politiek   2008

tekst en foto's: greta verduin                                                                                                                      


afkondiging

NB alle kaarten voor het programma van de Nieuwjaarsreceptie in de Schouwburg zijn 'uitverkocht'!!! 

Burgers kunnen alleen nog terecht op de receptie vanaf 21.30 uur in het gebouw en de Kunstlinie, waar diverse artiesten optreden.

=======================================================================

aankondiging Nieuwjaarsreceptie Gemeente Almere op 2-1-2009

ofwel: hoe nekken we een 'traditie'....

De 'burgers' die naar de Nieuwjaarsreceptie willen gaan, moeten zich eerst aanmelden!!!! 
Aanmelden door opgave van naam, adres en telefoonnummer bij mevrouw E. van Harten via e-mail: evharten@almere.nl 
Per persoon max. 2 kaarten. 
De plaatsbewijzen kun je ophalen op vrijdag 2 januari vanaf 19.15 uur in de Schouwburg. 
 
 
Op vrijdag 2 januari 2009 houdt de gemeente Almere haar Nieuwjaarsreceptie in Schouwburg Almere/de Kunstlinie. 
Inwoners van Almere zijn van harte welkom om het gevarieerde programma met het thema "Traditie" gratis bij te wonen. 
 
Het programma start om 20.00 uur in de Grote Zaal met het officiële gedeelte waarin burgemeester Jorritsma de traditionele nieuwjaarsspeech houdt. 
 
Hierna volgt de uitreiking van de Bonifatiusspeld aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor Almere. 
 
De presentatie van het programma ligt in handen van Hans van den Boom. Om 2009 groots in te zetten is het AJSO (Almeers Jeugd Symfonie Orkest) 
in het programma opgenomen met als soliste Sophie Veldhuizen. Zij was één van de finalisten van de Evita-wedstrijd. 
Daarna treden diverse artiesten op in het hele gebouw, waar u naar kunt kijken onder het genot van een hapje en een drankje.
 
=========================
 
Jonge, jonge, hoe is het toch weer mogelijk.....een van oorsprong leuk interaktief moment in de politiek, waar de 'burgers' gewoon konden aanschuiven....
wordt nu de nek omgedraaid door de ambtelijke aanpak! Van tevoren aanmelden?! Hoe verzinnen ze het! 
 
Het zou juist zo'n ongedwongen bijeenkomst moeten zijn, (zoals het dat jaren geleden inderdaad was, waar burgers politici 'in het wild' zien 
(want op de Politieke markt werkt dat ook niet...voor 'de gewone burger' althans.
 
Almere wil zo graag tradities opbouwen? Geweldig dat ze die tradities dan weer zo 'vakkundig' om zeep helpen!
 
(Kunst-enzo GV)
 


8-12-2008: bezoek leden 2e Kamer aan almere
Maandag 8 december bezoeken Tweede Kamerleden Fred Teeven (justitie) en Henk Kamp (integratie) Almere. 
Het werkbezoek speelt zich op 3 plaatsen in Almere af: 
het Veiligheidshuis Almere, Stationsplein 8 (14.30 uur), Grand café 70'/80's, Noordeinde 92 (16.00 uur) en Jongerencentrum Place2B, Wipmolenweg 54 (17.00 uur).

Om 14.30 uur worden de 2e Kamer-leden in het Veiligheidshuis Almere verwacht. Na een rondleiding en uitleg werkwijze Veiligheidshuis Almere, wonen 
de 2e Kamerleden een casusoverleg bij. Behalve Fred Teeven en Henk Kamp zijn ook wethouder Arno Visser en Korpschef Flevoland Bert Wijbenga aanwezig. 
 
Om 15.45 uur vertrekt het gezelschap naar Grand café 70'80's in Almere Buiten. Op het plein aan het Noordeinde, spreken de bewindslieden met
Antillianen, ondernemers en Almeerders die tijdens het gesprek aanschuiven. Mogelijke onderwerpen van gesprek zijn: de toenemende criminaliteit onder
Antillianen, de aanbevelingen van de Taskforce Antilliaanse Nederlanders en wat de gemeente / overheid als 'programmagemeente' voor de Antilliaanse
gemeenschap in Almere kan betekenen en wat de Antilliaanse gemeenschap zelf kan / moet ondernemen. 
Bij dit gesprek zijn aanwezig: procescoordinator Antillianen, Harm Twillert. Jongerenwerker Place2B, Danielle Lanzaat. 
kontaktfunctionaris Antillianen / Arubanen politie Almere, Ivar Soerka; Veiligheidsmanager Almere-Buiten, Madeleine Gouma. 
 en Rob van der Tweel, voorzitter winkeliersvereniging Almere-Buiten. 

Om 17.00 uur gaat het gezelschap lopend door het centrum van Almere-Buiten naar jongerencentrum Place2B. Het gezelschap wordt ontvangen door de jongerenwerkers
 Danielle Lanzaat en Inge Boom en voorgesteld aan de aanwezige Antilliaanse jongeren. Ook hier wordt gesproken over eerder genoemde onderwerpen.
 

 


 

 

15-11-2008: zowaar.....stembiljet ontvangen!

(plus met TNT het Verkiezingskrantje dat ik telefonisch had aangevraagd....(zie bericht 13/11 jl)

 


13-11-2008: Waterschapsverkiezingen beginnnen....maar géén stembiljet ontvangen!

en ook nog steeds géén Verkiezingskrant ontvangen...

Vandaag maar even gebeld met het Waterschap (Zuiderzeeland), waar het kontakt wat onaardig was....."Géén krant ontvangen? Die hebben we allemaal 8 november in heel Flevoland in de bus gehad!" Op mijn reaktie: "nou, ik dus niet", kwam het antwoord: "natuurlijk wel, dan heeft u hem niet gezien of weggegooid!" (enfin, geen praten aan, werd een welles-nietes spelletje) 

Daarna zei ik dat ik óók al geen stembiljet had ontvangen terwijl de Verkiezingen toch vandaag zijn begonnen...'"Ja, maar u heeft nog de tijd tot de 25ste november, die zijn onderweg!"

