De verloedering van Almere........

.....maar soms gebeurt er ineens weer iets positiefs....dat staat hier dan k...

copyright alle foto's: greta verduin                      (opgemerkt door mediair)            >>  ARCHIEF (2005)           


16 juli 2007: het moet niet gekker worden.....

Het moet niet gekker worden wat betreft beleid in Almere.....wat zie ik tot mijn stomme verbazing in het voetgangersgebied van het nieuwe Stadshart? 

Een eenzaam stoplichtje met daaronder een bord: "bij groen n voertuig". 

Er stonden een stel werklieden omheen, dus ik dacht dat dit een of andere grap was, een soort 'Poets' (zoals vroeger op de TV) Maar nee, bloedserieus!  Er was zelfs een card-lezer aan de paal geinstalleerd voor mensen met een ontheffing!

Er was ook nog een dikke paal -met rode lampjes rondom- die via een code in de grond kon verzinken of naar boven komen. "Ja', zeiden ze 'die verlichting is speciaal dat je 's avonds niet over die paal valt' (.....)

Waarom ik mij zo verbaasde, is vooral ook door dat 'gebogen maaiveld' van architekt Rem Koolhaas, dat toch geregeld voor problemen zorgt bij te zware belasting....

Of neem 'het Kanteel', het 6 verdiepingen tellende flatgebouw dat -na eindelijk als 'veilig' bestempeld te zijn-  toch nog steeds leeg staat.....

 

Wr moest die zware vrachtwagen met oplegger dan naartoe? 

 

De nieuwste hoge flat Lakeside hd een buitenlift maar kreeg nu een interne, dus......een grote gele hijskraan was ook al bijna een dag bezig geweest met het afbreken, dus... Maar vreemde gang van zaken en ik vraag me af: is hier onderzoek gedaan naar die zware belasting??? (zou toch jammer zijn als hierdoor weer nieuwe problemen ontstaan. GV)

 


18 juli 2007: per direkt ook zwemverbod voor Zilverstrand Almere

Na het zwemverbod voor het Surfstrandje in Almere-Haven, is er per ingang van vandaag ook een zwemverbod afgekondigd voor het Zilverstrand in Haven. Uit watermetingen bleek ook hier in het Lab dat de norm voor microcystine (die wijst op de aanwezigheid van blauwalg) duidelijk is overschreden, in hoge mate zelfs. Ook is een aanzienlijke drijflaag zichtbaar.  

Op het strand zijn borden geplaatst en de mensen worden gewaarschuwd door de zwemwater-telefoon, teletekst en internetpagina van de provincie Flevoland. Het strand blijft wel toegankelijk, maar zwemmen is verboden. Vorige week werd ook al een zwemverbod ingesteld voor het Zwemstrand Almere-Haven. Dit water is opnieuw bemonsterd. Hieruit bleek dat de norm voor microcystine nog steeds wordt overschreden. Het zwemverbod voor dit strand blijft daarom nog van kracht. Bij de overige stranden is de waterkwaliteit goed en kan wel worden gezwommen.

 


12 juli 2007:  Weer blauwalg in Almere-haven

De provincie Flevoland heeft met per direkt een zwemverbod ingesteld bij het zwemstrand Almere-Haven. Uit watermonsters van het Zwemstrand Almere-Haven bleek in het laboratorium dat de norm voor microcystine (een maat voor de aanwezigheid van blauwalg),veel te hoog was. En er is een aanzienlijke drijflaag zichtbaar op het water van deze lokatie.  

Op het strand zijn borden geplaatst en de mensen worden gewaarschuwd door de zwemwatertelefoon, teletekst en internetpagina van de provincie Flevoland. Het strand blijft wel toegankelijk, maar zwemmen is verboden. 

Bij de overige stranden is de waterkwaliteit goed en kan wel worden gezwommen. Overigens is tijdens een milieuvlucht op 10 juli ook de aanwezigheid van algen geconstateerd op het Gooimeer ten zuiden, zuidwesten en oosten van Almere Haven. Er zijn dunne drijflagen aanwezig, met name langs de oevers van Flevoland. Op het Eemmeer zijn nauwelijks algen gesignaleerd. De situatie op het Gooimeer wordt nauwlettend gevolgd door Rijkswaterstaat via milieu- vluchten en observaties vanaf de wal. De weersverwachting voor het komende weekend is gunstig voor de vorming van nieuwe algen en drijflagen. 


2 en 3 juni 2007: kunstroute almere op de kerkgracht...wat 'n shit!

Op de Kerkgracht was het na de bocht bij Alosery Art Gallery een klere-zooi (ik had 'prachtige' foto's daarvan gemaakt....) want direkt daarna lag er een reuze berg zand in de gracht. Verder staan er metershoge hekwerken, dus de doorgang langs de kunst-ondernemers is zeker niet aangenaam te noemen.

Al vanaf januari 2007 zijn werklieden bezig met 'de brug' naar kerkcentrum Goede Rede. De karakteristieke 'Kroegbrug' (zie archief-foto, mt boogje) moest zo nodig verdwijnen voor een brede, platte brug, waar de auto's lekker rondjes om de kerk kunnen rijden tzt.  Het bouwprojekt heeft ook nog een maand stilgelegen door protesten van HHG (Houdt Haven Groen) maar in februari/maart jl is men weer gestart, hoewel.....het schiet niet op. Werklui uit de bouw zeggen dat ze niet doorkunnen want 'de gemeente betaalt niet' want 'er moeten nog tekeningen voor de brug worden uitgewerkt'. Maar volgens de gemeente 'gaat alles naar wens'.... 

Dit alles in het kader van het projekt 'Goede Rede 2005' (had dus allang klaar moeten zijn!) 

* Maar eerst moesten de huizen aan de Kerkgracht gerenoveerd worden, 

* Daarna kwamen de pilaren -met de dichtregels erop- aan de beurt: eerst betegelen en bewerken, daarna de stenen platen met dichtregels er op; 

* En nu dus: de nieuwe brug en nog steeds alle overlast....

Al met al zitten de ondernemers aan de Kerkgracht zitten al anderhalf jaar (1 1/2 jr.) in deze 'shit'. 

Wat zij zich langzamerhand gaan afvragen: is dit hele bouwprojekt wel op tijd klaar voor het Havenfestival? En hoe zit het dan met de bestrating?

NB Het Havenfestival vindt plaats in de eerste week van september 2007


15 april 2007: drinkfonteinen-kunstprojekt Marinus Boezem vernield!

Juist met dit fraaie zomerse weer valt de vernieling des te harder op....het kunstprojekt in Tussen de Vaarten, dat op 10 juni 2006 nog vol enthousiasme in gebruik werd genomen, is aan verloedering onderhevig. Deels vernield, volgestouwd met troep en zand, in ieder geval stroomt er geen lekker schoon drinkwater meer uit..... NB museum De Paviljoens laat weten dat het water pas gaat stromen in mei (na de -mogelijke- vorstperiode) en dat de vernielingen zo snel mogelijk worden hersteld!

Kijk ook bij  de link 'Kunst in de Wijk2006' (dd 10 juni 2006)  en naar 'Kunst in de Wijk2007'


20 maart 2007: schouwburg almere heeft probleempjes......

en de Kunstlinie (Ckv) k.....

