iCT-enzo  2009

tekst en foto's: greta verduin                                                                                                                                                                                                                             

                                    


7 januari 2010: en.....is de Almere Fiber Pilot nu verkocht...of niet???

(nergens iets te lezen op de gemeentelijke website, Kennisstad of waar dan ook...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29-12-2009: en toen was het de dag van de veiling......maar het 'kón nu ff niet in almere'

Ach, wie zich ietwat in ICT heeft verdiept, zag dit al aankomen....er werd dus afgehamerd op de uiterste minimum-veilingprijs van 800.000 euro...gevraagd werd 2.5 miljoen voor de 'Almere Fiber Pilot' ; het ging zoals eerder gezegd om deze pilot Noorderplassen-oost en de Staatsliedenwijk met in totaal 2100 glasvezel-aansluitingen maar nog niet evenzoveel 'abonnees'; en dat is de vraag of die zich nu wél massaal melden... na al die voorgaande jaren niet.... Nu kunnen glasvezel-koop-gegadigden nog tot woensdag 6 januari 2010 met een bod komen, waarschijnlijk in een 'achterkamertje' van het Stadhuis  ;-))

Almere bewijst.....alwéér.....Uniek in Nederland!!!!

29 december 2009: gemeente almere veilt glasvezelnetwerk !

Het glasvezelnetwerk ‘Almere Fibre Pilot’ wordt op 29 december 2009 om 12:00 uur verkocht tijdens een openbare veiling. De Almere Fibre Pilot is destijds gestart als 'Pilot' voor een totale dekking van een 'de glasvezel',  een netwerk van glasvezelkabels in Almere. Deze Pilot was in de Noorderplassen-oost en de Staatsliedenwijk, maar bleek kennelijk niet attraktief/conkurrerend genoeg om voldoende bewoners/bedrijven over de streep te trekken om op de galsvezel over te stappen.... Met de verkoop wordt de exploitatie van het netwerk aan de markt overgedragen. Het AFP netwerk is sinds 2004 operationeel en is nu nog eigendom van de gemeente Almere. Het wordt gehuurd door exploitant First Mile Ventures BV, en ter beschikking gesteld aan dienstenverlener UNET BV. Het AFP wordt iov de gemeente Almere beheerd en onderhouden door Schuuring Fixed Access Networks, welke overeenkomst is overgenomen door UNET BV op 5-6-2008. Het netwerk heeft diensten voor zowel de zakelijke als voor de consumentenmarkt. Geïnteresseerden kunnen via www.almere.nl/veilingafp de verkoopbrochure inkijken.

Het netwerk is gelegen binnen de gemeente Almere en heeft 1799 aansluitingen (1542 consumenten, 257 zakelijk).

De verkoop vindt plaats bij openbare veiling op 29 december 2009 om 12:00 uur in het Stadhuis te Almere, Stadhuisplein 1

scroll ook naar beneden naar oktober 2009  'gemeente wil Glasvezel Pilot verkopen'

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit: Zwartboek Almere

*  Almere Fiber Pilot (glas I KPN): resultaat: www.kpnftth.nl  mislukt  (ong. 100 afnemers d.d. juni 2004. Géén geld, dus géén verdere ontwikkeling mbt glasvezel in de wijken of elders in Almere) Ontwikkelen van een business case en business model voor het realiseren van een breedband infrastructuur voor de stad in samenwerking met KPN. Betrokken partijen: KPN, gemeente Almere, Stratix*, Ministerie V&W Bijdrage KPN: gelijke bijdrage als gemeente 

Gevraagde bijdrage vanuit Kennisstad programma: NLG 400.000,- Looptijd: juni 2001 tot juni 2002

 

18 november 2009: nieuwe 'concurrent' op de glasvezelmarkt in almere

Almere is nu bijna geheel aangesloten op de glasvezel want wil de 1e grote stad (150.000+) van Nederland worden die volledig ' verglaasd' is.

