Architektuur 2011                               Archief 2010 

copyright tekst, foto's, filmpjes: greta verduin                                                                                                                


  

12 november 2011: duurzame '1e woning' opgeleverd in nobelhorst   klik >  hier

 


 

11-11-11:  dag van de duurzaamheid 

 


 

10 november 2011: lezing  op 'avond van de duurzaamheid'

Architectuur die leefkwaliteit vergroot

 

 

Als prelude op de Dag van de Duurzaamheid (11/11/11) organiseert Casla een avond waarin de relatie tussen mens en gebouw centraal staat. Met de toenemende aandacht en regelgeving op het gebied van energieverbruik en milieu-effekten komt iedere woningbouwer of -ontwerper vroeg of laat het begrip ‘duurzaamheid’  tegen. Nog te vaak wordt dit afgedaan als een hindernis in het ontwerpproces, een onnodige kostenpost of een op zichzelf staand probleem dat alleen installateurs aangaat. 

 

 

 

Dat dit anders kan en anders moet werd op een toegankelijke manier gepresenteerd in Casa CASLa waarbij de ontmoeting tussen architekt en bewoner centraal staat. 

 

 

Direkteur/manager Ans van Berkum (foto rechtsboven) introduceerde de sprekers.

Jammer dat de opkomst matig was te noemen want de inhoud van deze avond was heel interessant, zowel voor de professionals als de aanwezige geinteresseerden!

 

 

 

 

 

 

 

De aftrap van de avond zou gedaan worden door ir. Atto Harsta, oprichter van stichting Living Daylights (wel aanwezig)....

 

 

 

maar zijn kollega Hermen Jansen (foto) voerde nu het woord >

klik op foto voor filmpje >

 

 

'Daglicht is hét aspekt dat architektuur, gezondheid en duurzaamheid verbindt'.  

Met deze stelling als uitgangspunt werden een 2-tal visies geïntroduceerd die gericht zijn op het realiseren van ‘gezonde, duurzame gebouwen’: ‘Bouwen met Groen en Glas’ en  'Active House’.  

 

 

 

 

 

Er wordt onderzocht wat deze visies voor de ontwerppraktijk kunnen opleveren en wat nut en noodzaak zijn van deze nieuwe kijk op duurzaam bouwen. 

 

 

 

 

Naast een visie hebben architekten en opdrachtgevers ook de instrumenten nodig om ambities waar te maken; vanuit de markt wordt dat nu ontwikkeld  ism architekten en onderzoeksinstituten. 

 

 

 

Velux, één van de founding partners van Active House, heeft bijv. software ontwikkeld voor het modelleren van daglicht en energieverbruik. 

 

< Velux heeft zelfs een architekt in dienst genomen! Raymond van Hattum (foto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harold van den Koedijk (foto) van Velux,laat aan de hand van experimenten zien hoe deze instrumenten ingezet kunnen worden door ontwerpers en bouwers.  VE = Ventilatie LUX = licht. 

Hij vertelt dat er -nog-  te weinig kennis is bij architekten en bouwers op dit gebied en dat VELUX dus graag hun kennis wil delen! NB gratis te downloaden > http://viz.velux.com  

Ook zoekt men visionaire architekten...In zo'n 6 experimenten in 5 verschillende landen in 3 jaar is dit idee al toegepast (het vooraf kunnen bekijken hoe de lichtinval zal zijn, hoe de zon zich verhoudt gedurende de dag, hoe donkere plekken  op een 'natuurlijke manier'  lichter kunnen worden...maar helaas nog niet toegepast in Nederland ;-)) 

klik op foto voor filmpje >

 

 

 

 

 

 

< Waar de 6 experimenten wél zijn uitgevoerd: Denemarken 2x (2009); Oostenrijk (2010); D' land (2010); UK (2011) en Frankrijk (2011)

< klik op foto voor filmpje

 

De Uitdaging is nu (Europese Unie): tegen 2020:  20% verlaging energiegebruik en CO2-uitstoot;

20% van het totale energie-gebruik in duurzame energie (haalt Nederland niet...zal hooguit 15% worden,,,D' land haalt wel 35%)

40% van energiegebruik in Europa zit in gebouwen...90% van onze tijd brengen we door in gebouwen en 

30% van de gebouwen heeft géén gezond binnenklimaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten slotte gaat ir. Sander Mirck (foto, met Ans van Berkum) in op een 2-tal projekten die hij ontworpen heeft in Almere

Het recent opgeleverde projekt Town House AYK in de wijk Noorderplassen en het Daylighthouse in Almere Haven zijn een voorbeeld van de synergie tussen leefkwaliteit en duurzaamheid.

 

< klik op foto voor filmpje (waarin hij  stukje film laat zien zoals uitgezonden op Omroep Flevoland oa zijn 'houten huis')

 

 

 

 

 

 

Interessante vraag van Mirck aan architekt Raymond Hattum: 'is ZONlicht onderdeel van DAGlicht?'

 

 

 

 

NB De avond duurde véél langer dan de bedoeling was....veel sprekers en interessante discussies met het aanwezige publiek....drankje na en vol kennis naar huis!

 

 

open: 19.30 uur - aanvang lezing: 20.00 uur - einde lezing, met aansluitend gesprek met de zaal: 21.30 uur - de avond is gratis toegankelijk.

 


 

9 november 2011: Stefan Schuwer in het bestuur van de NEPROM

 

Stefan Schuwer, bestuurder van Ymere, is per 1-11-11 gekozen als bestuurslid van de NEPROM, de vereniging van professionele projektontwikkelaars. Het is voor het eerst dat een vertegenwoordiger uit de corporatiesector lid wordt van dit bestuur. Stefan Schuwer volgt Daan van der Vorm (Vorm Ontwikkeling) op die na 6 jaar afscheid neemt als bestuurslid. De NEPROM is in 1974 opgericht en heeft meer dan 70 leden. De belangrijkste doelstelling van de NEPROM is het bevorderen van de samenwerking tussen de overheid en projectontwikkelingmaatschappijen bij de totstandkoming van vastgoedprojekten. Het bestuur van de NEPROM bestaat verder uit de volgende personen: Wienke Bodewes (voorzitter, Amvest), Nicole Maarsen (Maarsen Groep), Ton Hillen (Heijmans), Bart van Breukelen (Synchroon), Rob de Jong (Leyten) en Friso de Zeeuw (Bouwfonds) Meer info www.neprom.nl

De Raad van Commissarissen van Ymere heeft de heer mr. G. (Guido) van Woerkom (1955) per 14-12-11 benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ymere. Van Woerkom is in het dagelijks leven hoofddirekteur van de ANWB, net als Ymere aktief is op het snijvlak van het publieke en private domein. De benoemingstermijn van Van Woerkom loopt tot 31 december 2015. Daarna is éénmaal herbenoeming voor een periode van maximaal 4 jaar mogelijk. Guido van Woerkom volgt als voorzitter de heer P. (Peter) Wilson op, die van 2002 t/m 2011 de voorzittershamer hanteerde van de Raad van Comm. Ymere. Naast hem nemen vanwege het aflopen van de benoemingstermijn eind 2011 ook de heer Van Mook (vice-voorzitter) en de heer Krol afscheid als commissaris van Ymere. Omdat de Raad van Comm. krimpt van 9 naar 7 leden, worden zij niet opgevolgd. De heer Brethouwer is de nieuwe vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

 


 

 

Al in 2003 ging het over het theater en het CKV....de kunstlinie....

Jeroen Mulder verlaat Leefbaar Almere omdat hij 79.3 mjn euro veel te veel geld vindt voor een theater; ziet dat als een 'luchtballon'

Eigenlijk...mochten de bewoners kiezen uit 5 ontwerpen...en de overgrote meerderheid koos voor Libeskind...en DUS....werd het SANAA

 (het Japanse architektenburo SANAA van Kazumo Sejima en Ryue Nishizawa uit Tokio).

Op deze cartoon (greta verduin) uit 2003: Frits Huis (met 'made in Japan'), Jeroen Mulder, Nico van Duijn

 

 

 

Vooral ook omdat Daniel Libeskind een prachtig ontwerp had gemaakt (met die 'krul' naar boven) dat toen slechts 50 miljoen gulden zou gekost hebben!

Libeskind hield dit jaar een Lezing in het Tropenmuseum in A'dam -  scroll naar 27 januari 2011

 

Niet verwonderlijk dat de boel dreigt failliet te gaan....was al te voorspellen en was ook voorspeld: een groot 'schip van bijleg' zou het worden.....dat klopt dus! 3.3 miljoen euro moet de gemeente Almere ieder jaar 'bijleggen'!

Het CKV had nooit aan deze grootheidswaanzin moeten meedoen....'Broedplaats van kunst'? Kom nou toch, daar is dit veel te luxe voor en totaal verkeerd qua lichtinval, en bloedheet als de zon erop staat;al met al onmogelijk om in te werken (en niet alleen vanwege alle voorwaarden van het architektenburo) Het gebouw de Kunstlinie in Almere kost de gemeente jaarlijks miljoenen euro's. 

 

Om kostendekkend te zijn zou het prestigeuze gebouw ieder jaar 4 miljoen moeten opleveren. 

 

Maar...de 2 huurders, de Schouwburg en het CKV, betalen nog geen 7 ton aan huur. (accountantsburo PWC heeft eea onderzocht omdat de huurders meenden te veel huur te betalen...dat blijkt dus véééél te weinig geweest te zijn! Per 1 januari 2012 loopt het huurkontrakt van het CKV af....

 

 


 

 

2 november 2011: interessant artikel Ver.Eigen huis over kosten onderhoud woning

Eigenwoningbezitters hebben de afgelopen 12 maanden gemiddeld bijna € 3.800,- uitgegeven aan regulier en groot onderhoud van de woning en nog eens € 1.000,- aan verbeteringen van hun huis. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder eigenwoningbezitters in Nederland. Vooral in de huidige woningmarkt zijn goed onderhouden huizen, die aan de eisen van de huidige tijd voldoen gemakkelijker te verkopen en daardoor ook waardevaster. Eigenwoning- bezitters gaven in de afgelopen 12 maanden per maand gemiddeld circa € 400,- uit aan onderhoud én verbetering van de woning. Dat is € 4.800,- op jaarbasis.