Even een impressie van 'hoe hou ik mensen weg bij Politieke beslissingen!'

 


13 november 2008: nieuwe commissaris vd koningin flevoland treedt aan

De heer Leen Verbeek wordt donderdag 13 november 2008 geïnstalleerd als Commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland.   

De installatie-vergadering is van 15.30 uur tot 16.00 uur en aansluitend vindt een receptie plaats van 16.00 tot 18.00 uur in het Provinciehuis in Lelystad.

 


12-11-2008: Waterschapsverkiezingen beginnnen....nog steeds geen krant ontvangen!!!

kijk dus zelf maar als je zin hebt > HIER

 


8-11-2008: eerste oproep (!) van de politiek voor de Waterschapsverkiezingen

De Waterschapsverkiezingen in Almere zijn van 13-27 november 2008
 
Jelte Hoving, vh raadslid CU, tegenwoordig politiek assiistent van wethouder Martine Visser (CU tevens CDA) wil graag het volgende laten horen:
"Het is moeilijk om in Almere de aandacht te vestigen op de Waterschapsverkiezingen die deze week van start gaan. 
In tegenstelling tot de gemeenten Dronten en Urk heeft de gemeente Almere geen aanplakborden geplaatst. 
Staan er bij de overige verkiezingen altijd zo’n 30 borden door heel Almere, deze keer heeft men zich beperkt tot een aantal palen bij Station Parkwijk. 
Dat ophangen daar niet eenvoudig is blijkt wel uit het feit dat tot nu toe slechts één partij daar gebruik van heeft gemaakt . 
 
 
De Almeerder Rinus de Jonge zie foto (aangeleverd) die zelf op lijst 7 staat, zegt hierover:
Ach, als waterschapsbestuurder moet je natuurlijk een beetje technisch inzicht hebben”. 
Hij hoopt overigens dat de Verkiezingskrant die in Almere huis aan huis wordt bezorgd er toch voor zal zorgen dat veel Almeerders hun stembiljet in zullen sturen.
 “Het Waterschap houdt zich bezig met zaken die ons allemaal aangaan zoals de veiligheid van de dijken, het waterpeil en de kwaliteit van het water in onze grachten". 
De stemming sluit op 25 november om 12.00 uur en de voorlopige uitslag wordt op 27 november om 19.00 uur bekend gemaakt.

 ===============

Kunst-enzo is nu al erg benieuwd naar de uitslagen.....4 jaar geleden was de opkomst méér dan bedroevend laag....ondanks dat er toen nog op de valreep aandacht aan werd besteed, ook door kandidaten die op de diverse lijsten stonden. Op dit moment hebben wij nog geen Verkiezingskrant ontvangen in onze wijk!

We hebben ook geen namen van kandidaten gezien, niets gelezen waar zij voor stáán.....Dus hoezo "makkelijk vanuit je huis stemmen"??? (GV)

 


I. M. 

 

23-10-2008: joop lammerts van bueren overleden

 

Een aimabel mens en een geliefde man is niet meer....Joop Lammerts van Bueren is overleden. In 1993 als raadslid (voor de PvdA) in de gemeenteraad van Almere gekomen, later korte tijd wethouder (1998) in 2006 kreeg hij een Koninklijke onderscheiding opgespeld (foto)

Hij was als politicus een man met gevoel en humor en kon zich verplaatsen in 'burgers' (dat niet zo vaak voorkomt bij politici....)

Ondanks het feit dat hij al jaren grote problemen had met zijn gezondheid (hij had nog maar één long), bleef hij aktief in de samenleving. Zelfs toen hij verhuisde naar Zorgcentrum De Archipel, heeft hij ten behoeve van het centrum maar vooral ook voor de buurt, veel dingen gerealiseerd. 

 

 

 

 

Voor De Archipel regelde hij (in 2005) een prachtig aangelegde -spirituele- tuin 

met bovendien een Jeu de boules-baan, geheel in in Franse stijl. 

Hier zit Joop op 'zijn eigen bankje' , hem geschonken door zorgcentrum De Archipel, als hommage aan hem voor al zijn  bemoeienissen. 

 

 

Een paar jaar later organiseerde Joop een 'kunstboom'.

 

Ook vond Joop ICT en alles wat met communicatie te maken had, belangrijk

 

 

 

 

 

Bovendien organiseerde Joop Lammerts van Bueren Filosofische avonden

toegankelijk voor de buurt, en eigenlijk voor alle Almeerders, in restaurant 'De Ziel' (behoort bij het zorgcentrum). 

 

 

Maar eigenlijk kun je stellen dat Joop zélf de ZIEL was van al dit soort prachtige initiatieven.

(oprecht jammer dat zijn nieuwe long niet meer heeft mogen baten....)

(GV)

 

 


 

17-10-2008: Parkeergarages Stadshart krijgen Europese onderscheiding

De twee nieuwste parkeergarages in het Stadshart, De Hospitaal- en Krakelingarage, krijgen op vrijdag 17 oktober om 13.00 uur de European Standard Parking Award (ESPA). Wethouder Arno Visser nam deze award in ontvangst. De awards betekenen een bekroning van de kwaliteit van het parkeren in het Stadshart.  Wat is de ESPA? 

 


De Hospitaal- en Krakelinggarage (foto links) voldoen aan de gestelde eisen voor bijvoorbeeld veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid.

