ZO(OI)ENZO  2007

tekst en foto's: greta verduin                                                                                                             nog niet klaar


7 november 2007: Brussen ontvangen delegatie uit België
Studenten uit Hasselt maken kennis met Almere

Woensdag 7 november ontving het bestuur van Stichting Brussen Flevoland 4 studenten uit het Belgisch-Limburgse Hasselt. De 4 laatstejaars- studenten Aline Stevens, Vincent Fernandez, Björn Krouwel en Seppe Siborgs studeren orthopedagogie aan de Katholieke Hogeschool Limburg.  

“Ik ben Björn Krouwel en laatstejaars student orthopedagogie in België. Voor ons eindwerk moet ik samen met nog drie andere klasgenoten een project rond brussen organiseren. Omdat wij ook in het buitenland moeten kijken hoe de brussenwerking hier verloopt, wilden wij op zoek gaan naar brussenwerkingen in Nederland. Via het internet ben ik dan bij jullie organisatie terecht gekomen en heb gezien dat jullie ook veel voor Brussen organiseren,” zo begon de mail die de Almeerse stichting 12 oktober jl. ontving. Deze week was het viertal op rondreis in Nederland en werd een afspraak gemaakt. Bestuur en studenten ontmoeten elkaar op het Almere CS waarna de buitenlandse gasten werden meegenomen naar, hoe kan het ook anders, Tante Truus aan de Grote Markt. Dit projekt om mensen met een verstandelijke beperking naar regulier werk te begeleiden viel goed in de smaak bij de studenten.  

Na een korte kennismakingsronde kwamen we te weten dat de studenten in opdracht van een organisatie bezig waren om een Brussen-aktiviteit op te starten. Hiervoor waren ze een onderzoek gestart naar soortgelijke initiatieven in Nederland. Ons land blijkt op dit gebied veel verder te zijn dan België. Na een geanimeerd gesprek, waarbij de bestuursleden vernamen dat het begrip Brus in België nog een taboe blijkt te zijn en de studenten veel aantekeningen maakten van het relaas van onze twee bestuursleden én Brussen Geertruida Gehrels en Thomas Struik werden de gasten uitgenodigd een korte rondwandeling door het Stadshart te maken. Met verbazing keken de studenten in het Stadshart rond. Ze waren duidelijk onder de indruk van de grootte en het aanbod. Dat bleek wel toen ze tijdens het afscheid aangaven nog even op eigen gelegenheid het Stadshart te gaan bezoeken. Verdere samenwerking zal voorlopig via mail plaatsvinden. Stichting Brussen Flevoland sluit niet uit dat een tegenbezoek aan Hasselt tot de mogelijkheden behoort.


 

Weekend 27/28 oktober 2007  gaat de Wintertijd in!

           
 In 1977 is in Nederland de zomertijd ingesteld: dan gaat de klok een uur vooruit.  Bij wintertijd: gaat hij een uur terug. In 1996 is vastgesteld dat de zomertijd begint op de laatste zondag van maart en de wintertijd ingaat op de laatste zondag van oktober. (plaatje Kennisnet)

Om 03.00 uur zomertijd wordt de klok dus teruggedraaid naar 02.00 uur wintertijd, uurtje langer slapen dus ;- )


zaterdag 27 oktober 2007: Nacht van de Nacht op Stadslandgoed de Kemphaan

Op Stadslandgoed de Kemphaan vinden tussen 19.00 uur en 23.00 uur diverse culturele en natuur- aktiviteiten plaats waar men 'de nacht' in al zijn facetten kan beleven. Voor deze avond speciaal schaars- -maar sfeervol verlicht, is er een speciale nachtwandelroute waarbij theater- en kunstacts te beleven zijn: Drums and Barrels met wervelend water sluiten de wandeling af.  Toegang gratis.  