Na KPN als aanbieder van glasvezel, heeft Glashart Almere  nu een 2e aanbieder tw www.xmsnet.nl

Wethouder Martine Visser verwelkomde deze provider van symmetrisch internet (gelijke snelheid up-/downloaden) Vooralsnog start XMS met leveren in een
aantal buurten in Almere Buiten (Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt, Faunabuurt, Bloemenbuurt, Indische buurt en Regenboogbuurt).   Doel is het bevorderen van innovatieve ontwikkelingen die Almere zullen versterken op het gebied van economie, onderwijs, zorg, wonen en cultuur. 

De gemeente Almere nam al in 2001 het initiatief voor digitalisering van de stad met de oprichting van Stichting Almere Kennisstad. Een van de projekten daarvan was het programma Almere Fiber City, een 5-stappenplan voor de volledige 'verglazing' van Almere. Glasvezelbedrijf Reggefiber is door deze Almeerse aanpak enthousiast geworden en raakte betrokken bij Almere. Eind 2007 startte Reggefiber met de aanleg van Glashart Almere, die afgerond wordt in de zomer van 2010 (en komt geheel ten goede van de inwoners van de stad (hoe bedoelt u??)

De gemeente heeft er bij de start van de aanleg van Glashart Almere sterk op aangedrongen dat het Almeerse glasvezelnetwerk open toegankelijk blijft, waardoor gegarandeerd is dat elke (nieuwe) leverancier van internetdiensten tegen dezelfde voorwaarden kan leveren aan consumenten en bedrijven. De komst van XMS als 2e provider toont dat Almere een open glasvezelnetwerk is. De verwachting is dat met het glasvezelnetwerk in Almere een 'living lab' wordt gecreëerd waarin tal van nieuwe diensten zullen worden ontwikkeld. Hiermee wordt aan het doel van het gemeentebestuur voldaan: het stimuleren van de ontwikkeling van de stad in de meest brede zin van het woord.


9 december 2009: genomineerden voor onderneming van het jaar 2009

Glasvezelbedrijf UNET is genomineerd, evenals Rick Smeenk Interieurbouw en onderwijsadviesbureau Etuconsult  voor de trofee Onderneming van het Jaar 2009. De trofee is de hoogste onderscheiding voor het lokale bedrijfsleven in Almere. De winnaar krijgt 5.000 euro, die moet worden besteed aan een maatschappelijk doel dat met Almere te maken heeft. Op 2 januari 2010 maakt wethouder Martine Visser tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere de winnaar bekend. 
Dat bedrijf is daarbij ook meteen genomineerd voor de Flevopenning, de prijs voor het beste bedrijf van de Provincie Flevoland.


simpel surfen voor senioren op 'seniorenplein'

Er is over goed nagedacht, om de 'senioren met computerangst en -onkunde' over de streep te trekken door Lindy van Dijk uit Almere. Zelf heeft zij al jarenlang ervaring op het gebied van computers, internet en websites bouwen. Toen zij dan ook in Almere kwam wonen enige jaren geleden, is ze meteen begonnen in haar eigen wijk een wijk-website te maken. Door die ervaring kwam zij op het idee om een speciale website voor ouderen te bouwen omdat voor veel senioren de letters vaak te klein waren, net als de links, dus haakten ouderen vaak snel af nadat ze amper waren begonnen. Lindy van Dijk luisterde goed en vertaalde dat in www.seniorenplein-almere.nl 


10 november 2009: website gemeente almere gezakt op lijst

Werd de website van de gemeente Almere in 2008 nog bestempeld als 'beste gemeentelijke website', nu is dat de website van Capelle aan de IJssel in 2009. Almere komt nu op de 4e plek. (jaarlijks onderzoek naar de digitale dienstverlening iov Min.Binnenlandse Zaken)

De gemeente Lelystad heeft van de 215 gemeenten de laatste plaats behaald. De Provincie Flevoland eindigde op de 5e plek.

Misschien moet de gemeente Almere wat meer echt gemeentelijke informatie verschaffen in plaats van al die persberichten op hun site te zetten ?


oktober 2009: gemeente almere wil pilot glasvezel verkopen

'Ooit'....op 25-4-2003 werden de uitgangspunten vastgesteld voor een 'Pilot glasvezel' in de wijk Noorderplassen (tegenwoordig N'Plassen-oost, het 1e wijkje dus). Maar omdat dat wijkje maar uit 259 woningen bestond, werd een andere wijk toegevoegd, de Staatsliedenwijk, waar ook kleine bedrijfjes gevestigd waren.

