architektuur  2007

tekst en foto's: greta verduin                                                                                                                      


zaterdag 15 december 2007: casla busexcursie langs sociale woningbouw

Onlangs werd bij Architektuurcentrum CASLa aan het Weerwaterplein een expositie geopend, eigenlijk ter ere van Jan de Vletter, de inmiddels vertrokken direkteur van woningcorporatie De Alliantie. De expositie  'Een eigenwijze opdrachtgever" (scroll naar 27 oktober jl) is nog te zien tot half januari 2008.

Naar aanleiding van deze expo organiseert CASLa nu een rondtour langs diverse projekten die ook te zien zijn (in foto's of maquettes) op deze expo.

 De bus vertrekt om 13.00 uur op zaterdag 15 december, is weer terug om circa 17.00 uur en kost 13 euro. 

Jan de Vletter werd gezien als een 'eigenwijze opdrachtgever' in zijn hoedanigheid als direkteur van de woningcorporatie en door CASLa-medewerker Rob Rijbroek zal dat aan de deelnemers haarfijn worden uitgeld, waaróm.  Wellicht zit de 'eigenwijze opdrachtgever' ook zelf in de bus.... De bustour voert oa naar de Literatuurwijk (rond de Poeziestraat, de Archipel), de Muziekwijk (Muzenpark), de Regenboogbuurt (rond de Parelmoervijver. Aanmelden  www.casla.nl


6 december 2007: Almere krijgt 4 sterren Van der Valk-hotel

Almere krijgt een 4 sterren Van der Valk-conferentiehotel met restaurants op bedrijventerrein Veluwse-kant in Almere Stad. De lokatie ligt naast het Modecentrum Almere (de UFO) aan de Veluwedreef en zal zichtbaar zijn vanaf de A6. 

Van der Valk vraagt binnenkort bouwvergunning aan en wil de bouw starten in 2008. Begin 2010 zal de opening plaatsvinden.

Vanmiddag hebben wethouder Martine Visser en direkteuren Lucas en Ben van der Valk de overeenkomst tot grondaankoop ondertekend. Van der Valk kiest voor de lokatie in Almere omdat die dicht bij de A6 ligt en aan één van de belangrijkste toegangswegen naar de stad. De groeistad Almere biedt in de toekomst kansen voor  het nieuwe zeer eigentijdse Van der Valk-concept, dat zich al bewijst in de nieuwe hotels die onlangs zijn gebouwd in o.a. de Rotterdamse en Haagse regio; nieuwe conferentiehotels zijn in aanbouw in oa Houten en langs de A12 in Duiven. Zowel de zakelijke als partikuliere markt zal ons hotel in Almere straks als een verrijking ervaren”, zo stelt Lucas van der Valk vol overtuiging. Men denkt een werkplek te bieden aan zo'n 200 mensen. De bouw van het hotelcomplex past binnen het bestemmingsplan Veluwse-kant. Op de lokatie staat nu nog een tijdelijke basisschool, die binnenkort wordt gesloopt. Het hotelontwerp is van architekt ir. P.A.M. Teunissen uit Voorschoten Het Van der Valk Hotel krijgt in eerste instantie 175 luxueuze hotelkamers van elk meer dan   40 m2 , met ruimte voor uitbreiding.  Behalve hotelkamers komen er verschillende restaurants met in totaal 400 zitplaatsen. Bovendien professionele vergader- en conferentieruimten met verschillende capaciteit zoals voor bruiloften en bedrijfsfeesten met een omvang van totaal 1.000 personen. Wethouder Visser: “Het aantal bedrijven in Almere neemt toe en daarmee ook de behoefte aan hotel- en vergaderfaciliteiten. Van der Valk beschikt als grootste hotelketen in Nederland over jarenlange ervaring. Het bedrijf realiseert nu een nieuwe generatie moderne duurzaam ontworpen hotels, die voldoen aan de vraag van de huidige veeleisende consumenten en bedrijven. Wij zijn er van overtuigd dat we met de realisatie van het hoogwaardige Van der Valk Hotel Almere een positieve toevoeging bieden aan de succesvolle ontwikkeling van Almere.”  

NB Almere heeft met z'n meer dan 186.000 inwoners schreeuwend behoefte aan hotelaccomodatie....Op dit moment zijn er slechts twee: het Bastion Hotel, aan de Hogering (circa 80 kamers) en Anno, aan de Grote Markt i stad (circa 15 kamers)


maandag 10 december 2007: introduktie International New Town Institute

In 2008 zal een nieuw wetenschappelijk instituut in Almere van start gaan: het International New Town Institute (INTI)  

Het INTI richt zich op de ontwikkeling van nieuwe, geplande steden. Er zijn vele steden die net als Almere 'op de tekentafel’ zijn ontstaan, niet alleen in het (recente) verleden, maar ook op dit moment, getuige de explosieve bouwaktiviteiten in oa Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Het INTI zal (in opdracht) onderzoeken uitvoeren, onderwijsmodules aanbieden, summer-universities en congressen organiseren, en aktiviteiten voor het publiek ontplooien. Het International New Town Institute is een samenwerkingsverband van 5 instellingen: TU Delft, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad en de Openbare Bibliotheek Almere. Met de komst van het INTI in Almere hoopt men een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkelingen in stad en regio. Graag bieden wij u de mogelijkheid kennis te maken met dit nieuwe onderzoeks- en onderwijsinstituut.  Op maandag 10 december 2007 bent u van harte welkom in het WTC Alnovum te Almere voor een introduktie. Het programma ziet er als volgt uit: 17.00 – 17.30 ontvangst in WTC Alnovum; 17.30 – 17.35 opening door Fons van der Ham, voorzitter bestuur WTC Almere Association; 17.35 – 17.50 inleiding door Martine Visser, wethouder Economie en Onderwijs; 17.50 – 18.30 presentatie International New Town Institute door prof. ir. Dirk Frieling; 18.30 – 19.00 discussie/gedachtenwisseling; 19.00 – 20.00 borrel. U kunt zich voor deze gelegenheid tot 30 november a.s. per e-mail aanmelden bij het secretariaat van de WTC Almere Association aan/afmelden@wtcaa.alnovum.nl  ovv. 'INTI 10 december'.


"De opstap" heeft nog 2 atelierwoningen in Almere-Poort

Géén loting, direkt te koop. start bouw: februari 2008 - in kollektief partikulier opdrachtgeverschap

 

Mail woningbouwver.'De Opstap' voor verdere info over bouwnummer 24 (plaatje links): begane grond (77 m2) + 1e etage; totaal 138 m2 plus aparte fietsenberging en eigen parkeerplaats.

en bouwnummer 14 (plaatje rechts):  penthouse met atelier totaal 141 m2 plus aparte fietsenberging (op de begane grond) en eigen parkeerplaats.

 

 


6 november 2007: CAsla- filmavond  met  "my architect, a son's journey"

My Architect: A son’s journey (2003) Regie: Nathaniel Kahn, duur: 116 minuten.

Dinsdag 6 november Cinescope, aanvang 20.00 uur, toegang 7,50.

In de film My Architect: A son’s journey zoekt zoon Nathaniel Kahn naar de betekenis van Louis Kahn * als architect en als man met geheimen. Intrigerend is de speurtocht naar zijn troebele privéleven. Waarom maakte Kahn er zo'n puinhoop van? Waarom sprak hij de waarheid niet? Wat dreef hem? Nathaniel komt er niet achter. Hij schetst een beeld van een workaholic met een architectonische missie, maar vindt geen verklaring voor zijn geheime levens. My Architect bevat ontroerende scènes, met als hoogtepunt het uithoren door Nathaniel van zijn moeder. Waarom schopte ze de onbetrouwbare minnaar de deur niet uit? Louis Khan. (1901-1974)

Vóór aanvang van de film geeft Rob Rijbroek een korte biografische schets van deze wereldberoemde architekt. Cinescope, Schrijverstraat 2, Almere

 


 

31 oktober 2007: nieuw convenant woonruimteverdeling 2007 ondertekend

 

Woensdag 31 oktober 2007 vindt de ondertekening plaats (in de Boathouse) door de gemeente Almere en de woningcorporaties Goede Stede, de Alliantie, Ymere en Het Oosten.

 In het convenant zijn de afspraken vastgelegd over de verdeling van vrijkomende huurwoningen in Almere.  

Ondertekenaars zijn wethouder Adri Duivesteijn; de heer  Deutekom , direkteur-bestuurder Woningstichting Goede Stede; 

< Pieter-Jan Datema (foto), regiodirekteur Wonen Almere (Ymere) 

Jan de Vletter, (scheidend)direkteur De Alliantie Flevoland,  en de heer W.J. van der Graaf, gebiedsmanager Het Oosten. 

 

 


31-10-2007: ondertekening samenwerkingovereenkomst masterplan almere-pampus

GS stemmen in met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst Masterplan Almere Pampus tussen Rijk, ministerie VROM, gemeente Almere, gemeente Amsterdam en provincie Flevoland.


 

27 oktober 2007: expo bij CASA CASLa: 30 jaar sociale woningbouw in almere

(van zondag 28 oktober 2007 tot half januari 2008)

 

 

EXPO vanwege aanstaand vertrek Jan de Vletter

 

< Dirk Frieling (emeritus hoogleraar en oud-bestuurder van Groene Stad Almere) en één van de Almeerse 'Peetvaders'  leidde de expo in.  

 

Brans Stassen > (stedenbouwkundige van het eerste uur vertelde wat anekdotes uit het verleden en mocht de expo voor geopend verklaren. Hij zorgde samen met een mede-violist voor de muzikale omlijsting van de diverse sprekers op zaterdag 27 oktober 2007.

Natuurlijk ontbrak wethouder Adri Duivesteijn niet (de man achter het privaat/kollektief ondernemerschap ('bouw je eigen huis in Almere')

 

 

 

 

De bijeenkomst werd druk bezocht door vooral architekten, politici en anderen die zich bezighouden met bouwen en de groei van Almere, dan wel met CASLa, dus architektuur. Direkteur Ans van Berkum van CASLa introduceerde alle sprekers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen 30 jaar lang drukte woningcorporatie de Alliantie Flevoland (voorheen SWAZ, Groene Stad Almere) een eigenwijs stempel op de ontwikkeling van de sociale woningbouw in Almere. (maar misschien ook door de 'eigen-wijze' direkteur Jan de Vletter?) Aan de hand van een reeks voorbeeldprojekten, verspreid over alle stadsdelen, wordt getoond hoe dat gebeurde. Het verhaal werd verteld vanuit het perspektief van scheidend directeur Jan de Vletter.  De projekten variëren van gewone sociale huurwoningen tot seniorenwoningen, van vrije sektor koopwoningen tot complexen voor (oudere) Indische mensen of jong-volwassenen met het Down-syndroom; of een ecologisch woonprojekt, in kollektief opdrachtgeverschap uitgevoerd (waarvoor de Alliantie 'achtervang' is).  Steeds meer wordt de toekomstige bewoner meedenker en -beslisser. Daarbij heeft de Vletter-zélf zijn voorkeur voor muurschilderingen duidelijk laten blijken in Almere-Haven, waarmee duidelijk een identiteit naar zijn idee werd geschapen.

 

 

 

 

 

 

 

De man waar het allemaal om ging, Jan de Vletter > (scheidend direkteur van De Alliantie) liet alle aandacht  over zich heenkomen en genoot daar zichtbaar van, samen met zijn familie. Na alle herinneringen ophalen en loftuitingen over zijn betekenis in de Almeerse woonwereld, en ook de totstandkoming van het CASA CASLA-gebouw, kreeg hij van twee kunstenaars een kadootje. De Vletter op zijn beurt overhandigde na zijn speech een artist-impression van de Cinemadreef aan direkteur Ans van Berkum, van CASLa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18 oktober 2007: lezing architektuurkenner bij casa CASLa

‘Kwartet-woningen’ in beeld

Donderdag 18 oktober 2007 houdt architektuurkenner Rob Rijbroek een lezing over woningen en woonprojekten die te zien zijn op  het nieuwste kwartetspel in Almere. Aanleiding is de landelijke manifestatie Week van de Geschiedenis 2007 dat als thema ‘wonen’ heeft. Daarbij is  een kwartetspel uitgegeven door Het Geheugen van Almere en het  Stadsarchief met als motto ‘Buitengewoon Almere, van Bivak tot  Buitenplaats’. Aan de hand van 44 woningen/woonprojekten wordt de woongeschiedenis van Almere over de afgelopen 31 jaar belicht. Het begon bij 8 tijdelijke woningen in opdracht van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in het Bivak in Haven.  Het eindigt  voorlopig met de 6 appartementen en 46 eengezinswoningen in De Citadel in het Stadshart.

Rob Rijbroek vertelt aan de hand van dit kwartet uitgebreid over de woningbouwhistorie van Almere.  Rob Rijbroek is mede-auteur van het kwartetspel. Het begint om 20.00 uur; de zaal gaat om 19.30 uur open. De entree is gratis.  Casa CASLa is te vinden aan het Weerwaterplein 3 in Stad.  


6 oktober 2007: burg.jorritsma opent 1e kavelwinkel van nederland

Alle informatie over en de verkoop van deze Almeerse kavels is in deze unieke kavelwinkel te vinden. Almere is dit jaar gestart met het programma “Ik bouw mijn huis in Almere”, waarmee de komende jaren de uitgifte van zo’n 1000 kavels per jaar wordt gerealiseerd. Deze kavels worden verkocht aan particulieren, die hierop naar eigen inzicht hun huis kunnen (laten) bouwen.  Veel mensen zien het als hun droom om een eigen huis te bouwen”, zegt wethouder Adri Duivesteijn van de gemeente Almere die het particulier opdrachtgeverschap promoot. “Ook omdat het erg leuk is om al je ideeën en fantasieën te realiseren door zelf te bouwen. Veel mensen hebben echter toch nog een soort van “koud watervrees”, het is best eng en lastig om zoveel zaken rond het bouwen zelf te moeten regelen”. De gemeente Almere ondersteunt daarom (aspirant) huizenbouwers met info-pakketten, een website en subsidie op het gebruik van diensten van een bouwbegeleidingsbureau. (scroll naar beneden naar 20 juli 2007 voor meer info)


 6 oktober 2007: ruwbouw BIEB-stad Almere open voor publiek

Presentatie, lezingen en rondleidingen op zaterdag 6 oktober

Meyer en Van Schootens bibliotheek in aanbouw in Almere Stad staat centraal op een presentatie van architektuurcentrum CASLa. Op zaterdag 6 oktober kunnen belangstellenden kennismaken dmv een virtuele en fysieke rondleiding door de ruwbouw. Ook kunnen ze luisteren naar lezingen over de bouw en inrichting door aannemer Heijmans en Concrete Architectural Associates.  

De Bieb ligt in het door O.M.A. ontworpen nieuwe stadshart. De punt van het gebouw die grenst aan het Stadhuisplein is de ingang van de bibliotheek. Het gebouw maakt deel uit van een winkel-, kantoor- en wooncomplex (tien winkels, 10.475 m2 bibliotheek, 2.530 m2 kantoorruimte en 30 appartementen). De kantoren kunnen in een later stadium gebruikt worden voorevtl. uitbreiding van de bibliotheek. De bouw is gestart in de zomer van 2005 en de oplevering van het totale complex stond gepland voor herfst 2007. Het bouwproces liep echter bij elkaar 1 jaar vertraging op doordat de gemeente Almere de bouw tot 3 x liet stilleggen. 2 x had de gemeente twijfels over de veiligheid van de konstruktie en een 3e keer zou aannemer Heijmans zijn zaken in de visie van de gemeente niet in orde hebben gehad. Zoals het er nu naar uitziet, gaan de winkels wel in november 2007 open. De nieuwe bibliotheek gaat uit van een nieuwe vorm van service, het ‘winkelconcept’. Daarbij komt de nadruk te liggen op 'frontale presentatie en display'. Klanten moeten gaan ervaren dat de Bieb goed aansluit op hun verschillende leesinteresses. Dit concept is grotendeels het idee van Concrete uit Amsterdam. 

Meer info casla.nl


3 oktober 2007: stedenbouwkundige teun koolhaas overleden

N.a.v. het overlijden van architekt/stedenbouwkundige Teun Koolhaas op 3/10/07 heeft CASLa gemeend iedereen nog attent te maken op de lopende (laatste) tentoonstelling in hun gebouw CASA CASLA, aan het Weerwaterpleintbij het Deventerpad.  "Teun Koolhaas, ontwerper" is nog te zien tot 16 oktober a.s. , met een goede indruk van Koolhaas' leven en werk. Er is ook een filmpje te zien 'Designing for Pleasure'. Op 23 juni 2007 kwam er tgv zijn grote overzichts-expo nog een boek uit over hemzelf (zie foto met burgemeester Jorritsma en de schrijver van het boek Remco van Diepen) en scroll naar beneden naar die datum. Teun Koolhaas is 67 jaar geworden.  KLIK HIER voor een IM

Koolhaas wordt gerekend tot een van de grote naoorlogse stedebouwkundigen van Nederland. Zijn werk omvat onder meer de plannen voor de plaatsen Almere, Zeewolde, de Kop van Zuid in Rotterdam en de ontwikkeling van de IJ-oevers in Amsterdam. Zijn laatste projekt was het plan voor het IJmeer en Almere Pampus met de projectgroep Atelier IJmeer. Dat moet een stedelijke verbinding worden tussen Amsterdam en Almere.

