Diversen  2011 

copyright tekst, foto's, filmpjes: greta verduin            Archief 2010       ZONeiland > HIER ga naar dd 21 juni 2010


 Kunst & Expo's enzo staan soms ook op  > Kunst-enzo2011


 

21 december 2011: voorgang beheerplan Lepelaarplassen-gebied

 

Op 1 september 2009 was er een info-avond Lepelaarplasse n > klik HIER en ga naar die datum) in het kader van Natura2000. Sinds die avond was er elk half jaar een korte update over de voortgang van het beheerplan (de laatste keer op 27 juli). Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd? Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft op 6 december 2011 besloten het ontwerp-beheerplan Lepelaarplassengebied voorlopig aan te houden. Over het waarom leest u meer onder het kopje vaststelling ontwerp- beheerplan.

 

Ontwerp-beheerplan Het Ontwerp-beheerplan is het afgelopen half jaar afgerond. Tekstueel zijn er nog heel wat kleine dingen aangepast. Het ontwerp-beheerplan is in de huisstijl van de Provincie Flevoland opgemaakt.

 

Bestuurlijke instemming De Natuurbeschermingswet schrijft voor dat een ontwerp-beheerplan pas vastgesteld kan worden nadat betrokken organisaties bestuurlijk hebben ingestemd. Op 19 oktober jl heeft er bestuurlijk overleg plaats gevonden op het provinciehuis. Aanwezig waren de beide vertegenwoordigers van het bevoegde gezag; Gedeputeerde Anne Bliek en de heer Wierenga van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Verder waren vertegenwoordigd Het Flevo-landschap, de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland, LTO Noord en de stichting Vogel en Natuurwacht Zuidelijk Flevoland. Het was een goed overleg, dat nog een paar aanscherpingen van de tekst heeft opgeleverd. De aanwezigen hebben unanieme ingestemd met het ontwerp-beheerplan. De gemeente Almere en het Waterschap Zuiderzeeland hebben schriftelijk instemming gegeven.

 

Voorbereiding vaststelling Met de bestuurlijke instemming staat de weg open om het ontwerp-beheerplan vast te stellen. November is gebruikt om dat voor te bereiden. Er zijn verschillende dokumenten opgesteld zoals een inspraakwijzer en een advertentietekst voor in de krant. Daarnaast is ook voorbereid dat de documenten digitaal beschikbaar komen en er digitaal zienswijze ingediend kunnen worden. 

 

Vaststeling ontwerp-beheerplan Op 6 december 2011 stond op de agenda van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland de vaststelling van het ontwerp-beheerplan Lepelaarplassengebied. In de discussie over dit agendapunt is gesproken over de onzekerheid van beschikbare of het ter beschikking komen van financiering om de instandhoudingsdoelen te kunnen bereiken. De verwachting is dat in de komende maanden meer duidelijkheid over de financiering zal komen in het kader van het bestuursakkoord natuur. Het zelfde geldt voor de vraag wie straks bevoegd gezag zal zijn. Er vindt tussen het rijk en de provincies druk overleg plaats over het overdoen van de verantwoordelijkheid van het natuurbeleid van  het rijk naar de provincies. Wanneer deze twee aspecten duidelijk zijn, wil het college inzicht krijgen in de betekenis daarvan voor het totaal aan taken en verantwoordelijkheden rond het natuurbeleid. Als deze inzichten beschikbaar zijn, zal het ontwerp-beheerplan opnieuw geagendeerd worden.

 

Hoe nu verder Het beheerplan dient in december 2012 definitief vastgesteld te zijn. Met een doorlooptijd van een half jaar voor de vaststellingsprocedure komt de wettelijke verplichting van de vaststelling van het beheerplan niet in gevaar. U wordt op de hoogte gehouden!

 

Als u nav het bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebt kunt u die mailen naar ijsbrand.zwart@flevoland.nl

 


20 december 2011:  chanoeka 5772 vóór stadhuis almere (19.00 uur)

Vandaag begint Chanoeka en wordt traditioneel-getrouw (alweer de 12e keer) dus het 1e lichtje in de grote Menora aangestoken.

Sprekers zijn er ook: Leen Verbeek, Commissaris van de Koningin in Flevoland en Berdien Steunenberg, wethouder Almere.

Verder is er zang, live muziek en lekkere hapjes.....iedereen welkom!

 


16 december 2011: 'die berg kómt er'

Vrijdag 16 december 2011 werd 'de Nederlandse Berg' gepresenteerd. 'Een berg in Flevoland', een idee van sportjournalist Thijs Zonneveld (van De Pers), waar hij in het begin hard om werd uitgelachen maar dat nu wel degelijk serieus wordt genomen: 'dit is geen grap meer, die berg kómt er!' (meteen de slogan van de campagne). Maar inmiddels heeft hij professionals uit verschillende hoek zover gekregen dat ze zijn gaan nadenken over dit in hun ogen 'woeste idee'.

Maar zo woest is dit idee niet....al uit 2002 stamt het idee van Afvalzorg en de vuilstortplaats Braambergen (naast de Kemphaan) > HIER  In maart 2006 berichtte de website dat er tussen 2002 en 2008 bijna 300 ideeen waren binnen gekomen met ideeen voor de her-inrichting van dit gebied.(de gemeente Almere had een samenwerkings- overeenkomst getekend met Staatsbosbeheer) Hun ideeenboek > HIER  Maar we hebben nooit meer iets gehoord.....

En ja, ikzelf had ook een idee ingebracht  ha ha!

Idee 96:
Een kunstskibaan!
(zoiets als in Huizen, dat is een goeie, met verschillende banen; goede instructeurs en een 'chalet' waar dan inderdaad die 'gluhwein of hete chocola' genuttigd kunnen worden; ik denk trouwens dat alle ideeën van die 'architectuurstudie' (mij onbekend) hierbij ook verwezenlijkt kunnen worden; een klimwand past hier uitstekend bij; en beneden zouden (kunst)loipen gerealiseerd kunnen worden. Het voordeel van een kunstskibaan is dat het qua milieu en lagere kosten heel positief kan uitpakken voor Almere!  Bovendien: we hebben iets dergelijks nog niet; en Huizen is net te ver om even lekker te gaan skiën bijv.  Als je dit verstandig aanpakt, hou je dus ruimte over voor wandelaars en bikers (apart deel) en skaters (beneden). NB niet "alles" hoeft hier te gebeuren, Almere heeft gelukkig ook nog andere plaatsen waar weer andere dingen mogelijk zijn!
Greta Verduin

In 2012 komt er een haalbaarheidsonderzoek, er wordt gekeken welke bedrijven willen participeren (financien en bedrijfsaktiviteiten) en de lokatie. Er zijn nu al zo'n 70 bedrijven bij betrokken met grootse plannen, bleek uit deze presentatie. Het wordt dan ook niet een hoop aarde en je hebt een berg...nee, het zou een soort 'holle berg' moeten worden waarin allerlei aktiviteiten kunnen plaatsvinden maar.....ook wordt er nu gekeken hoe men innovatief met dit idee kan omgaan! Zoals zorgen voor eigen behoeften, wind, water, zonne-energie benutten, duurzaamheid, voedsel telen, dat soort zaken uittesten. Bovendien ook mogelijkheden scheppen voor sportieve bezigheden, zoals: bergbeklimmen enz. Er zijn op dit moment 8 lokaties in beeld.

 


zaterdag 10 en zondag 11 december 2011: vernieuwde expo gooit zich op druktechniek

 

Expo gaat vernieuwen en gaat zich richten op een heel nieuw concept 'scannen en drukken op canvas' (simpel gezegd ;-)  Om aandacht te krijgen voor deze nieuwe invulling, is dit weekend de opening (Citadel in het Stadshart)

Daarvoor is ook de (voorheen Almeerse want inmiddels verhuisd...) Emeke Buitelaar aangetrokken, want ook haar werk is gescand en gedrukt in volgens de Expo-eigenaar 'unieke techniek'. 

Maar Emeke Buitelaar gaat ook vertellen en laat dingen zien oa over de Maya-zegels. Zoals bekend is zij de kunstenares die de mozaiek-banken en klok  Time==Art heeft gemaakt die nu verplaatst zijn naar het Belfort. >

 

Op haar mozaiek-kunstwerk zijn ook 20 Maya-zegels terug te vinden;  4 daarvan zijn verwerkt tot een Giclée en zijn dan ook te koop bij Expo.

Bovendien gaat Emeke Buitelaar zowel zaterdag als zondag van 13.00-16.00 uur action painting doen!

 


van 1 december 2011 t/m 29 februari 2012: winter art fair in hotel pulitzer (a'dam)

Dit jaar zal Fransastic de 1e Hotel Pulitzer Winter Art Fair organiseren. 

Met deze speciale Winter Art Fair wordt een 30-tal kunstenaars de mogelijkheid geboden om één kunstwerk te tonen aan alle (hotel)gasten van Hotel Pulitzer gekombineerd met een speciaal gedrukte publikatie over Hotel Pulitzer

Deelnemende kunstenaars: Roos van der Meijden - Beatrix Fredriks - Vera Bruggeman - Fransje Kamerbeek - Grace van den Dobbelsteen - Trudie Canwood - Edwin van den Berg - Margreet Doornbos - Arjen Geurts - Cornelius - Truce Visse-Schmitz - Erik Zwaga - Connie van Winssen - Cornel Pepers - Rineke de Jong  (zie haar schilderij) - Odette Kleeblatt - Karin van der Gaast - Arjon Hollanders - Isa van der Zee - Liseth Visser - Muriël van Marion-Kasmin - Eddyana Knaap - Inge de Vries - Gerrit Faber - Jim Collier - Marja van der Linden. 

