< klik hier voor 2005

copyright alle foto's: greta verduin                                                                              FILOSOFIE 2006


12-11-2006 Verslagje  van het zoeken naar de 'politieke mens'......

Deze druilerige, winderige middag trok zo'n 20 geinteresseerden in het CCCorrosia in Haven in dit door de Stadsfilosoof Barry van 't Padje (< foto) genoemde 'Drieluik' (het eerste 'luik' trok slechts 7 bezoekers) . Waar gaan die 'luiken' over? Over bestuurlijke macht, versnipperde macht. Hoe kan politiek eruit zien en wie heeft de macht: ligt die bij 'de Politiek' of bij de grote organisaties? Het gaat over Kunst, verbeelding, hart, gevoel, emoties....die centraal staan in de politiek (is dat zo ?!?!). Politiek is Theater, Politiek kan niet alleen met woorden, politiek begrijp je door het zélf te doen! Basisvorm = het Debat, de strijd met woorden. Hein Walter (foto>) dichter, opent met een van zijn gedichten.

Politiek is vergelijkbaar met Theater: relatie Politiek en Publiek. Het publiek moet worden geroerd, met wie voel je je verbonden? 

 

Welke verhalen staan nu in deze Verkiezingen centraal? 

 

 

 Van een bezoeker komt een doemdenk-reaktie, dat volgens de stadsfilosoof in verhaalvorm verteld moet worden... 

 

Toevallig, nou ja...toevallig....wordt eea afgekapt door muziek van De Softies, met name gitarist Daniel en pianist Jolle. De Stadsfilosoof voelt dat niet als 'afkappen' (net als de muzikanten) maar vindt dat 'men' met positieve dingen moet komen (dus tóch afkappen, naar mijn idee ;-)

 

 

. Wáár gaat het over? Politici beloven economisch voordeel (als je maar op hún stemt, hun partij) De geestelijke kant wordt uitgeput. Politici praten 'namens' de burger maar hoe weten wij of politici 'de wil' van het volk vertolken? (was 'vroeger'  wel zo maar ten was 'het volk' nog niet zo mondig. Nú, door alle media, is 'het volk' slimmer geworden (over 'mediacratie' later meer). Er is gebrek aan vertrouwen in de Politiek. Van 't Padje wil de verhalen indelen in Komedie, Romance/Heroisch, Tragedie en Ironie (dubbele bodems) Maar uit de zaal wordt opgemerkt dat alles toch neerkomt op 'Macht'.....Ineens brengt de filosoof het gesprek op de Amerikaan Barber en de Djihad versus McWorld. Vraag is of er enige overeenkomst is tussen beide 'tegenstanders'.....Dat is zo: de anarchie,  juist géén democratie! Van 't Padje vraagt zich vervolgens af: hoe kunnen we de 'kern van de Democratie' gebruiken voor nieuwe politiek? Die vraag is voor rekening van de Stadsfilosoof-zelf want de bezoekers hebben het niet gehad over acceptatie van het begrip 'Democratie' , laat staan de 'kern'....Het gaat verder over de 'werkelijkheid' en de 'subjektieve' werkelijkheid....Dat laatste blijkt voor iedereen verschillend, afhankelijk van wie er waar naar kijkt.

Barry van 't Padje zegt vandaag op zoek te zijn naar 'Verhalen' ofwel in verhalende vorm praten over de politiek en de 'politieke mens'. Maar aan die laatste omschrijving komen we niet toe.....Van 't Padje heeft m.i. zijn eigen verhaal al klaar en probeert de 'groep' (de individuele bezoekers gezien als collectief) te sturen. Gelukkig in deze bijeenkomst krijgt hij behoorlijk weerwoord. Opgemerkt wordt dat Kunstenaars in de samenleving óók een grote politieke invloed kunnen hebben, zoals -om een paar grote namen te noemen-  Picasso met zijn Guernica, als aanklacht tegen de burgeroorlog, de Nachtburgemeester van Rotterdam, Jules Deeelder, die toch via zijn dichtkunst misstanden aankaart, Salman Rushdie, die met zijn boek e Moslim-wereld op zijn kop zette en daardoor voor zijn leven vreesde. Eigenlijk zouden kunstenaars méér betrokken moeten worden bij 'de politiek', omdat zij toch anders tegen allerlei zaken aankijken!

 

 

Het theater , waar politici bijeen komen, is een belangrijke plaats voor "Theater": het spel voor de camera's. Merk je vooral in de tijd van Verkiezingen. Dan is de invloed van de media extra groot. Zo komen we op het begrip Mediacratie. Waarom komt de ene politicus méér aan het woord in een debat? 

