archeologie  2008                    (Beleid Almere

tekst en foto's: greta verduin                                                                                                                        


2-12-2008: archeologisch onderzoek in tracé van de N 23

Met de aanleg van de N23 bestaat de kans dat de archeologische vindplaats ter hoogte van de kruising met de Biddingweg en de toekomstige N23 wordt bedreigd. GS heeft opdracht gegeven om te onderzoeken hoe deze vindplaats het beste kan worden beschermd. Of door de resten in de bodem te laten zitten en te beschermen: Of door de vindplaats op te graven

Voor het onderzoek naar de twee mogelijkheden en de uitvoering daarvan wordt een aanvraag gedaan bij het Rijk voor een financiële bijdrage in het kader van het Besluit archeologische monumentenzorg.


6-11-2008: Expo Almeerse archeologie

 Rituelen. Van toen, nu, jou, mij, hier!

Op 6 november 2008 van 16.00 tot 18.00 uur in De Kunstlinie feestelijke opening van de Almeerse archeologietentoonstelling ‘Rituelen. Van toen, nu, jou, mij, hier!’   Op 6 november om 16.15 uur spreekt wethouder Arno Visser een welkomstwoord en om 16.45 uur is er een gezamenlijk openingsritueel. Vanaf 17 uur is er een receptie en gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken. 'Rituelen, van toen, nu, jou, mij, hier!’ is op werkdagen en op zaterdag geopend en is te bezoeken tot en met een speciale afsluiting op zondag 21 december. De toegang is gratis.

Hoe ‘anders’ waren de mensen uit het vroegere Almere; uit de Steentijd en de Zuiderzeetijd?  Wat weten archeologen van hun gebruiken en gewoonten die voor hen belangrijk waren? Wat waren, kortom, hun rituelen? Op de archeologietentoonstelling ‘Rituelen. Van toen, nu, jou, mij, hier!’ wordt vindingrijk de link gelegd tussen het verre verleden van Almere en de hedendaagse, multiculturele stad. Met name jonge bezoekers ontdekken wat hun eigen rituelen zijn, en hoe hun buurjongen/meisje met een andere culturele achtergrond het misschien nét even anders doet. Op deze expo kunnen bezoekers verschillende rituelen zelf beleven, zoals een schip ‘dopen’. 

 Initiator van de expo is de gemeente Almere, die haar inwoners bewust wil maken van het verleden van hun stad; een geschiedenis om trots op te zijn. Veel Almeerders tonen interesse want de Archeologiedag op stadslandgoed de Kemphaan trekt jaarlijks duizenden  bezoekers. Ook werd de archeologietentoonstelling van 2007 bezocht door een groot aantal schoolklassen en individuele bezoekers.   

De tentoonstelling is te zien in Kunstencentrum ‘de Kunstlinie’, Esplanade 12, Almere Stad. 

 


14-10-2008: Archeologiecursus Spitten in de polder 

Op 14 oktober start in de bibliotheek van Almere de archeologiecursus Spitten in de polder. 

 6 boeiende, aktieve lessen en 2 excursies brengen het verre verleden van Almere weer tot leven. Cursisten krijgen gedurende de cursus een goed beeld van de archeologie van Almere en Flevoland. 

“Voordat Almere bestond, stuitten boeren hier, tijdens het ploegen, af en toe op een scheepswrak,” aldus stadsarcheoloog Willem-Jan Hogestijn. “Tegenwoordig verrichten we archeologisch onderzoek vóór nieuwe wijken worden gebouwd. Behalve resten uit de tijd van de Zuiderzee, levert dat ook vondsten op uit de Steentijd, zo’n 10.000 jaar geleden. Toen woonden hier namelijk ook mensen.

 
Zelf aan de slag In de cursus delen de archeologen hun kennis over beide periodes. In elke les werken cursisten zelf met archeologisch materiaal, dat voorhanden is. Denk hierbij aan het werken met vuursteen of leer en het maken van touw. In de laatste les wordt er zelfs laat-middeleeuws geborreld!
 
Inschrijven De lessen worden gehouden op  6 dinsdagavonden, de 2 excursies zijn op zaterdagen en kost € 57,50. Leden van Bibliotheek Almere krijgen korting. Voor meer info en inschrijven  www.almere.nl/archeologie

De cursus – een initiatief van de gemeente Almere en WSF Flevoland/ Bibliotheek Almere 

 


24-8-2008: Archeologiedag 2008: rituelen uit de polder
       

Op zondag 24 augustus is op stadslandgoed De Kemphaan weer de jaarlijkse Almeerse Archeologiedag (12.00-16.00 uur)

Doe mee en beleef de Steentijd en de Zuiderzeetijd. (toegang gratis) Buro Archeologie

Dit jaar staat de Archeologiedag in het teken van rituelen. Twee rituelen staan extra in de schijnwerpers: de ontgroening van een matroos in de Zuiderzeetijd en het Steentijdfeest om de goden gunstig te stemmen voor de jacht. De Archeologiedag is een gezellige familiedag, waarin Almeerders een hoop kunnen opsteken over het verleden van Almere. Voor volwassenen zijn er interessante lezingen. Voor kinderen en jongeren is er veel te doen.