 Op 6-5-2004 werd daarvoor een kontrakt getekend, voor de duur van 3 jaar. De begroting was zo'n 3.5 miljoen euro (700.000 euro kwam van 'overige Overheden'  en de gemeente Almere droeg bij 300.000 euro, via een co-financieringsfonds met de EU. De bedoeling was dat er binnen 25 jaar weer 2,5 miljoen terugverdiend zou worden maar.... de effektieve aansluitingen op de inmiddels aangelegde glasvezel, bleven behoorlijk achter. Zowel in de wijk Noorderplassen als in de Staatsliedenwijk.

Deze 'Pilot' (ook wel genoemd: 'Almere Fiber Pilot') was bedoeld als voorbeeldfunktie voor de algehele verglazing van Almere. Deze Pilot is betaald door de gemeente, die tevens eigenaar is van deze Almere Fiber Pilot. Helaas zijn er te weinig afnemers van deze glasvezel om de kosten van beheer en onderhoud te kunnen dekken en dus wil de gemeente Almere er nu van af: deze Pilot van zowel Noorderplaasen (oost) en Staatsliedenwijk gaat in de verkoop!

Donderdag 5 november 2009 staat dit onderwerp op de agenda van de Politieke Markt!

In de raadszaal waar de Najaarsnota wordt behandeld van 19.00 - 23.00 uur, staat dit onderwerp aan het eind, bij de 'Besluitvorming'

Er wordt 1e) voorgesteld de Almere Fiber Pilot (AFP) (RV-58) te verkopen; 

2e) om in te stemmen dat het College de verkoop verantwoordt en betrekt bij de Programmarekening 2009 en 

3e) Geheimhouding te bekrachtigen, welke door het College op grond van het financieel-economisch belang van de gemeente onder toepassing van art.25 tweede lid van de Gemeentewet, juncto art. 10 tweede lid onder b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur is opgelegd tav bij dit raadsvoorstel gevoegde college-voorstel en de conform art. 25 eerste lid van de Gemeentewet, juncto art. 10 tweede lid onder b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur opleggen van geheimhouding omtrent het in de vergadering behandelde.

---------------------------------------------------------------------------------------

Wat volgens Kunst-enzo betekent dat de Wet Openbaarheid van Bestuur gewoon is uitgeschakeld!

Iedereen wéét toch dat deze Pilot mislukt is.....Dus gemeente Almere: waarom dat niet gewoon toegeven, en de kosten openbaar maken? Wat in ieder geval wél duidelijk is: wat deze Almere Fiber Pilot heeft gekost aan Almere, ofwel: de Almeerse burgers, zal het gemeentebestuur er zeker nooit voor terug krijgen!

 


3 september 2009: Stadsarchief almere heeft iets digitaal te vieren

vlnr Anjo Galiart, Ellis Kreuwels, Lucas Veeger presenteren zich met de expo DEA op de 1e Politieke Markt na het reces 

Het doel van deze tentoonstelling op de Politieke Markt van 3-9-09 was om te informeren over het projekt DEA (ofwel: Digitaal Erfgoed Almere) en te wijzen op de mogelijkheden om historisch archief op je eigen computer te kunnen raadplegen en lezen. De eigen Almeerse geschiedenis komt op een moderne manier bij mensen thuis. Omdat dit projekt met sukses is afgesloten, vond het Stadsarchief dit een reden om dit te vieren met de aanwezigen, politici en aanwezige burgers !

Aanleiding was dat er nu circa 200 strekkende meter historie van de gemeente Almere digitaal beschikbaar is voor de bewoners.

 

 

 

Er stond in de werkruimte van het Stadsarchief in het Stadhuis een grote taart klaar met een overduidelijke tekst erop. Ellis Kreuwels, Stadsarchivaris van de gemeente Almere liep enthousiast met de taart door de 'wandelgangen' , waarna in de pauze burgemeester Annemarie Jorritsma een praatje hield en de taart werd aangesneden

 

 

 

 

 

Even wat achtergrondinfo:  eind 2005 werd er geld ter beschikking gesteld voor de digitalisering van de beleidsarchieven van de gemeente Almere, daarvóór was dat de ZIJP-Almere (Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerPolders). Deze zomer van 2009 is dit projekt afgerond en is 200 strekkende meter historie digitaal te raadplegen door de inwoners. 

