Kunst in de Wijk 2007

tekst en foto's: greta verduin (tenzij anders aangegeven)                                                               


Museum De Paviljoens organiseert dagtochten langs landschapskunstwerken in Flevoland 

verslag dagtocht landschapskunst     info: Museum De Paviljoens


24 november 2007: Ymere experience 2007 en uitreiking BetereBuurtPrijs

Woningcorporatie Ymere vindt het belangrijk om samen met de bewoners verbeteringen aan te brengen in de wijken, vooral ook met het oog op de leefbaarheid. Daarom heeft men de BetereBuurt-prijs in het leven geroepen. Bewoners konden tot 9 november 2007 hun ideeen inbrengen en vervolgens wordt daar door een jury het beste -en ook uitvoerbare-  idee uitgekozen én.....de winnaar van dat idee zal zijn of haar idee ook daadwerkelijk zien uitgevoerd worden! 

 Zaterdag 24 november was het zover: in een feestelijk programma (vanaf 09.45 - 14.00 uur met tussendoor een multiculturele lunch en afsluitend een hapje en drankje) passeerden 6  suksesvolle leefbaarheidsprojekten de revue. ( Ymere heeft namelijk al enige projekten met sukses toegepast in A'dam, allemaal projekten die de buurt leuker of prettiger om te wonen maakten, kortom: de leefbaarheid verhoogden).  In Brede School Het Meesterwerk aan de El Grecostraat, was de rode loper uitgerold voor de buurtbewoners die hartelijk werden ontvangen met koffie en gebak.

 

Feestelijke ontvangst bij Het Meesterwerk, ontvangst binnen en Klaas Wilting igm Ymere regio- direkteurAlmere Pieter-Jan Datema

 

 

Woningcorporatie Ymere had de buurtbewoners uitgenodigd en 138 hadden zich aangemeld om te komen. Zij zouden allerlei info krijgen, filmpjes over de ingezonden ideeen te zien krijgen, plus een rondleiding langs de suksesvolle projekten die al lopen. Om 11.00 uur waren er al meer dan 90 personen aanwezig en na de opening met koffie en gebak, werden er groepjes gevormd om informatie te krijgen in de diverse lokalen waar de projekten tentoongesteld werden, vergezeld van de mensen die hiermee bezig zijn. Ieder bezoek kon maximaal 15 minuten duren en dat bleek eigenlijk veel te kort! Er was namelijk ook ruimte voor discussie/opmerkingen van de bezoekers en....er waren heel wat vragen! 

 

Een samenvatting van deze projekten: 

Het Projektteam van 'Kan Wél!'

dat op zichzelf al een projekt is maar óók diverse projekten organiseert, gericht op de aktivering van bewoners. Samen met een coach (van KanWél!) gaan ze hun eigen ideeen vormgeven en uitvoeren, met geld van de lokale woningcorporatie(s) en de gemeente. 

 

Het Tuintjes-projekt,  

waarbij voortuintjes van (vaak oudere) buurtbewoners worden onderhouden door schoolkinderen van bs Piramide. Bewoners kunnen zich opgeven, het kost ze niks (want Intratuin sponsort (!) en dan komen op vrijdag 2 klassen de tuintjes onderhouden. Goed voor de kinderen om kennis te maken/bezig te zijn met de natuur en geweldig voor de bewoners.  

 

Het projekt Kimwierde 88, 

waar Ymere een pandje ter beschikking heeft gesteld, dat een ontmoetingsplek is geworden, Kunst & cultuur, samen eten koken, enz.  

Het Etalage-projekt

  in de A'damse Transvaalbuurt. Opzet was het verbeteren van dichtgetimmerde + dichtgeplakte woningen, eerst dmv een fietsenrekken-projekt (winkeliers konden daarop adverteren) en later in 10 etalages (met extra dik glas, gelukkig nooit vernield) met daarin allerlei info van en voor de buurt zelf.

 

Het Veilinghuis-projekt

waarbij goede ideeen + vragen worden geveild, met als principe: voor wat hoort wat.  Bijvoorbeeld: buurt wil feestje geven? Dan maakt buurt zelf alles weer schoon!  Er wordt -klein deel-  van de wijk uitgenodigd en aanwezig afgevaardigde(n) van:  gemeente, bewoners, Politie, Ymere (woningcorp), de Schoor. Hoe kunnen we problemen oplossen? En: wat hebben we te bieden? Gaat aan de hand van kaarten en daarna wordt alles schriftelijk vastgeleg.  NB als stoep of-zo niet in orde is, is dat taak van gemeente, niet in dit ' Veilinghuis', want hier moet soort ruil mogelijk zijn!

 

Projekt Dag van de Dialoog

waar druk gebruik van werd gemaakt, om alle klachten over de gemeentelijke dienste aan te kaarten!  Zwerfvuil, achterstallig onderhoud van trottoirs en groen kwam erg veel aan bod. Ook het feit dat je duizend keer iets kunt aankaarten bij de gemeente maar dat er uiteindelijk niets gebeurt!

 

 

 

Verder stonden er nog info-kramen van oa Omniworld, HVA (Huurders Ver. Almere), De Schoor, de Kunstlinie.

 

 

 

Na deze presentatie was er een multiculturele lunch  met daarna een Parade van alle 36 ingebrachte BetereBuurt-ideeen door Almeerders, die in aanmerking komen voor de BetereBuurt-prijs. 

