filosofie  2007

tekst en foto's: greta verduin                                                                                                                             


filosofie 2008

10-1-2008 is het thema: "Lust, Liefde en Moraal"  

Plato's Eros-leer Plato's opvattingen over Eros (de liefde) vinden we in het Symposium (zie onderstaande tekst). Socrates vertelt tijdens een drinkgelag het verhaal dat hem verteld is door Diotima. Volgens Plato is Eros onze reactie op schoonheid. Zodra wij schoonheid zien willen we het bezitten en er altijd bij in de buurt zijn. Eros kan zich richten op het niveau van de zintuiglijke waarnemingen, bijvoorbeeld mooie lichamen en mooie dingen. Wat echter gebeurt als we vaak mooie dingen zien, is dat we de schoonheid van alle dingen gaan waarderen en niet de schoonheid van een enkel object; we gaan als het ware de afspiegeling van de Idee schoonheid herkennen in alle dingen die mooi zijn. Eros kan zich echter ook richten op een hoger niveau; zo kunnen we ons ook richten op de schoonheid in het algemeen, de schoonheid van theorieën of de schoonheid van de geest. Eros richt zich dus op een steeds abstracter niveau en op een gegeven moment zal je in een flits van een seconde de Idee van schoonheid zelf schouwen.

Het begint om 20.00 uur  - Voor geinteresseerden  INFO

 


woensdag 21 november 2007: filosofiecafe in de ziel

Het maandelijkse FilosofieCafé in De Ziel begint om 20.00 uur en het thema is: 

           "Intuďtie beďnvloedt onze beslissingen"  

Onderstaand een notitie van filosoof Dries Boele over de Socratische methode “Heb de moed je eigen verstand te gebruiken!”. Dit als aansporing om het Socratische gehalte van onze bijeenkomsten zo hoog mogelijk te doen zijn. 'Graag tot 21 november in De Ziel', vriendelijke groet, Frans de Bruijn

"Heb de moed je eigen verstand te gebruiken!" Zo luidt een motto van de filosofie. Wijsheid leert men niet van anderen, maar ligt besloten in de ervaring van ieder persoonlijk; de kunst is om te leren uit die ervaring. Dit is kort gezegd de doelstelling van de Socratische methode. Het socratisch gesprek is een onderzoeksgesprek: gezamenlijk onderzoeken we wat we te weten kunnen komen over een thema (vrijheid bijvoorbeeld of verantwoordelijkheid). Dit doen we aan de hand van voorbeelden, uitgaande van eigen ervaringen en zelf nadenken, zonder een beroep te doen op autoriteiten. Inhoudelijk is de inzet om tot een beargumenteerd antwoord te komen op de uitgangsvraag. Daarnaast is het proces in de groep van groot belang: gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het onderzoek, luisteren, vertrouwen op je twijfel, open en kritisch durven zijn, etc. Werken met de socratische methode beoogt het zelfstandig denken te stimuleren van elk van de deelnemers, tegelijk met het sámen nadenken. In het onderzoek worden individuele opvattingen intersubjectief getoetst. Het is geen debat met een winnaar, maar een gemeenschappelijk denkproces waarin zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de meningen en twijfels van elk van de deelnemers. Het socratisch gesprek stelt in staat om op een systematische wijze de (voor)oordelen, aannames en andere vooronderstellingen te onderzoeken die achter je ervaringsoordelen liggen. Dit gebeurt in een dialoog waarin je o.a. jezelf oefent in het formuleren van gedachten, het effectief luisteren, het samenvatten, geduld betrachten, oordelen opschorten. 

Toepassingen Behalve als vrije tijdscursus wordt de methode in toenemende mate benut in onderwijs en in bedrijven en organisaties, ter verheldering van doelstellingen en uitgangspunten, in een heroriëntatie op normen, waarden en idealen, ter vernieuwing van de aandacht voor wat leven en werken de moeite waard maken.

Levenskunst Filosofie was in de Oudheid een levenswijze, waarbij het niet louter om denken ging. Denken stond in het teken van het realiseren van een `goed leven', zowel individueel als ook gemeenschappelijk. Levenskunst dus. Behalve theoretisch was filosofie ook praktisch: er werden oefeningen ontwikkeld en gepraktiseerd. Het socratisch gesprek zou ik willen beschouwen als een hedendaagse oefening in levenskunst. Met name vanwege de aandacht voor het concrete gebeuren, het scherpen van het onderscheidingsvermogen en het leren uit ervaring - de koninklijke weg naar praktische wijsheid, onontbeerlijk voor levenskunst".

