ICT-enzo  2007

tekst en foto's: greta verduin                                                                                                                                  


        

 


 23 december 2007: Winnaars verkiezing Website van het Jaar 2007

Winnaar Website van het Jaar 2007: www.google.nl  Winnaar in de Categorie Auto en Verkeer: www.anwb.nl   Winnaar in de Categorie E-commerce & Veilingsites: www.marktplaats.nl  Winnaar in de Categorie Entertainment & Lifestyle:: www.uitzendinggemist.nl
Winnaar in de Categorie Financiële producten en diensten: www.rabobank.nl  Winnaar in de Categorie Sport & Spel: www.zylom.com
Winnaar in de Categorie Fast Moving Consumer Goods: www.ah.nl   Winnaar in de Categorie Reizen & Recreatie: www.weekendjeweg.nl
Winnaar in de Categorie Huis & Tuin: www.ikea.nl  Winnaar in de Categorie Blogs & Communities: www.hyves.nl
Winnaar in de Categorie ISP's & Portals: www.google.nl   Winnaar in de Categorie Internet & Telecom: www.detelefoongids.nl
Winnaar in de Categorie Nieuws & Informatie: www.buienradar.nl   Winnaar in de Categorie Onderwijs, Overheid & Non-profit: www.belastingdienst.nl
Winnaar in de Categorie Gezondheid: www.gezondheidsplein.nl
Zit jouw site er niet bij maar wil je wel weten waar die is geëindigd? Kijk dan op www.websitevanhetjaar.nl voor het komplete overzicht.


20 december 2007: Gerard Jansen, direkteur Almere Kennisstad:


"Mede tot onze eigen verbazing wordt Almere op www.livinglabs-europe.com  gezien als een Living Lab. Weliswaar als onderdeel van de grotere Amsterdamse regio, maar toch. Blijkbaar zijn onze inspanningen van de laatste jaren om innovaties toe te passen in deze jonge stad niet onopgemerkt gebleven", aldus Gerard Jansen, direkteur Almere Kennisstad (foto)

"Het begrip Living Lab verwijst naar een real live afgebakende en gestructureerde sociale omgeving waarin innovaties, zoals diensten, produken en toepassingen, gecreëerd en gevalideerd worden met het oog op de grootschalige introductie in de samenleving/markt. Deze sociale omgeving wordt bepaald door onvoorspelbare en niet te controleren gebeurtenissen. Almere functioneert eigenlijk al jaren als één groot Living Lab. Grootschalige experimenten in de woningbouw hebben hier plaats gevonden. Denk aan de buitenexposities van de BouwRai. Maar ook nu gaat Almere hiermee door, getuige de ontwikkelingen op het gebied van het particulier opdrachtgeverschap".


13 december 2007: College waarborgt voortgang werk Stichting Kennisstad AlmereHet College heeft aan de stichting Kennisstad Almere een voorschot van euro 500.000 verstrekt vanuit subsidiegelden die begin 2008 van de provincie
Flevoland
worden ontvangen
uit de Investeringsimpuls Flevoland-Almere (IFA). De stichting Kennisstad Almere geeft uitvoering aan het gemeentelijk
beleidsprogramma " Almere Kennisstad.", dat bedoeld is om de ICT-sector in de economie van Almere te stimuleren en het breed verspreiden vdaarvan. 
De provincie Flevoland heeft inmiddels euro 6,3 miljoen subsidie toegezegd voor de aktiviteiten van stichting Kennisstad Almere. Vooruitlopend op de
administratieve afhandeling van die subsidie verstrekt de gemeente Almere een voorschot om de voortgang van de aktiviteiten te waarborgen.

PS Toch worden hier vragen over gesteld door met name Leefbaar Almere en GroenLinks om de stekker uit het hele projekt Almere Kennisstad te trekken.

 


14 december 2007: start aanleg glasvezel heel almere

Burgemeester Annemarie Jorritsma en in dit geval: haar moeder, mevrouw Lebbink (foto aangelebverd), legden vrijdagmiddag 14/12 in Almere Haven symbolisch de 1e glasvezelkabel in de grond en gaven zo  het startsein voor de aanleg van glasvezel in heel Almere.