 

Daarna een lezing door Klaas Wilting.  Hij ging in op de vraag: 'Wat is leefbaarheid?' Rode draad is de behoefte aan kennismaking, SAMENleving. Ouders hebben een voorbeeldfunktie. Veiligheid heeft veel te maken met gevoel. Je moet je prettig voelen in je eigen woonomgeving, veilig ook.  Maar laat je niet beinvloeden door wat de media schrijven! Burgemeester Jorritsma is verantwoordelijk voor de veiligheid en de gemeente moet doen wat WIJ hebben afgesproken! Almere is ook mijn stad geworden, laten we alsjeblieft de positieve zaken laten prevaleren!'

foto: Klaas Wilting >

 

 

 De JURY, bestaande uit Pieter-Jan Datema (Ymere), Klaas Wilting, Bert Gijsberts en Trui Tjeerdsma (HVA) ging in beraad om een keuze te maken. 

Er bleven 4 genomineerden over: 

* Lilian Bayley > met een Buurtontmoetingsplaats in de Bouwmeesterbuurt, een soort buurthuis voor jong en oud met een tijdsbesteding dat men zich gewaardeerd, onmisbaar en verantwoordelijk voeltin de buurt.

 

* Mevrouw van Lijf < (voorz. Bewonerscommissie Binnen 't Hof) wil het aanzien van de voortuintjes van Binnenhof (Almere-Haven) verbeteren dmv lage hekjes voor een eenduidig beeld van de 30 woningen aan het Binnenhof. Is nu te rommelig. En graag verlichting in die donkere portieken, met verzoek ook de oudere woningen inbraak-veilig te maken (scheelt ook weer in premie en Ymere krijgt dan misschien het Keurmerk Veilig Wonen ;-)

 

 

* Mevrouw Ariesen > wil graag speelvoorzieningen voor kleine kinderen op een grasveldje, waar nu alleen een tafeltennistafel staat voor grotere kinderen. Ontmoetingsplaats voor ouders en jonge kinderen.

 

* De heer Epskamp < (Oostvaardersbuurt) wil buurt herkenbaarder maken. Hij ziet graag tekeningen van VOC-schepen op de zijmuren van sommige panden in deze wijk (zag dat in Haven en vond dat erg leuk. VOC-schip 'de Dyufken' bijvoorbeeld, als je de wijk inkomt?

 

 

Tijdens het korte beraad van de Jury, kon het publiek reageren op de genomineerden want de winnaar zou de Publieksprijs ontvangen. De jury bestond uit vlnr: Klaas Wilting, Trui Tjeerdsma (HVA), Bert Gijsberts (Adviesraad) en Pieter-Jan Datema (Ymere)

De winnaar van de Publieksprijs werd duidelijk het VOC-idee van de heer Epskamp, (zie foto linksboven) met de suggestie dat het ook uitgevoerd zou  kunnen worden door graffiti-kunstenaars.

 

  Om 13.45 uur de prijsuitreiking van de BetereBuurt-prijs met de bekendmaking door Pieter-Jan Datema (regiodirekteur Almere (Ymere).

De winnaar van de (1e) Betere Buurt Prijs: het idee van mevrouw van Lijf,(foto linksboven) de voortuintjes van het Binnenhof.

 

Als klap op de vuurpijl kwam de mededeling dat Ymere de overige genomineerde ideeen óók gaat uitvoeren! De andere ingezonden ideeen zullen wellicht tzt in overleg met de bewoners ook aan bod komen.....iedereen blij!

 


5 november 2007: Buurt onderhoudt zelf de rotonde

Heel leuk om ineens buurtbewoners van de Noorderplassen (oost) aan het werk te zien op de toegangsrotonde van die wijk! Dagenlang zijn ze bezig geweest met gras maaien, zakken aarde aanslepen en vervolgens de buitenste rand van de rotonde te beplanten met winterharde plantjes o.a. lavendel. Als het goed is, zal er volgend jaar een wuivende blauwe lavendelzee het baken omringen. 

 

 

 

 

 

< foto van 'even pauze': VvEN

 

Het plantteam bestond uit Leonieke de Wildt, Lex Burgersdijk, Loek Goudsmit en Paul Slingerland 

 

Al eind 2004 lag er een 'betonning' klaar om geplaatst te worden op de rotonde die toegang geeft naar de Noorderplassen ('oost' tegenwoordig genoemd). 

< Op 15-3-2005 werd deze geplaatst (foto links). 

Eind 2005 (8-11-2005) werd deze tijdelijk betonning vervangen door de huidige rood-witte boei. (foto rechts) > 

 

 

Uit het verslag van Kunst-enzo van 15-3-2005: De rotonde aan de Plassenweg, bij de Noorderplassen, is voorzien van een echte ' betonning' , bij Rijkswaterstaat vandaan. Bewoners van deze inmiddels alweer 13 jaar bestaande wijk, leek het een leuk idee deze 'Entree ' naar de woonwijk te voorzien van iets uit de scheepvaart/ watersport. Per slot is deze wijk geheel aan het water gebouwd. En 'betonning' is hetzelfde als een 'boei' op het water. Het idee kwam van Paul Slingerland, een van de eerste bewoners, en hij heeft dit verder uitgewerkt. De rotonde ligt ook heel strategisch: rechtdoor ga je naar de drie Urban Villa' s, de 3 flatgebouwen op de pier, ofwel 't Hoofd in de Noorderplassen. Naar links (Bakboord in de scheepvaart -en dus rood- ) ga je naar de woonwijk Noorderplassen met 259 woningen, de Noorderleede-weg. Als je naar rechts gaat, kom je bij 'de Realiteit', de experimentele woonwijk die wegens architektonisch  sukses mag blijven staan. NB Deze betonning is tijdelijk: er komt nog een definitieve!

