politiek   2007

tekst en foto's: greta verduin                                                                                                                                   


12 december 2007: gemeentesecretaris Arnold vertrekt in 2008

Gemeentesecretaris Bernard Arnold heeft de medewerkers van de organisatie en het gemeentebestuur laten weten in de loop van 2008 zijn functie neer te leggen. Hij wacht met zijn vertrek tot zijn opvolg(st)er gevonden is. Hij heeft ruim 4 jaar voor de gemeente Almere gewerkt, maar wil de overstap maken naar een nieuwe werkomgeving.

 Arnold geeft aan zijn collega’s de volgende motivatie: ‘Ik werk nog steeds met veel plezier voor Almere. Maar de stad en onze organisatie staan nu voor een omvangrijke en complexe opgave: goede plannen opstellen en afspraken maken met verschillende partijen over de schaal- sprong, de doorgroei van de stad. Juist nu kan een nieuwe secretaris, door zijn of haar frisse blik een sterke bijdrage leveren aan de samenwerking en de scherpte die voor deze uitdaging noodzakelijk zijn. Je toegevoegde waarde voor een organisatie is toch het grootste tijdens je eerste jaren in een functie. Ik geloof sowieso dat beweging en mobiliteit voor de gemeentelijke organisatie en voor mijzelf goed zijn. Zo blijf je in staat om voortdurend in de te spelen op wat de veranderende stad en de Almeerders van ons vragen.’

 


27 november 2007: conferentie aanpak vandalisme almere

Dinsdag 27 november 2007 was er een Almeerse Conferentie over de 'Aanpak van vandalisme "nieuwe stijl". Deze dag in de Schouwburg Almere duurde van 10.00-16.30 uur, met na afloop een drankje en gelegenheid om na te praten. 

Deze conferentie toont de resultaten van de 5 stadsdeelbijeenkomsten. Het is ook het startschot voor het aktieplan vandalismeaanpak 2008-2011, waarin eigen verantwoordelijkheid, preventie en eigen initiatief een grote rol moeten gaan spelen. Het motto luidt: 'Vele handen maken licht werk'.   

Burgemeester Annemarie Jorritsma verrichtte de opening 

cartoon: Felix Guerain 

 < Dagvoorzitter was Annemiek Huijink

 

Anja de Graaf

(afd. Integrale Veiligheid van de gemeente Almere) hield  een presentatie.

 

 

 Bovendien waren er 6 verschillende Workshops, hier genoemd: 'Kennis-ateliers'. 

< Onderstaand wat foto's van de workshop over graffiti  

(met een presentatie over de -preventieve- suksesvolle aanpak in Leeuwarden)

 

 

< Maar ook een cartoonist, Felix Guérain, en sketches tussendoor >

 

Er was best veel belangstelling voor deze workshop en hoewel er felle tegenstanders waren van graffiti, bleek aan het eind van de presentatie en discussie dat hier toch anders tegen aangekeken werd.  

 

 

 

De 'slechte' graffiti, dwz het bekladden en tags (namen) achterlaten....daar willen we allemaal vanaf, met name de winkeliers vinden dit vreselijk op hun puien. Maar ook bewoners vinden dat dit soort graffiti de buurt een armoedig en verpauperd aanzien geeft, vandaar dat er gepleit wordt voor snelle verwijdering van die troep!! Schoonmaken kost iedere keer de gemeente weer veel geld; winkeliers haken af als ze een abonnement moeten nemen....of anders de schoonmaak zelf moeten betalen....in Leeuwarden heeft men nu een bedrijf 'ingehuurd' dat tegen een vaste prijs alle ongewenste bekladding snel verwijdert. Leeuwarden heeft veel 17e eeuwse gebouwen en wil die graag fraai houden. Dus zocht men een andere aanpak.

 

De presentatie 'Leeuwarden' laat weten dat ze daar voor de preventieve aanpak hebben gekozen. Allereerst wordt die rottige graffiti verwijderd (en snel) en dat wil men zo houden; verder heeft men een repressieve aanpak en aan de andere kant juist een stimulering van de graffiti-kunst. Klinkt tegenstrijdig maar het werkt. Leeuwarden is trots om de grootste graffitimuur van Nederland te hebben! In hun plan stond namelijk dat het belangrijk was om de graffiti-kunst zichtbaar te maken. De gemeente trekt hier ook een budget uit, speciaal voor graffiti-kunst (20.000 euro voor 3 jaar) Met daarbij hele goede afspraken, zoals: als er tóch 'verkeerd' gespoten wordt, gaat dat af van hun budget...... Men stimuleert de graffiti, het spuiten en looft daar ook prijzen voor uit (tegen kostprijs, spuitbussen enz). Zo is er graffiti verschenen op gemeente-keten, er worden workshops gehouden (als prijs te winnen!), men wil het legaliseren oa door bouwschuttingen te plaatsen (aktie gemeente). Ergens in Leeuwarden stonden stalen schuttingen, dienstdoend als geluidswal, 100 -200 meter en een geluidsscherm langs het spoor van 195 meter lengte en 3,5 meter hoog....een uitdaging dus! Het bespuiten werd betaald door een woningcorporatie en de Leeuwardense bewoners zijn erg blij met deze mooi bespoten muur!  Misschien dat het ook op treinen zou mogen? Maar daar gaat de NS over. Leeuwarden heeft een vaste samenstelling van een paar mensen met een groot netwerk, heel belangrijk, en het werkt nog steeds prima!

 

 

Daarna een lunch en een evaluatie van de 'Kennis-ateliers' 

 

 

 

Van de gemeenteraad waren,  zoals zo vaak, slechts enkelen aanwezig, waaronder de altijd aanwezige Cor Pot (VSOP), Johan vd Kroef (CU), Henk Hasper (CDA) en Klaas Jongejan > (VVD)

Inmiddels was het toen bijna 15.00 uur en werd er een filmpje vertoond van 2 jongens van het ROC: Tobias van Yperen en Jim Ypma.  

 

Vervolgens een lezing van prof. dr. Jo Hermans, hoogleraar algemene opvoedkunde aan de UVA. Hij is adviseur op het gebied van jeugdbeleid, ook in Almere. Hij geeft een visie op een preventieve aanpak van vandalisme, alternatieve oplossingen, verantwoordelijkheid en eigen initiatief.

Daarna nog een Podiumdiscussie, waaronder hijzelf, met wethouder Johanna Haanstra, Korpschef Flevoland Bert Wijbenga en bestuursmanager Openbaar Onderwijs Netty Tiemersma. 

 De Innovatieprijs: tenslotte de uitreiking van het winnende -meest innovatieve- projekt tegen vandalisme door Jan Vogel, direkteur Bestuurszaken gemmeente Almere.  Dat werd een subsidie van 1000 euro voor het projekt van Bewonersvereniging Meenten/de Grienden, voor een houten (graffiti-) wand  (waarschijnlijk komt die te staan bij de JOP aan de Jaagmeent) Edo van Thiemen (voorzitter Bewon.Ver.) nam de prijs in ontvangst 

Voor een verslag van dit onderdeel > www.almere.nl/vandalismebestrijding

Voor wie daarna nog tijd had....een hapje en een drankje als afsluiting van deze dag.


12 november 2007:  Jorritsma nieuwe VNG-voorzitter  

Burgemeester Annemarie Jorritsma wordt per 1 januari 2008 de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De leden van de VNG hebben Jorritsma vandaag gekozen tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering in Den Haag.  

Momenteel is Jorritsma voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid en als zodanig bestuurslid van de VNG. Zij volgt de heer Deetman (burgemeester Den Haag, CDA) op die naar de Raad van State gaat. Deetman was zeven jaar lang voorzitter van de VNG. Voor zijn grote verdiensten werd hem het erevoorzitterschap van de VNG toegekend.Ter ere van het vertrek van Deetman werd de bijeenkomst afgesloten met het symposium ‘Lokaal bestuur nu en in de toekomst’. Een van de gastsprekers was minister-president Balkenende. Na een dankwoord van Deetman namen enkele honderden vertegenwoordigers van gemeenten afscheid van de man die een belangrijk boegbeeld van de VNG is geweest. 


12 oktober 2007: Almere blij met genomen Kabinetsbesluit A1, A6, A10 en de A9

B & W van Almere zijn zeer verheugd dat het Kabinet vandaag zijn goedkeuring heeft gegeven aan het akkoord over de afspraken tussen het Rijk en de regio over  bereikbaarheid over weg en met openbaar vervoer.  

Wethouder Adri Duivesteijn (foto) van Ruimtelijke Ordening,  geeft aan dat het kabinetsbesluit een historische doorbraak is. Het is een uniek besluit door het dubbel- karakter. Het kabinet heeft zich gelijktijdig uitgesproken over de aanpak van de wegeninfra- struktuur op de corridor Schiphol - Amsterdam – Almere (A1, A6, A9 en A10) als op korte termijn konkrete besluiten aangekondigd voor de verbetering van het openbaarvervoer op het traject Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad. Vanaf 2009 zal daadwerkelijk de schop de grond ingaan voor de uitbreiding van de weginfrastruktuur.  Tevens is de verwachting dat vóór 2013 het spoor is verdubbeld. De bereikbaarheid van Almere zal dan fors verbeterd zijn.  

Hiermee wordt een eind gemaakt aan de fileproblemen. De uitbreiding van de infrastruktuur zal de stad wezenlijk veranderen. Inzet is dat dit niet tot een ongewenste fysieke tweedeling van de stad zal leiden. De weg zal op een goede wijze stedenbouwkundig worden opgenomen in de stad. Met name het deel tussen Haven en Stad ter hoogte van het Weerwater vraagt hierbij om uitgekiende maat- regelen. 

De weg moet een onlosmakelijk deel van Almere worden, die ook zijn hoogtepunten kent; één ervan kan bijvoorbeeld een bijzondere entree van de stad via de A6 zijn,  bij een dubbele Hollandse brug. Het kabinetsbesluit betekent ook dat voor Almere nu letterlijk de weg open ligt om na te gaan denken over de verdere uitbreiding van de stad. Vanuit het rijk is de wens dat Almere in de periode tot 2030 met nog 60.000 woningen zal uitbreiden. Zonder een robuuste ontsluiting van Almere zou dit een onverantwoorde uitbreiding zijn.


12 oktober 2007:  Provincie flevoland: een historische doorbraak!

"Een historische doorbraak”. Zo noemt gedeputeerde Harry Dijksma van de provincie Flevoland het vandaag genomen kabinetsbesluit om te investeren in de ontsluiting van Almere via openbaar vervoer en weg. Het gaat onder meer  over uitbreiding van de A9. Ook stelt het rijk een fors pakket aan spoor- maatregelen in het vooruitzicht in de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad. Dijksma: “Eindelijk worden de files aangepakt”.

Nadat het vorige kabinet al had besloten tot uitbreiding van de A6, A1 en A10, heeft het huidige kabinet nu ook besloten tot uitbreiding van de A9. Hierdoor wordt de zogenaamde Stroomlijnvariant’ volledig gerealiseerd. Dit kabinetsbesluit kwam tot stand na overleg tussen minister Eurlings en bestuurders van de Noordvleugel, waaronder gedeputeerde Harry Dijksma . ‘Het was een pittig gesprek, maar het resultaat mag er zijn’, aldus Dijksma. Hij benadrukt dat door het kabinetsbesluit niet alleen een einde in zicht komt van de fileproblemen op de weg. Ook het voorgenomen pakket aan maatregelen voor het spoor en bus, stemt tot tevredenheid. ‘Door vier treinsporen te realiseren op de Flevolijn in Almere en andere spoormaatregelen tussen Almere en Schiphol kunnen er straks zes intercity’s per uur gaan rijden. Het is ontzettend belangrijk dat huidige en toekomstige inwoners van Flevoland kunnen kiezen om met de trein of met de auto te reizen. Door het kabinetsbesluit ligt er nu een integraal pakket op tafel, dat nodig is voor de schaalsprong van Almere en het draagt bij aan de schakelfunctie van Flevoland. Dit pakket is er dankzij de goede bestuurlijke samenwerking in de Noordvleugel en de wil van de minister om een duidelijk resultaat neer te zetten’


23 augustus 2007: openbare ondervraging ad Voerman door Rob Beuse

PvdA-fraktievoorzitter Rob Beuse gaat kandidaat-partijvoorzitter Ad Voerman ondervragen op een voor iedereen toegankelijke bijeenkomst in buurtcentrum Het Boegbeeld in de Literatuurwijk. Het begint om 20.00 uur. Niet alleen Beuse zal vragen stellen, ook het publiek kan met Voerman in discussie.