Aan regulier onderhoud gaf de Nederlandse eigenwoningbezitter in de afgelopen 12 maanden gemiddeld ruim € 2000,- uit. Denk hierbij aan kleine reparaties en klusjes, zoals tuinonderhoud, onderhoud aan de cv-ketel, kleine dakreparatie en het verhelpen van verstoppingen. Ook het laten schilderen van het huis valt onder de noemer ‘regulier onderhoud’. Wie zijn huis goed wil onderhouden, moet dus rekening houden met de kosten van doorlopend onderhoud. De verschillen kunnen per huis natuurlijk sterk uiteenlopen.

Groot onderhoud. Ook het prijskaartje voor groot onderhoud varieert per huis. Gemiddeld ging in de afgelopen 12 maanden ruim € 1.700,- op aan groot onderhoud, zoals het vervangen van dakbedekking, het plaatsen van een nieuwe keuken of het vervangen van de cv-ketel. Wie jaarlijks dit bedrag reserveert voor dergelijke grote uitgaven, kan eens in de 3 à 4 jaar het huis weer up-to-date maken.

Met goed onderhoud voorkom je dat je huis in waarde daalt. Met verbeteringen kun je waarde toevoegen aan je woning. Bijvoorbeeld door de woning van een uitbouw te voorzien, een dakkapel te plaatsen of door isolatiemaatregelen te nemen. Voor verbeteringen aan de woning betaalden eigenwoningbezitters in de afgelopen 12 maanden gemiddeld zo’n € 1.000,-. Wie ieder jaar dit bedrag opzij zet, kan eens in de circa 5 jaar een groter bedrag uitgeven aan verbetering van de woning. Of dit genoeg is, verschilt per woning. “Bovendien zullen eigenwoningbezitters door de crisis waarschijnlijk minder aan woningverbetering hebben gedaan dan normaal”, licht Bob Maas, woningmarktspecialist van Vereniging Eigen Huis, toe. “Grote kans dus dat de werkelijke kosten hoger uitvallen.” Isolatiemaatregelen, zoals het isoleren van de woning, zijn soms overigens ook belangrijk voor het waardebehoud van de woning. Maas: “Door de stijgende energiekosten letten huizenkopers steeds meer op de energiezuinigheid van woningen.”

verenigingeigenhuis@ campagnes.veh.nl

 


 

 

dinsdag 1 november 2011: expo (C)ARTograaf jan Schilder bij casla

 

 

 (C)ART Jan Schilder: cartograaf, ontwerper, tekenaar en vormgever van de Provincie Flevoland exposeert dinsdag 1 november 2011 

vanaf 16:30 uur in Casa CASLa (Weerwaterplein 3 - Almere)  

 

Inleider is André Geurts (conservator Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad), 

waarna Leen Verbeek (Commissaris van de Koningin Flevoland) de expo opent >

 

 

 

woensdag 2 november 2011: documentaire over getty museum in  denieuwebieb

 

De film: Concert of Wills  begint om 20.00 uur. Inleiding door Michiel van Iersel, curator,schrijver en mede-oprichter van buro Non-Fiction. Entree: 2,50  Concert of Wills is een prachtige documentaire van Susan Froemke, Bob Eisenhardt en Albert Maysles over de bouw van het Getty Center in Los Angeles. Het voert de kijker langs de moeizame ontstaansgeschiedenis van het museum en toont momenten van frustratie en verhitte debatten, maar vooral van compromis en samenwerking. Meer info www.casla.nl

 

 


 

 

28 oktober 2011: Ymere wint cobouw Award beste opdrachtgever in de bouw 2011

 

 

Op 26 oktober 2011 is woningcorporatie Ymere tot beste opdrachtgever in de bouw verkozen (in categorie woningcorporaties) 

( voor de Cobouw Awards 2011 waren in de categorie 'Woningcorporaties'  3 genomineerden: de Alliantie; Woonzorg; en Ymere )

 

 


 

27 oktober 2011: armando museum gaat verhuizen naar utrecht

 

Het  Armando Museum  verhuist naar alle waarschijnlijkheid van Amersfoort naar Utrecht. De gemeente Amersfoort heeft geen geld meer om het in 2007 afgebrande museum te herhuisvesten en Utrecht heeft ruimte op landgoed Oud-Amelisweerd. Dat hebben B en W van Amersfoort geschreven in een brief aan de raad. Het college stelt voor de rijkssubsidie die de stad voor 2012 en 2013 krijgt voor het museum in te zetten voor de verhuizing en daar zo 1 miljoen euro aan bij te dragen.
Het Armando Museum was sinds 1998 ondergebracht in de Elleboogkerk, die in 2007 afbrandde. In 2010 bleek dat het voor Amersfoort door bezuinigingen op cultuur moeilijk zou worden om het museum, inclusief verwacht exploitatietekort, voor Amersfoort te behouden. Stad en provincie Utrecht en de voor de collectie verantwoordelijke stichting wilden meewerken aan een verhuizing naar Oud-Amelisweerd, een 'interessante omgeving voor het oeuvre van Armando', aldus het Amersfoortse college.  

bron: ANP


 

casla meldt: annulering 2-gesprek op woensdag 19 oktober 2011

 Helaas waren er niet genoeg aanmeldingen om dit tweegesprek  (Eindhoven-Almere The Reality Check) doorgang te laten vinden.

 


 

 

14 oktober 2011: Noordkant (= vanaf de Hogering) Almere-Poort ontsloten

 

 

De gemeente Almere heeft weer een mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van Almere-Poort

 

Na de realisatie van de westelijke ontsluitingsweg, de Poortdreef, is Almere-Poort nu ook via de noordkant te bereiken, ofwel: vanaf de Hogering is het Homeruskwartier nu via de Godendreef daarmee verbonden.

 

De Godendreef zal straks aansluiten op de Poortdreef en vormt de noordelijke ontsluitingsweg van Almere-Poort. 


De Poortdreef werd vorig jaar al geopend. Deze weg loopt vanaf de Godendreef tot aan de Marinaweg en is de westelijke ontsluitingsweg van Almere-Poort. De Poortdreef wordt de belangrijkste toegangsweg voor de Kustzone, een projekt dat in investering-, grondwaarde en oppervlakte 3x groter is dan de ontwikkeling van Stadshart Almere.

 

Almere-Poort zal straks het stadsdeel zijn dat het beste te bereiken is. 

 

 

 

Dat biedt kansen voor de werkgelegenheid en ideaal voor werkgevers.

 

 

 


 

 

6 oktober 2011: eerste bewoners 'Rode Kater'

 

De Alliantie realiseerde 31 woningen in de Stripheldenbuurt in Almere-Buiten. Het zijn ruime huurwoningen, duurzaam en energiezuinige bouw met op het dak van de appartementen zonnepanelen en een windmolen. Nieuwe bewoners hebben zelf een keuken mogen uitkiezen en de appartementen zijn ook levensloopbestendig. Daarnaast is het complex een mooie variatie aan bedrijvigheid: 12 eengezinswoningen, 15 appartementen een kinderdagverblijf en ook 4 eengezinswoningen voor een bijzondere doelgroep. GGZ Centraal realiseert samen met de Alliantie met deze woningen een logeerhuis voor kinderen met psychiatrische problemen die thuis opgroeien.   

Op 24 november 2011 wordt het complex officieel geopend door Jan Kruis, de striptekenaar van Jan, Jans en de Kinderen, waar de naam 'de Rode Kater' natuurlijk aan gelinkt is. De belangstelling voor de huurwoningen was groot, alle woningen zijn dus intussen verhuurd via www.woningnet.nl

 

 


 

 

zaterdag 1 oktober 2011: 16 eiland-kavels n' plassen-west in 2 uur verkocht!

 

Vrijdagavond 31/10/11 lagen al 2 potentiele kavel-kopers voor de deur van het Stadhuis Almere om zeker te zijn van 'hun kaveltje' dat zaterdagochtend in de verkoop zou gaan....Het heeft de moeite geloond want de 16 kavels aan Noorderplassen-West  waren in 2 uur tijd uitverkocht (en nog 10 geinteresseerden op een wachtlijst)

 

scroll naar beneden naar 28 juli 2011

Wethouder Adri Duivesteijn
noemt de snelle uitverkoop een groot succes :'de woningen die eerder op deze plek werden aangeboden zijn nooit verkocht. Nu het gebied is aangewezen voor particulier opdrachtgeverschap zijn de kavels in 2 uur uitverkocht. Midden in crisistijd. Terwijl ontwikkelaars bijna niet meer bouwen, zie je nu in Almere overal woningen uit de grond schieten. Er heerst een grote bedrijvigheid.'

Waterrijk
Noorderplassen-West ligt bij het Markermeer,
achter de Oostvaardersdijk.In deze wijk zijn o.a. 5 eilanden gerealiseerd. Daarvan waren er al 2 voor zelfbouw beschikbaar. Het middelste en tevens laatste eiland werd ook verkaveld tot 16 kavels voor vrijstaande of 2-onder-1-kapwoningen. Een houten brug geeft toegang tot het eiland. Alle kavels grenzen aan het water.

Vrijstaand of niet?
De 16 kavels zijn geschakeerd rondom een pleintje, centraal op het eiland. Alle kavels hebben het uitzicht dat je op een eiland mag verwachten. De kavels aan de oostzijde hebben ultiem uitzicht: over de Natte Graslanden richting de Lepelaarplassen. Het geeft een indruk hoe Nederland er vroeger uit moet hebben gezien: moerasgebied, met uitgestrekte plassen en woeste graslanden. De kavels variëren in grootte van 455 tot 935 m2 en zijn geschikt voor het bouwen van een vrijstaande of 2-onder-1-kapwoning. De kavels zijn medio 2012 bouwrijp.

 

 


 

 

22 september 2011: Corio start her-ontwikkeling Metropole

 

Corio heeft donderdag 22 september 2011 het startsein gegeven voor de herontwikkeling van het projekt de Metropole in Almere. Format Architeken is verantwoordelijk voor het ontwerp; het voormalige Metropole Theater wordt nu een modern en eigentijds winkelcomplex. De herontwikkeling duurt circa 1 jaar. Corio heeft in Almere, naast de Metropole, het Stationsplein, een groot deel van de Stationsstraat en ‘t Circus in bezit.