 


29 september 2007: heropening info-centrum almere-Poort

Zaterdag 29 september wordt een dag vol leuke dingen. In het kader van de officiële opening van het info-centrum Almere-Poort worden er, zowel bij Poort-Dok als in het info-centrum (in het centrum voor Top- & Breedtesport) aktiviteiten georganiseerd.  Natuurlijk wordt er gezorgd voor vervoer tussen de twee lokaties.

meer info www.almere-poort.nl of www.poort-dok.nl

 

fotoPoortDok aangeleverd


Zaterdag 8 september 2007: Jonge Monumentendag

 

Almeerse Citadel wandel- en freerunnersparcours  

In de 31-jarige polderstad Almere vult architectuurcentrum CASLa de Jonge Monumentendag van 8 september in met deskundig geleide wandelingen door De Citadel en spectaculaire optredens van ‘freerunners’ die het projekt als parcours voor acrobatische toeren zien.  Hoewel een zeer jong projekt, bezit het met de architektuurprijs van 30 jaar Almere bekroonde ontwerp van Christian de Portzamparc alle potentie uit te groeien tot ‘Jong Monument’, vindt CASLa. Het complexe geheel biedt plaats aan verschillende voorzieningen tegelijk: winkelen, wonen, recreëren en parkeren. De entrees, de gelaagdheid van de verdiepingen, de doorkijkjes naar de stad en het Weerwater, de appartementen die zich als een dorp bovenop presenteren, maken dit monument in wording in een woord uniek.  Om dat karakter te benadrukken en van commentaar te voorzien leiden gidsen bezoekers die middag in groepen rond. Om 13.00 en 13.45 uur gaan rondleidingen van start. De deelnemers hieraan maken nader kennis met het projekt en komen feiten te weten waarvan ze het bestaan niet vermoeden. Zij maken kennis met alle aspekten van De Citadel. 

s Middags verzorgen ‘freerunners’ van de groep ‘Unleashed’ hier en daar korte optredens, zoals om 15.00 uur, wat betekent dat ze akrobatisch optimaal van de gelaagdheid zullen profiteren. Al rennend, verkennend en atletische toeren verrichtend maken de freerunners hun toeschouwers bewust van de stedelijke architektuur en omgeving. Jongeren die geïnteresseerd zijn geraakt in hun sportieve capriolen, kunnen  ’s avonds ook bij ‘Unleashed’ terecht voor workshops. 

In het kader van de ‘Cultuurnacht’ die aansluitend op de JM-dag op touw gezet is door de Openbare Bibliotheek, Museum De Paviljoens, Kunstencentrum De Kunstlinie en (natuurlijk) CASLa zijn de freerunners tussen 20.00 en 01.00 uur present in het nieuwe stadscentrum.

De deelname aan de JM-dag is gratis en begint om 12.00 uur met een lunch bij Casa CASLa aan het Weerwaterplein 3. 

In verband met de catering is inschrijving vooraf gewenst. Voor de workshops van Unleashed en voor de lunch biedt www.casla.nl

 


8 september 2007: 1e projekt partikulier opdrachtgeverschap is klaar!

"Villa Corsini", het eerste projekt in het kader van collectief particulier opdrachtgeverschap door starters in Almere is klaar. De bewoners zijn er inmiddels ingetrokken en hebben hun woning alvast aangekleed voor de housewarming, ter gelegenheid van de feestelijke, tevens 'officiele opening' door wethouder Wim Faber op zaterdag 8 september. Het adres is Krammerpad 2-32.  

Villa Corsini is een initiatief van starters, oa Alex van Oogen. Het projekt is gerealiseerd in de ‘bestaande stad’.  De bewoners hebben alles zelf geregeld (met begeleiding van John van Diepen). De (toekomstige) bewoners bepaalden zelf in wat voor huis zij wilden wonen en met wie en door wie het wordt gerealiseerd. De bedoeling is dat deze vorm van bouwen de komende jaren op veel grotere schaal in Almere zal plaatsvinden.

Dat is ook waar het partikulier opdracht- everschap in grote lijnen op neerkomt.  

 


4 september 2007: casla filmavonden met Joris ivens-films

Dinsdag 4 september laat CASLa weer van zich horen na de vakantiestop.  Er wordt direkt groots uitgepakt met 2 Joris Ivens-films: "Zuiderzee" (uit 1930) en "Nieuwe Gronden" (uit 1933).  De voorstelling van allebei de films vindt plaats in Cinescope (in de Schrijverstraat in Almere-stad)

Het begint om 20.00 uur, toegang 5 euro, inleiding door Rob Rijbroek van CASLa.

"Zuiderzee" duurt 40 minuten (stomme film in zwart/wit); "Nieuwe Gronden" duurt 30 minuten (zwart/wit met geluid)

Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de afsluitdijk bestaat, heeft CASLa deze gelegenheid aangepakt om deze 2 belangrijke filmdocumentaires te tonen. Joris Ivens (1898 (Nijmegen) - 1989 (Parijs) was een internationaal befaamde Nederlandse cineast. Het wordt een bijzondere filmavond omdat CASLa de exclusieve, éénmalige, vertoningsrechten heeft verworven voor de fragmenten die door verschillende omroepen zijn uitgezonden. "Nieuwe Gronden"is voozien van muziek van componist Hanns Eisler (1898-1962), die nauw heeft samengewerkt met Bertholt Brecht. Een spannende documentaire met prachtige filmbeelden van Joris Ivens. In deze film neemt Ivens voor het eerst een politiek en maatschappelijk standpunt in betr. de misstanden en maatschappelijke problemen. Dat zal hij in zijn verdere loopbaan blijven doen, wat hem niet altijd in dank werd afgenomen......

CASLa heeft ook nog tot eind oktober de grote expo in huis (CASA CASLa aan het Deventerpad/Weerwater) van stedenbouwkundige en architekt Teun Koolhaas. Meer info: www.casla.nl

 


22 augustus 2007: achteraf-bepaalde  grondprijs 19 drijvende woningen


Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met de hantering van een residuaal bepaalde grondprijs voor het projekt van De Peyler Projectontwikkeling BV. Dit projekt omvat de realisatie van 19 drijvende woningen in Noorderplassen-West (Almere Stad).

Een residuaal bepaalde grondprijs betekent dat bij de verkoopprijs van de grond de bouw- en overige kosten in mindering zijn gebracht. Het resterende bedrag (residu) vormt de grondprijs. 

Reden om voor dit gebied een dergelijke grondprijs te hanteren is dat het om drijvende woningen gaat; de traditioneel vastgestelde grondprijssystematiek is dus niet van toepassing. Het bouwen van woningen op water brengt aanzienlijk meer kosten met zich mee. 

Noorderplassen West is een groot water/woongebied waar in totaal 2700 woningen worden gerealiseerd. Wonen aan én in het water. De realisatie van waterwoningen draagt bij aan variatie van het Almeerse woonmilieu.


21 augustus 2007: Extra krediet gevraagd voor bouw nieuwe bibliotheek -stad

Het college vraagt aan de gemeenteraad een extra krediet van euro 1.845.000,-  voor de nieuwbouw van de bibliotheek-stad. Doordat de gemeente in haar rol als vergunningverlener de bouw 3x heeft moeten stilleggen is de bouw met ongeveer 1 jaar vertraagd. Voor de gemeente brengt dat extra kosten met zich mee. 

Tussen de gemeente als opdrachtgever en de bouwer is afgesproken dat vooralsnog ieder voor de eigen kosten opdraait. Voor de gemeente moet de kontraktperiode met tal van adviseurs als de architekt, projektleiding, bouwdirektie, konstrukteur, opzichters en kwaliteitsbewakers verlengd worden. De oplossing van de konstruktieproblemen levert een schade op, onder andere door het wegvallen van parkeerplaatsen. 

Voor het eerder kunnen openen van de winkels aan de Diagonaal is ook een extra bedrag nodig. Bovendien is er in het aanvullende krediet een post opgenomen voor juridische bijstand.

 


23 juli 2007: nieuwsbrief almere-poort

 Voor allerlei info betreffende de ontwikkelingen in Almere-Poort klik HIER


20  juli 2007: 1e kavelwinkel van nederland in almere

Op 3 april 2007 werd het mij al ingefluisterd: 'er komt een Kavelwinkel in Almere'!  Tijdens die bijeenkomst (ivm De Opstap,  het 1e projekt in Poort als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (scroll naar die datum) werd - door Lydia van Ameijden, programma-secretaris van de Kavelwinkel - getoond, wáár de verbouwing in het Stadhuis zou plaatsvinden. Direkt achter de paarse balie van de entree van het Stadhuis Almere, aan de linkerkant, met een doorloop naar de Passage, goed toegankelijk dus voor iedereen die op zoek is naar een stuk(je) grond in Almere om daar een huis ofzo neer te zetten.  

Het wordt een soort 'open kiosk'waar het publiek alle informatie kan krijgen op dit gebied. Projektleider (C)PO is Marijke Quist, voor de 'intake-gesprekken en 'kavelproduktie'. Men kan zich aanmelden en een afspraak maken 036-527.72.98 mjquist@almere.nl

Van Ameijden en Quist werken samen met de afdelingen Vergunningen, Toezicht & Handhaving in de Kavelwinkel. Er is een vaste ploeg van 4 personen, de rest wordt (zo nodig) ingehuurd. Het betreft niet alleen kavels verkopen, ook begeleiding van de bouw en eventuele subsidie-aanvragen (daar heeft de Raad geld voor uitgetrokken) behoren tot de mogelijkheden.

Een toast op de nieuwe Kavelwinkel, uniek in Nederland! 

(op de foto: links Lydia van Ameijden, rechts Marijke Quist)

 


18 juli 2007: gemeente keurt voorlopig ontwerp De opstap goed

Starters bouwen eigen woningen in Almere Poort  

De Gemeente Almere heeft op 6 juli 2007 het Voorlopig Ontwerp van Woningbouwvereniging De Opstap goed- gekeurd. Woningbouwvereniging  De Opstap is een collectief van (thans) 24 particulieren die gezamenlijk 39 starterswoningen vanaf circa € 125.000,- vrij op naam, twee ééngezinshuizen, twee atelierwoningen, een kantoorruimte en een zorgvilla voor 12 mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelen. Dat laatste in samenwerking met Triade. Het Voorlopig Ontwerp zal in de komende maanden in samenspraak met de leden worden uitgewerkt tot de bouwaanvraag. De daadwerkelijke bouw staat gepland van februari t/m december 2008. Belangstellenden kunnen kontakt opnemen via info@wbvdeopstap.nl of 06-212 612 68 

Er is nog plaats voor nieuwe leden.

Triade gaat in de zorgvilla appartementen realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de combinatie met de starterswoningen ontstaat een diversiteit in bewoners, die elkaar kunnen ontmoeten en helpen. Dit past bij het streven van Triade om mensen met een beperking te ondersteunen in een zo gewoon mogelijk leven met een zo groot mogelijke zelfstandigheid en keuzevrijheid.  

 

Almere is één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. De stad heeft momenteel ruim 180.000 inwoners. De Schaalsprong Almere 2030 voorziet in de bouw van nog eens 60.000 woningen, waarmee het inwoneraantal zal verdubbelen. Van deze 60.000 nieuwe woningen wordt de helft gebouwd in zogenaamd particulier opdrachtgeverschap. In de toekomst zullen duizenden mensen in Almere hun eigen huis kunnen bouwen, op eigen grond en naar eigen inzicht, individueel of samen met een groep mensen (Collectief ). De Opstap is het eerste CPO initiatief voor starters in Almere Poort . De gemeente is enthousiast over deze vorm van particulier opdrachtgeverschap en vindt het belangrijk om CPO-projecten te ondersteunen.

Scroll ook naar beneden dd 3 april 2007 voor verdere info van wat eraan voorafging!

 


zaterdag 23 juni 2007: dag van de architektuur 

De Dag van de Architektuur valt dit jaar samen met de officiele publieks-opening van CASA CASLa door burgemeester Annemarie Jorritsma en opening van de expo, gewijd aan werk van stedenbouwkundige /architekt Teun Koolhaas.

Het landelijk thema 'Tijdelijk Verblijf' wordt door CASLa genoemd 'Permanente Tijdelijkheid' en sluit aan bij de opening van de nieuwe Expo ‘Teun Koolhaas: Ontwerper’.  

 

< er wordt nog volop gewerkt, de dag van tevoren >

En hieronder vast een impressie van de toegang tot het Casa CASLa-terras, dat helaas niet toegankelijk is voor minder-validen en rolstoelers. Ook mensen die moeilijk ter been zijn, zullen moeite hebben om eerst  de behoorlijk schuine helling en vervolgens de 30 treden naar het terras-met-uitzicht te beklimmen; er is géén lift.

 

 

CASLa begint de Dag van de Architektuur om 12.00  uur. Het zou beginnen met een feestelijke koffietafel op het dak van het nieuwe gebouw Casa CASLa, maar door de onverwachte stortbuien werd dat afgeblazen! Maar de lunch/brunch ging binnen door. De opkomst was weer goed te noemen. Vooral veel architekten en aanverwante beroepen, belangstelling van gemeentewege (Dienst Stadscentrum, Dingeman Lievense) en de direkteur van het Almeeerse Struktuurplan Joost Schrijnen, en woningbouworganisaties. Het is natuurlijk ook heel belangrijk wat hier bij CASLa gebeurt voor Almere.

 

De visie van Koolhaas lag letterlijk op de grond....

ofwel: aan de voeten van de belangstellenden.

(mooi overzicht, mooi om de visie van Koolhaas te onderstrepen)

 

 

 

 

 

 En vervolgens een lezing door prof. John Worthington, Ph.D. over het werk van Teun Koolhaas. Een eerbetoon aan Teun Koolhaas voor zijn visie en ideeen en een terugblik op hun kennismaking en samenwerking, de Workshops,  plus een opsomming van zijn projekten in Nederland (zoals in R'dam de Erasmusbrug en De Kop van Zuid). "Teun Koolhaas is groter dan z'n land....een moeilijk mens maar met goede ideeen én......Teun heeft visie! Het waterlandschap is kenmerkend voor het werk van Teun Koolhaas, hij ontwerpt met oog voor detail. In de jaren '70 heeft hij fantastische gebouwen gerealiseerd en terug uit de USA was Nederland eigenlijk te klein voor zijn ideeen. De polders zijn echt heel belangrijk in Teun's werk. Maar alles valt nu in elkaar, de samenwerking en nu een pracht boek over hem met op de omslag: zijn allereerste schets voor Almere. Het werk van Teun is logisch, begrijpelijk, kwaliteit van ontwerpen en grote plannen om zijn ideeen te verwezenlijken", aldus prof. Worthington.

John Worthington, een net zo gedreven man als het onderwerp van zijn loftuitingen: Teun Koolhaas (op de foto in blauw overhemd)

 

 

 

Per busje naar de Realiteit. Over Teun Koolhaas: behalve stedenbouwkundig ontwerper is Koolhaas een begenadigd architekt.  Zijn denkbeelden over architektuur worden geïllustreerd met een excursie naar zijn huis Polderblik op De Realiteit (13.15  en 14.00 uur) Koolhaas heeft voor deze gelegenheid zijn huis in dit ooit als tijdelijk bedoelde wijkje bij de Noorderplassen-Oost opengesteld voor het publiek. 

 

 

 

Uiteraard kregen de deelnemers aan de Dag van de Architektuur ook tekst en uitleg over de overige projekten die op De Realiteit zijn gerealiseerd (13.30 en 14.30 uur). Daarvoor was een busje beschikbaar van Casa CASLa om ze heen en weer naar de Realiteit te vervoeren.

 

 

De expositie die tot 17 september duurt, is te zien als eerbetoon aan Teun Koolhaas (1940) wiens werkzame leven ten einde loopt. In de polder wordt hij beschouwd als een van de ‘peetvaders van Almere’. 

Want als stedenbouwer en architekt is hij betrokken bij het ontstaan én de toekomst van Almere.

Daarnaast heeft hij grote delen van Flevoland vorm gegeven. Niet alleen in de polder is hij aktief. De kop van Zuid, de Zaanoevers, de ontwikkeling van de IJ-oevers en andere grootschalige projekten staan op zijn naam. Behalve aan het eerste struktuurplan van Almere heeft Koolhaas later samen met andere grootheden in het Atelier IJmeer gewerkt aan mogelijke verbindingen tussen Amsterdam en Almere, de invulling van het Markermeer en buitendijks bouwen in Almere. Genoemde onderwerpen komen allemaal in de expositie aan de orde.  

 

 

Er waren speeches door Aad Veltenaar, voorzitter van het CASLa bestuur, die hier bloemen overhandigt aan Lanoire & Courrier Architectes, na aflop van de speeches. Veltenaar vertelt dat CASLa nu 11 1/2 jaar bestaat. Naar aanleiding van een wedstrijd zou er eerst een gebouw komen in het Lumierepark maar dat ging niet door (door protesten van de bewoners oa) Ook een drijvend Paviljoen ketste af. Veltenaar laat een opsomming horen van alle sponsoren en bedrijven die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit gebouw/CASLa.

 

 

Jan de Vletter, direkteur woningbouwcorporatie De Alliantie, zei vervolgens blij te zijn dat het geen drijvend Paviljoen is geworden! Maar omdat Lanoire & partner de prijs hadden gewonnen, werd er flexibel omgekeken naar deze plek en ontstond het huidige gebouw, begeleid door Architektenburo Jurgen van Staaden, de dienst Stadscentrum, in de persoon van Dingeman Lievense, om de diverse hobbels te nemen en Bouwbedrijf Jorritsma.