Steentijdfeest  Bij onderzoek in de jaren ’90, voorafgaand aan de aanleg van de A27, vonden archeologen drie eikenhouten palen. Vlakbij lagen 3 schedels van oerossen met horens; dat alles van zo’n  6800 jaar geleden. Werden met deze ‘totempalen’ de goden gunstig gestemd, bijvoorbeeld voor de jacht? Archeologen vinden dat geen gekke gedachte. Op de Archeologiedag wordt zo’n jachtfeest voorbereid en gevierd samen met de bezoekers.

Ontgroening  Een scheepsjongen of -meisje op de Zuiderzee moest tegen een stootje kunnen. Kinderen kunnen zich als ‘volwaardige matroos’ bewijzen door stoere uitdagingen aan te gaan. Reken op levendige scheepstaferelen!

 

Archeologische markt  Ook op de Archeologiedag: archeologen vertellen over hun vak en geven demonstraties, zoals grondboringen. Er is een spannend voorproefje van de Almeerse Archeologietentoonstelling Rituelen, die vanaf 6 november te zien is in de Kunstlinie. En er is een uitgebreide archeologische informatiemarkt.

Waar, wanneer?
De Archeologiedag vindt plaats op stadslandgoed De Kemphaan, op zondag 24 augustus van 12.00 tot 16.00 uur.
Kijk voor mee informatie over het programma op www.almere.nl/archeologie


Let op! Speciaal voor de Archeologiedag rijdt bus 8 naar stadslandgoed de Kemphaan. De 1e bus vertrekt vanaf Almere-stationCentrum om 12.01 uur, daarna ieder half uur.

De Archeologiedag wordt ontwikkeld door de gemeente Almere


woensdag 13 augustus 2008 onderzoek Steentijd (in Overgooi) 

 

Woensdag 13-8-2008 is er weer een OPEN DAG bij het Archeologisch onderzoek in Almere-Overgooi (kruispunt Maatweg/Meesweg)

 

Het onderzoek gaat vooraf aan de aanleg van een landschapszone, die het Waterlandsebos met het Circkelbos gaat verbinden. Hier verwachten de archeologen resten uit de Steentijd te vinden. Deze resten vertellen het verhaal van de periode, ruim 6000 jaar geleden, dat hier nog een uitgestrekt zandlandschap was, waardoorheen de rivier de Eem stroomde.  

Sporen van steentijdbewoning zijn in Almere niet eenvoudig te vinden. Ze liggen diep! Het onderzoek vereist daarom een specifieke aanpak.  De archeologen graven sleuven die wel 4,5 meter diep kunnen zijn, de diepte van het oppervlak van de Steentijd. Ook worden er  boringen verricht in de bodem. 

Tijdens de open middag kunnen bezoekers, aan de hand van een rondleiding door een Steentijd- expert, een kijkje nemen bij het archeologisch onderzoek. 

Ook kunnen zij zelf ervaren hoe een boring in zijn werk gaat, door met hulp van de archeoloog, een grondmonster te nemen en deze te onderzoeken. 

In de keet is bovendien een kleine presentatie van vondsten van eerder archeologisch onderzoek in Almere. 

Ook is er een demonstratie vuursteen slaanVoor meer info  www.almere.nl/archeologie 

Jonge bezoekers kunnen een mooie kleurplaat maken. 

De OPEN DAG op 13 augustus 2008 wordt georganiseerd door ADC Heritage in Amersfoort, in opdracht van Bureau Archeologie, van de gemeente Almere.

 


grote belangstelling voor  -almeerse-  archeologie

Op deze eerste dag van de cursus Archeologie (zie onderstaand bericht) bleek alweer dat er onder de bewoners veel belangstelling bestaat voor Archeologie. Met name is er grote belangstelling voor de Almeerse vindplaatsen en wat dat heeft opgeleverd. Zo'n 20 personen hadden zich opgegeven en daarmee is deze cursus dus inderdaad  'vol=vol'. 

