filosofie  2008  (enzo)

tekst en foto's: greta verduin                                                                                                                      


11-12-2008: laatste filosofisch Café van 2008

Het thema is: "Waar is cultuur goed voor"? 
(wat te verwachten van cultuur - wanneer is zij de moeite waard - kun je spreken van hoge en lage cultuur)
Het laatste filosofische Café van het jaar wordt, net als vorig jaar, georganiseerd als een Diner Pensant.  
Anders dan op de gebruikelijke bijeenkomsten is het daarom  noodzakelijk om deelname vooraf op te geven., uiterlijk 4/12/08
Jachthaven/ Eetcafé Haddock *  Diner Pensant   € 17,50 * Inloop vanaf 18.30 uur  *  diner Pensant om 19.30 uur 
   
INFO

6-11-2008: Voor de 2e keer Dag van de Dialoog in Almere

 De kick-off was op 9 oktober 2008 in scholengemeenschap De Meergronden, op 6 november 2008 kan iedere Almeerder 'in dialoog gaan'  aan gesprekstafels die door heel Almere worden georganiseerd. Het centrale thema is "Ontwikkeling"

Voor alle info klik HIER


9-10-2008: maandelijkse filosofie-bijeenkomst (vandaag om 20.30 uur)

Het thema  van deze maand is "Verbondenheid"

Is het mogelijk om verbonden te blijven met dat wat is op het moment dat we (om wat voor reden dan ook) onszelf willen afsluiten? Je kunt 'Verbondenheid' associeren met  woorden zoals: open, groot, vrijheid, zaligheid, liefde, kompleet. 'Afsluiten' met woorden als: gesloten, klein, gevangen, verbitterd, haat, inkompleet. Maar het zijn maar woorden.....

We beginnen deze avond iets later, om 20.30 uur, bij Jachthaven-café Haddock

INFO


11-9-2008: maandelijkse filosofie-bijeenkomst (20.00 uur)

Op 14 augustus jl zijn we voor de eerste keer bijeengeweest  in Jachthaven café Haddock ( dat is prima bevallen!) en hebben we van gedachten gewisseld over het thema  Is Kunst een Taal?   Zoveel meningen. zoveel andere invalshoeken, inzichten.....

Omdat men dit onderwerp wat verder wil uitdiepen is er een vervolg met als onderwerp een beetje afwijkende benadering  Is Kunst noodzakelijk?   Het belooft weer een levendige avond te worden.

INFO


14-8-2008: maandelijkse filosofie-bijeenkomst (20.00 uur)

De weersverwachting voor komende donderdag is dusdanig  dat het niet verstandig is om in de openlucht van 'De Groene Kathedraal' bijeen te komen.   Daarom beleggen we onze avond deze keer bij Watersportcentrum Haddock.  We zijn daar zeer welkom!

We zullen het donderdag ook zeker gaan hebben over de vorm, frequentie van onze bijeenkomsten. Ook zullen we het hebben over een eventuele splitsing van onze groep omdat door het gestaag toenemende aantal deelnemers de diepgang in de discussie in het gedrang komt.  

De inbreng van iedereen is dus zeer gewenst. Daarnaast hebben we met het  thema IS KUNST EEN TAAL“  een boeiende materie te beschouwen, waarover Willem nog een toelichting zal geven. Graag tot donderdag 20.00 uur  bij  “Haddock”

INFO


10 juli 2008: maandelijkse filosofie-bijeenkomst

Op donderdagavond 10 juli zijn we met 14 deelnemers bijeen geweest in de foyer van Cinescope en hebben we van gedachten gewisseld over het thema “ARMOEDE EN GEDRAG' . Deze lokatie was een try-out maar duidelijk werd dat de plek pal teenover de bar erg onrustig is. Ook de opstelling van lange tafels maakt dat er weinig oogkontakt is. Boven de foyer heeft als nadeel: de hoge temperatuur en het geruis van de filmprojektoren.