Dries Boele


 

PM donderdag 8 november 2007: maandelijkse filosofie-bijeenkomst Almere

 Het thema van deze bijeenkomst is: "Intuďtie beďnvloedt onze beslissingen"

Dit thema is op voorstel van Rob en hij spoort aan om ook even te Google-en naar Wikipedia en Jung.  De vragende vorm “ In welke mate worden onze beslissingen beďnvloed door onze intuďtie?" is veranderd in een stelling, wat hopelijk de discussie ten goede zal komen. Vanaf volgende week wordt het stokje van Jan Jippe overgenomen en wordt geprobeerd het socratische in onze bijeenkomst te bewaken. Over de cursus Socratisch Gesprek via de Baken Academie is tot op dit moment alleen bekend dat deze in januari 2008 zal aanvangen en 8 weken zal duren.

Het begint om 20.00 uur  - Voor geinteresseerden  INFO


PM donderdag 11 oktober 2007: maandelijkse filosofie-bijeenkomst Almere

 Het thema van deze bijeenkomst i:s "De infantiele consument”.  

Het thema (op voorstel van Hennie) is gebaseerd daarbij op een artikel in NRC/Handelsblad van Benjamin Barber. We denken dat dit thema een boeiende discussie kan opleveren (gezien ook de commentaren van H.J.A.Hofland "Allemaal kleuters" en van J.L. Helding "De korte en lange termijn") 

Het begint om 20.00 uur  - Voor geinteresseerden  INFO

Info en/of inschrijfformulier over de cursus Socratisch Gesprek: www.hetbaken.nl  onder “Bakenacademie” of  036 5307291 of bakenacademie@hetbaken.nl 


PM donderdag 13 september 2007: maandelijkse filosofie-bijeenkomst Almere

Het thema op deze avond zal zijn: "Beďnvloedt ons denken onze werkelijkheid?"

Het thema is voorgesteld door Jan Jippe  Gezien de grote opkomst gedurende de laatste 3 ŕ 4 maanden is besloten dat er toch iemand als gespreksleider zal fungeren.  Vorige keer hebben (op voorstel van Hennie) alle deelnemers ook eenmaal individueel het woord gekregen over het thema, vóórdat de avond werd afgesloten. Dat beviel erg goed en het voorstel is hierbij  om zo’n afsluitend  “rondje”  tot standaard-procedure te verheffen.  Graag tot 13 september 20.00 uur.

Voor geinteresseerden  INFO


PM donderdag 9 augustus 2007: maandelijkse filosofie-bijeenkomst Almere

Op deze bijeenkomst (20.00 uur) zal het thema zijn: 

Welke invloed oefent de onafwendbare eindigheid van ons leven, zoals we dat nu kennen, uit op ons gedrag, op onze besluiten en op onze morele afwegingen.” 

Voor geinteresseerden is er een e-mailadres INFO


PM donderdag 12 juli 2007: maandelijkse filosofie-bijeenkomst Almere

 Vandaag is het thema "Zijn ethische normen onder alle omstandigheden onaantastbaar?  

(is het geoorloofd om normen op te rekken onder bepaalde omstandigheden) De avond begint om 20.00 uur. 

Voor oprecht geinteresseerden is er een e-mail adres INFO via e-mail

 

Verder hierbij aandacht voor en andere filosofische bijeenkomst, het Filosofisch Café van Dries Boele

(iedere 14 dagen in Hotel De Filosoof, Vondelstraat  Amsterdam)

"Heb de moed je eigen verstand te gebruiken"! Zo luidt een motto van de filosofie. Wijsheid leert men niet van anderen, maar ligt besloten in de ervaring van ieder persoonlijk; de kunst is om te leren uit die ervaring. Dit is kort gezegd de doelstelling van de Socratische methode. 

Het Socratisch gesprek is een onderzoeksgesprek: gezamenlijk onderzoeken we wat we te weten kunnen komen over een thema (vrijheid bijvoorbeeld of verantwoordelijkheid). Dit doen we aan de hand van voorbeelden, uitgaande van eigen ervaringen en zelf nadenken, zonder een beroep te doen op autoriteiten. Inhoudelijk is de inzet om tot een beargumenteerd antwoord te komen op de uitgangsvraag. Daarnaast is het proces in de groep van groot belang: gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het onderzoek, luisteren, vertrouwen op je twijfel, open en kritisch durven zijn, etc.