Belangrijkste huurder van het winkelcomplex is Primark;  de vestiging in de Metropole wordt de 4e vestiging in Nederland van de modeketen en met 6.500 m2 tevens de grootste. 


Om de start van de herontwikkeling te markeren, vond een officiële bouwstart plaats door de wethouder Economische Ontwikkeling Ben Scholten, samen met de  direkteur van Corio Vastgoed Ontwikkeling Paul Tankink.

 

'De herontwikkeling van Metropole is een mijlpaal voor de ontwikkeling van Stationsplein en Stationsstraat. Hierdoor ontstaat een vernieuwde en nog aantrekkelijkere winkelroute vanaf station Almere Centrum. Met het groeiende Ierse retailbedrijf Primark als trekker, is het een mooie aanwinst voor de portefeuille van Corio.aldus Paul Tankink.
Wethouder Scholten
: “Ik ben blij met deze investering van Corio. Het past bij alle andere ontwikkelingen in het centrum van Almere. Het Stadscentrum van Almere is uniek en het is pure winst dat mensen die met de trein komen straks meteen een moderne blikvanger zien als ze het station uitlopen."

 


De verwachting is dat er vanaf eind 2012 volop gewinkeld kan worden bij Primark Almere.
 


Over Corio: Corio is één van de grootste beursgenoteerde beleggers in vastgoed, met een focus op retail in Europa. 

De portefeuille van € 7,2 miljard bestaat voor 96% uit winkelcentra in Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en Turkije. Het aktieve hands-on management van Corio’s lokale management organisaties levert een toegevoegde waarde op voor consumenten, huurders en uiteindelijk de aandeelhouders. In Nederland is Corio onder andere eigenaar van Hoog Catharijne in Utrecht en Alexandrium Shopping Center in Rotterdam.

 

 


 

 

21 september 2011: College akkoord met ontwerp bestemmingsplan 'Almere Hout-Noord'

 

Het college van B & W is akkoord gegaan met ontwerp en verwerking van de reakties uit vooroverleg en inspraak.

 

Het ontwerp bestemmingsplan 'Almere Hout-Noord' heeft betrekking op Nobèlhorst (de eerste woonwijk in het nieuwe stadsdeel Almere Hout Noord) en op het nieuwe bedrijvenpark A6ParkIn het ontwerp bestemmingsplan zijn de reakties op het voorontwerp bestemmingsplan verwerkt. H

 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Almere Hout- Noord’ zal na de gebruikelijke aankondiging in Almere Vandaag en op gemeenteblad.almere.nl  gedurende 6 weken ter inzage liggen bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het Stadhuis. 

Het ontwerp bestemmingsplan zal ook digitaal te bekijken zijn > www.almere.nl  en  www.ruimtelijkeplannen.nl

 

  In de bekendmaking kun je zien hoe en binnen welke periode belanghebbenden kunnen reageren op de plannen.

 

scroll naar beneden naar 31 augustus 2011 (daar staan nog meer links...)

 

 


 

 

10 september 2011: villa van diepen in de verkoop

 

 

 

John van Diepen, oa initiatiefnemer van De Opstap (een van de eerste projekten om je eigen woning te bouwen; en Villa Corsini, idem maar dan als starters- woningen) 

en winnaar van de Architektuurprijs 1999 met zijn vrijstaande Villa van Diepen (van architekt René van Zuuk, in de Filmwijk) 

gooit zijn woing nu in de verkoop na 15 jaar (bouw was in 1996) 

 

Lees er alles over en bekijk de foto's > HIER 

 

zondag 10 september 2011: jonge monumentendag almere per fiets

 

Fietstochten over de Schaalsprongas van Almere 

Ook dit jaar organiseert Casla de Jonge Monumentendag, nu met fietsroutes over de Schaalsprongas. Er wordt gestart met een ontbijt en presentatie over deze as door >  Ivonne de Nood  Landschapsarchitekt (bij de gemeente Almere). 

In nog geen 40 jaar is Almere uitgegroeid van een lege zandvlakte tot een stad met bijna 190.000 inwoners. Veel mensen zijn tevreden over Almere, omdat zij  van de ruimte houden, het vele groen, het omringende water en de meer kernen struktuur (=verschillende wijken) zoals ooit bedacht door de ontwerpers.  

Maar nu staat  Almere voor een nieuwe opgave (als de crisis en economie dat tenminste toelaten ;-)) Tot 2030 zal de stad dan gaan verdubbelen met 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen. Hiervoor is de Schaalsprongas ontwikkeld. Een as tussen de kust (west-Almere) en de bosrijke polder (oost-Almere). Langs deze as komen nieuwe kernen, worden groengebieden verder ontwikkeld en (ook?) in de bestaande stad geïnvesteerd.

Casla en de gemeente Almere hebben 2 fietstochten uitgezet over deze as

----> op de Dag van de Architektuur op 25 jui jl. gingen we varen, vandaag op Jonge Monumentendag gaan we fietsen! <---

- een kustroute leidend naar het water 

- een polderroute, via het Almeerse groen, naar het open polderlandschap. 

Tijdens de Jonge Monumentendag zijn er meefietsende gidsen voor aanvullende informatie. 

Programma zaterdag 10 september 2011: 9:30 uur  Ontbijtbuffet in Casa Casla; 10:00  uur Welkomstwoord Ans van Berkum, direkteur Casla (zie foto)  10:05  uur Presentatie door Ivonne de Nood, landschapsarchitekt gemeente Almere; 10:20  uur;  Start fietstocht olv deskundige gids; 11:15 uur  Rustpauze met drankje in de Landgoedwinkel (polderroute) of bij Floating Life (kustroute); 12:30 uur Terugkeer bij CasaCasla voor dorstlesser als afsluiting.

 

foto: greta verduin

 

Deelname gratis - aanmelden met voorkeursopgave voor kustroute of polderroute bij > j.flapper@casla.nl 

 

 

- hoofdsponsor is dit jaar woningcorporatie Ymere -

 


 

 

2 september 2011: nieuwbouw van eesterenplein gaat supersnel!

 

Vrijdag 2 september 2011, is het al zo ver! Van de geplande 42 sociale huurwoningen voor 55+ gaan er al 14 in de verhuur via www.woningnet.nl

De 42 woningen worden verspreid over 3 momenten aangeboden en wel in de Woningkrant van 2, 16 en 30 september 2011. Per keer kunnen woningzoekenden maximaal op 3 woningen reageren. Dit betekent dat zij in totaal op maximaal 9 woningen kunnen reageren. Het betreft Eesterenplein no. 73 t/m no. 255. Alle woningzoekenden van 55 jaar of ouder kunnen op de woningen reageren. De helft van de woningen wordt aangeboden met de Voordeelregeling. Dat betekent onder andere dat bewoners die al in de Bouwmeesterbuurt wonen voorrang genieten bij de toewijzing. De hele oplevering is gepland voor de zomer van 2012.

Toekomstige bewoners krijgen nog verschillende keuzemogelijkheden om keuken en badkamer naar eigen smaak te kunnen inrichten. Daarnaast biedt het de mensen die al lang wachten op een seniorenwoning in de buurt, zekerheid. Tussen de steigers verrijst een nieuw gebouw met daarin het buurt-gezondheidscentrum een gymzaal, horecaruimte en 42 levensloopbestendige appartementen voor 55-plussers. De appartementen hebben een royale woonkamer met een open keuken en 2 slaapkamers. De woningen zijn ruim van opzet en beschikken allemaal over een balkon. Op de begane grond is een gezamenlijke fietsenberging en een scootmobiel- stalling. Ook is er een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners-aktiviteiten. 

En als afsluitende verrassing komt er bovendien nog 'iets van Kunst' in de buitenruimte ;-))

-------------------------------

Op 29 augustus 2011 zag het van Eesterenplein er al ineens zó uit!

 

 

 

                          Op 11 mei 2011 zag het van Eesterenplein er nog zó uit....                                                       ......en zo op 18 juli 2011 

                             (het bouwterrein omheind met teksten als Merhaba, Willkommen, Welcome, Bienvenue, Welkom)

 

 

 

 

 

 

 

scroll naar beneden naar 22 maart - en 2 maart 2011  voor allerlei info ( in foto's en filmpjes)

 

 


 

 

31 augustus 2011: ymere en almere tekenen voor stadsdorp  nobèlhorst

 

 In NobèlHorst, stadsdorp voor initiatieven, kunnen mensen zich op alle mogelijke manieren vestigen. Hier komen ondernemingszin, ecologie en uitwisseling van ervaring en talent samen. De gemeente Almere en woningcorporatie Ymere bekrachtigden met het ondertekenen van een zogeheten koop- en realisatieovereenkomst hun huidige en toekomstige samenwerking aan het stadsdorp NobèlHorst (voorheen bekend als Almere-Hout Noord). In de komende 8-10 jaar verrijst tussen de bosrand van Almere-Hout en de Flevopolder een wijk met zo’n 4.300 woningen, waar ook veel kleine en grote ondernemers zich zullen vestigen. In het gebied krijgen bewoners en gebruikers volop de ruimte en mogelijkheden om straks hun woondroom, bedrijfslokatie of combi hiervan waar te maken.

Mensen maken de stad
Wethouder Adri Duivesteijn
: 'wij gaan van Almere-Hout Noord, van onderaf, met veel ruimte voor initiatieven van toekomstige bewoners en gebruikers, een sociaal duurzame wijk maken. Dat houdt in ieder geval in dat de wijk van goed doordacht wordt ontworpen en gemaakt, en daarmee straks en in de toekomst aantrekkelijk is.  Een sociaal duurzame wijk is een wijk die na de oplevering alleen maar beter wordt. Wonen en werken gaan samen met milieubewustzijn en gemeenschapszin. Er is alle ruimte voor initiatieven en ideeën van toekomstige bewoners, ondernemers en anderen die zich er willen vestigen. Mensen maken de stad.'