 

200 strekkende meter = circa 8.200 dossiers

De digitale omvang: 60 Harddisks van 500 GB = 30.000 GB = 30 TB  ofwel: 6.000 DVD's, (vooraf ingeschat 650 DVD's dooropdrachtgever)

3 periodes: circa 1970-1983 - 1984-1989  -  1990-1994

Openbaar: nu alleen de periode 1970-1983  -  In 2010: 1984-1989  -  In 2015: 1990-1994 

(Openbaar bestand toegankelijk via de website van de gemeente Almere: www.almere.nl/stadsarchief   of http://digitaalerfgoed.almere.nl )

Het betreft de periode tót 1984 via de database DEA (op www.almere.nl) én voor ambtenaren van de gemeente Almere (op korte termijn als onderdeel van het nieuwe DMS): de periode 1984- 1994. 

 

3 glunderende Stadsarchief-medewerkers 

vlnr Ellis Kreuwels, Stadsarchivaris gemeente Almere, Lucas Veeger, medewerker Stadsarchief en Anjo Galiart, projektuitvoerder (ArchiefBC, Uitgeest) (M.Knibbe projektleider gemeente Almere; digitalisering: Karmac uit Lelystad)

 

In 2010 zal het gedeelte 1984-1989 ook via internet te raadplegen zijn; in 2015 volgt de periode 1990-1994.

Uniek voor Nederlandse begrippen is het feit dat het mogelijk is om alle dossiers digitaal te kunnen raadplegen. Tot nu toe waren er wel veel inventarisatietoegangen van beleidsarchieven op internet te vinden maar niet de daaraan gekoppelde gescande stukken.

 


juni 2009: nieuwe zoekmachine >  Hulbee


22 juli 2009: website Almere inhoudelijk beoordeeld

Almere komt qua inhoud op de 45ste plaats van de 50 onderzochte sites (door www.impactive.nl uit Arnhem) van de grootste gemeenten in Nederland. 

Alkmaar komt er het beste uit met 78%; gemiddeld scoren de grote gemeente 53% op de kwaliteit van hun website. 

Almere haalt net de 40% en Haarlem scoort het laagst met 21%.

Vooral de aktualiteit van de websites is laag *. De gemiddelde score daarop is 46%. Zo staat op bijna 1/3 van de gemeentelijke websites nog huursubsidie terwijl deze al in 2006 is vervangen door huurtoeslag. Op de helft van de websites ontbreekt info over het sinds november 2008 bestaande produkt gebruiksmelding. Daarmee kunnen bedrijven sneller voldoen aan de eisen van brandveiligheid. Bij het onderwerp inburgering zijn er maar 4 van 50 websites die melden dat nieuwkomers in het land van herkomst het inburgerings-examen moeten afleggen. Minder dan één op de 5 gemeenten meldt dat sinds 1-2-2009 de flitsscheiding niet meer mogelijk is.*

* NB Hier is kennelijk onderzocht de 'echte' aktualiteit betr. info van de gemeente naar de burgers....zoals Kunst-enzo al eerder opmerkte: er wordt nu teveel door de gemeente Almere zélf  'mediaatje gespeeld'....alle persberichten verschijnen vaak als eerste op deze gemeente site....broodroof dus. Laat de gemeente doen waar zij voor bedoeld is: besturen en aktuele en duidelijke informatie verschaffen aan de bewoners, óók (of juist) via de gemeentelijke website!

Veel jargon op de geteste websites. Zo staat bij 40% de aanlegvergunning in beeld zonder duidelijk te maken dat dit niets met boten te maken heeft maar met de aanleg van onder andere sportterreinen. Hetzelfde percentage geldt voor de gebruiksvergunning: ook daar is aan de naam niet te zien dat het gaat om brandpreventie!