De komende 21/2 jaar worden alle 70.000 huishoudens in Almere aangesloten op het glasvezelnetwerk. Hiermee is Almere de eerste grote stad in Nederland die volledig wordt voorzien van glasvezel. Er waren al Pilots op dit gebied in de Staatsliedenwijk en de wijk Noorderplassen-oost (2004)

Maatschappelijk belang. Voor de gemeente Almere gaat er met de aanleg van het netwerk een lang gekoesterde wens in vervulling: “Almere wil de 1e digitale stad van Nederland worden. Dit versterkt onze ontwikkeling op het gebied van economie, onderwijs, zorg, wonen, werken en cultuur”, aldus burgemeester Jorritsma. Glasvezel wordt gezien als de toekomst van de digitale wereld. Met glasvezel hebben consumenten toegang tot supersnel internet, telefonie en televisie maar ook nieuwe telecommunicatietoepassingen zoals beveiliging op afstand, telewerken en zorg.

AlmeerNet, eigenaar van het netwerk, is een initiatief van het Almre Fiber Consortium (AlmereKennisstad). In het consortium zijn de gemeente, woning- corporaties Goede Stede, Ymere en Alliantie Flevoland en Reggefiber vertegenwoordigd.  In de afgelopen jaren werden de onderhandelingen die tot dit resultaat hebben geleid, geïnitieerd en uitgevoerd door het Almere Fiber Consortium. Dit bestaat uit diverse partijen: de gemeente Almere, de drie woningbouwcorporaties Goede Stede, de Alliantie Flevoland en Ymere samen met Reggefiber en de lokale ondernemer Dolf Zantinge (UNET). De kosten van de aanleg van het glasvezelnetwerk zullen volledig door Reggefiber worden gedragen. De start begint eind van dit jaar in Almere Haven, het oudste stadsdeel.

De glasvezelkabels worden straat voor straat in de grond gelegd. Vervolgens wordt er een aansluiting naar de huizen ‘geboord’. De komende weken worden de inwoners van Almere Haven geïnformeerd over de mogelijkheden en de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn. Voor meer info ver de werkzaamheden en de toepassingen van glasvezel kunnen bewoners van Almere Haven terecht in de servicewinkel van AlmeerNet aan de Houtstraat 22-24 of  via www.Almeernet.nl

Over AlmeerNet. Het glasvezelnetwerk in Almere zal onder de naam AlmeerNet worden aangelegd, zelf geen dienstenaanbieder, maar bouwer/beheerder van het netwerk. Plus een onafhankelijk aanspreekpunt voor alle zaken en diensten op het Almeerse glasvezelnetwerk; met een eigen servicewinkel en website 

Over Reggefiber. Reggefiber is een organisatie gespecialiseerd in glasvezelnetwerken. Reggefiber heeft belangen in verschillende glasvezelbedrijven zoals Eurofiber, Fastfiber, iConnext, Trent en verscheidene Fiber-to-the-Home-projekten. Reggefiber heeft de ambitie om breedband voor iedereen in Nederland beschikbaar te maken en legt -als basis voor IT en Telecom-infrastructuren en fiber-to-the-home-netwerken-  hiervoor in heel Nederland open glasvezel- netwerken aan in steden. 

 


29 november 2007: infomere weer aktief!

Door de oprichters en uitvoerders van Infomere.nl (Hans van Bragt en Mary Verspaget) en Almere Kennisstad is besloten om Infomere.nl (nu nog niets te zien) binnenkort in gewijzigde vorm voort te zetten. De reden voor dit besluit is de aanhoudende vraag van Flevolandse MKB-ers naar persoonlijk onafhankelijk advies op het gebied van ICT. Infomere.nl is één van de projekten die onder de vlag van Almere Kennisstad van start ging (april 2004). Het doel van Infomere.nl was om het gebruik van  ICT de mogelijkheden  binnen het Flevolandse MKB te bevorderen.  Er was gekozen voor een persoonlijk onafhankelijk adviseur waar de Mkb-er gratis gebruik van kon maken. Uit de evaluaties van deze opzet bleek dat juist deze persoonlijke  benadering de drempel verlaagde voor menig MKB-er om meer ICT toepassingen binnen de bedrijfsvoering in te voeren en te gebruiken. 

