iCT-enzo  2008

tekst en foto's: greta verduin                                                                        

 


        

                                             

 


 
 Op 11-12-2008: create innovate and grow with the flow

Op donderdag 11 december 2008 in het WTC Almere van 15.00-20.00 uur  

Georganiseerd door Creative Cities Amsterdam een ‘creative event’ voor MKB-ers en creatieve ondernemers.  In het WTC Almere worden de gasten geïnspireerd door  schrijver en creativiteitsexpert Igor Byttebier, waarna ze elkaar ontmoeten in het World Café met als doel in de nabije toekomst meer omzet te behalen. Na het bespreken van de bevindingen en resultaten wordt het officiële programma afgesloten met de lancering van de community van de Creatieve Industrie door dagvoorzitter Andries Greiner, gedeputeerde van de provincie Flevoland.

Waarom? De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. voert (iov de provincie Flevoland) het projektleiderschap vuit oor de stad Almere, in het projekt “Creative Cities Amsterdam Area”. Een onderdeel van die opdracht is het organiseren van een “creative event” waarbij creatieve ondernemers en MKB-ers “kruisbestuiven” met als doel to create – innovate and grow. De komende jaren is er veel aandacht voor het samenbrengen van creatieve ondernemers en MKB-ers om zo de economische groei te bevorderen. Info: Karin Senf van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland via 06-20209613 of  senf@ommfl.nl  Meer info over het projekt Creative Cities Amsterdam Area www.ccaa.nl

 
 

 
20-11-2008: overheid vindt gemeentesite almere beste gemeentelijke website

De website van de gemeente Almere is uitgeroepen tot de beste gemeentewebsite. 
In het jaarlijkse onderzoek naar overheidswebsites van "Overheid heeft Antwoord" staat www.almere.nl op de 1e plaats. 
De website biedt de burger voldoende mogelijkheden gemeentezaken digitaal te regelen.

Almere heeft haar overwinning te danken aan een aantal verbeteringen die dit jaar zijn doorgevoerd. 
Zo heeft de website meer elektronische formulieren gekregen, zijn er bestemmingsplannen online beschikbaar gekomen, en kunnen burgers zich abonneren op de 
bekendmakingen en de Nieuwsbrief. Met sinds kort de uitzendingen van de Politieke Markt. Ook op participatie worden veel punten gehaald: burgers kunnen deelnemen
aan het Raadspanel en hebben de mogelijkheid om zelf een burgerinitiatief in te dienen. 

Met deze 1e plaats is opnieuw een grote stap vooruit gezet in de gemeentelijke dienstverlening. Burgemeester Annemarie Jorritsma: "Ik ben er trots op wat de
gemeente Almere heeft bereikt. De afgelopen jaren stegen we behoorlijk op de ranglijst van de Overheidsmonitor. Maar dit is echt een mijlpaal. Hier is echt
sprake van een gezamenlijke inspanning van veel diensten en medewerkers. Die uiteindelijk ertoe leidt dat wij de burgers en bedrijven van Almere via digitale weg
optimaal kunnen bedienen".

De gemeente Almere werkt hard aan verbetering van haar elektronische dienstverlening. De resultaten van Overheid.nl monitor laat zien dat de inspanningen vruchten
afwerpen: in 2005 stond Almere.nl nog op een 72-ste plaats. In 2006 steeg de website naar plek 54 en in 2007 kwam Almere de top-10 binnen met de vierde plek.

Het onderzoek van het ICTU-programma "Overheid heeft Antwoord" meet jaarlijks in opdracht van het ministerie van BZK de elektronische prestaties van alle
ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. In het onderzoek is gekeken naar transparantie van de overheidsinformatie, het niveau van de elektronische
dienstverlening, en de toegankelijkheid van de overheidswebsite. Doel van het onderzoek is overheden
te stimuleren actiever online, klantvriendelijker en transparanter te zijn.


4-11-2008: gebruik provinciale website

In het derde kwartaal 2008 bezochten bijna 40.000 mensen de website van de provincie Flevoland, ongeveer net zoveel als in het kwartaal daarvoor. Ruim 12% van de bezoekers raadpleegt de website zeer regelmatig. De belangstelling voor weekjournaals van gedeputeerden neemt toe, blijkt uit de 3de kwartaalreportage www.provincie.flevoland.nl


30-10-2008: UNET bestaat 5 jaar en viert het met EXPO en muziek

klik op foto voor filmpje

 

UNET had Buro Kunstprojekten ingehuurd (Christine van Stralen), dat 4 kunstenaars had uitgenodigd om hun werk te exposeren: Charlotte Molenkamp (schilderijen), Eja Siepman van den Berg (beelden), Maroeska Metz (sieraden) en Suzanne Roeffen uit Almere (sieraden) Burgemeester Annemarie Jorritsma opende de feestelijke bijeenkomst maar het wachten was op de kunstenaars.....waarvan allleen Charlotte Molenkamp verstek liet gaan (was naar buiten gegaan)

 

klik op foto voor filmpje                                         klik op foto voor filmpje                                                           klik op foto voor filmpje

 

Jorritsma en Gert van de Weide, wachtend op de kunstenaars. Christine van Stralen, organisator van de expo en de openingsspeech door de burgemeester.