======================================

Ook het Bestuur VvEN wijdt er 6-11-2007 een stukje aan: Met het laatste restje uit het 'rotondepotje' zijn we er in geslaagd een rand van circa 1 meter te voorzien van lavendel. Het is de bedoeling dat we ieder jaar wat geld opzij zetten om uiteindelijk de gehele rotonde smaakvol te kunnen beplanten. De vrijwilligers van het plantteam hebben maandag 5 november vanaf 09.00 uur op vakkundige wijze het gras weggefreesd en afgevoerd naar het nieuwe milieu-station in Almere-Poort.  Vervolgens werden er 40 zakken bemeste tuingrond ingehakt en er zo'n 250 lavendel-planten ingezet. Zo omstreeks 16.00 uur was het karwei geklaard, waarna de penningmeester met de nodige kunstgrepen voor gezorgd dat de planten het nodige water krijgen. Weersverwachtingen komen niet altijd uit, maar deze keer kwamen de voorspelde regenbuien precies op tijd.  De nacht na de aanplant viel in Almere méér dan 10 mm. 

We hopen de komende zomer te kunnen  genieten van de boei in een (blauwe) zee van lavendel!

Almere, 6-11-2007

 


30 oktober 2007: "vandalisme is niet normaal"

Dinsdag 30 oktober 2007 was er een Stadsdeelbijeenkomst (ja ja, het bestaat nog....) Almere-Oost met het doel om 'vanuit een gezonde verontwaardiging aktie te ondernemen'. De lokatie was bij VC Omniworld, het begon om 13.00 uur en duurde tot 17.00 uur. Klaas Dijkhuis liet verstek gaan vanwege ziekte, Kees Hulstein (foto) verving hem. 

< Verder Greetje Tomei en kollega (foto) 

en Tineke Woudstra >

en Joke Smit. 

Er is onlangs een anti-vandalisme-beleid uitgekomen bij de gemeente, de resultaten van deze bijeenkomsten komen terecht in een 'aanhangsel' , noem het "Vandalisme-PLUS", aldus het uitvoerende buro. 

 

 

Er werd in de inleiding gesproken over 80 groepen die de gemeente in beeld heeft, waarvan 15 groepen overlast-plegende jongeren. Danswijk heeft veel te lijden onder vandalisme....wanneer en tijden? Er zijn jongeren die naar school gaan, maar kan vóór of ná schooltijd gebeuren; of een andere groep (hang)jongeren die altijd in groepjes optreden. De gemeente zou akties tegen vandalisme moeten opnemen in een Buurtpontwikkelingsplan! En er zijn creatieve oplosssingen nodig! Er bestaat al zoiets als een 'Jeugdinterventieteam' dat goed schijnt te werken maar....nu gestopt want geld is op.....(typisch Almere: als het goed dreigt te gaan, stopt meteen de ondersteuning en/of subsidie)

Het ging over 'Burgerschap'en bewustwording en de gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen.... (Joke Smit)

Er waren veel bewoners aanwezig, maar vooral uit de wijk Tussen de Vaarten (waar helaas de scholen en bedrijven verstek lieten gaan),  de Filmwijk, de Danswijk en de Waterwijk. Verder waren er vertegenwoordigers van de Politie, de Brandweer, Connexxion, woningbouwcorporatie Ymere en diverse scholen, zoals De Waterhoek, aanwezig. Bovendien nog Joke Smit van het  VTH-loket (loket mij totaal onbekend!) van buro Veiligheid, Toezicht en Handhaving, van de gemeente Almere.. Het bestaat uit één persoon.

 

 

De gemeente Almere zou een 'Schoolpleinen-beleid' moeten ontwikkelen!!  

Daaruit volgt dan meteen de oplossing van veel ergernissen nú want dan kan er snel gehandeld worden. Snelle reparaties en andere snelle oplossingen; gaat nu veel te traag...heel frustrerend. Als er wordt gemeld dat er ruiten zijn vernield van een school, bijv.. dan duurt het veel te lang voordat het glasbedrijf komt om te repareren! Dat komt omdat dat te weinig personeel heeft.... (sorry hoor maar dan moet de gemeente naar de concurrentie gaan....) Niet alleen de schoolgebouwen hebben te lijden van vandalisme, ook de schoolpleinen. 

De kernvraag is: HOE kun je dit voorkómen?  HOE ná schooltijd? Het antwoord luidt:  projekten met een beheerder! 

Net als een speeltuin: moet ook mét beheerder. Connexxion (die vooral komt 'luisteren' zegt dat het projekt  'Steward-begeleiding' op de bus goed werkt(e). Een nieuw projekt 'Stuk' is net gestart. Heel belangrijk is: communicatie!!! Als de communicatie niet deugt, dan wordt het niks, dan gaat het mis.  Over graffiti: woningcorporatie Ymere haalt (de rottige) graffiti binnen 48 uur weg. Bij de gemeente duurt dat allemaal veel langer doordat het over allemaal verschillende schijven loopt. Maar....er is ook 'fraaie kunst- graffiti', zoals bijvoorbeeld de graffiti-kunstenaars uit de hele wereld die meededen aan Meeting Of Styles (die grote houten wand langs het Weerwater, bij 't OOR, en later in het Beatrixpark). Museum De Paviljoens bijvoorbeeld heeft zelf een Wall (houten wand) geregeld pal naast het museum, waar jongeren zich op kunnen uitleven. Daar staan vaak hele fraaie kunstwerken op, die ook niet overgespoten worden, pas na een maand, een soort ere-code onder de graffiti-kunstenaars. Dat is dus een voorbeeld van een alternatief voor negatieve graffiti of wildplak!  