 De landelijke PvdA zoekt een nieuwe partijvoorzitter. Eén van de kandidaten voor het voorzitterschap is de Flevolander Ad Voerman. Het Almeerse gemeenteraadslid PvdA , tevens fraktievoorzitter Rob Beuse, zal Voerman daarover in het openbaar ondervragen.  

 

Waarom stelt Ad Voerman zich kandidaat voor het landelijk partijvoorzitterschap? Wat is zijn motivatie? Welke plannen heeft Voerman? Dergelijke vragen zal Rob Beuse (foto) stellen op 23 augustus.

 

 


14 augustus 2007: jorritsma gaat niet verder procederen

Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft er kennelijk voor gekozen burgemeester van Almere te blijven want zij liet de gemeenteraad weten dat zij afziet van verder procederen tegen het besluit van de Provincie Flevoland. 

Er komen dus geen juridische vervolgstappen tegen dit besluit om geen ontheffing te verlenen voor de grondboringen tbv de warmwaterpomp van de familie Jorritsma. Met de provincie zal kontakt worden gezocht over de wijze waarop de bestaande situatie in overeenstemming kan worden gebracht met de provinciale eisen. (maar wie gaat er kontroleren?)

Extra werd vermeld dat zij had gehoopt op begrip van de provincie voor de 'zeer milieuvriendelijke' installatie.....maar het was de familie Jorritsma duidelijk dat verder procederen bij de bestuursrechter niet zou leiden tot een andere uitkomst.

Burgemeester Jorritsma zal geen nadere vragen beantwoorden of interviews afgeven naar aanleiding van deze verklaring.


30 augustus 2007: weer politieke markt

Donderdag 30 augustus 2007 is er weer een Politieke Markt want het reces is afgelopen. Het begint om 19.00 uur.

Er staat oa op de agenda: Almere Kennisstad, Cascadepark-Oost, duivenoverlast, en cameratoezicht in de openbare ruimte

De raad komt elke donderdagavond bij elkaar op de Politieke Markt (waar iedere burger welkom is; er is koffie/thee en vaak een drankje na afloop) . In de eerste 2 uur ligt de nadruk op de voorbereiding  besluitvorming (1x p/14 dagen). Er staan steeds verschillende onderwerpen op de agenda, die plaatsvinden in verschillende (kleuren) kamers. Het begint op een aangegeven tijd en eindigt ook op een aangegeven tijd. Later op de avond is er (soms) een plenair gedeelte waar debat en/of onderdeel van is. Dit is in de raadzaal. De Politieke Markt is op de 2e etage van het Stadhuis Almere. Bedoeling hiervan is ook dat men makkelijk een politicus (of ambtenaar) kan aanspreken. 


7 augustus 2007: dochter voor Martine Visser

7-8-2007: Wethouder Martine Visser is bevallen van een (tweede) dochter: Judith Henrike.  De nieuwe telg woog bij geboorte 2650 gram en is 45 cm lang. Martine Visser was uitgerekend op 22 augustus, maar dacht zelf al "dat het wel eens eerder zou kunnen worden".


7 augustus 2007: to pomp or not to pomp.....  dat is een kwestie (van meten)

 Gedeeltelijke ontheffing boringsvrije zone te Almere Overgooi

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten een ontheffing te verlenen voor 3 grondboringen op 1 perceel aan het Streekbos te Almere, mits deze boringen niet dieper worden uitgevoerd dan tot een diepte van min 17,5 meter NAP (overeenkomend met 14 meter beneden het maaiveld). Dit betreft een verzoek tot het uitvoeren van 3 boringen en tevens het oprichten en in exploitatie nemen van 3 waterputten ten behoeve van een open warmtepompsysteem in een Milieubeschermingsgebied voor grondwater. 

Een kwestie van meten want de gevraagde ontheffing voor het uitvoeren van 3 boringen op dit perceel tot min 18,5 meter  NAP wordt niet verleend. Duidelijke richtlijnen dus.


1 augustus 2007: wim faber weer even wethouder       

 

Zoals aangekondigd, is vandaag Wim Faber (ex-wethouder CDA) >  weer even 'op herhaling' voor 3 maanden, vanwege de zwangerschap van zijn kollega-wethouder in het huidige College 

< Martine Visser (wethouder half CDA, half CU)

 

 


juli 2007: bezwaarschrift jorritsma ongegrond verklaard

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het bezwaarschrift van de familie Jorritsma ongegrond verklaard. 

(in totaal zijn 3 bezwaarschriften ongegrond verklaard waarin toestemming werd gevraagd voor boringen voor het oppompen van grondwater voor warmte-koude-installaties. Het betreft 2 gevallen van mensen die het voornemen hebben in een nieuw huis een dergelijke installatie aan te leggen en één bestaand geval, dat van de familie Jorritsma). Tot deze afwijzingen is besloten op basis van adviezen van de onafhankelijke bezwaarschriften- commissie, die o.a. schrijft dat de afwijzing van de ontheffingen terecht was. Omdat het hier gaat om de kwaliteit van een fundamentele levensbehoefte, de drinkwatervoorziening, acht de commissie het uitsluiten van risico’s, door het nimmer toestaan van boren tot in het derde watervoerende pakket niet onredelijk”.

Volgens de commissie is Gedeputeerde Staten gehouden aan het strikt toepassen van vast provinciaal beleid. Er is volgens de commissie geen aanleiding dat GS aan Provinciale Staten voorstelt het huidige beleid te heroverwegen. "Het provinciale klimaat- en energiebeleid, waarin gebruik van alternatieve energie zoals warmte-koude-installaties wordt bevorderd, is ondergeschikt aan het beleid ter bescherming van het grondwater dat bestemd is voor de drinkwatervoorziening", aldus de bezwaarschriftencommissie.  De indieners van de nu dus afgewezen bezwaarschriften hebben 6 weken de tijd om evtl. in beroep te gaan bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Het ongedaan maken van de al aanwezige boringen bij de familie Jorritsma maakt onderdeel uit van een afzonderlijk handhavings- trajekt. De provincie heeft al eerder aangekondigd dat de boringen illegaal zijn en ongedaan gemaakt moeten worden. Daarop heeft de provincie desgevraagd een reaktie ontvangen. Binnen enkele weken zal de provincie daarop reageren.  NB de gemeenteraad Almere had al eerder besloten dat Annemarie Jorritsma, in haar hoedanigheid van burgemeester, zich bij deze uitspraak zou moeten neerleggen. Wil zij tóch verder procederen, dan moet zij aftreden....

Naast het handhavingtraject bij de familie Jorritsma, komt er een breder onderzoek in de Almeerse wijk Overgooi. Op een oproep van de provincie zich te melden indien zonder ontheffing voor grondwater is geboord, hebben 5 personen gereageerd. Daarnaast heeft onderzoek door de provincie in de door de gemeente Almere afgehandelde bouwvergunningsaanvragen uitgewezen, dat er mogelijk nog andere percelen zijn waar grondwater wordt gebruikt. De provincie werkt aan een plan van aanpak voor het bezoeken van deze locaties om te bepalen of in strijd met de regels wordt gehandeld. 

Voor boringen dieper dan 10 meter is namelijk een ontheffing nodig.


22 juni 2007: horen, zien en zwijgen...sorry: praten - bij de PvdA

Omdat de PvdA wil discussieren over Almere, wordt iedereen uitgenodigd mee te praten op vrijdag 22 juni a.s. in het Stadhuis Almere van 14.00-17.00 uur. Het zal gaan over de plannen van de gemeente met Stad, Buiten en Haven. De discussie gaat tussen PvdA-wethouder Adri Duivesteijn en John Hock, direkteur van het programmaburo Bestaande Stad. Ook is er een wandeling gepland ism CASLa door het nieuwe Stadshart. Toegang gratis, iedereen welkom. 

Het programma: In het Stadhuis, in de 'witte zaal' (bij de Politieke Markt), waar om 13.45-14.00 uur iedereen welkom wordt geheten door Jan Versteege, voorz. partijbestuur afd. Almere. Van 14.00-14.25 uur is er een presentatie door Jack Hock over de plannen (?) van het reeds bestaande gedeelte van Almere. Naar aanleiding daarvan: discussie. Van 15.00-16.00 uur Stadswandeling en aansluitend weer naar de 'witte zaal' waar tot 16.25 uur Adri Duivesteijn zal praten over de groeiopgave van Almere, bijv. Almere-dubbelstad (?). Meteen daarop 16.25-16.40 uur komt Klaas de Boer aan het woord, hij is dir. Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam (!). Hij geeft dus een Amsterdamse visie op de Almere-A'dam connection.Tenslotte van 16.40-17.00 uur: discussie met Duivesteijn en de Boer, kort tijd dus, uitgaande dat het altijd uitloopt.... Afsluitend loopt men naar de Grote Markt om bij Le Baron aan de borrel te gaan (tot 18.00 uur)


14 juni 2007: wim faber wordt weer even wethouder

Nu wethouder voor het CDA en de CU Martine Visser binnenkort met zwangerschapsverlof gaat (per 1 augustus tot 1 december 2007), wordt er in Almere een ongebruikelijke procedure gevolgd: er wordt een tijdelijke wethouder aangesteld. 

Dat wordt ex-wethouder (2001-2004) voor het CDA Wim Faber > die momenteel in de VUT zit maar graag zijn handen uit de mouwen steekt

Het voorstel wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad, die daar formeel een besluit over moet nemen. Het College vindt 3 wethouders te mager om een grote stad te besturen, vandaar.

 


12 juni 2007: pompen of verzuipen....

De warmtepomp bij burgemeester Annemarie Jorritsma en haar man Gerlof, is weer in het nieuws. Vandaag was er een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie van de provincie Flevoland.over die (illegale) pompinstallatie. Volgens de provincie zal ook in beroep geen toestemming worden verleend omdat er te diep (door 3 lagen tot circa 37 meter diepte ) is geboord en ook nog in de drinkwaterlaag. 

De advocaat van de familie Jorritsma benadrukt vooral de milieuvriendelijkheid van de installatie en stelt dat Overgooi vooral een stedelijk karakter heeft. En vraagt dus om een ontheffing. (hoezo 'stedelijk karakter'? Er is onlangs besloten om een supergroot park in Overgooi aan te leggen....) De Provincie is het daar niet mee eens en vindt dat de bodemgesteldheid bepaalt hoe de grenzen voor het drinkwater lopen. Over 6 weken beslist het College van Gedeputeerde Staten hierover. NB Als de ontheffing niet verleend wordt, mag Annemarie Jorritsma, als burgemeester, niet verder procederen. Zij zal dan, nav een raadsbesluit hierover, moeten aftreden als burgemeester....óf stoppen met procederen en de pompinstallatie moeten afbreken! (scroll naar 27/5 jl)


1 juni 2007: vertrekt Jorritsma (toch) eerder?