Alle begin is moeilijk maar de problemen waar de nieuwe Schouwburg Almere nu mee kampt.....hdden voorkmen moeten kunnen worden...... We hadden al gesignaleerd dat op de hogere etages, met name de zij-loges, het zicht op het grote Podium minimaal was. Hoe dichter men bij het Podium zit, hoe minder men kan zien! Als men helemaal naar voren schuift met die schuinstaande stoelen, ziet men niks. Als men over de reling gaat hangen, kan men nauwelijks een kwart zien!!! Dat zijn zeker zo'n 20 stoelen, waar men de normale prijs voor moet betalen... Er zijn nu plannen om die stoelen binnenkort te verkopen als 'luisterstoelen' voor blinden en slechtzienden....ach ja.....en dan natuurlijk wl goedkoper (hopen we ;- )

Het geluid in de Schouwburg is ook slecht te noemen. Als men achterin zit van de grote zaal bijvoorbeeld, dan kan men het fluisteren van andere bezoekers in de zaal luid horen! Maar dat komt (heb ik mij laten vertellen) dat deze Schouwburg gebouwd is als een 'luisterzaal', dus voor het gesproken woord; een echte audio-zaal, een concertzaal,  zou te duur geworden zijn....De musici zijn ook niet tevreden over het geluid. De cellisten en anderen die achter in het orkest spelen en vaak wat hoger staan (vanwege het zicht uit de zaal), horen de voorste spelers f niet f een fraktie te laat. (dat is te vergelijken met twee radio's die allebei op dezelfde zender staan, dan krijg je dat 'rondzingende geluid', dat dus veroorzaakt wordt door die fraktie tijdsverschil).

Het geluid in de 'Kunstlinie'(CKV) is van een geheel andere aard: overlast van geluid in het algemeen is overal te horen!! Als er les gegeven wordt in een van de vele (20) glazen ruimtes, is het doffe geluid van drums e.d. duidelijk te horen, de violen, en andere muzieklessen: alle geluid dringt door. Tot de voorstellingen, die gegeven worden maar ook omgekeerd: het geluid van de voordstellingen is duidelijk in de doorgaande gangen te horen. Resumerend: de isolatie is niet wat men beloofd had over 'isolerend glas' .....

Verder is de hitte op enkele van deze vroege lentedagen al niet te harden..Alle lamellen moesten omlaag, de gordijnen dicht.....We vragen ons af hoe de omstandigheden zullen zijn als we een cht hete zomer krijgen zoals in 2006.....

 


14 maart 2007: voorstel Blauwalg-aanpak haven

College stelt raad voor om advies Rijkswaterstaat op te volgen  

Het college stelt de gemeenteraad voor een krediet van 400.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een combinatie van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van blauwalg in de havenkom. Hiermee sluit het college aan bij de het advies dat Rijkswaterstaat zeer recent heeft uitgebracht. Vorige week donderdag bracht Rijkswaterstaat dit naar buiten op grond van de resultaten van een onderzoek naar de toepasbaarheid van een lange lijst met suggesties voor maatregelen tegen blauwalg-overlast. Daarnaast baseert het college zich op de resultaten van een onderzoek door het Waterloopkundig Laboratorium te Delft.  

De gemeente, Rijkswaterstaat en het waterschap Zuiderzeeland hadden na de zomer van 2006 het initiatief genomen tot dit onderzoek. Van vele kanten werden suggesties gedaan om de overlast voortaan te voorkomen. Deze suggesties zijn door Rijkswaterstaat allemaal onderzocht.  Het voorgestelde pakket maatregelen richt zich met name op het voorkomen van het instromen van blauwalg in de havenkom. Mocht er toch overlast ontstaan, dan zijn maatregelen voorgesteld om de alg te verwijderen (verversen havenwater en inzet slobberboot).  Deze maatregelen richten zich op de korte termijn.

 Voor bestrijding van de oorzaak van overmatige algengroei heeft de gemeente Almere vorig jaar een convenant gesloten met andere overheden rond het Eem- en Gooimeer.  Beide onderzoeksrapporten op www.almere.nl


11-12-2006 Schippergarage bijna verzopen.....

De garage in het nieuwe Stadshart, de Schippergarage, direkt onder het 'gebogen maaiveld' is door de overvloedige regen onbruikbaar geworden. Ook hier wordt weer naar een oplossing gezocht.....

 


9-12-2006 Waar is het Bezinningsmonument gebleven???

Waarschijnlijk heb ik de afgelopen tijd andere wegen gevolgd dan langs het Centraal Station Almere want wt zag ik tot mijn schrik?!?

Het Bezinningsmonument (van Jan van IJzendoorn) is wg! 

 

 

 Op deze plek staan nu allemaal bushokjes in allerlei kleuren. Zal best nuttig zijn voor het Openbaar Vervoer maar....waarom weten wij als 'burgers' niet waar dat Bezinningsmonument heen is? Tegen de Kersttijd wordt er ook jaarlijks een stille tocht, met fakkels, gehouden......

En het Panna-veldje is ook  nergens te zien!

 


23-11-2006  Wanneer ziet NUON het licht......?

Of beter gezegd: wanneer krijgen wij, van de Noorderplassen (Oost) weer licht in de duisternis?

Sinds vrijdagavond 17 november jl is het namelijk stikdonker in deze wijk. Kon men 'vroeger' nog gewoon de NUON bellen of Gemeente Almere, sinds enige tijd loopt dit alles via de zogenoemde Stadsdeelkantoren. Maar ook deze Stadsdeelkantoren liggen onder 'gemeente-vuur' want ze worden ingekrompen, gekomprimeerd, opgedeeld in kleinere clusters. Om kort te gaan: maandagochtend 20/11 vanaf 09.00 uur (wat lt open!) het Stadsdeelkantoor-West  gebeld ;- ) Inderdaad, een normaal denkend mens zou denken: Stadsdeelkantoor-Oost (vanwege Noorderplassen-Oost) maar n, dit valt onder West.....Zij zouden het doorgeven aan de NUON.

Wat er gebeurde.....niets! Vervolgens hetzelfde ritueel gevolgd op dinsdag-, woensdag en donderdagochtend want het bleef aardedonker in deze wijk. De NUON bellen had ook geen zin want dr vertelde een medewerker dat zij niets mochten doen, omdat de opdracht hiertoe van het Stadsdeelkantoor moest komen. Hij vond het eigenlijk ook een omweg maar ok. Donderdagmiddag kwam er eindelijk een telefoontje terug van het Stadsdeelkantoor: er was een kabelstoring! Er zou een meetwagen van NUON komen....wanneer? Gn idee.....

PS Donderdagavond nog steeds alles stikdonker.....en vrijdagavond k! Trouwens: het hele weekend zal het nog donker blijven, nu alleen op Overstag (maar donker is nu cht donker -de foto is ECHT-  en het laatste gedeelte van de Noorderleedeweg.

Vrijdagmiddag 24/11 nog gebeld met Stadsdeelkantoor: "die meetwagen kan wel 10 dagen duren!" (dus er gebeurt niets meer...) NUON gebeld: "Ja, het is nu wel doorgegeven maar ja, het wachten is op de meetwagen....en inderdaad: dat kan wel 10 dagen duren vr er iets gebeurt! "

En nu weer een nieuwe week met nieuwe kansen.....maandag 27 november 2006 gebeld met Stadsdeelkantoor (West dus), hoe het er voor stond want er was vandaag geen meetwagen te zien! Eind van de middag een telefoontje terug: "Ja, dat klopt. De meetwagen komt a.s. woensdag of vrijdag!" Gereageerd met: "Fijn als die meetwagen dan komt....maar wanneer wordt er dan gerepareerd?!" Men hoopte dat dat dan k gebeurt..... 

(De meetwagen......dat wordt dus inmiddels resp. 29 november of 1 december....)

Vandaag is het alweer donderdag 30 november 2006, de meetwagen is niet geweest gisteren....wl maar even de NUON gebeld of de storing bekend was...Eerst kon men niets vinden, was volgens hun al opgelost op Stuurboord...maar ja, dat is een andere 'pier' en de toegangsweg, de Noorderleedeweg, is ook donker - vanaf Stuurboord! Uiteindelijk zag men dat er nog een storing open stond....en "Ja, het is doorgegeven aan de meetwagen-afdeling". Op mijn vraag wie daar over ging, want misschien was het bij hun onbekend (ja, een mens gaat twijfelen...) zei de Nuon-meneer daar niets over te kunnen zeggen want: "Zij plannen het in". Op mijn vraag: wannr? kon hij geen antwoord geven; wel dat als er gemeten werd, de storing ook meteen zou worden verholpen.....Afwachten dus maar weer......