Aktiviteiten in het donker Rondom het hoofdgebouw kunnen kinderen tot 19.45 uur (€ 5,- voor pompoen inkl. kindveilig mesje) van pompoenen een lampion maken, met de boswachters nachtdieren zoeken. Koeien kijken in de nacht doe je in de stal en alles over heksen hoor en zie je in de Landgoedwinkel, die deze avond sfeervol is verlicht. Op deze avond (in de nacht dat de wintertijd weer ingaat) vragen we aandacht voor donkere nachten en de schoonheid van de sterren. Voor alle info:  www.kemphaan.nl 

Op verkenning door het donkere bos Neem een zaklamp mee op deze spannende belevingstocht door het donkere bos. Slechts een paar lichtjes wijzen de weg over het pad die vanaf het Eksternest begint. Op verschillende plekken onderweg komt u verrassende dingen en personages tegen in het donker: goochelaar Nico de Klicoman, een modern sprookje van Esperanza. Aan het einde wacht een muzikale verrassing. Muziek van wervelend water van Drums and Barrels. Sferische geluiden, verrassende vondsten, spetterende ritmes: alles kan met water.  

Luisteren naar verhalen in het donker In de schaapskooi vertellen de vertellers van de Almeerse Vertelkring verhalen en sprookjes.


10 oktober 2007: China business center in almere

Woensdag 10 oktober 2007 opent gedeputeerde Economische Zaken, Andries Greiner , het China Business Center aan de Manuscriptweg 32 te Almere.  De Provincie Flevoland heeft al enige jaren een economische relatie met de Chinese provincie Zhejiang. China is ‘booming’, de Chinese economie groeit explosief. Voor Nederlandse ondernemers is het nú tijd om een graantje mee te pikken.  Het China Busisness Center biedt Flevolandse ondernemers de mogelijkheid makkelijker zaken te doen met China. Van 13 tot en met 20 oktober 2007 organiseert de stichting China Business Center een handels- en bestuurlijke missie naar o.a. de hoofdstad Hangzhou van de provincie Zhejiang. Daar zal het European Business Center eveneens door gedeputeerde Andries Greiner worden geopend. Dit staat gepland voor 16 oktober 2007 Andries Greiner is blij met het initiatief: “Bedrijven die internationaal actief zijn doen het gemiddeld beter dan bedrijven die dat niet doen. China is niet meer te negeren als economische macht. Door nu zowel in China als in Flevoland deze desk voor ondernemers te openen wordt het gemakkelijker met elkaar zaken te doen. Ik heb de verwachting dat we via het European Business Center in staat zullen zijn Chinese investeringen naar Flevoland te halen. Dit levert niet alleen extra directe maar ook indirecte werkgelegenheid op. Ook daar is het om te doen. Nederland maar ook Flevoland heeft de Chinezen veel te bieden, niet alleen als ‘gateway to Europe’ in logistieke zin maar ook door de creatieve industrie. Nederland wordt gezien als een topland voor de ontwikkeling van reclame en vormgeving. Flevoland kan hierin een rol van betekenis gaan spelen,” aldus gedeputeerde Greiner.


6 oktober 2007: brussen op overlevingstocht

www.brussenflevoland    www.brussenalmere.nl   info@brussenflevoland.nl 

Jaarlijkse Brussendag in het teken van lotgenotenkontakt

Zaterdag 6 oktober gaan 32 Brussen op survivaltocht. Dit uitje wordt mogelijk gemaakt door de onlangs gestarte Stichting Brussen Flevoland. In het dagelijks leven hebben Brussen (broertjes en zussen van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking), te maken met situaties die klasgenoten en vrienden niet kennen. Onbegrip en het gevoel vaak alleen te staan komt bij Brussen dan meer voor dan bij leeftijdgenoten. Al geruime tijd worden in Almere onder de noemer Brussen Almere dan ook twee keer per jaar dagen georganiseerd voor deze broers en zussen. Na de start van Stichting Brussen Flevoland, een initiatief van twee Almeerse Brussen, zijn de aktiviteiten van Brussen Almere in goed overleg overgenomen van Stichting ABRI. De Brussendag van 6 oktober is de eerste die door Stichting Brussen Flevoland wordt georganiseerd.  