Destijds is door gebrek aan middelen en organisatie om deze service (met ondersteuning van de website) aan het MKB te kunnen continueren gestaakt. In 2005 is besloten te stoppen met het projekt. Nu zien Hans van Bragt en Mary Verspaget mogelijkheden om met een nieuw businessmodel het projekt voor eigen rekening en risico opnieuw leven in te blazen. Daartoe is van Almere Kennisstad het gebruiksrecht van de site Infomere.nl verkregen.


5 november 2007: web in de wijk (Tussen de Vaarten) loopt storm!

Vandaag weer een nieuwe fase van Web in de Wijk, in dit geval de wijk Tussen de Vaarten. 

Zo'n 2 jaar geleden werd er gestart in de Parkwijk (per 1 juni 2006 afgerond) en later de Verzetswijk, Literatuurwijk (wijkportaal). Dit alles was mogelijk door de samenwerking met Digitaal Almere, de Schoor, Almere Kennisstad en dankzij de Europese gelden. Opzet was de door de gemeente Almere zo gewenste 'sociale cohesie' te bevorderen.

De stichting Brekend Vaatwerk was ook nu weer paraat, olv direkteur Else Rose Kuiper, om met medewerking van De Schoor en deskundige Almeerse vrijwilligers dit nieuwe projekt tot een sukses te maken.  De Europese gelden zijn inmiddels op; maar woningcorporatie Ymere heeft voor deze 'Pilot' ('Proef-projekt') geld beschikbaar gesteld. Wellicht als deze proef slaagt, wil men een meer permanente voorziening. Kijk op de website en meld je aan!

En...heel belangrijk: het kost de deelnemers helemaal niets!!

 

 

De 'intake-gesprekken' ..... (ofwel: de inschrijvingen)

 

 

 

 

De presentaties.....oa door Gert Fluit (de Schoor, foto rechtsonder) en Else Rose Kuiper (Brekend Vaatwerk, op linker foto samen met Nancy vd Leemkule)

 Plus een presentatie van de Website waar het allemaal om ging: WebindeWijk Tussen de Vaarten door Henk Struik (die tevens lid is van de Stichting BewonersPlatform Tussen de Vaarten waar hij al een eigen website voor had ontwikkeld)

 

 

Ymere heeft 2 doelgroepen op het oog: 

1) 55-plussers vertrouwd te maken met de mogelijkheden van Internet (dat gebeurt nú) en tevens om ze een eigen ontmoetingsplek te geven.  

2) De 2e doelgroep van 12-14 jaar (in januari 2008)

 

 

 

Wat beoogd wordt zijn zogenaamde 'digikamers' te realiseren, één in scholengemeenschap het Meesterwerk en één in buurtcentrum Cobra (Hildo Kropstraat). Vandaag waren de 'intake' gesprekken met belangstellenden voor een computercursus. De opkomst was groot te noemen: zo'n 35 personen toonden belangstelling! Veel van hen om helemaal vanaf het begin te beginnen, anderen om te leren wat er nog méér kan dan mailen en enkelen waren geinteresseerd in een eigen website maken. Er zijn ook plannen voor wandelingen in de wijk want men wil graag dat de bewoners over hún speciale plekje in hun wijk gaan vertellen op internet.....Web in de Wijk dus......mét medewerking van de wijk.

 

Door de organisatie werd verteld dat men na een poosje een eigen website kon realiseren in slechts 20 minuten..... zó eenvoudig zou dat tzt kunnen. Maar ook zouden deelnemers te horen krijgen welke regels er gelden voor internet, want per slot kan de hele wereld meelezen wat men daarop geschreven heeft.....Er werden 3 Henk'en voorgesteld die de cursussen zouden begeleiden, op de een of andere manier;in grote lijnen: Henk Koulen geeft de beginners les, Henk Traarbach de gevorderden (voor een website bouwen) en Henk Struik voor de techniek en de website Tussen de Vaarten (die hij inmiddels al goed gevuld en goed-draaiende houdt). Hij maakt de opmerking dat 'sociale cohesie' niet inhoudt dat we hier gaan leren om je buren beter te leren kennen....maar méér om te kunnen kijken/ laten zien welke interesses mensen samen kunnen brengen, wat met instemming beantwoord wordt door de aanwezigen. (de 'crew' op de foto met Else Rose Kuiper)

 

 

Er liggen inschrijfformulieren voor verschillende data en verschillende dagen of tijden. 