 .                                                   

klik op foto voor filmpje

 

 

bekijk en beluister alvast de filmpjes, vervolg komt later....

 

 


17-9-2008: nieuwe website museum de paviljoens

De nieuwe website www.depaviljoens.nl kombineert de gebruikelijke funktie om bezoekers te informeren over aktiviteiten en programmering met de mogelijkheid om een eigen profiel aan te maken. Hiermee wordt niet alleen het dynamische netwerk van Museum De Paviljoens zichtbaar, bezoekers, evenals exposanten, kunnen ook zelf bijdragen aan de inhoud door hun kennis en interesse aktief met elkaar én met De Paviljoens te delen. 

Museum De Paviljoens speelt hiermee in op een ontwikkeling waarbij websites niet alleen informeren, maar een interaktief medium vormen. Het  is een open platform geworden rond het interesseveld moderne kunst & cultuur en verbindt zich zo aktief met haar bezoekers en de internationale kunstgemeenschap. Met de website is Museum De Paviljoens in staat om een direkte dialoog aan te gaan met het publiek. Zo kan het museum bijv. haar programmering beter afstemmen op de interesses van bezoekers en gerichter aktiviteiten ontwikkelen, in het museum en op lokatie.


9-9-2008: Jorritsma vindt eigen call-center stadhuis feestje waard 

Binnenkort heeft de gemeente Almere een eigen intern C@llcenter. Burgemeester Annemarie Jorritsma opent dit C@llcenter feestelijk op dinsdag 9 september a.s. om  16.00 uur in de C-passage van het Stadhuis. Tijdens de opening geeft Jorritsma een toelichting op de ontwikkelingen rond de gemeentelijke dienstverlening. Ook is het mogelijk een kijkje te nemen in het C@llcenter en de medewerkers aan het werk te zien.

 


aankondiging voor 4-9-2008: 'sony and the visual revolution'

Op donderdag 4 september a.s. organiseert de International Business Club van de WTC Almere Association de bijeenkomst “Sony and the Visual Revolution” met als gastspreker de heer Eric Siereveld, director Sony Professional Solutions Europe. Het programma duurt van 18:30 – 21:00 uur  en vindt plaats in het WTC Alnovum te Almere. Toegang is gratis voor WTC-leden. Toegang voor niet-leden bedraagt Euro 75,-- (excl. BTW). Aanmelden aan-afmelden@wtcaa.alnovum.nl Voor het volledige programma kunt u terecht op de website


augustus 2006: waarschuwing voor phishing mails 

Klanten van de Postbank worden bestookt met zogenaamde phishing mails. Begin augustus 2008 leek het of er iets mis was met je PayPal betaling....vandaag lijkt het of je een reis hebt geboekt met je Creditcard!

Bij beide Fraude-mails wil men dat je inlogt (je eigen naam en e-mail adres staan al vermeld!! en daaronder hebben 'ze' al een wachtwoord gegeven dat je moet gebruiken om in te loggen. DOE HET NIET!!


17-7-2008: europarlementariers gaan strijd aan tegen internet-censuur

"Richtlijn moet de vrijheid op het internet garanderen in landen zoals oa China"

VVD Europarlementariër Jules Maaten heeft vandaag een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd: de Europese Global Online Freedom Act (EU GOFA). Dit voortstel volgt het voorbeeld van de Amerikaanse Global Online Freedom Act (GOFA) en wil de vrijheid op het internet garanderen. Naast het tegen gaan van censuur in autoritaire staten moet het wetsvoorstel dissidenten in autoritaire staten bescherming bieden.

Jules Maaten: "Europa moet de promotie van de vrijheid van meningsuiting als de basis zien van het internet. De situatie in China, met de Olympische Spelen in aantocht, maakt dit des te meer actueel. De EU GOFA zal minimale bedrijfsstandaarden creëren voor een industrie die er niet in is geslaagd zichzelf te reguleren. Mensenrechten moeten ook online worden beschermd". (verdere info www.julesmaaten.eu/nieuws.php )


11-7-2008: website www.watstemtmijnraad.nl

Wil je het stemgedrag weten van de gemeenteraad, hoe er besloten is door een partij?

De website is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ism de gemeente Almere. (ook Groningen, Enschede en Woerden doen hier aan mee) Doel is 'de transparantie en toegankelijkheid van de gemeenteraad te vergroten naar de burger'.


15-7-2008 glasvezelstations niet gewenst!

Waarom willen bewoners toch geen 'glasvezelstations'??? In de eerste plaats natuurlijk omdat er geen overleg wordt gepleegd met bewoners, in de tweede plaats omdat bewoners het nut niet inzien van glasvezel.....Nu weer in de Almeerse Stedenwijk, waar bewoners geconfronteerd werden met graafwerkzaamheden in hun grasveld aan de Naardenweg. Nadat bewoners een bezwaarschrift hadden ingediend met hun protesten, is het werk nu stilgelegd. Het beoogde 'glasvezelnetwerk -basisstation' zou ook een forsere maat krijgen dan de gangbare electriciteitsbouwwerken. Ook in de Filmwijk lopen protesten van bewoners tegen een dergelijk 'obstakel' in hun wijk. AlmeerNet is de glasvezel-leverancier, UNET wordt de service-provider die diensten gaat aanbieden via de glasvezel.