De survivaltocht wordt gehouden op het terrein van Sport Event Consultancy (S.E.C.) aan de Verlaatweg 2 te Almere.  Onder toezicht van professionele SEC medewerkers zullen de 32 Brussen tussen 10:30 en 13:30 uur de modder ingaan en proberen de survivaltocht te “overleven”.

 


3 oktober 2007: Hollandse Brug-files ontwijken op internet

Vanaf begin deze week kunnen inwoners en bedrijven in Almere en Flevoland terecht op de internetpagina www.almere.nl/hollandsebrug  

De gemeente Almere doet er alles aan om inwoners en bedrijven in Almere te voorzien van alle belangrijke informatie over de Hollandse Brug en de bereikbaarheid van de regio. De pagina omvat informatie voor automobilisten, vrachtwagenchauffeurs, (brom-)fietsers en scheepvaart over de actuele werkzaamheden aan de Hollandse Brug (de planning, de uitvoering), de bereikbaarheid van Almere en regio, en de verschillende vervoersalternatieven. 
De pagina is een initiatief van de gemeente Almere, als reaktie op de vele vragen van inwoners en bedrijven over de bereikbaarheid van Almere. De inhoud van de pagina kwam tot stand ism met Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen, wo belangenorganisaties.

Banner Hollandse Brug?
www.almere.nl/hollandsebrug wordt aangeboden als banner aan bedrijven, belangenorganisaties en anderen. De banner is een directe link naar de betreffende internetpagina, die valt onder www.almere.nl  Behalve aktuele informatie linkt de portal door naar  relevante websites van de betrokken partijen. 


dierenasiel almere zoekt collectanten voor nov. 2007!

Het Dierenasiel Almere zoekt collectanten voor november a.s. Het Dierenasiel heeft overvol gezeten tijdens de zomerperiode, met name met gedumpte dieren (die toch allemaal opgenomen moeten worden, al betaalt de gemeente Almere maar een gedeelte van de -verplichte- opvang). Vervolgens doet het asiel zijn uiterste best om de dieren aan een nieuw baasje en een nieuw huis te helpen. Ook de medische en voedselverzorging kosten veel geld. Vandaar dat er in november a.s. gecollecteerd gaat worden in Almere.....maar daar kan men nog vrijwilligers voor gebruiken!

Graag aanmelden bij het Dierenasiel aan de Groene Kadeweg 24 of mail almere@dierenasiel.net of bel 0900-20.20.330 (0,25 ct p/m)


30 juni 2007: info over (ook je eigen) bomen

Zaterdag 30 juni 2007 van 10.00 tot 17.00 uur op Stadslandgoed de Kemphaan "Bos & Hout-festival". De gemeente Almere is ook aanwezig met een Stand waar u allerlei informatie kunt krijgen over bomen, niet alleen in Almere, maar ook over de boom in je eigen tuin. Toegang gratis.  

‘Wijker, blijver of waardevolle boom’? Bij de stand van de gemeente Almere kunnen ze uitleggen wat daarmee wordt bedoeld. Ook op welke manier de bomen in de gemeente worden onderhouden en wanneer dit gebeurt. Een vraag over je eigen boom?  Neem een takje met bladeren of een foto van de boom mee en vraag het de bomendokter.  

Boom winnen?  Raad de soort boom en win ‘m! De boom wordt dan in het najaar in de voortuin van de winnaar geplant (die 'm verder zelf mag verzorgen). Tijdens het Bos & Hout Festival zijn er wedstrijdformulieren.