 

Om een indruk te krijgen van Hotel Pulitzer Amsterdam klik> HIER

 

Prinsengracht 315-331 en 7 dagen p/wk 24 uur open ;-)

 


2 december 2011: Hans snel 't  weg, nik smit  zeilt  binnen bij ACM

Nik Smit wordt de opvolger van de vertrekkende direkteur Hans Snel bij Almere City Marketing, waar hij al 3 jaar werkzaam was als marketingmanager toerisme & recreatie. In die funktie was hij nauw betrokken bij de VVV Almere, waar hij inmiddels bijna 1 jaar werkzaam is. 

Zijn passie is zeilen en hij wóónt in Almere ;-))

- scroll naar beneden naar dd 14-12-2011 voor artikel over Hans Snel -


10 december 2011: O Magnum Mysterium door het Schütz Ensemble

Houdt u van koormuziek in Kerstsfeer? Dan is dit beslist een aanrader!  

Een bijzonder Kerstconcert van het Schütz Ensemble uit Almere op 10 december 2011 in kerkcentrum de Goede Rede in Almere-Haven. Het 'Grote Mysterie'  begint om 20.00 uur, entree is 15 euro (korting voor 65+ en scholieren/studenten)

Behalve 'oude muziek' zingt het koor ook muziek van 3 componisten uit de 20ste eeuw: Herbert Howells en Benjamin Britten (Engeland) en de -nog levende- Morton Lauridsen (USA) Het publiek kan genieten van oa Peter-Paul van Beekum, bas; Jan Paul de Leeuw, kist-orgel; Yvo de MUl, viool; Miriam Peeters, viool; Els Kiesewetter, viola da gamba; Ellen de Graaf, violone en natuurlijk....het hele koor met prachtige stemmen, zoals bijv. van beeldhouwer Frans van der Ven, tenor en René van der Avoort (beiden al jarenlang aktief lid van dit  www.schutzensemble.nl 

 


15 december 2011: People’s Business Midden-Nederland in Almere  (gratis)

Keynote-sprekers  futurist Tony Bosman (13.30 u) en topbestuurder Aad Ouborg (19.30 u)

De 2e editie van zakenevenement People’s Business Midden-Nederland heeft Aad Ouborg en futurist Tony Bosman als keynote-sprekers uitgenodigd op  dit ambitieuze zakenevenement. Bosman zal het Flevoland debat begeleiden dat om 14.00 uur begint en waar gedebatteerd wordt over kansen in de regio. Aad Ouborg, bekend van TV-programma 'Topondernemer gezocht' en oprichter van Princess Household Appliances is keynotespreker van het HBD Avond- symposium met als titel ‘De terugkeer van de klant’

Ondernemers, bestuurders en managers zijn van harte welkom. Zij willen hun kansen continu vergroten. Dat kan door te netwerken, kennis te vergroten en creatief en innovatief te zijn dus kom op 15 december 2011 naar de Creatieve Campus van het Mac3Park in Almere. 

Dynamisch. Dit zakelijke evenement, dat s middags om 13.30 uur officieel geopend wordt door Andries Greiner, foto > (oud- gedeputeerde, 9 voorzitter-funkties), beoogt het ontwikkelen van netwerken door verbindingen te stimuleren tussen bedrijven, overheden en kennis- instellingen. Er is een topprogramma georganiseerd met o.a.:een Flevoland debat met futurist en trendwatcher Tony Bosma, Workshop over Innoveren door Syntens: hoe ziet onze toekomst er in 2025 uit?  Creatieve workshop: Hoe bedenk je het??  Masterclass ' Verborgen Kampioenen' én Time to do business tijdens het Speednetworking diner

Om 19.30 uur start het HBD avondsymposium met o.a. topondernemer Aad Ouborg , waar ook wordt ingegaan op het onderwerp diversiteit in de 21ste eeuw. ‘Elk talent telt’. Redenen genoeg om People's Business te bezoeken.

Behalve dit programma zijn er ook de volgende onderdelen: modeshow, Augmented Reality en 3D grafische vormgeving, Indoor navigation, nieuwste Lancia modellen, diverse bedrijven presenteren zich, strategisch personeelsbeleid, workshop 'stuntman voor één dag', en meer .......
People’s Business Midden-Nederland
heeft als thema co-creatie en dat is wat de toekomst vraagt van ondernemers en bestuurders. We moeten groter denken, creatief ondernemerschap tonen, innoveren, samenwerken én onze kennis gebruiken. Lef en visie zijn hierbij nodig! 

Bezoek daarom geheel kosteloos op 15 december 2011 People’s Business Ondernemersfestival Midden-Nederland. Tijdens de middag en avond zult u geïnspireerd worden door verrassende topsprekers die u weten te boeien om uw bedrijfsaktiviteiten optimaal te kunnen uitvoeren. Reden te meer om hier tijd voor vrij te maken. Organisator Business Company heeft met een aantal partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend om het evenement succesvol te kunnen uitdragen. Gezamenlijk hebben deze ‘Founding Partners’ het doel om netwerken te stimuleren. Deze bijeenkomst zal dan ook geheel in het teken staan  van het leggen van nieuwe kontakten, verbreden van kennis en het aanreiken van creatieve en innovatieve methoden om het ondernemers- en bestuurdersvak met nog meer succes te kunnen uitoefenen. Business Company ontvangt totaal ca. 10.000 ondernemers jaarlijks op haar evenementen in de regio’s Midden-, Oost en Noord-Nederland. Het evenement wordt georganiseerd met een selekt aantal Founding Partners van People’s Business Midden-Nederland 2011 zoals: - Syntens, Mac3Park, HBD (Hoofdbedrijfschap Detailhandel), Flevoland BUSINESS, Bedrijfskring Lelystad, Flevo CreatIT, Campus4Talent, Zakenmagazine Flevoland BUSINESS en Business Company. Aanmelden kan per programma-onderdeel en is kosteloos maar registreren is wel verplicht. 

Kijk voor het volledige programma en registratie op www.businessontmoetbusiness.nl

 


zondagmiddagconcert op 27 november 2011 - vanaf 13.00 uur in het Stadshart

Tgv het 100-jarig bestaan van het Genootschap van Nederlandse Componisten vindt in het Stadshart Almere een unieke uitvoering plaats van het Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Er spelen 16 pianisten op 4 vleugels, voor liefhebbers en winkelend publiek. Dit gratis inloopconcert wordt uitgevoerd in boek- handel Selexyz (onder aan de trappen bij V&D) Overal in Nederland vinden er tgv dit 100-jarig bestaan concerten plaats. Almere levert een bijdrage met een uitvoering van het beroemde Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Het 'weerbarstige lied'  werd voor het eerst uitgevoerd in 1979 en maakt sindsdien een triomftocht langs concertzalen en bijzondere lokaties.

Klik >  HIER < Canto Ostinato (voltooid in 1976 -1e uitvoering 1979)

(zo'n zelfde inspiratie hoor ik in 'Laat Me' (in 1978 vertolkt door Ramses Shaffy (overl.1-12-2009)


Estafette door 16 pianisten. In Almere wordt het stuk gespeeld door 16 pianisten op 4 vleugels. Zij nemen het estafettestokje van elkaar over onder regie van pianist Gerard Bouwhuis. 


14 november 2011: Hans Snel verruilt ACM voor DHV (per 1-2-2012)

Direkteur Hans Snel (51) van Almere City Marketing treedt per 1 februari 2012 in dienst bij advies-& ingenieursbureau DHV BV in Amersfoort (= DHV = Dwars, Heederik en Verhey) als direkteur Marketing & Communicatie. 

Snel startte in november 2005 bij de Stichting Stadspromotie Almere (vóórdat ACM er was), het eerste 1/2 jaar gedetacheerd vanuit Berenschot. Onder zijn leiding is een citymarketingplan opgesteld, de SSA omgevormd tot citymarketing organisatie ACM, VVV Almere opgezet, evenementenbeleid ontwikkeld, het merk Almere vastgelegd, een stadslogo ontwikkeld en de campagne Ontdek Het Geheim van Almere. Snel: "In 6 jaar tijd is er een stevige marketingorganisatie opgebouwd, die het vertrouwen geniet van veel partijen in de stad. Ik heb er vertrouwen in dat het team de ingezette koers op een goede wijze voortzet. Voor mij is dit het moment om nieuwe uitdagingen aan te gaan en de kans die DHV mij biedt aan te nemen." 

De Raad van Toezicht van ACM beraadt zich momenteel over de opvolging van Hans Snel.  

 

ACM is een zelfstandige stichting die tot doel heeft de voorkeur voor Almere te vergroten onder ondernemers, woonconsumenten, studenten en toeristen. Dat doet zij in samenwerking met de gemeente en diverse organisaties in de stad door middel van een scala aan activiteiten. Meer informatie is te vinden op de website www.almere-citymarketing.nl 


14 november 2011: nog t/m 27 -11-2011 allemaal naar den bosch toe!

Nog t/m 27 november a.s. zijn een aantal uitwerkingen van de Dagbeelden te zien en 1 echt Dagbeeldje bij Jan van Hoof  www.janvanhoofgalerie. nl 
Veel positieve reacties ontvangen en de Blaaskoppen zijn bijna uitverkocht! het zijn unica, dus wellicht de laatste kans om ze te aanschouwen. 
Per 1 december as. stopt ook de inschrijving om kans te maken op een dagbeeldje. Daarna begint t echte aftellen naar het eind van dit jaar....
De teller staat op nu 318....