Volgende week beginnen de eerste lessen: ze zijn nu al razend enthousiast!

 


23-10-2007: Gemeente  naar politie nav computerstoring  (2/10 jl)

De gemeente Almere gaat de politie verzoeken het onderzoek voort te zetten naar de computerstoring die op 2 oktober een groot deel van het gemeentelijk systeem heeft platgelegd. Op verzoek van de gemeente heeft direct na het uitbreken van de storing een extern consultantsbureau een onderzoek gedaan naar de oorzaak van de storing. Al vrij snel werd bekend dat de storing niet is veroorzaakt door een defect aan de apparatuur. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het niet uitgesloten is dat er sprake is van moedwillig menselijk handelen. Omdat het hier een mogelijk strafbaar feit betreft wordt nu de politie ingeschakeld.  

Op 2 oktober 2007 werd de gemeente Almere getroffen door een storing in de hardware van het computernetwerk. De SAN (Storage Area Network) is de opslagruimte voor alle bij gemeente Almere in gebruik zijnde netwerkschijven. In deze SAN heeft een defect aan de inhoudsopgave er voor gezorgd dat alle gebruikersdata, de applicatiedata en de applicaties zelf niet meer toegankelijk waren. Nadat al op donderdag weer contact mogelijk was tussen de gemeente en het publiek, duurde het tot maandag 8 oktober voordat de storing volledig was verholpen. Er worden echter nog steeds data vermist. Zo is bijvoorbeeld al het inkomende en uitgaande e-mail verkeer van 2 oktober en alle productie die op die dag gedraaid is, verdwenen.


 

4-10-2007: Almere eerste grote stad met glasvezel voor elke woning

De bedrijven
KPN en Reggefiber maakten bekend dat zij gaan samenwerken aan het nieuw te bouwen glasvezelnetwerk  in Almere. KPN gaat diensten aanbieden op het netwerk dat Reggefiber aanlegt. Hiermee krijgen alle inwoners van Almere toegang tot alle mogelijke bestaande en vernieuwende diensten via het internet. Burgemeester Jorritsma is verheugd: "Ik ben ontzettend blij dat we dit nu bereikt hebben. Wij zijn de eerste grote gemeente die helemaal 'verglaasd' gaat worden. Dit is een fantastische prestatie waardoor wij als stad echt een grote sprong vooruit gaan maken voor al onze inwoners."

Almere omvat nu ruim 180.000 inwoners die samen circa 70.000 huishoudens vormen. Het glasvezelnetwerk wordt al aangelegd in alle nieuwe wijken zoals Almere Poort. In de komende 2,5 jaar wordt het netwerk ook aangelegd in bestaande wijken van de stad. In de afgelopen jaren werden de onderhandelingen die tot dit resultaat hebben geleid, geïnitieerd en uitgevoerd door het Almere Fiber Consortium. Dit bestaat uit diverse partijen: de gemeente Almere, de 3 woningbouw- corporaties  Goede Stede, deAlliantie Flevoland  en Ymere samen met Reggefiber en de lokale ondernemer Dolf Zantinge.

De kosten van de aanleg van het glasvezelnetwerk zullen volledig door Reggefiber worden gedragen. De start begint eind 2007 in Almere Haven, het oudste stadsdeel. De Almeerse inwoners krijgen hiermee een extra keuzemogelijkheid voor het sluiten van kontrakten met leveranciers van tv, radio, internet en telefoon. Met glasvezel zijn meer diensten van hoge kwaliteit mogelijk, zoals beeldcommunicatie in de zorg.