 

Organisatie: Staatsbosbeheer het Bos & Hout Festival


30 juni 2007: overeenkomst gemeente Almere – Staatbosbeheer

Opening duurzame voetgangersbrug als symbool tijdens Bos & Houtfestival door Zwier van Olst

Op 30 juni 2007 wordt tijdens het Bos en Houtfestival gevierd dat de gemeente Almere en Staatsbosbeheer het eens zijn geworden over de verkoop van ruim 93 hectare grond van Staatsbosbeheer aan de gemeente. Het gaat om bosgrond op plaatsen waar de gemeente verstedelijking wil, zoals Almere Poort, -Buiten en –Hout, en de uitvoering van bos- en natuur- compensatie die het gevolg zijn van de verstedelijking. De opbrengsten van de verkoop besteedt Staatsbos- beheer aan groenontwikkeling in en om Almere, zowel in bestaand groen als in aankoop van nieuwe gronden. Het grootste deel van de investeringen gaat naar de versnelde aanleg van Oostvaarderswold als groen-blauwe verbindingszone dwars door de polder. Het verlies van groen op de ene plaats wordt zodoende ruimschoots goedgemaakt door nieuwe groengebieden elders. Een kwart van het geld wordt besteed aan het aantrekkelijker maken van bestaande groene gebieden in Almere. Dankzij deze overeenkomst kan Almere verder verstedelijken en is er bovendien duidelijkheid gekomen over de toekomst van een groot aantal bos- en natuurgebieden in zuidelijk Flevoland. Dankzij deze overeenkomst wordt een nieuwe voetgangersbrug geopend die de Kemphaan verbindt met het achterliggende bosgedeelte. Als symbool voor de brug die straks Almere met het Oostvaarderswold verbindt én als symbool voor extra investeringen in bestaande gebieden die het voor de Almeerders aantrekkelijker moet maken.  Een bijzondere brug want hij is gemaakt van inlands hout via een bijzondere technische konstruktie én tot stand gekomen in een bijzondere samenwerking met vele partijen. 

Zwier van Olst, (hoofd Dienstverlening Staatsbosbeheer), opent de brug. Weth. Adri Duivesteijn (onder voorbehoud) gaat igm adjunkt-direkteur Nel Sangers (Staatbosbeheer)  over het belang en de mogelijkheden van de overeenkomst, olv Herman Wierenga ( LNV West)  

 

 


21 april 2007: Natuur & milieu flevoland vaart 'zuinig op ruimte'

 

Natuur en Milieu Flevoland heeft ieder die dat wilde, uitgenodigd mee te varen (in het kader van de landelijke campagne ‘Zuinig op Ruimte’)om via een boottocht de ruimte op het IJmeer te beleven. Bekende Nederlanders spreken een ode uit op het IJmeer en de Waterdichter Zuiderzeeland Niels Blomberg, droeg zijn gedicht voor.

Het verdwijnen van de open ruimte leeft bij het publiek, de maatschappelijke organisaties, de projektontwikkelaars en het bedrijfsleven. Het IJmeer is zo’n ruimte met zijn eigen specifieke kenmerken van openheid, rust en stilte, van recreatie tot natuurbeleving. De Zuinig op Ruimtedag, in Flevoland en Noord- Holland, staat dan ook in het teken van de beleving van het IJmeer. Zowel uit Noord-Holland als uit Flevoland vertrekt een schip voor een gratis beleving van de ruimte. (foto's aangeleverd)

De Moby King stak van wal om 13.30 uur met stralende zon,  op weg naar Pampus. Tijdens de tocht brengen diverse bekende personen een ode uit op het IJmeer. Midden op het IJmeer vond een veiling met debat plaats over de unieke waarden van het IJmeer. Landelijk en provinciaal betrokken bestuurders en politici konden hun bod uitbrengen en met elkaar in debat gaan. Afsluitend een hapje, drankje, dansje en genieten van het IJmeer tot 17.00 uur en weer terug in Haven. Natuurlijk was Klaas Wilting van de partij evenals Mario Kramer, en veel andere bekenden 

www.natuurenmilieuflevoland.nl


 

30+31 maart 2007: voedselbank almere houdt paasaktie!