3-7-2008 Gemeente betaalt (ook) de schulden van Almere Kennisstad

Was er op 7/2 en 31/1 /08 jl (scroll naar beneden naar die data, ook met filmpjes) nog een verhitte discussie tussen de gemeenteraad en het College, met name wethouder Martine Visser) over het voortbestaan van Almere Kennisstad......De uiteindelijke beslissing werd ook dat Kennisstad 'onafhankelijk van de gemeente' moest staan... (hoe kan dat met betrokken ambtenaren in dienst van diezelfde gemeente?)  Maar nu heeft datzelfde Kennisstad alweer een schuld opgebouwd van maar liefst 171.297 euro! Naar zeggen aan het projekt Web in de Wijk..... en het College heeft -in vakantietijd-  beslist dat zij die schuld gaat betalen!

Waar het geld precies aan is uitgegeven in dit projekt 'Web in de Wijk' is mij een raadsel....de meeste mensen waren betrokken als vrijwilligers....dus mijn inschatting is; aan de 'organisatie'...en dat is onder verantwoordelijkheid van Kennisstad!

Het is in mijn ogen een hele vreemde gang van zaken. Op de vergaderingen op de hierboven genoemde data werd duidelijk gezegd dat de gemeente, bij monde van wethouder Martine Visser,  Almere Kennisstad nog een laatste kans gaf om de lopende projekten 'af te ronden' en daarmee te laten zien dat het niet allemaal kommer & kwel blijft maar wel degelijk een bewijs vormt voor het nut van voortbestaan van Kennisstad.  

NB deze beslissing werd mede genomen omdat het nog te verwachten geld (IFA-geld van de Provincie) voor twee (2) projekten al was uitgegeven hieraan voordat het zelfs maar binnen was.....(scroll naar 25/4: Projektovereenkomst Kennisstad getekend)

Inmiddels heeft fraktievoorzitter Frits Huis (Leefbaar Almere) hierover uitleg gevraagd aan wethouder Visser (die net als de meeste politici op reces/met vakantie is)

 


4-7-2008: bestemmingsplannen digitaal in te zien....

Het gaat op dit moment om maar 7 bestaande bestemmingsplannen maar 'binnenkort' wil de gemeente Almere ook de bestemmingsplannen die nog ' in procedure zijn', via internet laten inzien. Dat kan via de site 'Almere in kaart' of direkt naar de bestemmingsplannen >   www.almere.nl/bestemmingsplannenonline


19-6-2008: moet dat nou? vriendjes worden van de gemeente almere?!?

Almere heeft weer wat...een eigen Hyves-pagina.....Alle burgers kunnen nu vrienden worden van de politiek en ander 'gespuis op het Stadhuis'.  Het bestuur van Almere denkt dat er op deze manier beter gecommuniceerd gaat worden met de Almeerders en andere geinteresseerden. Bovendien zou alles dan ook sneller gaan....Ook het weblog van de burgemeester is daar te vinden dus Annemerie Jorritsma zal donderdag 19 juni 2008  'de eigen Hyves-pagina'  presenteren om 15.00 uur in de Hal van het Stadhuis. Iedereen is welkom. Om het allemaal 'nog spannender'  te maken zal een mystery-guest haar entree maken in de centrale hal van het Stadhuis (en waarschijnlijk ook op de internet-pagina). De gemeente zegt blij te zijn dat ze een primeur heeft op het gebied van digitale dienstverlening  http://gemeentealmere.hyves.nl

Mijn mening (als burger): geef mij maar gewone (korrekte) dienstverlening vanuit het Stadhuis, dat inderdaad best wat sneller zou kunnen werken; alle energie kan men beter daarin steken. Bovendien hebben we al DigiD, die kan dus de digitale prullenbak in?!? Roept de vraag op: wat verstaat de gemeente Almere eigenlijk onder 'communiceren'?? En....nieuw is dit niet want de gemeente Rotterdam heeft al jaren zo'n virtueel figuurtje.....beetje sportiever.....

Communiceren doe ik wel met mijn vrienden (die ik zélf uitzoek) en dat zijn geen officiele figuren via een 'vriendensite'. (GV Kunst-enzo)


22-5-2008: flevoland wil innovatieve provincie worden

Samenwerking: dat is het sleutelwoord voor de komende 6 jaar om Flevoland economisch op de kaart te zetten als innovatieve provincie. VNO-NCW/MKB, Syntens, de Kamer van Koophandel (KvK), World Trade Centre (WTC), MKB & Techno Fondsen Flevoland en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV (OMFL) gaan - onder de noemer Operationeel Programma Kansen voor West (OP West) - de komende 6 jaar een samenwerkingsverband aan. Zo wordt ondernemers in Flevoland een full-service pakket geboden. Daarom organiseert de OMFL in samenwerking met Syntens op donderdag 22 mei a.s. om 10.00 uur een 'spectaculair persmoment', waarbij gedeputeerde Andries Greiner > (Economische Zaken van de provincie Flevoland) de handeling zal verrichten.