'Glasvezel draagt bij aan ontwikkeling stad'. Voor de gemeente gaat hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling om de eerste volledige digitale stad van Nederland te worden. Doel is het bevorderen van innovatieve ontwikkelingen die Almere zullen versterken op het gebied van economie, onderwijs, zorg, wonen en cultuur. De gemeente Almere nam al in 2001 het initiatief voor digitalisering van de stad met het beleidsprogramma Almere Kennisstad.
Een gevolg daarvan is het programma Almere Fiber City, waarbij in de gemeente Almere sinds de zomer van 2006 gebruik wordt gemaakt van een nieuw supersnel glasvezelnetwerk voor alle gemeentelijke gebouwen, onderwijs en maatschappelijke instellingen. Tegelijk hiermee zijn in 2006 alle bedrijventerreinen in de stad aangesloten op dit netwerk. Onderdeel van het programma Almere Fiber City was de Almere Fiber Pilot, waarbij 1700 huishoudens en 500 bedrijven in de stad op een open breedband glasvezelnetwerk zijn aangesloten. (Noorderplassen-oost en bedrijventerrein Markerkant plus de Staatsliedenwijk). Deze eerste glasvezelproef in Nederland moest zorgen voor een doorbraak van breedband internet. 
De initiatiefnemers van het Almere Fiber Consortium zien er op toe dat het Almeerse glasvezelnetwerk open toegankelijk blijft, waardoor gegarandeerd is dat elke (nieuwe) leverancier van internetdiensten tegen dezelfde voorwaarden kan leveren aan consumenten en bedrijven. De verwachting is dat met het glasvezelnetwerk in Almere een 'living lab' wordt gecreëerd waarin tal van nieuwe internetdiensten zullen worden ontwikkeld. Hiermee wordt aan het doel van het gemeentebestuur voldaan: het stimuleren van de ontwikkeling van de stad in de meest brede zin van het woord.


21 augustus 2007: ICT-beheer gemeente wordt 5 jaar uitbesteed

De gemeente Almere en Atos Origin hebben de intentie uitgesproken om een vijfjarige overeenkomst te sluiten. Atos Origin (uit Utrecht) wordt volledig verantwoordelijk voor het beheer van de werkplekken (18 mensen van de gemeente gaan over naar Atos Origin) waar het gaat om de ICT-middelen van de gemeente (de hard- en software). Door deze outsourcing is de gemeente Almere beter in staat haar innovatieve vermogen te vergroten en tegelijkertijd haar kosten te beheersen. Hierdoor kan de gemeente beter inspelen op ontwikkelingen binnen de gemeente en haar dienstverlening aan burgers en bedrijven. Naar verwachting zal dit de gemeente 10 procent besparen.  Het betreft een openbare aanbesteding.

De overeenkomst wordt waarschijnlijk dit najaar ondertekend. 

Eerst wordt in overleg met de vakbonden geregeld onder welke voorwaarden het personeel overgaat van de gemeente naar Atos Origin ofwel Jobster.


17 juli 2007: Almeerse vlag virtueel geplant in SecondLife

Wie het internet-computerprogramma SecondLife (SL) op zijn computer heeft geïnstalleerd kan het zelf zien. Almere is sinds kort vertegenwoordigd  doordat de digitale Almer Papp (in het 'dagelijks' leven de Almeerder Peter Aggenbach ) zijn virtuele land SL-Almere beschikbaar heeft gesteld voor een discussie over de toekomst van 'RealLife '(RL) Almere in 'SecondLife' (SL); al eerder had hij een groep 'Almere' aangemaakt voor bezoekers, nu is er dus ook het land 'Almere'. 'De online discussie kan nu losbarsten '.

Een paar maanden geleden kostte dit de gemeente Den Haag maar liefst 17.000 Euro, dankzij Almer Papp heeft Almere nu bijna hetzelfde voor 100 Euro!

Oók gemeenten als Den Haag, Zoetermeer en bedrijven zijn lokaties en (ei)landen gaan ontwikkelen in SecondLife, maar helaas kost dat bij de overheid vaak grote sommen (gemeenschaps)geld.  Om Almere daarvoor te behoeden heeft Aggenbach dit idee ontwikkeld voor slechts 100 euro en Almere een eigen landje gegeven: 'zodat er niet een nitwit van het Stadhuis of Kennisstad met dit idee komt om vervolgens voor 15 of 20 duizend euro hetzelfde te doen! Het huidige Almere in SL is er mede voor om de door andere mensen aangemaakte groepen, 'Almere' en 'Flevoland' (dit zijn ongeveer 50 avatars), een plekje te geven om de discussie over een eventuele verdere ontwikkeling van Almere vorm te geven', aldus Aggenbach die verder verzekert dat het 'zeker geen spel is, het is méér'. (afbeelding aangeleverd)


Je kunt gratis het SL programma installeren
http://secondlife.com/community/downloads.php  en klik daarna op deze 'Slurl'. SL Adres Almere: http://slurl.com/secondlife/Davros/150/97/28/