Het Voedselloket Almere (VLA), de Almeerse Voedselbank, houdt vrijdag 30 en zaterdag 31 maart een Paasaktie voor mensen die het financieel slecht hebben. Op deze 2 dagen wordt Almeerders bij 9 supermarkten gevraagd iets extra´s te kopen voor hun medemens. Dat artikel kunnen ze, nadat dit afgerekend is, afgeven bij vrijwilligers van VLA. Die zorgen ervoor dat de produken terecht komen bij mensen die ze nodig hebben.

VLA heeft dit soort akties eerder gehouden, rond de kerstdagen, en dat was een groot sukses. Het Voedselloket hoopt, zo vlak voor de Paasdagen, op eenzelfde resultaat. Bij de supermarkten krijgen klanten een folder overhandigd van de VLA-vrijwilligers. Daarop staan die artikelen vermeld die het meest nodig zijn. VLA zorgt er momenteel voor dat om de twee weken een voedselpakket bij 150 gezinnen wordt gebracht. Er zijn plannen om elke week een pakket te gaan bezorgen bij deze doelgroep.

Kort geleden is voorts op de Binnenhof 124, als aanvulling op de voedselpakketten, een verdeelpunt geopend waar mensen op donderdag tussen 10 en 12 uur kleding en speelgoed kunnen krijgen. Zij dienen daarvoor wel een verklaring van een hulpverleningsinstantie mee te nemen. Almeerders die nog goede kleding willen brengen op dit adres, kunnen iedere dinsdag tussen 10 en 12 uur op de Binnenhof 124 terecht. Info Wally Stahlberg  tel. 06-2215.0970

 


8 maart 2007: internationale vrouwendag in het stadhuis almere

 

 

13.00 - 17.00 uur Bazaar in de Burgerzaal van het stadhuis met o.a.: sieraden, stichting Parkhuys, patisserie, vilt, Gedichtenboek, Tunesisch aardewerk, Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen, therapeuten, Bibliotheek, hoofdtooien vouwen, textiel en workshops, kralenstokken en kettingen van stichting SamenWerk, van alles uit India, Handycrafts, kleur-, kleding- en make-upadviezen, kleding/schoenen en tassen, taart, kruiden, gordijnen en raamdecoraties en nog veel meer.

14.30 - 15.30 uur twee workshops: - Kamer van Koophandel: basiskennis voor starters en - FNV-vrouwen: collectief aan de slag, de Buurtmaatschap.

Politieke Markt 19.00 - 21.00 uur in de Blauwe kamer, stadhuis  - startende onderneemsters in gesprek met de politiek - het glazen plafond  - raadswerk werkbaar maken en houden.

21.15 uur Uitreiking Emancipatieprijs 2007 in de Raadzaal


5 februari 2007: Prijsvraag "ommetjes"

Prijzen van tien- en dertigduizend euro!

Wie ideeën heeft voor een nieuw wandelpad in Flevoland, kan tot 1 maart 2007 een plan indienen bij Landschapsbeheer Flevoland voor de Ommetjes-prijsvraag. Het beste plan komt in aanmerking voor de provinciale prijs van 10.000 euro of mogelijk zelfs voor de landelijke prijs van 30.000 euro!  

De prijsvraag ‘Win je eigen ommetje’ is uitgeschreven door de 12 provinciale Landschapsbeheerorganisaties waaronder Landschapsbeheer Flevoland. Met deze prijsvraag wil men mensen inspireren tot het bedenken van korte wandelroutes, dicht bij huis. Ommetjes zijn kleine wandelingen van ongeveer een uur, met een afstand van drie tot zeven kilometer. Doel in Flevoland is het bereikbaar en beleefbaar maken van het 'platteland', bijvoorbeeld  een ‘rondje dorp’, of een korte wandeling dicht bij huis om het (agrarische) buitengebied te kunnen beleven. Landschapsbeheer Flevoland wil het winnende ommetje deel laten uitmaken van het ‘Op de kuierlatten’-netwerk.  