Na alle commoties rondom de (illegale) waterpomp-installatie van de familie(s) Jorritsma (scroll naar beslissing Provincie dd 27 februari 2007), kwam nu geheel onverwacht de mededeling van burgemeester Annemarie Jorritsma dat ze haar ambtstermijn van 6 jaar niet zal verlengen. Over 2 jaar is dat zover. Desondanks laat zij weten dat ze Almere nog steeds een geweldige stad vindt maar 'je moet nooit te lang ergens blijven zitten', aldus Jorritsma. Verder zei ze 'het niet uit te sluiten dat zij wellicht eerder zal vertrekken...'.  Zij blijft wél wonen in Almere met haar hele familie. 

Is het gek dat ik direkt aan de waterpomp-installatie moest denken?? De gemeenteraad van Almere had de burgemeester gezegd dat zij nog in beroep mocht gaan tegen de uitspraak van de Provincie, maar daarna moest zij stoppen....óf.....aftreden!

Wij wachten het af.....

 


 15 mei 2007: indisch dorp 'rumah senang' afgeblazen door weth. duivesteijn ?

.Het had zo leuk kunnen zijn...een Indisch dorp voor in totaal circa 500 bewoners, met eigen zorg- en ontmoetingscentrum. Gegadigden waren er genoeg, er is zelfs een wachtlijst van honderden personen uit het hele land! Dit plan van Lex Burgersdijk en Wally Stahlberg dreigt echter te mislukken doordat geheel onverwacht, de wethouder voor woningbouw en volkshuisvesting, de voorwaarden gewijzigd heeft. In een ambtelijke brief liet hij het bestuur weten dat hij niet (meer) akkoord kon gaan met 200 woningen (zo'n 500 bewoners) maar dat het er nu ineens maximaal 100 woningen zouden mogen worden.

Dat houdt dus in dat een zorgcentrum en andere sociale gebouwen geschrapt moeten worden, dus dat betekent: géén dorpje met alles erop en eraan!

 

Tijdens de laatste bijeenkomst in CASA CASLa op 15 mei jl. poseerden beide heren, symbolisch drukkend op de noodknop (brand)alarm!!!) 

Zij verwijten de wethouder onbetrouwbaar bestuur, want gemaakte afspraken worden zonder overleg teniet gedaan. 

Op het feestje dat vorig jaar gehouden werd ter gelegenheid van het ter beschikking stellen van een definitieve plek voor het Indisch Dorp (er waren eerder al 2 andere plekken aangewezen maar weer teruggetrokken), had Adri Duivesteijn nog enthousiast uitgeroepen: "Kijk, dát is nu precies wat ik bedoel! "

 

Kijk voor het begin van dit projekt Rumah Senang bij Kunst-enzo2004  (29-11-2004)

 


6 mei 2007: Pim fortuyn vermoord......alweer 5 jaar geleden

Vandaag is het precies 5 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord door milieu-aktivist Volkert van der G. Op radio en TV zijn er documentaires te bekijken/beluisteren over de korte maar turbulente politieke periode in het leven van deze potentiele politicus die in één klap 26 zetels haalde voor de 2e Kamer. Van zijn politieke ideeen is door alle geruzie weinig terecht gekomen en  de LPF is ook op sterven-na dood. Toch willen wij even stilstaan bij deze vernieuwende en oprechte persoonlijkheid die helaas niet heeft kunnen waarmaken wat-ie beloofde.

Een greepje uit het Archief

Stille tocht voor Pim Fortuyn

Almere 08 Mei 2002
Gisteren, één dag na de brute moord op lijsttrekker van de Lijst Pim Fortuyn, vond er ook in Almere een ´Stille Tocht´ plaats bij het Bezinningsmonument bij het station Almere-stad. Om deze daad te stellen, werd al direkt na de eerste schrik en verbijstering over de moord besloten door de jongerensite AlmereRulez. Enkele honderden Almeerders hebben op dit initiatief gereageerd en liepen mee in de stille tocht.


Sander Bossink spreekt iedereen toe


Van Mandelapark naar gemeentehuis
Om 19.30 uur verzamelde men bij het Bezinningsmonument (aan het Mandelapark naast het station) en liep vervolgens -onder uitermate goede politiebegeleiding- met een royale bocht en over de Grote Markt, richting stadhuis en weer via een andere weg retour voor de bloemlegging en de mensen die iets wilden zeggen. Dat waren er erg veel, met name veel jongeren hadden het bijzonder moeilijk met de moord op Pim Fortuyn. Vooral zijn direkte en duidelijke manier van praten en de humor spraken veel jongeren aan. Velen huilden, zelfs ´stoere knapen en mannen´.....


 wachten om het condoléanceregister te kunnen tekenen >

 

Honderden tekenden
Daarna ging men naar het Stadhuis, waar een condoléanceregister klaar lag om te tekenen.

 


Dat had nog wel wat voeten in de aarde gehad, omdat burgemeester Hans Ouwerkerk dat eigenlijk niet zo nodig vond. Hij vond dat een bijeenkomst en bloemen leggen ´méér diepte had´. Daar was Harry Wijnschenk, de Flevolandse kandidaat voor de LPF het niet mee eens, evenals veel andere inwoners van Almere! Dus kwamen er toch 2 boeken te liggen die men kon tekenen.Tekst en foto´s: Greta Verduin

gepubliceerd op Almere-City  8-5-2002


26 april 2007:  Wachter Wouter

en politiek gedicht van Jan Jippe van Herrikhuijzen

ergens
in het platte land
van de koning met de ezel
waar mensen kibbelen
over pannenkoeken met of zonder n
in dát land
ligt een bos
het is een verdwaalbos
met zo veel kronkel- en slingerpaadjes
dat je de bomen haast niet ziet
zo veelin het midden van het bos is een brede weg
rechts van de weg is alles netjes en op stapeltjes
want daar woont de koning in een torentje
aan de linkerkant liggen veel omgevallen bomen
je kunt zien dat de wachter daar niet vaak komt
en dat is natuurlijk jammer
want daar zou hij waardevol kunnen zijn

aan het einde van de weg
staat het huisje van de wachter
hij is de baas over het hele bos
hij maakt uit hoeveel een wandelingetje kost
of er op tijd gesnoeid wordt
en of er genoeg overblijft voor de koning

in zijn huisje staat een grote pot met geld
en een pot die er niet hoort
daarin zitten de geheimen en mooie zinnen
die hij goed moet bewaken
hij is erg druk mee onze wachter
zo druk zelfs
dat hij het linker bos bijna vergeet
en geen partij trekt voor de dieren
behalve de ezel van de koning natuurlijk

in het bos woont ook een fee
heel klein heel lief heel zacht
de fee plant stiekem nieuwe bomen en struiken
in het linker bos
en de koning mag dat niet weten

heel soms komt de fee bij de wachter even langs
om hem wakker te schudden
of om hem gelukkig nieuwjaar te wensen
de wachter zou misschien wel willen
dat de fee wat vaker kwam
maar als wachter kan hij daar niet op wachten
en dat is natuurlijk jammer

want daar in dat verdwaalbos
vol kronkel- en slingerpaadjes
waar je haast de bomen niet ziet
zou hij samen met de fee
misschien wel heel lang
heel gelukkig kunnen leven

?


Jan Jippe van Herrikhuizen, 26 april 2007


12 april 2007: College wil dat winkeliersverenigingen convenant tekenen

Politiek vindt 20 zondagen per jaar open genoeg; wat vinden de winkeliers?

Het college van B en W wil convenanten gaan ondertekenen met de winkeliersverenigingen in Stad, Haven en Buiten om te komen tot maximaal 20 koopzondagen in Almere. Aan de gemeenteraad wordt verzocht de afspraken in de winkeltijdenverordening vast te leggen, zodat deze voor alle winkels in Almere gaan gelden.

Begin 2006 besloot het toenmalige gemeentebestuur tot algehele winkelopenstelling, waarbij de winkels in Almere op alle zondagen open mogen zijn. Almere werd bestempeld als 'toeristische zone'. Winkeliers mogen daardoor zelf uitmaken hoeveel zondagen zij wel of niet open willen zijn. De PvdA, VVD, CDA en CU namen vorig jaar in het coalitie- akkoord op dat zij convenanten willen met de Almeerse ondernemers over de koopzondagen in Almere. De huidige coalitiefracties (met CDA en ChristenUnie voorop) zijn daar echter geen voorstander van. In de afgelopen periode heeft wethouder Martine Visser (CDA/CU) (EZ) hier overleg over gevoerd met winkeliersverenigingen en Detailhandelsbelangen Almere. Volgens haar wil een meerderheid van de winkeliers niet meer dan 20 koopzondagen per jaar; maar dat betreft voornamelijk de kleinere ondernemers omdat het voor hen  lastiger is alle dagen open te zijn (want economisch niet rendabel). De winkeliersverenigingen in Almere maken elk jaar afspraken over collectieve koopzondagen. Voor 2007 zijn in het stadshart en in de centra van Buiten en Haven minder dan 20 collectieve koopzondagen afgesproken. Zo zijn in het Stadshart 18 koopzondagen afgesproken. 

In de te tekenen convenanten wordt uitgegaan van een maximum van 20 in heel Almere met ingang van 1 januari 2008. Het College denkt dat hiermeezoveel mogelijk tegemoet wordt ekomen aan de wensen van grote én kleine winkels. 

Het is nog maar de vraag of de convenanten 17/4 (of later) ondertekend gaan worden door winkeliersverenigingen en detailhandel. Bovendien moeten m.i. geloof en regeren niet door elkaar lopen: het betreft nl alle burgers, gelovig of ongelovig!

Er wordt één regeling voorgetseld, die dan gaat gelden voor héél Almere en 4 jaar geldig zal zijn!  De gemeenteraad is bevoegd  te beslissen en het College moet dit voorstel dus voorleggen aan de gemeenteraad. 

Als 'goedmakertje' (of pleister op de wonde?) wil het College dan die 20 koopzondagen vrijstellen van betaald parkeren. Omdat dat de gemeente geld gaat kosten, worden de dagelijkse parkeerkosten dan weer verhoogd!!!


3 april 2007: burgerjaarverslag 2006 over prestaties gemeente

Burgemeester Jorritsma van Almere heeft dinsdag 3 april het Burgerjaarverslag 2006 overhandigd aan de heer Wolzak, plv. voorzitter  van de gemeenteraad. Het burgerjaarverslag geeft in vogelvlucht een beeld van de prestaties van de gemeente op het gebied van dienstverlening en participatie. Het geeft ook weer wat de gemeentelijke ambities zijn voor 2007.  

Dienstverlening Het burgerjaarverslag 2006 geeft weer wat de resultaten in 2006 zijn ten aanzien van de manieren waarop burgers in contact kunnen komen met de gemeente, de meldingen over de openbare ruimte en veiligheid. Daar waar we onze ambities niet hebben gehaald geven we aan hoe we ons willen verbeteren.

Participatie  De gemeente wil het burgers zo makkelijk mogelijk maken om betrokken te zijn bij het politieke besluitvormingsproces. In 2006 kon dat bijvoorbeeld via de Politieke Markt, het raadspanel, inspraak en participatie. In het burgerjaarverslag wordt weergegeven hoe burgers hun stem konden horen bij een aantal projecten en wat dat heeft opgeleverd.  Het Burgerjaarverslag 2006 is in te zien via www.almere.nl/burgerjaarverslag  

 


5 april 2007: Frans van Dijk (oud-VVD-raadslid) overleden

Geheel onverwacht is vorige week in het buitenland (Tsjechie) overleden Frans van Dijk, oud-VVD-raadslid Almere (tot 1998). Hij is 58 jaar geworden. In 2002 stond hij (weer) kandidaat voor de gemeenteraad in Almere maar viel buiten de boot. De laatste jaren was hij geen lid meer van de VVD.