INFO


8-5-2008: maandelijkse filosofiebijeenkomst (20.00 uur)

Deze 2e donderdag van de maand mei is het thema: "BEWUSTZIJN EN GEVOEL"; 

Ter inleiding en voorbereiding had Maarten enkele gedachten op papier gezet . Vaak wordt 'bewustzijn' boven het 'denken en voelen' gesteld. De vraag is: wie of wat zorgt ervoor dat wij die gevoelens 'ervaren'? Geen automatisme, hersens doen niet iets 'uit zichzelf'. Filosoferen over 'de eerste bewoner'(wij dus) en de 'tweede bewoner'(het subjekt)

INFO


Info voor wie interesse heeft 

over filosofische zomercursussen, opleidingen of weekendcursussen (buiten Almere).....kijk eens op deze  website 


Zaterdag 19 april 2008: schuif aan bij boekhandel De Ark voor filosofie-estafette.

Aan de grote leestafel van De Ark kan iedereen mee-filosoferen over het boeiende thema 'De Stad'. Onlangs is dit thema ook bij de maandelijkse filofie-bijeenkomst aan de orde geweest, maar niet genoeg uitgediept. Het riep bijvoorbeeld de volgende vragen op: 

Kunnen we de ziel van een stad gelijkstellen aan de identiteit van een stad?  Zo ja,  wat bepaalt dan die identiteit?  Zijn dat bewoners van de stad en hun gedrag?  Of wordt de identiteit bepaald door stedenbouwkundige aspecten en door de architectuur? Of wordt de identiteit bepaald door de bestuurders van een stad en hun wijze van besturen? Maar Is de ziel van een stad niet gelijk aan haar identiteit, waardoor wordt zij dan bepaald?  Bezieling..... van haar bewoners...van haar bestuur....?

Of komen we hiermee dan op het snijvlak tussen individualiteit en solidariteit? Of tussen voorkomendheid ( misschien zelfs een bepaalde mate van hoffelijkheid) en onverschilligheid ( of misschien zelfs een bepaalde vorm van botheid en barbarisme)? Stedelingen leven in een smeltkroes van meerdere identiteiten. Daarmee is een stad een opeenhoping van keuzemogelijkheden en tegelijkertijd een bron van wrijvingen en conflicten. Voor de één een feest, voor de ander een bezoeking: teveel keuzen. Verplichten al die opties ons tot iets? Hoe eenvoudig is het om stadbewoner te zijn?  Of is het leven als dorpsbewoner gemakkelijker en eenvoudiger?  Verschaft het leven in een stad meer mogelijkheden tot zelfontplooiing dan het leven in een kleine gemeenschap?  Wat zijn dan de bepalende factoren?  Wat is dan de optimale grootte van een stad? Kortom, genoeg stof tot overpeinzing.

Daarom staat tussen 14.00 en 16.00 uur de koffie/thee klaar in De Ark.


10-4-2008: maandelijkse filosofiebijeenkomst (20.00 uur)

Het thema voor 2008 is: "De Stad"

Op 13/3 jl  zijn we bijeen geweest en hebben we van gedachten gewisseld over het thema “Bewustzijn en ervaringen." De opkomst was met 16 personen weer zeer goed. Dat had onder meer tot gevolg dat het al tegen tienen was, alvorens we helemaal “rond “ waren en iedereen zijn of haar zegje had gedaan.  Als thema voor 10 April was aanvankelijk voorgesteld  "Bewustzijn en Gevoel", waarvoor Maarten het voortouw heeft genomen en daar al enkele invalshoeken op papier had gezet.

Het thema 'Bewustzijn en gevoel'  zal dan aan bod komen op 8 mei 2008

Want bij nader inzien doen we er goed aan om komende maand het thema te nemen voor april: "Maand van de filosofie". Er zijn op verschillende dagen  'Filosofie-instuiven' gefaciliteerd door Boekhandel De Ark. Op 5 -12 -19  en 26 april kan iedereen van 14.00 uur tot 16.00 uur aanschuiven aan de grote leestafel in De Ark .

Dan kan er van gedachten worden gewisseld over bijvoorbeeld: "Wat maakt het wonen in een stad zo anders dan het wonen in een dorp? " Wat is het belang van architectuur en draagt architekuur er aan bij om je thuis (en daarmee gelukkig?) te voelen in een stad? * Wat bepaalt de identiteit van een stad? (kijk bij  De Ark  onder nieuws en aktiviteiten, waar nog meer vraagstellingen worden aangedragen die verband houden met het thema).