Volgens de onderzoekers kunnen gemeenten in problemen komen als de inhoud van hun website niet korrekt is. “Burgers mogen er van uit gaan dat de info die de overheid verstrekt klopt” aldus hoofdonderzoeker drs. Joël van der Meer. “Juridisch kunnen gemeenten zich niet meer achter een disclaimer verschuilen dus het is wachten op de eerste rechtszaak waarbij de gemeente aan het kortste eind trekt.”

Het ontbreken van kennisbeheer is volgens de onderzoekers de meest waarschijnlijke oorzaak van de scores. “Vaak is het een klusje erbij voor een medewerker.", zo stelt Van der Meer. “Binnen de gemeente is er nog onvoldoende besef dat de website even belangrijk is als de balie en de telefoon. Daarnaast zijn veel mensen binnen de gemeente zo druk bezig met nieuwe moderne technieken dat aandacht voor de inhoud er bij inschiet”.
De onderzoekers hebben geen verband ontdekt tussen hun onderzoek en de bekende landelijke monitor van het overheidsprogramma Overheid heeft Antwoord dat kijkt naar de ingezette technieken http://monitor.overheid.nl  Daarin scoort Almere het beste met name door de nieuwste technieken.

Maar in het nu gehouden kwaliteitsonderzoek naar de inhoud haalt die gemeente maar 40% en staat ze op plek 45 van de 50. “De inzet van prachtige technieken geeft dus geen garantie voor een correcte website” aldus Van der Meer.

 


8 juli 2009: ach gemeente almere:  waar ben je nu weer mee bezig...? 

Op de website Buurtlink.nl is vanaf nu (op de pagina’s met postcodes uit Almere) een blokje met gemeentelijke informatie te vinden. 

Dat kost weer geld, 'ons' geld, ofwel: het geld van de burgers!  

Bezoekers van Buurtlink kunnen via deze site - een melding doen via het Digitale Loket van de gemeente (dat kón al op de website van de gemeente Almere!) - vragen stellen aan Ally, de 'digitale medewerker' van de gemeente (die op de meest simpele vragen al geen antwoord weet....maar wel veel geld heeft gekost van -alweer- 'de burgers'!) 

Burgemeester Annemarie Jorritsma is als voorzitter van het comité van aanbeveling van Buurtlink blij met dit initiatief. “We moeten als gemeente veel meer doen met plekken op internet waar de inwoners zijn en niet denken dat we er met onze eigen website zijn. Voor de sociale cohesie in nieuwe en oudere wijken in Almere vindt Jorritsma het ook een goede website om buurtgenoten te leren kennen. Trots wordt er dus gemeld "dat Almere de 1e gemeente is die dit samen met Buurtlink heeft ontwikkeld. Buurtlink.nl is een website waar buurtbewoners zelf berichten en foto’s kunnen plaatsen over hun buurt. Een moderne en makkelijke manier om goed kontakt met de buurt te hebben zonder dat je de deur uit hoeft. Met Buurtlink.nl heb je via internet de hele buurt bij je thuis".

---------------------------------------------------

Ach gemeente Almere: jullie begrijpen er niets van! Dit bevordert zeker niet de door jullie gewenste 'sociale cohesie'.....persoonlijk zou ik niet graag 'de hele buurt bij mij thuis'  hebben ;-))  Vooral niet als die van hogerhand (lees: gemeente/overheid) wordt voorgeprogrammeerd!

En waar de gemeente Almere eens mee op moet houden, is alle media het brood uit de mond te stoten! Persberichten, nieuwsberichten, foto's, horen niet op de gemeentelijke website te staan, daar zijn de lokale(regionale) Media voor bedoeld, toch? Waarom zou de gemeente Almere die kranten anders nog subsidieren als ze het zelf wil doen?!? Vaak staan er al nieuwsberichten op de gemeentesite die de media nog niet eens ontvangen hebben....

Laat de gemeente Almere zich gewoon bezig houden met besturen en politiek!