Ymere-bestuurder Stefan Schuwer: (klik ook>
HIER)  'als mede-regisseurs van Nobelhorst gaan wij een zeer vernieuwende vorm van gebiedsontwikkeling in. De toekomstige bewoner en/of  ondernemer wordt vanaf het 1e moment meegenomen in de planontwikkeling en dat is voor ons als bestuurders en ons team een grote uitdaging. Maar we hebben vertrouwen in elkaar en de reakties van belangstellenden maakt dat wij overtuigd zijn dat we de juiste koers zijn ingeslagen en de juiste aanpak hebben gekozen, vooral ook in deze crisistijd. Ymere en de gemeente staan borg dat de wijk met een zodanige kwaliteit wordt ontworpen en gerealiseerd dat zij door de jaren heen haar aantrekkelijkheid behoudt en steeds aantrekkelijker wordt. Mensen maken de stad'.  

 

En deze manier van werken slaat aan. Het 1e deel van de wijk, met in totaal ruim 250 woningen/kavels, wordt voor zo’n 70% ‘gevuld’ met initiatieven uit de markt. De overige woonwensen worden via woonwensen-onderzoek, ontmoetingen met belangstellenden en via de website www.nobelhorstalmere.nl geïnventariseerd. De ideeën lopen zeer uiteen: er zijn mensen die graag mee willen denken, mensen die zelf aan de slag willen, soms met grootse ideeën.

Ondernemers: nu plannen maken, aan de slag in 2012
Er is alle ruimte voor ondernemers, die aan de slag willen in het stadsdorp, ook voor bedrijven die al in 2012 aan de slag willen. Dat kan op veel manieren: zelfbouw, in combinatie met een woning, een bedrijfsruimte in de tuin, of het afnemen van bedrijfsruimte in koop of huur. Zo wordt het gat tussen zolderkamer en bedrijventerrein gevuld en moet Nobelhorst de ondernemende wijk worden waar we op rekenen.

Starten rond de Brink in 2012
Eind van dit jaar
verwacht de projektorganisatie in verkoop te gaan met kavels en woningen en de start bouw is voorzien voor de zomer van 2012. De start van de bouw vindt plaats rond één van de brink, die straks de logische ontmoetingsplaats wordt, met winkels, de school én de eerste buurtschuur van Nobelhorst.

Inspiratie? Het InitiatievenLab!
Op een online ‘InitiatievenLab’
op
www.nobelhorstalmere.nl  kunnen voorstellen, ideeën en initiatieven worden geplaatst. Dat kunnen ook ideeën zijn van mensen die niet persé zelf willen bouwen: ook suggesties van huurders of kopers van woningen of bedrijfsruimten zijn van harte welkom.

 

----------------------------------------------------

 

TIP: kijk ook bij > 27 juli - 25 juni - 12 april - 1 maart en 12 januari 2011 (waar ook nog links staan naar verwante items van 2010 en 2009)

 

 


 

 

28 juli 2011: geen drijvende woningen meer maar vaste kavels op eiland N'Plassen (west)

 

 

De gemeente Almere gaat het ‘Boon-eiland’  het middelste van de 5 vierkante eilanden in Noorderplassen-West, geschikt maken voor uitgifte van 16 partikuliere kavels. 

 

De gemeente komt met dit plan nu blijkt dat het concept van projektontwikkelaar De Peyler, met drijvende woningen, niet haalbaar is.  

(Piet Boon was bij de eerste plannen de ontwerper van de beoogde drijvende woningen; en al gaan die drijvende woningen niet door...in het informele circuit hangt zijn naam nog wél aan dit te ontwikkelen eiland, vandaar  ;-))

 

De gemeente heeft nu voor het eiland een inrichtingsplan opgesteld met 16 kavels, bestemd voor partikulier opdrachtgeverschap (PO). Het eiland zal worden vergroot tot 100 bij 100 meter conform het geldende bestemmingsplan en in lijn met de andere 4 eilanden. Naar verwachting zullen de kavels 1 oktober 2011 in de verkoop gaan, en zal het vergroten en bouwrijp maken van het eiland in de zomer van 2012 plaatsvinden.

Noorderplassen-West is populair onder zelfbouwers vanwege de kombinatie van stedelijk gemak en rust van de natuur. Je kunt er middenin het bos of op een eiland rechtstreeks aan het water wonen. Een belangrijk deel van de wijk is al door bewoners zelf gebouwd. In 2008 zijn 198 kavels rond de havenkom in verkoop gegaan. In 2009 zijn 55 kavels in en aan de bosrand van de wijk uitgegeven; in 2010 44 ibba (ikbouwbetaalbaarinalmere)-kavels en in maart 2011 22 kavels.

 

 


 

27 juli 2011: almere-Poort krijgt shiv mandir

 scroll ook naar beneden naar 17 april 2011

 

Vorige week heeft de Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam een koopovereenkomst getekend voor een kavel in Homeruskwartier-Centrum in Almere-Poort. De stichting wil op deze plek een Hindoestaans Cultureel Centrum (Shiv Mandir) realiseren. Dit bijzondere initiatief zal een belangrijke bijdrage leveren aan een levendig centrumgebied voor de wijk (het Hindoestaans Cultureel Centrum komt op de hoek van de Trojestraat/ Agamemnonsingel) De Shiv Mandir biedt naast religieuze diensten ook ruimte voor lezingen, bruiloften, taalcursussen, yoga, meditatie en muziek. De gemeente Almere vindt het belangrijk dat dit soort maatschappelijke voorzieningen tot stand komen. Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad zullen daarom de komende jaren ruim 20 voorzieningen gerealiseerd worden in de stad. 

 

Uitnodigend karakter

Het ontwerp van de Shiv Mandir heeft een kenmerkende gopuram (toren) aan de oostzijde van de kavel. Het gebouw wordt op maaiveldniveau voorzien van gevelopeningen zodat de aktiviteiten binnen ook buiten te zien zijn, waardoor de Shiv Mandir een uitnodigend en vriendelijk karakter krijgt. De verwachting is dat de stichting in 2012 een aanvraag doet voor de omgevingsvergunning. Na verlening van de omgevingsvergunning wordt gestart met de bouw van de Shiv Mandir. 

Homeruskwartier-Centrum

Begin 2010 zijn de kavels in Homeruskwartier-Centrum in de verkoop gegaan. Het centrum wordt, geheel in lijn met het Homeruskwartier, op basis van particulier initiatief ontwikkeld. Voor 5 initiatieven is inmiddels een koopovereenkomst gesloten: naast de Shiv Mandir gaat het om een doe-het-zelfzaak, een tropische levensmiddelenwinkel, een optometristenpraktijk en een Bouwgroep met 25 appartementen. De bouwstart van de Shiv Mandir wordt na de zomer verwacht.

 

 

 


 

 

25 juli 2011: Nobélhorst, nu al geliefd om landelijke ligging en dorps karakter 

 

De wijk Nobelhorst, eerder bekend als Almere Hout Noord, staat hoog op de verlanglijst van woningzoekenden: het ligt in Almere-Hout, het recreatieve, bosrijke deel van Almere, dat het dichtst bij het Gooi en de A27 ligt. Mensen die hebben meegedaan aan het woonwensenonderzoek vinden de ligging aantrekkelijk: 34% zegt zeer aantrekkelijk, nog eens 21% een beetje aantrekkelijk. Het gaat dan om het groen, het bos en de ruimte. Maar nog hoger is de waardering voor de plannen. Maar liefst 58% vindt de eerste beelden aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk, nog eens 20% een beetje aantrekkelijk. Hierin worden de kleinschaligheid, het dorpse karakter en de ligging aan het landelijk gebied en bos gewaardeerd.

 

Vind je eigen sfeer in stadsdorp Nobelhorst. Het woonwensenonderzoek heeft inmiddels geleid tot het uitwerken van verschillende buurtsferen. Het gaat dan bv. om buurtjes waarin ontmoeting centraal staat. Duidelijk is dat veel mensen juist dat dorpse karakter waarderen. Tegelijkertijd biedt het stadsdorp ook plekken die juist geschikt zijn voor rustig wonen met allure, bv. langs de randen van het bos. Voor hen zullen buurtjes worden gemaakt met een sterk landelijk karakter. Of je nu voor stoer en landelijk gaat, voor romantisch, of eigentijds design, alles is hier te vinden tzt.

 

Vanaf eind 2011: te koop en te huur. Stadsdorp Nobelhorst komt op bijzondere wijze tot stand: in een robuust ’frame’ van groen, water en hoofdwegenstructuur zal de wijk organisch groeien. Per buurt van ongeveer 250 à 300 woningen ontstaat een eigen sfeer. Eind 2011 zijn de eerste kavels en huizen te koop en te huur, de start bouw is voorzien voor de zomer van 2012. Uiteindelijk gaat het om zo’n 4.300 woningen en vele bedrijven. Er is binnen de buurtjes ook volop ruimte voor ideeen en initiatieven van toekomstige bewoners, ondernemers en anderen die zich er willen vestigen.

 

Starten rond de Brink in 2012. De start van de bouw vindt plaats rond één van de brinken, die straks de logische ontmoetingsplaats wordt, met winkels, de school én de 1e buurtschuur van Nobelhorst. In elke buurt komt zo'n buurtschuur, die door bewoners en ondernemers zelf kan worden ingevuld.

 

Ondernemers: nu plannen maken en an de slag in 2012! Er is volop ruimte voor ondernemers, die aan de slag willen in het stadsdorp, ook voor bedrijven die al in 2012 aan de slag willen. Dat kan op veel manieren: zelfbouw, in combinatie met een woning, een bedrijfsruimte in de tuin, of het afnemen van bedrijfsruimte in koop of huur. Zo wordt het gat tussen zolderkamer en bedrijventerrein gevuld en moet Nobelhorst de ondernemende wijk worden die er nodig is.

 

Inspiratie? Het InitiatievenLab! Op een online ‘InitiatievenLab’ op www.nobelhorstalmere.nl kunnen voorstellen, ideeën en initiatieven worden geplaatst. Dat kunnen ook ideeën zijn van mensen die niet persé zelf willen bouwen: ook suggesties van huurders of kopers van woningen of bedrijfsruimten zijn van harte welkom.

 

 


 

PS  Dag van de Architektuur Almere

 

25 juni 2011: nieuwe naam van almere hout noord wordt 'nobélhorst'


Zaterdag 25 juni 2011 waren ruim 150 aanwezigen getuige van de onthulling van de naam ‘Nobelhorst’, eerder bekend als ‘Almere Hout Noord’. De nieuwe naam werd bekend gemaakt tijdens de Dag van de Architektuur, op lokatie dit jaar. 