"Het interview is onaantastbaar want de geinterviewde mag geen tegenvragen stellen", aldus Barry van 't Padje. "Wie bepaalt de spreektijd bij twee geinterviewden, een debat met 2 personen, zoals bijvoorbeeld. Balkende/Bos? De journalist/ de regisseur!"  Hij vervolgt: "Media zijn een onderdeel van de Politiek geworden! Het is een publiek domein alleen kun je de media niet wegstemmen...". Het publiek mechanisme is erop van toepassing, het consumentisme. De transparantie in onzichtbaar", aldus de Stadsfilosoof. '

Er is wantrouwen in de Politiek, in politici....maar waarom hebben politici zo'n slecht kontakt met de burgers???

 

PS Het 3e 'luik'van dit Drieluik is gepland in januari 2007, weer in CCCorrosia, datum nog onbekend.


NB met de opmerkingen over de Media ben ik het dus niet eens met Barry van 't Padje. Een goed journalist hoort onafhankelijk zijn/haar werk te doen en integer tewerk te gaan en laat zich beslist NIET voor het karretje van de Politiek spannen! Als dat zo is, is het geen journalist maar een afhankelijke subsidie-ontvanger of politieke volgeling..... (GV)


12-11-2006 Filosoof op zoek naar 'de  politieke mens'......

Zondag 12 november om 15.00 uur bij CCCorrosia 

De zoektocht van stadsfilosoof Barry van ’t Padje naar de Politieke Mens gaat deze maand verder. Op zondagmiddag 12 november zoekt hij verder met dichter Hein Walter, muzikant Jolle Roelofs en gitarist Daniel én natuurlijk met het publiek. Een middag gelijk aan de filosofische cafés van vorig jaar met debat, filosofie en muziek.

 

Vragen die de revue passeren zijn: Is de politieke partij wel opgewassen tegen MTV? Waarom is religie modieus? En is het mogelijk om een publieke moraal te hebben zonder religie? 

 

Kortom de middag staat in het teken van mediacratie (?), ideologie en spiritualiteitGratis toegang.

 

 

 

 


 

6-9-2006 Filosofie in de praktijk

De School voor Praktische Filosofie & Spiritualiteit geeft woensdag 6 september 2006 een Open Les

Het begint om 20.00 uur en duurt tot 22.15 uur (er is koffie en thee en een pauze) Het adres is Triangel, aan de Parkwijklaan 5 in Almere-stad (Parkwijk dus)

Deze School voor Parktische Filosofie maakt gebruik van vele filosofische gedachten en principes uit verschillende stromingen, zowel Christelijk als Oosterse wijsheden, met als doel "om te voorschijn te komen uit wat je niet bent". Een uniek proces dat iedereen zelf moet ondergaan...

Meer info 0294-410412 of vis de website www.praktischefilosofie.nl

 


14-5-2006  Sokrates, filosofisch Café 

Het begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) bij Humanitas (op de hoek tegenover de MediaMarkt en schuin tegenover mega-bioscoop Utopolis

Iedereen is welkom, hoeft niet van tevoren gemeld te worden!

De toegang is gratis (hoewel een kleine bijdrage gewaardeerd wordt ;- ) en er is koffie en thee.

 


9-4-2006  Sokrates, filosofisch Café

 

Vandaag is er weer een Sokrates-Café op 9 april 2006 . Het begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) bij Humanitas (op de hoek tegenover de MediaMarkt en schuin tegenover mega-bioscoop Utopolis) 

Het is iedere keer weer een verrassing welke filosofische invalshoeken aan de orde komen, soms heel ernstig en soms met veel humor. In iedere geval kan er gefilosofeerd worden zoals dat (wellicht?) bedoeld is....

De toegang is gratis, hoewel een kleine bijdrage gewaardeerd wordt ;- ) Er is koffie en thee.

 

 


14-3-2006 Sociale cohesie in Almere en de Almeerse Stadsfilosoof

Almere gaat aan de slag met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Er komt een brede pilot. Sociale cohesie is een centraal thema. Maar hoe geven we hier vorm aan? Doeke Post, kritisch adviseur  van het CDA, ook huisarts geweest en bezorgd over de marktwerking in de gezondheidszorg,  zal de voorzet voor de discussie geven. De verkiezingen zijn, als de lezing gehouden wordt, een week achter de rug. Een mooi moment om nu met die onderwerp praktisch aan de slag te gaan. Wat is de rol van de gezondheidszorg? En heeft de zorg in Almere een bijzondere positie? Vragen  waar wij met elkaar over van gedachten willen wisselen. U bent van harte welkom op dinsdag 14 maart 2006 om 20.00 uur in café-restaurant 'De Ziel' van de Archipel, Poeziestraat 360 in Almere. (Literatuurwijk).Toegang gratis! Info of reserveren:  www.vupodium.nl  tel. 020-598 9292  Lees verder  www.vupodium.nl/podium/vupodium.cgi?620


De 3e lezing in de serie over cohesie en individualisering in Almere, dat wel een icoon voor de hedendaagse samenleving wordt genoemd. De individualisering van de samenleving is hier verder voortgeschreden dan in andere delen van Nederland. Emeritus hoogleraar Sociale Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen prof.dr. Doeke Post zal spreken over de gevaren van individualisering in de gezondheidszorg. 