-----------------------------------------------------------------------------------

6 november 2011: expo 'lunapark' van  Erik Buijs in den bosch  

                                                                 t/m 27 november 2011 

Zondag 6 november 2011 van 14.00 uur tot 18.00 uur vindt de opening van de expo van Erik Buijs 'LUNAPARK' plaats in de Jan van Hoof Galerie in Den Bosch (waar Erik al enkele jaren exposeert). Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn bij de presentatie van stralend nieuw werk, geinspireerd op zijn 'Dagbeelden'.  

Deze expo is overigens niet daaruit voortgekomen maar er staan wel een aantal grotere werken op deze expo die duidelijk zijn geïnspireerd op zijn Dagbeelden, van materialen en vormen waar hij anders waarschijnlijk nooit mee gewerkt zou hebben..De werken blijven echter hun vrolijke triestheid of trieste vrolijkheid behouden  ;-)) 

NB kunstenaar Erik Buijs had zichzelf begin 2011 als doel gesteld: iedere dag een beeldje maken! (op 24 oktober 2011 ontstaat alweer beeldje no.297....)

 

Dat vergt een behoorlijke discipline en ook een verdieping in de materie, zodat je niet jezelf gaat herhalen...Aangezien hij zijn aktiviteiten deelde via internet, kwamen er steeds meer verzoeken om eens 'wat' beeldjes te exposeren...mooie gelegenheid om nu kennis te maken met zijn werk!  

Voor een preview >  www.erikbuijs.com                     galeriegegevens >  www.janvanhoofgalerie.nlMocht je op deze dag verhinderd zijn: de expositie duurt nog t/m 27 november 2011 

 


10-20 november 2011: rineke de jong op expo Frozen Life 

in The Brick Lane Gallery (in Londen)

' Art in Mind exibition'

 

Rineke de Jong exposeert in The Brick Lane Gallery (Londen) van 10 - 20 november 2011 openingstijden van 13.00 - 18.00 uur

 

Private View 9 november 2011 van 18.00 - 20.30 uur

 

 

 


van 2 t/m 19 november 2011: frank Lejeune bij Alosery art gallery

Op zoek naar nieuwe vormen in keramiek 

Nadat Frank Lejeune enkele decennia 2-dimensionaal werk had gemaakt, heeft hij een nieuwe uitdaging gevonden in de boeiende vorm van keramiek. Dit medium voelt als een aanvulling op zijn schilderijen en zeefdrukken. Het is alsof zijn schilderijen zelf een 3-dimensionale vorm hebben aangenomen. 

Zelf zegt hij hierover: 'Na 1 jaar gestoeid te hebben met voor mij onbekend materiaal - klei -  heb ik kunnen ervaren wat hiermee mogelijk is en gaandeweg de gedragingen van het materiaal kunnen inpassen. Met de vormgeving van de keramische objekten ben ik teruggegaan naar de periode dat ik puur abstrakt schilderde, met gekleurde vlakken en vormen. Bij de vorm- geving van de beelden wil ik de spontaniteit van het ontstaan accentueren. De robuuste bekleding van het beeld tolereert geen sporen van boetseren.Ook met de beschildering in voornamelijk primaire kleuren refereer ik aan mijn schilderijen, met het kontrast van  primaire kleuren wil ik de dynamiek versterken'.

 

Te zien bij Alosery Art Gallery in Almere-Haven - Marktstraat 22 - info@aloseryart.nl  www.aloseryart.nl

 


t/m 18 november 2011: expo 'mijn flevoland' (KVF) 

scroll naar de opening op 7 oktober 2011


van zaterdag 29 oktober op zondag 30 oktober 2011 gaat de wintertijd weer in!

We kunnen weer één uurtje langer slapen want de klok gaat 1 uur terug om 03.00 uur (naar 02.00 uur)

 


4-daagse Affordable Art Fair

27 t/m 30 oktober 2011: Affordable art fair

(afschuwelijke titel van de Kunstbeurs....maar betekent op z'n Hollands 'voor elck wat wils' ... óók betaalbaar  ;-)

  The Affordable Art Fair  (waar je alle info kunt vinden) die van 27 t/m 30 oktober 2011 in de Westergasfabriek in Amsterdam gehouden wordt. Deze Fair bestaat dit jaar 5 jaar!  Op deze grote publieksbeurs (ook wel AAF genoemd) toont ARTnivo de volgende kunstenaars:

< > uit Almere was er ook en was op de avond van de Pre-View nog hard bezig (net als veel van de andere exposanten uit binnen- en buitenland) de stand aantrekkelijk te maken voor het publiek!

 

 

Agmon van der Veen (met de serie Shalom)  Joke Ziekenoppasser   Thea van Rijn   Arnold Jongkind    Joséphine Verbist    Johnny Zeegers
Ook staan van een aantal Zibabwaanse kunstenaars 
beelden  opgesteld. 

Artnivo nodigt je van harte uit de expo te bezoeken en biedt een kortingscoupon aan (2 toegangskaarten voor de prijs van 1) bon printen klik > HIER    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 klik op foto voor filmpje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik HIER  voor 'ROOK

(komt niet zo goed over maar zijn allemaal van die ribbeltjes in de foto die verspringen...iets van 'vroeger', toen had je van die plaatjes ;-))

 


oktober 2011...

Neem de laatste  2 cijfers van het jaar waarin je geboren werd. Tel daarbij op de leeftijd die je zult hebben dit jaar, en het -*resultaat zal  111 zijn.... voor iedereen!! Heel  opmerkelijk  en buitengewoon is oktober 2011 want er zijn  5 zondagen, 5 maandagen en 5 zaterdagen. Dit bijzondere fenomeen doet zich  slechts voor om de 823 jaar en  staat bekend als de 'Hemelsleutel'

 


29 oktober 2011: nacht van de nacht 

De Nacht van de Nacht is een traditie geworden in Almere. Op zaterdag 29 oktober 2011 vindt de Nacht van de Nachtvoor het eerst plaats op 3 lokaties: de Kemphaan en het Vroege Vogelbos (gratis toegamg) en Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders. Stad & Natuur viert het begin van de wintertijd en de schoonheid van de duisternis met tal van sfeervolle aktiviteiten: een belevingstocht, sterren kijken, een gitaarserenade aan de nacht, excursies door het donkere bos en een kamermuziekconcert. 

Kemphaan: Treed in de voetsporen van Alice 
Kies je voor een belevingstocht door het donkere bos bij de Kemphaan? Slechts een paar lichtjes wijzen de weg. Je komt terecht in de sfeer van de vreemde wereld van Alice in Wonderland. Zo’n 60 jeugdige cursisten van de Kunstlinie beelden enkele avonturen van Alice uit. Bij het begin van de route ontvangen kinderen een opdrachtvel met vragen over het verhaal en de figuren. Almeerse verhalenvertellers vertellen in de schaars verlichte schaapskooi de avonturen van Alice. Voor kinderen vanaf 6 jaar. Elk half uur begint een nieuw verhaal.

Vroege Vogelbos: Sterren kijken, gitaarserenade en nachtexcursie  
In het Vroege Vogelbos geeft de Almeerse sterrenwacht lezingen over de sterrenhemel en gaan samen sterren kijken. Het bekende Almeerse Z.o.o. guitar duo speelt in de schaapskooi ‘Enchanting Dreams’, een gitaarserenade aan het donker met met klassieke muziek van o.a. Vivaldi en Schumann, en muziek uit de betoverende film ‘Amélie’.  De Almeerse IVN-afdeling neemt je 2x mee op excursie door het donkere Vroege Vogelbos, waarbij je op andere zintuigen bent aangewezen. De Theeschenkerij is ook geopend voor Glühwein of warme chocolademelk.

De Oostvaarders: De klank van Almere, een reis door de winter 
En in natuurbelevingcentrum de Oostvaarders begint tijdens de Nacht van de Nacht een serie van 6 winterconcerten ‘De klank van Almere, een reis door de winter’. Het Almeerse EllaNi Duo, bestaande uit Ella van Poucke (cello) en Nicolas van Poucke (piano) verzorgen een winterconcert met muziek van Beethoven, Mendelssohn en Brahms. Uiteraard vindt dit concert plaats bij kaarslicht. Na afloop kun je nog genieten van een Frans dinerbuffet.

Programma Nacht van de Nacht -zaterdag 29 oktober-19.00-23.00 uur

Stadslandgoed de Kemphaan-19.00-21.30 uur Nachtverhalen, elk half uur een verhaal Nachtwandeling (tot 21.00 uur met theateracts)

Vroege Vogelbos-20.00-20.30 uur lezing van de Almeerse Sterrenwacht; 20.30-22.30 uur sterrenkijken met de sterrenwacht; 21.00-21.30 uur Z.o.o. guitarduo, gitaarserenade aan de nacht; 21.30-22.15 uur nachtexcursie met de Almeerse IVN-afdeling; 21.30-22.00 uur lezing Sterrenwacht; 22.00-22.30 uur Z.o.o.guitarduo; 22.30-23.15 uur nachtexcursie met de Almeerse IVN-afdeling 

Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders, € 12,50p.p. (tot 15 jaar € 6,00), diner € 23,50 pp - 18.00-18.30 uur ontvangst met koffie/thee; 18.30-19.30 uur concert EllaNi Duo, met werken van Brahms, Beethoven, Mendelssohn; 19.45-21.00 uur Frans dinerbuffet -reserveren via www.stadennatuur.nl

 


 

7 oktober t/m 18 november 2011: expo 'mijn flevoland' (KVF)

Kunstenaars Vereniging Flevoland (KVF) houdt van 7/10 t/m 18/11/11 een expo in het Provinciehuis onder de titel: 'Mijn Flevoland’. 

Vrijdag 7 oktober is om 16.00 uur de opening door Ab van Luin, voorzitter van de KVF, en Jaap Lodders, gedeputeerde Cultuur van de provincie Flevoland. 