 


13 en 14 mei 2008: de frustratie van een internet-gebruiker.....

Doordat er een o.a. backbone was geraakt - en nog meer van die ellende -  tijdens graafwerkzaamheden tbv de metro in Amsterdam. viel er ineens een groot KPN- netwerk uit, landelijk zelfs! Dus verschillende (gerenommeerde) servers waren daar ook de dupe van. Sommige gebruikers (met een alles-in-een-pakket) hadden zelfs geen telefoon...maar dan heb je altijd nog een mobieltje.....maar ook dáár waren sommige servers uitgevallen. Kunst-enzo moet toegeven: dit is uitermate frustrerend: géén internet, géén mail kunnen lezen of versturen, en ook géén websites kunnen bijwerken!  Slecht bereikbaar en als dat lukte, kon niemand, geen Helpdesk, iets doen, alleen afwachten dus...ik werd er chagrijnig van. Deze frustratie heeft 2 volle dagen  geduurd.


april 2008:   "Persbureau Almere" (Persburo Almere) gelanceerd

klik HIER 


30-4-2008: unet wordt service-provider van AlmeerNet 

UNET gaat diensten + service leveren via de glasvezel van AlmeerNet aan professionele gebruikers maar ook aan consumenten, aan diverse doelgroepen. Men kan een gedeelte van de diensten afnemen, een kombinatie, al naar behoefte: zakelijk of partikulier. UNET is al sinds 2003 bezig met glasvezel en alles wat daarbij komt, en richt zich met name op de dienstverlening. AlmeerNet heeft een glasvezel- netwerk aangelegd naar woningen en bedrijfsterreinen en laat weten: 'UPC wordt géén dienstenaanbieder via het glasvezelnetwerk van AlmeerNet. UPC is een traditionele kabelmaatschappij en levert haar diensten via de tv-kabel. Wij hebben begrip voor het feit dat UPC zich inzet haar klanten te behouden, maar wij raden u aan het dienstenaanbod via het glasvezelnetwerk af te wachten." 

  UNET denkt hiermee een grote doelgroep te kunnen bedienen, niet uitsluitend professionals maar ook kleinere bedrijven, bedrijfjes aan huis en andere konsumenten.


25-4-2008: projektovereenkomst getekend Almere kennisstad

De provincie Flevoland en de gemeente Almere hebben de projektovereenkomst “Stichting Almere Kennisstad/Innovatiefonds” getekend. Daardoor komt een bedrag van € 6.375.000,- beschikbaar van de provincie Flevoland uit het Investeringsprogramma Flevoland - Almere (IFA), bestemd voor projekten o.a. op het gebied van kennis-economie/ICT. 

In 2001 is het programma Almere Kennisstad opgezet om de economische en sociale ontwikkeling van Almere met behulp van ICT te bevorderen en ICT toegepast te krijgen in de verschillende sectoren van de samenleving. Ook heeft het programma tot doel de positie van Almere in Nederland en in het bijzonder in de Noordvleugel van de Randstad te versterken.Vanuit het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA) wordt nu een projektbedrag ad € 6.375.000,- voor de periode 2007 – 2010 beschikbaar gesteld. Met de financiële bijdrage van de provincie Flevoland kunnen nieuwe projekten worden opgespoord, aangejaagd en ontwikkeld. Vooruitlopend op de definitieve projektovereenkomst heeft Almere Kennisstad vanaf 1 januari 2007 verschillende van deze nieuwe projekten geïnitieerd en ontwikkeld. Zo is ten behoeve van het instituut voor diensten-innovatie (ExSer - Excellentie in Service) een aanvraag gedaan bij de Rijksregeling Pieken in de Delta van het Ministerie van Economische Zaken. Van de totale IFA-bijdrage is maximaal € 2 miljoen gereserveerd voor de co-financiering van ExSer. Ook is er in het kader van deze regeling maximaal € 2 miljoen gereserveerd voor de co-financiering van het Turing Instituut Almere, een vooraanstaand wetenschappelijk instituut op het gebied van kunstmatige intelligentie toegepast in de levens- wetenschappen (...?..) Dit is de 2e projektovereenkomst in dit IFA-kader, in december 2007 werd het International New Town Institute (INTI) als 1e getekend.  


23-4-2008: "Havenbreed" ....over breedband, websites en glasvezel

'Havenbreed' had weer een gezellige en informatieve avond georganiseerd in buurthuis Grienden en Meenten aan de Jaagmeent in Haven. Het was alweer de 4e bijeenkomst, bedoeld voor iedereen die op wat voor manier dan ook, aktief is in zijn woonomgeving en hiervoor belangstelling heeft. Dit kan zijn in een groep (bewoners commissie/vereniging) of individueel.

 Het thema van deze bijeenkomst was "Websites en alles wat daarmee te maken heeft....".