Werken met de Socratische methode beoogt het zelfstandig denken te stimuleren van elk van de deelnemers, tegelijk met het sámen nadenken. In het onderzoek worden individuele opvattingen intersubjectief getoetst. Het is geen debat met een winnaar, maar een gemeenschappelijk denkproces waarin zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de meningen en twijfels van elk van de deelnemers. Het Socratisch gesprek stelt in staat om op een systematische wijze de (voor)oordelen, aannames en andere vooronderstellingen te onderzoeken die achter je ervaringsoordelen liggen. Dit gebeurt in een dialoog waarin je o.a. jezelf oefent in het formuleren van gedachten, het effectief luisteren, het samenvatten, geduld betrachten, oordelen opschorten. Toepassingen  Behalve als vrije tijdscursus wordt de methode in toenemende mate benut in onderwijs en in bedrijven en organisaties, ter verheldering van doelstellingen en uitgangspunten, in een heroriëntatie op normen, waarden en idealen, ter vernieuwing van de aandacht voor wat leven en werken de moeite waard maken.  Levenskunst Filosofie was in de Oudheid een levenswijze, waarbij het niet louter om denken ging. Denken stond in het teken van het realiseren van een `goed leven', zowel individueel als ook gemeenschappelijk. Levenskunst dus. Behalve theoretisch was filosofie ook praktisch: er werden oefeningen ontwikkeld en gepraktiseerd. Het socratisch gesprek zou ik willen beschouwen als een hedendaagse oefening in levenskunst. Met name vanwege de aandacht voor het concrete gebeuren, het scherpen van het onderscheidingsvermogen en het leren uit ervaring - de koninklijke weg naar praktische wijsheid, onontbeerlijk voor levenskunst.

Dries Boele    

ZOMERWEEK IN NEDERLAND  
. Cursus 3: WEEK 31: 30 juli – 3 augustus 2007
FILOSOFIE ALS MANIER VAN LEVEN. Naar een hedendaagse levenskunst. . Plaats: Leusden
. Organisatie: ISVW . Voor meer info/kosten kijk op: www.isvw.nl
.


 20 juni 2007: filosofie-lezing door maarten manson

woensdag 20 juni 2007 om 20.00 uur vond een lezing plaats door Maarten Manson in 'de Transparante verbinding' (Glazen Huis, hoek Hollywoodlaan/David Nivenweg) 

Het thema van kunstenaar/filosoof Maarten Manson was dit keer: "Wij zijn niet alleen in ons lichaam".

"Wij zijn niet alleen in ons lichaam. Het subject is onze compagnon. Zonder hem kunnen wij niet leven en hij niet zonder ons. Het subject leest ons DNA, zorgt ervoor dat wij in slaap vallen en wekt ons 's ochtends om maar een paar van zijn activiteiten te noemen. Hoe beter we naar het subject luisteren hoe beter alles functioneert." 

Van 20.00-22.00 uur; bijdrage 5 euro (inkl. koffie/thee/wat lekkers) Glazen Huis, David Nivenweg 1 in de Filmwijk. Een lezing en een gesprek, toegankelijk voor iedereen, ook voor middelbare school scholieren.  

Helaas was de opkomst minder dan verwacht, hoewel het onderwerp boeiend en spraakmakend genoeg was. Maar het is waar: het is wel een onderwerp waar je scherp op moet reageren, of juist moet laten bezinken want het moet langzaam 'tot je door dringen'... Ineens begrijp je wáár Manson het over heeft, terwijl het in eerste instantie zo simpel lijkt...in woorden dan.  Ook zijn boek is -in woorden, in taal-  makkelijk leesbaar; maar het gaat veel verder dan deze woorden.  De aanwezigen vonden het onderwerp toch zó interessant dat zij graag een vervolg hierop zouden zien!

(scroll ook naar dd 1 mei 2007 voor zijn nieuwste boek!)

 

en woensdag 14 november 2007 om 20.00 uur in CCCorrosia (Haven)


PM donderdag 14 juni 2007: maandelijkse filosofie-bijeenkomst

 Vorige maand was er een geslaagde bijeenkomst met grote opkomst met als thema “autonomie”. Vandaag is het thema "Weten en niet weten" 20.00 uur


9 mei 2007: stadsfilosoof igm jongeren in cccorrosia

In CCCorrosia een publieke dialoog over "sexueel gedrag van jongeren en de invloed van de media". Stadsfilosoof Barry van 't Padje gaat deze avond leiden. Centraal staat de vraag of er sprake is van een probleem en zo ja: waarom? Dichter Hein Walter laat gedichten horen en de muzikale inbreng is weer van De Softies (Jolle Roelofs en Daniel van der Zee). Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.