 De ESPA- onderscheiding wordt in ons land uitgereikt door VEXPAN,   het platform voor parkeren in Nederland waarin gemeenten, adviesburo's, projekt- ontwikkelaars, bouwbedrijven, leveranciers van parkeerkontrole- apparatuur zitting hebben. Deze organisatie is een onderdeel van de Europese parkeerbranche die vanaf de jaren '80 de kwaliteit en het imago van parkeervoorzieningen wil verhogen. Overhandiging van de ESPA-award door Hans Brugmans, voorzitter VEXPAN, aan wethouder Arno Visser                               klik op foto voor filmpje

 

 

 

 

             Parkeerschilderij 

 

Na het officiële gedeelte werd er een groot schilderij gemaakt van 4 bij 2 meter samen met genodigden en passanten (de eerste opzet gebeurde door een kunstenaar die ook het Award-logo afbeeldde; daarna mochten oa  kinderen het 'inkleuren'). Op de achtergrond de entree naar de bekroonde Hospitaal-garage.

 

 

 

< weth. Arno Visser bij het schilderij: 'er moet méér Kunst zijn in de buitenruimte"....zó zei hij al in zijn toespraak (filmpje boven)

.Dit gebeurde op de Corridor bij de roltrappen (bij de onderdoorgang van de twee garages, waar ook Sport2000, Selexyz, Blokker en Xenos zijn gevestigd -tussen 12-15 uur)

 

 

 

 

klik op foto voor filmpje 

 

 

 

 

 


 

 

1-10-2008: nieuwe commissaris van de koningin flevoland voorgedragen

 

 

Provinciale Staten hebben besloten de heer Leen Verbeek uit  Purmerend bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen als nieuwe Commissaris van de Koningin in Flevoland. Dat gebeurde donderdagavond 2 oktober 2008 in een speciale, besloten vergadering. De heer Verbeek wordt de opvolger van de heer M.J.E.M. (Michel) Jager, die onlangs afscheid heeft genomen.

 

Provinciale Staten hebben op unanieme voordracht van de vertrouwenscommissie het vertrouwen in Verbeek uitgesproken. Zij verwachten in hem de commissaris gevonden te hebben die in staat is om Flevoland met vlag en wimpel midden in het land neer te zetten. Dat was immers een belangrijk element in de profielschets.

In de heer Verbeek herkennen Provinciale Staten een betrokken man die zich uitgedaagd voelt door Flevoland. Die in staat zal blijken zijn brede netwerk in te zetten voor de ontwikkeling van Flevoland en die een appèl zal doen op alle betrokkenen in de provincie om hun steentje bij te dragen. Ook als voorzitter van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten kan hij een stimulerende rol spelen.  

Vervolgprocedure Nadat de minister de voordracht van Provinciale Staten heeft ontvangen zal zij deze bespreken in de ministerraad. Daarna gaat de voordracht naar Hare Majesteit de Koningin voor een Koninklijk Besluit. Zolang de voordracht nog niet in de ministerraad aan de orde is geweest zal de heer Verbeek geen interviews geven. Zodra de ministerraad positief heeft besloten zal hij, in overleg met de griffie, de pers met alle plezier te woord willen staan.  

Leen Verbeek (1954) is vanaf 2003 burgemeester van Purmerend. Eerder was hij onder andere directeur-eigenaar van Verbeek Interim-management & Consultancy BV (1994-2003) en wethouder van de gemeente Houten voor de PvdA (1990-1994).

 

 

 


 

 

17-9-2008: rijkssubsidie voor museum De paviljoens en de bonte hond

 

 

 

 

 

 

Het Museum voor moderne kunst De Paviljoens uit Almere en Theater & produktiehuis 'De Bonte Hond' en  krijgen 100% van de gevraagde Rijkssubsidie. Dit heeft het Ministerie van OCW vandaag meegedeeld. De gemeente Almere en de provincie Flevoland hebben zich samen met de instellingen hiervoor sterk gemaakt., 

 

 

Museum De Paviljoens krijgt circa 200.000 euro; de Bonte Hond krijgt bijna 360.000 euro subsidie.  

 

Tot op het laatste moment is er onderhandeld over de verdeling van  het culturele budget over het land. De Minister maakte onderscheid tussen de regio’s en de Randstad. Flevoland was daarbij ingedeeld bij de Randstad. Het heeft er lang naar uit gezien dat alleen de regio voor 100% financiering zou krijgen en dat op de Randstad een korting zou worden toegepast vanwege het beperkte beschikbare budget.  Flevoland en de gemeente Almere hebben hier krachtig tegen geprotesteerd, omdat het culturele voorzieningenniveau in Flevoland nog in een opbouwfase is. Deze lobby blijkt nu succesvol te zijn geweest. 

Konkreet betekent dit, dat theater & produktiehuis de Bonte Hond en museum De Paviljoens Rijks-financiering zullen ontvangen conform het advies van de Raad voor Cultuur.  

Ik ben hier heel blij mee. Het is een belangrijke impuls voor de verdere ontwikkeling van het culturele leven in Flevoland” aldus gedeputeerde Harry Dijksma.

 

 

 


 

11-9-2008: tekort bedrijventerreinen op politieke markt

 

De VVD (bij monde van raadslid Klaas Jongejan) had al eerder dit jaar schriftelijke vragen gesteld aan het College omtrent het tekort aan bedrijventerreinen in Almere. Tegelijkertijd heeft de VVD aangedrongen op konkrete akties van wethouder Martine Visser omdat de VVD vindt dat "de tijd van nieuwe beleidsstukken en nota's" passé is. Daar ook het Almeerse bedrijfsleven (Vereniging Bedrijfskring Almere en VNO/NCW MKB Flevoland) 'schreeuwt' om konkrete akties, heeft de VVD dit onderwerp op de agenda van de Politieke Markt van 11 september gezet. Tijdens de Carrousel zal gesproken worden over dit tekort aan bedrijventerreinen, en het realiseren van 100.000 arbeidsplaatsen in 2030, over de voortgang van het Economisch Aktieplan Almere (EAP) , vergunningen enz.