Anja Winters, projektdirecteur (Ymere) over de nieuwe naam:

 

De naamgevingscommissie heeft gezocht naar een naam die aansluit bij de kernwaarden van ons stadsdorp: ondernemend, ecologisch en talentvol. Talentontwikkeling en Nobelprijswinnaars, dat is een mooie combinatie.” 

En lacht: “Alfred Nobel was de uitvinder van dynamiet, wij bieden ruim een eeuw later toekomst aan een dynamisch stadsdorp!”

 

 Aldus staat vermeld op de website van (vh) Almere Hout Noord......

 

Maar...het spijt me te moeten zeggen: de verklaring van de nieuwe naam en de uitleg klopt niet!

 

Alfred Nobel was wél de uitvinder van het dynamiet: dat zijn ontplofbare stoffen  maar....daar krijg je géén dynamische wijk mee! 

(nou ja, als je de lucht in wil vliegen...) 

 

Maar wil men een dynamische wijk....dat woord is afgeleid van 'dynamiek' dat staat voor: beweging, vaart, kunst van het gebruik....

 

.en die verklaring past volgens Kunst-enzo heel wat beter bij de doelstellingen van (vh) Almere Hout Noord ;-))

 

 


 

 

25 juni 2011: op de dag van de architektuur gaan we varen.....

 

- in het teken van 'Wijk voor Inititieven' - Almere Hout Noord -

en...onthulling nieuwe naam voor de wijk ‘Almere Hout Noord’

 

Er wordt vertrokken vanaf CASA CASLa aan het Weerwaterplein om 10.00 uur met een boot die ons brengt naar de toekomstige 'Wijk voor Initiatieven', ook bekend als 'Almere Hout-Noord' , een grootschalig projekt van woningcorporatie Ymere voor een totale wijk met woningen, bedrijfjes, wegen en vooral veel water en groen. Zoals tot nu toe ieder jaar: de toegang is gratis maar wél graag van tevoren aanmelden via > jj.flapper@casla.nl   info > www.casla.nl 

Ochtendprogramma:  een tocht over water naar Almere Hout-Noord waar men wordt ontvangen met het traditionele  Architektuurontbijt. 
In Almere Hout Noord   ontstaat een gebied waar mensen iets met elkaar hebben, waar ondernemen in je woonomgeving  gewoon is, waar kinderen 
(en volwassenen!) kunnen banjeren in de natuur en waar talent tot wasdom komt door een inspirerende omgeving; een mix van wonen, werken, recreëren, en vooral: 
kontakt! Hier krijgen initiatiefnemers de ruimte: op je vrije kavel, in een bouwgroep, of met ideeën die verwerkt kunnen worden in projektmatige bouw. 
De bedenkers van de plannen voor Almere Hout-Noord geven op de Dag van de Architektuur op lokatie een toelichting op achtergronden, 
werkwijze en ambities voor het bijzondere stadsdorp. 
 
 

< Vlak naast het Oeverbos staat de Buurtschuur (in 2009 nog 'Wijkschuur' genoemd...): 

de beoogde ontmoetings- en belevingsplek voor initiatiefnemers, fans, geïnteresseerden en meer.


Datum: zaterdag 25 juni 2011 - Tijd:  11.00 tot 14.00 uur 

Lokatie: op de hoek van de Watersnipweg en de Vinkweg; je kunt parkeren aan de Watersnipweg. 

Programmaonderdelen

·         Primeur: onthulling nieuwe naam voor de wijk ‘Almere Hout Noord’; 

Belevingstocht door het gebied voor jong en oud; 

Presentaties en lezingen door CASLa en Anja Winters, Aleida Winkelman- Projektorganisatie Almere Hout-Noord; 

Buurtschuur: expo en presentatie nieuwe maquette van het gebied.

 
 
 
Middagprogramma in architektuurcentrum CASA Casla met opening EXPO om 15.00 uur met debat en dialoog

Almere Eindhoven:  A Tale of Two Cities 

Prominente sprekers uit Eindhoven en Almere gaan voorafgaand aan de opening met elkaar in gesprek over de 2 steden olv Jaap Huisman (foto)

In dezelfde jaren ’70 groot geworden als steden met een modern imago kunnen Almere en Eindhoven van elkaar leren. Met een vergelijkbaar inwonersaantal  zijn Almere en Eindhoven allebei te karakteriseren als cluster dorpen met een groeiend stedelijk karakter, maar gaat de vergelijking ook verder? De Expo toont parallellen en verschillen in de ontwikkeling van beide steden.  We maken kennis  met de zoektocht naar identiteit die hen in de greep houdt. Daar waar Eindhoven gebruik maakt van het erfgoed uit het industriële verleden en de omslag van produktie- naar denkstad is aangegaan, breidt Almere in vrijheid uit en schuwt de stad het architektonische en stedenbouwkundige experiment niet. Wat kunnen Eindhoven en Almere van elkaar leren voor de toekomst?

 ==========================

scroll naar beneden naar de datum 12 april 2011 ...met nog méér info en links van Kunst-enzo.nl

 

 


 

 

8 juni 2011: Prinses Máxima opende 'het KlokHUIS' in Almere-poort

 

klik > HIER

 


 

25 mei 2011: canonro bij casla

 

 

Presentatie Tom Maas, mede-samensteller van de CanonRO.nl

In CASA CASLa, aan het Weerwaterplein in Almere -  inloop 19.30 uur, begin lezing 20.00 uur

 

Nederland, bedacht en ontworpen door en voor mensen, wat kan met een goede Ruimtelijke Ordening worden bereikt?

VROM en Nirov hebben dit initiatief genomen om een canon van de RO samen te stellen. 

Tom Maas licht de totstandkoming toe en je kunt ook met hem in gesprek na afloop!

 

 


 

19 mei 2011: Mecanoo gekozen voor ontwerp nieuw cultureel centrum in china

 

Het Shenzhen distrikt Government heeft Mecanoo Architekten gekozen om een ontwerp te maken voor een 'museumcomplex' in Shenzhen, China. 

 

Klik > HIER

 


 

 

21 april 2011: wedstrijd voor architekten, kunstenaars e.d. voor 'New Harloheim'

'New Harloheim' - zo heet de nieuwe editie van de 2-jaarlijkse Ymere NAi Prijsvraag 2011


Ymere en het NAi
roepen architekten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitekten, kunstenaars, sociologen en economen op om in teamverband een strategische visie te ontwikkelen op het oostelijk deel van Haarlem, van de Waarderpolder t/m Schalkwijk. Opdracht is de verschillende delen van Haarlem aan elkaar te verbinden en tegelijk de positie van de stad in de Metropoolregio te versterken. Deelnemers aan de 2-jaarlijkse prijsvraag maken kans op een geldprijs. Tevens wordt het winnende ontwerp aangeboden aan de gemeente Haarlem en in november 2011 tentoongesteld in het NAi-gebouw. Meer weten? Alles is hier te vinden >
www.newharloheim.nl  

 

Vermoedelijk is de naam 'Haarlem' een verbastering van het middeleeuwse 'Harloheim', dat waarschijnlijk 'woonplaats gelegen op een hoge zandgrond (haar) in het bos (lo)' betekent. Dit is noemenswaardig want alleen het westelijke gedeelte van Haarlem ligt op zand. Het nieuwere oostelijke gedeelte is op veen en turf gebouwd en maakt dus ook geen deel uit van deze lange geschiedenis. Pas in de 20ste eeuw behoorde wat wij nu Haarlem-Oost en Schalkwijk noemen officieel tot de gemeente Haarlem. Haarlem-Oost als fenomeen is dus nog betrekkelijk jong en als met zo veel jongeren heeft ze (nog) een dynamisch karakter. Daar waar het historische centrum vanuit Haarlem wordt behouden en als erfgoed veelal beschermd tegen grote stedenbouwkundige veranderingen, is Haarlem-Oost een samenstelling van verschillende woontypes en -buurten, waar nog veel afgebroken, gebouwd en verschoven kan en zal worden.

De Ymere NAi prijsvraag 2011 neemt als titel weer de oorspronkelijke naam aan van het 'oude Haarlem' om daarmee te refereren aan het rijke verleden van Haarlem als gemeente, maar vooral ook om een parallel te trekken met de nieuwe stad aan de overzijde van het Spaarne. De ambitie is dan ook om visies te ontwikkelen die de aanwezige dynamiek in het oostelijke gedeelte op zo'n manier weten te organiseren en sturen dat die Haarlem als geheel, maar ook de omliggende regio raakt.

 


 

17 april 2011: almere krijgt hindoe tempel

 

In Amlere woont het merendeel van de Hindoes, in heel Flevoland zo'n 16.000, dus tijd voor een eigen gebedshuis. 

 

 

 

 

 

Het plan is er: 

 

Een tempel gewijd aan oppergod Vishnoe, het ontwerp van Ernst Kasanmoentalib, de grond is al aangekocht en er het geld voor de bouw is er ook al. 

 

De stichting Bharat Ram wil het definitieve ontwerp en de bouwaanvraag al vóór de vakantie, vóór 1 juli 2011, indienen bij de gemeente Almere. 

 

 

 

De tempel gaat een oppervlakte krijgen van ruim 2100 m2 en krijgt de naam 'Shri Vishnoe Mandir Almere'

(gewijd aan de oppergod Vishnoe)

 

Bedoeling is dat-ie komt in de nabijheid van het prachtige Pagode-achtige gebouw van restaurant Tang Dynasty  

langs de Evenaar in Almere-Buiten. 

 

Voorzitter van de stichting is Rammoeratsing Ramsanjhal

 

 

René van Straaten is projektleider van de gemeente Almere.

 

 

 

 

foto: Hindoegod Parvati, moeder van Ganesha (met de olifantenkop, zijn vader was Shiva)

 


 

12 april 2011: Gemeente Almere en Ymere breiden samenwerking uit

Vertrouwen in nieuwe werkwijze wordt bestendigd.

 

De gemeente Almere en woningcorporatie Ymere breiden hun samenwerking in Almere Hout-Noord uit. De 1e fase van Hout-Noord, de bijzondere wijk in stadsdeel Hout in Almere, is momenteel volop in voorbereiding. Het gaat om ruim 900 woningen en ondernemersruimten, waarvoor de eerste kavels en woningen dit najaar in de verkoop komen. Ymere (de voor de wijk verantwoordelijke woningcorporatie) en de gemeente Almere hebben nu ook afspraken gemaakt voor de 2e fase, vanaf 2015, met in totaal circa 500 woningen en volop mogelijkheden voor bedrijven

 

Almere Hout-Noord  - ‘Wijk voor initiatieven- omvat in totaal 4.300 woningen, waarvan 30% vrije kavels en 30% sociale sector. 