 

klik op foto voor filmpje (opening Lodders)

 

 

De expo staat in het teken van het 25-jarig jubileum van de provincie en laat werk zien van zo'n 29 Flevolandse kunstenaars, die zich hebben laten inspireren door de provincie (in het filmpje van de speech van Jaap Lodders wordt verwezen naar het werk van Rob van den Broek 'Mijn verloren deernisje' )

Hoe en in welke richting ze hun gedachten hebben vormgegeven....dus heel verschillend. De ene kunstenaar denkt bij Flevoland vooral aan de weidsheid, de ander aan materiaal om die weidsheid te bewerken; sommigen haalden hun inspiratie uit het verleden, anderen uit de toekomstmogelijk- heden. Ze zijn afkomstig uit alle delen van Flevoland: Almere, Lelystad, Zeewolde, Biddinghuizen, Dronten en de Noordoostpolder. 

 Ria van der Keur igm Joek van Draanen (glasbeelden) en naar de speech luisterende kunstenaars.

 

 

 

                                                                                     De 'Vogelman' Michel Bongertman

 

 

 

Natuurlijk (zou Kunst-enzo bijna zeggen ;-) was aanwezig de ex-gedeputeerde (maar nog steeds geinteresseerde) Laura Bouwmeester. Samen met Jaap Lodders poseerde zij naast het ontwerp voor een beeld van Siemen Bolhuis aan de Wandellaan (gaat helaas Hospitaaldreef genoemd worden...) in Almere. Het betreft per slot een kado van de Provincie aan de gemeente Almere (vanwege het 25-jarig bestaan van de gemeente Almere in 2009)

Het beeld van Siemen Bolhuis heeft de naam 'Voortvarend' en alle ontwikkelingen zijn vanaf  nu te volgen via zijn website klik >  HIER

 

 

en klk ook >  HIER (voor achtergrondinfo op Kunst-enzo)

 

Foto: links Siemen Bolhuis                                               Bronsje van Frans van der Ven 'Ruimte' (foto van links naar rechts: Frans, Laura, Joek, Nellie)

 

 

 

 

 

Hein Walter, die de 'kunst' komt afkijken.....                 Glaskunst van Jan van Koningsveld....                                   en de visie van Anthea Simmonds

 

 

Ja ja, Politiek en Kunst gaan prima samen......het is een prachtige expositieruimte voor kunstenaars en 'de Provincie' heeft (gratis) regelmatig een wisselende aankleding aan de muur of in de ruimte ;-))

 

Foto kijken van Elsa Blaaser van Batavia en Exposure

 

 

Kunstenaars Vereniging Flevoland is in 1989 opgericht. Al een kleine 25 jaar vinden de provincie en de KVF elkaar en zijn goede partners geworden. Om die vriendschap te onderstrepen heeft de provincie de kunstenaars van de KVF uitgenodigd om tijdens dit jubileumjaar een tentoonstelling in te richten in het Provinciehuis.  

 


 

7 t/m 9 oktober 2011: kunstbeurs van het oosten (Kunst & Wonen & Natuur)

De Almeerse Rineke de Jong doet mee met schilderijen aan de Kunstbeurs van het Oosten (stand no.26) die zij deelt met Mieke Sampers (lichtobjekten)   

Exklusiviteit voor huis, tuin en bedrijf. Van 7 tot en met 9 oktober 2011 kan iedereen die inspiratie wil opdoen om huis, tuin of bedrijf mooier te maken terecht in Nijverdal. Een nieuw evenement met een uniek concept vindt plaats binnen inspiratiepark Serbonne. Dit grote park biedt: ontwerpen voor huis, tuin en interieur, produkten voor vloeren, plafonds, bouwsystemen, maar ook serres, zwembaden en tuinmeubelen. Kunst hoort daarbij, kunst vormt de persoonlijke toets. 

Betaalbare schoonheid  De Kunstbeurs van het Oosten brengt voor een breed publiek hedendaagse beeldende kunst in al haar facetten: schilderijen, bronzen en keramische beelden, maar ook glaskunst, fotografie en sieraden. Een aanrader voor iedereen die van schoonheid en van betaalbare, met vakmanschap gemaakte kunst houdt. De deelnemende kunstenaars zijn zelf aanwezig, dus aanspreekbaar door het publiek!

Portretaktie: word ‘een ster op het doek’ Door het inleveren van de toegangskaart van de beurs met daarop ingevuld naam en adres kan men een portret van zichzelf, een kind of een geliefde winnen. Dit portret wordt gemaakt door Rob de Reus, die landelijke bekendheid kreeg door het winnen van een aflevering van het populaire TV programma ‘Sterren op het doek’. Yvon Jaspers herkende zich helemaal in het werk dat Rob van haar gemaakt had. 

Kombineer kunst, wonen en natuur  Naast een bezoek aan de kunstbeurs en de andere aanbieders van het inspiratiepark Serbonne, is ook de omgeving zeer de moeite waard. Nijverdal ligt aan het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Men kan er heerlijk wandelen, fietsen of deelnemen aan natuurgerichte activiteiten. Op of rond de Holterberg zijn diverse fijne hotels en restaurants die een langer verblijf aangenaam maken.

Beursorganisatie  Organisator Sous-Terre Evenementen is voortgekomen uit Sous-Terre Galeries. Een team van professionals met meer dan 20 jaar ervaring in het inrichten van exposities en deelname aan nationale en internationale kunstbeurzen.

De Kunstbeurs van het Oosten wordt gehouden op het Serbonnecomplex in de beurshallen ‘Beaumade’ en ‘Lumere’ (Van den Bergsweg 3 - Nijverdal

 7 t/m 9 oktober 2011 van 10.00 uur tot 18.00 uur - Dagkaart € 10.00 (65+kaarthouders en CJP € 7.50 - kinderen tot 14 jaar gratis (mits onder begeleiding)

 

Een overzicht van de deelnemende kunstenaars + verdere info > www.dekunstbeursvanhetoosten. nl

 


 

 

6 oktober 2011: Han Lammers beurs voor almeerse Sanne van dijk

 

Gedeputeerde Jaap Lodders (cultuur) van Flevoland heeft 6-1-2011 de beurs (twv 2.500 euro) uit het Han Lammers Fonds (HLF) uitgereikt. De winnaar was dit jaar de 29-jarige Sanne van Dijk uit Almere. Het HLF ondersteunt jonge talentvolle kunstenaars in de provincie Flevoland. De beurs werd voor de 12e keer uitgereikt. Na een vergeefse poging in 2010 had Sanne van Dijk de beurs dit jaar weer aangevraagd, nu met sukses. De Almeerse heeft aangegeven het bedrag te gebruiken om er haar vervolgopleiding aan het poppen- en objekttheater mee te betalen. Eerder heeft ze de toneelschool en Kleinkunst-academie doorlopen. De beurswinnaar is sinds 2006 freelance werkzaam als actrice en hoopt haar beroep met poppenspel te kunnen kombineren.

Vanwege Flevolands zilveren jubileumjaar vond de uitreiking plaats op een bijzondere manier: een kleine expositie een eerdere beurswinnaar en muzikale intermezzo's, gespeeld door andere (eerdere) prijswinnaars (o.a. muziek van Mozart, Bruch en Debussy)

 

 


 

 

29 september 2011: City Shopping Mall  (sorry: shopping mol  geopend in oude EXPO aan de Schutterstraat)

 

Vandaag is de City Sjopping Mol geopend (even wennen aan de schrijfwijze ;-)) in de City Mall Almere, ofwel: het nieuwe Stadshart t/m december 2011.

Dit is een tijdelijke pop-up store van Stichting Art Culture en probeert een veelzijdig aanbod van kunst en cultuur - van en voor Almeerders- te brengen én wil 'creatieve ondernemers'  zichtbaar maken. Stichting Art Culture heeft al 2x eerder een dergelijke store geopend, vertelt voorzitter Bastiaan Gietema, die het prachtig vindt dat ze nu midden in het Stadshart zitten, met 200 m2,
In de zogenaamde  'sjop-in-sjops' zitten 13 creatieve ondernemers met een aanbod van Fashion, Vintage, Handcraft, Art, Design en Retro. Maandelijks 2 x nieuwe expo, er komen dj's en workshops of films; 

meer info > HIER

 


 

 

12 september 2011: uitreiking 1e sportpenningen


Voor de 3de keer gaat krijgt een groot aantal sportwinnaars uit Almere door  wethouder René Peeters een sportpenning uitgereikt. Bij de vorige huldiging kondigde de wethouder aan dat het wachten was op de 1e Almeerse sporter die een Europese of Wereld-titel  zou behalen en daarmee de allereerste echte Sportpenning mag ontvangen. Op 12 september 2011 zal de sportpenning maar liefst 4x worden uitgereikt. Wie dat zijn....nog even een verrassing. 

 

Het nieuwe fenomeen "Sportpenning Almere"

De ontwerper van de sportpenning kunstenaar Frans van der Ven zal hierbij aanwezig zijn. 

(deze sportpenning vervangt de erepenning die tot nu toe hiervoor werd uitgereikt)

De penning is opgebouwd uit 3 lagen: een boven- en onderlaag van gegoten brons en een tussenlaag van 3 D-gelaserd kristalglas. De penning krijgt een inwendig lichtschijnsel van blauwe LED - een gedeelte is vervaardigd in brons (foto Frans van der Ven)

 

 

 


Wethouder Peeters
ontvangt deze dag een 20-tal Almeerse,  Nederlandse, Europese en Wereld-kampioenen en gaat met iedere winnaar in gesprek.