In 1999 met subsidie aan de slag gegaan, "misschien moeten we met de eindafrekening even langs de gemeente gaan?" suggereert de Vletter......

 

 

< en een speech van burgemeester Annemarie Jorritsma  

die deze middag ook de publieksopenstelling  bekend maakte: van het gebouw zelf:  

Casa CASLa (aan het Weerwaterplein 3)

 

 

 

Burgemeester Jorritsma:  

"dit is een mooi voorbeeld van private samenwerking, geen gemeentelijke bouw!  Ik zie veel mogelijkheden voor CASLa. In dit mooie CASA CASLa-gebouw kan getoond worden wat Almere voor plannen heeft, wat Almere van plan is en....de historie van Almere op dit terrein laten zien". Jorritsma zegt te hopen "op toeristische belangstelling en ook op commerciele bedrijven in de buurt rondom CASLa, zodat ook 'gewone mensen' geinteresseerd worden.Dat moet mogelijk zijn", aldus de burgemeester. Zij vervolgde: "er is veel aandacht voor Teun Koolhaas, in Almere en ook daarbuiten. Teun is meestal in de schaduw gebleven, ondanks de spraakmakende projekten die hij verwezenlijkt heeft. Daarom is het nu goed dat er nu -hier-  aandacht voor is".  Ook haar man Gerlof was aanwezig met name omdat Jorritsma Bouw dit gebouw gerealiseerd heeft.

Om 15.00 uur was de officiële opening door burgemeester Jorritsma, van de expo en de presentatie van een boek over Teun Koolhaas, 'Polderperspektieven en Waterfronten' geschreven door dr. Remco van Diepen.

 

< Edwin Vermij , van Santman & van Staaden Architekten, kreeg ook een exemplaar voor hun samenwerking als 'mediair' tussen CASLa en de ontwerpers van het gebouw, het Franse Architektenburo Lanoire & Courrian (Bordeuax)  

Hier exposeren met het boek "Teun Koolhaas, Polderperspectieven en Waterfronten":: 

burg. Jorritsma, schrijver Remco van Diepen en Teun Koolhaas >

 

 

Op onderstaande foto CASLa-direkteurAns Van Berkum (links) met Lanoire & Courier architectes

 

 

Teun Koolhaas signeerde het boek ter plekke voor wie dat wilde (en dat waren er velen, oa burgemeester Jorritsma)

 

 

 

 

 

 

 

< Joost Schrijnen, dir. Struktuurplan Almere staat bij 'de visie' van Teun Koolhaas. (zijn uitdaging)

Op het bord staat: 

"Hier ligt één van de zeer zeldzame integrale visies op de ruimtelijke structuur van de randstad".

"Rond 2030 praten we over een dubbelstad met 1.2 miljoen inwoners".

 

De Dag van de Architektuur 2007 werd vervolgens afgesloten met een drankje (15.30 uur)en feestelijke hapjes.  

 

 

 

 


NB Heel leuk en mooi allemaal maar het blijft toch vreselijk jammer dat in dit gebouw CASA CASLa niet alle maquettes passen die in de Almeerse geschiedenis vervaardigd zijn. Volgens mij zou dát juist een enorme publiekstrekker kunnen zijn! De geschiedenis van de stad Almere, van wat er aan plannen bestond en wat er uiteindelijk van is terecht gekomen.... Nu gaan die maquettes (die vaak tienduizenden euro's of guldens hebben gekost) waarschijnlijk 'gewoon' retour naar de maker ervan want er is geen opslagruimte voor.  Ontzettend jammer. Maar helaas heeft de gemeente Almere daarvoor geen geld uitgetrokken....en dat getuigt m.i. van weinig 'visie' op de toekomst van Almere (GV)


14 juni 2007: 'almere, De nieuwe Strandstad van de Randstad' 

Ofwel: wat Francine Houben niet mocht vertellen van Adri Duivesteijn in haar lezing van 15 mei jl bij Casa Casla ...

(scroll voor uitgebreid verslag naar die datum)

 

 

Almere Poort moet de komende jaren uitgroeien tot De nieuwe Strandstad van de Randstad.

Op 12 juni 2007 presenteerde Francine Houben van Mecanoo architecten tijdens vastgoedbeurs Provada - haar Mastervisie op de kustontwikkeling van Almere. Centraal in het plan staat de funktie van de dijk. De Oostvaarders- dijk wordt omgevormd tot blikvanger van het gebied. Alle belangrijke ontwikkelingen vinden plaats aan, langs en – uniek voor Nederland – óp de dijk. Hier is ruimte voor wonen, horeca, werken en vrijetijdsbesteding. De ligging tussen het water en het centrum van Poort vraagt om bebouwing met twee voorkanten van een verschillend karakter.In de Mastervisie wordt de groot(s)heid van de lokatie – een kustlijn met een lengte van 40 kilometer - in perspektief geplaatst met referenties die dienen als inspiratie. Zo zouden er in het parkgebied bijvoorbeeld meerdere Vondelparken kunnen worden ontwikkeld. Voor het strand worden voorbeelden aangehaald als Venice Beach in de VS.  Ook langs de assen die de kust verbinden met het centrum van Almere Poort is ruimte voor ontwikkelingen. Woonfuncties concentreren zich in het noorden van het gebied. Het groene achterland van de dijk krijgt het karakter van een park- en recreatie- gebied met daarin slechts bebouwing die bijdraagt aan de beleving van dit gebied.11 juni 2007: betaalbaar collektief Partikulier Opdrachtgeverschap (CPO)

voor kreatievelingen en kleine ondernemers in Poort

Wethouder < Adri Duivesteijn tekent overeenkomst met Citymix op de RAI in A'dam

Op Cascadepark Oost wordt via COP een betaalbaar en stedelijk nieuwbouw alternatief geboden. 

De doelgroep omvat kunstenaars, creatieve bedrijven, ambachtelijke bedrijven, zakelijke dienstverleners. 

Het Cascadepark Oost heeft (net als Cascade park West) duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Bij het ontwerp en de inrichting van dit nieuwe stadspark zal de gemeente op alle punten konsekwent aandacht besteden aan ecologie en duurzaamheid. Cascadepark Oost is bedoeld om naast gebruikspark, een opvallende en levendige groene ader met uiteenlopende funkties, ook vooral de kantoorfuncties te ontwikkelen.

Partikulier opdrachtgeverschap is geen nieuw fenomeen in Almere, het is mogelijk voor voor starters en groeiers, er wordt geëxperimenteerd met verschillende bouw- stijlen en woonvormen. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is daar één vorm van. Door een intentieovereenkomst aan te gaan met Citymix denkt de gemeente Almere deze doelgroep optimaal te kunnen helpen bij het realiseren van hun plannen. Citymix stelt zich tot doel om Collectief Particulier Opdrachtgeverschap op een vernieuwende wijze toe te passen, om bewoners en bedrijven in staat te stellen weer zelf initiatief te nemen voor de duurzame ontwikkeling van de stad. Ze willen dat de deelnemers, naast de gangbare vrijheden, invloed krijgen op het programma, architectonisch ontwerp, afbouw, exploitatie en beheeraspecten van het gebouw. De nadruk ligt op het realiseren van betaalbare woonwerk units: woonwerk koop/huur units (zowel sociale als vrije markt huur/koop). Het projekt is multifunctioneel, met werkruimten, ateliers, kantoor/bedrijfsruimten woonruimten, individuele en groeps- woon/werk- eenheden, gemeenschappelijke ruimten en publieke voorzieningen in een campusachtige setting. 


24 mei 2007: Flevolandse delegatie naar Den Haag voor lobby - voor 3 kamerleden -

"Nationaal Historisch Museum naar Almere"

De gemeente Almere heeft donderdagochtendin perscentrum Nieuwspoort haar plannen voor een Nationaal Historisch Museum gepresenteerd. Wim van de Camp, voorzitter vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ontving uit handen van wethouder Henk Smeeman het eerste exemplaar van een brochure met opmerkelijke ontwerpen van René van Zuuk Architekten (foto 'artist impression') en Perspekt Studio’s. De ontwerpen zijn allebei in het water gepland, of bij het nieuwe Stadshart, of voor de kust van Almere Pampus.

Almere heeft al vorig jaar, toen plannen voor een Nationaal Historisch Museum voor het eerst in de publiciteit kwamen, per brief aan de toenmalige minister van Cultuur, Maria v.d. Hoeven, kenbaar gemaakt het museum graag te willen huisvesten. Almere legt een sterke verbinding tussen heden en verleden’, volgens wethouder Smeeman in zijn betoog vanochtend in Nieuwspoort, ‘het is een stad die elke dag geschiedenis schrijft, een kleurrijke afspiegeling van het Nederland van nu, toekomstgericht’, maar ‘ook een plek die 10.000 jaar geleden al bewoond was, zoals blijkt uit vele opgravingen. Het zou een sterk gebaar zijn van minister Plasterk om het museum te laten ontstaan uit een open inschrijving of ideeënwedstrijd waaraan iedere stad kan meedoen. Het past niet bij de ambitie van dit Kabinet van transparant zijn, het oor te luisteren leggen overal in het land, als tijdens de eerste honderd dagen de inschrijving al wordt beperkt tot maar drie steden (Den Haag, Arnhem, Amsterdam).’ , aldus het pleidooi van Smeeman.  Commissievoorzitter Wim van de Camp liet weten op dit onderwerp 'binnenkort een ‘pittig debat’ in de Tweede Kamer te verwachten en de kansen van Almere ten opzichte van die van de ‘gevestigde orde’ moeilijk maar zeker niet onmogelijk te achten'. De kandidatuur van Almere wordt aktief ondersteund door de provincie Flevoland, de Kamer van Koophandel Flevoland en Almere Citymarketing. Meer informatie over de ontwerpen vindt u op www.almere-citymarketing.nl of www.almere.nl


(Wie zal dat betalen? Nóg zo'n ambitieus, geldverslindend gebouw (exloitatie) op deze onbetaalbare A-lokatie....en dan nog het inhoudelijke gedeelte....) Vanzelfsprekend is het antwoord al bekend: natuurlijk de burger!

kijk ook hier en scroll naar 18 mei 2007


23 mei 2007: start herenhuizen in boskamers in de stripheldenbuurt  

Woensdag 23 mei vanaf  9.15 uur verrichten wethouder Henk Smeeman van de gemeente Almere en direkteur Hondeveld van Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV de eerste officiële bouwhandeling voor het projekt ‘De Boskamer’ in de Stripheldenbuurt.  

De Stripheldenbuurt is de laatste grote woningbouwlokatie in Almere Buiten. Kenmerkend voor de wijk zijn de grote bosstroken die er dwars doorheen lopen. In deze bosstroken bevinden zich zogenaamde kamers, die grotendeels bebouwd zijn. Bijzonder aan ‘De Boskamer’ is het ontwerp van niet-symmetrische half- vrijstaande herenhuizen, die ogenschijnlijk willekeurig over het gebied verspreid zijn. Een centraal groengebied wordt straks door de bewoners zelf in beheer en onderhoud genomen. Door de vele aanpassingsmogelijkheden bij de bouw is het projekt een voorbeeld van consumentgericht-bouwen zoals dat door de gemeente Almere wordt aanbevolen.


22 mei 2007: afrondingsnotitie ex-stadsbouwmeester klaar  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de afrondingsnotitie Dutch Mountains van voormalig Stadsbouwmeester, Francine Houben, in ontvangst genomen. Tot 1 maart werkte Prof. Ir. Mw. Francine Houben als stadsbouwmeester voor Almere. In de voorafgaande vier jaar adviseerde zij het college van burgemeester en wethouders met creatieve en inspirerende visies op het gebied van de hoogbouwstrategie voor de stad, de wegverbindingen en mobiliteit in Almere en de duurzame ontwikkeling van de bijna 40 kilometer lange kustlijn binnen de gemeente.  Haar bijdragen aan de ontwikkeling van de stad zijn nu gebundeld. De afrondingsnotitie is gemaakt in samenwerking met medewerkers van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en bedoeld als inspiratiebron bij de verdere ontwikkeling van de stad. (wij zijn benieuwd ;- )


 

zondag 20 mei 2007: fietstocht langs architektuur in almere van stadsbouwmeester houben

zondag 20 mei is er een Architektuur-fietstocht langs projekten die buro Mecanoo (van Francine Houben) in Almere heeft gerealiseerd. 

De tocht wordt begeleid door twee medewerkers van het architektuurcentrum CASLa. Zij geven per projekt uitgebreid informatie. Vertrek om 10.30 uur van Casa CASLa (en duurt tot circa 16.00 uur).  Er worden 4 projekten bezocht:  Dertienhuizen in het NWR-BouwRAI-deel van Muziekwijk, in 1990 een buitenexpositie van de BouwRAI (dit was een ambitieus plan om in andere woonvormen te leven); Trendsetter (Veertienhuizen), dat Mecanoo in 1992 tekende voor de tweede NWR-BouwRAI in Filmwijk (ook hier bestond de mogelijkheid de woning naar eigen inzicht in te delen. Een vast gegeven waren de buitenmuren, de halfronde trapopgang en de leidingkoker); een omvangrijker projekt in de Landgoederenbuurt in Almere-Buiten en een recent in Overgooi door Mecanoo ontworpen moderne villa die ook op de expositie te zien is.

De fietsroute houdt rekening met een ouderwetse picknick in het buitengebied van Almere Haven. De deelnemers worden geacht behalve een fiets zelf een lunchpakket (met drinken) mee te nemen. Vertrekpunt Casa CASLa ligt aan het Weerwaterplein 3. De kosten bedragen 7,50 euro per persoon. Gegadigden dienen zich vooraf via de website www.casla.nl aan te melden met hulp van een aldaar verkrijgbaar formulier of bij CASLa zelf.


dinsdag 15 mei 2007: Lezing Francine Houben in Casa CASLa

 

De maand mei staat bij architektuurcentrum CASLa in het teken van aktiviteiten rond de expositie Dutch Mountains’ en over  Francine Houben, de voormalige stadsbouwmeester (2002-2006) van Almere

 

Zij hield een lezing in Casa CASLa  (20.00 uur-entree vijf euro), waar veel publiek op af kwam, waarschijnlijk óók door het onderwerp van de lezing met veel aandacht voor Almere. Belangstellenden waren erg benieuwd wat de ex-Stadsbouwmeester voor visie had en heeft op de ontwikkeling van Almere.

 

Uit de aankondiging: 

 

"In het werk van Francine Houben speelt de wisselwerking tussen landschap, architectuur, stedenbouw en mobiliteit een belangrijke rol. Uit de lezing blijkt dat ze Almere wil omvormen van een stad met verschillende kernen, bedacht in de jaren zeventig, naar een stad met een duidelijk hart, die via lange radialen verbonden is met de 42 kilometer lange kust. Ze stelt dat een helder hoogbouwbeleid noodzakelijk is om de identiteit van het grootste deel van de stad te bewaken. De A6 moet een duidelijke identiteit krijgen. Doordat deze snelweg zonder geluidsschermen midden door de stad loopt, ervaren passanten het karakter van Almere vanuit hun auto. Verder vertelt Houben over projekten in binnen- en buitenland waaraan haar 80 man sterke buro de afgelopen vier jaar heeft gewerkt".

 

Tot zover de aankondiging van de lezing. Het liep allemaal wat anders....

 

Direkteur CASLa, Ans van Berkum (rechts op de foto), hield een inleiding en vervolgens kwam Francine Houben aan het woord.

Houben kondigde aan dat zij het niet over de genoemde onderwerpen zou hebben....wethouder Adri Duivesteijn had haar dat verboden! Het onderwerp moest eerst in de gemeenteraad aan de orde zijn gekomen, voordat zij in een lezing daarover haar visie mocht geven....Dat heeft dus te maken met bouwen, en nog eens bouwen, en ontwikkelen, de (on)toegankelijkheid van Almere, hoogbouw, water, samengroeien van de verschillende kernen en....Almere-Poort. Géén woord dus over dit alles. In plaats daarvan een anderhalf uur durende lezing over al het goede dat haar buro Mecanoo in de hele wereld gerealiseerd heeft, of nog gaat realiseren.....

NB wat niet vermeld werd........is dat Francine Houben sinds enige weken opnieuw benoemd schijnt te zijn tot Stadsbouwmeester van Almere!! Terwijl zij toch pas kortgeleden (9-3-2007) met groot vertoon afscheid had genomen in CASLa (scroll naar beneden naar 9 maart 2007)......Plus dat zij van de gemeente opdrachten heeft gekregen om projekten te ontwikkelen in....Almere-Poort! Het lijkt dan ook aannemelijk dat zij daar 'dubbel' in zit.....

 

 

De lezing van Francine Houben was niet erg verschillend met haar eerdere speeches: een schets van zichzelf . Zij 'komt duidelijk uit Nederland, in Sittard geboren, en het wonen in verschillende huizen (verhuizingen)heeft haar leven beinvloed' . Zij adviseert om het Mecanoo (Delft)-boek te kopen, een boek 'dat zijzelf geschreven heeft en waarin is te lezen hoe zij denkt'. Houben geeft een overzicht van haar huidige werkzaamheden (alles buiten Almere/Nederland) met Mecanoo, waarvan zij zegt dat haar buro 'innovatief wil zijn, de menselijke schaal'.