Voor deze gelegenheid was er iemand uitgenodigd met een jarenlange kennis op het gebied van internet, websites, techniek, en alles wat daarmee te maken heeft, namelijk Henk Struik. 

Hij is o.a. secretaris van het Bewoners Platform Tussen de Vaarten (waar hij ook een website voor heeft gerealiseerd en onderhoudt), hij is aktief in het door Ymere geinitieerde projekt Web in de Wijk en secretaris van de Brussen Nederland (deze stichting behartigt de belangen van de BRoers en zUSSEN van een gehandicapt broertje of zusje in het gezin).

 

Bovendien laat hij weten al ruim 31 jaar ervaring te hebben in de ICT- wereld en met Internet en heeft een eigen bedrijfje op dit gebied.

 

 

In zijn presentatie begint Struik bij het begin: 'weet iemand hoe lang internet eigenlijk al bestaat?'  het blijkt dat er al  eind jaren '60 al een vorm van internet was;  maar het internet zoals wij dat kennen, bestaat pas van eind jaren '80.  En:  wat is Internet nu eigenlijk, hoe kun je dat het beste omschrijven? Eigenlijk als een giga grote verzameling informatie, interaktief of passief.

Tegenwoordig wil iedereen een eigen website hebben, al was het maar een blog. Ook de winkeliers willen een website: de bakker, de groenteman....Allemaal erg leuk en met de juiste programma's, snel resultaat. Maar vooral met name voor de organisaties en ondernemers kan dat vaak problemen geven. Want: wie gaat de boel onderhouden? Wie is er technisch genoeg? Wie zorgt ervoor dat er aktuele informatie op staat? Want het is tegenwoordig toch gauw zo, dat als er niets verandert op een website, of hij loopt gigantisch achter, dat je dan na een paar keer nooit meer terugkomt!

 

Struik laat enige voorbeelden van websites zien, de opbouw ervan, de aantrekkelijkheid daarvan of juist het knullige, dat je niet wet wat je daar me moet....Ook de gemeentelijke website komt voorbij, Web in de Wijk-sites maar ook de kosten die met sommige websites gemoeid waren (en zijn). Op Internet is er in het verleden pittige kritiek geuit op deze kosten, toch gemeenschapsgelden, ofwel: geld van de burger. (deze kritiek werd door de gemeente dus niet in dank afgenomen) 

Als voorbeeld worden ter vergelijking diverse websites getoond, waarvan de ene (gemeente en diverse partners waaronder Almere Kennisstad) 425.630 euro in totaal heeft gekost, de andere (SBP) slechts 500 euro.....Struik vraagt zich dan ook hardop af waarom toch steeds opnieuw het wiel moet worden uitgevonden? Er is al heel veel kennis in onze stad bij mensen die daar al jaren mee bezig zijn!  Wel onderkent hij het probleem van vrijwilligers: 'ze zijn letterlijk onbetaalbaar!'  maar professionele ondersteuning zou nuttig en nodig zijn. Ook een technische achtervang is handig.

Verder is de vraag: wil je een eigen website? Of gebruik je een Portal? Misschien ook een kombinatie van allebei? Ook Workshops worden genoemd, leuk ook om elkaar te ontmoeten, te leren kennen. Anders dan de 'sociale cohesie' waarbij je 'je buurman leuk moet vinden', zou het beter zijn om gelijkgestemden te vinden op internet (bijvoorbeeld). 

 

Binnenkort komt in heel Almere de glasvezel te liggen, dus dat kan ongekende mogelijkheden brengen. In Haven zijn ze daar heel ijverig mee bezig ....maar daarna...? Er is nog geen enkele provider bekend, dus onbekend is ook wat een dergelijke aansluiting gaat kosten....

Er was alle gelegenheid om van gedachten te wisselen, technische vragen te stellen, problemen aan te kaarten. Welk systeem ga je gebruiken? Is het compatible met andere systemen? Hoe zit het met de hosting? Wat kost het, kan het goedkoper? 

Je kunt veel van Internet -vaak gratis-  downloaden maar dan moet je toch goed oppassen! Struik vertelt dat hij iemand van de problemen met zijn computer (..hij loopt ineens zo traag'') heeft afgeholpen door honderden SPAM's te verwijderen. Soms gebruiken kinderen diezelfde computer en zit je besmet met een hele zooi shit.  Er zijn prima programma te halen van internet maar....lees vooral de uitleg erbij.....neem de tijd om het te doorgronden, daar heb je echt tijd voor nodig.

 

Deze bijeenkomst was zo inspirerend dat er al plannen werden geopperd om ook een soort Web in de Wijk te starten in Almere-Haven, bepaalde delen van Haven willen best een website starten die misschien later weer kan 'meedraaien' in een groter geheel, waar Henk Struik konkrete ideeen over heeft. 

Het doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis en ideeën. En ook, indien nodig, gezamenlijk op te kunnen trekken bij gemeenschappelijke belangen.