Met medewerking van Almeerse stadsfilosoof Barry van 't Padje (foto)

Publieksactiviteiten rond wetenschap, samenleving en levensbeschouwing VU podium is een initiatief van Vrije Universiteit, VU medisch centrum, Vereniging VU-Windesheim en Christelijke Hogeschool Windesheim.


12-3-2006  Sokrates, filosofisch Café 

Alweer een maand verder.....het maandelijkse Filosofisch Café, iedere 2e zondag van de maand, bij Humanitas. Steeds meer gaat er een vaste kern ontstaan, ieder individu met een geheel eigen inbreng, wat de bijeenkomst spannend en afwisselend maakt. Iedere keer weer een verrassing wat er nu weer aan bod komt.....in ieder geval onderwerpen waar de aanwezigen nog over kunnen nadenken om te proberen op een hoger nivo te gaan denken, voelen, ondergaan..Bijzonder is ook te vermelden dat dit Sokrates-Café wordt 'gerund' door een gemotiveerde vrijwilliger (toevallig van Humanitas)  - op z'n vrije zondag - (Jaap Bosscha), geweldig!

 

 

Het volgende Sokrates-Café is 9 april 2006 (= de 2e zondag van april) Het begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) op de hoek tegenover de MediaMarkt en schuin tegenover Utopolis) De toegang is gratis, hoewel een kleine bijdrage gewaardeerd wordt ;- )

 


12-2-2006  Sokrates, filosofisch Café 

Zondag 12 februari 2006 was er weer het maandelijkse Filosofisch Café, elke 2e zondag van de maand, bij Humanitas. (start 19.30 uur)

 

Vandaag geen gastsprekers of -filosofen maar gewoon een 'filosofische benadering met de benen op tafel' (figuurlijk) en letterlijk én figuurlijk 'met de benen op de grond' (!) . Het moet gezegd: dat werkt, hoewel er natuurlijk heel veel verschillende opvattingen zijn, niet zozeer over de onderwerpen/thema's maar meer over de manier van benadering. Neem bijvoorbeeld het woord, eigenlijk het begrip 'respekt'...wat is dat? Is dat voor iedereen anders, kan dat eenzijdig of moet dat wederzijds? Maar ook over de mens en zijn (mogelijk) twee zielen: een stoffelijke en een geestelijke..... Voer voor psychologen maar vooral voor filosofen dus in dit geval. 

 

 

 

Het Filosofisch Café heeft een groeiend aantal belangstellenden, de sfeer is uitstekend en men staat open voor elkaars ideeen en opvattingen. Ook is er alle ruimte voor wederwoord en de tegenstellingen van elkaars opvattingen scherpen de geest. Kom de volgende keer eens meemaken wat zo'n Filosofisch Café inhoudt!

Humanitas zit op de hoek tegenover de MediaMarkt en schuin tegenover Utopolis. De toegang is gratis, hoewel een kleine bijdrage gewaardeerd wordt ;- )

 

Het volgende Filosofisch Café is op zondag 12 maart 2006

 


24-1-2006  2e Lezing over Cohesie en Individualisering in Almere

Almere wordt wel een icoon voor de hedendaagse samenleving genoemd. De individualisering van de samenleving is hier verder voortgeschreden dan in andere delen van Nederland. In de tweede lezing van deze serie over cohesie en individualisering zal dr. Ina ter Avest spreken over ontwikkelingen in het onderwijs. Met medewerking van de Almeerse stadsfilosoof Barry van 't Padje      (foto >

School in de buurt van mensendr.Ina ter Avest over ontwikkelingen in het onderwijs, tweede lezing in de serie over cohesie en individualisering in Almere

Dinsdag 24 januari 2006 om 20.00 uur in café-restaurant 'de Ziel' van Archipel,  Poëziestraat 360 toegang gratis. Meer informatie en reserveren: www.vupodium.nl of bel 020-598 9292  In samenwerking met Archipel, centrum voor wonen, welzijn en zorg in Literatuurwijk Almere  lees verder