Peter Aggenbach, van Digitaal Almere (Dial.nl) zit achter dit initiatief. Zijn beweegredenen: "SecondLife staat nu nog in de kinderschoenen, zoals tien jaar geleden de eerste browsers ook niet probleemloos waren. Je zou het kunnen vergelijken met de 'bar' die Rob Franken  (FlNet/Flevonetwerken bv) zes jaar geleden online bracht, maar SecondLife is veel geavanceer
der. Ik stel dat SecondLife momenteel het beste is op het gebied van community-software, dáár ligt mijn interesse." 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor verdere info moeten jullie zelf maar kijken hoe eea in zijn werk gaat. SecondLife heeft dus niets te maken met 2ehands-kleding (wat ikzelf eerst dacht....lijk wel een digibeet!) maar met de virtuele wereld. Je verlaat even je eigen 'real life' en meet je een andere identiteit aan in SecondLife.   Dat dit een geheel-naar-wens-identiteit kan zijn....spreekt mij persoonlijk niet aan. Bijvoorbeeld als vrouw kun je je daar dus voordoen als man, kind of wat dan ook. Anderen noemen dat dan 'een frisse start maken' waardoor mensen in SL ook anders op je reageren dan op je 'eigen' (bekende) identiteit . Je kunt er chatten of groepen bezoeken (tzt) van mensen met dezelfde interesse. De doelgroepen van Aggenbach zijn Almeerders, Flevolanders, en dan vooral geinteresseerden in SecondLife. (GV)


6 juli 2007: wat zijn de criteria voor een link op de gemeentelijke website ??

Gemeente Almere

Op de  officiele website van de gemeente Almere staat het onderstaande (in blauw) aangekondigd onder het kopje 'Kunst & cultuur'. Maar óók staat er een link vermeld naar de fotograaf (die ik dat overigens best gun, daar gaat 't niet om) maar dat valt m.i. onder een commerciele link (ik las namelijk onderaan de prijzen voor foto-/opdrachten/bestellingen e.d.) Ik heb dan ook gemailed naar de gemeente Almere om te vragen wat momenteel de criteria zijn om een link te kunnen plaatsen op de gemeentelijke website? Het antwoord van de eindredaktie van de site luidde dat dit was omdat dit meer een foto-blog is, deze fotograaf exposeert en het een tijdelijke link betreft (inmiddels zijn de prijzen -na mijn mailtje-  eraf gehaald, zag ik...). 

Dat ik mijn vraag stelde, had te maken met het feit dat ik er in de raadsperiode 1998-2002 op had aangedrongen dat er een redaktie-statuut kwam met een lijst van criteria waaraan een eventuele link -vanaf de gemeentelijke website-  moest voldoen. Die criteria werden opgesteld en er verscheen een varieteit aan links van 'burgers en organisaties' in Almere; dit in het kader van de betrokkenheid van de burgers vergroten en de politiek meer naar de burger te brengen..... Maar de website werd weer eens vernieuwd en die links verwijderd, nooit meer iets over gehoord....

In het antwoord op mijn vraag aan de gemeente werd gezegd dat  "er hard gewerkt wordt aan een nieuw redaktiestatuut en daar zullen zowel de aankondigingen van gebeurtenissen (welke wel/niet) als wanneer wel/niet link in komen".  Wij wachten af......

===================================================================================================

Onderstaand bericht is van de gemeentelijke website www.almere.nl

===================================================================================================

Foto-expositie: Almere breed in beeld    Publicatiedatum 05/07/2007

Op woensdag 11 juli om 15.30 wordt de bijzondere foto-expositie ‘Almere breed in beeld’ in de C-passage van het Stadhuis van Almere geopend. De Almeerse fotograaf Geert van der Wijk heeft de Almeerse skyline in acht schitterende panorama’s vastgelegd. Als achtergrond voor deze boeiende vergezichten zijn in de fotocollectie van het Stadsarchief Almere stadsportretten uit het verleden gezocht. Wat is er in de tussentijd allemaal veranderd? Kijk, vergelijk en oordeel zelf. De foto-expositie kunt u tot en met 10 oktober bekijken. 

Zie ook: Home

Links:  GeertFotografeert  -  Privacy statement; Disclaimer; ; Print pagina; Naar boven