De cultuur van een land is de woningbouw! 

Een uitdaging is: kombinatie van dijk + woningbouw....en de dubbelstad- funktie A'dam-Almere. Hoe verhoudt zich dat met elkaar? Kan grote uitwisseling geven, kijk maar naar San Francisco als grote stad die alles heeft, en alle steden er omheen....42 meter kust meer verweven met de stad. De kust: een lintje dat alles bij elkaar houdt....Ze refereert ook aan de Malmo-brug in samenhang met de kust. 

Almere-Poort wordt dan de baai van Amsterdam!

Houben ziet het wel zitten: de ontsluiting van de kust: met woningen, bossen en water. En een spierballenstrand in Almere! (zoals in Los Angeles) De identiteit van Nijmegen zijn de rotondes, van die hele grote. Vervolgens over een kantoorgebouw, samen met Ballst Nedam, over 'pixels'  die open kunnen, een helemaal zwart gebouw, met allerlei variaties in zwart, de schaduwwerking....en het tempo waarin gebouwd wordt. 

 

Dan komt het Spaanse ontwerp aan bod, (Mleida) een plaatsje dat over een groot kasteel beschikt, waar twee woontorens'gebouwd zijn die uitkijken over het kasteel en het daarbij aangelegde 'waterpark'. Een zogenaamd 'heavy light-team' is ingeschakeld voor een hellingbaan met licht. In Taiwan meegedaan aan een kompetitie voor 'Wonen + openbare ruimte'. Er is iets met bomen gedaan, die bomen fungeerden als inspiratie voor de bouw, zijn 'omgebogen' naar gebouw. 

 

Er worden fases in de ontwerpen vertoond via een powerpoint-presentatie, er worden wat filmpjes vertoond over een groot projekt in het buitenland, een theater, de 'black-box' en de ruimte ism een landschaps- architekt. De basis was gewoon: goede zalen; dan het dak omhoogtrekken...en daar is de zaal!  Met een akoestisch adviseur en een lichtkunstenaar is men bezig met lichttechnieken uitproberen; veranderend licht in een gebouw. Waar men het meest blij mee is, is het openlucht-theater.

Houben laat weten  Ireen van Ditshuyzen een documentaire over haar heeft gemaakt 'Scherp Zicht' (kijk hier  28-11-2006 CASLa-Winteravond

Daarna deelt zij haar 11 statements uit (scroll naar beneden naar 9 maart 2007: Stadsbouwmeester neemt afscheid met expo "dutch mountains")

 

 

Tenslotte laat ze weten: "Intuitie is niet zómaar iets, dat is gebaseerd op ervaring, alles wat je hebt meegemaakt! ", aldus de lezing van Francine Houben.

 

Daarna stond er een drankje klaar voor de aanwezigen en werd er behoorlijk nagepraat. 

Te beluisteren viel, onafhankelijk van elkaar, dat men het toch vond getuigen van een 'minachting van 'de Politiek' voor het CASLa-publiek, ofwel de geinteresseerde burgers die graag van Francine Houben wilden horen welke plannen er liggen voor hun stad en wat er gaat gebeuren op korte of langere termijn. 

Géén goede beurt dus van wethouder Adri Duivesteijn om deze lezing op de valreep -inhoudelijk-  te verbieden.

 

 

Want wanneer komt dit punt op de politieke agenda? Donderdag 17 mei 2007 is het Hemelvaartsdag, dus géén Politieke Markt. Misschien de week daarop? Hopelijk heeft de gemeenteraad 'ballen' en worden er kritische vragen gesteld want het dit is autoritair bestuur, geheel achterhaald in deze tijd.

 

 

 

 

Buiten liggen nog de zandhopen naast de deur (hoewel er hard gewerkt is om de boel platter te krijgen), 

 

binnen bij Casa CASLa word en er pakketten van Mecanoo verkocht met kaarten waarmee een 'uitklapkaartenmolen' gebouwd kan worden.....

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maar nu wil ik zélf ff wat kwijt want zo langzamerhand vraagt Kunst-enzo zich steeds meer af......

 

In 2002 is Francine Houben benoemd tot Stadsbouwmeester van Almere, op initiatief van de toenmalige Almeerse burgemeester Hans Ouwerkerk (foto) Het leek iedereen toen heel interessant om nu regelmatig te horen hoe haar visie op Almere eruit zou zien want een eigen Stadsbouwmeester, betaald dóór de burgers, zou toch ongetwijfeld communiceren mét die burgers. Zodat de inwoners trots konden doorvertellen waar Almere allemaal mee bezig was! 

Maar het bleef voor alle burgers 'de Onzichtbare Stadsbouwmeester'. 

Natuurlijk is het logisch dat iemand zich moet inwerken maar dat er helemaal niets naar buiten kwam......jarenlang niet....was toch verbazingwekkend, zacht gezegd. Pas op de Dag van de Architektuur 2005 (!) (lees hier het verslag van 2 juli 2005) hoorden we Peter Claeys, één van de architekten van buro Mecanoo (in een toelichting op de toekomstvisie voor de kuststrook van Almere en de mogelijke toekomstige verbinding tussen IJburg en Almere) dat Houben een visie had ontwikkeld op de Almeerse kust (de kale dijk waar zij het nu terloops in de lezing over had, te veranderen in een leisure-boulevard). Ook het Markermeer (de noordkant) en de kust van het Gooimeer vielen onder die visie. Het Markermeer voor natuurontwikkeling en buitendijks bouwen, het Gooimeer-kust moest parkachtig worden in Houben's visie. De stadsdelen moesten dan overal met de kust verbonden worden....Deze kustvisie maakte deel uit van een integrale benadering van de Almeerse opgave.

Maar van Francine Houben zélf werd nog steeds niets vernomen....

 

Op 24 april 2006 was er een door CASLa georganiseerde Studiedag over hoogbouw Almere, met als titel  "Almere, tuinstad met hoogbouw-ambities", waarbij Stadsbouwmeester Houben van zich liet horen (voor een verslag van die dag en scroll naar de datum 24-4-2006) Zij dacht na over de plaats en funktie van hoogbouw maar ook over de verbinding van Almere-Stad met Almere-Haven, de her-inrichting van de A6 en de Hogering. Een heel terechte konstatering was dat Almere eigenlijk met zijn/haar rug naar het water gekeerd lag...dat moest veranderen! Ook over de infrastruktuur, die de diverse stadsdelen teveel van elkaar gescheiden hield (zij zag het liefst 'inbreien', ofwel naar elkaar toegroeien van de verschillende Almeerse kernen) Voor Houben zijn de gebouwen de bergen in het Almeerse landschap (Dutch Mountains)

NB  Dat  begrip 'inbreien'  kennen we al uit het verleden toen landschapsarchitekt, stedenbouwkundige Prof. Riek Bakker (BVR Adviseurs voor stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastruktuur) een groot onderzoek deed ten behoeve van Almere, met suggesties voor woningbouw, water en groen. Dat onderzoek heeft veel gemeentelijk geld (van de burgers dus) gekost en uiteindelijk is er met het hele plan Riek Bakker geen ene moer gedaan...waarschijnlijk in een verre la gestopt....Riek Bakker is bekend door haar projekt de 'Kop van Zuid' in Rotterdam, de Erasmusbrug en veel meer. In 1996 is Francine  Houben door Riek Bakker gevraagd mee te denken over de ontwikkeling van Almere tot 2015 (GV)

Maar alweer....de gewone Almeerders (hoewel: wat is gewoon?) kregen dus niets te horen over deze opmerkelijke ideeen. Wat navraag in onze omgeving leerde dat veel mensen niets eens wisten dat Almere een Stadsbouwmeester hád! Terwijl en Stadsbouwmeester juist kan fungeren als een inspirator en adviseur voor gemeentelijke diensten....waar gaat de communicatie mis? Of is dit de opzet?

 

Op  de CASLa Winteravond op 28 november 2006 (omgeturned tot een CASLa Filmavond) werd de documentaire vertoond 'Scherp Zicht"van Ireen van Ditshuyzen óver Francine Houben. (scroll voor het verslag naar 28-11-2007 Daar zijn ook foto's te zien die nu niet vertoond mochten worden, zoals deze foto van Mecanoo 'Ode aan de dijk') Houben was niet aanwezig op deze avond.....helaas. 

Op 9 maart 2007 heeft Houben officieel afscheid genomen (scroll naar beneden naar 9-3-2007)

Want wat niet alleen CASLa maar ook andere geinteresseerden wilden weten: wat heeft 'onze' Stadsbouwmeester de afgelopen jaren dat zij dat was, voor visie ontwikkeld voor Almere?! Wat is er daarvan gerealiseerd  en wat gaat er de komende tijd gebeuren? Welke inspiratiebronnen gebruikt Houben? En vooral wat betreft de Almeerse projekten: waar gaat zij haar stempel op zetten? Momenteel is zijzelf projektontwikkelaar in Almere-Poort....maar daar hebben wij ook niets over gehoord?

  Ligt ook hier soms een embargo op vanuit de politiek? Wij vragen het ons af.....

 

Maar ook op deze laatste lezing van 15 mei jl. in CASA CASLa gaf Francine Houben nog steeds geen tekst en uitleg over haar visie op de kust van Almere-Poort en het (buiten)dijks bouwen.  

 


10 mei 2007: stadshart wint NEprom-prijs 2007

 

Het projekt Stadshart Almere – waarmee het centrum van de stad zich in korte tijd sterk heeft ontwikkeld -  heeft de NEPROM-prijs voor Lokatieontwikkeling 2007 gewonnen. 

De Almeerse wethouder Henk Smeeman (foto) en ontwikkelaar Bouwfonds MAB Ontwikkeling en Blauwhoed Eurowoningen ontvingen de prijs donderdag 10 mei uit handen van jury-voorzitter Felix Rottenberg. De prijs is volgens wethouder Smeeman een belangrijke erkenning voor de kwaliteit van het projekt en een kompliment voor alle mensen die aan de uitvoering ervan hebben meegewerkt. (waaraan Smeeman zelf terdege heeft bijgedragen! (GV)

‘Almere kan met recht trots zijn op haar nieuwe Stadshart.’

 

 De jury geeft aan onder de indruk te zijn van de manier waarop partijen elkaar hebben weten vast te houden in dit langjarige project. Het plan getuigt volgens de jury van veel durf in de architektenkeuzes voor de verschillende plan-delen en gebouwen. Meer info over het juryrapport  www.neprom.nl


3 mei 2007: kunstenaar reniers wil erkenning als ontwerper

Al eerder was het hele verloop van de nieuwe Schouwburg Almer te lezen op Kunst-enzo (kijk in het Archief 2006 bij de data 26-1-2006: hoogste punt bereikt; 8-9-2006: 1e blik op 'kunstwerk' Michael Lin; 15-12-2006: oplevering gebouw Schouwburg Almere en CKV (de Kunstlinie). Duidelijk heb ik laten weten wat mijn mening was over dat 'kunstwerk' in de nieuwe Schouwburg Almere.

 

Nu laat de oorspronkelijke ontwerper, Jos Reniers, van zich horen.....want hém was niets gevraagd! 

< foto Reniers van website                                                                      Michael Lin >

Die toestemming  om zijn ontwerp te mogen gebruiken is wel verleend door het Batikbedrijf waar Reniers voor gewerkt heeft, namelijk de firma Vlisco (Helmond). 

Jos Reniers is kunstenaar, beeldhouwer, ontwerper en hij maakt (portret)penningen maar ook (batik)stoffenontwerpen. Hij was dan ook behoorlijk kwaad dat er zó met zijn geestelijk eigendom wordt omgegaan! Jos Reniers beseft dat het auteursrecht ligt bij Vlisco "maar.." zegt Reniers: "het persoonlijkheidsrecht ligt bij de kunstenaar! Niemand mag z'n naam aan míjn ontwerp verbinden!" 

Jos Reniers zal dan ook géén genoegen nemen met alleen een bordje met zijn naam er op (als ontwerper) naast het 'kunstwerk' van (als ontwerper) naast het 'kunstwerk' van Michael Lin (die daar dan ook met zijn naam op komt te staan).


8 mei 2007: lezing over "sociale kwaliteit van nieuwe steden

Dinsdag 8 mei om 20.00 uur zal Henk Licher, stedenbouwkundige, de 3e bijeenkomst in de cyclus "bouwen voor mensen" verzorgen. Hij zal  het hebben over "de sociale kwaliteit van nieuwe steden"  Bas-Jan van Bochove, CDA, lid Tweede Kamer, commissies volkshuisvesting en wonen, wijken en integratie, voorheen wethouder Lelystad, zal een reaktie geven.

 De lezing  is in café-restaurant "de Ziel", van de Archipel, Poëziestraat 360.  Aanvang 20.00 uur.  De toegang is gratis en iedereen is welkom! De lezingencyclus wordt georganiseerd door de stichting Archipel in samenwerking met het VU-Podium. Stichting Archipel en VU-Podium zijn voornemens om

ook op de 1e dinsdagen van februari, maart en april (2008) een cyclus te organiseren met als onderwerp "Meervoudige democratie en sociale cohesie". Moet de kloof tussen politiek en burger verkleind worden en zijn de experimenten zoals de politieke markt in Almere een antwoord?


Nog t/m zondag 6 mei 2007: expo Sejima in antwerpen te zien

 Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa (SANAA) 15 februari t/m 6 Mei 2007 bij De Singel, Desguinlei 25 B   2018 Antwerpen 
Tentoonstelling van het werk van Kazuyo Sejima (1956) en Ryue Nishizawa (1966) - (Sanaa (Sejima And Nishizawa Associated Architects) 

SANAA is ook de architekt van de nieuwe Schouwburg Almere (inkl. de Kunstlinie/CKV) (zie elders op deze Kunst-enzo-site)

 info@desingel.be   www.desingel.be


11 april 2007: vakdebat "Mensen maken de stad, stedenbouw van onderop"

Vakdebat: Almere heeft 4 buro's uitgenodigd om al ontwerpend onderzoek te doen naar organische stedenbouw. De resultaten daarvan zullen op woensdag 11 april 2007 van 09.30-17.00 uur worden gepresenteerd aan vakgemeenschap van ontwerpers, bestuurders en opdrachtgevers in de Stadsschouwburg Almere. De resultaten bieden niet alleen bouwstenen voor de nieuwe weg die Almere wil inslaan, maar leveren ook ruimte voor debat en discussie op een hoger schaalniveau, over de wijze waarop de stedelijke ontwikkeling in Nederland is georganiseerd.  

Wethouder Adri Duivesteijn (foto) en ontwerpers van OMA, MUST, MVRDV, Neutelings Riedijk en Emmeazero (Rome) lichten de plannen en voorstellen toe. Marc Dubois (architect en publicist te Gent), Wim Derksen (directeur Ruimtelijk Planbureau), Paul Schnabel (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) en Carlos Weeber (architect BNA te Curaçao) leveren commentaar. Felix Rottenberg leidt de discussie.  

Almere is één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. De stad heeft nu méér dan 180.000 inwoners. De Schaalsprong Almere 2030 wil de bouw van nog eens 60.000 woningen, waardoor het inwoneraantal zal verdubbelen. Zoals Almere tot stand is gekomen, komt grotendeels overeen met hoe het er op veel plaatsen in Nederland aan toe gaat. Projektontwikkelaars en woningcorporaties maken straten en wijken met in serie gebouwde woningen. Bewoners komen pas kijken als hun huis al in de steigers staat. Almere wil radikaal breken met die standaard aanpak, door (toekomstige) bewoners  weer zeggenschap en zelfbeschikking te geven. Vandaar: particulier opdracht- geverschap. Almere geeft tot 2030  circa 25.000 kavels uit om in individueel of collectief opdrachtgeverschap te realiseren. Voor de gemeente is het daarbij van belang de gemeenschappelijke ruimtelijke kwaliteit te organiseren en voor de toekomst te waarborgen. Dat vergt een andere benadering van stedelijke ontwikkeling dan tot op heden gebruikelijk. Het stedenbouwkundig plan is daarbij de belangrijkste onderlegger en daarbinnen moet ruimte ontstaan voor flexibiliteit in ontwerp, tijd en gebruik. 

Die nieuwe invulling vindt zijn weerslag in organische stedenbouw, waarover Almere op 11 april het vakdebat opent.

Woensdag 11 april organiseert de gemeente Almere samen met Architectuur Lokaal het vakdebat ‘Mensen maken de stad, stedenbouw van onderop’. Een nieuwe aanpak van stedenbouw die Almere met de Schaalsprong Almere 2030 wil introduceren.   