 

Insprekers zijn: de heren Kramer (VBA) en Gijsberts (VNO/NCW)

 

 


 

8-9-2008: discussie-avond groenlinks in casa casla

'Wat te doen met IJmeer en Markermeer?'

De avond begint om 20.00 uur in Casa Casla aan het Weerwater/Deventerpad (19.30 uur inloop) en duurt tot 22.00 uur (afsluiting met een borrel)

Er zijn van 20.00 - 21.00 uur diverse sprekers: Mennobart van Eerden (Rijkswaterstaat), Dirk Frieling (voorm. dir. Projektburo Almere) en Ko Droogers (ANWB regio-manager West-Nederland). 

 

Discussieleider is Barbara Verbeek (omgevingsmanagment) Start discussie 21.00 uur. Wat zijn de gevolgen van alle plannen voor Flevoland en de Randstad in het algemeen en voor Almere in het bijzonder? De ecologie, de recreatie, stedenbouwkundig en de infrastruktuur? 

Dit is een initiatief van GroenLinks ism CASLa en er mag door de aanwezigen meegedaan worden aan de discussie!(

NB hopelijk lopen de sprekers niet teveel uit....want dan gaat de discussie tussen hen en komen aanwezigen niet meer aan bod.....GV Kunst-enzo)

 

 


 

21-8-2008: Politieke markt weer begonnen

 

Jehat Barwani werd geinstalleerd als raadslid PvdA. (een week later moest dit overnieuw omdat hij 'onverstaanbaar' was; men twijfelde er zelfs aan of de eed wel in het  Nederlands werd afgelegd. Op die volgende Politieke Markt was hij duidelijk te verstaan 'zo waarlijk helpe mij God almachtig')

Hij is de opvolger van Süreyya Gök die de politiek verlaat doordat zij haar baan niet kan verenigen met het raadswerk. Zij zat sinds 2006 in de gemeenteraad Almere.

 


20-5-2008: gemeentegriffier over lokale democratie

 

Op deze dinsdagavond 20 mei om 20.00 uur in caf/restauarant 'De Ziel'(Archipel), is alweer de laatste (3e) lezing in de cyclus "Democratie". 

Gastspreker is Jan Dirk Pruim, griffier van de gemeente Almere en hij zal het hebben over de lokale democratie van Almere in het bijzonder! Inmiddels bestaat er al 6 jaar het 'fenomeen' Politiek Markt en dat roept bij hem verschillende vragen op, zoals: 'Helpt dit bij het bevorderen van de participatie aan de lokale democartie? Voelen de burgers dat er nu beter naar ze geluisterd wordt?'

De lokale politiek krijgt een steeds grotere rol in het democratisch bestel van Thorbecke en de gemeente krijgt steeds meer macht (WIA, WMO). Gebrek aan het profileren op waarden door de politieke partijen in het politieke middenveld zou het populisme in de politiek bevorderen was een conclusie nav de vorige lezing. Het college van Almere heeft onlangs "Het kan in Almere" verbonden met waarden: "De Almeerse Principes". De Raad wordt nu uitgenodigd over deze grondbeginselen stelling in te nemen. 'Is dit een innovatieve aanpak voor het verbeteren van de gemeentelijke democratie? Raken burgers zo meér betrokken?'

 

'Denk mee en van harte welkom', aldus Herman Linzel (Stichting Archipel, Poeziestraat 166-36- in de Literatuurwijk)

 

 


 

20-5-2008: cda wil mega-speeltuin en hoopt op college ...en raad (...)

 

Het idee van een megaspeeltuin, zoals door het CDA aan het College voorgelegd, is goed gevallen blijkt uit de ontvangen antwoorden op  schriftelijke vragen van het CDA. Een mega-speeltuin kan een 'prima onderdeel uitmaken van het Almeerse recreatieve aanbod' antwoordt het College op de vragen van de CDA- fractie. Een grootschalige speel- en ontspanningsattraktie past in de door de raad vastgestelde toekomstvisie Vrije Tijd, meldt het College. Het kan voorzien in een behoefte van de eigen bevolking, maar ook bezoekers van buiten Almere aantrekken. Het College zegt toe om de mogelijkheden aan te grijpen 'om marktpartijen te verleiden met kansrijke initiatieven te komen voor Almere'. Het CDA heeft in februari gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken een ondernemer te interesseren voor de ontwikkeling van een grootschalig speelparadijs met een binnen- en buitengedeelte. Daarop kwamen 4 reakties van mensen die op een of andere wijze geïnteresseerd waren.

 

 


 

26-4-2008: Jorritsma gaat illegale pomp installatie ontmantelen

 

Vóór 1 mei 2008 moest de illegale pompinstallatie onder het huis van de familie Jorritsma ofwel verwijderd zijn of ontmanteld. Die datum is wat opgerekt.....burgemeester Jorritsma heeft een aanvraag ingediend bij de Provincie voor een warmte-installatie-systeem dat minder diep de grond in gaat.... (en daarmee dus niet zit in het drinkwatergebied van Overgooi; waardoor ook de beschermende kleilagen worden aangetast). Het ontmantelen moet heel precies gebeuren omdat de kleilaag anders alsnog kapot gaat! Het ondiepe systeem voor het winnen van grondwater wordt ook gebruikt voor de koeling en verwarming van de Jorritsma-woning.

 


 

26-3-2008 winkels mogen open op zondag in almere

 

Uit de gehouden enquête naar de behoefte aan koopzondagen is gebleken dat een meerderheid van de detaillisten (na weging) voorstander is voor het behoud van de Verordening Winkeltijden Almere uit februari 2006. Daarin staat dat alle winkels in Almere alle zondagen open mogen zijn. Op grond hiervan deelt het college van burgemeester en wethouders aan de raad mee geen voorstel voor aanpassing van de Verordening Winkeltijden Almere te doen.  