De crematie heeft plaatsgevonden op 5 april 2007in Almere-stad, onder grote belangstelling.


5 april 2007: hoofdlijnenakkoord 2007-2011 "wonen,werken en recreeren"

Na de Provinciale Verkiezingen...

"Flevolanders met plezier in hun provincie laten wonen, werken, ondernemen en ontspannen", dat is het doel dat VVD, CDA en PvdA voor ogen hebben. Zij hebben zijn daarover een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Onder de titel “Flevoland: dynamiek in balans” maakt het nieuwe provinciale bestuur duidelijk dat het accent de komende jaren op de uitvoering komt te liggen. “Plannen en ambities zijn er volop, nu komt het op de uitvoering aan”, aldus formateur Harry Dijksma (VVD). Naast hem en de huidige gedeputeerden, Andries Grein er (CDA) en John Bos (PvdA) is Anne Bliek (VVD) beoogd gedeputeerde. 

Deze kandidaten worden donderdag 12 april a.s. in een vergadering van Provinciale Staten formeel voorgedragen voor benoeming tot gedeputeerde.  

In het hoofdlijnenakkoord ligt de focus op de vijf volgende thema’s: -jongeren, -verkeer van mensen, producten en diensten, -economie en arbeidsmarkt, -de Flevolandse samenleving en -duurzaamheid, klimaat, water en natuur.

Jongeren Met de meeste Flevolandse jongeren gaat het goed. Bij een kleine groep jongeren ligt het accent op het voorkómen van een toenemende vraag naar zorg. Het college wil het ontstaan van wachtlijsten voorkomen. Daartoe wordt een bijdrage van het rijk gevraagd, terwijl de provincie door onder meer een betere aansluiting van jeugdbeleid, jeugdzorg en onderwijs de vraag naar jeugdzorg probeert in te dammen. Het college wil dat elke jongere een “startkwalificatie” behaalt: een diploma of de zekerheid van een stageplek. Het college wil daarvoor een “transferpunt” oprichten. Verder wil het nieuwe college een sluitende onderwijskolom (van speciaal onderwijs tot en met universitair onderwijs), een versnelling in de komst van voorzieningen op het gebied van sport en cultuur, extra middelen voor een nieuw in te stellen Jeugdsportfonds en een extra bijdrage voor Sportservice Flevoland.  

Verkeer  Op het gebied van verkeer (van mensen, produken en diensten) komt een Investeringsfonds voor aanleg van provinciale wegen. Het nieuwe college kan zich vinden in de stroomlijnvariant voor verbetering van de A6/A9, maar heeft een voorkeur voor de aanleg van een tunnel naast het Naardermeer. Verder gaat het college uit van de aanleg van de Zuiderzeelijn. Rond de luchthaven Lelystad wil het college een carré van vierbaanswegen (A6, A27, Larserweg, Gooiseweg) waarbij verdubbeling van de Gooiseweg versneld wordt aangepakt. Het experiment met openbaar vervoer tegen nultarief tijdens daluren wordt uitgebreid met de lijn Dronten-Lelystad. Ook het experiment met de Regiotaxi wordt uitgebreid.  

Economie  Het nieuwe college wil een groei met 25.000 banen in de komende jaren. Dit moet gebeuren door onder meer slimme gebiedspromotie, innovatie en internationalisering van het bedrijfsleven, vermindering van regels en administratieve lasten, vernieuwing van de agrarische sector en een handelscentrum voor marketing en afzetbevordering binnen de visserijsector.

Samenleving Het college wil in de komende vier jaar een groei van het voorzieningenniveau binnen de provincie realiseren, waardoor de achterstand met de rest van Nederland wordt ingelopen tot ongeveer 21 % (is nu 32%). Inhoudelijke keuzes en de rol van de provincie worden uitgewerkt in de Sociale Agenda 2007 – 2011.  

Duurzaamheid In 2013 moet minimaal 60% van de totale Flevolandse energiebehoefte duurzaam zijn geproduceerd. Om dit te realiseren zal op grote schaal de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken worden bevorderd. Door de verandering van het klimaat zullen op het gebied van waterkering en waterbeheer de nodige maatregelen moeten worden genomen. Daarbij wil het college een regisserende rol vervullen.  

Speerpunten Binnen de zeven speerpunten van het Provinciaal Omgevingspunten is een aantal prioriteiten gesteld: -Markermeer/IJmeer (daarvoor wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld), -Oostvaarderswold (binnen twee jaar duidelijkheid over de functie van de gronden binnen zoekgebied en voorfinanciering van grondaankoop), -luchthaven Lelystad (binnen collegeperiode realisering van de uitbreiding, binnen de huidige planologische kernbeslissing), Voor Noordelijk Flevoland wordt een integraal ontwikkelingspakket samengesteld en wordt een coördinerend gedeputeerde benoemd.  

Bestuursstijl Het college wil een omslag van beleidsvorming naar beleidsuitvoering. Flevoland moet een “doe-provincie” worden. Communicatie met de burgers en andere doelgroepen wordt geïntensiveerd, onder meer door een intensiever gebruik van nieuwe media.  De lobby in Den Haag en Brussel wordt versterkt. De sturingsmogelijkheden van Provinciale Staten worden vergroot, door een betere informatievoorziening en door vaker en informeler overleg tussen GS en PS. GS willen overleg met Provinciale Staten over de mogelijke instelling van een maandelijkse “Statendag” in plaats van de commissievergaderingen. De provincie moet zichtbaarder opereren (jaarlijkse Dag van Flevoland, jaarlijks werkbezoek van GS aan alle gemeenten). Binnen de Randstad is vooral de samenwerking binnen de Noordvleugel van groot belang.  

Financiën/organisatie Het nieuwe college wil een degelijk financieel beleid voeren. Gezien de noodzaak van nieuwe investeringen moet er jaarlijks 2,2 miljoen worden bezuinigd. Op basis van een lopend extern onderzoek worden bij de Begroting voor 2008 concrete ombuigingsvoorstellen gedaan. Voor de invulling van het Infrafonds (een reserveringsfonds voor de aanleg van infrastructuur),  worden vanaf 2008 de opcenten op de motorrijtuigenbelasting gedurende drie jaar, jaarlijks met 2% boven de jaarlijkse indexering verhoogd. Flevoland blijft daarmee onder het landelijk gemiddelde.  

Beoogde portefeuilleverdeling  

Portefeuillehouder

Portefeuille (project/vertegenwoordiging)

M.J.E.M. Jager (CdK)

Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie, Dmitrov, I&A (incl. inkoop, aanbesteding en archiefinspectie), Veiligheid, Voorzitter Comité van Toezicht Europees Programma Regio Randstad

H. Dijksma (VVD)

Europa   - Comité van de Regio’s  - Interreg., Financiën en Begroting , Kunst en Cultuur, Wegen en Verkeer, IF Almere Luchthaven Lelystad Regio Randstad

A.L. Greiner (CDA)

Arbeidsmarkt, Europa  - Landsdeelprogramma West Economische Zaken (incl. Landbouw en Visserij) Onderwijs (Hoger- en beroeps) Toerisme en Recreatie Andere Overheid Coörd. Noord Flevoland  Markermeer/IJmeer

J.M. Bos (PvdA)

Facilitaire Zaken Jeugdbeleid en Jeugdzorg, Onderwijs (Basis-, Voortgezet- en Speciaal), Sport, Water, Welzijn en Zorg, Wonen, AER, IPO Bestuur

A.E. Bliek-de Jong (VVD)

Landelijk gebied en pMJP Klimaat en Energie, Natuur Milieu Personeel en Organisatie, Ruimtelijke Ordening en Archeologie, Oostvaarderswold


 

Commissariaten

OMFL: A.L. Greiner, Afvalzorg: H. Dijksma, Friese Pad: W. de Raad (tot 01-01-2008), Participatiefondsen: H. Dijksma

Enkele persoonlijke gegevens van de beoogd gedeputeerden:  

Harry Dijksma (56), VVD,  is afgestudeerd in de bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Delft, komt oorspronkelijk uit het bankwezen (ING, Bank der Bondsspaarbanken en Amro) en is sinds 1999 lid van het college van GS van Flevoland. Hij is gehuwd en heeft vier kinderen.  

John (Jan Marinus) Bos (45), PvdA, heeft onder meer arbeids- en organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd, hij heeft o.a. in het maatschappelijk werk gewerkt en later als manager bij de Belastingdienst in Amsterdam. John Bos werd in 2001 lid van Provinciale Staten en is sinds 2003 lid van GS van Flevoland. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen.  

Andries Leo Greiner (59), CDA, komt oorspronkelijk uit het onderwijs. Later werd hij ondernemer. Gedurende acht jaar was hij daarnaast voorzitter van de Kamer van Koophandel in Lelystad. Andries Greiner is sinds 2003 lid van het college van GS van Flevoland. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en is verder hoofdredacteur van de AO-reeks.  

Anne Bliek-de Jong (52), VVD, werd na de Pedagogische Academie, onderwijzeres in Rotterdam. Vanuit het onderwijs werd ze in 1994 wethouder van Almere. In 1998 trad ze af als wethouder en startte een eigen onderneming op het gebied van werving en selectie en detachering. Momenteel zit ze in de directie van een automatiseringsbedrijf. Anne Bliek is sinds 2003 lid van Provinciale Staten van Flevoland. Ze is gehuwd en heeft twee kinderen.

 NB de Commissaris van de Koningin, Michel Jager, stopt tussentijds (in 2009) omdat hij dan 65 jaar wordt.

 


 27 maart 2007: besluit VVV (hoe nu verder?) bij voorjaarsnota

Het college van B en W wil bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2007-2011 een besluit nemen over de voortgang van de VVV in 2008 en 2009 in de huidige vorm. Vervolgens wordt vanaf 2009 bekeken of de VVV de stad voldoende oplevert en in hoeverre het wenselijk is om een VVV te handhaven. In 2006 is de nieuwe Almeerse VVV van start gegaan voor de duur van 1 1/2 jaar. 

Almere City Marketing heeft een plan met 3 varianten gemaakt voor het voortzetten van de VVV in een strukturele vorm vanaf 2008. Gezien de bezuinigingsopgave zijn 2 van de 3 varianten niet haalbaar. De 3e variant, het voortzetten van de VVV in de huidige vorm is haalbaar mits er pas vanaf 2010 wordt gezocht naar de bezuinigingsmogelijkheden. 

Handhaving van de VVV past bij de doelstellingen uit het collegeprogramma zoals het benutten van de vrijetijdssekor als economische motor, een sterkere regionale functie van Almere en meer deelname van Almeerders aan vrijetijdsakiviteiten in de eigen stad.


25 maart 2007: joep kramer wordt nieuwe direkteur VBA

Joep Kramer volgt Otto Telkamp op als direkteur van de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA). Hij zal per 1 mei 2007 in dienst treden. Onlangs is hij (her)kozen als Statenlid (voor de VVD), met oa de portefeuille 'werk' en hij wil die funktie de komende 4 jaar blijven uitoefenen. In de Provinciale Staten (sinds 2003) is hij aktief geweest met het opzetten van Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland. Kramer ziet veel in de kombinatie Politiek en Bedrijfsleven (én de Burgers).