 

 

Wethouder Adri Duivesteijn: Je kunt zien dat er vertrouwen is in elkaar én in onze gezamenlijke aanpak. Wij zijn op zoek naar partijen die een duurzame rol willen en kunnen spelen in én na de totstandkoming van de wijk. Partijen die investeren en na de oplevering verantwoordelijk blijven en niet vertrekken. De nieuwe afspraken met Ymere maken duidelijk dat deze strategie, zelfs in een tijd waarin de bouwsector in een zware crisis verkeert, werkt. Wij gaan van Almere Hout Noord, van onderaf, met veel ruimte voor initiatieven, een sociaal duurzame wijk  maken. Dat houdt in ieder geval in dat de wijk met een zodanige kwaliteit wordt ontworpen en gerealiseerd dat zij door de jaren heen haar aantrekkelijkheid behoudt en steeds nieuwe aantrekkelijkheid kan krijgen. Een sociaal duurzame wijk is een wijk die na de oplevering alleen maar beter wordt ” aldus Adri Duivesteijn, wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling. Voor Ymere is de nieuwe afspraak een logisch vervolg. Stefan Schuwer, voorzitter Raad van Bestuur: “Natuurlijk is zo’n ontwikkeling spannend, maar we hebben een visie gemaakt voor deze sociaal duurzame wijk, een kompleet stadsdorp, en willen die ambitie ook graag waarmaken.” 

 

Gebiedsontwikkeling 3.0  In Almere Hout Noord wordt gewerkt met een nieuwe set van principes, gezamenlijk leidend tot wat misschien wel gebiedsontwikkeling 3.0 genoemd kan worden. De samenwerkingsafspraken tussen Ymere en de gemeente Almere voor de realisatie en beheer van Hout Noord zijn op hoofdlijnen vastgelegd. Partijen willen zo de veranderingen in de maatschappij en het vastgoed zoveel mogelijk faciliteren en ook ruimte bieden aan organische groei en initiatiefnemers. Het krachtige ruimtelijk raamwerk met bos, water en hoofdwegenstructuur biedt een kader waarbinnen kleinere buurtjes flexibel kunnen worden ingevuld. Ook andere instrumenten als het bestemmingsplan en het portfolio duurzaamheid bieden ruimte aan veranderingen. 

 

Voor fase 1 is het verkavelingsplan op hoofdlijnen vastgesteld, binnenkort wordt duidelijk hoe de eerste initiatieven zullen ‘landen’ in het gebied. Het eerste succes van de nieuwe werkwijze kan dan worden gevierd. Op een online InitiatievenLab op www.houtnoord.nl kunnen voorstellen, ideeën en initiatieven worden geplaatst. Bezoekers kunnen deze ‘proeven’ en er op reageren – of natuurlijk zelf met ideeën komen. De ideeën en initiatieven worden serieus bekeken door de projektorganisatie. Het stadsdorp omvat straks zo’n 4.300 woningen, waarvan dertig procent vrije kavels en dertig procent in de sociale sector – koop en huur. Bestaand bos en talrijke watergangen geven de wijk een ecologisch karakter. Er is veel ruimte voor werken aan huis en op de binnenstedelijke bedrijventerreinen. 

 

Eerste fase in najaar 2011 verkoop De 1e fase in Almere Hout Noord omvat ruim 900 woningen, verdeeld over kleinere buurten. Ook hier is volop ruimte voor vrije kavels en andere initiatieven. De echte verkoop van de eerste kavels en woningen start najaar 2011, de 1e paal wordt dan naar verwachting begin 2012 geslagen.....

 

 

Scroll vooral even naar beneden naar dd 1 maart 2011 'College akkoord met voorontwerp'

 

en naar dd 12 januari 2011 'Ondertekening op hoofdlijnen Almere/Ymere' (daar staat oa een filmpje )

 

maar óók nog diverse links naar eerdere verslagen die betrekking hebben op Almere Hout-Noord: 

 

 dd 20 oktober 2010, 10 mei 2010 en dd 24 maart 2009 en 10 februari 2009

 

 


 

 

zaterdag 9 april 2011:  tussen 11.00-15.00 uur 'nieuwbouwdag 2011'

 

Klik >  HIER voor alle info en deelnemende nieuwbouwprojekten!

 


 

7 april 2011: dirk Frieling overleden

 

 

 

Eén van de zogenaamde 'Peetvaders van Almere'  is overleden, Dirk Frieling

 

 

 

 

 

Hij stond bijna letterlijk aan de wieg van de nieuwe stad Almere, de stad die nog geboren moest worden op de tekentafel. 

De man die vanuit de RIJP (Rijksdienst IJsselmeer Polders)  voor de realisatie van Almere stedenbouwkundig verantwoordelijk was. 
Hij is tot het laatst - ook in 2011 - betrokken geweest bij de visie op het IJmeer en Markermeer. Verder was Frieling aktief bij alles wat met architektuur
te maken had en hield hij af en toe een lezing bij CASLa; maar ook de Archeologie had zijn belangstelling. 

Dirk Frieling is 73 jaar geworden.

 

 


 

22 maart 2011: (laatste) paal voor van eesterenplein gaat met kunst- graffiti - de grond in

 (scroll ook even naar beneden naar dd 2 maart 2011)

 

"De eersten zullen de laatsten zijn......."

 

Om te beginnen meteen een korrektie! 

Deze feestelijke zogenaamde 1e paal (tgv de officiele start van de vernieuwing van het van Eesterenplein in de Bouwmeesterbuurt in Almere-Buiten) bleek uiteindelijk de laatste paal te zijn!!!! (alle andere palen zaten er inmiddels in....)

 

Het was een prachtige lentedag om 'palen te slaan' voor dit nieuwe projekt, waar woningcorporatie Ymere zeer verguld mee was. Veel 'hoge heren' van Ymere en ook uit Almere, zoals bijv. wethouder Berdien Steunenberg, die samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur Ymere, Pieter de Jong, de 'laatste paal'  mocht slaan. Maar ook de architekt van dit hele projekt, Wilco van Oosten, was aanwezig en het hele bouwteam poseerde nog vóór de versierde paal, voordat die de grond in werd geslagen. Vooral belangrijk was, dat er veel bewoners, buurtgenoten erbij aanwezig waren, net als veel kinderen uit de wijk.

 

 

 

 

 

Maar eerst nog de nodige verschillende speeches.....

 

 

 

 

 

van regiodirekteur Ymere Pieter Jan Datema . Hij vertelt wat er allemaal gaat gebeuren met dit plein......     

                                                                          

NB let ook op de kinderen in het groen, de zogenaamde 'straatcoaches'

 

 

      klik op foto voor filmpje                              

                                              ....vervolgens wethouder Berdien Steunenberg

 

                                                                                                   klik op foto voor filmpje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                .........en tenslotte de voorzitter van de Raad van Bestuur van Ymere, Pieter de Jong

 

                                            (met een leuke -Freudiaanse- verspreking: 'Ymere-Poort', waar wij ook bijbetrokken zijn'....(Almere-Poort dus ;-))

 

 

                                                                                                                                                                                  klik op foto voor filmpje

 

 

 

 

 

 

Daarna was het tijd voor 'de laatste paal' , geslagen door wethouder Berdien Steunenberg en voorzitter Raad van Bestuur Ymere, Pieter de Jong. 

Vóór dat zo ver was, ging het 'bouwteam' inklusief de architekt, Wilco van Oosten, op de foto vóór de heipaal. 

 

Daarna even paaltje drukken door Berdien en Pieter en toen...na de nodige instrukties.....deze feestelijke paal de grond in rammen! Dat gebeurde in eerste instantie wel heel snel, want de paal verdween bijna meteen bijna 5 meter (maar zó ziet de grond beneden de oppervlakte er vaak uit in Almere: gegolfd in verschillende lagen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat er óók nog komt, is een 'ruimtelijk kunstwerk' van een lichtkunstenaar....nog even vaag want de naam wordt nog niet bekend gemaakt.

(dus ook niet door Kunst-enzo -die 't wél weet ;-)

 

 

 


 

28 maart 2011: stadsdebat dimensies van duurzaamheid bij casla

 

Architectuurcentrum Casla organiseert samen met TANGRAM en iav de wethouder van duurzame ruimtelijke ontwikkeling, Adri Duivesteijn, op  maandagavond 28 maart om 20:00 uur een stadsgesprek Almere, over de kansen van duurzame stedenbouw in deze stad onder de titel: ‘Dimensies vanDuurzaamheid in Almere’. 

 

In het kader van de Expo “Balans, dimensies van duurzaamheid” van TANGRAM (tot 4 april in Casla), is het onderwerp van gesprek: de noodzaak van duurzame (gebieds)ontwikkeling in Nederland in het algemeen en Almere in het bijzonder. Centrale boodschap van de tentoonstelling is dat gebruik van ruimte een belangrijke plaats moet krijgen in het meten van de duurzaamheid van gebouwen en dat definities van duurzaam bouwen dienen te worden aangepast. Op de bijeenkomst staan de volgende stellingen centraal: - nog benodigd te bouwen programma moet bijdragen aan de verbetering van de stad (Almere) zelf; - toekomstige ontwikkelingen moeten tegemoet treden aan de wensen van stedelingen en bewoners; - identiteit van de stad wordt gedragen door variatie en verschillen; - door te bouwen in de stad ontstaan mogelijkheden en middelen ter verbetering van andere belangrijke structuren van de stad: het groen, water en de sociale cohesie. Het Programma is als volgt.  

Charlotte ten Dijke van TANGRAM zal het debat openen met een inleiding gebaseerd op de expo; moderator: Fred Schoorl (foto); direkteur BNA); gastvrouw: Ans van Berkum (direkteur Casla) Aan tafel zitten de volgende genodigden: Thijs Asselbergs (aTA- architectuurcentrale Thijs Asselbergs); Henk Mulder (hoofd R.O.gemeente Almere); Friso de Zeeuw (directeur nieuwe markten Bouwfonds ontwikkeling); Henk Ovink (directeur Ruimte, Ministerie Infrastructuur en Milieu); Rudi Stroink (oud bestuursvoorzitter TCN Properties Projects)

Welkom bij dit stadsgesprek op maandag 28 maart, inloop 19:30, aanvang 20:00 uur; einde circa 22:00 uur.