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd in het coalitieakkoord de ambitie vastgelegd om het aantal koopzondagen terug te brengen naar max. 20 per jaar. Voorwaarde was een akkoord met de winkeliersverenigingen door ondertekening van een convenant. Omdat de winkeliersverenigingen intern geen overeenstemming bereikten, ging de geplande ondertekening van dit convenant (op 27 april 2007) niet door.  Het college besloot daarop het draagvlak voor aanpassing van de verordening onder winkeliers te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zou het college vervolgens besluiten of het voorstel aan de raad wordt gedaan om het aantal koopzondagen te beperken tot maximaal 20, dan wel om de huidige situatie te handhaven. Onderzoeksbureau Strabo heeft het draagvlakonderzoek in februari en maart 2008 uitgevoerd, 87,1% van de winkeliers heeft eraan deelgenomen. Er is gebruik gemaakt van een gewogen stemming, zodat recht wordt gedaan aan de verschillen in omvang van winkels. De bruto vloer oppervlakte (bvo) van een winkel bepaalt het stemgewicht. Na de afgesproken weging is een meerderheid van 52.5%  voor handhaving van de huidige verordening. 13% van de respondenten heeft blanco gestemd

 

 

 


 

18-3-2008: verlenging ontheffing ingezetenschap Duivesteijn

 

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de jaarlijkse ontheffing van het wettelijke vereiste ingezetenschap van wethouder Adri Duivesteijn te verlengen. De huidige ontheffingstermijn komt per 20 april 2008 te vervallen. Coalitiepartijen hebben zich in het kader van het Coalitieakkoord 2006-2010 reeds bereid verklaard deze jaarlijkse ontheffing toe te kennen via de volgende tekst: “verklaren bereid te zijn om wethouders van buiten Almere jaarlijks dispensatie te verlenen van het ingezetenschap, zo nodig voor de hele periode. Van kandidaten wordt wel verwacht dat zij in Almere komen wonen om voeling te hebben met de lokale gemeenschap”.

Conform de gemaakte afspraken tussen de coalitiepartijen woont wethouder Duivesteijn sinds december 2006 in Almere. Hiermee is de voeling en binding met de lokale Almeerse gemeenschap verzekerd. Naar verwachting zal deze situatie de rest van de ambtstermijn duren.  

 


 

6 maart 2008: waarschuwing van de gemeente almere (!)

 

commentaar overbodig......

(foto: Henk Struik)

 


 

 

6-3-2008: rapport pgb aangeboden aan wethouder haanstra

 

 

 

Op dinsdagmiddag 6 maart 2008 is het 1e rapport PGB (PersoonsGebondenBudget) uitgereikt aan wethouder Johanna Haanstra door Martin Sinke, voorzitter van het bestuur van de stichting Belang Jeugd & Gezin (BJ&G).  

 

 

 

 filmpje.....klik op de foto > 

 

 

< Johanna Haanstra

 

 

 

<< Martin Sinke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overhandiging van het PGB-rapport gebeurde onder grote belangstelling van de betrokken (op verschillende manieren!) personen,  

organisaties en diverse ouders, waarvan sommigen hun kinderen hadden meegenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Martin Sinke hield een inleiding, waarna Paul Roodenburg (van het Landelijk Clientenforum Jeugdzorg), projektleider (en samen met Halbesma mede-onderzoeker),  PGB-info en een toelichting gaf.

 

 

De stichting BJ&G heeft een onderzoeksrapport vervaardigd betreffende het PGB met als doel: "het verkrijgen van een Persoonsgebonden Budget door ouders van een kind met beperking". Niet alleen zou wethouder Haanstra dit rapport in ontvangst nemen, zij zou dit ook doen namens gedeputeerde John Bos (hij was helaas verhinderd). Ook (mede-)onderzoeker Douwe Halbesma, die tevens de tekst schreef, moest verstek laten gaan: hij was zojuist geopereerd aan een gebroken enkel.

 

 

 

 

 

 

filmpje.....klik op de foto > 

 

 

 

< filmpje.....klik op de foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter van het Bestuur, Martin Sinke, vertelde in zijn inleiding dat de stichting BJ&G (Belang Jeugd & Gezin) was opgericht op 11 april 2007 (een vervolg op het Platform "Eigen wijsheid" dat op initiatief van Els van Boxtel werd ondersteund door Zorgbelang Flevoland, Steunpunt GGZ, VCA en de gemeente Almere). Het wil de

 belangen behartigen van Almeerse ouders en Jongeren die met Jeugdzorg te maken hebben of krijgen. 

 

 

 

 

 

Het hoofddoel van de Stichting is

 

1) het bundelen en doorgeven van ervaringen (zowel positieve als negatieve) naar de gemeente Almere, betreffende organisaties en de gebruikers.

2) het behartigen van de belangen van de gebruikers van alle sektoren van het Jeugdbeleid

3) een "Time Out Centrum Almere", kan mogelijk een aanvulling gaan vormen naar centra voor jeugd & gezin )zoals ook de landelijke overheid dat wil).

 

De werkwijze bestaat uit 3 pijlers:

 

1) het signalenen van positieve en negatieve effekten binnen de Jeugdzorg

2) rapporteren van die signalen naar de gebruikers én de aanbieders van jeugdzorg.

3) gevraagd + ongevraagd advies uitbrengen naar alle betrokkenen.

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel er een steeds grotere toename van deelnemers is, is toch gebleken dat veel mensen/jeugdigen de weg niet weten te vinden naar de juiste instantie om ze verder te helpen. Ofwel men is onbekend dat er hulp te vinden is, ofwel men wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Gewoon omdat ook de verschillende instanties en organisaties niet weten waar de ander mee bezig is. Ook maakt de Stichting zich bezorgd over het feit dat het gebruik van verdovende middelen, al bij 12-jarigen, een probleem gaat worden. Men verzoekt de gemeente hier aandacht aan te besteden. Op niet te lange termijn wil de Stichting een website realiseren en een Meldpunt. Daarvoor is men op zoek naar een -betaalbare- kantoorlokatie en doet men een beroep op de wethouder  voor een aanvullende subsidie....