Ga naar Joep Kramer's eigen site


30 maart 2007: rapport "een grondboring in overgooi"

Het college heeft ingestemd met een raadsbrief waarin uiteengezet wordt wat het college wil doen met de gegeven aanbevelingen over de gemeentelijke organisatie uit het rapport “Een grondboring in Overgooi”. Voor het RAPPORT > grondboringOvergooi


27 maart 2007: ontheffing wethouder Duivesteijn

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om wethouder Adri Duivesteijn ontheffing te verlenen van het wettelijk vereiste ingezetenschap. Dat geldt voor hem zolang hij wethouder in Almere is. De raad heeft bij het aantreden van Duivesteijn al ontheffing verleend voor één jaar. Deze ontheffing komt dus op 20 april 2007 te vervallen. Door een wijziging van de Gemeentewet is het voor de raad nu mogelijk om deze termijn te verlengen. Coalitiepartijen hebben zich in het kader van het Coalitieakkoord 2006-2010 reeds daartoe bereid verklaard via de volgende tekst: “verklaren bereid te zijn om wethouders van buiten Almere jaarlijks dispensatie te verlenen van het ingezetenenschap, zo nodig voor de hele periode. Van kandidaten wordt wel verwacht dat zij in Almere komen wonen om voeling te hebben met de lokale gemeenschap”.  

Conform de gemaakte afspraken tussen de coalitiepartijen woont wethouder Duivesteijn sinds december 2006 in Almere. Hiermee is de voeling en binding met de lokale Almeerse gemeenschap verzekerd. Naar verwachting zal deze situatie de rest van de ambts- termijn duren. Daarom stelt het college uit praktisch oogpunt aan de raad voor  de ontheffing voor de rest van zijn ambtstermijn te verlenen. 

 

 


19 maart 2007:  advies voor 4 gedeputeerden Flevoland

Winnaars van Verkiezingen vallen buiten de boot!

Waar stemmen we nog voor??

 

Informateur prof. H. Vonhoff, heeft maandagochtend aan de 8 fraktievoorzitters van de nieuwe Provinciale Staten de uitkomst bekend gemaakt van zijn gesprekken vorige week over de onderhandelingen voor een nieuw collegeakkoord. Hij sprak met de 8 frakievoorzitters, de CvdK en de secretaris-directeur. Ook nam hij kennis van alle verkiezingsprogramma’s en de verklaringen die de fraktievoorzitters donderdagavond aflegden toen de nieuwe Staten voor het eerst bijeenkwamen.

 

Het aantal gedeputeerden staat volgens Vonhoff los van de partijen die het college vormen. Daarom gaat hij daar in zijn advies als eerste op in. “Ik meen dat de werkbelasting van gedeputeerden stevig is, maar niet onredelijk zwaar. Dat is mij van alle kanten verzekerd. Daarnaast moet ik constateren dat de discussie bij gelegenheid van de collegevorming vier jaar geleden, weliswaar op achteraf te rechtvaardigen gronden geleid heeft tot vijf gedeputeerden, maar dat die rechtvaardigheidsgronden niet bij alle partijen als volstrekt overtuigend zijn overgekomen”. Drie gedeputeerden zijn te weinig vindt Vonhoff en zet de deur open voor allerlei hulpconstructies die de democratische inzichtelijkheid niet bevorderen. “Alles overwegende kom ik tot de conclusie dat deze provincie met 4 gedeputeerden goed bestuurbaar moet zijn”.

 

Vonhoff heeft zich allereerst afgevraagd of de bestaande coalitie nog voldoende politiek draagvlak heeft. Ook al is de meerderheid nu geslonken naar 24 van de 39 zetels in de Staten. “Die vraag kan bevestigend worden beantwoord vanuit het beginsel van draagvlak in de samenleving”

 

Maar hij erkent ook dat onmiskenbaar het politieke landschap door de verkiezingen van 7 maart ingrijpend is gewijzigd door de winst van zowel de Socialistische Partij als de Christen Unie.

 

Vonhoff meent echter dat zij zich niet voldoende kunnen vinden in het beleid dat door de 3 grootste partijen in Flevoland is uitgestippeld in de achterliggende periode., met alle nuanceringen tussen die partijen. “Hoewel niets onveranderlijk is en inzichten kunnen verschuiven, meen ik dat de verschillen tussen standpunten ingenomen, in de verkiezingsprogramma’s vastgelegd en nog recentelijk ter sprake gebracht in de Statenvergadering waarin de nieuwe statenleden zijn beëdigd, niet zo eensluidend zijn dat een spoedig positief onderhandelingsresultaat met deze partijen is te verwachten”. Vonhof pleit voor snelheid bij de coaltie-besprekingen zodat zo snel mogelijk een volwaardig nieuw college de belangen van Flevoland kan bepleiten bij het nieuwe kabinet “en dat dit een college zal zijn waarvan met rede verwacht kan worden dat het de komende vier jaren op een stabiele basis berust. Ik meen dat daarom toch, na alles te hebben afgewogen, mijn advies uitgaat naar een poging om in een college met vier gedeputeerden, de voorzitter van de VVD-fractie aan te raden met CDA en PvdA in overleg te treden over een concept programma voor het provinciaal bestuur in de komende vier jaar." 

Vonhoff adviseert hen rekening te houden met ook de ideeën van de winnende partijen die niet aan de onderhandelingen deelnemen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als je kijkt naar de verkiezingsuitslagen......de grote winnaars zie je nergens meer terug....Hoezo: "de burger méér bij de politiek betrekken"?!? De opkomst wordt al iedere keer minder.....bij de volgende verkiezingen zal die 'Burger' denken: waarom zou ik gaan stemmen? ' Ze' doen tóch wat ze zelf willen!' (maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk heel makkelijk....'ze' hebben geen last meer van die lastige burgers....)

 


15 maart 2007: de haas vertrekt, van der kroef komt

Raadslid Nico de Haas (CDA) neemt -tussentijds- afscheid van de Almeerse gemeenteraad omdat hij dit werk niet langer kan kombineren met zijn huidige baan als direkteur van een basisschool in Eemnes én sinds kort ook als interim-direkteur van een Hilversumse school. Daardoor schuift de volgende op de CDA-lijst op en dat is Johan van der Kroef, al sinds 5 jaar aktief als fraktie-assistent van het CDA-Almere.

Van Nico de Haas wordt donderdag 15 maart 2007 op de Politieke Markt afscheid genomen. 

Johan van der Kroef wordt over 2 weken geinstalleerd voor de gemeenteraad op de Politieke Markt van 29 maart 2007.

 


7 maart 2007:  Provinciale verkiezingen en de opkomst in Almere

De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen lag om 11.00 uur in Almere gemiddeld op 7,6 procent. (bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2003 was dit percentage op dat tijdstip 7,8 procent).

Het opkomstpercentage is gerelateerd aan het aantal kiesgerechtigden dat per stemburo is opgeroepen. Omdat kiesgerechtigden in ieder stemburo kunnen kiezen, kunnen de percentages per stemburo sterk flukueren (stemburo's kunnen dus ook boven de 100% opkomst uitkomen). 

Om 11.00 uur hadden 200 mensen gebruik gemaakt van het mobiele stembureau op Almere Centraal Station en 11 mensen van het mobiele stembureau in  V&D in Almere- Stad.

 

stemburo Noorderplassen-west >

 

NB soms was het extra lastig om 'burgers' naar de stembus te krijgen, getuige deze modderweg naar het stemlokaal in de school in Noorderplassen-west.

 

 


De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen lag om 15.00 uur in Almere gemiddeld op 16,5 procent.(Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2003 lag dit percentage op dat tijdstip rond de  15,5 procent).

Het opkomstpercentage is gerelateerd aan het aantal kiesgerechtigden dat per stembureau is opgeroepen. Omdat kiesgerechtigden in ieder stembureau kunnen kiezen, kunnen de percentages per stembureau sterk fluctueren (stembureaus kunnen dus ook boven de 100% opkomst uitkomen). Om 15.00 uur hadden 376 mensen gebruik gemaakt van het mobiele stembureau op Almere Centraal Station en 65 mensen van het mobiele stembureau in de V&D in Almere Stad.  

 

ond 23.00 uur verwachten wij de definitieve uitslag van Almere te kunnen geven. 

Deze wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op  www.almere.nl    en   www.almere.nl/verkiezingen

Op bovenstaande lijst de uitslagen van de Verkiezingen in Almere.

 


1 maart 2007: een gezamenlijk verslag nav het klimaatcafé op 27/2 jl.

van: Natuur en Milieu Flevoland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Flevo-landschap, Landschapsbeheer Flevoland, IVN Consulentschap Flevoland nav het Klimaatcafé in Lelystad (scroll naar beneden naar dd 27februari jl) Daar spraken de kandidaat-Statenleden van Flevoland zich uit voor het klimaatbestendig maken van Flevoland. De Flevolandse politici deelden de zorg om klimaatverandering en de effecten op Flevoland. Naast politieke steun voor de boodschap van het Klimaatmanifest spraken enkele partijen zich ook uit om hierin stappen te willen zetten. 

Flevolandse politici scherp houden op klimaatverandering  

Flevolandse politici willen pleiten voor extra maatregelen die de klimaatverandering tegengaan, bleek tijdens het Klimaatcafé op 27 februari. De Flevolandse natuur- en milieuorganisaties organiseerden dit debat om klimaatverandering hoger op de agenda te plaatsen bij de potentiele  Statenleden van Flevoland. Daartoe werd een manifest uitgereikt met als boodschap: Maak Flevoland klimaatbestendig. In het manifest zijn 10 kansen genoemd om hieraan invulling te geven. Toekomstige Statenleden zeggen diverse kansen te ondersteunen. De opstellers van het manifest zijn verheugd over het politieke draagvlak. Gezamenlijk zullen zij alert blijven in het omzetten van de kansen in benodigde maatregelen na 7 maart.

Zo vonden bijna alle politici dat de speerpunten van het provinciale omgevingsplan klimaatproof moeten worden. Wel verschilden men over de wijze waarop. “Klimaatproof maken” van de ruimte kan onder meer door het creëren van voldoende ruimte voor waterberging, door terughoudend te zijn bij buitendijks bouwen en door het vastleggen van broeikasgas in klimaatbossen. Het voorstel van Natuurmonumenten voor realisatie van een groot nationaal Klimaatbos in Flevoland kon op brede steun rekenen. Naast natuur- en milieuorganisaties zijn enkele vooraanstaande bedrijven bereid om hierin te investeren. Provinciale politici zeiden daarop toe te willen gaan zoeken naar fysieke ruimte voor de aanleg hiervan. Goed nieuws is ook dat VVD, GroenLinks, ChristenUnie en SP de provinciale ambitie voor opwekking van duurzame energie willen verhogen. Thans is deze vastgelegd op 50 % duurzame energie opwekking in 2015. VVD meent dat dit naar 60 % kan. ChristenUnie sprak zich uit voor een nog hogere ambitie: 100% opwekking van duurzame energie. Wel was er verschil van mening over de inzet van wind, zon of biomassa hierbij. Het voorstel voor een Innovatieplan Duurzame Energie om dit te stimuleren kon op draagvlak rekenen. De financiering daarvan is mogelijk door koppeling van diverse bestaande financiële stromen.

Tenslotte pleitten de natuur- en milieuorganisaties voor een coördinerend gedeputeerde Klimaat en Energie in het bestuur van de provincie, zodat Flevoland daadwerkelijk klimaatbestendig wordt. De meningen van de politici waren hierover echter verdeeld. 

Klimaatverandering krijgt eindelijk de aandacht die het verdient. Landelijk en internationaal zijn politiek en media volop bezig met het probleem en met mogelijke oplossingen. Nu dus ook in Flevoland. De Flevolandse natuur- en milieuorganisaties zijn blij met de erkenning. Ze blijven de politici volgen, zodat de kansen van het Klimaatmanifest ook worden verzilverd door concrete acties. Het Klimaatmanifest is te vinden op  www.natuurenmilieuflevoland.nl


27 februari 2007: beslissing GS over grondboringen Overgooi (oa Jorritsma)

Het College van Gedeputeerde Staten wijst drie verzoeken af van (toekomstige) bewoners van de Almeerse wijk Overgooi om boringen dieper dan 10 meter beneden het maaiveld te verrichten. De aanvragers willen grondwater gebruiken voor een warmtepompinstallatie. 