INFO


"Niet in het genot bestaat het geluk, maar in het verlangen en in het wegnemen van de begrenzing die men aan het verlangen oplegt."

(de 120 dagen Sodom, 8-ste dag, Markies de Sade)


13-3-2008: maandelijkse filosofiebijeenkomst

Donderdag 13 maart a.s. komen we weer bijeen

Op de laatste bijeenkomst  hebben Arnold en Rob voorgesteld om voor maart  het thema Bewustzijn op de agenda te zetten. Arnold doet de suggestie om dat uit te breiden naar: 

'BEWUSTZIJN  EN  ERVARINGEN'  

Graag tot aanstaande donderdag 20. 00 uur 

INFO


2-3-2008 KOHEZIE IN LITERATUURWIJK

                              2 maart 2008: Vroege voorjaarsmatinee in café De Ziel van 14.00-16.00 uur                                

Meteorologisch moet het nog voorjaar worden. Na een twijfelachtige winter  lopen we daar alvast op vooruit.  Met een licht verteerbaar cultureel programma laten we u graag de laatste restanten van het wintergevoel vergeten.

Met Josée van der Staak, zang en gitaar; 
Duo Joachim en Marcel van Dijk, viool en piano;            
Jan Jippe van Herrikhuijzenen Frans de Bruijn, Voordrachten en improvisaties

ENTREE  GRATIS


14-2-2008 komt er een vervolg op het thema "Lust, Liefde en Moraal" (vervolg)

We hebben 10 januari jl van gedachten gewisseld over het thema; "Lust Liefde en Moraal". Dit thema was voorgesteld door en is toegelicht door Willem. Zijn uitgangsvraag is: " Waarom wil de moraal toch maar steeds de lust inruilen voor liefde? Kunnen die twee niet naast elkaar en onafhankelijk van elkaar bestaan?" 
In de twee uurtjes die we er voor uittrekken zijn we eigenlijk niet verder gekomen dan een eerste verkenning van dit veelomvattende thema. Na ampele overweging en in overleg met Jan Jippe stel ik voor om het thema opnieuw op de agenda te zetten.

Het begint om 20.00 uur   - Voor geinteresseerden  INFO

=============================================

Verder is het interessant om te weten dat één van de deelnemers kunstenaar/filosoof Maarten Manson, binnenkort een lezing houdt. Dat is op woensdagavond 13 februari 2008 om 20.00 uur in CCCorrosia (de Expo-ruimte) in Almere-Haven. De toegang is gratis!

klik op foto voor filmpje Maarten Manson 

(die momenteel ook exposeert in dezelfde ruimte)

Het belooft een boeiende lezing te worden want het is geinspireerd op zijn spraakmakende boek 'De periodieke mens'. Het vergt wel enige omschakeling in je denken....maar dat hoort een filosoof ook te bewerkstelligen.

Reserveren/info 036-5215648 (Expo CCC) of via www.corrosia.nl


10-1-2008 is het thema: "Lust, Liefde en Moraal"  

Plato's Eros-leer. Plato's opvattingen over Eros (de liefde) vinden we in het Symposium (zie onderstaande tekst). Socrates vertelt tijdens een drinkgelag het verhaal dat hem verteld is door Diotima. Volgens Plato is Eros onze reactie op schoonheid. Zodra wij schoonheid zien, willen we het bezitten en er altijd bij in de buurt zijn. Eros kan zich richten op het nivo van de zintuiglijke waarnemingen, bijvoorbeeld mooie lichamen en mooie dingen. Wat echter gebeurt als we vaak mooie dingen zien, is dat we de schoonheid van alle dingen gaan waarderen en niet de schoonheid van een enkel objekt; we gaan als het ware de afspiegeling van de Idee schoonheid herkennen in alle dingen die mooi zijn. Eros kan zich echter ook richten op een hoger nivo; zo kunnen we ons ook richten op de schoonheid in het algemeen, de schoonheid van theorieën of de schoonheid van de geest. Eros richt zich dus op een steeds abstraker nivo en op een gegeven moment zal je in een flits van een seconde de idee van schoonheid zelf aanschouwen.

Het begint om 20.00 uur   - Voor geinteresseerden  INFO