Alle sporters
ontvangen een felicitatiebrief en een bos bloemen of kadobon uit handen van de wethouder 

maar deze (hier nog niet bekendgemaakte) 4 sporters dus ook deze bijzondere  sportpenning (voor hun bijzondere prestaties!)


 


 

 

vrijdag 5 augustus 2011:Beiaardier Almere steunt aktie Afrika - giro 555

 


Stadsbeiaardier Frits Reynaert laat het carillon in Almere-Haven vrijdagochtend 5 augustus 2011 om 11.00 uur horen en wel met het nummer ‘We are the world’ van Michael Jackson. Om 13.00 uur speelt het carillon in Almere-Stad het nummer om de aktie van het Rode kruis (giro 555) te ondersteunen.

 


 Maandag 1 augustus 2011 om 09.00 uur  is de
Week voor de Hoorn geopend. Dat gebeurde met een gongslag op de Beurs in Amsterdam. Het Rode Kruis heeft beiaardiers in Nederland gevraagd om tijdens deze aktieweek - van 1 tot en met 6 augustus - het nummer ‘We are the World’ van Michael Jackson te spelen. Op 90 carillons in Nederland wordt het nummer ten gehore gebracht door de stadsbeiaardiers van verschillende gemeenten.

1,1 miljard nodig. Bij de start van de aktieweek stond er € 13.813.847 op giro 555. Volgens de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN, is er 1,1 miljard euro nodig voor de vele slachtoffers van de droogte.

 

 


'We are the world' werd in 1985 uitgebracht voor USA for Africa (United Support of Artists for Africa) was een eenmalige muzikale samenwerking tussen bekende Amerikaanse popmuziekanten om geld in te zamelen tegen de honger in Afrika. Het nummer We are the world stond in 1985 wekenlang op de 1e plaats over de hele wereld; in de Nationale Hitparade stond het nummer 9 weken op 1. In totaal bracht het circa 90 miljoen dollar op. In 2010 werd het nummer opnieuw in het Engels en
Spaans uitgebracht voor steun ivm de aardbeving in Haïti.

 

 


 

3 juli 2011: amy winehouse overleden (27 jaar)

klik> HIER  (opname april 2008)

 


 

21 juli 2011: peter swinkels vertrekt bij schouwburg almere

 

 

 

Peter Swinkels, direkteur Schouwburg Almere, vertrekt per 1 september 2011. 

 

 

< Op deze foto van 9-12-2003 zie je de kennismaking van Peter Swinkels met het Almeerse kunst & cultuur-wereldje....

 

en op 8-9-2006 bij de pre-view van de nieuwe Schouwburg Almere >

 

 

 

 

 

en op 15-12-2006 in 'zijn'  Schouwburg > 

 

 

 

 

 

en op 4-2-2007 een lange rij voor Youp van 't Hek: zó zag Swinkels het graag!!

 

 

 

 

 

Hij was al bij het voortrajekt van de nieuwe Schouwburg Almere betrokken vanaf het begin, 

zo'n 8 jaar geleden alweer, dus zelfs nog vóórdat de bouw plaatsvond. 

 

 

Volgens Swinkels is hij nu toe aan 'wat anders' (......)

 

 

 

 

 

 

(ach, ook een manier van bezuinigen  ;-))

 


 

aankondiging 

 

10 september 2011 Cultuurnacht Almere

Op zaterdag 10 september 2011 wordt het culturele seizoen weer afgetrapt met de traditionele Cultuurnacht. Met dit keer spetterende optredens van onder andere Lucky Fonz III (bekend van PinkPop, Lowlands, gast bij DWDD e.d.) en Postma(mix van reggae, hophop en soul) op het Hoofdpodium, bijzondere verhalen op het Weerwater en muziek en theater in de Schouwburg en De Kunstlinie.  Een Cultuurnacht met voorstellingen, concerten, beeldende kunst, literaire acts, eten en drinken. Allemaal gratis toegankelijk!

Tijdens de Cultuurnacht is het Weerwater de speelvloer voor Verhalen op het water. Aan de culturele steiger liggen boten met spannende verhalen, meeslepende muziek, hilarische sketches en interaktief vermaak. Speciaal voor de Cultuurnacht Almere toont Museum De Paviljoens twee bijzondere kunstwerken uit De Collectie Almere: de performance Table (1997) van Yael Davids en de video Trembling Time (2001) van Yael Bartana. Werk van deze internationaal vermaarde kunstenaars is opgenomen in collecties van onder andere het MOMA in New York, Tate Modern in Londen en het Van Abbemuseum in Eindhoven.Vanaf 1 aug.2011 alle info > www.cultuurnachtalmere.nl

Cultuurnacht Almere ism BonteHond, Casla, Corrosia, deNieuweBieb, de Kunstlinie, Museum De Paviljoens, Schouwburg Almere, Suburbia, Vis à vis, Poppodium de Meester, Faust Theaterschool, Almere City Marketing en gemeente Almere.

 


 

15 juli 2011: Buurtbeheerbedrijf voor bouwmeesterbuurt

 

Ooit, alweer jaren geleden inmiddels, was er een BuurtBeheerBedrijf opgericht dat funktioneerde in de Stedenwijk (Noord). In de ogen van Kunst-enzo een gouden idee want wijkbewoners konden op deze manier elkaar beter leren kenne, ze hadden een aanspreekpunt als er onderhouds- problemen oid waren en er werd geluisterd naar de bewoners, hun wensen, plannen en zo mogelijk daarmee geholpen of begeleid. Het oorspronkelijke idee was dat iedereen eigenlijk wel iets kan, en daarmee zijn buren kan helpen...én ook omgekeerd! De één kan goed tuinieren, de ander een muur schilderen, boodschappen doen of wat timmeren. Het leuke was toen dat de buurt, de Stedenwijk, ook trots werden op hun wijk: ze ruimden 'zelfs'  allerlei troep van de straat  ;-))  Dat ging enige tijd goed maar 'ineens' was het over....héél jammer.....

 

 

Maar tot mijn blijdschap hebben B & W Almere en woningcorporatie Ymere nu besloten gezamenlijk een buurtbeheerbedrijf op te richten. Dit doen zij met en voor de bewoners, ondernemers en gevestigde instanties van de Bouwmeesterbuurt.

Met het oprichten van het buurtbeheerbedrijf geven Almere en Ymere een extra impuls aan de integrale wijkaanpak en de leefbaarheid van de Bouwmeesterbuurt in Almere-Buiten. Het buurt- beheerbedrijf zal het technisch onderhoud van de huurwoningen uitvoeren en het onderhoud van de directe woonomgeving. Het buurtbeheerbedrijf krijgt ook een buurtloket waar bewoners en onder- nemers uit de Bouwmeesterbuurt terecht kunnen met ideeën, meldingen of klachten over de openbare ruimte of technisch onderhoud in en om de woning. Zo kan het buurtbeheerbedrijf maatwerk leveren en de uitvoering van nieuwe en reeds lopende initiatieven, aktiviteiten en projekten vanuit de buurt stimuleren en ondersteunen.

 


De medewerkers van het buurtbeheerbedrijf zijn jongeren zonder startkwalificatie en bewoners uit de buurt met een afstand tot de arbeids- markt (zonder werk). Zij kennen de buurt en kunnen zich goed verplaatsen in de bewoners. Een leermeester begeleidt de medewerkers en bewaakt de kwaliteit. Met hun ervaring kunnen ze uiteindelijk doorstromen naar regulier werk.
In de komende maanden worden de nodige praktische voorbereidingen getroffen. Het buurtbeheerbedrijf zal naar verwachting eind 2011 of begin 2012 als leerwerkbedrijf aan de slag gaan. Het is een pilot die 5 jaar loopt.

 

 


 

 

30 juli 2011: beheerplan Lepelaarplassen op weg naar vaststelling

 

Op 1 september 2009 waren er veel veel mensen aanwezig op de info-avond Lepelaarplasse n. 

(NB onder aan dit bericht staat een link naar een verslag van die avond). Daar kon men kennisnemen van het concept beheerplan Lepelaar- plassen en de toets bestaand gebruik. Die avond hebben wij (Lukas van Lier (stichting Flevolandschap), René de Vries (Ministerie van EL&I) en IJsbrand Zwart (ecoloog en beleidsmedewerker Natuur, Provincie Flevoland) als opstellers van het beheerplan hun oor te luisteren gelegd. Dat heeft ze veel goede suggesties en aandachtspunten opgeleverd om het concept beheerplan verder te brengen. Sinds die avond is er elk 1/2 jaar een korte update over de voortgang van het beheerplan verschenen. De laatste keer is dat verzuimd, waarvoor onze excuses. Met een 1/2-jaarlijkse update ben je dan zomaar 1 jaar verder. Wat is er in die tijd gebeurd?

 

Ontwerp beheerplan

Als je start met een vaststellingsprocedure dan draagt het betreffende document de naam 'ontwerp'. In dit geval dus 'ontwerp beheerplan Lepelaarplassen'. De stap om van een concept beheerplan naar een ontwerp beheerplan te komen is een ambtelijke klus. Het verschil tussen beide is dat in een concept beheerplan de inhoudelijke zaken goed zijn uitgewerkt en in het ontwerp ook de bestuurlijke (geld, planning ed) en juridische aspekten netjes verwoord zijn. Die slag is in de periode 2009-2010 gemaakt. Vorig jaar om deze tijd had de klankbordgroep aangegeven het beheerplan, zoals het er toen lag, voldoende te vinden om als ontwerp beheerplan de inspraak in te gaan. Toen was het tijd voor het ministerie van LNV (tegenwoordige EL&I) om vanuit hun rol als eindverantwoordelijke te beoordelen of het ontwerp beheerplan voldoet. Hun oordeel was dat dit nog niet voldoende het geval was.