En nu is het vrijdag 1 december 2006 en: het wonder is geschied!

 

Eind van de ochtend stonden er ineens een heleboel auto's van de NUON in de straat...en ging men aan het werk  >

< plus; de inmiddels roemruchte meetwagen! 

Met een kleine speciale graafmachine werd voorzichtig gegraven op de beoogde plek des onheils (want er liggen allemaal kabels, de glasvezel, elektriciteit en andersoortige bekabeling. Ja, Inderdaad, de 3e week in het duister was ingegaan, maar begin van de middag was alles zelfs weer gerepareerd en de geteste straatverlichting brandde. 

 

De meetwagen is er n van de ongeveer 40 stuks, waarover de NUON beschikt. Nee, niet uitsluitend voor Almere maar voor het hele gebied waar Nuon aktief is, zo'n 40% van het nationale 'park'. Vandaar dat het altijd een 'verrassing' is wanneer er een meetwagen ter beschikking komt.... Maar er zit geavanceerde apparatuur in die wagen, die precies kan testen en meten waar ergens een storing op welke plaats in de kabel zit. Dat is vrij nauwkeurig te bepalen o.a. doordat er afgelezen kan worden waar aflopende stroom is e.d. 

De medewerkers van NUON vonden het eigenlijk best verwarrend omdat ze hadden gehoord dat het n week storing was...en inderdaad: het loopt over allerlei schijven tegenwoordig.  Enfin, de boosdoener werd gevonden, er werd netjes afgegraven en weer dichtbestraat.

 

 

 

 

De straatlantaarns werden gecontroleerd en....

 

Gelukkig doet de straatverlichting het weer, erg prettig in deze met recht 'donkere dagen voor Kerst'. 

 

 

 


16-10-2006 Wr is Almere in  hemelsnaam mee bezig?!?!?

Als 'BURGER' ga ik mij langzamerhand steeds mr afvragen waar het Almeerse gemeentebestuur in hemelsnaam mee bezig is....

Het gemeentebestuur heeft het onzalige plan opgevat in de Begroting 2007 om museum De Paviljoens binnenkort (2008/2009) te gaan slopen! De Collectie Almere, een Kunstcollectie, beheerd door de Paviljoens, zou dan ondergebracht moeten worden in de nieuwe 'Kunstlinie'  (Theater en CKV) (?!?!?)

Maar....College en gemeenteraad van Almere: dat kn toch helemaal niet!!!

Als iets hier GOED funktioneert, is de gemeente er als de kippen bij om dat weer AF te BREKEN. 

Almere heeft slechts n (1) museum en dat is museum De Paviljoens. Het is ook nog eens een museum voor hedendaagse Kunst, iets dat uitstekend past bij zo'n hedendaagse stad als Almere!

Bovendien zijn De Paviljoens de ENIGE plaats waar aandacht wordt besteed aan PROFESSIONELE Kunst en Kunstenaars! En...De Paviljoens betrekken de bewoners k bij hun projekten; ook organiseren zij al jarenlang 'Kunst voor kinderen' in de Paviljoens n in Almeerse wijken, vaak samen met professionele Kunstenaars

Vergeet vooral niet alle bustochten die museum De Paviljoens houdt langs alle Flevolandse Landschapskunstwerken!! (de gemeente Almere en de Provincie willen graag de stad en de provincie Flevoland promoten.....dit is dus een prima manier om dat te doen; je krijgt een idee van de provincie, je maakt kennis met de vele natuur en de Kunst en Architektuur  in die natuur)

En...ng een belangrijk punt: aan De Paviljoens zit een lange geschiedenis vast, met veel verschillende namen uit de Almeerse Kunstwereld. De eerste direkteur Kunstzaken (n de Almeerse Theaters tegelijk), James Purvis bijvoorbeeld. Wethouder Wim Trieller, die net als Purvis,  aktief is geweest om De Paviljoens uit Kassel (van de Dokumenta) naar Almere te krijgen. Ambtenaar Kunstzaken Jos Wilbrink, die ook al zijn energie erin heeft gestoken....En het Belgische architekten- echtpaar Paul Robbrecht en Hilde Daem dat De Paviljoens heeft ontworpen (oorspronkelijk voor de zomer-Expo Dokumenta in Kassel maar door toedoen van bovenstaande mensen aangekocht voor Almere. Op 20 oktober 2004 werd er zelfs een klein feestje (en het verschijnen van een boekwerkje) gehouden vanwege het feit dat De Paviljoens 10 jaar + 100 dagen aktief waren in Almere. Wat het vooral bijzonder maakt, is dat de Almeerse geschiedenis onlosmakelijk verbonden is aan deze Paviljoens. (hallo 'Geheugen van Almere' )

 

Het is dus langzamerhand te beschouwen als een cht MONUMENT!  Dat schijnt nog niet eens tot de bestuurders te zijn doorgedrongen. Dus: NIETS afbreken! De Paviljoens (als gebouw) zijn een icoon in de kunstwereld,  Almere staat hiermee ook met Kunst op de kaart!

En de Collectie onderbrengen bij het CKV/ de KunstLinie?? Mensen, bestuurders, dat kn toch helemaal niet! Ga je eens verdiepen in wat Kunst is, kan toevoegen aan de leefbaarheid in de wijken, aan Almere.....

Oorspronkelijk bedoeld als 'tijdelijk' is er eigenlijk al vanaf het begin, van alles aangepast aan ons Hollandse klimaat. Verwarming, lamellen, isolatie, dubbel glas, enz., zodat het daarna prima kon funktioneren en vooral.....makkelijk kan blijven staan. De Paviljoens is al een tweede periode ingegaan, mede door al die comfortabele aanpassingen die tch ook nodig bleken voor de Kunstexposities en - aktiviteiten die daar regelmatig plaatsvinden. OOIT....bijna 10 jaar geleden, had de gemeente plannen voor een ECHT MUSEUM. Helaas werden de daarvoor bestemde gelden geheel opgeconsumeerd door een vreselijk duur uitgevallen onderzoek naar de mogelijkheden op dit gebied....gn mogelijkheden dus.....veel te duur allemaal en geld was op..... Jammer, het geld had beter besteed kunnen worden, maar ja....

 

Nu Almere toch n museum heeft, De Paviljoens, zou Almere daar trots op moeten zijn! Niet alleen door het gebouw maar vooral door alles wat daarin gebeurt en wat het uitdraagt naar buiten. Museum De Paviljoens is al diverse keren onderscheiden als oa  BESTE MUSEUM VAN NEDERLAND en onlangs op het gebied van Diversiteit in de Kunst (dit was een competitie met gerenommeerde musea in Nederland, waarvan De Paviljoens n van de 5 genomineerden was voor de Stimuleringsprijs. (scroll naar de datum 10-3-2006).  

Dankzij de medewerking van de Paviljoens, olv direkteur Macha Roesink, is er voor de Almeerse jongeren een Wall gekomen, pal naast het museum, waarop regelmatig Graffiti- evenementen plaatsvinden, met een grote sociale betrokkenheid, bijvoorbeeld graffiti op 4/5 mei of voor Warchild of Unicef. 

Op de donderdagse koopavonden bood het museum (totaal nieuw op de koopavond!) - gratis! - lezingen, rondleidingen of andere aktiviteiten aan, vaak vergezeld van een hapje en een drankje: gezellig tegelijk Kunst consumerend! 

Jaarlijks komen er gigantische aantallen kinderen over de vloer, zelfs in een korte periode 6000 leerlingen uit Flevoland (scroll bij deze link "Kunst-enzo" naar deze datum 13-2-2006). Er wordt van alles georganiseerd zoals wekelijks 'Kunst voor kinderen' of  'Workshops'  voor de kids en  soms ook een Expo met levende dieren, zoals de expo 'Mieren', maar ook scholen die meewerken aan het bouillonblokjes- projekt, met gedichtjes, ach teveel om op te noemen. Innovatief, cht van deze tijd!