1-5-2007:  kunstenaar/filosoof Maarten Manson brengt 2e boek uit

 

Het is makkelijker om aan te kondigen dat Maarten Manson een tweede boek heeft geschreven over filosofie, dan hier in het kort een impressie geven van de inhoud! Natuurlijk zou iedere geinteresseerde in de hedendaagse filosofie dit boek moeten aanschaffen.....maar ik zal proberen hier de essentie weer te geven (zonder het zelf filosofisch te benaderen ;-)  Het boek heeft als titel: "De periodieke mens". (the periodical man) Evolutie * Subjectisme. Met meteen op de voorkant van het boek intrigerende vragen: 'wie wekt ons 's ochtends? en: wie leest ons DNA? Manson geeft meteen het antwoord: "het subject".

Daaronder een tekening (ook van zijn hand) met de teksten: 'waak - slaap - waak'.  Genoeg stof dus om dmv  een verkenning van zijn boek erachter te komen wat hij daar precies mee bedoelt. Zijn belangrijkste inspiratiebron  zijn de ideeen van (van oorsprong Russische)filosoof Constantin Karmanov. 

Kijk daarvoor ook in het Archief van Kunst-enzo2005 dd 11-12-2005

Maarten Manson met zijn nieuwe boek >

 

Kunst-enzo is erg benieuwd waaróm Maarten Manson dit boek heeft geschreven.....zijn eerste boek heette 'De onzichtbare mens' (zie hierboven Archief2005).  De schrijver vertelt dat hij inmiddels weer veel nieuwe ideeen heeft verzameld, is eigenlijk een belangrijke uitbreiding, vandaar 'De periodieke mens'.

 

 De titel is gebaseerd op de filosofie van Karmanov dat 'de mens' maar periodiek aanwezig is. 's Nachts is hij 'afwezig' en 's ochtends gaat 'de schakelaar weer aan'.....Wie doet dat, wie stuurt dat aan? Manson noemt dat (net als Karmanov)'de 2e bewoner in het lichaam' ofwel: het 'subject' (dat nooit slaapt).  Het kontakt met wetenschapper en filosoof Karmanov is er al zo'n 10 jaar. Hoewel hij spraakmakende, innoverende ideeen heeft, zegt Manson niet al zijn ideeen klakkeloos over te nemen. Manson zegt regelmatig te twijfelen aan dingen, waar Karmanov zegt zeker te zijn van zijn zaak! Karmanov denkt bijvoorbeeld dat de mens -onafhankelijk van zijn stoffelijk lichaam-  kan leven.  Ondanks dat Constantin Karmanov puur wetenschappelijk denkt en als zodanig alles wil verklaren, gelooft hij wel in zoiets als 'een Schepper', universeel gedacht dan.

< Maarten Manson (met zijn eerste boek), Constantin Karmanov signeert

 

Voor wie heeft Maarten Manson dit boek geschreven? In de eerste plaats wilde hij graag zijn eigen ideeen  opschrijven maar hij hoopt op mensen die 'open' staan voor allerlei zaken, zoals Wetenschap, Filosofie en Spiritualiteit. Hij kan zich ook voorstellen dat dit boek misschien tussen wal en schip dreigt te vallen: wetenschapppers vinden het misschien zweverig en 'zwevers' (zoals men dat noemt, zoals -bijv.- astrologen) vinden het weer te wetenschappelijk.  Dit boek is bedoeld om mensen wat vrijer te laten denken, om een vrijere geest te krijgen. Vaak zit men vast in een bepaald denkpatroon.

Leesbaar?  Manson: "Soms vinden mensen het geestig, jongeren vinden het vaak erg leuk; wordt regelmatig gebruikt voor scripties voor examens! Dit boek hoef je niet als een roman te lezen: je kunt ook middenin beginnen. Het belangrijkste thema is: zelfkennis (maar ook kennis van je omgeving). Het mooiste van de filosofie -en ook van de inhoud van dit boek- is, dat mensen 'het ineens snappen'.  Dat geeft een kick!  Manson zegt het leuk te vinden zijn gedachten op papier te zetten, denkt dat 'sommige mensen' die ideeen kunnen waarderen. Filosoferen is nooit statisch, evolueert zelf óók! "

Over de kunstenaar Maarten Manson: "Veel van mijn kunstwerken heten 'Escape', gaat over het ontsnappen uit de natuur, deze wereld; niet het ontsnappen in drugs. Evolueren is meer:'wakker worden'. (lees het boek). Hij droomt veel.....en vraagt zich af: "wie bepaalt hoe en wat?" Dat zet je niet zelf in gang, dat bedenk je niet van tevoren......Manson verdenkt 'het subject' daarvan. "Dromen is een vorm van bewustzijn; bij een droomloze slaap word je uitgeschakeld qua bewustzijn...."  De wereld is eigenlijk een gevangenis: je kunt er niet af, je hebt levenslang ;- ))