 

Nieuwe versie

Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het verwerken van het oordeel van het Ministerie. Daarvoor is oa een studie door buro Waardenburg uitgevoerd naar de draagkracht van de Lepelaarplassen voor de instand-houdings-soorten. Daarnaast is de indeling van het beheerplan aangepast. Sinds april 2011 ligt er weer een nieuwe versie waarvan de klankbordgroep vindt dat we verder kunnen gaan. Opnieuw is er een oordeel gegeven door het ministerie van EL&I. En deze keer positief. Dat betekent dat de provincie en het Ministerie het  inhoudelijk met elkaar eens zijn dat het beheerplan verder kan. Met dit alles zijn de inhoudelijke keuzes uit het concept beheerplan niet gewijzigd. Wel is er een sterkere onderbouwing voor de keuzes gekomen.  

Verder zijn er natuurlijk nog een reeks kleine opmerkingen die verwerkt worden. Het beheerplan moet nog opgemaakt worden in de huisstijl van de provincie. Deze 2 zaken gaan gedurende de zomervakantie uitgevoerd worden.

 

Bestuurlijk overleg

Na de zomervakantie is het tijd voor bestuurders. We starten met een bestuurlijk overleg van betrokken instanties, zoals Waterschap Zuiderzeeland,  Gemeente Almere en de Kamer van Koophandel) om hun instemming te vragen op het ontwerp beheerplan. Dit is in de wet bepaald en dient om te voorkomen dat  partijen verrast worden door wat er vanuit het beheerplan op hen afkomt. Als de bestuurlijke instemming er is, dan start het echte vaststellingsproces. Gedeputeerde Staten van Flevoland stellen het ontwerp beheerplan vast en bieden het vervolgens aan Staatssecretaris Bleker aan: ook de staatsecretaris stelt het vast. In de tussentijd zal ook het bestuur van stichting Flevo-landschap het ontwerp beheerplan vaststellen.

 

En dan is het zover dat het ontwerp beheerplan ter visie wordt gelegd en kunnen alle betrokken burgers en organisaties desgewenst reageren. De tervisielegging wordt in de krant aangekondigd en zal via de websites van verschillende instanties bekend gemaakt worden. Er komt ook nog een info-avond waar het ontwerp-beheerplan gepresenteerd wordt en toegelicht. Als u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen zijn > ijsbrand.zwart@flevoland.nl

 

 

 

klik >  HIER  en ga naar 1 september 2009 - voor de info-avond over de Lepelaarplassen 

 


 

30 juni 2011: Will van schendel gaat trap-af bij de schoor en trap-op bij doras

 

Na 25 jaar bij stichting De Schoor, vond Will van Schendel het tijd voor een nieuwe uitdaging. Zij vertrekt bij De Schoor met een afscheidsreceptie in buurthuis de Draaikolk en gaat daarna aan de slag als direkteur bij stichting Doras, in A'dam. Veel sukses Will, óók daar!!!

 

 

Will was ook een van de initiatiefnemers van MooiZoGoedZo (1995) dat nog steeds bestaat en in bewoners-behoeften voorziet (dankzij door deze stichting enthousiast gemaakte sponsors, vaak uit het bedrijfsleven, maar....met medewerking van de bewoners zelf!)

 

 


 

van 25 juni t/m 27 augustus 2011: zomer-carillonconcerten in haven en stad

 

De serie zomer carillonconcerten is weer gestart. Gedurende de zomermaanden bespelen beiaardiers uit binnen- en buitenland de carillons van de Goede Rede-toren in Almere-Haven en de Lichtboogtoren in Almere-Stad.. Met name bij mooi weer is vaak een groep luisteraars te vinden aan de voet van de toren. In Almere-Haven worden er zelfs stoelen geplaatst en koffie en thee geschonken. Iedere belangstellende is daarbij van harte welkom!

Ook dit jaar is onze stadsbeiaardier Frits Reynaert er weer in geslaagd een evenwichtige serie samen te stellen. Naast Nederlandse beiaardiers zullen ook een Belgische, 2 Amerikaanse en 2 Poolse beiaardiers onze torens beklimmen om plaats te nemen achter het klavier. Zij zullen onze stad hun interpretatie laten horen van bekende en minder bekende, klassieke en moderne werken en melodieën. 
Het carillon, ook wel beiaard genoemd, is een muziekinstrument dat zijn oorsprong vindt in de Nederlanden van de 16e eeuw. Carillons zijn nog steeds volop te vinden in vele Nederlandse steden en dragen zo bij aan de sfeer van de stadscentra. Het is dan ook mooi dat de carilloncultuur de afgelopen 30 jaar ook in een nieuwe stad als Almere heeft kunnen wortelen en groeien. Voor uitgebreid programma>
www.almere.nl/carillons


Agenda carillonconcerten 2011


Almere-Haven, zaterdag 25 juni 2011 van 15.30 tot 16.15 uur in Goede Rede toren: Malgosia Fiebig (Polen)

Almere Stad, donderdag 7 juli 2011 van 19.30 tot 20.15 uur in Lichtboogtoren: Roy Kroezen
14 juli  Lichtboogtoren: Kenneth Theunissen (België)
21 juli  Lichtboogtoren: Gerda Peters


Almere-Haven op zaterdagen van 15.30 tot 16.15 uur


 6 augustus Goede Rede toren:  Kasia Piastowska (Polen)
13 augustus Goede Rede toren:   Peter Bremer
20 augustus   Goede Rede toren:  Karel Keldermans (USA)
27 augustus 2011  Goede Rede toren:   Janet Tebbel (USA)

 

 


 

 

20 juni 2011: het 4e aktiveringscentrum zit in 't kardoes

 

 


Maandag 20 juni 2011 opent Ineke Smidt, wethouder Participatie, Zorg en Inkomen, het nieuwste  Aktiverings- centrum van de gemeente in buurtcentrum ’t Kardoes in Staatsliedenwijk. Dit centrum heeft de naam ‘AC Groep Doen’ gekregen. 

 

4e Aktiveringscentrum
Er is nu een 4e centrum voor mensen in de Staatsliedenwijk en  Kruidenwijk. Eerder zijn al in Almere-Buiten, Haven en Stad (Stedenwijk) Aktiveringscentra opgezet. Een aktiveringscentrum is voor mensen met een uitkering die nog niet klaar zijn voor een betaalde baan. Dit kan zijn doordat mensen last hebben van een (tijdelijke) beperking op psychisch, medisch of sociaal vlak. Deelname aan de aktiviteiten van een centrum kan een vooruitgang betekenen in hun persoonlijke en maatschappelijk leven.


Aktiveringsmedewerkers

Onder begeleiding van 2 consulenten zijn bij AC Groep Doen inmiddels 2 groepen gestart. De ‘AC-medewerkers’ van AC Groep Doen gaan aktiviteiten bedenken en uitvoeren die aansluiten bij hun kwaliteiten, en waarmee ze ook iets voor de buurt kunnen betekenen. Een van die aktiviteiten is dat de aankleding van de opening door aktiveringsmedewerkers zelf wordt verzorgd. 

 

 < op deze foto opende wethouder Ineke Schmidt de eerste aktiveringscentra

 

 

 

 

 klik > HIER en scroll naar 3 augustus 2010 (veel info en ook filmpjes)

 

programma: 10.00 uur ontvangst genodigden; 11.00 uur opening door weth. Ineke Smidt; 11.15 uur  kennismaking met aktiveringsmedewerkers
11.30 – 14.00 uur informele deel

 


2e Pinksterdag 13 juni 2011: open dag kunstroute h'sum

vanaf 13.00 uur in de Havenstraat en direkte omgeving is werk te zien van verschillende kunstenaars, op verschillende lokaties.


Beyond our Control (Graffiti Art) Het kollectief  bestaat uit 4 personen en ze zullen in twee groepjes gaan werken in de Havenstraat bij de ingang van het Oude Haven Park. "Beyond our Control" werkt met inpak-folie waarop zij hun kunstwerken spuiten. Hun concept is: 'overal waar 2 bomestaan, kun je een eigen muur maken door er folie tussen te spannen en vervolgens je werk maken; daarna is het simpel te verwijderen en blijft er geen schade achter aan de natuur', aldus James Burnett, een van de kunstenaars. (ik zag dit filmpje maar heeft niets met de huidige Beyond our contro l te maken....denk ik ;-))

Lokatie 1 (Kaars Enzo, Havenstraat 95) Silene van Waveren.  Haar werk heeft verschillende stijlen, eerdere werken zijn niet te vergelijken met die van nu.ij over  Enkele punten in haar werk, waar zij inspiratie uit put: de natuur (dieren) en mode (bijzondere creaties) en olijfbomen (jeugdsentiment) en het menselijk lichaam. 

 

Lokatie 2 (Café de Kaars, Havenstraat 14c) Rineke de Jong. Haar schilderijen zijn een samensmelting van spontane abstraktie en konkrete figuratie. Ze begint  intuïtief, zodat een chaotische, suggestieve ruimte ontstaat, een kleurenchaos en daarin ontstaan haar figuren. Zij maken het schilderij kompleet, waarmee ze haar zoektocht naar het compromis tussen abstrakt en figuratief realiseert.