Kijk vooral even bij de link Kunst-enzo en scroll naar beneden: er is hl veel museum De Paviljoens te vinden (2006). Als je daarna nog puf hebt, kun je ook nog kijken naar voorgaande jaren!

======================================================

Ter onderstreping van de 'grenzenloze ambitie' van Almere maar tegelijk: het niet op waarde kunnen schatten van wat er al is......hieronder een verslag dat ik begin 2006 schreef over een CASLa-winteravond. Met name de architektuur-criticus vond ik verhelderend.....(als werden zijn opmerkingen niet door iedereen gewaardeerd)

=======================================================

Vorig jaar had Architektuurcentrum CASLa een van de befaamde CASLa Winteravonden. Op deze bijeenkomst op 31-1-2006 was het thema 'Terugblik op 30 jaar Architektuur in Almere" (hier staat het hele verslag)

 Onder andere architectuur-criticus Hans Ibelings gaf toen zijn uitgesproken mening over  'de stad 'Almere'. 

Tenslotte komt architectuurcriticus Hans Ibelings aan het woord (jammer dat hij zichzelf niet voorstelde en vertelde wat voor werk hij doet....dan was het voor de aanwezigen duidelijker geweest om zijn insteek te begrijpen....). Ibelings heeft verschillende architectuurboeken op zijn naam staan; recentelijk verscheen van zijn hand nog Architecten in Nederland, van Cuypers tot Koolhaas. Ook heeft hij een aantal exposities over architectuur en vormgeving georganiseerd. Op het ogenblik is hij 'editor-in-chief' bij het magazine 'A10, new European architecture'. Volgens de aankondiging van CASLa is" Ibelings is bij uitstek de man die gebouwd Almere vanuit een breder kader kan beschouwen....".

Gelukkig doet Hans Ibelings zijn kwalifikatie als 'architektuur-criticus' eer aan. Hij begint al meteen dat de 'Mythologie'  in Almere de 'Pioniersgeest is' maar....daar is Almere niet uniek in als je vergelijkt met andere (Amerikaanse) steden. Hier heerst een meer homeopatische dichtheid en dat 'on-stedelijke karakter' is hier een obsessie voor Almere! Openbaar vervoer was ook zo bijzonder, met een knieval naar de auto. Wat betreft de Stadshart-voorzieningen in het centrum...30 jaar is lastige fase: te jong om als tijdloos te zien (gedateerd). Dertig jaar is niet veel voor een stad, te vroeg om nu al conclusies te trekken. 

In Almere leeft de overtuiging: 'alles moet anders'. Ooit was de opdracht, jaren 70: niet hoger bouwen dan de boomgrens; toen werd er niet negatief gedacht over de stad. In Italie, onder Rome, zijn ook steden ontstaan op een dergelijke manier, die nu een soort Miami uitstralen.... In Flevoland, in de polder, met name in Nagele, had bouwmeester van Eesteren bedacht dat er midden in het centrum een groot grasveld moest komen, 'een ruimte vol betekenis, ruimte'. Maar nu is dat 'een leegte'. In Lelystad wordt voortgebouwd, een meer organisch proces.

Het typische van Almere is: steeds opnieuw beginnen!!

Ibelings ziet Almere als een man die zijn geheugen kwijt is....iedere dag opnieuw als-ie wakker wordt......Die dadendrang! Steeds weer opnieuw beginnen en aan de andere kant: bouwen + tegelijk zelf-destruktie!  Almere bezit een roekeloosheid en dubbelzinnigheid (heb je eerst niet in de gaten). 

Almere is spektakulair in 'Gewoon-zijn' (!) .....en dt maakt Almere bijzonder  ;- )

Hoogbouw in het Stadscentrum kan een aantasting zijn voor Almere. Almere is een stad voor de midden-klasse, architekten hebben gn binding met die doelgroep, kunnen zich daar niet mee associeren. Zij willen graag eervol bouwen voor mensen met geld, zich kunnen onderscheiden. Almere is wl visionair maar blijft tch een 'Paradijs voor de  middenklassers'. 

Er moet in Almere nog iemand 'opstaan' om die 'Mythologie' vorm te geven, een 'Mytholoog' ! 

NB Dit is snerend bedoeld....alsjeblief niet een Stads-mytholoog in navolging van de Stadsfilosoof!!! 

Alles wat zo voorgekauwd, voor-georganiseerd wordt, werkt namelijk voor geen meter!

foto: Hans Ibelings >

 

======================================

En lees tenslotte de reaktie van Frits Huis op de site van Leefbaar Almere

======================================


15-9-2006 Ruiten ingegooid van nieuwe Theater in Stadshart

 

Tientallen ruiten (2 x 4 meter) van het nieuwe Theater in aanbouw (de Kunstlinie genoemd) zijn (deels) ingegooid door vandalen.....

.....en grotendeels bewust door de aannemer zlf gedaan.....

......zeggen ze.....(ongelooflijk (!)

 

Het Theater bestaat bijna geheel uit glas.  

De kosten zijn voor de bouwer/aannemer, die de ruiten ook zal vervangen. Er treedt geen vertraging op in de bouw.....

 

 


augustus 2006....Het groene Almere.....

 

 

 

< ...dat belooft wat voor de Triatlon (26 aug., met name het zwemgedeelte vanwege de aanwezige -giftige- blauwalg.....

 

 

en het Havenkom-festival (1,2,3 sept.a.s.)  met de Kunstmarkt

 


(positief bericht!)

10-8-2006 Gemeente neemt aanvullende maatregelen rattenoverlast

De gemeente Almere heeft aanvullende maatregelen genomen om de rattenoverlast in Almere Haven te bestrijden. De gemeente heeft daarbij advies gekregen van de Stichting Kennis en Adviescentrum Dierenplaagbestrijding (KAD). Op basis van het advies heeft de gemeente per direct, donderdag 10 augustus, aanvullende maatregelen genomen. De overlast concentreert zich rondom een cocon voor bedrijfsafval en het naastgelegen Ondergronds Inzamel Depot (OID) in de Havenkom in Almere Haven. Ondanks eerdere maatregelen blijft de overlast aanhouden. Daarop heeft de gemeente Almere advies gevraagd bij de Stichting Kennis en Adviescentrum Dierenplaagbestrijding (KAD). Samen met de KAD is de situatie ter plekke onderzocht. De KAD stelt dat het probleem zeer lokaal is en beperkt blijft tot het plantsoen.  

De gemeente neemt per direct aanvullende maatregelen om de overlast te bestrijden zoals het schoonmaken van de omgeving van de cocon en OID en het herstellen van de bestrating. Daarnaast stelt de gemeente de inwerpzuil voor GFT-afval buiten werking. Bewoners kunnen hun GFT-afval in de inwerpzuil voor restafval gooien. De Milieu-inspectie gaat ook in het weekend de inzamelpunten van afval rond de Havenkom controleren op het juist gebruik ervan en verbaliseert direct bij onjuist gebruik.  In het plantsoen onder de bossages plaatst de gemeente lok-kisten met gif. Deze lokkisten worden dagelijks gecontroleerd. De lok-kisten zijn zo gemaakt dat ze alleen met geweld te openen zijn en ze zijn vastgezet in de grond. Kinderen en kleine huisdieren kunnen niet bij het gif in deze kisten komen. Door de schutkleur van de kisten zijn zij niet zichtbaar in het dichtbegroeide plantsoen.  Doel van al deze maatregelen is dat de ratten geen ander voedsel vinden, waardoor de lokkisten hun enige voedselbron zijn. Het effect van de lokkisten is pas na enige tijd merkbaar en niet binnen 1 of 2 dagen. Alle maatregelen werken bovendien alleen goed wanneer bewoners, bedrijven en passanten meewerken door geen afval naast de inwerpzuilen te plaatsen.