 

 

Volgens het College is het dieper gelegen zoete grondwater in het betreffende gebied van Zuidelijk Flevoland uitsluitend bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening. En voor het in deze boringvrije zone doorboren van een grondwater-beschermende slecht doorlatende laag verleent het College geen ontheffing

 

Uit geofysisch onderzoek van de provincie naar de specifieke situatie onder Overgooi blijkt dat er geen sprake is van een bijzondere situatie waardoor boren tot op een grotere diepte zou kunnen worden toegestaan.

Het betreft in dit geval aanvragers van wie er één al een warmte-koude opslaginstallatie heeft, de familie Jorritsma. En in twee gevallen willen de eigenaren in nieuw te bouwen woningen een dergelijke installatie aanbrengen.

 

De aanvragers beroepen zich op de milieuvriendelijkheid van de installatie doordat uit het grondwater warmte dan wel koude wordt gewonnen. Hierdoor is het energie- verbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen minder dan bij traditionele verwarmings- en koelingsmethoden. Ook de provincie staat positief tegenover het gebruik van grondwater voor warmte-koude opslag, maar maakt wel een uitzondering voor in beschermingsgebieden voor drinkwater gereserveerd grondwater. Het gebruik van dat grondwater en de bescherming van de kleilaag is al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw wettelijk geregeld en recentelijk bevestigd in het Omgevingsplan en de provinciale Grondwaterverordening.

 

Aan de betreffende gemeente wordt standaard in alle procedures om een advies gevraagd. Het College van Burgemeester en Wethouders van Almere (waarvan NB burgemeester Annemarie Jorritsma de voorzitter is!) heeft verzocht het milieu-aspekt mee te wegen bij de besluitvorming. Drinkwaterbedrijf Vitens zegt in een advies dat de consequenties van het doorboren van de beschermende kleilaag en het onttrekken van warmte of koude aan het grondwater niet bekend zijn en ontraadt vergunning- en ontheffingverlening.  

De betrokkenen van wie nu de aanvraag is afgewezen, hebben 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen of zich tot de administratieve rechter te wenden.


maandag 26 februari 2007: uitvouwblad met partijen en namen + info kandidaten

zaterdag 14 februari 2007: Kieslijst in de brievenbus.....


16 februari 2007: Stempas in de bus voor de verkiezingen!

Jonge, jonge, eindelijk valt vandaag mijn Stempas in de brievenbus want 7 maart 2007 zijn de Verkiezingen voor de Provinciale Staten!  Maar wat krijg ik erbij, een lijst met kandidaten waar ik op zou kunnen stemmen? Welnee zeg, helemaal niets erbij, terwijl het nog maar een dikke 2 weken verwijderd is van de Verkiezingsdatum!! 

Hieruit blijkt voor mij weer eens duidelijker dan ooit, de minachting voor de kiezer. 

De afgelopen periode van vier jaar hebben we trouwens erg weinig gehoord van degenen die in de Staten zitten, enkele positieve uitzonderingen daargelaten ;- )  Alleen de gedeputeerden traden regelmatig naar buiten, in de diverse media. Nu zijn er dus weer Verkiezingen, de posters worden op de borden geplakt, en stomme spotjes roepen het klootjesvolk op om vooral te gaan stemmen want "U stemt toch zo graag?!"  Met geen woord wordt er gerept over wáár we op moeten stemmen, en waarom! 

Enige positieve uitzonderingen zijn: AlmeerNieuws  op hun website achtergrond-info en interviews met kandidaten, net als PolitiekNu op de Stadsomroep en Omroep Flevoland op TV. Wat ik mis, is een lijst met namen van kandidaten, met daarachter hun specialisme of gestelde doelen, voor het geval zij gekozen worden. En: hoe staan ze in de maatschappij, hoe is hun kontakt met 'de burger', en hebben ze dat ook.....? Wat hebben ze gedaan de afgelopen jaren voor de provincie Flevoland? Ik vraag mij af: waarom komen de kandidaten niet zélf in aktie?!?


27 februari 2007: klimaatcafé voor kandidaat-politici in lelystad

De Verkiezingen voor Provinciale Staten zijn op 7 maart 2007. De Flevolandse Natuur- en Milieuorganisaties willen in een Klimaatcafé op 27 februari a.s. de gevolgen van de klimaatverandering voor Flevoland onder de aandacht brengen van de toekomstige Statenleden.  

Tijdens het Klimaatcafé zullen kandidaat-politici van CDA, VVD, PvdA, GL, CU en SP hun standpunten op het gebied van het klimaat over het voetlicht brengen. Natuur en Milieu Flevoland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Flevolandschap , Landschapsbeheer Flevoland en IVN Flevoland presenteren tijdens het Klimaatcafé het Klimaatmanifest: 10 kansen voor een klimaatbestendig Flevoland.  De direkteuren van de genoemde Natuur- en Milieuorganisaties zullen vervolgens de kandidaten uitdagen nav dit manifest.

27 februari 2007 van 20.00 - 22.00 uur Adres: Natuurpark Lelystad; De Waterlely,Vlotgrasweg 11 Lelystad

De deelnemende politici zijn: - CDA: Andries Greiner (lijsttrekker) - VVD: Harry Dijksma (lijsttrekker) - PvdA: Andre Rijsdorp - ChristenUnie: Dick Schutte (lijsttrekker) - SP: Herbert van Ravenzwaaij (lijsttrekker) - GroenLinks: Cees Meijer.

 Uitdagers op delen van het Klimaatmanifest tijdens het Klimaatcafé zijn: - Natuur en Milieu Flevoland: Vera Dam (direkteur) - Natuurmonumenten: Jan Gorter (regiodirekteur Flevoland en Overijssel) - Staatsbosbeheer: Piet Winterman (direkteur regio Oost) - Stichting Het Flevo-Landschap: Jacob van Olst (direkteur) - Landschapsbeheer Flevoland: Bouwe Bakker (direkteur) - IVN Consulentschap Flevoland: Coby Adema (direkteur regio Flevoland)

Dit is een openbaar debat met (kandidaat) politici van VVD, CDA, PvdA, SP, CU en GL

(Opm.GV): Naar mijn mening wordt dit weer zo'n debat voor de 'incrowd'  waar 'Burgers'  niets aan  hebben.....Er doen namelijk 6 politici aan mee (waarvan 4 lijsttrekker zijn, waaronder 2 momenteel gedeputeerde); en 6 uitdagers (allen direkteuren met iets van 'Milieu in hun (achtergrond) pakket' . Er is maar 2 uur tijd voor het debat: eerst iedereen voorstellen en daarna moet iedereen - dus - aan het woord komen. 


15 februari 2007: Andries Greiner wordt geinterviewed door kinderpersburo Wijsneuzerij

klik hier


Donderdag 8 februari 2007: motie van wantrouwen niet aangenomen, jorritsma mag toch blijven

Politieke Markt loopt uit tot na 02.00 uur 's nachts....

Met 13 stemmen tegen en 22 vóór heeft de motie van wantrouwen het niet gehaald (op de inmiddels vrijdagochtend circa 02.00 uur) op deze veel te lange vergadering (Debat genoemd) over de illegale warmtepomp-installatie van de familie Jorritsma. De integriteit van de burgemeester, Annemarie Jorritsma dus, stond centraal in dit 'Debat'. 

Alle fraktievoorzitters lieten uitgebreid hun meningen horen, waarvan sommigen (naar mijn mening) het heel duidelijk verwoordden. Volgens de voorzitter Klaas Wolzak (PvdA, was het thema 'integriteit van de burgemeester' maar diverse partijen vonden dit niet het punt waar het eigenlijk om ging! Opening van zaken was niet gebeurd, niet op 8/5, niet op 14/7, maar pas op 21/12/2007. In de ogen van diverse sprekers werd de verantwoordelijkheid (de schuld) steeds verschoven naar andere partijen in deze zaak, de Provincie, de ambtenaren....maar daar gaat het hier niet om, de uiteindelijk verantwoordelijke is de opdrachtgever, in dit geval: de familie Jorritsma. Ook aan de orde werd gesteld: de bestuurlijke persoon en de privé-persoon Annemarie Jorritsma. Iedere 'Burger' wordt geacht niet alleen de wet, maar óók het bestemmingsplan te kennen als die ergens komt wonen!  In het bestemmingsplan Overgooi staat expliciet dat er niet dieper geboord mag worden dan 10 meter!  Is er soms uitbesteed aan bouwers zonder kennis?!  En...een beetje integer bestaat niet! Zij verliest met dit soort zaken haar geloofwaardigheid als publiek persoon. 

Een dikke pluim in dit opzicht voor Frits Huis (Leefbaar Almere),  Cocky Kuipers (D66) en Frans Mulckhuijse (SP). Ook Ruud Pet (GroenLinks) had kritiek op de wijze waarop het 'milieuvriendelijke'  van de pompinstallatie werd gebruikt ten eigen bate om de vergunning/ontheffing te verkrijgen, via connecties bij de Provincie. De 'eigen partij'  van Jorritsma, de VVD, kwam met een weinig overtuigend, slap verhaal van fraktievoorzitter  Ellentrees Muller: 'ach, een beetje onhandig van Jorritsma'.....daar trapt toch niemand in.Ook het CDA, bij monde van Nico de Haas, vond Jorritsma integer, ondanks kritische noten van Roelie Bosch (CU): 'niet langer geloofwaardig als 'handhaver' ) Rob Beuse (PvdA) had zowel veel kritiek als veel begrip voor haar handelen. Als grootste partij gaf uiteindelijk hun standpunt de doorslag. Toen wethouder Johanna Haanstra (PvdA), óók nog namens het College kwam verklaren dat het College alle vertrouwen bleef houden in de burgemeester.....was er van het 'duale stelsel' totaal niets meer te merken....voorgekookt of niet.....

Jorritsma: "Ik ben anders dan een normale burger"....

Samenvattend: Jorritsma draagt haar portefeuille Veiligheid&Handhaving (tijdelijk, tot de procedure rond is) over aan een collega. De vergunningsaanvraag tot een ontheffing in dit waterwingebied Overgooi, is de deur uit. Burgemeester Jorritsma mag niet verder procederen (wat een 'gewone burger'  wél zou mogen, omdat zij 'bestuurder'  is en als burgemeester een voorbeeldfunktie heeft.

Waarom was de Politieke Markt ook alweer insteld? Omdat er eerst allemaal Commissievergaderingen waren en iedere maand een Raadsvergadering....en die liepen meestal behoorlijk uit! Met de invoering van Politieke Markt (per 2002/2003) wist iedereen van tevoren hoe lang een vergadering zou duren en wanneer een vergadering afgelopen zou zijn. Dit 'Debat' is weer terug naar oude (crisis) tijden, waar Almere er zoveel van kent....Zonde van alle energie en tijd. Mijns inziens had burgemeester Annemarie  Jorritsma direkt moeten toegeven dat ze fout zat (illegaal=illegaal), het boetekleed moeten aantrekken, die verdomde pompinstallatie moeten afbreken of ontmantelen, haar excuses aanbieden en doorgaan! (GV)

foto TV-Flevoland

 

Lees ook de column van Frits Huis 


8 februari 2007: raadsdebat - nav rapport grondboringen jorritsma-  op Politieke markt

 De raadsbehandeling naar aanleiding van dit rapport vindt plaats op donderdag 8 februari vanaf 20.30 uur in de Raadzaal van het Stadhuis Almere. . NB voor iedereen toegankelijk! 