Kunst-enzo

 


26 mei 2009: Hardware outlet Almere én Lelystad gekozen tot beste computerwinkel van Flevoland

NLCW, dé brancheorganisatie voor bedrijven die aktief zijn in de verkoop en levering van computerproducten en ICT-diensten, heeft Hardware Outlet in Almere en Lelystad uitgeroepen tot “BESTE COMPUTERWINKEL VAN FLEVOLAND. Hardware Outlet krijgt deze bekroning omdat ze uitblinken in kwaliteit, kennis, service en betrouwbaarheid en zich onderscheidt van zijn concurrenten. De Computerwinkel van het Jaar 2009 weet met aandacht en zorg de klant in heldere taal uit te leggen welke produkten het best bij de klant passen. Dat kan variëren van een draadloze muis tot een complete Windows Vista PC met alles erop en eraan. De feestelijke uitreiking vond 25/5 jl avonds plaats op het kantoor van Microsoft te Schiphol, te midden van vele prominente genodigden uit het vakgebied en diverse mediavertegenwoordigers. Hardware Outlet is al ruim 8 jaar aktief in Flevoland, ze hebben een grote vaste klantenkring die nog steeds groeit, in Almere is het zelfs uitgegroeid tot de grootste computershowroom van de polder. Vooral de eigen technische dienst, de behulpzame (maar ook technische) verkopers en het feit dat alles op voorraad is maakt het bedrijf zo succesvol.


22 mei 2009: Hardware Outlet genomineerd voor beste computerwinkel 

Het bedrijf Hardware Outlet, met vestigingen in Almere, Lelystad en Hilversum is door brancheorganisatie NCLW maar liefst 3 x genomineerd in de verkiezing ‘beste computerwinkel van het jaar 2009’. “'Dit is een grote erkenning', zegt direkteur Bram Nijk. 

Brancheorganisatie NCLW organiseert voor de 5e keer de ‘Computerwinkel van het jaar’-Verkiezing. De feestelijke uitreiking vindt dit jaar plaats op het kantoor van Microsoft in Amstelveen. Hardware Outlet is met de vestigingen Almere en Lelystad genomineerd in de categorie ‘Beste computerwinkel van Flevoland’, terwijl de vestiging Hilversum is genomineerd voor de titel ‘Beste computerwinkel van Noord-Holland. Daarnaast is de hele organisatie ook nog eens genomineerd voor de titel ‘Beste computerwinkel van het jaar 2009’.

'Deze nominaties zeggen veel over ons bedrijf', glundert Bram Nijk van Hardware Outlet, 'één nominatie maakt je al trots, maar 3 nominaties is bijna onvoorstelbaar. Het is een erkenning en een groot compliment voor alle medewerkers.' Volgens Nijk onderscheidt Hardware Outlet zich dan ook nadrukkelijk van de concurrenten. “Het is een kombinatie van personeel dat kennis van zaken heeft. Maar we bieden ook een eerlijk produkt. We zijn aktief op de markt. Een ander onderscheidend element is dat Hardware Outlet veel producten op voorraad heeft.Alles wat op de website te zien is, hebben we eigenlijk wel op voorraad. Binnenkort is op de site ook exact te zien hoevéél exemplaren er van een bepaald produkt op voorraad zijn. “

Ook de eigen technische dienst wordt zeer gewaardeerd door de klanten. “Het is toch een kwestie van vertrouwen”, stelt Nijk. “De klant heeft de computer hier gekocht en wil ook dat vertrouwde handen de reparatie doen. Binnenkort wordt duidelijk of Hardware Outlet de nominaties ook in prijzen zal omzetten. 'Maar alleen de nominaties op zich zijn al een erkenning voor ons. De manier waarop wij bezig zijn wordt dus gewaardeerd door onze klanten, wij zijn hier bijzonder trots op.'


23 maart 2009: twitteren met tweets met de gemeente almere

De basisvraag van de dienst is "waar ben je nu mee bezig?!". 

De gemeente Almere verspreidt nu ook z'n nieuwsberichten via wéér een ander kanaal: http://Twitter.com/almere , waar mensen korte berichtjes kunnen publiceren Zoals altijd roept de gemeente dat ze hiermee alweer de éérste gemeente in Nederland zijn...(ja, en...??) 