 


21-4-2008: Piekenfeest bij Almere kennisstad
      Column Gerard Jansen - directeur Almere Kennisstad


      Minister Van der Hoeven maakte 2 april 2008 in Amersfoort bekend welke bedrijven en kennisinstellingen in aanmerking zijn gekomen voor subsidie uit het programma Pieken in de Delta. Pieken in de Delta is het in 2006 gestarte regionaal economische programma dat inzet op de economische kansen (de pieken) in 6 regio's. Rijk en regio werken daarin samen.  Almere Kennisstad (AKS) was uitgenodigd zich te presenteren als één van de organisaties die aanvragen voor deze subsidieregeling (voor de regio Noord-vleugel) stimuleert en begeleidt (aanleiding hiervoor was de door AKS met succes ingediende aanvraag voor het diensten-innovatiecentrum EXSER). Nadere mededelingen daarover volgen zodra de beschikking bij de stichting binnen is. 

Naast dit projekt presenteerden we het - helaas voor de tender 2007 afgewezen - project Turing Instituut Almere. Thans zijn we met de indiener, de stichting Valorisation Bridge, bezig dit projekt zodanig bij te werken dat het zich kwalificeert voor de eerste tender van 2008. Het evenement was een goed georganiseerde promotie-campagne voor het programma Pieken in de Delta. Het ministerie van EZ had breed uitgepakt met - naast de prijsuitreiking door de minister - workshops, presentaties en de onvermijdelijke netwerkborrel. Deze wijze van presenteren kan echter niet verhullen dat voor deze subsidieregeling een langdurige bureaucratische procedure moet worden doorlopen, die van elke indiener van een aanvraag veel uithoudingsvermogen vraagt. 

      Wat steeds weer opvalt bij de beoordeling van aanvragen is de aandacht voor aspekten die met staatssteun te maken (zouden kunnen) hebben. In het bijzonder de angst voor het weglekken van publieke middelen naar de markt en wel naar bepaalde partijen in die markt en het daarmee ongeoorloofd bevoordelen van deze partijen maakt dat minutieus wordt gekeken naar staatssteunrechtelijke kant van projekten. De Brusselse waakhond speelt hierbij een zelfde rol als bij het verkrijgen van Europese subsidies voor projecten. Het programma in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor het landsdeel West gaat hier ook veel last van krijgen. Het is langzamerhand een krachttoer van jewelste geworden om nog ergens geld vandaan te krijgen. Het verbaast dan ook niet dat vele initiatiefnemers afzien van het volgen van dit soort subsidietrajekten, zolang juristen bij de beoordeling van projekten de boventoon voeren. Het behoeft geen betoog dat innovatie (en het bereiken van pieken in economische ontwikkeling) daarbij niet is gebaat. Het is dan een schrale troost om te zien dat lagere overheden het op dit punt niet veel beter doen. 

De provincie Flevoland en de gemeente Almere zijn nu al meer dan 15 maanden bezig een subsidiebeschikking te maken voor de bekostiging van Almere Kennisstad in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA). Flevoland staat vol windmolens. Die draaien snel als er voldoende wind is. Wellicht moeten we wat meer wind maken om ook de overheidsmolens sneller te doen draaien.


21-3-2008: Column Gerard Jansen, direkteur Almere Kennisstad

Sinds de publikatie in september 2007 van het rapport van de Rekenkamercommissie van de gemeenteraad van Almere over Almere Kennisstad is er veel te doen geweest over het funktioneren van de gelijknamige stichting. Toen de stichting Almere Kennisstad in 2003 werd opgericht was de gedachte dat een zelfstandige - op enige afstand van de gemeente opererende  - rechtspersoon slagvaardiger zou kunnen opereren in de dynamische ontwikkeling van het gebruik van ICT in (lokale en regionale) economie en samenleving. Daarnaast was er de verwachting dat private partijen door de stichting gemakkelijker te verleiden zouden zijn om (financieel) te participeren in de organisatie en de projekten.

Wat betreft de slagvaardigheid is de verwachting uitgekomen. Almere Kennisstad was en is in staat snel te schakelen en tot besluiten te komen over (financiële) betrokkenheid bij projekten. Iets anders ligt dit voor de deelname van private partijen. Bedrijven en instellingen zijn er best toe te verleiden om risicodragend mee te investeren in projekten, waarvan zij verwachten dat deze ‘return on investment’ geven, respektievelijk maatschap- pelijk rendement opleveren (betere diensten tegen gelijkblijvende of lagere kosten). Maar op voorhand investeren in een organisatie die dit type projekten moet opsporen, aanjagen, initiëren en begeleiden, dat blijkt toch een stuk lastiger te zijn. Dat zijn ook de ervaringen in Eindhoven (Kenniswijk) en Amsterdam (Cyburg). 

Overspannen verwachtingen?

Toen bij de start van het nieuwe programma van Almere Kennisstad (2007-2010) duidelijk werd dat private partijen niet (meer) voelden voor investeringen in de moto-organisatie - en daarmee de organisatielasten volledig voor rekening van de publieke sektor zouden komen-  is besloten de besturing van de organisatie daarop aan te passen. Dat laat onverlet de bereidheid van private partijen te participeren op het nivo van de projeken en aktiviteiten.