 

Van het Bewoners Platform Tussen de Vaarten komt de mededeling dat men juist bezig is een fraai graffiti-kunstwerk te realiseren op de wand aan de Jozef Israelslaan (scroll naar beneden naar 15 oktober 2007). MooiZoGoedZo is enthousiast en heeft medewerking toegezegd, maar de gemeente is zo trááááág.....er wordt al 5 maanden gewacht op antwoord....

Wat ons brengt op de volgende suggestie: scholen OPEN in de zomervakantie? Zou sociaal preventief kunnen werken want alles is dicht, de scholen maar ook De Schoor. Verder de suggestie: overlast melden op één nummer, óók 's avonds in gebruik.

Er komt een bewoner aan het woord die het heeft over 'het gezin als hoeksteen van de samenleving '......er zijn veel gebroken gezinnen...', er moeten taakstraffen komen, enz. Dat wordt weerlegd met: 'dat heeft geen samenhang met gescheiden of niet, heeft met opvoeding te maken!' 

 

De groep werd gesplitst in 2 groepen die ieder apart gingen discussieren over 'vandalisme'. 

Na verloop van tijd kwam men weer samen en wisselden de resultaten uit.  Aan de hand van stippen (hele kleine 'bezuinigingsstipjes': zie foto boven) mocht men zijn/haar voorkeur aangeven door ze te plakken op de grote sheets. Er wordt uiteindelijk een Pilot gekozen (nav een schouw (nov/dec? Klaas Dijkhuis?) Het moet een eigen projekt worden, in samenwerking met museum De Paviljoens en Bewoners Platform Tussen de Vaarten (en alle kontakten die dit Platform heeft, scholen, jongeren, de Schoor, enz.)

NB Dinsdag 27 november 2007 is er een Almeerse conferentie over de 'aanpak van vandalisme "nieuwe stijl". Deze dag duurt van 10.00-16.30 uur, met daarna een drankje en gelegenheid om na te praten. Deze conferentie toont de resultaten van de 5 stadsdeelbijeenkomsten. Het is ook het startschot voor het aktieplan vandalismeaanpak 2008-2011, waarin eigen verantwoordelijkheid, preventie en eigen initiatief een grote rol moeten gaan spelen. Het motto luidt: 'Vele handen maken licht werk'. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de Innovatieprijs, waarbij het publiek de jury vormt. 


15 oktober 2007: Graffiti als kunst op geluidsscherm 

Zoals al te lezen in mei 2007 (scroll naar beneden) bestaan er vergevorderde plannen voor een kunstzinnige invulling van een geluidsscherm in de wijk Tussen de Vaarten, ter hoogte van de Jozef Israelslaan. De bewoners waren de lelijke graffiti spuugzat en willen nu graag goede graffiti zien op 'hun' scherm. 

Bijvoorbeeld de kunstenaars van Multiversum zijn in staat, in samenwerking met de jeugd en andere bewoners, hele fraaie graffiti neer te zetten, waardoor de hele buurt tevreden zal zijn over 'hun' kunstwerk!

De stichting MooiZoGoedZo was enthousiast over het idee (Marijke Honing) maar vervolgens duurde het maar liefst nog eens 5 maanden voordat de gemeente met een reaktie kwam! De gemeente dan, in de vorm van het Stadsdeelkantoor....of wat daarvan over is.......Stadsregisseurs, stadsmanagers, en hoe ze allemaal mogen heten.....alles blijkt veranderd te worden van gemeentewege......Stadsdeelkantoor Haven is al verdwenen, en nóg meer deelkantoren zijn opgeheven....zodat je van Tussen de Vaarten nú -voor bijvoorbeeld een klacht- naar Almere-Haven moet!  In afwachting van weer nieuwe ontwikkelingen van de gemeente....zullen we maar zeggen.....maar: jammer is het wél want zó schiet dit natuurlijk niet op.  

Het Bewoners Platform Tussen de Vaarten en  secretaris Henk Struik (tevens buurtbewoner) zijn nog steeds superaktief en dat zou beloond moeten worden!

 


In het kader van het initiatief van Museum De Paviljoens 'De Kunstambassadeurs' hier een artikel uit 'Almere DEZE WEEK'  van 22-8-2007

De Kunstambassadeur

Polderland Garden of Love and Fire roept gevoelens op

 

ALMERE – Kunstambassadeurs zijn stadsgenoten die Almeerders vertellen over hun favoriete kunstwerk. De kunstwerken zijn onderdeel van De Collectie Almere die Museum De Paviljoens beheert. Greta Verduin vertelt over het landschapskunstwerk van Daniël Libeskind, Polderland Garden of Love and Fire.

 

”Niet alleen dit kunstwerk spreekt mij aan, ook de kunstenaar”, vertelt Greta. "Ik heb Libeskind ontmoet toen dit kunstwerk geplaatst werd en het straalt uit wat ik voel bij zijn werk: de wereld, zijn visie en zijn eigen geschiedenis is erin verwerkt. Juist wat Libeskind weglaat in zijn kunstwerken zegt heel veel, het laat ruimte open voor je gevoel, en dat vind ik een heel sterk punt. Grote ellende zoals de Holocaust en de aanslagen op de Twin-Towers is amper uit te beelden, maar door de leegte in zijn kunstwerken ga je het voelen. Drie waterkanalen bij van dit kunstwerk verbinden denkbeeldig drie Europese steden die van belang zijn voor de kunstenaar: Almere (plek van dit land-art kunstwerk), Salamanca (geboortestad van zijn inspiratiebron, de Spaanse Mysticus Juan de la Cruz) en Berlijn (de huidige woonplaats van Libeskind).