Info over het vakdebat ‘Mensen maken de stad’ staat op www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl


10 april 2007: exploitatie-voorstel  poort-dok (info-centrum)  

Het College gaat de Gemeenteraad voorstellen om een krediet van € 375.000 beschikbaar te stellen voor een exploitatie van drie jaar van info-centrum Poort- Dok in het topsportcentrum in Almere-Poort. Dit ter vervanging van het info-centrum Poort Dok dat van juni tot november 2006 op het Almeerderstrand was gevestigd. Dit gebouw was in zijn huidige staat niet geschikt voor een meer permanente vestiging omdat het vergroot zou moeten worden en winterproof gemaakt. Het College heeft nu – vanwege de representatie – gekozen voor vestiging in een meer permanent gebouw. Dekking van de verhuis- en inrichtingskosten van het (tijdelijke) info-centrum in de sporthal vindt plaats binnen de door de raad afgegeven investeringsruimte.

 krediet-voorstel voor gebiedsontwikkeling almere-poort

Het College gaat de raad voorstellen een krediet van € 29.903.386,-- beschikbaar te stellen voor reguliere werkzaamheden rond de gebiedsontwikkeling van Almere Poort. Dit bedrag wordt besteed aan gebouwde parkeervoorzieningen voor gestapelde woningbouw in het Europakwartier-West en Cascadepark-west, aanleg van kademuren in het Europakwartier-west, het treffen van geluidwerende voorzieningen in de spoorzone van het Europawartier, extra kwaliteit straatverlichting, zit- eubilair, bestrating en bewegwijzering in bijzondere gebieden en  elementen op pleinen/in parken, het realiseren van Kunst in de openbare ruimte en het uitvoeren van zand- en grondwerken in het gebied. Met deze aktiviteiten en de daaraan verbonden uitgaven is volledig rekening gehouden in het Ondernemingsplan en de daarbij behorende plan-exploitatie Almere-Poort, zoals op 2 maart 2006 door de raad is vastgesteld. 


  3 april 2007: bouwstop Bibliotheek almere-stad opgeheven

De gemeente Almere heeft de bouwstop die sinds 1 februari gold voor de bouw van de bibliotheek in het nieuwe Stadshart opgeheven. 

De aannemer heeft tekeningen en berekeningen aangeleverd op grond waarvan het bureau Vergunningen, Toezicht en Handhaving heeft kunnen constateren dat het gebouw veilig is. De opheffing van de bouwstop geldt niet voor de vloer van de derde verdieping. Hier speelt nog een constructief probleem waarvoor de aannemer nadere tekeningen en berekeningen moet leveren voordat ook hier verder gebouwd kan worden.   


3 april 2007: "De opstap" mag de eerste stap zetten in Almere-Poort

Starters bouwen eigen woningen in Almere Poort - wethouder Duivesteijn ondertekent (reserverings) overeenkomst met de Opstap

 

Voorzitter Gerrit Cranendonk en secretaris Peter van Dam van Woningbouwvereniging De Opstap tekenden dinsdag 3 april 2007 tijdens een feestelijke bijeenkomst (van 17.00-17.30 uur op de Woonmarkt in het Stadhuis Almere), 

de daarvoor benodigde kontrakten met wethouder Adri Duivesteijn en bestuursvoorzitter Jan Verlaan van Triade.

 

 

Woningbouwvereniging De Opstap is een collectief van (nu) 18 particulieren die gezamenlijk 39 starterswoningen van € 115.000,-  tot 155.000,-  vrij op naam, 2 atelierwoningen, een kantoorruimte en een zorgvilla voor een 15 à 20 mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelen. Triade gaat de zorgvilla/appartementen realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de combinatie met de starters-woningen ontstaat een diversiteit in bewoners, die elkaar kunnen ontmoeten en helpen. Dit past bij het streven van Triade om mensen met een beperking te ondersteunen in een zo gewoon mogelijk leven met een zo groot mogelijke zelfstandigheid en keuzevrijheid. 

De Opstap is het eerste project onder Collectief Opdrachtgeverschap in Almere-Poort.  

Architect is Paul Gernand (foto linksonder) van architectenbureau Gernand & de Lint uit Amsterdam. Vereniging De Opstap wordt begeleid door John van Diepen (op alle foto's hieronder) van VANDIEPEN bureau voor Collectief Opdrachtgeverschap uit Almere. Op de foto rechtsonder igm wethouder Adri Duivesteijn.

 

 

NB Bouwrijpe oplevering van de grond staat gepland op vrijdag 1 februari 2008. Tot die datum zal het ontwerp verder worden uitgewerkt. 

De bouw gaat dan beginnen op maandag 4 februari 2008 t/m 19 december 2008 (de wethouder zet die datum vast in zijn agenda!)

 

 

Tevens werd de maquette van het Opstap-projekt  onthuld en bijgeplaatst op de grote Almere-Poort maquette.

 

 

 

Almere is één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. De stad heeft momenteel méér dan 180.000 inwoners. De Schaalsprong Almere 2030 voorziet in de bouw van nog eens 60.000 woningen, waarmee het inwoneraantal zal verdubbelen. Van deze 60.000 nieuwe woningen wordt de helft gebouwd in zogenaamd PO (partikulier opdrachtgeverschap). In de toekomst zullen duizenden mensen in Almere de mogelijkheid krijgen om hun eigen huis kunnen bouwen, op eigen grond en naar eigen inzicht, individueel of samen met een groep mensen (Collectief ).  

Want als het aan Adri Duivesteijn ligt, wil hij het liefst op deze manier hele wijken zien ontstaan!! Hij kreeg symbolisch een 'Opstapje' aangeboden.

 

De Opstap is het eerste CPO initiatief voor starters in Almere-Poort.  

Even wat achtergrond-info:

De Opstap heeft op 12 juli 2002 haar Plan van Aanpak bij de gemeente ingediend. Het verzoek was om een kavel voor het projekt aan te bieden.

 

 Maar dat was waarschijnlijk nog iets te voorbarig voor de Almeerse bestuurders want het duurde maar....en duurde maar.... 

De Opstap hield zelfs een ludieke 'kraakaktie' op een fictief stukje grond in Almere-Poort  (zie foto) De oorspronkelijke bedoeling was: betaalbare koopwoningen neerzetten voor jongeren maar door de lange wachttijden haakten er heel wat af.....in hun plaats kwamen wel anderen, maar nu meer van gemeleerde leeftijden. Dat wachten tot er uiteindelijk iets zou gaan gebeuren....kost namelijk ieder jaar veel geld! Plus het feit dat de 'jonkies' in die vijf jaar allemaal 5 jaar ouder waren geworden...en nog steeds geen eigen woning hadden.

 

Na enkele jaren vertraging in de ontwikkeling van geheel Almere Poort zijn op 20 april 2006 de eerste inhoudelijke gesprekken over ontwikkeling op de huidige lokatie in het Columbus-kwartier opgestart. 

------------------------------------------------------------------

Nu is overeenstemming bereikt over de ontwikkelingsvoorwaarden en wijze van samenwerking.  Voor meer informatie over het projekt zie www.wbvdeopstap.nl  Op de site kan worden doorgeklikt naar het forum (door op de tweede regel op de homepage te klikken). Loginnaam is “gast”; wachtwoord is “deopstap”. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Belangstellenden kunnen kontakt opnemen via info@wbvdeopstap.nl of john@vandiepenadviseurs.nl

Triade  www.triade-flevoland.nl. Kontaktpersoon zorgvilla Katja Moesker kmoesker@triade-flevoland.nl  Meer info om je eigen huis in Almere te bouwen: www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl 

 


3 april 2007: de identiteit van nieuwe steden bij de archipel

Stichting de Archipel organiseert in het kader van hun lezingencyclus "Bouwen voor mensen" (ism het VU-Podium) dinsdag 3 april 2007 om 20.00 uur een 2e lezing door Prof. Arnold Reijndorp. Het thema is 'De identiteit van nieuwe steden'. De toegang is gratis voor iedereen die geinteresseerd is en betrokken bij Almere, in café-restaurant 'de Ziel' in 'de Archipel, het centrum voor wonen, welzijn en zorg aan de Poeziestraat 166-360 in Almere, Literatuurwijk.

Aan het woord komen: Marianne Loof, architekt buro Loof en van Stigt, Amsterdam, met 17 jaar praktische ervaring en uitgesproken opvattingen op het terrein van de mens in architectuur en stedenbouw, Pieter-Jan Datema, direkteur woningbouwcorporatie Ymere  >

die als één van de opdrachtgevers van het Woningmarktonderzoek 2006 Almere

 (scroll voor verslag naar beneden dd 15 maart 2007) inzicht zal geven in de huidige woonwensen van mensen.

 

De 3e lezing zal zijn op dinsdag 8 mei door Henk Licher, over "de sociale kwaliteit van nieuwe steden". Als referent zal dan optreden Bas Jan van Bochove, 2e kamerlid voor het CDA, de woningbouwspecialist, voormalig wethouder in Lelystad en aktief op de terreinen van wonen en zorg in Flevoland.

Namens de stichting Archipel: Eefke Schilder, voorzitter, Ellen Amsing, Wimar Jaeger en Joop Lammerts van Bueren en Herman Linzel   (foto)  

 


27 maart 2007: CASLa-filmavond met "Paris Texas"


'Paris Texas' (1984) draait dinsdagavond 27 maart in Cinescope als CASLa-filmen is meer dan een 'roadmovie'. Dat vertelt inleider Rob Rijbroek. De veel bekroonde rolprent, die is uitgegroeid tot cultfilm, werd geregisseerd door Wim Wenders. Ook de muziek van Ry Cooder mag er zijn. De speelduur bedraagt 147 minuten. Inloop 19.30 uur; begin filmbespreking: 20.00 uur; De entree bedraagt 5 euro. Reservering is niet mogelijk: Cinescope is te vinden aan de Schrijverstraat 2 Almere.

Het verhaal: het wijdse Texaanse woestijnlandschap en de oprijzende hoogbouw van Houston spelen een rol in het filmdrama. De nauwelijks ontgonnen vlaktes en de leegte van het landschap. Een bouwkavel in een ogenschijnlijk niemandsland. Het Wilde Wonen en  het Gewild Wonen dat uitzicht biedt op de benedenstad. Woonwijken met laagbouw en nieuwe stedelijke gebieden met hoogbouw in een hoge dichtheid. Woningen op een heuvel die uitzicht hebben op een dichte bebouwing en een luchthaven. Een spookbeeld voor Almere wanneer de luchthaven Schiphol niet meer zou mogen groeien en het vliegveld Lelystad zou gaan uitbreiden? Hoogbouw in hoge verdichting in Almere Poort? Vervreemding ligt op de loer. Hoofdrolspeler Travis (Harry Dean Stanton) heeft zijn geheugen verloren en  is vier jaar zoek geweest als hij door zijn broer Walt (Dean Stockwell) in huis wordt genomen. Als hij probeert de zaken weer op een rijtje te krijgen,  begrijpt hij wat er is gebeurd tussen hem en zijn echtgenote Jan (Nastassja Kinski) en zijn zoon Hunter.  (foto aangeleverd CASLa)


22 maart 2007: nieuwe eigenaar/exploitant Hotel almere

Eindelijk is er een koper en exploitant gevonden voor het hotel in het nieuwe stadshart. Vandaag is de koopovereenkomst getekend. Het hotel is gekocht door Memid Investments en de exploitatie zal gedaan worden door European Hotel Management (EHM). 

Het wordt een 4-sterren-hotel en zal zich gaan richten op de zakelijke markt omdat Almere zich steeds meer als zakencentrum van Midden- Nederland profileert. Het 117 kamers tellende hotel maakt deel uit van de laatste fase van het Urban Entertainment Centre. Dit centre bestaat uit 8.600 m2 aan winkels en horeca en voor 2.400 m2 uit cultuur. Het hotel zal een strakke design inrichting krijgen wat prima past bij de opvallende bouw. Er zal een multifunctionele ruimte zijn op de begane grond, in deze ruimte komt een brasserie, lounge en receptie. Ook zullen er moderne vergaderzalen aanwezig zijn. European Hotel Management (EHM) is een groeiende onderneming gespecialiseerd in het exploiteren van hotels. 

Aan de basis van EHM staat een groep ervaren hoteliers. Het bedrijf heeft zich in een korte tijd ontwikkeld tot een belangrijke speler op de Nederlandse hotelmarkt. Op dit moment behoren er 7 bedrijven tot de EHM hotelgroep. Dit zijn: Mercure hotel in Lelystad en Breda, Thermae 2000 in Valkenburg, Golden Tulip Apollo in Amsterdam Golden Tulip Amsterdam-Vinkeveen, Best Western in Utrecht en Hotel de Dikke van Dale in Sluis. EHM staat voor kwaliteit en goede service en zij streven ernaar volledig in te spelen op de wensen van de gast.


15 naart 2007: Almeerse Woonwensen 2006 bekendgemaakt

 Donderdag 15 maart 2007 was de presentatie van het Woningmarktonderzoek Almere 2006 naar de woonwensen van de Almeerders. Afgelopen zomer is het onderzoek gehouden onder 8000 Almeerse huishoudens, die in een schriftelijke enquete hebben aangegeven hoe zij hun woonsituatie beoordelen en wat hun woonwensen zijn. De resultaten van het woningmarktonderzoek zijn nu bekend en Prof.ir. Pieter Hooimeijer (zie middelste foto) hield de presentatie voor een publiek van bestuurders uit zowel de politiek als de (woning)bouw in het Stadhuis Almere. (voor het hele rapport klik HIER

 

 

Ook de 3 grote woningbouwcorporaties: Goede Stede, de Alliantie en Ymere, waren aanwezig 'achter de tafel'. Na afloop van de presentatie kwamen zij ieder, net als de gemeente Almere, met een stelling waarop gereageerd kon worden. Ook wethouder Adri Duivesteijn was duidelijk aanwezig, en gezien zijn 'pakket' en grote interesse in PO (Partikulier Ondernemerschap) reageerde hij regelmatig op uitspraken vanuit het Woningmarktonderzoek als op de diverse stellingen.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek voor het opstellen van haar woonvisie. Het college en de gemeenteraad besluiten na de zomer hierover. De woningcorporaties gebruiken de resultaten voor het bijstellen van de plannen voor hun woningvoorraad.  De rapportage ‘Almeerse woonwensen, woningmarktonderzoek 2006’ staat op www.almere.nl/woonmarkt  

Het onderzoek is heel breed gedaan, zowel de Nationale als de typisch Almeerse situatie zijn onderzocht. In duidelijke taal vertelt Hooimeijer de resultaten, aan de hand van een power-point presentatie. Hij roept dat de grote groeiers van de Randstad niet te stuiten zijn, het is, blijft of wordt het economisch hart! Je zou denken dat de startersgroep gegroeid is maar dat is niet zo in de groep van 25-34 jaar. De prijzen van de goedkope woningen zijn wél gegroeid, die zijn nu 85.000 euro meer dan de woningen van vóór 1998! Toch is er nog steeds grote behoefte aan goedkope woningen maar, roept hij op, "gemeente: geef alsjeblief géén startersleningen, dat is het domste wat je kan doen!! Je moet niet de vraag stimuleren (want dat krijgt je door die subsidieverlening) maar het aanbod!"

 

Momenteel zijn er veel meergezinswoningen van maximaal 100 vierkante meter en hoe kun je verwachten dat ouderen met bijv. 300 vierkante meter naar zo'n kippenhok verhuizen?! De afgelopen jaren is er te weinig gebouwd om diversiteit in verhuizingen mogelijk te maken. Bovendien willen de huidige ouderen óf blijven zitten óf in ieder geval zelfstandig wonen. Slechts 1/3 denkt aan een complex-formule maar géén woonzorg-systemen (want die mensen zijn dan weer een stuk ouder!). 55+ érs willen in een 'gewone woonwijk' wonen.

Almere-Haven is gelijk aan het gemiddelde in Nederland (leeftijdsopbouw). Over etniciteit: welke leeftijdsgroep woont waar? Koop en/of huur? En voor welke doelgroep bouwen de corporaties? Eén-oudergezinnen en alleenstaanden in huur-zonder-lift-woningen? (hier woont 46 % in.....). 50 % zijn 'interne' verhuizingen, de rest is van buiten of starters. 46% is een rijtjeswoning of een (koop)hoekwoning. De mooiste koop in Almere bestaat uit: doorverhuizen + je woning doorverkopen met winst! ("omhoog' wonen...15% in Nederland, in  Almere is dat 30%!!)

 

Het rapport gaat over over veiligheid + het gevoel van veiligheid, de overlast door jongeren, tevens enkele redenen om te verhuizen. 45% van de Almeerders zegt te overwegen te gaan verhuizen binnen 2 jaar! 

Hooimeijer vindt dat een "schokkende uitkomst", want "dat komt op geen enkele andere plek in Nederland voor!"Over de  populariteit van de wijken 'Poort is nú al populair!' en dat erg dure huurwoningen in Almere niet haalbaar zullen zijn. Zo ook met dure koopwoningen (boven de 4 ton)...dan kijkt men vaak over de grens van Almere....er is namelijk vraag naar een hogere kwaliteit dan Almere kan bieden. Niet alleen de woning maar ook de woonomgeving..... PO (Partikulier Opdrachtgeverschap) is zeer populair in Almere: eigen kavel, eigen woning en eigen inbreng....Maar er zijn meerdere vormen mogelijk zoals Kollektief Opdrachtgeverschap (gezamenlijk, doelgroepen-bouwen) en Mede-Opdrachtgeverschap. De gemeente Almere moet de konsumenten serieus nemen! In dat laatste geval zou men al in een vroeger stadium in gesprek moeten gaan met de toekomstige bewoners in stedenbouwkundige projekten.

 

Het rapport adviseert om 20% van het bouwprogramma onbestemd te houden! Flexibiliteit is het 'toverwoord' wat betreft de woningbouw. Zoals bijv. huurwoningen met tzt de mogelijkheid tot koop. Na een uur lang informatie gehoord te hebben uit het woonmarktonderzoek 2006, neemt Adri Duivesteijn het woord. Hij berijdt zijn stokpaardje PO (het liefst ziet hij een hele wijk op die manier tot stand komen) en laat weten:

  "Almere zou een laboratorium kunnen zijn voor Nederland!" 