Iedereen met een goed idee voor een ommetje kan meedoen aan de prijsvraag: particulier of bedrijf, individu of groep. De prijsvraag is met name interessant voor (historische) verenigingen, dorpsbelangen, agrarische natuurverenigingen en wandelverenigingen. De deelnamebrochure voor de prijsvraag kan aangevraagd worden bij Landschapsbeheer Nederland , telefoon (030) 2345010 of via  www.landschapsbeheer.nl (daar staat ook een inspirerende en nuttige handleiding ‘Ommetjes, realiseren van wandelpaden in het buitengebied) ’. Uitgewerkte ideeën kunnen tot 1 maart 2007 worden ingediend bij Landschapsbeheer Flevoland.  

De Flevolandse winnaar wordt op 22 maart bekendgemaakt door een jury die bestaat uit Wubbo de Raad (gedeputeerde van de provincie Flevoland), Sietske van Oogen (voorzitter Landschapsbeheer Flevoland ), Sialto Eskes (voorzitter PR-team ‘Op de kuierlatten’), Rinkje Tromp (directeur Flevoland promotie) en Rob Gremme (ANWB). Uit alle provinciale winnaars wordt de landelijke winnaar gekozen. Deze wordt op 5 april bekend gemaakt.  

De prijzen zijn bedoeld om - samen met de provinciale Landschapsbeheerorganisatie - het plan tot uitvoering te brengen. Zo is Nederland straks twaalf wandelpaden rijker. De ommetjes-prijsvraag wordt volledig betaald door de Nationale Postcode Loterij.

 


 25 januari 2007: gemeente laks.....maar platform alert!  

 

Om de veiligheid op de Vrijheidsdreef te verhogen werden er in 2006 op diverse plaatsen rotondes aangelegd. Hiervoor werden de nodige uitvalswegen, zoals de Frans Hals- en de Rembrandtweg afgesloten. De nodige afzettingen en verkeersborden maakten de automobilist attent op deze tijdelijke situatie. Maar tijdelijk blijkt een ruim begrip in Almere. Hoewel de rotondes en kruisingen sinds medio september 2006 zijn opengesteld en de verkeersmaatregelen zijn opgeheven, bleef er op de Rembrandtweg richting Vrijheidsdreef ter hoogte van de Jan van Eijckstraat een verkeersbord staan. Het betrof het verbodsbord "Verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder".  

Vanaf september 2006 liep iedere verkeersdeelnemer die via de Rembrandtweg de wijk verliet dus het risico op de bon te worden geslingerd. Formeel had de politie daar het recht toe, of dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is niet bekend.

Om aan deze vreemde situatie een einde te maken hebben zowel het bewonersplatform Tussen de Vaarten alsmede de wijkagent meerdere keren bij instanties op gewezen. Maar ambtelijke molens in Almere draaien langzaam, héél langzaam. 

Nadat op 25 januari, zo'n 3 ½ maand na de oplevering van de rotondes het verbodsbord er nóg stond, besloten platform en wijkagent dan maar zelf in te grijpen. Met vereende krachten werd het bord losgeschroefd en afgevoerd naar het Stadsdeelkantoor. En zo kwam er een einde aan een wel heel vreemde verkeerssituatie. Wijkbewoners kunnen weer opgelucht, zonder het risico van een bon, hun wijk verlaten.

< foto: Henk Struik

 


24 januari 2007: gratis boekje over duurzaam ondernemen

Provincie vestigt aandacht op duurzaam ondernemen

In het boekje ‘Flevoland onderneemt, nu èn morgen’ vertellen 12 suksesvolle Flevolandse ondernemers hoe zij, in geheel verschillende bedrijfs- takken, succesvol ondernemen én tegelijk oog hebben voor mens en milieu. 

Het boekje is  een initiatief van de Provincie Flevoland. Doel is andere ondernemers te inspireren tot een duurzame manier van produceren en dienstverlening.   Het boekje is op het provinciehuis in ontvangst genomen door de verantwoordelijke gedeputeerden Andries Greiner (economische zaken) en Laura Bouwmeester (milieu) en vervolgens overhandigd aan de vertegenwoordigers van de betrokken bedrijven.  

