almere.nl of  (036) 539 9995

Voorwaarde om mee te doen is dat uw partij geregistreerd is en als zodanig bekend staat bij de gemeente Almere. Nog niet geregistreerd? 

NB dat kan nog t/m 7 december 2009 (op 19-1-2010 is de indiening van de kandidaatstelling)

Neem dan kontakt op met de afdeling Burgerzaken, de heer P. Oostendorp,  (036) 539 9385  phoostendorp@almere.nl  of de heer M. Foppen (036) 539 9229 mfoppen@almere.nl


27 januari 2009: klik HIER voor SBJG (St.Belang Jeugd&Gezin)


22 januari t/m 22 mei 2009: foto-expo stadsarchief

Het Stadsarchief Almere maakt traditiegetrouw een selektie van verwachte en onverwachte gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het resultaat is een kleurig overzicht van blije en treurige fotomomenten. De opnamen zijn het werk van Studio Friedländer (foto), Studio Kastermans en Geert van der Wijk die veel in Almere werken. Te zien in de C-passage (naast het Stadsarchief) van het Stadhuis (tijdens openingstijden). 
Het overzicht van 2008 bevat opnames van jaarlijks 'verwachte' evenementen die met Almere verbonden zijn, zoals de Nieuwjaarsduik, de Triathlon, de Luilakmarkt en de SBS Kerstparade. Maar ook onverwachtse, soms schokkende gebeurtenissen Opvallend is de sociale bewogenheid in de stad en diverse jubilea. Een digitale versie van het complete jaaroverzicht 2008 staat binnenkort op www.geheugenvanalmere.nl 

De aangekochte foto’s van 2008 - waaronder die uit de presentatie - zijn na afloop van de tentoonstelling te zien in het Digitaal Erfgoed Almere op www.almere.nl/stadsarchief 

 

Het Stadsarchief vult haar beeldverzameling - inmiddels zo'n 15.000 foto's - jaarlijks aan door de aankoop van recente foto's van Almere. Zo bouwt het archief aan een visuele 'stadskroniek'.

 


21 januari 2009: promotiecampagne  "flevoland omdat je wilt groeien"

Woensdag 21 januari 2009  is de officiële start van de economische gebiedspromotiecampagne: ‘Flevoland omdat je wilt groeien!’ in Lelystad.  De campagne heeft tot doel om Flevoland op de kaart te zetten als slimme vestigingsplaats voor ambitieuze bedrijven en bestaande ondernemingen die op zoek zijn naar uitbreidingsmogelijkheden. 

‘Flevoland omdat je wilt groeien!’ duurt 3 jaar en is tot standgekomen  ism partners als: de Flevolandse bedrijfskringen, de OMFL, de KvK en VNO-NCW/MKB. De start van de campagne is op woensdag 21 januari 2009 in het provinciehuis in Lelystad door gedeputeerde Economische Zaken, Andries Greiner, Gedeputeerde Economische Zaken, zal tijdens een presentatie de doelstellingen en uitgangspunten van de campagne toelichten en uiteenzetten welke aktiviteiten gedurende de campagne zullen worden ontwikkeld.  

Arien Westmaas van de firma U-namic/HCN uit Almere zal aangeven waarom zijn bedrijf juist voor Flevoland heeft gekozen.

 


15 januari 2009: politieke lessen  door provinciebestuurders: klik bij Jongeren-enzo

aftrap door gedeputeerde Anne Bliek

 


afkondiging

NB alle kaarten voor het programma van de Nieuwjaarsreceptie in de Schouwburg zijn 'uitverkocht'!!! 

Burgers kunnen alleen nog terecht op de receptie vanaf 21.30 uur in het gebouw en de Kunstlinie, waar diverse artiesten optreden.

=======================================================================

aankondiging Nieuwjaarsreceptie Gemeente Almere op 2-1-2009

ofwel: hoe nekken we een 'traditie'....

De 'burgers' die naar de Nieuwjaarsreceptie willen gaan, moeten zich eerst aanmelden!!!! 

Aanmelden door opgave van naam, adres en telefoonnummer bij mevrouw E. van Harten via e-mail: evharten@almere.nl 
Per persoon max. 2 kaarten. 
De plaatsbewijzen kun je ophalen op vrijdag 2 januari vanaf 19.15 uur in de Schouwburg. 
 
 
Op vrijdag 2 januari 2009 houdt de gemeente Almere haar Nieuwjaarsreceptie in Schouwburg Almere/de Kunstlinie. 
Inwoners van Almere zijn van harte welkom om het gevarieerde programma met het thema "Traditie" gratis bij te wonen. 
 
Het programma start om 20.00 uur in de Grote Zaal met het officiële gedeelte waarin burgemeester Jorritsma de traditionele nieuwjaarsspeech houdt. 
 
Hierna volgt de uitreiking van de Bonifatiusspeld aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor Almere. 
 
De presentatie van het programma ligt in handen van Hans van den Boom. Om 2009 groots in te zetten is het AJSO (Almeers Jeugd Symfonie Orkest) 
in het programma opgenomen met als soliste Sophie Veldhuizen. Zij was één van de finalisten van de Evita-wedstrijd. 
Daarna treden diverse artiesten op in het hele gebouw, waar u naar kunt kijken onder het genot van een hapje en een drankje.
 
=========================
 
Jonge, jonge, hoe is het toch weer mogelijk.....een van oorsprong leuk interaktief moment in de politiek, waar de 'burgers' gewoon konden aanschuiven....
wordt nu de nek omgedraaid door de ambtelijke aanpak! Van tevoren aanmelden?! Hoe verzinnen ze het! 
 
Het zou juist zo'n ongedwongen bijeenkomst moeten zijn, (zoals het dat jaren geleden inderdaad was, waar burgers politici 'in het wild' zien 
(want op de Politieke markt werkt dat ook niet...voor 'de gewone burger' althans.
 
Almere wil zo graag tradities opbouwen? Geweldig dat ze die tradities dan weer zo 'vakkundig' om zeep helpen!
 
(Kunst-enzo GV)