 

 


Let op: aanmelding vooraf is wenselijk! Dat kan door een mail te sturen ovv naam, tel., adres naar > odette@casla.nl of  bel 036 538 68 42

Het Debat vindt plaats in Casa Casla an het Weerwaterplein.

 

 


 

aankondiging

 

vrijdag 8 april 2011: opening 'chinees drieluik' bij casa casla

 

 

Vrijdag 8 april 2011 om 16.00 uur deze expo geopend door wethouder Ben Scholten, van Economische Zaken Almere. Het International New Town Institute (INTI) fungeerde als gastcurator voor de expo 'Chinees Drieluik', waarin 3 verschillende visies worden getoond op de snelle urbanisatie in China en de rol die 'nieuwe steden' (New Towns) daarin spelen; 3 in China gevestigde buro's presenteren hun onderzoek en modellen: 

Go West: de nieuwe stad in het westen van China; Urban Language: het stedelijk netwerk zoals rondom Shanghai verschijnt en Dynamic City: de groene duurzame stad. 

Het programma is als volgt: welkom door Ans van Berkum, direkteur CASLa; inleiding door Michelle Provoost, direkteur INTI; toelichting door Daan Roggeveen van Go West; opening door weth. Ben Scholten. Behalve deze expo komt er ook nog een Conferentie in het Ned. Archit. Instituut (NAI) in R'dam op 1 juli 2011; en een Expertmeeting in CASLa (op uitnodiging) en excursies naar China en in Nederland (najaar 2011)

 

meer info klik > HIER

 

 


 

9 maart 2011: 1e  - echte ;-)  heipaal voor 'Rubber House'

 

Eindelijk was het dan zo ver: de 1e heipaal is de grond in voor 'Rubber House', de 1e woning van 'De Eenvoud' (een projekt van in totaal 12 experimentele woningen), eerst gepland aan het Kwadrant aan de Hogering, later aan de Noorderplassen-west, nabij Brikzeil)

 

De opdrachtgever (ofwel toekomstige eigenaar) van dit 'Rubber House' is At Kasbergen (fraktie-assistent PvdA) die samen met wethouder PvdA Adri Duivesteijn de 1e paal bespoot met 'wilde graffiti'  voordat die gezamenlijk de grond werd ingeslagen. 

(waarschijnlijk geinspireerd door de graffiti-kunstuiting van Ymere op de 2e paal voor het Van Eesterenplein (zie dd 2 maart jl)

 

 

 

Dit 'Rubber House' won toen de 2e Prijs (en 2.000 euro) en de winnende architekten van dit idee waren (zie foto's):

 

< Nils Nolting en Arne Jansen (D'land) >

 

 

Het typische van Rubber House ligt in het gebruik van recyclebaar materiaal, zoals rubber transportbanden, die hier als dak- en gevelbekleding worden gebruikt. De jury prijst de argeloze eenvoud en vooral het anti-burgerlijke met enigszins anarchistische uitstraling, wellicht een verontrustend alternatief tussen andere 'brave; zelfbouw-projekten....

 

 

 

 

Wat eraan vooraf ging.

19-4-2005: het College van Burgemeester & wethouders van Almere wilden meer bouwexperimenten in Almere; men keek daarbij met een scheef oog naar 

 eerdere experimentele wijken zoals De Fantasie en De Realiteit

11-10-2005: schreef architektuurcentrum CASLa een internationale Prijsvraag uit. 

24-6-2006: op de Dag van de Architektuur 2006  werden de Prijswinnaars bekend gemaakt. 

 

(alles na te kijken/lezen op de site van Kunst-enzo, bij de link Architektuur)

 


 

2 maart 2011: de 1e paal (op 22/3) van ymere gaat met kunst- graffiti - de grond in

 

Er is nog geen paal de grond in  op het van Eesterenplein maar dat gaat wél binnenkort gebeuren!!! 

 

 

Onder leiding van Erik (Afterdaan) en Tibor (binnenkort docent op Echnaton) waren een heel stel gemotiveerde jongeren aan het werk om via sjablonen e.d. de eerste beginselen te leren van graffiti-spuiten!  

De Kunstlinie staat iedere week met de kunstbus bij het Bouwmeesterhuis

Deze week stond in het teken van het spuiten & beschilderen van de 1e heipaal door de jongeren die ook hebben meegewerkt aan het openlucht StreetArtmuseum 

 (dat op 22 december 2010 werd onthuld)

 

 

 

Op 22 maart 2011 gaat het dan gebeuren: deze 1e paal gaat de grond in! 

 

 

 

 

Inloop (er komt een grote tent) vanaf 15.30 uur en vervolgens een welkomstwoord van Pieter Jan Datema, regiodirekteur Ymere.

 

Daarna de officiele 1e paal slaan om 16.00 uur door wethouder Berdien Steunenberg >

< samen met Pieter de Jong, lid Raad van Bestuur van Ymere (foto:Ymere)

 

Deze heipaal wordt als officieel moment gezien voor de start van de nieuwbouw op het van Eesterenplein

 

 

Maar is óók de start voor de renovatie van de bestaande bebouwing op het plein! 

Daarom wil Ymere dit heuglijke feit vieren samen met alle betrokkenen en bewoners van de Bouwmeesterbuurt: van harte welkom!!!!

 

 

 

 

Genodigden hierbij zijn wethouder Berdien Steunenberg; gebiedsmanager Monique van der Plas, die vandaag even een sportieve groet kwam brengen; Pieter de Jong, lid Raad va Bestuur Ymere; direktie Koopmans; direkteur de Kunstlinie en Harriet Bosman (foto) projektleider/cultuurcoordinator van de Kunstlinie (tevens initiatiefnemer voor het beschilderen van deze heipaal door jongeren uit de Bouwmeesterbuurt) .......en natuurlijk: alle betrokkenen en omwonenden van het van Eesterenplein en de Bouwmeesterbuurt!

 

 

 

 

De start van een geheel vernieuwd plein, waar de buurt zelf ook nog eens wat aan heeft!  

 

De bedoeling is dat dit nu dé ontmoetingsplek wordt voor de Bouwmeesterbuurt. Een gezellige plek waar je kunt winkelen, waar kinderen spelen, en buurtbewoners, jong en oud, samen kunnen komen. Behalve woningen komen er ook veel voorzieningen als winkels, gezondheidszorg en sport & spel-mogelijkheden.

 

In 2005 zag het plein er nog zó uit, troosteloos, saai, en tot overmaat ook nog een fietspad diagonaal er doorheen!  Woningcorporatie Ymere ging in gesprek met de gemeente Almere voor een 'verbeterplan' van dit verloederde plein. Daarna volgde er overleg met de bewoners, met name waar zij behoefte aan zouden hebben, en Ymere kwam met plannen die voorgelegd werden aan de buurtbewoners. Bovendien konden zij daar op reageren, niet voor de vorm maar er werd daadwerkelijk naar ze geluisterd. 

 

Henk Smeeman (VVD) was toen nog wethouder (rechts op de foto), hij benaderde vooral de ondernemers om vooral positief te blijven in de afloop.

 

 

 

 

 

 

Alle aktiviteiten van Ymere en de bewoners leidden ertoe dat op 30 november 2006 een samenwerkingsovereenkomst werd getekend met de gemeente. Wethouder Henk Smeeman (VVD) en Pieter Jan Datema (regio direkteur Almere van Ymere) tekenden die overeenkomst voor de komende 5 - 10 jaar.  

 

In de plannen van 2008 verscheen er ineens een torenflat in de ontwerpen: de buurt liep uit en was boos! Géén geld om het plein op te knappen en dús maar woningen bouwen, en lekker hoog ook nog?!  Maar er kwamen ook plannen die meteen gehoor vonden, pasten in het verbeterprojekt, en werden uitgevoerd. Zoals het 'Mozaieken-projekt'. 

 

Zo ontstond gaandeweg een plan voor mozaieken in de wijk, gemaakt door de jeugd. 

 

 

(op de foto Pieter Jan Datema >

 

 

Dat plan heeft ook daadwerkelijk uitvoering gekregen, getuige alle prachtige mozaieken in de bestrating in 2008; feestelijk 'onthuld' op 29 oktober 2008 en ingeluid met muziek door.... de trommelaars!

 

klik op foto voor filmpje

 

 

 

 

 

meer info over de Bouwmeesterbuurt > Ymere

 

 


 

1 maart 2011: college akkoord met voorontwerp bestemmingsplan 'almere hout-noord'

 

Het college van B en W is akkoord gegaan met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Almere Hout Noord’, de 1e wijk in het nieuwe stadsdeel Almere-Hout. Voor deze wijk heeft de raad vorig jaar het ontwikkelingsplan ‘Almere Hout Noord, wijk voor initiatieven’ vastgesteld. Het bestemmingsplan waar het college nu mee heeft ingestemd, maakt de realisering van dit ontwikkelingsplan juridisch mogelijk.

 

Globaal bestemmingsplan. In het voorontwerp bestemmingsplan ‘Almere Hout Noord’ is aangegeven waar het woongebied en waar het bedrijventerrein A6-Park. Daarbij zijn er regels gegeven voor het gebruik en de bebouwing van het gebied. Het voorontwerp bestemmingsplan geeft ook inzicht in de ontsluiting van het gebied en de ligging van de belangrijkste wegen. De ontwikkeling van Hout-Noord zal de komende jaren binnen de kaders van dit bestemmingsplan gestalte krijgen.

Inspraakprocedure. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt vanaf 14 maart t/m 26 april 2011 ter inzage gelegd bij de balie Bouwen en Wonen in het Stadhuis Almere en is dan te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Belanghebbenden worden in deze periode van 6 weken in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge (inspraak)reaktie op het voorontwerp te geven. In deze periode wordt op 

 

dinsdag 22 maart 2011 van 19.00 tot 22.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in de Burgerzaal van het Stadhuis 

waarbij vertegenwoordigers van de gemeente een toelichting geven op het bestemmingsplan en meer informatie is te krijgen over deze

 ‘wijk voor initiatieven’.