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de inleiding van bestuursvoorzitter  Martin Sinke en de toelichting door projektleider Paul Roodenburg, was er gelegenheid te reageren door de aan tafel zittende partijen. Ook wethouder Johanna Haanstra liet weten dat zij op de hoogte was van de aangekaarte problemen. Ze zei heel blij te zijn dat nu eindelijk een eerste rapport was verschenen, gedragen door alle partijen/organisaties. Hoewel....dat de samenwerking in de praktijk toch verbetering behoeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< filmpje.....klik op de foto

 

 

< Gerben Abma van MEE IJsseloevers (Raad en daad voor iedereen met een beperking) gaf ook een reaktie en zegde toe op korte termijn met de Stichting BJ&G verdere afspraken te maken.

 

 

 

 

 

 

foto: Martin Sinke, Gerben Abma (MEE) en weth. Johanna Haanstra

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

vanaf 18-2-2008: cameratoezicht Stadshart

 

 

 

 

Op 18 februari is gestart voor cameratoezicht in het Stadshart kwaar ruim 100 camera’s komen te hangen. Op dit moment werkt men rond station Almere Centrum en de Grote Markt e.o. Daarna gaat het werk verder langs de westzijde van het Stadshart, richting Esplanade, vervolgens richting Stadhuisplein en dan richting het noorden langs de oostzijde van het Stadshart. In april 2008 zijn alle camera’s operationeel.  

Met de groei van de stad komt ook ongewenst gedrag en strafbare feiten. Politiek luidt de ambitie voor de veiligheid in Almere: (coalitieakkoord van 2006): “Almere is een veilige stad! Bewoners moeten zich veilig voelen in hun huis, hun straat, in het openbaar vervoer, het buurthuis en het winkelcentrum. Kinderen moeten veilig naar school en naar de sportclub kunnen. Overlast en criminaliteit moeten worden voorkomen en stevig aangepakt.” Daarom investeert de gemeente in veiligheidsmaatregelen, waarvan cameratoezicht een onderdeel is.  

 

 

 

Gebruik van beelden De camera’s zijn in 1e instantie bedoeld voor het bewaken van de openbare orde en veiligheid. De politie kan de opgenomen beelden achteraf ook gebruiken als bewijsmateriaal voor opsporingsdoeleinden. Cameratoezicht verhoogt de sociale veiligheid door het systematisch terugdringen van ongewenst gedrag. De camera’s worden ook ingezet voor het beheer van het Stadshart: er is makkelijk te zien waar een paal scheef hangt en of waar afval zich verzamelt. De beelden worden maximaal 7 dagen opgeslagen en daarna automatisch vernietigd.

 

Experiment  De camera’s komen in doorgaande winkelstraten, het uitgaansgebied en in de omgeving bij het station te hangen. Het gaat om een experimentele periode van 5 jaar. Gemeente en politie evalueren jaarlijks en na 5 jaar is duidelijk wat cameratoezicht toevoegt aan de veiligheid op straat. 

 

 

 


 

14-2-2008: Arno Visser volgt Henk smeeman op als wethouder in april

(geen 1 april mop)

Zoals in een eerder bericht was te lezen, stopt wethouder Henk Smeeman (VVD Almere) per 21 april 2008 met zijn werkzaamheden. Vandaag is al bekend wie zijn opvolger zal worden: Arno Visser (41) uit Den Haag. Hij was tijdens het 3e kabinet Balkenende Lid van de Tweede Kamer en namens de VVD woordvoerder voor immigratie & integratie en Hoger Onderwijs.  In 2006 bracht hij als voorzitter van het parlementair onderzoek TBS (commissie-Visser) het rapport “TBS, vandaag over gisteren en morgen” naar buiten. Zijn vertrek uit de Kamer - hij trok zichzelf terug als kandidaat wegens 'gebrek aan motivatie' - kwam als een verrassing. 

-    diverse werkzaamheden, onder meer als tekstschrijver en presentator, van 1986 tot 1992       
-    free-lance consultant "Management Consultancy Centre" B.V. te Amsterdam, 1991
-    persvoorlichter VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1992 tot 1994
-    politiek adviseur vice-minister-president Hans Dijkstal, van 1994 tot 1997
-    consultant UN-FPA Hanoi (Vietnam) (VN-organisatie), 1998                  
-    consultant KPMG Consulting, Marktgroep Overheid & Non-Profit, 1999
-    assistent verkooptrainingen "Ton Planken Trainingen" B.V. te Woerden, 1989
-    politiek-secretaris fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1999 tot 2002
-    manager bij Nuon NV, van 2002 tot 3 juni 2003
-    lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 2003 tot 30 november 2006