Het boekje is gratis te bestellen via de website www.mvoflevoland.nl  

Op de foto van l naar r: 1,2 Maatschap van Nieuwenhuyzen Biddinghuizen, Adri en Carla van Nieuwenhuyzen; 3  Weber Etiketten Almere, Peter Bogers; 4,5 Betonmortelcentrale Flevoland Lelystad, Bea Maassen, Jan van de Vlekkert; 6  Schaap Shipcare Lelystad, Liesbeth Schaap; 7 Ruud van Schie B.B. Ens, Annelies van Schie; 8 Provincie Flevoland, Andries Greiner, gedeputeerde ez; 9 Provincie Flevoland, Laura Bouwmeester, gedeputeerde milieu; 10 Moes Bouwbedrijf West B.V. Almere, Co Teunis; 11 Prota Project- ontwikkeling B.V Urk, Jaap Taal; 12  Moes Bouwbedrijf West B.V. Almere, Ed de Moor; 13  Prota Projectontwikkeling B.V Urk, Maarten Taal

Eind 2007 komt er een vervolg op het boekje. In de volgende editie wordt andere (duurzame) ondernemers de kans geboden hun suksesverhaal te vertellen. Vandaar dat suksesvolle ondernemers met oog voor mens en milieu door de provincie worden opgeroepen zich aan te melden. 

Men kan mailen naar duurzaamondernemen@flevoland.nl     Zie voor verdere informatie over de provincie Flevoland www.flevoland.nl

 


17 januari 2007: schikking Almere en Oranjewoud inzake verontreiniging Noorderplassen

Aan een al langere tijd lopend proces tussen ingenieursbureau Oranjewoud en de gemeente Almere is kortgeleden een eind gekomen. De gemeente en Oranjewoud zijn tot een oplossing gekomen in het geschil dat betrekking had op de bodemverontreiniging op de schiereilanden Noorderplassen. Betrokkenen hebben een positief gevoel over de uitkomst en het vertrouwen tussen de  beide partijen is weer hersteld. Over de inhoud van de schikking worden geen mededelingen gedaan.

In de jaren 1990 tot 1992 werden op de eerste 3 pieren van de Noorderplassen gevaarlijke stoffen gebruikt als ondergrond voor de bestrating. Deze PAK's waren afkomstig van oude (afgebroken) asfaltwegen en afvalresten (sintels) uit AVI' s (Afval Verbrandings Installaties). Eind februari 2004 werden, bij toeval, bij Riool-herstel, deze gifstoffen aangetroffen. Omdat deze PAK's kankerverwekkend zijn, werd in maart 2004 besloten door de gemeente Almere dat dit villa-wijkje gesaneerd moest worden. Na allerlei borigen en onderzoeken (17/3/05 door Oranjewoud zélf), naam de gemeente Almere het voortouw en startte de sanering op 31-3-2005. Ondanks dat Oranjewoud de schuld van zich af schoof, werd er voortvarend opgetreden door de gemeente (wethouder Henk Smeeman) omdat langer gif in de grond óók wel eens gevaar zou kunnen opleveren voor het (drink)water van de Noorderplassen. Tegelijkertijd werden er processen gevoerd over en weer omtrent de schuldvraag, die eigenlijk wel duidelijk was (Oranjewoud) maar door de vele onderaannemers moeilijk(er) te achterhalen. Gelukkig beschikten enkele van de allereerste bewoners over een 'schone grond verklaring'.

NB het hele verloop is terug te lezen, inkl. foto's, op deze website:

 

kijk bij Archief 2005 (Noorderplassen: tekst rood) en klik op ZO(oi)ENZO2005 en scroll naar de datum

En zo ook op Archief 2006 (Noorderplassen: tekst rood) en klik op ZO(0i)ENZO2006 en scroll naar de datum

NB dit hele proces gaat over het eerste wijkje van 259 woningen aan de Noorderplassen, dat sinds eind 2006 ineens 'Noorderplassen-oost'  werd genoemd......