Vervolgens komen er stellingen aan bod, één van de gemeente Almere, en één van alledrie de woningcorporaties, waarop gereageerd kan worden.

  Stelling gemeente Almere: 

Inkomensafhankelijke huren zijn de oplossing voor het betaalbaarheidsvraagstuk".

Duivesteijn voegt eraan toe dat "hij hoopt dat de woningbouwcorporaties in de toekomst de verantwoordelijkheid zullen nemen voor de betaalbaarheid". De gemeente vraagt tzt prestaties van de corporaties!

De Alliantie vindt dat wel goed: "mensen subsidieren, geen huizen". Corporaties moeten gedifferentieerd huurbeleid kunnen uitvoeren. Moet je  de huur fiscaliseren? Hoeveel woningen en hoeveel doelgroepen? Goede Stede vindt" dat je terughoudend moet omgaan met inkomenstechniek. Mitsen en maren, tijdelijke ondersteuning, mag geen aantrekkingskracht hebben". Ymere zegt "best afspraken te willen maken voor een x-prijs want Almere is inderdaad heel anders dan Amsterdam. Maar: kwaliteit is belangrijker. Ymere doet momenteel mee aan een experiment met extra inkomensondersteuning: in duurdere woning woning kunnen wonen...bij méér inkomen dan méér betalen (hogere huur)".

 

Stelling Ymere

Woningen verdelen op basis van inschrijftijd en koop of huur levert geen bijdrage aan leefbare buurten

Houdt dat in: selektieve voorrang? Ymere zegt dat het gaat om 'flexibele woningen'. Volgens de Alliantie weten mensen niet waar en naast wie ze komen te wonen. Is gezamenlijk wonen beter voor de sociale cohesie? Volgens Goede Stede bekommer je je er niet meer om, over 'niet méér buitenlanders in de wijk', enz, als je er eenmaal woont....terwijl er toch mensen zijn verhuisd om 'die' problemen te ontlopen. Daar moeten we een gesprek over hebben.  Leefbaarheid gaat niet over kleur of culturen...er is nog een lange weg te gaan....

 

Stelling Goede Stede

Alleen in Almere is het mogelijk de ideale perfekte wijk te bouwen. Dat is tot nu toe niet gelukt omdat de leerervaringen niet in het systeem zijn verwerkt.

De vraag is: bouwen we wel wijken voor de toekomst??

Hooimeijer merkt op dat 'er een oplossing wordt gecreeerd voor iets wat géén probleem is... gemeente en corporaties: je moet niet ingaan tegen de woonwensen van je mensen!' Goede Stede zegt dat er tóch mensen weggaan uit de wijk...waarom? En sommigen willen helemaal niet vertrekken uit hun wijk, zij midden niets. Waar zit perfektie in? Er wordt gesproken over verschillende-generaties-woningen bouwen, na vraag uit het publiek 

(zie foto)

 

Stelling Alliantie

De kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave van Almere kan de komende jaren het best worden opgepakt door een kombinatie van PO en een reguliere bouwstroom.

De levensduur van woningen in Nederland is circa 100 jaar, dus dat moet je je goed realiseren + dus flexibel zijn!  Combinatie gemeente, corporaties en woonomgeving. 

Wethouder Adri Duivesteijn sluit de bijeenkomst af en zegt te hopen dat 'regulier' óók PO wordt!!! En dat in allerlei vormen, Partikulier-, Kollektief-  en mede-Opdrachtgeverschap. Je moet eerst een x- aantal mensen hebben en dan gaan bouwen, ze kunnen zich bij mij melden, dan beginnen we in Poort!'  

Welke corporatie heeft het lef om Amsterdam-zuid in Almere te bouwen?!? Eind 2007 komt de nieuwe Noa Wonen, een ideologische visie op Almere Wonen 2030. Samenwerken, ook buiten de stad, zo breed mogelijk. 

Er zullen afspraken worden gemaakt, experts ingeschakeld en er komt een Debat....tijdens de aanloop naar de nieuwe Nota Wonen.

Uitkomsten woningmarktonderzoek Almere 2006  

Tevreden over woning, maar verhuisplannen. Almeerders zijn over het algemeen erg tevreden over hun woning: ze geven een ruime voldoende (7,6). Ook de woonomgeving valt in de smaak. Negen op de tien Almeerders zijn hiermee tevreden. Opvallend is dat toch veel Almeerders willen verhuizen: een kwart heeft serieuze verhuisplannen. Zij wensen meestal een grotere woning. Maar een betere kwaliteit van de woning, een koopwoning, een grotere tuin en overlast in de buurt worden ook vaak als verhuisreden genoemd.  

Diversiteit aan woonwensen  Woningzoekenden hebben iets meer voorkeur voor een koopwoning dan een huurwoning. Maar het verschil is klein. Zowel (half)vrijstaande woningen, rijtjeswoningen als appartementen kunnen op belangstelling rekenen. Een aanzienlijk deel van de belangstellenden voor nieuwbouw wil invloed op de woning kunnen uitoefenen: van keuzemogelijkheden op het ontwerp tot het zelf ontwerpen van de woning. Populaire wijken zijn het Stadscentrum, Filmwijk, Parkwijk, Literatuurwijk, Noorderplassen en de Stripheldenbuurt. Ook is er veel belangstelling voor Almere Poort.  

Grote behoefte aan betaalbare woningen  De vraag naar woningen is groter dan het Almeerse huizenaanbod. Daardoor blijft de druk op de woningmarkt de komende jaren onverminderd bestaan. Tevens sluit de Almeerse woningvoorraad en het nieuwbouwprogramma niet optimaal aan bij de woningvraag. Op de korte termijn is er een tekort aan betaalbare woningen met een huur tot € 520 of een koopsom tot € 200.000. Op de langere termijn verschuift het tekort nog sterker van de koop- naar de huursector. De mogelijkheden voor huishoudens met een lager inkomen zijn afgenomen. Dit komt omdat er de afgelopen jaren weinig nieuwe woningen zijn opgeleverd en de bestaande koopwoningen aanzienlijk in prijs zijn gestegen. Ook starters komen moeilijk aan een woning. Deze ontwikkelingen hebben de aandacht van de gemeente en woningcorporaties.  

 


14 maart 2007: kans op subsidie partikuliere bouwers voor bouwbegeleiding

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om voor de op 20 december 2006  in de verkoop gekomen kavels in Noorderplassen West en de Stripheldenbuurt, per kavel een subsidie van 2000 euro beschikbaar te stellen voor bouwbegeleiding. Kavelkopers moeten dit dan besteden aan ondersteuning door één van de 2 door de gemeente (via Europese aanbesteding) geselecteerde bouwbegeleidings-buro's: buro Stedelijk Wonen uit Enschede (!) en buro de Regie uit Amsterdam (!) Helaas géén Almeers (of Flevolands) bedrijf!!

Als de gemeenteraad instemt, is deze subsidie alleen van toepassing voor de kavels 2X6 1 t/m 104 in de Noorderplassen-West en de kavels 3T71 S1 t/m S25 en 3T66 S26 t/m S55 in de Stripheldenbuurt. De subsidie moet gezien worden als een experiment. Als de subsidiëring van bouwbegeleiding voldoet aan de verwachtingen en doelstellingen, kan de gemeenteraad besluiten de subsidie op meerdere kavelgebieden in Almere van toepassing te verklaren. Belangrijkste doel van deze maatregel is dat veel meer mensen worden gestimuleerd een eigen kavel te (durven) kopen en daar een huis op te bouwen. De gemeente hoopt dat het inschakelen van bouwbegeleiding zal leiden tot meer variëteit en kwaliteit in de woningen.

Naar verwachting zal dit voorstel nog deze maand worden besproken in de gemeenteraad van Almere. Als de Raad instemt, zal aktuele informatie over de subsidie beschikbaar zijn via de websites www.almere.nl en www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl


9 maart 2007: Stadsbouwmeester neemt afscheid met expo "dutch mountains"

 

Francine Houben  werd in 2002 benoemd door de gemeente Almere tot Stadsbouwmeester.  

Op 2-3-2006 (kijk in Archief Architektuur2006) werd deze aanstelling nog 2 jaar verlengd en op 28-11-2006 (kijk in Archief Architektuur2006) werd er op de CASLa 'Winteravond' (nu als CASLa' Filmavond') een documentaire van Ireen van Ditshuizen vertoond over Houben "Scherp Zicht"genaamd.

foto: Francine Houben (aangeleverd)

 

zicht op het nieuwe gebouw Casa CASLa > 

In het nieuwe CASLa-gebouw, CASA CASLa genoemd, in het haventje aan het Deventerpad met zicht op het Weerwater, wordt nu een expo gehouden, die gewijd is aan Francine Houben en haar buro Mecanoo. Te zien zijn de studies over Almere, de introduktie van lange verbindende lijnen door de stad en de mogelijkheden van 42 km. kust. Het paviljoen is een ontwerp van de Franse Jean-Philippe Lanoire en Sophie Courrian

 

 

 

< Het gebouw is nog deels ingepakt, met name de entree naar het 'dakterras'. 

 

 

 

 

Er wordt nog hard gewerkt om alle zandbergen'' om het hele gebouw heen, weg te krijgen vóór de opening. De bedoeling is dat er naast Casa CASLa een openbaar (evenementen)plein ontstaat. Vanuit Casa Casla heeft men een prachtig uitzicht op spraakmakende gebouwen in het Stadshart, zoals de Silverline, The Wave en de Popzaal. 

Op de 1e etage wordt de kantoorruimte van Casa CASLa gevestigd, ook met schitterend uitzicht, met name op het Weerwater.

 

Helaas werd er - dezelfde nacht ná de officieuze opening-  van 9/10 maart ingebroken en alle apparatuur aan computers, flat- screens en laptops gestolen. 

De brutale dieven kwamen nogmaals terug in de daarop volgende nacht van 10 op 11 maart 2007. 

De glazen deur werd uit de sponning getrapt, eerst de ene kant, de 2e keer de andere kant van de deur. 

Ook het audio-visuele materiaal is verdwenen, ondanks het ingeschakelde alarm CASA CASLa is tijdelijk gesloten in afwachting van extra beveiligingsmaatregelen.

Op de foto de zeer ontgoochelde direkteur Ans van Berkum >

 

 

Op donderdag 8 maart 2007

 

slaat Francine Houben de 1e paal voor haar Theaterprojekt La Llotja in Spanje. 

< Op de expositie in Casa CASLa is de maquette te zien 

 

 

 

Medewerkers van zowel CASLa als buro Mecanoo zijn tot het moment van de opening hard in de weer om de maquettes op de juiste manier (volgens de manier van Francine Houben) op te stellen en uit te stallen. 

 

Op deze foto's: Judith Flapper en Machteld Schoep (CASLa) en Hanneke Hollander (Mecanoo) Hugo van den Broeke doet de PR voor CASLa.

 

 

 

Ook worden ontwerpen getoond van o.a. een hekwerk voor het Bijlmerpark en zijn er vanuit het plafond lichtprojekties te zien >

Ooit....jaren geleden....was er sprake van een drijvend paviljoen voor CASLa, waarbij de mogelijkheid was gegeven om op de wanden, de ramen, (bewegende) beelden te projekteren. Maar dat idee werd geheel afgeschoten door de gemeente Almere vanwege (potentiele) protesten van de omwonenden en -zoals zo vaak- de financien.

 

 

Op vrijdag 9 maart 2007 is er een speciaal programma vanaf 17.00 uur, waarbij wethouder Adri Duivesteijn een inleiding zal houden op de tentoonstelling. Daarna komt Francine Houben zelf aan het woord om een toelichting te geven op de expo en haar werk, waarna om 17.45 uur de expo officieel geopend wordt verklaard. Afgesloten wordt met een feestelijke borrel met muzikale omlijsting.

Ook zijn op deze expo andere projekten van haar (buro Mecanoo) te zien, varierend van Montevideo (R'dam), theaterkomplex La Llotja (Lleida, Spanje), Learning Centre (Lausanne, Zwitserland), Museum of Fashion (Milaan, Italie) en FiftyTwoDegrees (Nijmegen).

De expo duurt tot 10 juni 2007 Open: woensdag t/m zondag 12.00-17.00 uur en op donderdag van 12.00-21.00 uur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er was een grote belangstelling voor het afscheid van de Stadsbouwmeester. 

 

Iedereen, architekten, projektontwikkelaars en belangstellenden, verdrongen elkaar om de maquettes te bekijken en te luisteren naar de speech van wethouder Adri Duivesteijn en de toelichting op de expositie door Francine Houben zelf. 

Deze laatste is een zéér energieke, bezige vrouw want de dag ervóór was zij nog naar Spanje gevlogen om de eerste paal te slaan voor haar projekt La Llotja. Vandaag vloog zij weer terug naar Nederland maar helaas kon zij niet op de afgesproken tijd aanwezig zijn.....ze moest eerst nog landen op vliegveld Lelystad. Desondanks bleek zij onverwacht snel toch aanwezig! 

 

 

 

Adri Duivesteijn hield een speech, waarbij hij memoreerde dat de twee elkaar al heel lang kenden en bovendien vaak in dezelfde richting dachten. Natuurlijk ventileerde hij zijn ideeen over het rivaat Opdrachtgeverschapen zei te hopen dat Almere 'eens'  een hele wijk zal krijgen die op die manier is gebouwd!  

Hij wenste Casa CASLa sukses en de inmiddels ex-stadsbouwmeester óók met haar nieuwe projekten in Almere. Zij vertrekt dan wel als stadsbouwmeester, de projekten gaan gewoon door, oa in Poort. Als kado geen drank in het houten kistje, maar een schaal van kunstenares Rola Hengstman, die daarop ook de skyline van Almere weergeeft in keramiek.

 

 

 

Vervolgens het woord aan de - scheidend- stadsbouwmeester sinds 2002 Francine Houben. Zij heeft een kaartje gemaakt (zie foto) dat in 3'en gevouwen moet worden, zodat er een iets groter model visitekaartje overblijft en dat als titel heeft "twee 11 tallen voor Almere".

Aan de ene kant staan deze 11 punten: * Eén stad, één hart.  * Het vergrote Weerwater (richting Almere-Haven is het hart van Almere.  * Introduceer rondje Weerwater.  * Opheffen geisoleerde ligging Almere-Haven.  * Almere-Buiten omtoveren tot Almere Oostvaardersplassen.  * Het Stadshart is via lange lijnen verbonden met de kust.  * Kust met drie typen water: Gooimeer, Amsterdam Bay Area (IJmeer), Markermeer.  * Kustlijn als ontwerpopgave.  * Ode aan de dijk.  * Verbindt binnendijks met buitendijks.  * Almere-Poort en Almere-Pampus als onderdeel van Amsterdam Bay Area.  * Pas hoogbouw toe in stadshart en stadspoorten.

Aan de andere kant staan deze 11 punten: * Definieer waar je hoogbouw zou willen, om de laagbouw te vrijwaren.  * Start geintegreerde gebiedsontwikkelingen rond stations.  * A6 als ontwerpopgave.  * A6 geluidsschermvrij.  * Hoge Ring als ontwerpopgave.  * Ontsluit de stad zodat je deze niet via de achterkant binnenkomt.  * Maak directe verbindingen tussen stadskernen in plaats van lussen aan de ring.  * Introduceer doorzichten en panorama's om Almere leesbaar te maken.  * Verdichten in bestaande stad verhoogt kwaliteit en diversiteit in woningen.  * Nieuwe randen bestaande stadsparken maken met voorkanten van stadswoningen.

 

Op deze foto: Joost Schrijnen, direkteur Struktuurplan (voor heel Almere!), Anita Lautermans, secretaris CASLa en Ans van Berkum, direkteur CASLa.

-------------------------------------------------------

Wat ik persoonlijk érg jammer vind, is het feit dat in deze nieuwe CASA CASLa géén plek is om alle maquettes te herbergen, die Almere in haar hele voorgeschiedenis heeft geproduceerd, en dat zijn er nogal wat. Héél veel, héél groot en vaak héél duur maar hoe dan ook: zij vormen wél de historie, de geschiedenis van Almere van het ontstaan tot op heden....jammer dus.

NB de officiele opening "van het gebouw" zal pas plaatsvinden als dat helemaal klaar is! Dat zal zijn 22 + 23 juni 2007. Daarvóór zal er nog heel wat aan de afwerking moeten gebeuren (de stenen zijn besteld maar nog niet verwerkt aan de zijkant en het dak)

 


27 februari 2007: onverwacht zéér grote interesse voor architektuur en casla!

wereldpremiere film over rem koolhaas

De filmavond van architektuurcentrum CASLa gaf dinsdag 27 februari de wereldpremière te zien van een nieuwe dokumentaire over Rem Koolhaas. Maker is de Duitse regisseur Markus Heidingsfelder, eerder bekend van 'Denken in beelden en ruimte. Rem Koolhaas – Architect XXL'. De filmavond begon om 19.30 uur (start film:20.00 uur) in filmhuis Cinescope aan de Schrijverstraat, entree gratis, kaarten aan de zaal, reservering niet mogelijk.