In de jaren'90 was hij achtereenvolgens perswoordvoerder voor de VVD-Tweede Kamerfractie en politiek adviseur van vice-premier Dijkstal. Visser werkte in 1998 en 1999 als consultant voor de VN in Vietnam en voor KMPG. Vlak voor zijn benoeming als Kamerlid was hij werkzaam bij energiebedrijf Nuon als manager ‘public policy’. Sinds 2007 is hij lid van het Algemeen Bestuur van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), en daar voorzitter van de sectie-TBS. Hij is sinds 2007 tevens lid van het bestuur van Radio Nederland Wereldomroep. In 2007 als tijdelijk adviseur aan het “Hague institute for the internationalisation of Law” (HiiL). Van 2000 tot 2004 voorzitter van het Haagse buurtbeheerbedrijf BBOZ, een private organisatie die (semi-)publieke taken opknapte en daarvoor mensen in dienst had die onder de zogenaamde ID-banen regeling vielen. In 2001 lid van de commissie die het verkiezingsprogramma van de VVD schreef olv  Pieter Korteweg. Van 1992 tot 1996 lid redactiecommissie “Vrijheid & Democratie” het landelijk blad van de VVD. Arno Visser hield in 2006 op uitnodiging van de VN lezingen voor het Laotiaans parlement over democratisering en parlementaire praktijk. Hij was in 2005 keynote-speaker bij een expertmeeting voor parlementariërs uit voormalig Joegoslavië en Albanië over Europese integratie, georganiseerd door het “East West Parliamentary Practise Project” te Thessaloniki. Datzelfde jaar was hij waarnemer bij de presidentsverkiezingen in Kirgizië namens de OVSE. In 2004 maakte hij op uitnodiging van St.Vluchteling een reis door vluchtelingenkampen in Noord-Pakistan en Afghanistan. Tussen 1985 en 1992 studeerde Arno Visser in Groningen, waar hij zijn doctoraal in de Algemene Literatuurwetenschap haalde. Hij was lid van studenten- vereniging “Vindicat atque Polit” waar hij in de redactiecommissie van de Almanak zat en hoofdredacteur van het periodiek orgaan “Gollem” was. Hij heeft ruime ervaring met nationale en internationale media, TV en radio. Noemenswaardig is een interview met het tv-programma “Hardtalk” van BBC-World over de positie van Nederland op onderwerpen als EU, asiel en immigratie (Mei 2005). Sinds 1994 auteur van diverse artikelen die verschenen in kranten als Financieel Dagblad, NRC- Handelsblad en Trouw.  

 

 


12-2-2008 Wethouder henk smeeman vertrekt per 21/4-08

 

Vandaag heeft Henk Smeeman zijn vertrek aangekondigd, per 21 april 2008 legt hij zijn funktie als wethouder neer, om persoonlijke redenen. 

Van 1994-1998 was hij raadslid voor de VVD-Almere, en van 1998 tot nu toe (2008) was hij wethouder in het Almeerse College. 

Al met al een indrukwekkende staat van dienst ten behoeve van de Almeerse gemeenschap, zo'n 14 jaar in wel en wee in de politiek, ook met diverse burgemeesters. Met een korte onderbreking in 2002, na de giga-winst van Leefbaar Almere, werd Smeeman weer even raadslid maar in korte tijd weer wethouder voor de VVD.

Henk Smeeman wordt vaak bestempeld als een 'bullebak' en 'kunstbarbaar' maar dat is allebei niet waar. Hij heeft wel ontzettend veel zware portefeuilles in beheer, dat is wél waar, maar hij is toch degene die vanaf het begin alle ontwikkelingen heeft meegemaakt of in gang gezet. Het nieuwe Stadshart is een beetje 'zijn kindje' en Omniworld is helaas niet geworden wat hij in gedachten had: een breedgedragen breedte- & topsport- centrum (bij de verkiezingen in 2002 had Leefbaar Almere zich ingezet om Omniworld te 'ontmantelen'. En ja, ook het betaald parkeren (waarvan LA vóór de gemeenteraads- verkiezingen had gezegd dat dat niet zou gebeuren....) Toch heeft Smeeman veel dingen op de rails en de trein in gang gezet. In Almere-Haven (onlangs het behoud van theater de Roestbak), in Buiten een nieuw winkelgebied; het groenonderhoud van de hele stad, het luisteren naar bewoners, het Stadshart....(hij heeft heel wat narigheid naar zijn hoofd geslingerd gekregen). Verder is hij ook wethouder Kunst & cultuur en tot mijn eigen verbazing bleek hij zelfs affektie te hebben met kunst!  

 

Kunst-enzo wenst Henk Smeeman het allerbeste, nu alvast vanaf deze plek.  

 

 


 

7-2-2008 praktijkschool op sallandsekant ( ? )

- een bericht van Klaas Jongejan (VVD) en Mark Pol -  

 

De VVD heeft vragen gesteld over de -voorgestelde- opening van een nieuwe praktijkschool op bedrijventerrein Sallandsekant. Het College verleent medewerking aan dit verzoek. Op dit moment zijn er 3 praktijkscholen in Almere: aan de Bachweg (Stad West), de Tom Poesstraat (Buiten) en de Klipgriend (Haven). Om de groei van het aantal leerlingen op te kunnen vangen is een extra praktijkschool noodzakelijk. De schoolorganisatie PRO Almere heeft verzocht om een nieuwe vestiging te mogen openen, bij voorkeur op het bedrijventerrein Sallandsekant. De Kamer van Koophandel (KvK) en Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) hebben aangegeven bezwaren te hebben tegen deze lokatie. Ze zijn bang voor overlast. 

Klaas Jongejan > heeft nagevraagd in hoeverre deze bezwaren gegrond zijn. In een raadsbrief maakt het college duidelijk dat de vrees voor verkeersoverlast van ouders die kinderen van en naar school brengen, ongegrond is. Leerlingen van een praktijkschool komen meestal met de (brom)fiets of met het openbaar vervoer. Tevens zijn er, om overlast door hangjongeren te voorkomen, bindende afspraken (inspanningsverplichting) gemaakt met de school. De leerlingen (13-18 jaar) bewegen zich buiten school op de daarvoor bestemde speelplaats.” Er lijken er dus geen problemen te zijn met het stichten van een praktijkschool op deze lokatie". Tevens stelt het college dat PRO Almere haar schoolformule heeft afgesteld op de bedrijven in de directe omgeving. De bedrijven zullen hier dus zelf ook van kunnen profiteren: een win-winsituatie. Voor een goede voortgang en communicatie, blijft de gemeente met de omliggende bedrijven en de school in gesprek. 