“Er is een tijdje sprake geweest dat Libeskind het nieuwe theater in Almere zou bouwen. In zijn ontwerp eindigde het gebouw met een speelse krul, dat geweldig zou passen in Almere met z'n strakke vormen. Ik vind het nog steeds jammer dat zijn ontwerp het niet is geworden", aldus Greta Verduin.

Museum De Paviljoens geeft graag meer informatie over dit kunstwerk en andere werken van De Collectie Almere: www.depaviljoens.nl of evd@depaviljoens.nl

 

Kunstambassadeur Greta Verduin: “Libeskind laat ruimte open voor je gevoel.” (Foto: Friedländer)  

 

 

 


Dagtocht landschapskunst ook op zaterdag  in augustus en september 

Museum De Paviljoens organiseert succesvolle dagtocht alweer voor het 3e jaar!  

Museum De Paviljoens in Almere organiseert een dagtocht naar de 5 bijzondere landschapskunstwerken in Flevoland

Wegens groot succes vindt in de maanden augustus en september ook elke zaterdag een dagtocht plaats. Tijdens deze tocht gaan de deelnemers olv een deskundige gids van het museum naar De Groene Kathedraal van Marinus Boezem, Aardzee van Piet Slegers, Observatorium van Robert Morris, Sea Level van Richard Serra en Polderland Garden of Love and Fire van Daniel Libeskind (zie foto)

(kijk in het Archief voor verslag van een dergelijke tocht en scroll naar 'mei t/m oktober 2005') Zéér de moeite waard!

Gedurende de dag wordt het verhaal achter het ontstaan van landschapskunst, en de 5 werken in Flevoland in het bijzonder, verteld. Er is tijd ingeruimd om de kunstwerken te kunnen ervaren. Voor velen is de tocht zelfs een nadere kennismaking met de provincie Flevoland. Deelnemers raken vaak in de ban van de bijzondere kunstwerken en zijn verrast door het landschap.  

De dagtocht vindt plaats per comfortabele bus (met gids van Museum De Paviljoens). De tocht duurt van 10.00 tot 17.00 uur en begint en eindigt bij het museum. Museum De Paviljoens organiseert de dagtocht iedere zondag tot en met 21 oktober 2007 en nu ook iedere zaterdag in augustus en september 2007.  De prijs voor de volledig verzorgde dagtocht, inclusief vervoer, gids en uitgebreide lunch is € 45,- per persoon. 

Houders van een Museumkaart krijgen een korting van € 12,50 en betalen € 32,50. De Museumkaart is verkrijgbaar bij Museum De Paviljoens. Reserveren van een dagtocht kan via 036 - 5450400 of via communicatie@depaviljoens.nl  Op www.depaviljoens.nl is meer informatie te vinden over de dagtocht en de vijf bijzondere landschapskunstwerken in Flevoland.

 


blikvanger in tuin van de archipel

 

In de tuin 'De Kiem' genaamd, van zorgcentrum De Archipel in de Literatuurwijk, is inmiddels een  stalen kunstboom (2000 kg zwaar en 10 meter hoog) geplaatst, met verkleurende lampen, naar een ontwerp van de Belgische kunstenaar Luk van Soom.  (die volgens mij wel geinspireerd werd dor Gaudí)

 

 Door de initiator, Joop Lammerts van Bueren,  voorlopig De Blikvanger genoemd (Van Dale: iets dat sterk de aandacht trekt; eyecatcher).

 

 

 

 

 

Op basis van het oorspronkelijke tuinplan van Marius van den Berg, zelfstandig hovenier te Almere, die de fraaie tuin 'De Kiem' heeft aangelegd,  werd er een gestileerde werktekening gemaakt, die afgewezen werd door Marius en Joop omdat het niet was wat zij met de tuin beoogden. Ook de geplande 'Kunstboom'was op een verkeerde plaats getekend. 

 

Eind december vorig jaar kwamen aannemersbedrijf Knipscheer B.V. en groenbedrijf Boogaart Almere B.V.  met een nieuw werkplan. Het was namelijk de bedoeling om van De Kiem een organische en levendige doe- en kijktuin te maken. Dit als kontrast met de andere tuin bij de psychogeriatrische afdeling, die meer een kijk- en verblijftuin is. Anders gezegd: aktief tegenover passief, ofwel: open tegenover beschermd. Om extra kosten te voorkomen, heeft men terdege uitgezocht hoe de windgevoeligheid van de boom is en de benodigde elektriciteit, vandaar dat de kunstboom pas kortgeleden geplaatst is.

 

 

 

 


Marin Kasimir verfraait leefomgeving in de buitenruimte

Op 9 mei jl (scroll naar beneden) lieten we een impressie zien van de kunstzinnige uitingen van Marin Kasimir in de openbare ruimte, nu hebben we nog wat fraaie voorbeelden van de mogelijkheden om de openbare ruimte fraaier te maken, leefbaarder ook. Deels ook doordat er verlichting aan te pas komt, anderzijds natuurlijk de artistieke kant van de projekten. 

Kijk mee en mijmer hoe dergelijke kleuren een grauwe parkeergarage-enzo zouden kunnen opfleuren....bijvoorbeeld ;- )

Zuilen en kolommen (zoals in Luik/Liege) heeft Almere niet maar wél stations (in het midden het metrostation in Brussel/Bruxelles) en rechts het station in Hoofddorp (Nederland)

 

Hieronder panoramafoto's van Marin Kasimir in de parkeergarage St. Georges in Lyon en zijn spel met puzzelstukjes 'puzzle impossible' voor Place du Landrel in Rennes.  Pleinen....kunnen ook inspirerend zijn.....of worden......spelen met licht en kleur, dimmen op zijn tijd......