De gemeente Almere plaatst alle evenementen, nieuws van de gemeente en van de gemeenteraad van hun website almere.nl nu ook op Twitter. In de toekomst zal de gemeente ook mooie plekken en nieuwsfeiten als foto publiceren.
Eerder startte de gemeente al met diverse rss-feeds, te vinden op almere.nl/rss, en de Hyvespagina http:/ /gemeentealmere.hyves.nl  De gemeente Almere wil haar nieuws via zoveel mogelijk verschillende kanalen aanbieden. Met Twitter zenden gebruikers tekstberichten, zogenaamde "tweets", van max.140 karakters, te zien op de gebruikerspagina of bij andere gebruikers die dat ook willen. Big Brother (o sorry: de gemeente) wil dat dat  mensen elkaar online volgen, via de computer of de mobiele telefoon, en zich aanmelden om te 'twitteren' .

De basisvraag van de dienst vind ik super "Waar ben je nu mee bezig?!?"

Want....gemeente Almere: wáár zijn jullie nu eigenlijk mee bezig?!

 Volgens mij moet een gemeente gewoon zorgen dat een gemeente goed bestuurd wordt, dat bewoners zich thuis kunnen voelen in hun huis, wijk, gemeente. Maar dit soort zaken getuigt van een betutteling....vrienden via Hyves? Ik zoek liever zélf mijn vrienden uit.....en dan niet via de gemeente!  En al die 'Nieuwsberichten'  die de gemeente tegenwoordig kennelijk zo nodig moet aanleveren? Dat is de puurste broodroof van de Almeerse Media want daar is een gemeentebestuur niet voor!!! (en ook geen vrije nieuwsgaring van ons gemeenschapsgeld)

Als 'de politiek'  denkt op deze manier 'dichter bij de burger' te komen....dan zit die politiek helemaal fout. De 'burger' (of dat nu de media of de ondernemers zijn of de individuele burger) die burger dus,  heeft vaak heel goede ideeen, die gewoon nooit de kans krijgen om uitgevoerd te worden! Ofwel de gemeente pikt de ideeen zelf in, ófwel de gemeente maait het gras al voor hun voeten weg. Zoals nu weer het geval is. (Ja, ik ben boos. GV)


woensdag 4 maart 2009: Light My Fibre conferentie over glasvezel

Light my Fibre - glasvezel in de praktijk  is een conferentie over bestaande en toekomstige ontwikkelingen van glasvezel in Nederland. Bezoekers komen tijdens de conferentie alles te weten over de nieuwste toepassingsmogelijkheden van glasvezel in de zorg, het onderwijs, de creatieve industrie en de woningbouw. De conferentie vindt plaats op woensdag 4 maart 2009 in de Schouwburg Almere.

Van 9.30-17.00 uur (inkl.lunch + interaktieve markt + afsluiting met borrel) > Programma   Aanmelden

In het ochtendprogramma vertellen inspirerende  > Sprekers  

zoals Ad Scheepbouwer meer over de laatste ontwikkelingen op glasvezelgebied. en ook burgemeester Annemarie Jorritsma laat haar mening horen. Op onderstaande foto's ontvangt zij uit handen van KPN-topman Ad Scheepbouwer een (historische) spade, als symboliek voor het vroegere maar ook het huidige Almere waar wéér 'de spaden de grond ingaan'.... (zie middelste foto)

Annemieke Havinga introduceerde de diverse sprekers en interviewde ze kort: Jorritsma (linkerfoto ) en Hans Appel van SUN MicroSystems (rechterfoto) en praatte verder alle onderdelen aan elkaar.

 

 

 

Gerard Dielessen (NOS)                     Ties Koopman (KPN)                          Diogo Vasconcolos                                           staatssecretaris Frank Heemskerk

 

 

 

 

 

 

 

 

's Ochtends sprekers...... tussendoor een korte pauze....wat drinken en wat netwerken.....weer andere sprekers en Workshops....

 

                                                                                                                                                Ger Bakker, direkteur UNET dat zoveel glasvezel heeft in Almere

 

 

 

klik op foto voor filmpje >

 

's Middags zag je vervolgens state of the art toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van glasvezel. Dus geen theoretische verhalen maar persoonlijke ervaringen en live voorbeelden op het grote scherm. Zo kon je zelf ervaren wat er mogelijk is als je TV of computer is aangesloten op het glasvezelnetwerk. 