 


5-8-2006 Rattenoverlast Almere Haven

Er is er sprake van een rattenplaag in afvalcontainers aan de Sluiskade in Almere-Haven. Buurtbewoners wijzen met een beschuldigende vinger naar het Pannenkoekenschip dat daar afgemeerd ligt, dat op zijn beurt weer verwijst naar de gemeente. De bedrijfsafvalcontainer staat niet direkt naast het schip maar in een groenperkje naast de flat aan de Havenkom. Maar ook de GFT-bakken worden bezocht door ratten. De gemeente Almere heeft toegezegd snel een onderzoek te doen om het ongedierte te bestrijden.

 


 

27-7-2006 Verloedering slaat toe in wijken......

 

Helaas moet er weer verloedering gemeld worden, nu toegeslagen in drie wijken van Almere, die heel hoog scoren in de lijst van de 50 meest verloederde wijken van Nederland! Het zijn De Hoven (Almere-Haven), een deel van de Molenbuurt en Almere-stad centrum/ Stedenwijk-Noord. Volgens wethouder Henk Smeeman komt dat deels doordat de woningcorporaties wachten met hun deel van de verantwoordelijkheid in de wijk, tot het gemeentelijk groot-onderhoud plaatsvindt. Er zal dus op korte termijn het een en ander moeten veranderen in de aanpak....

 


 

12-7-2006 Een positief voorbeeld van 'hoe het k kan in Almere' 

 

Een week geleden schreef Kunst-enzo hier nog over het lege 'Waterplein' (Schipperplein) dwz zonder water... (scroll naar 4/7)

 

Maandag was er al weer water te zien en 'wat zien ik vandaag'??? Uit alle openingen spuit er lekker fris water: goed voor de doorstroming, zowel van het water als voor de waterleidingen en de pomp. Het geluid van stromend water is ook erg plezierig met dit warme weer als je (eindelijk) weer eens gezellig bij DOOworld op een terrasje kan zitten!

 

 

 


11-7-2006  Waarschuwing: asbest gevonden op Van Eesterenplein

In een gedeelte van de groenstrook tussen de sporthal op het Van Eesterenplein en het fietspad dat daar langsloopt, evenwijdig aan de busbaan, is asbest aangetroffen. Het gaat om stukjes asbest die op een plek van ongeveer 5 bij 12 meter verspreid op de grond liggen. De plek waar het asbest is aangetroffen, is inmiddels afgezet met hekken. Het gaat om zogenaamde hechtgebonden chrysotiel-asbest. Dit type asbest zit in bouwmaterialen en de asbestvezels komen alleen vrij als het wordt bewerkt. Deze asbestvezels kunnen dus niet vanzelf in de lucht terechtkomen. Doordat het terrein is afgezet en de stukjes asbest intakt blijven, komen er nu dus geen vezels vrij. Wel is het verstandig rond de plek voorzichtig te zijn. Ouders kunnen bijvoorbeeld hun kinderen erop wijzen niet over de hekken te klimmen.

Vrijdag wordt begonnen met het opruimen van het asbest. Omdat het gaat om hechtgebonden asbest, zijn er geen uitgebreide veiligheidsmaatregelen nodig voor de veldwerkers en de omgeving. Verder kijkt de gemeente door middel van een bodemonderzoek of het asbest ook in de grond zit, of dat het alleen aan de oppervlakte ligt. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaak. Helaas kunnen we daar op dit moment dus geen uitsluitsel over geven. Ook is het nog niet duidelijk hoe lang het asbest al op deze plek ligt. 

Zodra de gemeente hier meer duidelijkheid over heeft, zullen de betrokkenen verder geinformeerd worden. 

 


4-7-2006 Hittegolf in Almere maar gn water........

 

Nu hft Almere een fraai Waterplein (het Schipperplein in het Stadshart)....

......en wat gebeurt er nu, terwijl iedereen zucht onder een heuse hittegolf? Dat Waterplein staat droog!!! >

Kom gemeente Almere: doe daar wat aan! 

Volgens mij was ditzelfde het geval toen het vorig jaar k een week zo ontzettend heet was ;- (

 


3-5-2006 Hufters zetten beeld in de hens

 

Wat op eigen initiatief en eigen kosten is neergezet, ter opvrolijking van een rotonde in Almere-Haven, is nu door grote hufters weer om zeep geholpen. Dimitri is de maker van het beeld dat hij dmv sponsoring door Marien Vlug heeft kunnen vervaardigen en plaatsen op de rotonde, op 21 maart 2006 (kijk voor alle voorafgaande informatie  www.kunst-enzo.nl/kunstindewijk2006.htm

 

Nu hebben -waarschijnlijk vannacht- een stel hufters dit beeld, dat zelfs 'hufterproof' werd gemaakt,  proberen in de fik te zetten. Dat is dus niet helemaal gelukt maar het beeld ziet er nu zwart-geblakerd uit en sommige delen zijn verwrongen en versmolten.....

 

Jammer dat een z goed initiatief op deze manier weer (letterlijk) wordt 'afgebrand'....

 


6-3-2006 Noorderplassen-West naar het Stadhuis ...met klacht

Bewoners en kinderen van de nieuwe wijk Noorderplassen-West zijn vandaag naar het Stadhuis getogen met 250 handtekeningen om van de wethouder medewerking te vragen voor een speelvoorziening in hun wijk. Er is namelijk helemaal niets!!!

Vorige week heeft Jantje Beton deze wijk de twijfelachtige eer gegeven van 'slechtste speelbuurt van Nederland!

 

 

Omdat de kinderen het daarmee helemaal eens waren, werden de handtekeningen aangeboden aan de verantwoordelijk (nog even....tot de verkiezingen van dinsdag 7 maart a.s.) wethouder Johanna Haanstra. Hopelijk komen er snel voorzieningen, op welke manier dan ook!


26-1-2006 Vandalisme aan de hal / entree van 'Hotel Almere'  in het Stadshart

.....hadden 'ze'  in het begin alle koperen platen eraf gesloopt (en meegenomen),  nu is men de boel gewoon aan het 'slopen' ..... 

(aan de ene kant wordt gebouwd, aan de andere kant wordt het net zo hard weer gesloopt....verdere woorden overbodig....)

 

 


September 2005 Assenplein krijgt stevig hekje: begin van de renovatie!

Een positief bericht (weer) in deze rubriek! De bewoners van het Assenplein in de Almeerse Stedenwijk worden (weer) serieus genomen. Na vele klachten over "hun" eens zo fraaie pleintje, waar de verloedering was toegeslagen, bleek er tch ineens naar hun geluisterd te worden. In september werd er ineens een stevig -laag- hekwerkje geplaatst rond hun geliefde plein, zodat de prille struiken en boompjes niet meer continue beschadigd zouden worden (scroll naar beneden naar ' juni 2005'). De oorspronkelijk verhoogde waterpartij is nu 'glad' gemaakt, dwz gelijk met de straathoogte, omdat dat -kennelijk- jongeren aantrok die vernielingen wilden plegen. De bankjes zijn weer heel en het kunstwerk van Frans van der Ven is weer zichtbaar!

Het Stadsdeelkantoor liet weten dat er ' in de winterperiode'  ook weer de ontbrekende struiken en boompjes zouden worden geplant. De heuvel in het ontwerp zou in het voorjaar bekeken worden (vanwege de toestand van het gras en het onderhoud daaraan). En kijk: de bewoners waren nu al gelukkig dat er in ieder geval weer aandacht werd besteed aan hun leefomgeving! Kompliment dus voor het Stadsdeelkantoor en de gemeente; want z hoort het.

 


27-9-2005 Waar zit het 'Quality Team  van het Stadshart Almere???

Nu hd Almere de potentie om een attraktief Waterplein te krijgen (inklusief een ijsbaantje in de winter) maar nee hoor: laten we het snel even grondig verpesten! Was  het gegolfde terreintje eerst nog mooi paars-blauw  (zie foto van juni 2004), nu (sept.2005) heeft men het een vieze legerkleur groen gegeven: ongelooflijk smerig!