 

 

 


mei 2007: graffiti als kunst in de wijk

Al sinds eind maart jl is de Almeerder Henk Struik al samen met de Bewonerscommissie van Tussen de Vaarten aan het bedenken hoe de storende bekladding van een fraaie maar saaie geluidsmuur, omgebogen kon worden tot iets fraais voor de wijk. 

Secretaris van de Bewonerscommissie Struik ziet het liefst iets van Kunst dat te maken heeft met de wijk. De geluidswal ligt aan de Jozef Israelslaan, dus een wijk met schildersnamen, een mooie uitdaging!

Als betrokken Almeerder wilde hij graag de buurt, en vooral de jongeren daarbij betrekken en al gauw kwam hij tot de graffiti-kunstenaars van Multiversum. Multiversum is oa de organisator van het 2-jaarlijkse evenement 'Meeting of Styles', waarbij de top van de internationale graffiti-kunstenaars present is.

Op dit moment wordt er van alles domweg op de wand gespoten, dat dan weer door de gemeente verwijderd moet worden. Anders slaat de verloedering toe. Om dat te voorkomen, is het idee van de bewoners: zelf meedenken, meedoen en als er daardoor een groot, mooi kunstwerk ontstaat....dan is men daar trots op! 

 

 

Ook MooiZoGoedZo heeft het plan toegejuicht en hun medewerking toegezegd

 

 


9 mei 2007: Marin Kasimir laat van zich horen.....met "frise en fleur"  

Marin Kasimir, de maker van het foto-kunstwerk op doek rondom de Flevo-garage (zie foto linksonder) laat van zich horen vanuit Brussel omdat 9 mei 2007 de officiele  'opening' is van zijn werk in de openbare ruimte, in dit geval: de wijk Schaerbeek (foto rechtsonder (aangeleverd).

 Deze permanente 'installatie', zoals Kasimir dat zelf noemt, is zijn meest recente werk in de openbare ruimte en in dit geval een heel speciale openbare ruimte: sociale woningbouw in Brussel, in de wijk Schaerbeek.

 

Het bestaat uit een 'fries' , boven de ingangen, met een hoogte van 50 cm. en een lengte van bijna 200 meter in totaal en beslaat 5 gebouwen.

 

Op de 'bloemen-friezen'  staan afgebeeld: plaatsen, straten, parken en gebouwen van Schaerbeek, gedurende de bloei van de Japanse kersenbloesem, waarvan er in deze gemeenschap erg veel bomen staan, dus heel vel kersenbloesem.

De Japanse kersenboom ziet er, zonder fruit, op het eerste gezicht wat nutteloos uit als een kunstwerk....

De voorstellingen zijn, zoals vaak bij Kasimir's werk, panoramische foto's. Die zijn aan elkaar gelinkt/verbonden zodat je een doorlopende voorstelling krijgt te zien. Op deze manier worden oude en nieuwe abstrakties, rijk of arm, aan elkaar verbonden. De Marbotin-Gebouwen  krijgen hiermee een nieuwe identiteit.

===========================

Hieronder verdere info 'en francais '

Expression de beauté naturelle éphémère, il peut cependant nous pousser à poser ces questions de l’utile, du beau, du décor, du luxe ou de l’éternel retour, du sens tout court. Et ceci en toute légèreté et innocence, sans but lucratif, à l’image de ses pétales de tous les roses variés du monde.J’ai choisi ces cerisiers, cultivés, soignés et numérotés (!) à Schaerbeek, en avril 2005 après un voyage au Japon, pour l’Exposition Universelle. Je les ai choisis pour leurs qualités plastiques, pour leur omniprésence dans cette commune dont je voulais faire un portrait différent, pour pouvoir faire cohabiter dans une même image continue des lieux contrastés et complémentaires, et finalement pour rythmer une frise photographique de dimensions et de proportions extrèmes. (Le fait que Schaerbeek avait des relations historiques et folkloriques privilégiées avec la cerise m’a confirmé ce choix par après).  

Ainsi, le titre “Frise en Fleur” s’est imposé trois ans après que ce projet pilote ait démarré. Cette frise de deux cent mètres courants, faite de caissons lumineux adaptés aux et dialoguant avec les obstacles des bâtiments, conçue en 2002 comme une combinaison d’image et de lumière pour une cité d’habitation à loyer modéré, est “en fleur” toute l’année, 365 jours par an, et raccordée à l’éclairage public pour illuminer en douceur l’espace public entre les 5 bâtiments le soir et la nuit. C’est une frise dans le bas des bâtisses, juste au dessus des portes d’entrée, près des gens, accessible….

Sur une hauteur de 50 cm et une longueur totale de presque 200 m, dans un rapport donc de un à quatre cent (!) se déroule une succession d’images panoramiques de Schaerbeek, comme une collection extra-muséale, un constat, un portrait horizontal diversifié et contradictoire à l’image de la commune, prises toutes pendant la très courte période de fleuraison des cerisiers. Ce fil conducteur, fil rose, densifié et augmenté par une pixelisation pro- et dégressive pour permettre le passage d’une image à l’autre, d’un lieu à un autre ou d’une représentation à une abstraction joue sur l’identité d’un quartier, participe à une nouvelle identité d’une cité et crée en quelque sorte l’identité de l’oeuvre, aussi spécifique qu’universelle. Et même si l’art ne sert à rien, -comme le cerisier japonais!-, l’oeuvre publique sert à tout le monde qui y habite ou qui passe.  Marin Kasimir  Bruxelles


25 april 2007  drinkfonteintjes marinus boezem 

NB scroll ook naar beneden dd 15 april -  en naar de link 'Verloedering'

=================================================================

Onderstaand bericht is van AlmeerNieuws

In reaktie op onze berichtgeving over het drinkwaterfonteintjes-projekt van Marinus Boezem liet de woordvoerder van museum De Paviljoens ons weten dat het normaal is dat fonteintjes 's winters worden uitgezet. Dat begrepen wij ook wel, de boodschap was dat er gekonstateerd was dat de sensoren defekt zouden zijn en de fonteintjes verstopt. Maar er is aktie ondernomen!  Na melding door De Paviljoens hebben medewerkers (van de gemeente?) de fonteintjes weer geaktiveerd. 