 

 

 


 

7-2-2008 politiek debat nav anonieme brief klokkenluiders

 

 

Na de  uitgelekte stukken over de zogenoemde 'ritstaten' van burgemeester Jorritsma en wethouder Duivesteijn, 

door de 'Klokkenluiders van Almere' (anonieme aktie van ambtenaren van de gemeente Almere)

vond raadslid Bob Fonhof vorige week ineens óók geheime (anonieme) stukken in zijn brievenbus!

 

< Bob Fonhof (Almere Partij) over de geheime stukken

AP-fraktielid Ron Lausberg >

 

 

  (klik HIER voor 1e filmpje)         klik op foto Fonhof voor het 2e filmpje       klik HIER voor 3e filmpje  

 

 

sorry voor de gekantelde filmpjes met raadslid Bob Fonhof (AP) 

 

OP de Politieke Markt, later in de raadszaal....

 

 

In de Raadszaal werd de Politieke Markt besloten met een debat over de uitgelekte ritstaten van burgemeester en wethouders; met name die van de burgemeester en wethouder Duivesteijn.

Ruud Pet (GroenLinks) ging het debat aan met burgemeester Annemarie Jorritsma

klik op de foto voor filmpje  >

 

 

De gewraakte wethouder Adri Duivesteijn (die enige dage 'zoek' was vanwege het twijfelen aan zijn integriteit) reageerde geemotioneerd op alle uitlatingen, waaronder Frits Huis (Leefbaar Almere, Rob Beuse (PvdA), Cocky Kuipers (D66), Frans Mulckhuijse (SP)

 

< klik op de foto voor filmpje        

 

 

(er komt nog méér ......)

Uiteindelijk werd besloten een intern onderzoek te doen naar de faciliteiten van B&W en hoge ambtenaren...

 

 

 


 

7-2-2008 Amsterdamse regio gaat samenwerken....maar waar blijft  'i almere' ?

De gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen en Haarlemmermeer gaan intensiever samenwerken op het gebied van internationale marketing en acquisitie. De 4 gemeenten stemmen in met een nieuwe geformaliseerde samenwerking. De ambitie van de regio is om tot de TOP 5 van Europese vestigingslokaties voor buitenlandse bedrijven te behoren.  

Buitenlandse investeringsprojekten vormen een belangrijke pijler van de Amsterdamse en regionale economie - in termen van werkgelegenheid, produktiviteit en innovatie, en dragen bij aan de dynamiek van de regio, waarbij budgetten en personeel gezamenlijk worden ingebracht. Het doel van de samenwerking is om meer buitenlandse bedrijven aan te trekken, de al gevestigde bedrijven te behouden en hen te faciliteren bij uitbreidingen.     

Jan Willem Groot, wethouder EZ Amstelveen: ‘ De meerwaarde van de gezamenlijke aanpak is dat we als regio van elkaars sterke punten kunnen profiteren.’   In 2008 is marketingcommunicatie een belangrijk speerpunt en de regio positioneert zich internationaal als één totaalproduct, de Metropool Amsterdam,  met het motto: I amsterdam. Martine Visser, wethouder EZ Almere: We hebben in elke gemeente eigen sterke punten, bijvoorbeeld dat we in Almere bedrijven nog veel ruimte en een groene omgeving kunnen bieden. We zijn realistisch genoeg om te weten dat je in Tokio niet hoeft aan te komen met Almere en Amstelveen. Voorlopig presenteren we ons als Amsterdam Area, met als merknaam I amsterdam. Daar hebben we vorig jaar in Tokio al mee geëxperimenteerd.’ Arthur van Dijk, wethouder EZ en toerisme Haarlemmermeer: Geen Topstad zonder topregio, en andersom. Dat is eigenlijk wat een metropool kenmerkt: de topstad bestaat bij de gratie van de topregio eromheen. Ik loop daar in Japan bij wijze van spreken rond in een I amsterdam T-shirt.’  (jammer...GV)

Deze samenwerking komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in Metropool Amsterdam verband door de vier wethouders EZ van de gemeenten Almere, Amstelveen, Amsterdam en de Haarlemmermeer.

 


 

half februari 2008: draagvlak-onderzooek naar aantal koopzondagen almere

 

In opdracht van de gemeente Almere wordt medio februari de opvatting van winkeliers over het gewenste aantal koopzondagen onderzocht. 

Volgens de huidige Verordening Winkeltijden kunnen winkels in Almere alle zondagen open zijn. Op basis van de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek zal het college van burgemeester en wethouders besluiten of het voorstel aan de gemeenteraad wordt gedaan om het aantal koopzondagen te beperken tot maximaal 20 per jaar, dan wel de huidige situatie te handhaven

 

De gemeente Almere heeft een onafhankelijke onderzoeksburo verzocht het draagvlakonderzoek uit te voeren. 

 

 


 

18-2-2008  óók De VVD vergadert nu in het openbaar

In navolging van het initiatief van Leefbaar Almere gaat nu ook de VVD buiten het Stadhuis hun vergadering houden. Dat gebeurt op 18 februari a.s. in de kantine van tennisvereniging Joymere, aan de Tatistraat 1 en het begint om 20.00 uur.

Je hoeft geen VVD-lid te zijn om bij deze fraktievergadering aanwezig te zijn. De VVD vindt direkt kontakt met burgers belangrijk en vergadert daarom in het openbaar. Graag gaan zij in gesprek met u, over wat u bezig houdt. Wat goed gaat in de stad maar ook over wat aandacht nodig heeft. Naast het bespreken van de agenda van de Politieke Markt gaat de VVD het hebben over beheer en onderhoud van de stad, veiligheid en sport in de wijk. Zaken die de burgers dagelijks aangaan: "uw inbreng is dan ook van belang, u bent van harte welkom" aldus Klaas Jongejan, raadslid voor de VVD-Almere.

(of dit éénmalig is, wordt niet vermeld.....)

 


 

31-1-2008  Almere kennisstad...... Het is een politiek item geworden.....

maar het staat bij ICT  > stichting Almere Kennisstad