Hans Koekoek  is filmer van professie, wat in zijn literaire produkten is te herkennen. Recensenten betitelen hem als beeldend schrijver, of spreken liever van een verteller. Feit is dat men zijn proza vaak in beelden beleeft. Zijn scherpe oog voor visuele en auditieve details wordt door menig lezer gewaardeerd. Zelf zegt Koekoek: 'een zintuiglijk geschreven boek benadert de werkelijkheid het meest, terwijl het de irrealiteit manifest maakt'. Koekoeks werk wordt doorgaans gekenmerkt door bizarre, lugubere fantasieën, gemêleerd met humor en onverwachte wendingen. Thema's: paradoxen - leven - bewustzijn - dood - liefde - haat - erotiek - religie - obsessie, waarmee hij probeert door te dringen tot in de verborgen lagen van de mens. Hij schreef  30 boeken. Als filmer won hij de Holland Video Award.Lokatie 3
(BusinessRoom – Hilversum, Havenstraat 14a) Paulien van Klooster. Schilderen is haar passie, een manier van expansie, van ontvouwen en wording. Er ontstaat een dynamische stroom tussen rust en beweging, tussen orde en chaos, tussen hoofd en hart. Schilderen met acrylv heeft voor haar de vaart en snelheid die ze nodig heeft, naar een spannende reis naar het onbekende en uiteindelijk openbaart zich iets wat ze niet van tevoren niet had kunnen bedenken.

Lokatie 4
(Restaurant da Familia, Kerkbrink 2) Ans Duin. Het werk van Ans Duin heeft een ontwikkeling doorgemaakt van realistisch naar steeds abstrakter.  De kijker kan er een eigen voorstelling van maken. Ze werkt voornal met acryl vanwege de heldere kleuren, maar soms ook olieverf.
Haar favoriete onderwerpen zijn landschappen en zeegezichten


 

225 mei 2011: bob fonhof mag in het kunstlokaal na de glasbak

Woensdag 25 mei 2011 om 13.30 uur is in het KunstLokaal Muziekwijk opening van de expo 
van schilderijen van Bob Fonhof  (voormalig raadslid van de AlmerePartij)

Als afsluiting van 'de inspiratiedag' van CSNL in De Glasbak (zie onderstaand bericht)
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 mei 2011: cultuurspoor nieuwland zoekt weer goeie ideeen

Vanaf 10.00 uur in de Glasbak (Muziekwijk) - om 10.15 uur ontvangst door Jan de Vletter, voorm dir. woningb.ver. de Alliantie en D66 raadslid - dan even pauze en om 10.35 uur worden er verhalen verteld: door Marcel Kolder, over de historie van de CSNL (en zelf  hevig voorstander van Almere 2018) en Ans van Berkum, dir. CASLa met een 'toekomstschets' (ook voor Almere 2018) Pauze van 11.00-11.15 uur en daarna thematafels voor de 'creatie-sessies' om 12.00 uur terugkoppeling van de spraakmakendste ideeen het het 'Beste Idee' om 12.30 uur lunch en na afloop gaat het gezelschap naar het CS 'Kunstlokaal' waar een mini-openluchtvoorstelling plaatsvindt olv kunstenares Mieke van Dijk. Meedoen is gratis, wel opgeven als je komt > ym.deroos@xs4all.nl

 


28 mei 2011: schutz-ensemble geeft concert in de goede rede in almere-haven

 Meimaand = Mariamaand

 

Het Schütz Ensemble geeft een concert olv dirigent Maria Segura-Thijssen op zaterdag 28 mei om 20.00 uur in kerkcentrum Goede Rede in Almere Haven. Het Schütz Ensemble is een kamerkoor in Almere dat zich in de bijna 30 jaar van zijn bestaan heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van muziek uit Renaissance en Barok. 

Onder de titel “Maria Mater Dei” zingt het koor a-capella werken van de componisten Palestrina, Victoria, Josquin en Duruflé uit de 16e, 17e en 20e eeuw. 

De werken voor dit concert zijn gekozen vanwege de interessante relatie tussen de componisten en vanwege de tijd van het jaar. De Romeinen noemden de meimaand naar de godin Maia.  In de Middeleeuwen ontstond het gebruik om de bloeimaand te projekteren op Maria, de moeder Gods. De verering van Maria bloeide uitbundig gedurende de Middeleeuwen en de Renaissance. Zowel de liturgische als de meer private, vaak zeer hartstochtelijke aanbidding bracht prachtige poëzie en muziek voort, gewijd aan de Heilige Maagd Maria. Bijzondere mariale symbolen waren de roos en de lelie, schilders stelden haar voor omkranst met bloemen of gezeten in een bloementuin. Ascendens Christus in altum hoort bij Hemelvaart (2 juni) wanneer men de opstijging van Jezus naar de hemel, 40 dagen na zijn opstanding, herdenkt. Ubi Caritas, een tekst uit Mattëus, begeleidt het ontroerende verhaal over hoe Jezus de voeten van al zijn apostelen waste. Het wordt traditioneel gezongen op Witte Donderdag.Tu es Petrus wordt vaak uitgevoerd tijdens het feest van Petrus en Paulus op 29 juni. De woorden uit Mattëus worden door Jezus uitgesproken wanneer hij de verantwoordelijkheid over het geloof (en de sleutels van de hemel) aan Petrus overdraagt. Vele pausen zijn met deze woorden toegezongen. Tota Pulchra es is een tekst uit de 4e eeuw, die deels uit het boek Judith en deels uit het Hooglied voortkomt. Tantum ergo is een hymne van de beroemde theologische denker uit de 13e eeuw Thomas van Aquino.

 

Hopend te kunnen  inspireren in de Goede Rede op 28 mei 2011- Kerkgracht 60 in Haven, kerk open: 19.30 uur, concert begint om 20.00 uur -toegang €12,50

 


wat er was: 7 mei 2011 flashmob in almere-haven

Zaterdag 7 mei 2011 werd het winkelend publiek in Almere-Haven verrast met een heuse Flashmob. Danseressen van Dansschool Dance Delicious uit Almere- Buiten vroegen op deze manier aandacht voor de Graffiti Jam 2011 die de Stichting Almeersegraffiti.nl op 2 juli 2011 gaat organiseren. 

wat er komt: 2 juli 2011 graffiti-jam en aanval op 2 wereldrecords in haven 

Op die dag zullen hopelijk maar liefst 2 wereldrecords gaan sneuvelen:

 langste afstand en meeste deelnemers. 

Op het Manifestatieveld in Almere Haven zal deze dag heel veel te beleven zijn.  

Behalve veel graffiti-kunstwerken zijn er ook Goldwingmotoren te zien 

en er zijn kunst-kramen, workshops enz.  Bovendien komt er een ballonnenclown en er is een roofvogelshow.

 

 

                                                        Voor meer info  www.almeersegraffiti.nl

 


2011....een heel bijzonder jaar.....

Dit jaar gaan wij met z’n allen 4 zeer opmerkelijke data ervaren: 1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 11/11/11 en dat is niet alles.

 Neem de laatste  2 cijfers van het jaar waarin je geboren werd. Tel daarbij op de leeftijd die je zult hebben dit jaar, en het resultaat zal ongetwijfeld 111 zijn, voor iedereen!! 

Dit is het jaar van geld !!! 

Dit jaar oktober 2011 kent zeer opmerkelijk en dus buitengewoon: 5 zondagen, 5 maandagen en 5 zaterdagen. Dit bijzondere fenomeen doet zich slechts voor om de 823 jaar.Dit vastgesteld jaar staat bekend als de 'Hemelsleutel'

De intentie achter het spreekwoord wil dat als je dit bericht doorstuurt naar 8 mensen (vandaag al vertaald uit de Braziliaanse versie ..!) dan zal geld verschijnen in de komende 4 dagen. Zo  wordt dit fenomeen uitgelegd in de Filosofische stroming van de ‘Chinese Feng-shu’, een historische wijsgerige leer, die erop gericht is om op basis van de optimalisatie van energiestromen de leefomgeving harmonieus en optimaal  in te richten. Degenen die niet doorgaan met de ketting ontvangen uiteraard niets. Het is wellicht een mysterie, maar het is wel ‘’het proberen’’ zondermeer waard!


Ik wens jullie allen heel veel GOEDS & GELUK toe! 


15 april 2011:  Nationale Tuinontwerpdag

Met een praktische en inspirerende lezing voor uw eigen tuinontwerp om 20.00 uur bij CASLa, Weerwaterplein 3, Almere > gratis!
Michel Lafaille, tuinontwerper, schrijver en fotograaf, geschikt voor iedereen die met het ontwerp van een tuin, groot of klein, wil beginnen.


Als tuinontwerper sprak Michel Lafaille met honderden mensen over hun tuinontwerp tijdens bijeenkomsten, op spreekuren, demonstraties, lezingen, tuin-beurzen, in bibliotheken en in tuin-clubs in het hele land. Honderden keren werd hem aan de hand van een plattegrond en foto's steeds weer dezelfde vraag gesteld: hoe nu? Dit is onze tuin, dit zijn de afmetingen, waar beginnen?

Er is ons geleerd om van tuinen te houden, tuinen belangrijk te vinden, maar niet op welke manier. Daardoor weten we vaak niet hoe onze eigen wensen en verlangens om te zetten in een tuinontwerp. Op een manier om onszelf straks terug te vinden in onze eigen tuin met een tevreden gevoel: dit is mijn tuin, zoals alleen ik die bedacht kon hebben. Waaruit zou zo een methode bestaan? Wat moet men weten voordat je aan de slag gaat met grondverbetering, schaduw- planten, moerasvegetatie of een glad gazon? Wat moet er eerst in kaart gebracht worden? Michel Lafaille
ging op zoek naar de antwoorden op al die vragen en kwam tot een verbazingwekkend resultaat. Een duidelijke methode om het programma van
eisen van uw eigen tuin te kunnen samenstellen. Want alles heeft een programma: de keuken, de badkamer, het bankstel... alleen de tuin niet, want het programma voor de tuin, dat bent u zelf!Meer info
www.michellafaille.nl  en  www.tijdloos.nu


zondag 10 april 2011: 22 profs voor de verhuur in de hulk (12.00-17.00 uur)

In gebouw De Hulk in Almere-Haven wordt voor de 1e keer een KunstVerhuurMarkt georganiseerd. Er staan 22 professioneel werkende Flevolandse kunstenaars van allerlei aard: schilders, beeldhouwers, glaskunstenaars, foto's, keramiek, enz.  Kijk verder bij de link Kunst-enzo2011

De toegang gratis, maar als je wat wilt huren rekenen ze 12,5 % van de verkoopwaarde, vertelt organisator Hein Walter.