De gemeenteraad van Almere besloot tot een onderzoek naar de feiten inzake grondboringen voor de privéwoning van de familie Jorritsma in december 2006, waar geen vergunning voor was. Daardoor stond de integriteit van de burgemeester ter discussie en werd er een 'onafhankelijk onderzoek' gevraagd door de Raad, waardoor die in staat gesteld worden een gefundeerd oordeel uit te spreken over de integriteit van burgemeester Annemarie Jorritsma.

 

De opdrachtformulering: het maken van een overzicht van alle relevante gebeurtenissen, feiten en verantwoordelijkheden en bevoegdheden van verschillende betrokkenen. De opdracht was nadrukkelijk: niet een morele of politieke conclusie verbinden tav de integriteit van burgemeester Jorritsma in deze kwestie, dat is aan de gemeenteraad. 

 

In het rapport staan chronologisch de (mogelijk) relevante gebeurtenissen beschreven en worden de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van waaruit de betrokken partijen handelden belicht. De onderzoeker heeft enkele belangrijke discrepanties vastgesteld in het feitenrelaas en in de wederzijdse verwachtingen van betrokken partijen. Bijvoorbeeld dat “de gemeentesecretaris en de burgemeester in de veronderstelling verkeerden dat de provincie vanaf mei 2006 nader onderzoek deed naar de mogelijkheid ‘een oplossing te vinden voor de ontstane situatie’ en veronderstelden zij daarbij dat legalisatie tot de mogelijkheden behoorde. De provincie geeft aan nader onderzoek te hebben gedaan om vast te stellen wat precies de situatie was waar ze mee te maken had om adequaat te kunnen handhaven.”

 

In de conclusie worden de kernvragen geformuleerd die mbt de integriteit van mevrouw Jorritsma aan de orde zijn en die de Raad helpen tot een oordeel te komen over de integriteit van de burgemeester in deze kwestie. Deze zijn: Kan men in redelijkheid aannemen dat mevrouw Jorritsma dit bestuurlijk risico bewust is aangegaan? Kan men in redelijkheid aannemen dat mevrouw Jorritsma zich bewust was van de ernst van het bestuurlijk risico, waarop zij door de provincie gewezen was, door als privé persoon desondanks geen actie te ondernemen? Is het aannemelijk dat mevrouw Jorritsma met het niet informeren van de Raad cq het College de intentie had deze kwestie voor het oog van de Raad c.q. het College te verbergen? Bij deze vragen zijn overwegingen beschreven die de raad voor zijn oordeelsvorming kan gebruiken.  

Tot slot heeft de onderzoeker 10 leerpunten voor de toekomst beschreven. Zo pleit hij voor het expliciet bij één wethouder beleggen van de verantwoordelijk- heid inzake ‘compliance’ aan het vergunningenbeleid van hogere overheden. De in voorbereiding zijnde Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht noodzaakt -nog meer dan tot nu toe-  aandacht te besteden aan dit punt, aldus de onderzoeker. De onderzoeker stelt dat deze casus niet uitzonderlijk is voor zover die draait rond ingewikkeldheden die kunnen ontstaan rond het aanvragen en verkrijgen van vergunningen voor privé projecten door bestuurders in de publieke sector. Hij geeft in overweging om van bestuurders standaard te vragen vergunningtrajecten compleet in handen te geven van één deskundige derde.

 

kijk ook hier

 

 


7 februari 2007: presentatie onderzoeksrapport nav pompinstallatie jorritsma

Woensdag 7 februari 2007 overhandigt de heer drs. H.J.M. ter Braak (WagenaarHoes organisatie-advies)> 

 zijn onderzoeksrapport over de grondboringen tbv de warmtepompinstallatie van de familie Jorritsma aan 

< Klaas Wolzak, (PvdA) de vice-voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft op 21 december 2006 besloten tot het laten verrichten van onafhankelijk onderzoek naar de feitelijke gang van zaken rond de waterpomp­installatie van de familie Jorritsma. Meer informatie op www.almere.nl/politiekemarkt

 

scroll ook naar beneden naar 16-1-2007 - 1-2-2007 en 21-12-2006


1 februari 2007: denk ik nu zo simpel......of.....?

Als 'simpele burger'  verbaas ik mij over sommige Overheidsgedragingen. Bijvoorbeeld bij het illegaal oppompen van grondwater door de familie Jorritsma in Overgooi. Toevallig is dat de Almeerse burgemeester en haar man die dit hebben gedaan. (kijk bij Archief2006 dd 21-12-2006 'Almeerse gemeenteraad wil onderzoek")

Omdat de Provincie, bij monde van de Commissaris van de Koningin inFlevoland, Michel Jager, Jorritsma al in april 2006 hierop had aangesproken, was dit illegaal oppompen de familie bekend. Maar tot 21 december 2006 was er niets gebeurd met dit gegeven. Toen er vragen werden gesteld door de gemeenteraad, heeft de Provincie zich gebogen over dit probleem van de familie en op 16-1-2007 (scroll naar die datum) GS start handhaving tegen illegale grondwaterwinning in wijk Overgooi) kwam hun beslissing: afbreken die installatie en op een andere manier warmte regelen! Men was zo coulant om ze nog deze 'winter' niet af te sluiten, maar de gelegenheid te geven tot het voorjaar. 

De gemeenteraad vroeg om een - onafhankelijk- onderzoek, dat gebeurt met instemming van de burgemeester, juist om te laten zien dat zij (en haar man) integer zijn wat betreft dit oppompen want zoals zij beweren:" wij wisten niet dat dit illegaal was....". De uitkomst van dit onderzoek zou eind januari 2007 zijn maar burgemeester Annemarie Jorritsma  stuurde, namens het College en de gemeenteraad (!) een brief naar de Provincie waarin zij stelde dat 'milieu-vriendelijk' belangrijker was dan 'drinkwater'......Naar mijn mening is 'drinkwater' juist belangrijker omdat dát voor íedereen is! En dat 'milieu-vriendelijk'  klinkt erg leuk maar dat is alleen ten voordele van één belanghebbende: de familie Jorritsma!!! Het oppompen is trouwens gedaan op een diepte van 36 meter en inderdaad...dáár zit schoon drinkwater. Wij moeten zuinig zijn op dit schone drinkwater, daar doet de Milieuraad Almere en de Milieu Federatie Flevoland alles aan; maar dit ombuigen ten eigen bate.....?!? Dat kan écht niet voor een bestuurder op een zo hoog nivo.  Bovendien had de Provincie al een beslissing genomen, dus dit is 'beinvloeding'...Verder vind ik dat ook zij gewoon moet afwachten wat de uitkomst is van dat 'onafhankelijke'  onderzoek, ingesteld door de gemeenteraad....waar zijzelf notabene óók lid van is...Hoe 'onafhankelijk' zal dat zijn?

 Ik vergelijk dit met een burger die een vergunning aanvraagt...in zijn ingediende tekeningen mag het beslist niet afwijken van de geldende regels! Gelden die regels dan alléén voor de 'burgers' ???

=======================================================

Kijk ook bij Milieuraad Almere  

=======================================================

zie ook weblog van Wim Boer, voorzitter Milieraad  wimboer.web-log.nl

19-12-06  Bestuurders hebben een voorbeeldfunctie.

Het is op zijn minst verbazingwekkend zoals wordt gereageerd op het bericht dat de burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma zonder vergunning een warmtepompsysteem in gebruik heeft genomen voor haar nieuw gebouwde woning. 

Haar woning staat in een gebied dat is aangewezen als waterbeschermingsgebied en boringsvrije zone. Dat is niet voor niets en dat geldt dan ook voor die kavel en óók voor een burgemeester. We moeten zuinig zijn op ons grondwater, zeker waar dat van goede kwaliteit is en het is dan ook absoluut verkeerd om een laag waar zich beschermd grondwater bevindt, lek te prikken. Maar zelfs als dat op die plek zonder al te veel schade zou kunnen (en dat valt te betwijfelen) geeft het geen pas als een bestuurder die een voorbeeldfunctie heeft die spelregel negeert. 

Zeker nu bekend is geworden dat zij al in april en juni door het provinciaal bestuur is gewezen op deze illegale activiteit en dat zij daar ook over heeft gezwegen tegen college en gemeenteraad. Je verschuilen achter je partner is flauw. Geen enkele vrouw is onkundig van het bestaan van een dergelijke installatie in haar huis (ze hoort elke plint te kennen) en de waarschuwingen van het provinciaal bestuur waren daarnaast voldoende aanleiding om het met manlief te bespreken. Flauw en niet vertrouwenwekkend. Nu achteraf de regels oprekken door de provincie zou absoluut nog kwalijker zijn. Laten we hopen dat we dat niet gebeurt. Dan heeft ófwel de provincie zijn huiswerk vóóraf niet goed gemaakt (denk aan het zeer recent vastgestelde omgevingsplan) of gaat achteraf onder het juk van een burgemeester door.

 

29 januari 2007:  Atzo Nicolai bezoekt 'new-town' almere  

Nieuw stedenbeleid en nieuw Almere  

29 januari zal minister Atzo Nicolai (VVD) Almere bezoeken. Hij zal enkele voordrachten bijwonen over de ontwikkeling van Almere. Vervolgens wordt Almere ook daadwerkelijk bekeken. Ook de “bestaande” stad komt aan bod. Diverse stadsdelen en wijken van Almere worden bezocht. In Stedenwijk-Noord en in de Molenbuurt zal de minister door medewerkers van woningstichting GoedeStede worden bijgepraat over de ontwikkelingen en aandachtspunten van de desbetreffende wijk en de samenwerking tussen gemeente en GoedeStede. Aandachtspunt is het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen in de wijken zoals in de grote steden plaats heeft gevonden. Het bezoek zal worden afgesloten met een evaluatie in het  jongerencentrum Place2B in Almere-Buiten.

foto Nicolai: Parlement en Politiek >

 

Om 14.00 uur ontvangst door burgemeester Annemarie Jorritsma op stadhuis, waarna een gedachtenwisseling over:  1) Almere, toekomstige ontwikkeling (toelichting Joost Schrijnen; 2) Amsterdam-Almere, dubbelstad (toelichting Johanna Haanstra, wethouder Almere); 3) Nieuwe stedenbeleid en positie van Almere. Daarna gaat men met de bus naar Stedenwijk-Noord, de projektwijk woningcorporatie Goede Stede. Vervolgens een wandeling door de wijk met wethouder Henk Smeeman van Almere, Arjan Deutekom ( dir. woningcorporatie Goede Stede) en Jack Hock ( dir. Programmabureau Bestaande Stad PBS) plus ambtenaren. 

 

 

Daarna met de bus naar de Molenbuurt ( Almere-Buiten). Aanbieding projektplan Stedenwijk-Noord door wethouder Smeeman; en weer een wandeling door de Dwangmolenweg en Wipmolenstraat. Om 16.20 uur een gesprek olv wethouder Smeeman over de wijkaanpak in de Molenbuurt, waaraan wordt meegedaan door: Monique van der Plas (gebiedsmanager Almere-Buiten) , Angelica Matthew, vertegenwoordigster van het buurtvrouwennetwerk, Ivar Soerka, wijkagent, Danielle Lanzaat en Inge Boom, jongerenwerksters, Annechien Visser, woonconsulent Goede Stede. 

Daarop volgt een reaktie van minister Nicolai , waarna wethouder Smeeman het werkbezoek afsluit met een borrel voor het hele gezelschap.


25 januari en 3 februari 2007: politici komen met spreektoeter 

ja, ja, er zijn weer Verkiezingen ....de Provinciale Verkiezingen op 7 maart 2007.....