 

-------------------------------------------

 

NB scroll ook naar beneden naar dd 12 januari 2011

 

waar nog méér links staan, ook naar de eerste ideeen, die al begonnen in februari 2009

 

 


 

27 januari 2011: lezing door daniel libeskind in tropenmuseum a'dam

 

Daniel Libeskind de 'architekt van het gedenken' hield vandaag een lezing "Nooit Meer Auschwitz" in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in A'dam. Georganiseerd (alweer de 8ste keer) door het Nederlands Auschwitz Comité - ism de Pensioen- en Uitkeringsraad /Sociale Verzekeringsbank en het NIOD (Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies). 

 

 

 

 

 

 

Er waren heel veel prominenten van diverse Ambassades, oa uit Nederland, Israel en de VS, diverse politici en andere genodigden en natuurlijk van de organisatie zelf. 

Bij deze gelegenheid kreeg Libeskind de Annetje Fels Kupferschmidt Onderscheiding uitgereikt: een glazen zandloper van de in 2007 overleden schrijver/beeldhouwer/beeldend kunstenaar Jan Wolkers.

 

 

 

 

Deze onderscheiding draagt de naam van de in 2001 overleden ere-voorzitter Annetje Fels-Kupferschmidt van het Auschwitz-Comité en de Award wordt gegeven aan een persoon of organisatie die zich op buitengewone wijze verdienstelijk heeft gemaakt in het realiseren van de doelstellingen van het Nederlands Auschwitz Comité. Annetje Fels-Kupferschmidt was voorzitter van 1974 tot 1994 en daarna ere-voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. 10 jaar na de 2e WO richtte zij, samen met een aantal andere overlevenden van kampen, het Nederlands Auschwitz Comité op, waarvan de doelstelling is: ‘Nooit meer Auschwitz’.

 

 

 

< De Award werd aan Libeskind overhandigd door Jacques Grishaver (vz Auschwtitz-Comité)

 

 Libeskind was er -zoals altijd bescheiden- toch heel verguld mee)

 

 

 

 

Op de foto: Ronald Leopard, Daniel Libeskind, Jacques Grishaver en Wichert ten Have >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< De Award is ontworpen door schrijver, beeldhouwer, beeldend kunstenaar Jan Wolkers (overl.2007) 

 

Het stelt een glazen zandloper voor, die helaas geen zand meer laat doorlopen. De tekst van zijn hand die erbij hoort, luidt: 

 

'De tijd stond toen stil'

Het heeft nogal wat tijd van nadenken gekost, want wat je ontwerpt moet zin hebben. Ik heb een glazen zandloper ontworpen waarin de tijd stilstaat. Het zand blijft bovenin zitten en stroomt niet door.

Jan Wolkers

 

 

 

 


Libeskind werd in Polen (Łódź, 1946) geboren als zoon van Joodse Holocaust-overlevenden. In 1965 werd hij genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger. Hij studeerde architektuur in New York en geschiedenis en architektuur-theorie in Essex, Groot Brittannië. Hij gaf les en lezingen op universiteiten in Noord- en Zuid Amerika, Europa, Japan en Australië. 

 

 

Na ontvangst van de onderscheiding hield Daniel nog een Lezing over zijn werken, verspreid over de hele wereld, die iets (veel) te maken hebben met zijn Joodse roots en ervaringen. Hij vertelde dat hij als klein jongetje kennismaakte met -ook toen al- hoge wolkenkrabbers in New York en om in vrijheid te kunnen leven. Zijn beide ouders waren echte 'survivors' de rest van de familie was omgekomen (uitgemoord) tijdens de 2e WO. 

 

Zo maakte Libeskind bijv. een enorm gebouw in de vorm van een schip, met veel glas en fraaie uitzichten...maar het idee kwam oorspronkelijk van zijn herinneringen aan de boot die hem met zijn ouders naar 'de nieuwe wereld' ofwel New York bracht.

 

Libeskind staat bekend als 'de architekt van het gedenken'. Hij benadrukt met zijn manier van ontwerpen de verhalen van een bepaalde plek. Zo heeft de plattegrond van het Joods Museum in Berlijn de vorm van een gebroken davidsster, verwijzend naar de destruktie van de joodse cultuur onder het nazi-regime. Zijn ontwerp voor Ground Zero, 'Memory Foundations', is tegelijkertijd een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op 11 september 2001 en óók aan het leven, dat doorgaat.

 

Tot de bekendste werken van Libeskind behoren het Joods Museum in Berlijn, het Felix Nussbaum Haus in Osnabrück, het Imperial War Museum  

in Manchester, het Deens Joods Museum in Kopenhagen en het Grand Canal Theatre in Dublin. In 2003 won hij de opdracht om het masterplan te ontwerpen voor de herinrichting van Ground Zero, de voormalige lokatie in New York (waar tot aan de aanslagen van 11/9/2001) het World Trade Center New York stond)


De dramatische gebeurtenis op 9/11 (11 september 2001) werkte ook door in het werk van Libeskind. In 1997 was hij begonnen met het ontwerpen en vervolgens bouwen van een Joods Museum in Berlijn. Uitgerekend op de dag dat dit Museum zijn deuren opende....vlogen de 2 terroristische vliegtuigen de TwinTowers binnen. Dus dit Museum sloot al meteen weer zijn deuren.....die 2 foto's zijn naast elkaar geplakt hieronder.

 

 

 

 

 

 

 

Wat Libeskind vooral ook met zijn gebouwen wil, is 'communiceren' met de buitenwereld van die gebouwen. Maar ook in de gebouwen van hem, getuige bepaalde indelingen, verlichting, sferen die opgeroepen worden, of juist door iets 'leeg' te laten.....dat roept emoties op. Op de ontwerptekening staat 'Museum Ohne Ausgang' (Osnabruck) en het andere Museum vanuit de lucht is duidelijk een gebroken davidsster te herkennen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop was iedereen heel enthousiast en Libeskind kreeg een staande ovatie.

(op onderstaande foto's zie je ook zijn vrouw Nina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minder schokkend is een Landschapskunstwerk van Daniel Libeskind in Almere met de naam 'Polderland Garden of Love and Fire' (1992 - 1997)
 

 

26 januari 2011:  politiek is weer leuk bezig....

 

 

Architektenburo Meyer en van Schooten (je weet wel: van de NieuweBieb in Almere) had meegedaan aan een wedstrijd voor het NieuweStadhuis van Almelo -op het Marktplein in het centrum van die stad-  en gewonnen. 

 

Helaas voor hun.....de gemeenteraad van Almelo besliste daarná dat het NieuweStadhuis op een andere plek moest komen! 

Dat betekende: ander bestemmingsplan, ander ontwerp tzt en dit winnende ontwerp kwam te vervallen. 

Als kompenstatie besloot de raad 130.000 euro te betalen als schadevergoeding. 

 

Nu moet er weer een nieuwe aanbesteding komen, met nieuwe ontwerpen, nieuwe kansen, waaraan dit buro ook weer mag meedoen....

 

 

< Jeroen van Schooten in de NieuweBiebAlmere

 

 

 

 


 

12 januari 2011: ondertekening op hoofdlijnen door almere en ymere

 

Almere en Ymere eens over bouw sociaal duurzame wijk Almere Hout Noord, de bouw van 4.300 woningen kan van start. 

 

 

Met de ondertekening van het Akkoord op Hoofdlijnen luiden wethouder Adri Duivesteijn en Stefan Schuwer, raad van bestuur Ymere, de volgende fase in: de realisatie van een wijk die vorm krijgt door initiatieven en ideeën van de toekomstige bewoners en gebruikers. In totaal gaat het om 4.300 woningen. Het is - na de ondertekening van het kontrakt voor de Kustzone in Almere Poort - het volgende omvangrijke contract dat de gemeente midden in crisistijd afsluit. NB de gemeenteraad moet dit Akkoord nog goedkeuren, deze maand.

klik > HIER voor een filmpje van de presentatie door Adriaan Geuze ( 29-2-2009 )


Wethouder Adri Duivesteijn en bestuurslid Schuwer van Ymere, geven voor de ondertekening een korte presentatie over de Wijk voor Initiatieven.  Kern daarvan is de gedachte dat mensen de stad maken. Om die reden kiest de gemeente bij de ontwikkeling van het stadsdeel voor partijen die een gebied niet alleen ontwikkelen, maar na oplevering nadrukkelijk betrokken blijven. Dat maakt stedenbouw duurzaam. Vanuit deze ambitie is aan alle Nederlandse woningcorporaties gevraagd de uitdaging aan te gaan hun visie op sociale duurzaamheid te formuleren. 10 corporaties gingen deze uitdaging aan. Een onafhankelijke beoordelingscommissie ovv
oud-minister Pieter Winsemius bekeek en beoordeelde de visies. Ymere kwam daarbij 'als winnaar' uit de bus. Almere Hout Noord is de 1e grote woon- en werkwijk in het nieuwe stadsdeel Almere Hout, aan de oostzijde van de stad. Het plangebied heeft een omvang van ongeveer 335 hectare en wordt ontwikkeld als dynamische
wijk. Er komen ongeveer 4.300 woningen, voor alle inkomensklassen. Bestaand bos en talrijke watergangen geven de wijk een ecologisch karakter. Er is veel ruimte voor ondernemerschap aan huis en op de binnenstedelijke bedrijventerreinen. Bovendien is er ruim 80 ha ruimte voor bedrijven op het bedrijventerrein naast de A6.

De eerste buurt in Almere Hout Noord omvat ruim 900 woningen. Ook hier is volop ruimte voor vrije kavels en andere initiatieven. Het verkavelingsplan is begin 2011 klaar. De werkelijke verkoop van de eerste kavels start in de 2e helft van 2011. Medio 2012 kan de 1e paal al de grond in.

 

Klik ook HIER  voor Wijk voor Initiatieven en ga naar datum 10 juni 2010 en naar dd 10 mei 2010

 Klik ook eens bij
Architektuur 2009  en scroll naar  24 maart 2009 en 10 februari 2009 (daar staat nog meer info en wat hieraan vooraf ging)

 

 


copyright tekst, foto's, filmpjes: greta verduin