4 april 2011: 2 direkteuren openen kiosk station muziekwijk 

en onthullen een 'kunstigwerk' van een kunstenaar en ja, ja, nóg 1 direkteur

Madeleine van der Zwaan, direkteur retailbedrijf van NS (Servex) en Joost Ravoo, regiodirekteur NS verrichten om 10.00 uur de 'officiële opening' van de nieuwe Kiosk op station Almere Muziekwijk. Het concept Kiosk is een landelijk bekend concept op de NS-stations maar uniek in Almere omdat de Kiosk samenwerkt met de Almeerse vrijwilligers van het Kunstlokaal en de stichting CSNL

Deze beide direkteuren zullen in dit kader een , wat zij noemen: 'bijzonder kunstwerk' onthullen. Het is een groot formaat poster met een voorstelling erop van Stefan Damman (kunstenaar) en een tekstje van Ans van Berkum (direkteur CASLa) dat als geheel moet fungeren als een soort haiku. Daarachter zit de snackbar/kiosk.

 


weekend zaterdag 26/zondag 27 maart 2011: summertime, summertime, summertime!!!!!

Het wordt weer lente dus....gaat de zomertijd weer in! voorjaar = klok vooruit - één uur minder slapen dus ;-))


18 maart 2011: esplanade wordt nu ge-asfalteerd....

Na jarenlange ellende met de stuivende bodem van de Esplanade (het grote plein bij de Schouwburg Almere, dat zich uitstrekt tot het ziekenhuis) en na daar jarenlang veel geld in gepompt te hebben in lap-middelen (zoals waterglas (ge-glas-falteerd ;-)) op die stuifzooi spuiten, of tapijten neerleggen bij festiviteiten...) heeft de gemeente Almere nu rigoreuze maatregelen genomen: de hele boel wordt momenteel geasfalteerd!! Er komen zelfs 2 lagen asfalt op te liggen. Nadat dat stuifzand eerst was afgevoerd, om 'elders' te gaan hergebuiken ;-)) Over die dubbele asfaltlaag heen komt nog een afwerklaag die lichter van kleur wordt, tegen beige/wit aan (zie de stroken op de foto)

 

NB op de middelste foto zie je hoe het was in 2008....

 

 

kijk ook evenHIER  < mei 2010

 


zaterdag 26 februari 2011: dag van flevoland

Op Stadslandgoed De Kemphaan (natuur & workshops enz) en in de NieuweBieb (studeren en gamen enz) van 11.00-16.00 uur


aankondiging van een creatief 2011 bij

Er worden Workshops gehouden, voor elk wat wils, creatief, leerzaam en ook nog gezellig. Workshop tekenen en schilderen op lokatie met Willie van der Neut. Ga mee naar buiten, naar  inspirerende lokaties om te schilderen of tekenen onder deskundige leiding. Workshop schilderen naar levend model olv Anno Ruemkens. Workshop Creatief met styropor. Maak kennis met piepschuim, een verrassend en veelzijdig materiaal voor creatievelingen. Workshop Beeldhouwen in speksteen in de tuin van de galerie (na een dag intensief werken (en eten) met je eigen beeld naar huis) Workshop Boetseren met was. Werken met je handen met fascinerende materiaal.

prijzen en data > www.artnivo.nl/workshops   (ook creatieve kadobonnen te koop)

klik ook HIER


7 februari 2011: Watersportvereniging N' plassen-west krijgt 150 ligplaatsen

De wijk Noorderplassen-West heeft door de aanwezigheid van water en bos een eigen karakter gekregen. Veel bewoners zijn watersportfan, sommigen bezitten een zeilboot, sloep of een ander vaartuig. De gemeente heeft inmiddels langs Ploeganker, Jakobsstaf een aantal steigers gerealiseerd en binnenkort wordt gestart  met een steiger aan de Kroonknoop en realisering van de haven aan de Octant. Het gebruik van de steigers is bedoeld voor bewoners van Noorderplassen-West die lid zijn van de WaterSportVereniging Noorderplassen West, die in december 2010 door een aantal enthousiaste buurtbewoners officieel is opgericht.  

Voorzitter Bo Hoeneveld: 'per steiger zal voldoende ruimte blijven voor passantenligplaatsen, zwemmen en vissen. De gemeente is van plan deze steigers onder te brengen bij de watersportvereniging die het beheer zal doen. Het college van B&W moet hier echter zeer binnenkort nog over besluiten. Het wordt een vereniging met een openbaar karakter die o.a. de sociale cohesie in onze wijk zal bevorderen''.

Havencommissaris Ferry Katerberg: 'er zullen in eerste instantie ca. 150 ligplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Het streven is om in ieder geval voor 1 mei 2011 circa 100 plaatsen beschikbaar te hebben. En ja.. wie het eerst komt, die het eerst maalt; de vereniging zal, in overleg met haar leden, regels voor lidmaatschap, contributie, aktiviteiten en uitgifte van ligplaatsen opstellen. De ambitie van de WSVNPW is om binnen 2 jaar in de baai een gezellig clubhuis met steigers te realiseren. Natuurlijk kunnen bewoners die een privé ligplaats hebben ook lid worden van de WSVNPW om gebruik te kunnen maken van de activiteiten en diensten', aldus Bo Hoeneveld. 

Op vrijdag 18 februari is er een info-avond uitsluitend voor belangstellenden  voor de WSVNPW / ligplaats - om 20.00 uur in bs.de Ontdekking, Kraaiennest 6,  Almere. Interesse om een bijdrage te leveren aan de vereniging of voor een (toekomstige) ligplaats, neem kontakt op met Watersportvereniging Noorderplassen- West i.o. via het volgende email adres  Bestuur@WSVNoorderplassenWest. nl  of kom naar de info-avond te komen. Graag van tevoren aanmelden!  www.wsvnoorderplassenwest.nl 

 


27 januari 2011: STICHTING ORANJE COMITÉ ALMERE zoekt mee-denkers!

Denk mee met het Oranje Comité 27/1/11
Het Oranje Comité Almere wil de aktiviteiten rond de komende Koninginnedag coördineren en roept alle Almeerse verenigingen en stichtingen op hierover mee te denken. Vertegenwoordigers van organisaties zijn dan ook van harte welkom bij de vergadering op
donderdag 27 januari 2011 om 19.30 uur in de Den Uijlkamer op het Stadhuis. Alle organisaties krijgen de kans om hun plannen voor Koninginnedag te presenteren en kennis te nemen van de plannen van anderen. Het is het begin van een gezamenlijke visie op de viering van Koninginnedag en de afstemming van alle ackiviteiten voor die dag. Aanmelden kan bij de Jan Boogers via jboogers@oranjecomite-almere.nl of  06 1607 4232


wie-of-wat  wil je  wel-of-niet  op evenaar festival  28 & 29 mei 2011?

klik op logo voor enquete >  


per 1-1-2011: IWP-academy trekt het land in  (Ik Wil Publiciteit)

 gratis deelname workshop mogelijk  l leer zelf persbericht schrijven


 De IWPacademy trekt in 2011 het land in met de succesvolle workshop PR en Persbericht Schrijven. In februari wordt de cursus in Eindhoven gegeven, in april volgt Kerkdriel. Het vernieuwende aan de workshop is dat deelnemers zelf leren journalistiek te schrijven over hun onderneming of organisatie. 

De IWPacademy leert ondernemers zelf journalist te worden van hun eigen onderneming. Doordat redacties uiteindelijk goede persberichten binnenkrijgen met echt nieuws, is de kans groot dat het bericht geplaatst wordt. De journalist hoeft het bericht alleen even kort door te nemen en daarna in het systeem te zetten. Een welkome tijdsbesparing voor de journalist: winst voor beide partijen. 

In Almere en Flevoland volgden al honderden mensen de workshops van de IWPacademy die gegeven worden door bevoegd docent Robert Mienstra en ex-journalist Marcel Beijer: “ondernemers maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden tot free publicity”, is de boodschap van IWPacademy. “Nu kunnen zij zelf de journalist bedienen met goed geschreven berichten. De kans op plaatsing neemt daardoor aanzienlijk toe.” 

Gratis deelname?

Deelname aan de cursus kost 125 euro (ex. btw). Het bijzondere aan de formule van de IWPacademy is dat deelnemers dit bedrag eenvoudig kunnen terugverdienen. Voor iedere deelnemer die wordt aangedragen wordt een korting van 25 euro gegeven. Gratis deelname zou dus kunnen. Meer info HIER 

Eindhoven Op maandag 14 februari 2011 wordt de training gegeven in Vergaderruimte Eindhoven aan de Kerkstraat 36a.- Kerkdriel  Op maandag 4 april 2011 strijkt de IWPacademy neer in multifunktioneel centrum De Kreek aan de Wilgenplas 2 in Kerkdriel. Aanmelden De cursus begint om 19.00 uur en duurt tot ca. 22.00 uur. Aanmelden kan via 036-5217373 of contact@iwpacademy.nl  De IWPacademy werkt in groepen van maximaal 20 personen, dus wees er snel bij. 

 


copyright tekst, foto's, filmpjes: greta verduin (tenzij anders aangegeven)