 

Komen er gemiddeld zo'n 40 mensen af op een door CASLa georganiseerde avond, vandaag was de belangstelling buitensporig groot! (78 mensen)

 

Zoals aangekondigd, was de speciale Filmavond in een van de zalen van filmhuis Cinescope maar die bleek véél te klein om alle belangstellenden te bevatten. Een grotere zaal was niet mogelijk, met als gevolg dat er ettelijke tientallen mensen op de grond gingen zitten (jaren 60 gevoel...) of achterin en aan de zijkant bleven staan. Wat CASLa de uitspraak ontlokte: "We moeten maar eens denken over een herhaling van deze Film-avond!"

 

 

Na de inleiding door Ans van Berkum (CASLa) en de introduktie door filmmaker/-regisseur Markus Heidingsfelder kon de film over Rem Koolhaas bekeken worden, zo'n anderhalf uur lang. Het werd erbij gezegd: de film was nog niet helemaal klaar.....er waren geen ondertitels en (helaas) óók geen namen van de personen die in beeld kwamen, waaronder de 'spreker'  van deze avond. Eigenlijk was het dus, zoals Mark Heidingsfelder opmerkte: 'de Wereldpremiere van een film-in-wording, zal zich ontwikkelen in de tijd....". Hij spreekt nu zelf nog het (Duitse) kommentaar in, Rem Koolhaas (buro OMA) spreekt Engels, en af en toe wat Nederlandse zinnen. De bedoeling is dat de film eind maart klaar is!    

foto: Heidingsfelder en van Berkum >

 

Aanleiding: Op de TV--zender Arte was begin 2006 Heidingsfelders  'Rem Koolhaas – Der Architekt der keiner ist' in première gegaan. Op basis van al zijn filmmateriaal over de Nederlandse architekt die bij onze oosterburen onder meer bekend is van de Nederlandse ambassade in Berlijn (2002), heeft de regisseur een nieuwe dokumentaire vervaardigd. 

De ondertiteling zal in het Engels worden. In stijl met de opzet van CASLa's-filmavonden van 'inleiding, film, debat', komt Heidingsfelder op de 27ste persoonlijk zijn nieuwe werk toelichten. Op een wijze die naadloos aansluit bij de werkwijze van Koolhaas’ Office for Metropolitan Architecture  belicht Heidingsfelder de persoon Rem Koolhaas en diverse projekten. (hieronder foto's Nederlandse Ambassade Berlijn (aangeleverd)

 

 

Markus Heidingsfelder vertelt over zijn zoektocht naar diverse architekten die hij op het oog had. Ook wilde hij graag als Thema voor de film "Architekt en Musicus", (om die samen te brengen) maar op zijn zoektocht bleken zowel de architekten als de musici een apart volkje.....

 

Vanwege Berlijn (en de Nederlandse Ambassade van Koolhaas), dacht Heidingsfelder aan architekt Libeskind, die in Berlijn diverse monumentale projekten op zijn naam heeft staan (oa het Holocaust museum, foto rechts)

. Libeskind is tevens de architekt die uiteindelijk de opdracht kreeg tot het ontwerpen en uitvoeren van zijn idee op 'Ground Zero' (een kompetitie waaraan ook buro OMA van Koolhaas had meegedaan). In eerste instantie zei Libeskind 'ja' maar toen Heidingsfelder met de musicus Stockhausen aankwam, zei Libeskind weer 'nee'.  

In Almere staat het landschapskunstwerk "Polderland Garden Of Love and Fire" van Daniel Libeskind. (foto links)

 

WOZU ARCHITEKTUR?

Uiteindelijk viel de keuze op Rem Koolhaas, die meteen 'ja' zei. Hij is dan ook veelvuldig in beeld, pratend, sprekend en aan het woord. Ook andere personen, waarvan de naam mij dus helaas onbekend is, komen aan het woord, veel 'talking heads'  dus. (als de namen mij bekend zijn, zal ik die alsnog toevoegen op de site)

Heidingsfelder vraagt zich in deze film af: "Hoe is Koolhaas tot architektuur gekomen?"

Hoewel het een fascinerende film is, zijn er nog wat verbeteringen nodig.....de lijn van het verhaal is namelijk niet altijd duidelijk. Wat aangekondigd werd als 'Hoezo, waarom is Koolhaas architekt geworden?' wordt maar mondjesmaat beantwoord,  Wat ik begrepen heb is de inspiratie door Constant (de 50'er-jaren graficus) en Willem Sandberg, direkteur van het Stedelijk Museum (daar wordt grafisch mee omgegaan in de film). Verder de 2e W.O. waar veelvuldig beelden van worden getoond, de Flower-power. Even een terugblik naar Anton Koolhaas, die schrijver/journalist was en tevens de vader van Rem Koolhaas. Veel New York komt voorbij, heel veel wolkenkrabbers, de hoogste, de grootste ter wereld....In Amerika, Japan, China....maar Koolhaas is teleurgesteld in Amerika.....

 

Cecil Balmond                                                           Rem Koolhaas

Er zijn vaak tsak-tsak-filmbeelden te zien, wat mijzelf wel aanspreekt, maar waarvan heel veel kijkers beetje tureluurs worden, velen keken naar de vloer...en dat kan niet de bedoeling zijn van deze film(beelden)! Een suggestie zou zijn om die tsak-tsak beelden te doseren en te laten zien terwijl die 'hoofden praten'. Dan kan de film wat ingekort wat de gehele film ten goede zal komen. En zó heb ik nog wel wat kommentaar op de technische uitvoering van de film. Maar zoals in het begin als gezegd: er wordt nog aan gewerkt, wie kommentaar heeft, mag het zeggen, volgens de regisseur. Op dit moment is de film meer geschikt voor mensen die al redelijk op de hoogte zijn van Kunst en Achitektuur. Aardig in de film was het tonen van AMO, het Platform van OMA. In AMO werken architekten en designers hun vaak vernieuwende ideeen uit, niet om het ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren maar om aktief kreatief te zijn! Opdat er geen verveling optreedt ;- )

En passant zijn er leuke uitspraken te horen van Koolhaas zoals "fuck the context" en het inzicht geven in zijn benadering van het bouwen. Van buiten naar binnen, duur + goedkoop materiaal naast elkaar toepassen, over PRADA (waar Koolhaas kennelijk ook even met mode bezig was), en de CASA da Musica. Ook kollega  Mies van der Rohe wordt genoemd in woonhuis-voorbeelden.  Hoe omschrijft Rem Koolhaas zichzelf? Als "een idealist maar niet naief!"

 

< In Almere zelf is Koolhaas het bekendst als ontwerper van het Masterplan voor het nieuwe Stadshart ...

...en architekt van bioscoop Utopolis >   

 

Vrijwel onbekend is dat het toenmalige politiebureau, nu tevens stadsdeelkantoor in Almere-Haven begin jaren tachtig ook van Koolhaas’ hand is.

 

 

Na afloop van deze film kon er nog nagepraat worden, al dan niet met de filmmaker.

 

 

Voor een CASla-verslag door Ans van Berkum klik HIER

 


vanaf 20 maart 2007: de citadel centraal op expo in parijs  

In het weekend van 4 en 5 februari 2007 zijn langdurig filmopnames gemaakt van woonwinkel-projekt De Citadel. Dat was tbv een architectuurtentoonstelling in Parijs (waarvan een vervolg in het najaar te zien is in het nieuwe Casa CASLa aan het Weerwaterplein).  

De Citadel in het nieuwe Stadshart van Almere staat centraal op een expositie in Parijs over hedendaagse architectuur. De filmopnames werden gemaakt tbv een documentaire over het werk van Christian de Portzamparc, architect van het complex. Het oeuvre van de prestigieuze Prtzkerprijswinnaar de Portzamparc (die eind vorig jaar met Rem Koolhaas' bureau OMA ook  CASLa' s Architectuurprijs over 30 jaar Almere in de wacht sleepte), wordt getoond op de expo Patrimoine de France,  Cité de l’Architecture en wordt gehouden in Palais de Chaillot, tegenover de Eiffeltoren. Op de toebedeelde 500 m2 vormen een maquette, film en foto's van De Citadel het middelpunt.

 

Voor de documentaire heeft het bureau Les Films d'ici spectaculaire beelden geschoten. De hele Citadel is gefilmd, in al zijn gelaagd- heden. Op de daken van bioscoop Utopolis en in V&D zijn shots gemaakt, in het private bewonersgedeelte is dag en nacht gefilmd. Op woontoren het Kanteel is een camera bevestigd die een 24-uurs opname maakte van wat zich in De Citadel afspeelde en vanuit een hoogwerker is een overall-visie gefilmd.   (zie aangeleverde foto > 

 

it alles was mogelijk dankzij medewerking van Blauwhoed Eurowoningen, de Dienst Stadscentrum van de gemeente Almere, bouwbederijf Van Eesteren, Rodamco, V&D, de bewonersvereninging De Citadel, en het MAB. Judith Flapper van architectuurcentrum CASLa heeft de filmploeg twee dagen begeleid en de rol van intermediair op zich genomen tussen de Franse filmers en de Nederlandse instanties.  

De expositie in Parijs duurt van 20 maart tot half juni 2007. In het najaar krijgt de tentoonstelling van De Portzamparc een vervolg in Casa CASLa, het nieuwe onderkomen van architectuurcentrum CASLa aan het Weerwaterplein 3 

(dat overigens begin maart 2007 open gaat!)

 


half februari  > wordt begin maart 2007:  CASLa verhuist naar CASA CASLa

Het ziet er naar uit dat het nieuwe onderkomen van architektuurcentrum CASLa aan het Deventerpad, het Weerwaterplein, binnenkort in gebruik zal worden genomen, ondanks dat de buitenkant en het dak nog niet klaar zijn. 

De bedoeling is dan ook dat CASLa half februari 2007 (?) zal verhuizen. De eerste expo is gepland op 9 maart 2007 en is gewijd aan de Almeerse stadsbouwmeester Francine Houben (zij is ook direkteur/architekt van het Delftse architekten-buro Mecanoo).

 De architekten van het gebouw Casa CASLa zijn Courian en Lanoire uit Bordeaux.

 

Dat de buitenkant niet klaar is, heeft te maken met de gevelbekleding die zal bestaan uit dezelfde smalle, gebakken klinkers die ook voor het plein gebruikt worden (Het pand rijst dus op uit de vloer ;- )  Maar ook het dak is nog niet klaar omdat dit bedoeld is als extra terras, met uitkijk over het haventje. 

Ook de exploitant hiervan is nog niet bekend! 

Met het beschikbaar komen van een nieuw goed geoutilleerde gebouw kan CASLa geleidelijk aan haar ambitie waarmaken om een centrum te worden waar iedereen terecht kan voor informatie op het gebied van Architektuur, Stedenbouw en Landschap in Almere. Dat geldt grofweg voor haar twee doelgroepen: zowel voor bij de bouw betrokken deskundigen (van architekt tot student) als in architektuur en stedenbouw geïnteresseerde leken (zoals: Almeerders, scholieren, toeristen en dagjes- mensen).  Kijk ook in het Archief Architektuur2006 dd 7-4-2006 (Bouwstart Casa CASLa)

 

De officiële publieksopening vindt plaats op zaterdag 23 juni 2007 op de Dag van de Architectuur.

Verhuizing naar Casa CASLa . Vanwege de verhuizing naar Casa CASLa is het architectuurcentrum vooral in week 7 tijdelijk minder goed bereikbaar. In opzet functioneert het centrum vanaf 1 maart weer helemaal naar behoren. 

Dat is ook nodig voor de inrichting van de eerste tentoonstelling die is gewijd aan de Almeerse stadsbouwmeester Francine Houben, tevens directeur-architect van het Delftse bureau Mecanoo. Casa CASLA is vanaf medio februari gevestigd aan het Weerwaterplein 3, 1324 EE Almere. De telefoon- en fax-nummers (tel. 036-5386842 en fax. 036-5386164) blijven onveranderd, evenals het algemene emailadres : info@casla.nl

 


7 februari 2007:  Kunstmuur voor denieuwebibliotheek  

Van de Bibliotheek Almere-stad ontvingen we dit bericht: "Vandaag is het stadhuisplein verfraaid met een ruim 3,5 meter hoge vrijstaande muur waarop fotobeelden te zien zijn. De muur maakt onderdeel uit van een kunstwerk dat de overgang van de oude naar ‘denieuwebibliotheek’ verbeeldt. In de oude bibliotheek staat dwars over de begane grond een muur waarop ook sfeerfoto’s te zien zijn. Deze muur steekt daarbij door de buitenmuur heen. Het kunststuk op het stadhuisplein is het laatste onderdeel van het geheel van deze muur en is een voorzetting van de tekst en foto’s die op de eerder geplaatste stukken muur te zien zijn. De foto’s zijn een vertaling van de diverse thema’s die in de bibliotheek te vinden zijn. Die thema’s, spanning en succes, handig, genieten en cultuur en maatschappij, maken onderdeel uit van een nieuwe manier van presenteren van de collectie. Deze nieuwe indeling gaat geheel uit van de interessegebieden van de verschillende doelgroepen, net zoals winkels dat doen. Bibliotheek Almere wijkt daarmee af van de traditionele inrichting in bibliotheken, die meer aansluit bij de belangstellings- sfeer van de klanten. De verleiding om meer boeken te lenen wordt dan ook groter.  Het pleinelement, ontworpen door Concrete Architectural Associates, is weer een stap richting de opening van de nieuwe bibliotheek, ondanks de bouwstop die nu van kracht is. De verwachting en hoop blijft dat ‘denieuwebibliotheek’ medio 2008 te bezoeken is".(aldus de Bibliotheek Almere-stad)

Hoewel de bouw van de nieuwe Bieb alweer een poosje stil ligt (scroll naar beneden dd 31-1-2007), was Kunst-enzo erg nieuwsgierig naar dat nieuwe kunstwerk! Meteen even gekeken waar de ontwerpers zich mee bezig houden op dit gebied;  en dat heeft vaak veel te maken met licht-architektuur, ziet er spannend uit allemaal. Concrete Architectural Associates (uit A'dam) houdt zich in Almere bezig met de inrichting van de nieuwe Bieb in stad, ingericht in zogenaamde 'leefstijlen'. Met dit idee van een 'kunstwerk' wilde het projektteam van 4 man (Joris, Erik-Jan, Erik en Rob) dat zich hiermee bezig houdt, de muur binnen dwars door de muur heen naar buiten steken. Op die úítstekende muur staan dan plaatjes (foto's) die je binnen dus ook ziet. 

Met hoge verwachtingen naar het Stadhuisplein gegaan maar dat 'kunstwerk' ziet er uit als een groot uitgevallen 'reklame-mupi....'. Het is uitgevoerd als print op doek, dat weer bevestigd is op multiplex.

Helaas géén bewegende beelden of voorzien van verlichting.  Kunst-enzo heeft er foto's van gemaakt: oordeel zelf.

 


6 februari 2007: wijziging bestemmingsplan voor verbouw metropole 

In april 2007 wil Corio Retail Nederland BV beginnen met de verbouwing van theater De Metropole (en de voormalige HEMA). Al in 2001 heeft de gemeente het theater verkocht. Corio wil de ruimte van de HEMA en het theater met de winkels aan de Stationstraat en de Metropolestraat veranderen in een Family Centre metoa winkels en horeca. 

Omdat hierdoor meer vierkante meters winkelruimte worden toegevoegd dan het bestemmingsplan toestaat, en omdat de gevel wordt rechtgetrokken, heeft het college ingestemd met de procedure om dit mogelijk te maken. Omdat er geen zwaarwegende bezwaren verwacht worden, is een normale inspraakprocedure achterwege gelaten. De gemeenteraad krijgt binnenkort het voorstel om een voorbereidingsbesluit te nemen en daarna kan de procedure worden doorlopen.  

 

 


2 februari 2007: De ambitie van almere......een drijvende stad....

Vandaag vond er een aardige bijeenkomst - mét een debat - plaats in het Stadhuis Almere met als onderwerp 'een drijvende stad'.  Hoewel het er in eerste instantie uitzag dat de raadzaal te groot was voor deze "ambitie van Almere", bleek er een grote belangstelling te zijn voor dit specifieke onderwerp en de raadzaal was goed gevuld; met architekten, sommigen gespecialiseerd in Privaat Ondernemerschap, en andere belanghebbenden, enkele lokale politici, leden van Verkeer & Waterstaat, de Milieuraad Almere, de organisatie Leven met Water, maar óók waren enkele 'burgers' aanwezig!

Wethouder Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Adri Duivesteijn leidde de bijeenkomst in. Hij ging in op de bouwopgaaf van Almere als 'New-Town' met 60.000 woningen tussen 2010-2030. Daarvan ziet hij graag 30% in PO (Privaat Ondernemerschap) "Wij zitten op opgespoten land, maar eigenlijk op water...met onze voeten in het water....Je kunt niet over 'schaalsprong' praten zonder met deze problematiek rekening te houden. In 2030 zullen er 350.000 inwoners zijn in Almere (in 2007al meer dan 180.000). Het diepste punt van de polder/bodemsanering is Spiegelhout. Er zullen Pilots en experimenten nodig zijn om drijvende woningen (in Almere) te realiseren", aldus Duivesteijn.

 

 

Op bovenstaande foto links: At Kasbergen (PvdA-raadslid) igm ing.Corné Nijburg (Leven met Water), foto midden: koffiepauze met rechtsvoor weth. Adri Duivesteijn, en op rechterfoto: ir.Bob Ronday en ir.Maxim Winkelaar (rondaywinkelaararchitecten) met hun leuke projekt 'Watergaten' (waar zij in 2006 op de Dag van de Architektuur de 1e prijs mee hebben gewonnen).