Op deze eerste avond werd 'Archeologie in het algemeen'  behandeld. Iedereen was erg enthousiast en wil graag nog véél meer weten, vooral over de vondsten en de opgravingen in Almere.  Dat is weinig zichtbaar. Door de grote belangstelling wordt er zelfs al gedacht om een tweede cursus te geven in bijvoorbeeld september 2008.......


22 maart 2008: Archeologie-cursus start op  22 april 2008

Het feit dat er  hier nu nog steeds niets stond,  wil niet zeggen dat er niets gebeurt op het gebied van Archeologie.....achter de schermen wordt hard gewerkt om belangstellende bewoners binnenkort weer te laten horen waar men mee bezig is! Maar nu alvast de aankondiging van een Archeologie-cursus, deze keer voor volwassenen, in 5 avonden van steeds 2 uur, plus 2 excursies, met een archeoloog.

Op 22 april 2008 start in de BIEB Almere de archeologiecursus 'Spitten in de polder'. In vijf lessen en met twee excursies maken cursisten kennis met de geschiedenis van Almere en Flevoland

De archeologiecursus 'Spitten in de polder' is bedoeld voor volwassenen met interesse voor de oude geschiedenis van Flevoland en Almere. Tijdens vijf avonden maakt u kennis met archeologie in het algemeen en met die van Flevoland en Almere in het bijzonder. Op elke avond verzorgt een archeoloog een les van twee uur. Men kan luisteren naar een interessante spreker en gaat ook zelf aan de slag.

Programma:

22 april 2008: Archeologie anno 2008
Wat is er in en om Almere aan archeologie in de bodem te vinden en wat kan die oudste geschiedenis voor ons betekenen? Archeoloog en schrijver Evert van Ginkel heeft hierover een boeiend verhaal én gaat met u in gesprek.

 

13 mei 2008: De archeologie van Flevoland
In deze les krijgt u inzicht in de Flevolandse vindplaatsen, vondsten en hun betekenis. Verzorgd door Dick Velthuizen, archeologisch medewerker van het Nieuw Land Erfgoedcentrum en beheerder van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Aansluitend geeft archeozoöloog Frits Laarman van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) een workshop determinatie van dierlijk botmateriaa
l. 

27 mei 2008: De prehistorie van Almere
De vroegste bewoners van Almere waren jagers en verzamelaars. Hóe deze verre voorouders leefden, kun je horen van de stadsarcheoloog van Almere Willem Jan Hogestijn (foto) Ook zijn er workshops over prehistorische bewerkingen van materialen als touw, vuursteen en klei. Info  www.prae.biz

7 juni 2008: Excursie naar de Stichting Prehistorische Nederzetting met aktiviteiten als broodbakken, vuur en gebruiksvoorwerpen maken.
Meer informatie: www.spnf.net

10 juni 2008: De scheepswrakken van Almere.
Aan de hand van een specifiek Almeers scheepswrak wordt nagegaan wie de opvarenden waren, waarvoor het schip diende en hoe de toenmalige samenleving eruitzag. Scheepsarcheoloog Wouter Waldus van ADC Archeoprojecten is uw gids.

 

24 juni 2008: Scheepvaart, handel en het leven aan boord
Scheepsarcheoloog Wouter Waldus vertelt over leven en werken op de schepen die de Zuiderzee bevoeren. Afsluiting met een laatmiddeleeuwse borrel van de Historische Keuken, waarvoor u tijdens de les aan het werk wordt gezet. Meer informatie: www.dehistorischekeuken.nl.

5 juli 2008: Excursie naar de Bataviawerf, RACM en het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad

Wanneer, waar?
De lessen vinden plaats om de twee weken op dinsdagavond: 22 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni en 24 juni, van 19.30-21.30 uur. Bieb, Almere, Schrijverstraat 1, Almere -stad. De excursies duren ca 3,5 uur, zijn op zaterdag 7 juni (pre-historisch dorp Lelystad) en op zaterdag 5 juli (Batavia/RACM/NLE)

Kosten  - een koopje voor wat je allemaal krijgt - 


De 5 lessen en de 2 excursies (met eigen vervoer) kosten samen € 47,50 per persoon. Let op! Leden van Bibliotheek Almere betalen slechts € 40,-. Tijdens de cursus krijgt u een informatiemap en een lijstje van aanbevolen boeken en websites.

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail met adresgegevens te sturen naar: info@wsf-flevoland.nl (waarna een bevestiging) maar: vol=vol!

Betalen
Maak uiterlijk 15 april a.s. het cursusbedrag over naar Postbank 2245047,
tnv TGV Teksten en Presentatie in Leiden, ovv 'Spitten in de polder'.


Archeologische vindplaatsen  in Almere