Omdat er allerlei problemen ontstonden (oa door het ijsbaantje), is men in het voorjaar begonnen de problemen te inventariseren en proberen op te lossen (scroll naar beneden voor verdere info) Het betrof niet alleen de lekke waterloop annex ijsbaan (die lek was) maar het gehele oppervlak van het heuvellandschap. De oppervlakte sleet er af, steentjes kwamen los en de weinige stoelen die er ooit buiten gezet werden, zakten er spontaan doorheen.

  <Hiernaast een foto van vorig jaar, toen het plein nog mooi paars/blauw was....

Maar er werd tenminste weer aan gewerkt, er werden allerlei tests gedaan met diverse coatings (aan de ondergrond werd dus niets gedaan). In dat kader werd op het 'eiland'  in het midden een andere kleur gebruikt: een zandkleur.

De reakties waren verdeeld maar over het algemeen vond het -weinige- publiek het wel aardig, lekker fris, een natuurlijke kleur en lekker licht tussen al dat grijs. Omdat het 'eiland' klaar bleek, werd verwacht dat de oude paarsblauwe kleur weer zou worden opgebracht op het omringende gedeelte of misschien k wel die zandkleur.

Maar wat zagen we tot onze schrik? 'Men' heeft het geschilderd in een vieze gore legerkleur! En dat is niet de grondkleur, nee, dat is het!! Je ziet het water niet eens meer lopen, alles ziet er grijs uit. Lees verder en bekijk de foto's.....

Almere is grijs en wordt steeds grijzer! Ofwel: saai en steeds saaier!

Hoe is het toch mogelijk dat Almere er alles aan doet om zo grijs mogelijk te worden in de uitstraling van de gebouwen?! Buiten het feit dat bijna alles leeg staat, is de uitstraling grauw: het grijs van beton, het grijs van de zinken Popzaal, het grijs van de parkeergarage, het grijze potentiele restaurant onder de Popzaal, de grijze nieuwe flats 'side-by-side' die verrijzen naast de ook al grijze 'The Wave', etc. Naast de Popzaal was een mooie parkachtige indeling gepland, waar je elkaar kon ontmoeten, lekker zitten, in het groen, met mooie uitzichten. Ach....wat niet is....misschien komt het nog....hoewel...

De gebouwen staan helaas ook veel te dicht op elkaar om van de beoogde fraaie architektuur te kunnen genieten. Maar alles staat onder de supervisie van het Quality Team van wereldberoemde architekten....wr zijn die trouwens? We horen er niets meer van.....misschien bij de gehele oplevering in 2007 of zo?

Als ik een zwart-wit foto zou maken van het huidige nieuwe Stadshart, zou het n grijze massa voorstellen.....

 

 


3-9-2005 Krokodil nt onthuld....n alweer vernield....

 

 

 

 

 

 

Jammer....is er net iets leuks voor de jongeren opgeleverd in de Muziekwijk....wordt er alweer vernield.  Waarom toch???

Behalve een skatebaan is er nu ook een leuke speel-krokodil 'onthuld' met een groot feest voor de buurt er omheen.....zijn 'ze'  bezig er platen uit te slopen! Terwijl dat juist van die lekkere zacht-verende platen zijn: ideaal voor de kleine kids....

 


23-8-2005 De stukken vallen eraf!

Het kon niet uitblijven....ook aan de Parkeergarage onder het nieuwe Stadshart Almere mankeert zo het een en ander. 

Nu vallen de stukken uit de blauwgekleurde platen van het plafond! 

De gemeente zegt dat dit geen gevaar oplevert voor de bezoekers en hoopt dat eea snel gerepareerd is......op de foto's zie je hoe dit er na enige weken nog uitziet.....

 

Trouwens, is de parkeergarage wel 'waterdicht'? Het is er vaak behoorlijk nat, hele plassen water en het stinkt er k behoorlijk (bij de achteringang van de openbare toiletten) Toeval?

 

 


 14 juli 2005  een positief bericht!    Er wordt verder gewerkt aan het Waterplein in Stadshart

Tot mijn vreugde zag is dat er afgelopen week weer gewerkt werd aan het golvende oppervlak van het Waterplein (Schipperplein officieel) en dat de nieuwe bomen regelmatig vl water toegediend krijgen, dankzij Oranjewoud.

Omdat er gigantische scheuren in de bedekking kwamen en er dus geen terrasstoeltje op kon staan of het zakte erdoor (!), is men begonnen met een 'renovatie' van het geheel. Inderdaad: na een heel korte tijd circa een jaar. De blauwpaarse kleur was ook al verbleekt en overal kwamen steentjes doorheen (die dan weer verder de boel afschuurden...) 

Op de basislaag had men een bitumenlaag (asfalt of dakbedekkingspul) gelegd en daarop een cementen deklaag die men paarsblauw had geschilderd Probleem van al dat barsten is het feit dat cement nu eenmaal slecht (tot niet) hecht op die onderlaag met steentjes. Door de beweging die nder die afdeklaag toch nog mogelijk is, krijg je dus scheuren die niet te stoppen zijn. Hoewel men wel bezig is met allerlei proefstukjes. Ik moet zeggen dat ik de oorspronkelijke schittertjes in de afdeklaag erg mooi vond.....

Nu is men bezig met een epoxy-laag op te brengen, een soort n-componentenlijm die de boel vast moet houden; daarna heeft het oppervlak van het 'eiland'  een zandgele kleur gekregen. Ziet er heel natuurlijk uit omdat het net zand lijkt!  Hoe een en ander zal uitpakken, is nu nog niet bekend bij de Dienst Stadscentrum. Eerst wil men afwachten hoe de reparatie uitpakt alvorens men de afdeklaag weer aanbrengt. Over de uiteindelijke kleur wordt ook nog nagedacht. Geel of blauw? In ieder geval wordt het n kleur!

Ook kregen de bomen regelmatig flinke slokken water van medewerkers van de firma Oranjewoud, die verantwoordelijk is voor het groen, met name de bomen. Door de vroege hittegolf-dagen, en daarna de enorme pakken sneeuw, met daarna weer hete dagen, hadden de eerste bomen allemaal het loodje gelegd. De nieuw-aangeplante bomen dreigden onlangs hetzelfde lot te ondergaan maar gelukkig kwam men nt op tijd tot de ontdekking dat ze water nodig hadden (scroll naar beneden naar juni 'Waterplein in Stadshart'). 

Wat betreft het water: het water stroomt weer, zij het met een klein laagje water. Als alles weer werkt zoals het zou moeten, wordt die waterstand ook weer hoger zodat kinderen erin kunnen zwemmen (nu dus pootjebaden). De bodem moet ook nog een bewerking krijgen want die ziet er shabby uit. Mijn idee om de bodem zwart te schilderen, blijkt niet zo'n goed idee: volgens Oranjewoud wordt de warmte dan vastgehouden door de kleur (en het is 's winters ook nog eens een ijsbaantje)

Tot zover vandaag, we blijven het volgen....

 


juni 2005 Rijkswaterstaat: doe er wat - zinnigs-  aan!

Het is toch te gek voor woorden: de 'grote grazers'  de Heckrunderen in de Oostvaardersplassen, moeten "gewoon" verhongeren of afgeschoten worden! Over normen en waarden gesproken.....

Als je het hebt over een 'natuurgebied'  dan moet dat wl de faciliteiten hebben van chte natuur en niet: een stukje  'natuur' met een hek er omheen. Er wordt momenteel geroepen dat men bezig is om uit te breiden maar....zover is het nog lang niet!

Dus doe ik een dringende oproep naar Rijkswaterstaat (en iedereen die hier iets over te zeggen heeft): denk nu eerst eens even goed na waar jullie mee bezig zijn. Als er teveel jongen worden geboren, geef de vrouwelijke grazers dan een anti-conceptie-prikpil. Voorlopig is de beoogde uitbreiding van hun leefterrein nog niet eens aan de orde, dus dat kan nog jaren duren (als het uberhaupt zelfs doorgaat). Maar het laten verhongeren, moedwillig, vind ik niet passen in onze 'geciviliseerde' wereld (die helaas niet zo beschaafd is....)

kijk ook bij de link http://www.staatsbosbeheer.nl/  (en dan natuur/natuurgebieden/oostvaardersplassen) 

Afgelopen winter zijn in de Oostvaardersplassen ruim zevenhonderd grote grazers gestorven. Dat bericht het weekblad Elsevier dinsdag op haar site. 