 

Er kwamen diverse sprekers aan bod: < Jan Bout (foto) (Chairman Royal Haskoning),  

 

Ronald Stive (hoofd Adviesgroep Royal Haskoning), Rutger de Graaf ( TU- Delft), Paul van de Camp (dutch docklands). Twee studenten van de TU-Delft mochten een (extra) presentatie houden over hun werkstuk/ideeen betr. een projekt in Antwerpen, gebaseerd op 'buizenbouw'. 

 

Ronald Stive hield een gedreven betoog over door Haskoning gerealiseerde projekten in het inspirerende Dubai, woonvormen in de vorm van een palm. Om een paar voorbeelden te noemen: Palm Jumeirah (< in 2000); opgespoten en vervolgens slim gebouwd: éérst de golfbreker aanleggen! Met een waterdiepte van 10 meter, getij 1,5 meter, windkracht 7-8 met 1x p/100 jaar een golfslag van 4,5 meter. 

 

 

Ook worden genoemd Palm Jebel Ali  en 'The World', 3 eilanden van 15x11 km. op een kunstmatig rif (op 15 - 20 meter diepte. Gebouwd uit zandkern, afgedekt met diverse grondlagen, de golven worden als het ware in een 3-taps raket gebroken. De wens bestaat voor 300 eilanden! 

 

Dit alles is het Nakheel-projekt en Stive noemt het 'drijvende bouwgrond'.  De kust wordt vergroot van 70 naar 150 km. PO is daar natuurlijk niet te vergelijken met hier, met name de prijzen...

Royal Haskoning laat zich inspireren door Islamitische Kunst! (er is uitgegaan van het grootste tapijt...en dat past in het landschap). 

Rutger de Graaf (TU-Delft, werkt samen met Haskoning in een Delta Competitie Almere) 

Hij heeft het over plannen voor een drijvende snelweg Almere-A'dam.  Op deze manier heb je geen grond nodig én het blijft flexibel. Het zal ongetwijfeld veel toeristen trekken! Dan valt er ook te denken aan een metro langs een drijvende stad. Almere kan hiermee een voorbeeld zijn voor andere Deltagebieden.

 

 

Paul van de Camp (dutch docklands) geeft een presentatie vooral over de technische haalbaarheid. 

 

Er zijn ideeen genoeg, er zijn al diverse uitgevoerd in het buitenland maar ook in Nederland. 

 

Over Arabische woorden, opgebouwd uit drijvende platforms (soort pontons 20x30 meter) vormen Arabische spreuken.

 

Na alle presentaties, gelardeerd met foto's op het grote scherm, volgt de discussie met de aanwezigen. Kun je hier wel wonen"Wat is de menselijke maat? Gaan we het water gebruiken als openbare ruimte? Hoe zit het met de ondergrondse mobiliteit, de veiligheid, de bereikbaarheid? Moet dat persé buitendijks, kan dat niet beter op de bestaande binnenmeren? 

 

Er moet anders gedacht worden als het over drijvende woningen, of een wijk, of een komplete stad gaat. Woonboten liggen nog verankerd aan de wal, altijd voeten op vaste grond. Met wonen op het water, zal de bootverbinding of andersoortig belangrijker zijn, maar dat is een kwestie van omschakelen in het denken. En...je hebt bestuurders met lef nodig!!!

Drijvend wonen: andere manier van funderen, je kunt niet heien. Er zijn experimenten nodig om die uit te werken. Vervolgens ook groeperingen die daarin geinteresseerd zijn. En tenslotte mensen die in andere concepten kunnen denken

 

Volgens Duivesteijn (die de bijeenkomst ook weer afsluit) moeten er zeker 1000 drijvende woningen komen, ook betaalbare, in diverse prijsklassen. Ook nuttig voor de waterberging, die met name in de toekomst, van groot belang zal zijn.

 

Van links naar rechts: Jan Bout, Adri Duivesteijn, Ronald Stive en prof.dr.Wim de Ridder (Paul van Camp ontbreekt helaas op deze foto)


31 januari 2007: bouw nieuwe bieb-stad weer stilgelegd

De gemeente heeft, als opdrachtgever van het gebouw, opnieuw de bouw van de nieuwe bibliotheek in het Stadshart van Almere stilgelegd.

 De aannemer heeft  konstrukties aangebracht en in uitvoering genomen waar geen goedkeuring voor is gegeven en waar in enkele gevallen geen informatie over is verstrekt. Bovendien heeft de aannemer nog steeds niet alle tekeningen en berekeningen geleverd die waren toegezegd bij het opheffen van de vorige bouwstop in september 2006 (de bouw werd stilgelegd eind maart 2006.

 

De nieuwe bibliotheek in aanbouw in het stadshart, zou centraal staan bij de Architektuurdag 2006 maar kreeg te kampen met bouwvertraging(en). Gevreesd werd door de gemeentelijke bouwtechnici dat er teveel spanning zou ontstaan in de draagvloer (van het gebogen maaiveld) en er dienden maatregelen getroffen te worden ter ondersteuning. Bouwer Heijmans en de gemeente Almere gingen daarover in de clinch, Heijmans moest deugdelijke nieuwe tekeningen leveren (wat ook weer (te) lang duurde (oa doordat ze niet volledig waren) maar uiteindelijk werd men het eindelijk eens en werd de bouwstop opgeheven in september 2006. 

 


 29 januari 2007: 9e Europan voor jonge architekten van start

Op 29 januari 2007 start de 9e editie van de tweejaarlijkse Europese prijsvraag voor architekten onder de 40 jaar Europan. In een samenwerkings- verband van gemiddeld 20 landen organiseert Europan om de twee jaar een prijsvraag op het gebied van architectuur en stedenbouw. Europan nodigt jonge architeken uit heel (geografisch) Europa uit oplossingen aan te dragen voor reële lokaties, die beschikbaar worden gesteld door opdrachtgevers en gemeenten.  

Lokaties: Europan Nederland heeft vier interessante locaties gevonden in Almere, Amsterdam, Groningen en in Nijmegen. Elke loktie kent een studiegebied, waarvoor een stedenbouwkundige visie wordt gevraagd, en een plangebied dat nader architekonisch dient te worden uitgewerkt.   
 
ALMERE - Almere Poort, IJmeerkwartier      Het studie- en plangebied bevinden zich in de Pampushout, een bosgebied ten noorden van de nieuw te ontwikkelen wijken Columbuskwartier en Homeruskwartier in Almere Poort. Centraal staat de vraag op welke wijze het bos kan worden ingezet om iets toe te voegen aan de gangbare verkavelingen van laagbouw met voor- en achtertuin en strikte scheiding tussen openbaar en privé. Het plangebied, in het uiterste westen van het studiegebied, grenst tevens aan het IJmeer en vormt de beëindiging van de kustontwikkeling die daar is voorzien. Een programma van woningen in diverse categorieën, gecombineerd met commerciële en publieke functies.
 
Informatiemarkt   Op zaterdag 10 februari 2007 viert Europan Nederland de start van Europan 9 traditiegetrouw met een informatiemarkt voor potentiële deelnemers en andere geïnteresseerden. Het doel van deze dag is het informeren van de bezoekers over de Nederlandse prijsvraaglocaties. Gedurende de dag geven vertegenwoordigers van de locaties presentaties en zijn zij in informatiestands beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Daarnaast vindt er een lezing plaats door een voormalig Europan-winnaar en wordt het thema van Europan 9 ''European Urbanity, Sustainable City and New Public Spaces' besproken. De informatiemarkt start om 10.30 uur en vindt plaats  in het Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25 te Rotterdam.

 

Waarom een Europan-loKATIE? Een belangrijk moment tijdens deze dag is het rondetafelgesprek met de vertegenwoordigers van de Nederlandse lokaties en aansluitend daarop de ondertekening van de overeenkomst en de intentieverklaring. Hiermee verbinden de lokaties zich aan de doelstelling van Europan om de winnende architekten een realisatieopdracht te geven. Direkeur van Architektuur Lokaal Cilly Jansen en Europan-bestuurslid en Europan 2-winnaar Pierre Gautier zullen de stadsbestuurders en de direteuren van de opdrachtgevers van de Nederlandse Europan 9-locaties tijdens het rondetafelgesprek bevragen op hun motieven, verwachtingen en intenties omtrent deelname aan Europan.

 

Voor de lokatie Almere Poort, IJmeerkwartier in Almere zullen  Adri Duivesteijn, wethouder ruimtelijke ordening gemeente Almere, en  P. Engelsman, direkteur (sinds januari 2006) van projektorganisatie Almere Poort van de gemeente Almere, de overeenkomst met Europan ondertekenen.

 

 

 


24 januari 2007: nieuwe exploitant popzaal

Er is (na 1 1/2 jaar) een nieuwe exploitant voor de Popzaal Almere, die onder de vlag ‘Nox fervida’ vanaf 1 maart 2007 van start gaat, voornamelijk als discotheek (en divers entertainment)

De naam 'Nox fervida' is Latijn voor ‘hete nacht’. Een toepasselijke titel omdat de meeste aktiviteiten 's avonds en 's nachts zullen plaatsvinden en een spannend karakter zullen hebben.  

Nox fervida is niet verantwoordelijk voor de programmering van culturele aktiviteiten, maar stelt de popzaal tegen kostprijs beschikbaar voor de uitvoering van culturele aktiviteiten, maximaal 40 per jaar. De disco is open van 22.00-04.00 uur en de entree is 5 á 10 euro.

Adviesbureau Berenschot heeft het ondernemingsplan beoordeeld. Het bureau kwam tot de conclusie dat het ondernemingsplan solide in elkaar zit. De programmering getuigt van realiteitszin en Nox fervida zal vanaf de start op eigen kracht aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen. De exploitanten zijn de Almeerder Walter Kuiper en Jack Henneken, van discotheek 'Locomotion' in Zoetermeer. Zij willen de popzaal nog 'modern aankleden' vóór de opening.....dat is ook wel nodig omdat de hele popzaal na het failissement (al na 3 maanden!) volkomen geript werd.

De Horecaruimte, die (beneden) aan de popzaal is gekoppeld, wordt niet verhuurd aan Nox Fervida. 

Voor deze ruimte wordt nog een exploitant gezocht!

 


dinsdag 23 januari 2007:  CASLa-filmavond "city of Lost children"  

Centrum voor Architektuur, Stedenbouw en Landschap Almere

In de serie CASLa-filmavonden is het na 'Metropolis' van Fritz Lang dinsdag 23 januari de beurt aan 'City of Lost Children' (1995) , een rolprent van de regisseurs Jean Pierre Jeunet en Marc Caro. De loktie is Cinescope aan de Schrijverstraat 2 in Almere-Stad. Het begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

De inhoud van deze Franse comedy, avonturen- en sf-film van 112 minuten is bizar. De geschifte geleerde Krank steelt (dromen van) kinderen omdat hij zelf niet meer kan dromen. Hij ontvoert ook het broertje van de supersterke voormalige walvisvaarder One. Deze wordt geholpen door een klein meisje (Miette) en komt zijn broertje te hulp. Er is gewerkt met bijzonder mooie decorstukken, wat de link legt met architectuur. Zo is er een heel eigen wereld gecreëerd. Een beetje zoals in een fantasy computerspel. 

Wie de inleiding verzorgt, is op dit moment nog onbekend. Entree kost 5 euro (reserveren is niet mogelijk) 


19 januari 2007:  Geen reklame-uitstallingen in het Stadshart !  

Het college heeft de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld, waarin wordt geregeld wat winkeliers in het Stadshart op straat mogen doen als het gaat om uitstallingen, standplaatsen, reklame, klapborden op de stoep, terrassen etc.  

De ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door datgene wat je op straat ziet: de gevels en de openbare ruimte. Vanuit de stuurgroep Centrum-management waarin de Vastgoed-eigenaren, Horeca Grote Markt, Ondernemersvereniging Stadshart Almere en de Gemeente zijn vertegenwoordigd, kwamen steeds meer geluiden dat het beeld vanuit het oogpunt van de bezoeker aan het Stadshart als rommelig wordt ervaren. Vooral de uitstallingen van reklame vindt men hinderlijk.  

De nota bestaat uit twee delen

Deel 1 behandelt het gebruik van de openbare ruimte; is door het College vastgesteld en gaat nu met de individuele winkeliers besproken worden.

Deel 2 bevat de richtlijnen voor buitenreklame;  daar is mee ingestemd door het College zodat er nu een inspraakprocedure kan komen voordat het wordt vastgesteld door de gemeenteraad..  

Voor de openbare ruimte is het centrum opgedeeld in een drukke en een wat minder drukke route. De Stationsstraat en de meeste straten in het nieuwe deel behoren tot het drukke gebied. Een winkelier mag daar nog 2 elementen uitstallen en dat moet binnen 50 cm van de gevel. Stoep- of klapborden zijn niet toegestaan evenals speeltoestellen en commerciële vlaggen. Terrassen mogen alleen uitgezet worden op pleinen.

 In de wat minder drukke route mogen winkeliers tot 1,50 m uit de gevel uitstallen. Binnen die 1,5 meter mag ook één stoepbord en een speeltoestel worden geplaatst. Ook hier zijn commerciële vlaggen niet toegestaan. Net als in het handboek gevelreklame is van iedere straat een beeld vastgelegd hoe het moet worden en wat wel en wat niet is toegestaan.


16 januari 2007: definitieve tarieven OZB en RRB naar gemeenteraad

Zoals eerder bekend gemaakt zijn er bij de Tarievennota 2007 voor de onroerende zaakbelasting en de belasting op de roerende woon- en bedrijfsruimten voorlopige tarieven vastgesteld in verband met het feit dat op dat moment de herwaardering nog niet volledig was afgerond. Inmiddels is de herwaardering zo goed als afgerond en is een betrouwbaar stijgingspercentage berekend. Gebleken is dat de waardestijging ten opzichte van de vorige waardepeildatum, namelijk 1 januari 2003, voor woningen 4,3% bedraagt en voor niet-woningen 3,4%

Voor de vaststelling van de OZB tarieven en de tarieven roerende ruimten wordt de weegschaalmethode toegepast, waarbij de tarieven worden verlaagd, met het percentage waarmee de waarde van de onroerende zaken stijgt, zodat de totale opbrengst onroerende zaakbelastingen voor de gemeente gelijk blijft. Derhalve zal het college de raad nu voorstellen om de definitieve tarieven 2007 voor de OZB en roerende ruimten als volgt vast te stellen: 

• Eigenaren woningen: € 2,78     • Eigenaren niet-woningen: € 5,04     • Gebruikers niet- woningen:  € 4,05  


13 en 20 januari 2007:  infobijeenkomsten kavels in Noorderplassen west en Stripheldenbuurt

Bent u ook geïnteresseerd in het bouwen van een eigen huis? Almere gaat dit de komende jaren op grote schaal mogelijk maken. Daartoe heeft wethouder Duivesteijn op 20 december jl. het programma Ik bouw mijn huis in Almere bekend gemaakt. Op dit moment zijn kavels te koop in  Noorderplassen West (104 kavels) en de Stipheldenbuurt (55 kavels). Alle info Woonmarkt in het Stadhuis en via internet www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl

Infobijeenkomsten  zaterdag 13 januari en zaterdag 20 januari zijn er in het Stadhuis een aantal informatiebijeenkomsten.  

Het aantal personen dat zich per bijeenkomst kan aanmelden is beperkt. Op zaterdag 13 januari zijn de bijeenkomsten bijna vol. Meld u dus zo snel mogelijk aan. Dat kan via woonmarkt@almere.nl of  036 533 8383 of persoonlijk bij de Kavelwinkel, in de Woonmarkt.  U hoort dan meteen of er nog plaats is op het door u gekozen tijdstip. U kunt nu nog kiezen uit de volgende tijdstippen:

Zaterdag 13 januari 12.00 uur en 14.00 uur     of     Zaterdag 20 januari 10.00 uur, 12.00 uur en 14.00 uur  

 

NB De eerste bijeenkomst was al druk bezocht (zie foto in Filmzaal Stadhuis)

Vermeld svp uw e-mailadres en telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken. De bijeenkomsten duren ongeveer 1 - 1 ½ uur en het bijwonen ervan is gratis. 


8 januari 2007: Hotel Almere , na nieuwe eigenaar, eindelijk exploitant ?

Het hotel in het Stadshart dat al vanaf de oplevering leeg staat (logisch...géén lift en géén restaurant...en dat op een A-lokatie) heeft eindelijk een eigenaar gevonden: projektontwikkelaar Memid Investments BV (Wilnis). Een exploitant schijnt ook gevonden te zijn maar wie dat is, werd niet bekendgemaakt. Het bedrijf wil het hotel uitbouwen, uitbreiden met zalen voor congressen en symposia, wellicht ook met een restaurant (?)

 

De prachtige lobby van het hotel is bekleed met messing platen die al meteen na montage eraf gestolen werden! Vervolgens zijn de nieuwe platen stevig verlijmd en vernageld aangebracht tegen vandalen. Desondanks zijn er diverse raampartijen, bekleed met kunststof-materialen, vernield in de loop van de twee jaar leegstand. CASLa (het Architektuurcentrum) heeft diverse malen gebruik gemaakt van zowel de lobby (een prima ruimte voor aktiviteiten!) en onder het Hotel Almere omdat dit omringd is door palen.