Manson heeft het boek gelardeerd met tekeningetjes en wat haiku-achtige korte gedichten, vaak goed voor een glimlach. Het boek is te koop bij boekwinkel de Ark (Almere-stad) en Dekter (in Haven) maar ook (voor 12.50 euro) te bestellen bij Maarten Manson 

 


zondag 21 januari 2007: "de Politieke mens" en de Stadsfilosoof

 

Het 3e (en laatste) deel van de filosofische benadering van het thema "De Politieke mens" vond plaats in CCCorrosia in Almere-Haven en begon om 15.00 uur (toegang gratis). 

< Stadsfilosoof Barry van 't Padje vraagt zich af "welk soort leiderschap het best past bij een democratie? En: welke rol speelt de ethiek hierin?" De algemene stelling van het drieluik, onder zijn leiding aangegeven en bediscussieerd, is dat er sprake is van een crisis in de politiek. Hoe zit die crisis in elkaar en welke uitwegen zijn er? Een meer rationele benadering van de ethiek of is het tijd voor spiritualiteit?  En...vraagt van 't Padje zich verder af:' biedt dat wel een antwoord op zaken als toenemend geweld, agressie en verruwing?'

Iedereen mocht meepraten en een bijdrage leveren aan de discussie. 

Dichter Hein Walter deed dat via zijn gedichten >

 

 

De Softies deden dat dmv hun muzikale inbreng, hieronder samen de CCC-direkteur Ruud Backx

 

 

Op deze laatste bijeenkomst (misschien wel de allerlaatste...want hoe lang blijft Barry van 't Padje nog 'Stadsfilosoof' in Almere.... en waar hangt dat vanaf ?) kwamen slechts 17 belangstellenden af, waarvan er 7 alweer in de pauze vertrokken. 

 

 

Barry van 't Padje had een stapel tekst meegenomen, die hij regelmatig raadpleegde om zijn favoriete filosofen te citeren. Volgens van 't Padje verkeert de politiek in een crisis.....maar daar werd de hele discussie niet meer op terug gekomen; net zomin als op het aangekondigde begrip 'spiritualiteit' dat pas in de afsluiting genoemd werd (maar daar bleef het bij). Van 't Padje zei géén debat of discussie te willen maar een dialoog. Hij wilde weten wat nu precies 'goed leiderschap' inhoudt en wilde van de aanwezigen voorbeelden horen. 

Schoorvoetend kwamen er voorbeelden, vanuit verschillende invalshoeken, en van 't Padje 'bevroeg' deze mensen  "'waarom zij dit goed leiderschap vonden"; dat was dus de dialoog. Maar in een 'discussie' die vervolgens ontstond, kwam naar voren dat men 'goed' leiderschap ook zou kunnen betitelen voor iemand met slechte bedoelingen...maar die wél goed kan leiden.....(Dus alles is relatief, naar mijn mening GV) 

 

 

< Kunstenaar/dichter Hein Walter liet tussendoor enige van zijn gedichten horen; klik hier om zijn laatste gedicht te lezen.

credo

 

 

Verder konkludeerde Van 't Padje dat de 'deugd' de basis is van de democratie en vervolgens werd er gepraat over 'eerlijkheid' en 'vertrouwen' (hebben of krijgen). 

Soms leek het meer op psychologie dan op filosofie, naar mijn mening, en werden uitspraken van filosofen losgelaten op de aanwezigen, die het daar helemaal niet mee eens waren, goed voor de discussie maar niet voor de (beoogde!) dialoog. Bijvoorbeeld de starre opstelling van de filosische ideeen van Kant.... dat hindert niet natuurlijk maar persoonlijk kreeg ik sterk het idee dat Van 't Padje - net als Kant- érg stuurde in de richting die hijzelf al thuis had uitgestippeld (vond ik vorige keren ook al). Op vragen van de aanwezigen, gaf hij geen antwoord, nou ja.....wél.... "Ik ben hier niet om antwoorden te geven, dat moeten jullie zelf doen" (voer voor psychologen of tóch filosofen??) Ach, en voor de rest hadden jullie er zelf maar bij moeten zijn!

 

Van dit drieluik ging het 1e over 'Individualisering', het 2e over 'Macht en Theater' en dit 3e (laatste) over 'goed Leiderschap'