Neen, niet gekeken naar de verstoppingen en de defekte sensoren, nee, gewoon áángezet. Het gevolg werd vandaag door John Heemskerk bekeken. Hier wederom zijn verslag:  Vandaag was het mooi weer dus maar eens een rondje gemaakt langs de fonteintjes. 

Konklusie: de fonteintjes zijn gewoon aangezet en voorzien van spanning en water en er is verder nergens naar gekeken. 

  Iemand nog een glaasje water...?

   foto: Kunst-enzo                       


13 + 14 april 2007: Nationaal museumweekend óók in museum de paviljoens

speciale aktiviteit voor 'Kunstambassadeurs

De Almeerse professioneel restaurateur/restaurator van metalen, Michiel Langeveld (foto midden) heeft speciaal voor de 'Kunstambassadeurs' (kijk daarvoor in het archief van KunstindeWijk2006) een presentatie gehouden over de manier van omgaan met kunstwerken in de buitenruimte Mark Wiechman is één van de Kunstambassadeurs en zijn favoriete kunstwerk is: 'HIER' , het herkenbare kunstwerk bij de entree van museum De Paviljoens van Marc Ruygrok (1993). Klik ook HIER bij de datum 14-4-2006

 

 

Nicoline Wijnja (foto linksonder), projektleider/begeleider van alle Kunst in de buitenruimte, hield een welkomstwoordje en introduceerde Michiel Langeveld. Hij vertelde oa hoe men tot een eventuele renovatie komt, het is vaak een afweging tussen de toestand van het kunstwerk, het 'op het oog'  hetzelfde lijken na herstel, of wezenlijk in moeten grijpen om een buiten-kunstwerk te behoeden voor verval (soms...is dat laatste zelfs de bedoeling van de kunstenaar....) en dan kun je het verval accepteren. Anders wordt het als de wens tot behoud er is, dan moet er ofwel gekopieerd worden, gerestaureerd en geconserveerd. Dan komen er wat technische begrippen voorbij zoals: subjektieve, materiele, contextuele funktionele autheticiteit,...en verder conceptuele, a-historische danwel historische authenticiteit. 

En natuurlijk blijft het geestelijk eigendom van de kunstenaar, dus daar moet nauw overleg mee gepleegd worden! En, niet onbelangrijk: hoe vallen de kosten uit en wie gaat dat betalen? 

 

Van het kunstwerk van Hilke Luik 'het schaap met de 5 kloten' waren diverse (letterlijk) ballen afgesloopt (zie foto boven). Er was nog gekeken of ze in de buurt lagen maar helaas....waarschijnlijk verkocht voor de bronswaarde....Langeveld legt uit wat 'patina' inhoudt. Die 'verkleuring' moet ook op een bepaalde manier behandeld worden omweer een gaaf kunstwerk te krijgen. 

Tenminste...als dat oorspronkelijk ook zo bedoeld was! Want sommige kunstenaars vinden het juist prachtig als bijvoorbeeld honden hun behoefte tegen het kunstwerk doen omdat koper of brons zo prachtig verkleuren! Zoals bijvoorbeeld 6 de bronzen boomstronken van kunstenaar Sjoerd Buisman).  Hij zei bij de oplevering op 23-9-2000 dat juist als honden er tegenaan zouden plassen, het patina geweldig zou worden! Klik HIER en ga naar de datum 23-9-2000 

Maar grafitti op kunstwerken moet verwijderd worden, da' s duidelijk. Hoewel Langeveld met één  voorbeeld komt waar wel een heel bijzondere tekst op stond (die verwijderd is) op een buitenbeeld van Lixenberg (zie onderste foto; de tekst is apart over de foto gezet)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens ging het gezelschap kunstambassadeurs naar buiten waar Langeveld uitlegde hoe metaal beter onderhouden zou kunnen (en moeten) worden. Vaak is er jammer genoeg geen budget voor opzij gezet, dus zal iedere keer bekeken moeten worden hoe onderhoud gepleegd gaat worden (zie ook de tekst bovenaan). Michiel Langeveld opperde het idee dat de kunstambassadeurs zélf 'hun' kunstwerk gaan onderhouden, schoonmaken en vrijmaken van grafitti. En anders museum De Paviljoens op de hoogte brengen.

 

 

Een gezellige, informatieve bijenkomst, met een zomerse temperatuur!

 

kijk ook bij de link 'Kunst-enzo'...