Het gaat om 337 edelherten, 235 Heckrunderen en 131 wilde Konikpaarden, zo bevestigt Staatsbosbeheer, de beheerder van het gebied. Gebrek aan voedsel en territoria zijn de voornaamste oorzaken. Staatsbosbeheer heeft het merendeel een genadeschot gegeven. In de Oostvaardersplassen, met 5600 hectare het grootste moerasgebied van Nederland, lopen sinds de jaren tachtig grote grazers rond. Ze werden gentroduceerd om de openheid van het natuurgebied te behouden. In 1983 werden de eerste Heckrunderen uitgezet, in 1994 volgden Konikpaarden en in 1992 werden een kleine vijftig edelherten uitgezet. Sindsdien zijn de kuddes fors gegroeid door het rijke voedselaanbod en de afwezigheid van natuurlijke vijanden.

Twistpunt over beheer. Het beheer van de uitdijende kuddes in het natuurgebied is al jaren onderwerp van een verhit debat. Staatsbosbeheer wil de natuur zoveel mogelijk haar gang laten gaan, maar diverse organisaties menen dat Staatsbosbeheer juist moet ingrijpen om dierenleed zo veel mogelijk te voorkomen.Dat betekent bijvoeren in de winter of afschot van herten in de herfst, zodat de overgebleven dieren de winter goed doorkomen

===================================================================

hieronder brief van Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 maart 2005

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

 
ons kenmerk: N/2005/1101
datum: 09-03-2005
onderwerp: Oostvaardersplassen 

Geachte Voorzitter,

In uw bovengenoemde brief verzoekt u mij om een reactie op het persbericht van Staatsbosbeheer van 7 maart jl. (Staatsbosbeheer sluit Fluitbos bij Almere voor publiek) en op signalen van onder andere dierenartsen dat dieren van honger sterven.U verzoekt mij in ieder geval in te gaan op de situatie in de Oostvaardersplassen op dit moment, op de mogelijkheid van bijvoederen van de dieren en op het bestaan c.q. gebruik van een eventueel calamiteitenplan.

Bij het beheer van de Oostvaardersplassen wordt gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijke situatie, waarbij het aantal dieren in evenwicht is met de draagkracht van het terrein. Dit betekent dat de aantallen runderen, edelherten en paarden gereguleerd worden door de natuurlijke omstandigheden en de natuurlijke levensverwachting van de dieren zelf en niet door afschot op grond van te voren door de beheerder vastgestelde aantallen. Staatsbosbeheer volgt in het beheer de Leidraad Grote Grazers en het daarop aansluitende advies dat de Wetenschappelijke advies commissie Oostvaardersplassen in 2004 heeft de uitgebracht. Op basis van dit advies neemt Staatbosbeheer maatregelen bij een dreigende calamiteit. Deze aanpak heeft mijn instemming, zie mijn brief van 17-01-2005 (DRZw.2005/165) Staatsbosbeheer onderkent de ernst van de situatie en neemt de nodige maatregelen.
In de concrete situatie die zich bij de sneeuwval van vorige week voordeed betekent dit het volgende:


juni 2005 De berenklauwen moeten weg!

Het lijkt wel of het niemand iets kan schelen.....het oprukken van de berenklauw!

Terwijl deze helaas fraai ogende plant, verborgen ellende in zich heeft. Behalve dat je er brandwonden van kunt krijgen en andere irritaties, is het grote gevaar dat je, eenmaal in aanraking gekomen met deze plant, je je hele leven allergisch blijft. Het is vergelijkbaar met de Herpes-familie, waardoor je bijvoorbeeld iedere keer koortsuitslag krijgt als de zon hevig schijnt. Enmaal opgelopen, verdwijnt dit je hele leven niet meer!

Waren de berenklauwen eerst nog alleen langs de A6 te zien (het Kromslootpark, waar bijna niemand komt), en bij de afslag Almere-Haven (o wat mooi!), nu rukt de berenklauw op naar stad. 

Hij is al gesignaleerd langs de Gooise Kant, industrieterrein

 

 

en nu ook ter hoogte van de NUON, langs de Hogering, de Markerdreef en Markerkant.

 

 

Cocky Kuipers, raadslid D66, heeft zich op de laatste Politieke Markt ingezet om een politieke uitspraak te krijgen omtrent het beleid rond de 'berenklauw'. Op de Politieke Markt van 30 juni 2005 zal duidelijk worden of dit College en deze Raad deze gevaarlijke plant op de juiste waarde weet in te schatten....

Het normale maaien helpt niet afdoende: naast iedere plant vormt zich op circa 1 meter afstand weer een nieuwe loot. In het verleden werden schapen ingezet, die dat milieuvriendelijk en afdoende konden. Maar hoe dan ook, hier moet snel een beleid op komen, voordat bewoners deze sluipende berenklauw in hun eigen tuintjes aantreffen!

 

 


juni 2005 De  pluizenbomen moeten weg!

Ook zoiets: de populieren die er zo overvloedig aanwezig zijn in Almere. 

Zij bloeien nt zo overvloedig als ze in aantal zijn! 

Van een stadsbioloog hoorde ik dat het alleen de vrouwelijke exemplaren zijn die bloeien.....Vraag is dus: waarom uitsluitend vrouwelijke bomen aangeplant als dit bekend is?? Er zijn per slot heel veel mensen die er allergisch voor zijn, dus dat is ieder jaar wr een ellende, vooral met langdurige warmte, en zoals nu: een hittegolf. De pluizen schijnen ook brandbaar te zijn, kunnen door zelfontbroeiing gaan branden.

 

 

 

 

Hoewel het natuurlijk leuk oogt "sneeuw", zou de gemeente na ruim 20 jaar nu echt moeten overwegen deze bomen massaal te kappen en nieuwe aan te planten! Mannelijke of een ander soort boom. Misschien komt dit onderwerp wel als een verkiezings-item  ;- )

 


eind juni 2005   Waterplein in Stadshart

Een (deels) positief bericht, voor de afwisseling. Soms lijkt het nt of er hier meegelezen wordt en men ineens denkt: ja, inderdaad, daar moet iets aan gedaan worden! Zoals op 24 juni 2005, toen er ineens iemand voor ging zorgen dat de - nieuw geplante - (!) bomen eindelijk eens water kregen!

Met deze bloedhitte, met tropische waarden, en een heuse hittegolf, zag je de nieuwe aanplant aftakelen, logisch (scroll naar bericht beneden) 

De firma Oranjewoud had een stagiair gecharterd voor deze dankbare maar met deze hitte zware taak, Edward de Jong > 

Hij moest diep graven om ook de wortels te voorzien van het letterlijke 'levenswater'. Hopelijk overleven deze bomen nu!

 

 

NB Het Waterplein doet zijn naam gn eer aan....waar water hoort te zijn, is het nog steeds leeg want er zit een lek dat kennelijk nog steeds niet gerepareerd kan worden.....een misser van degene die hiervoor verantwoordelijk is. (wie?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


begin juni 2005  

Hoewel ik heel positief ben ingesteld, word ik langzamerhand wat mistroostig over de voortgang van Almere...bijv. het Assenplein

Door bewoners van het Assenplein in Stedenwijk-Noord, werd ik bijvoorbeeld gebeld dat ze zo verschrikkelijk verdrietig waren over de molest van hun eens zo mooie pleintje (mt kunstwerk van de Almeerse kunstenaar Frans van der Ven). En kijk nu eens naar de foto's: wat er over is.......mede dankzij het schandalige 'groot-onderhoud'  door de gemeente (ofwel het Europees aanbestede groenonderhoud: nog nooit zag Almere er z slecht verzorgd uit, vooral dit aardige pleintje!)