Op 7 Maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Om aan inwoners van Flevoland te laten zien wat de provincie doet en waarom het belangrijk is om te stemmen heeft de Commissaris van de Koningin Michel Jager vandaag het startsein gegeven voor de verkiezingscampagne van de provincie. In de verkiezingscampagne gaat de provincie in gesprek met de inwoners van Flevoland. Net als in het tv-programma man bijt hond worden de komende weken inwoners van Flevoland gevraagd om via een spreekbuis aan te geven waar de provincie volgens hen iets aan zou moeten doen. Deze reakties worden verwerkt in tv-spotjes waarin de Commissaris vervolgens reageert op de reacties van inwoners.  

Komende tijd staat de spreekbuis: Op 23 januari op de markt in Swifterbant (14.00-16.00) Op 24 januari op de markt in Biddinghuizen (10.00-12.00) en in Dronten (13.00-16.00) Op 25 januari op centraal station in Almere (17.00-19.00) en op 3 februari centrum Almere (11.00-14.00) Op 26 januari op de markt in Zeewolde (9.00-11.30) Op 27 januari op de markt op Urk (9.00-12.00) en in Lelystad centrum (14.00-16.00) Op 8 februari op de markt in Emmeloord (8.00-12.00) (onder voorbehoud)  

De campagne start begin februari met een aantal korte berichtjes in de huis-aan-huiskranten. Via de site www.flevoland.nl (verkiezingspagina’s)  is info te vinden en links met politieke partijen die in Flevoland aan de verkiezingen meedoen. .Begin februari komt er voor de provinciale verkiezingen ook een stemwijzer online (www.stemwijzer.nl die inwoners kan helpen bij het maken van een keuze voor een partij. Hierbij is ook de mogelijkheid om te bekijken welke kandidaat het best aansluit.  Half februari komen spotjes (Omroep Flevoland), advertenties in huis-aan-huiskranten en posters langs de weg met bekende Flevolanders.Voor jongeren wordt een aparte campagne gemaakt die bestaat uit korte filmpjes over thema’s die jongeren zelf hebben gekozen en ook zelf hebben gemaakt. In de filmpjes interviewen zij leeftijdsgenoten over de thema’s en ook een Statenlid. Deze filmpjes worden op speciale jongerensites gezet, zoals www.hyves.nl en www.youtube.nl

Ongeveer een week voor de verkiezingen valt er bij ieder huishouden een verkiezingskrant in de bus waar rustig kan worden nagelezen waar partijen voor staan. Op 3 maart wordt de verkiezingscampagne afgesloten met een open huis in het Provinciehuis. Vanuit alle gemeenten in Flevoland kunnen inwoners gratis met de bus naar het provinciehuis. Daar kan uitgebreid kennis gemaakt worden met lijsttrekkers en kandidaat-Statenleden. Daarnaast laat de provincie zien waar zij zich mee bezighoudt en wat er nog op stapel staat. Een aantal jongeren voelt tijdens het open huis lijsttrekkers aan de tand over specifieke thema’s, zoals sport, onderwijs, banen.


18 januari 2007: Stadhuis almere gesloten door stormschade

Ook de Politieke Markt van donderdagavond 18 januari 2007 gaat niet door!

verdere info: www.kunst-enzo.nl/nieuwtjes2007.htm 


dinsdag 16 januari:  Jorritsma mag niet meer boren

In de Telegraaf stond vandaag het volgende artikel (kijk ook op deze link van Kunst-enzo2006)


16-1-2007:  GS: start handhaving tegen illegale grondwaterwinning in wijk Overgooi in Almere

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten over te gaan tot een handhavingstraject in de wijk Overgooi te Almere. Aanleiding is de constatering op 3 mei 2006 door een handhavingsambtenaar dat op een perceel in die wijk twee putten zijn geboord waarmee zonder vergunning grondwater wordt onttrokken. Voorts is zonder ontheffing een drinkwaterbeschermende kleilaag doorboord. Het betreft overtredingen van de provinciale milieuverordening, de grondwaterverordening en provinciaal beleid inzake het gebruik van grondwater.  De eigenaren van het woonhuis, onder wie de burgemeester van Almere, winnen vanaf grote diepte grondwater voor een warmte-koude opslaginstallatie.

De betreffende wijk ligt echter in een gebied in zuidelijk Flevoland waaronder zich grondwater bevindt dat bestemd is voor openbare drinkwater- voorziening. Dat drinkwater is uitzonderlijk goed en wordt beschermd door een afsluitende kleilaag. Daarom is door de provincie bepaald dat in dit gebied dieper dan tien meter geen grondboringen mogen plaatsvinden en dat het grondwater alleen benut mag worden voor openbare drinkwatervoorziening.  

In voorbereiding op de besluitvorming hebben GS de afgelopen maanden eerst nader onderzoek verricht. Resultaat van dit onderzoek is dat GS niet uitsluiten dat in de wijk Overgooi in meer gevallen grondwater wordt onttrokken. Hoewel onderzoek bij de gemeente Almere waarbij onder meer alle bouwaanvragen in de wijk Overgooi zijn bekeken, dit niet direct bevestigd heeft, hebben GS aanwijzingen dat er meer gevallen zijn van niet toegestane grondwateronttrekking.  

Om te bezien of de situatie onder de wijk Overgooi toch uitzicht zou kunnen bieden op het toestaan van boringen op een diepte van meer dan tien meter, is extra geofysisch onderzoek verricht. Resultaat van dit onderzoek is dat er dieper in de bodem geen andere beschermende kleilagen voorkomen die het grondwater dat voor drinkwater is bestemd kunnen beschermen dan de bestaande laag. Daarmee is er geen zicht op legalisatie op het ontrekken van dit grondwater en moet overeenkomstig het handhavingsbeleid worden opgetreden. Daartoe heeft het college nu een besluit genomen. 

Om een compleet beeld te krijgen van alle onttrekkingen van grondwater in de nieuwbouwwijk Overgooi heeft GS besloten alle bewoners een brief te sturen  met de vraag zich te melden als ook zij grondwater winnen. Vervolgens zal nader onderzocht worden of dit wel of niet is toe te staan. Aan de familie Jorritsma waar al geconstateerd is dat er grondwater wordt gewonnen, is een aanschrijvingsbrief verzonden waarin de  constateringen op 3 mei 2006 door de handhavingsambtenaar, worden bevestigd. In de brief wordt gevraagd om nadere technische specificaties te overleggen. Ook het Openbaar Ministerie wordt op de hoogte gebracht. Dat gebeurt standaard in dit soort gevallen. Op basis van de aangeleverde informatie zal GS vervolgens besluiten hoe de grondwateronttrekkingen die niet zijn toe te staan beëindigd moeten worden.  

Na het bekend worden van het controlebezoek door de provincie-ambtenaar, zijn schriftelijke vragen gesteld door één fractie van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten hebben die vragen nu beantwoord. In de gemeenteraad van Almere is een debat geweest en is besloten tot het inschakelen van een externe onderzoeker. Gedeputeerde Staten hebben die onderzoeker medewerking toegezegd bij diens werk.


11 januari 2007:  Léon kokhuis wéér raadslid

Tijdens de Politieke Markt van 12-1-2007 is Léon Kokhuis (weer) beedigd als raadslid PvdA

Bij de laatste Gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kwam hij niet terug in de Raad, waar hij sinds 2002 deel van uitmaakte. Veel nieuwelingen kwamen toen met voorkeurstemmen in de Raad, waardoor Kokhuis net buiten de boot viel. 

Doordat Lea Bouwmeester (ook PvdA) gekozen werd voor de Tweede Kamer, kwam haar plaats vrij en schoof Kokhuis dus weer de Raad in.

 


6-1-2007 Nieuwjaarsinstuif in nieuwe Schouwburg Almere

Op zaterdag 6 januari 2007 van 14.00-17.15 uur 

Het 'officiele gedeelte' (van 14.30-15.30 uur) met de Nieuwjaarsspeech en de uitreiking van de Bonifatiusspeld door burgemeester Annemarie Jorritsma was voor iedereen met een toegangskaart. Dit gebeurde in de grote zaal van de Schouwburg (1350 plaatsen) Wethouder Henk Smeeman, de verantwoordelijk wethouder voor het Stadshart Almere en dus ook deze Schouwburg annex Kunstlinie, hield de openingsspeech waarin hij terugkeek op de lange aanlooptijd om tot een nieuw Theater te komen, dat nu eindelijk gerealiseerd is tijdens zijn wethouderschap. Vooral het 'minimalisme'  in het ontwerp van de Japanse architekt Sejima had het bestuur erg aangesproken.

NB kijk bij Archief2006 bij de link 'Architektuur2006' en ga naar de volgende data: 15-12-2006, 8-9-2006 en 26-1-2006)

 

Daarna volgde burgemeester Annemarie Jorritsma met haar speech over en voor Almere, over de jeugdige status van Almere met inmiddels 181.000 inwoners en het grootste aantal jeugdigen onder de 35 jaar van Nederland en met zo'n 39 verschillende nationaliteiten! Zij waarschuwde voor messen in het uitgaanscircuit. Het liefst ziet zij een algeheel messenverbod omdat er wekelijks wel een steekpartij plaatsvindt in het uitgaanscircuit en deze steekwapens een schijnveiligheid bieden. burgemeester Annemarie Jorritsma >

En over zichzelf (en haar man Gerlof) vertelde ze dat het onafhankelijk onderzoek -naar het (illegaal) oppompen van bodemwater onder hun woonhuis- gestart was. 

Links op de foto: Gerlof Jorritsma met wethouder Henk Smeeman.  

De heer Jorritsma was ietwat geirriteerd omdat hij nét een door Alminde aangeboden beeldje 'de stouterik' had geweigerd....een eerbetoon voor 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. NB Alminde is voortgekomen uit wat eens heette: Ecudorp en daarvóór: Ruigoord.  (daar kan ik hem geen ongelijk in geven..GV.) geven)                                                                          

 

Vervolgens kreeg Annemarie Jorritsma de eerste CD uitgereikt door leerlingen van het CKV/de Kunstlinie 'The Best of Almere 30 jaar'

< foto

En tenslotte werd de Bonifatiusspeld uitgereikt 

aan mevrouw Sue Liang Zitman-Huang   foto >

 

 

 

(CD is te koop voor 5 euro bij de Kunstlinie)

 

 

 

 

 

Wat mij opviel...

 

als op de laatste rij gefluisterd wordt......is dat woordelijk, redelijk hard, te volgen....

 

Vanaf 15.30 uur was daarna iedereen welkom in de nieuwe Schouwburg en bij het CKV ofwel: de Kunstlinie. Er waren verschillende optredens: een klassieke pianist in de Grote zaal, het Alomtonenkoor in de Kleine zaal, in de Middenzaal een presentatie van diverse Bands die hebben meegewerkt aan de CD 'the Best of Almere 30 jaar' (CD te koop voor 5 euro bij de Kunstlinie) en een Turkse muziekgroep en het Gemengd Koor Almere+. In de Drama-studio een Kindervoorstelling door 'het Blauwe Huis'   en intussen kon men het gebouw van binnen bekijken. 

 

Veel bobo's en politici lieten zich zien......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open dagen

Op zaterdag 3 februari en zondag 4 februari 2007 kan iedereen het hele gebouw bewonderen, Schouwburg Almere en Kunstlinie, en kennismaken met de aktiviteiten. Er zijn dan rondleidingen, voorstellingen, live-muziek, workshops, presentaties en natuurlijk: informatie over het aanbod van de Kunstlinie!

officiele opening

De officiele opening zal pas plaatsvinden in juni 2007 en wordt gevierd met een spectaculaire openingsvoorstelling van het inyetrnationale gezelschap de DOGgroep en andere festiviteiten (info tzt)

 voorgeschiedenis 

kijk bij Archief2006 bij de link 'Architektuur2006' en ga naar de volgende data: 15-12-2006, 8-9-2006 en 26-1-2006