 

Light my Fibre is bedoeld voor managers, beleidsmakers, bedrijfsleven, die graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op technologisch gebied. Die kennis kunnen zij weer inzetten om hun dienstverlening of bedrijfsvoering verder te optimaliseren. 

 

 

Johan van Egmond (Close the Gap)                         Maria Zaal en Frank Halsema hevig in gesprek                Peter Balfoort en John van der Zwaan (Online)    

                                      

 

 

Een spektakulair pauze-optreden van Hans en Emiel, waarbij ze de zaal gretig meekregen (binnenkort gaan zij on tour met Uri Geller in zijn programma!)

 

 

 

Staatssecretaris Heemskerk en allerlei pauze -kramen waar men info vandaan kon halen, zoals Globe4D, een ludiek projekt

 

 

 

Alles op het gebied van breedband, glasvezel, enz. maar...wat begrijpt 'de burger' daarvan en...wat heeft die eraan? Bijvoorbeeld: waaróm zou ik glasvezel willen en wat kan ik daarmee dat ik nu niet kan? Wat is het verschil en wat kost het? Voor alle techneuten een interessante dag, maar voor  de gewone burgers zal dit toch veel onduidelijkheid opleveren... maar ja, veel burgers heb ik niet gezien...

Voor de spelletjes-fans is glasvezel onontbeerlijk want 'gaming' v reet ruimte en het moet razendsnel zijn; in de Schouwburg Almere stond dan ook een hele rij apparaten opgesteld (fotorechts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27 januari 2009: lancering nieuwe website belang jeugd & gezin

De Almeerse stichting "Belang jeugd & Gezin" heeft een nieuwe website www.belangjeugdengezin.nl  vervaardigd door webmaster Henk Struik (van oa Bewonerswerkgroep Tussen de Vaarten, Brussen Flevoland, Persburo Almere en nog veel meer)

Dit was een reden om die feestelijk te laten lanceren door wethouder Johanna Haanstra (PvdA), in aanwezigheid van vertegenwoordigers van instanties die zich bezig houden met het Jeugdbeleid, en leden van het Bestuur van de Stichting. 

 

< klik op foto voor filmpje  

Na de introduktie door Martin Sinke (foto) hield wethouder Haanstra een speech, waarna zij de oude website met een klik met de muis omzette naar de nieuwe interaktieve website.  >

 

Op de foto: Martin Sinke, Henk Struik, Johanna Haanstra >

klik op foto voor filmpje >

 

 

De stichting bestaat sinds april 2007 en richt zich op het verbeteren van de samenwerking binnen het jeugdbeleid. 

Dat beleid wordt bepaald door een groot aantal organisaties dat ernaar streeft het belang van het kind en de ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Enthousiaste 'voortrekker'  van dit initiatief was Martin Sinke van de stichting.

Belang Jeugd & Gezin wil alle positieve en negatieve ervaringen bundelen die mensen hebben met een instantie die op een of andere manier te maken heeft met jeugdzorg. Doel is de kwaliteit en effektiviteit op een hoger peil te brengen. De ervaringen worden verzameld en gebundeld en alle betrokken partijen kunnen hier nut van hebben.

Daarna werden alle aanwezigen uitgenodigd om een toost uit te brengen op deze nieuwe interaktieve website, waar men veel van verwacht. Vooral ook omdat er zowel door de stichting zelf, dus allemaal betrokken vrijwilligers, ook snel gereageerd gaat worden op binnenkomende mail en suggesties.

 

 

 

 

Ook was de leiding aanwezig van de Almeerse afdeling van de LSOVD, een organisatie die onlangs in het leven is geroepen, waarbij de ouders van drugsverslaafde kinderen hun ervaringen kunnen uitwisselen. Iets dergelijks bestond nog helemaal niet! (deze organisatie wordt gefaciliteerd door de stichting Belang Jeugd & Gezin).  

 

Alie Sinke (foto linksonder) verduidelijkte nog extra de noodzaak van deze nieuwe aktiviteit.

 

                                                              

klik op foto voor filmpje > 

 

 

 

 

 

 

Klik ook hier > Archief   en scroll naar de datum 6-3-2008 " Rapport PGB aangeboden aan wethouder Haanstra"