Maar ook daarvan bestaan soms overspannen verwachtingen. Bedrijven zijn terughoudend als niet op redelijk korte termijn de investeringen zijn terug te verdienen. En dat is – gezien de lange looptijd, de lange termijn resultaten/effekten en ‘spil overs’ van sommige projekten - lang niet in alle gevallen mogelijk. Daarbij komen de beperkingen die worden opgelegd aan een volledig publiek gefinancierde organisatie als Almere Kennisstad om te investeren in projekten die mogelijk zouden kunnen leiden tot ongeoorloofde staatssteun aan de betrokken bedrijven. Dat alles maakt dat een op voorhand opgelegde 50-50-verdeling niet werkbaar is. Vooral in de aanloop naar projekten toe (van idee naar uitvoering) bestaat onvoldoende bereidheid om dan al financiële risico’s te nemen. Als de overheid vervolgens eveneens risicomijdend opereert, staat innovatie met ICT stil.

Almere Kennisstad heeft altijd getracht een goed evenwicht te bewaren tussen publieke en private bijdragen aan projekten. Dat is niet altijd even goed gelukt. Maar in de meeste gevallen is uit de markt gehaald wat erin zat. 

Een absolute 50-50 norm zou innovatie met ICT in economie en maatschappelijke sectoren ernstig belemmeren. De overheid realiseert zich dat.  Zo blijkt uit nationale programma’s  -als ICT en maatschappelijke sektoren en Pieken in de Delta en de Europese programma’s - die het gebruik van ICT in bedrijf en maatschappij willen bevorderen. Bijdragen vanuit deze regelingen dienen derhalve meegeteld te worden bij de co-financiering van projekten. 

Het zou een goede zaak zijn als Almere Kennisstad de ruimte wordt geboden om te zoeken naar maximale private investeringen, zonder daarbij geconfronteerd te worden met een onwerkbare absolute norm.

Scroll ook naar beneden voor verdere info (oa filmpjes diverse partijen en wethouder Martine Visser) over het politieke gebeuren (31/1 en 7/2 jl)


17-3-2008: Jan Jippe heeft nieuwe website

"Het werd tijd om mijn website www.janjippe.exto.nl weer eens bij te werken. Momenteel ben ik bezig met een serie kleine portretten van geliefden en bekenden.
Het worden allemaal kleine olieverfschilderijen, die t.z.t. worden samengevoegd tot een geheel. Onder 'nieuw' vind je de eerste twee portretten die klaar zijn".

Met een vriendelijke groet van Jan Jippe (oa organisator van de Kunstmarkt op het Belfort op 10 mei 2008 met 35 kunstkramen, groter dan vorig jaar! Vooral prettig omdat de jaarlijkse 'Kunstroute Almere' deze week is afgelast wegens te weinig belangstelling....klik HIER  en ga naar 10/3 jl)


11-2-2008 de verglazing van almere.....de 5e fase

Alle bedrijventerreinen Almere via glasvezel ontsloten. Het Almeerse bedrijf UNET BV heeft in het afgelopen jaar alle bedrijventerreinen in Almere via glasvezel ontsloten. De ontsluiting, die voor eigen risico en rekening is uitgevoerd, is het vervolg op de Almere Fiber Pilot (AFP) en de aansluiting van alle maatschappelijke instellingen in Almere (bekend als FttI). Dat betekent dat naast de gemeentelijke gebouwen, scholen, gezondheidscentra, bibliotheken en het ziekenhuis nu ook alle bedrijven in Almere kunnen beschikken over het supersnelle breedbandige netwerk. Alle bedrijventerreinen zijn uitgerust met een eigen ‘backbone’ (glasvezelring op het bedrijventerrein) die is gekoppeld aan het stedelijke netwerk van Almere en via  Almere Internet Exchange (ALM-IX) met e Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX).

Dagelijks nieuwe aansluitingen. Als bedrijven gebruik willen maken van de glasvezelverbinding, verzorgt UNET de aansluiting van het bedrijf op de backbone (the First Mile). Inmiddels zijn bijna 500 bedrijven overgestapt, met name bedrijven in de ICT, grafi-media en TV-industrie maken graag gebruik van glasvezel. Bijvoorbeeld Rene Stokvis Producties, Radio 538 en de studio van Paul de Leeuw. UNET beschikt namelijk als enige in Almere over een direkte glasvezelkoppeling met het NOB.  Het glasvezelnetwerk in Almere behoort inmiddels tot een van ’s werelds grootste stedelijke netwerken, gebaseerd op gigabit-verbindingen. Gelet op de huidige ontwikkelingen is de verwachting dat uiteindelijk ook bedrijven van buiten Almere zullen kiezen voor Almere vanwege de beschikbaarheid van breedband, in kombinatie met gunstige vestigingsvoorwaarden. De verwachting is dat de werkgelegenheid dankzij de beschikbaarheid van glasvezel verder zal toenemen. Zo blijken grote (internationale) bedrijven geïnteresseerd in de mogelijkheden van breedband in Almere, zoals Mitsubishi, ASM Europe BV, IBM, TelSell en Pioneer die gebruik maken van  netwerk&diensten van UNET.