15 april 2007: drinkfonteintjes marinus boezem vernield

Van de 6 al geinstalleerde drinkfonteintjes, een Kunst-projekt van Marinus Boezem,  in Tussen de Vaarten, is de verloedering toegeslagen: kijk verder bij 'Verloedering' en kijk bij de installatie en feestelijke oplevering van de drinkfonteinen in het Archief 2006 van 'Kunst-enzo2006' bij de datum 10 juni 2006 <

NB volgens de laatste berichten van museum De Paviljoens worden de fonteintjes pas in mei in gebruik genomen (vanwege de eventuele vorst) en zal het vernielde gerepareerd worden!


maart 2007: oproep voor culturele plannen van Mooi zo goed zo  

Het Culturele leven in het oostelijk deel van Almere Buiten krijgt vorm  

Het oostelijk gedeelte van Almere Buiten, Regenboogbuurt, Eilandenbuurt, Indische Buurt, Oostvaardersbuurt, Seizoenenbuurt, Stripheldenbuurt en de Sieradenbuurt is nog volop in ontwikkeling, want een rijtje huizen maakt nog geen buurt waar mensen elkaar kennen en met plezier samenleven. Een fijne plek om te wonen wordt ook gemaakt door de mogelijkheden die de buurt biedt.  Uit onderzoek van de Culturele Verkenners, Stichting Bombarie, blijkt er een groot aantal culturele initiatieven te zijn in Almere Buiten-Oost en dat bewoners vinden dat er te weinig gebeurt op het gebied van cultuur. De Culturele Verkenners hebben de resultaten van hun onderzoek samengevat. De gemeente heeft een keuze gemaakt en drie plannen aangewezen waarmee een start wordt gemaakt.  De plannen zijn:  

1) Een kunstencentrum waar podiumkunsten (muziek, dans, theater) en beeldende kunst plaatsvinden. Het moet naast een culturele ontmoetingsplek een plek worden waar gewerkt, opgetreden en geëxposeerd wordt.

2) Ouder-kind activiteiten: Uit de verkenning is gebleken dat ouders behoefte hebben om samen met hun kinderen culturele activiteiten te ondernemen.

3) Zichtbaarheid en Informatie: de zichtbaarheid van de culturele mogelijkheden in Almere Buiten is niet genoeg, op korte termijn moet hier actie op ondernomen worden.

Mooi Zo Goed Zo gaat de uitvoer van de plannen voor haar rekening nemen en ondersteunt de wensen van bewoners en kunstenaars. De plannen kunnen alleen  maar sucksesvol worden als deze gedragen wordt door de inwoners van Almere Buiten Oost. Uw geestdrift, bevlogenheid en enthousiasme speelt hierin een cruciale rol.  DOET U MEE? Er zijn 3 bijeenkomsten gepland waarbij we per avond een begin maken met de plannen.  

Mooi Zo Goed Zo nodigt u uit op: Maandag 2 april 2007 voor:    “Het Kunstencentrum”; Dinsdag 3 april 2007 voor: Ouder-kindactiviteiten”; Donderdag 5 april voor: “Zichtbaarheid culturele activiteiten Almere Buiten Oost”  

De avonden zijn: van 20.00 – 21.30 uur in Buurtcentrum De Cartoon, Gerrit Th. Rotmanlaan 28, Almere  Buiten. U bent van harte welkom op alle avonden maar als één van de avonden uw voorkeur heeft kan dat ook. Wilt u als bewoner, kunstenaar of vrijwilliger in Almere Buiten Oost ook meedenken en mee werken aan de realisatie van de plannen, dan willen wij u daar graag ontmoeten. Mocht u op genoemde dagen niet aanwezig kunnen zijn maar wel betrokken willen worden, dan kunt u zich aanmelden almere@mooizogoedzo.nl of  036 52 78 500 Meer info: MooiZo GoedZo, Marijke Honing of Annette Koster,

Wij vragen u van te voren vast na te denken over: een evtl. lokatie en facilitaire behoeften voor Het Kunstencentrum; voor de ouder/kindaktiviteiten  (muziek, dans, theater of beeldende kunst) of welke aktiviteit(en) voor ouder/kind u als kunstenaar wilt uitvoeren. 


12 maart 2007: stichting bombarie draagt stokje over aan stichting mooi zo goed zo

Maandag 12 maart 2007 werden de onderzoeksresultaten van de culturele verkenning in Almere Buiten Oost, uitgevoerd door Stichting Bombarie, officieel aan Mooi Zo Goed Zo overgedragen.  De culturele verkenners van Stichting Bombarie hebben, in opdracht van de gemeente, in Almere Buiten Oost in kaart gebracht welke culturele initiatieven er zijn en welke culturele wensen buurtbewoners hebben. De gemeente wil het culturele leven in het oostelijk deel van Almere Buiten versterken.

Tijdens de verkenning blijkt er een groot aantal culturele initiatieven te zijn in Almere Buiten en blijkt dat bewoners vinden dat er te weinig gebeurt op het gebied van cultuur. De culturele verkenners hebben de resultaten van hun onderzoek samengevat en plannen gemaakt waarmee het culturele leven in Almere Buiten Oost een grote impuls kan krijgen. De gemeente heeft een keuze gemaakt en 3 plannen aangewezen waarmee Mooi Zo Goed Zo aan de slag gaat.

  1. zichtbaarheid en informatie omtrent kunst en Cultuur in Almere Buiten Oost
  2. voorzichtig opstarten van een kunstencentrum in Almere Buiten Oost
  3. organiseren van culturele activiteiten voor kinderen en hun ouders/verzorgers.

De culturele verkenners dragen het stokje over aan Mooi Zo Goed Zo die de uitvoer van de plannen voor haar rekening neemt. Mooi Zo Goed Zo ondersteunt de wensen van bewoners en kunstenaars. en koppelt deze wensen aan bestaande organisaties. De overdracht gebeurde met een ludieke actie van Stichting Bombarie. Een bakfiets vol symbolische kunstartikelen wordt overgedragen aan Mooi Zo Goed Zo.

(foto aangeleverd)