 

 

 

 

 

 

 

Deze eens zo gemotiveerde bewoners hadden dat enige jaren geleden gezamenlijk allemaal voor elkaar gekregen, naar volle tevredenheid. Zij  deden eigenhandig het klein onderhoud n...hielden het plein goed in de gaten. Een prachtig voorbeeld van de door de gemeente Almere zo gepropageerde "Sociale Cohesie" in de ware betekenis van het woord! 

De aanloop tot deze 'verloedering'  was dat de riolering gerenoveerd moest worden, zoals op zoveel plaatsen in Almere het geval is na een aantal jaren. 

Maar wat hier gebeurd is, tart elke beschrijving: alle rotzooi heeft men gewoon op het pleintje neergesmeten, op de struiken, op het dunnen hekwerkje (dat dus totaal vernield is). 

 

 

 

 

 

 

 

Alle hekwerken die men wl of niet nodig had, had men overal gedropt. Resultaat was dat ook de winkelwagentjes er neergesmeten werden want waar troep ligt, komt alleen maar mr troep bij, dat is bekend! De waterpartij is 'naar de klote' en stenen liggen los....

 

 

Maar ik werd dus gebeld door teleurgestelde bewoners en ben gaan kijken. Natuurlijk heb ik foto's gemaakt, dus kijk zelf wat je hiervan vindt

Maar een oproep naar de gemeente Almere: Doe hier wat aan! Want dit wren betrokken bewoners maar n niet meer!

 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

 

Het Waterplein in Het Stadshart van Almere......

Ik kan hier van alles aankaarten wat naar mijn mening niet goed is aan het nieuwe Stadshart maar dat is toch roepen in de woestijn, wat betreft de gemeente Almere. Dan maar even over het Waterplein (officieel Schipperplein genoemd, maar ja)

< deze foto is van de aanleg van het waterplein

De waterbaan is lek, al een hele poos nadat de ijsbaan finito was. Vanuit de sportschool kan ik mooi in de gaten houden wat er nu precies gebeurt -of niet.... Eerst gingen de bomen dood, de golvende heuveltjes (eerst nog blauw) brokkelden af en bestaan nu uit een soort schuurpapier met losse steentjes erop. Na een hele poos werden er mooie nieuwe bomen neergezet, eerst nog samengebonden en na een poosje werden de takken losgemaakt. Nu regent het wel vaak.....maar toen niet! 

Dus na een paar weken zag je al sommige bomen kale takken krijgen en scheef staan. Niemand die ze ooit water gaf (schat ik in).Die bomen staan op een heuveltje, en het water loopt beneden weer weg, dus drogen ze uit, logisch.

De bodem van de waterpartij ziet er momenteel roestig en vies uit. TIP: verf die betonnen |(?) onderlaag zwart, dan valt het minder op!

 

Het valt ook op hoe saai dit Stadshart eigenlijk is geworden: grijs, zink, metaal en grijs beton en bovendien allemaal lege panden. Ik heb ooit mijn ideeen gespuid maar het 'Q-team' wist het beter (?) Toch zou ik graag eens aan de slag gaan met kleur, en dan wl in samenhang met het geheel....

Momenteel staat de POPZAAL leeg (failliet), het nieuwe HOTEL Almere (nog steeds geen koper gevonden...maar ja, wat wil je dan ook? Gn lift en gn restaurant aanwezig en binnenkort twee grote woontorrens voor je neus. Het restaurant van DOOWORLD is gesloten en het beoogde restaurant nder de Popzaal staat ook nog steeds leeg....Gezellig allemaal dus......

 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

 

Over de "Kunst-as" in Almere-Haven wil ik ook even mijn gal spuwen.

Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de start van de "Kunst-as" aan de Kerkgracht in Almere. De bedoeling was dat de Kerkgracht geheel zou veranderen in kleine winkeltjes en/of ateliers voor -en door- professionele kunstenaars. De gemeente wilde dit idee stimuleren door de vierkante-meter-huurprijs te subsidieren, waardoor de (beginnende) kunstenaars eerder een dergelijke ruimte konden huren. Bedoeling was, dat zij ter plekke zouden werken, waardoor er ook ''reuring" op de gracht zou ontstaan: nieuwsgierige of geinteresseerde mensen, die dan wellicht ook koper zouden kunnen worden. Helaas ging het vanaf het begin niet zo makkelijk want beginnende, jonge, kunstenaars hebben nu eenmaal niet veel te besteden, waardoor de huurprijs toch een obstakel was.

Op de gracht zat al een beeldhouwster (Odelijn) en een Galerie (Alosery), allebei ongesubsidieerd. In de loop van verschillende jaren zijn er diverse mutaties geweest, bestaande winkels vertrokken en op die plek kon dan een kunstenaar komen. Helaas ging dat om bovengenoemde reden niet zo makkelijk, sommigen probeerden, maar hielden het niet vol want veel volk kwam er niet langs....Met de komst van Ruud Backx in de exporuimte van CCCorrosia, wilde men de Kerkgracht weer leven inblazen. Er moest beter samengewerkt worden, meer aktiviteiten georganiseerd, enz. Er werden dan ook gezamenlijke aktiviteiten ontwikkeld, zoals de jaarlijkse  Kunstmarkt en exposities vanuit het CCC. Maar naar mijn mening is iedereen toch weer met zijn of haar eigen stukkie bezig omdat een opening in het CCC nu eenmaal een 'opening in CCCorrosia'  is en de Kerkgracht daar niets mee van doen heeft.

 

De ene kant van de gracht is ingevuld met min of meer kunstenaars, want voor uitsluitend de verkoop van spulletjes zit daar ook de Wereldwinkel, evenals het 'Stenen Huis' (met kunst uit Zimbabwe). De schoenenzaak, het caf en een restaurant zitten er ook nog steeds maar die hebben totaal geen binding met de 'Kunst-as' ofwel de kunstenaars op de gracht. Aan de overkant was een prachtig pand, dat een poos leeg heeft gestaan, perfekt geschikt voor het onderbrengen van verschillende kunstenaars. Dat had als voordeel dat men de kosten kon delen en tevens dat men elkaar kon stimuleren en gezamenlijk exposities houden. Maar helaas....dat uitermate geschikte pandje ging naar de 'Witte Olifant', waar jongeren met een verstandelijke handicap van 2 professionele kunstenaars (Mieke van Dijk en Mariel Bischops) een opleiding krijgen tot 'kunstenaar'(!). (De nieuwe kleren van de keizer...sorry hoor....). Wat betreft de twee kunstenaars: die passen op de gracht, maar de ' Witte Olifant' niet! Ik gun het deze kinderen van harte lekker creatief bezig te zijn maar....ze horen niet op deze beoogde 'Kunst-as'. Als de gemeente Almere beschikt over een 'Visie' op  'Kunst' en deze gracht heeft verkozen om de kunst en de kunstenaars de kans te geven zich te ontwikkelen, dan moet ik helaas constateren dat die 'Visie' ontbreekt. 

Tussen het Caf en de Galery zit etser Bart Reimersma, die voornamelijk etsen maakt van de scheepvaart en alles wat daarmee te maken heeft. Tot mijn grote verbazing is hij ineens vertrokken (na wat konflikten) en de grote ruimte (waar hij eigenhandig de vloerdelen -uit een schip- heeft gelegd)  staat dus leeg. Normaal denkend zou je verwachten dat op die plek dan een andere kunstenaar de kans krijgt (hoewel nu niet meer gesubsidieerd) maar nee: hier komt gewoon een commerciele verkoop-winkel in ten behoeve van kinderen met een handicap. Nogmaals, ik zei het hierboven al: ik gun deze mensen ook een plek maar niet hier! De bedoeling was; voor kunstenaars!

Navraag leerde dat de gemeente hier niets meer mee van doen heeft....de Woningbouwvereniging (GSA) is eigenaar en die kan het verhuren aan wie zij wil....

DAG VISIE !

 

(zo, dat wou ik nu ff kwijt....)