De toekomst. Er wordt hard gewerkt aan het verder uitbreiden van het netwerk en het aanbieden van nieuwe diensten. Voorbeelden zijn beveiliginsdiensten en ‘managed VoIP’ (persoonlijke telefonie via internet, beheerd door UNET). Bovendien is onlangs bekend geworden dat het bedrijf nog dit jaar de beheerder van de Nederlandse Internet Exchange (NLIX) voor de stad Almere wordt.  

Belangrijke mijlpaal Almere Kennisstad. Voor de gemeente en Almere Kennisstad is de ontsluiting van de bedrijventerreinen een belangrijke mijlpaal als rand- voorwaarde voor de ontwikkeling van een nieuwe economie met hoogwaardige arbeidsplaatsen in de ICT- en Multimedia sektor. Almere maakt zich al jaren sterk voor de algemene verglazing van de stad. In het verleden is daarvoor het Almere Fiber Concept ontwikkeld, dat uitgaat van een aanpak in 5 fases. De 1e fase bestond uit de vestiging van het rekencentrum SARA in Almere. Fase 2 was de Almere Fiber Pilot (AFP) in 2003. UNET is een bedrijf dat mede dankzij Kennisstad en de AFP tot ontwikkeling is gekomen. Met de ontsluiting van de bedrijventerreinen (FttB) en in een eerder stadium de maatschappelijke instellingen (FttI) betekent het dat nu de 3e en 4e fase suksesvol is gerealiseerd. Almere kan zich dus opmaken voor de 5e fase, waarin alle woningen in Almere op glasvezel worden aangesloten.

Aldus Gerard Jansen, direkteur Almere Kennisstad.


7-2-2008  wéér op de Politieke agenda.....het voortbestaan van Almere kennisstad

klik op foto voor filmpje

 

< klik voor filmpje

Frans Mulckhuijse (SP)

 

klik  voor filmpje >

Leon Kokhuis (PvdA)

 

 

 

 


31-1-2008 Almere kennisstad.....een politiek item....

 

Op de Politieke Markt van 31 januari 2008 stond het voortbestaan van Almere Kennisstad ter discussie, dwz er waren 2 agendavoorstellen/moties ingediend door zowel GroenLinks als Leefbaar Almere (2 afzonderlijke). Doel was het funktioneren en het nut van Stichting Almere Kennisstad aan de orde te stellen plus de gemeentelijke subsidie; en het rapport van de Rekenkamer.

 

 

< klik hier voor filmpje

Wethouder Martine Visser houdt een inleiding nav het Rapport door de Rekenkamer, die ICT kansrijk ziet voor Almere. Wat betreft de  glasvezel (die binnenkort in heel Almere komt te liggen, als eerste stad in Nederland): hoe kun je je hiermee onderscheiden?  Daar zijn toepassingen voor nodig! Er volgen al snel kritische vragen door Frits Huis (Leefbaar Almere).  Waarom Kennisstad niet is ondergebracht bij de gemeente? Nee, een stichting is juist beter om bedrijven binnen te halen, ook om sponsors en om co-financiering te regelen. Stichting Almere Kennisstad kan dus flexibeler werken, slagvaardiger zijn, heeft nu al 6 jaar expertise opgebouwd. 

 

 

klik hier voor filmpje >

Frits Huis (Leefbaar Almere) vraagt zich af of de provincie nog wel positief staat tegenover Almere kennisstad (en dus het geld daarvoor). IFA-geld van de Provincie? Visser denkt van wél en voegt er fijntjes aan toe dat de IFA-gelden niet bedoeld zijn om de gemeente of ambtenaren te financieren...het gaat om de projekten! (de 2 projekten zijn: 1) Emotional Brain en 2) een soort TNO voor de diensten-sektor)

 

 

 

< klik hier voor filmpje

D66 (Dokman) ziet nog kansen, GroenLinks (vdHeijden) wil Kennisstad het liefst opheffen óf onderbrengen bij de gemeente zelf.  De AlmerePartij (Vlietman) heeft maar één boodschap meegekregen: opheffen! De VVD (Hulscher) wil Almere Kennisstad niet (nu) opheffen na alle investeringen; maar het moet wel toetsbaar worden. En belangrijk: meer co-financiering. 

 

 

 klik hier voor filmpje >

De ChristenUnie (Roseval) vindt stoppen weggooien van expertise. Partij Molina is het eens met de moties, heeft voorkeur voor gemeentelijke taak. De SP (Mulckhuijse) wil Almere Kennisstad opheffen. Waarom nu ineens 2  grote projekten? Dat maakt juist minder noodzaak, de sociale kant is achtergebleven. De PvdA (Kokhuis) zegt dat het Rekenrapport niet kritisch is over Almere Kennisstad maar over de controle door de Raad! Tussentijdse evaluatie nodig!

 

 

< klik hier voor filmpje

 

op de foto: wethouder Martine Visser

 

 

De besluitvorming wordt doorgeschoven......men komt nog terug op dit onderwerp 7/2 a.s.